Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012"

Transkript

1 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes borgerpanel 444 Dataindsamling og analyse ved Promonitor telefon

2 2 Indhold Indledende om undersøgelsen... 5 Fakta... 6 Deltagelse... 7 Helårsbolig Hvor relevante synes du, at klimaforandringerne er for dig Hvor vigtigt er et lavt energiforbrug for dig Hvilket udsagn vedrørende klima og energiforbrug kan du bedst tilslutte dig Kender du ProjectZero A. Hvilket udsagn om ProjectZero kan du bedst tilslutte dig (ved kendskab) B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) I hvilken grad skaber ProjectZero grøn vækst og grønne jobs i Sønderborg-området (ved kendskab) Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i A. Hvor interesseret er du i at lære at køre bil mere energirigtigt og spare brændstof B. Cykler C. Hvad bruger du din cykel til D. Benytter offentlig transport E. Hvad bruger du offentlig transport til Hvor ofte følger / aflæser du din hustands energiforbrug Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen A. Hvor interesseret vil du være i at gennemføre korte kurser om energirigtige tiltag Hvor interesseret er du i at betale mere i husleje i en periode, hvis din lejebolig blev energirenoveret Hvad er din holdning til, at der måske opstilles vindmøller i Sønderborg-området A. Vil du være interesseret i at købe andele i de vindmøller, som måske bliver opstillet... 25

3 3 Egen bolig er opført Egen bolig er købt Egen bolig har energimærket Kendskab til ZERObolig B. Hørt om ZERObolig Hørt om gratis energivejledning fra ZERObolig B: I hvor høj grad var energivejledningen nyttig (ved anvendelse) Har du kendskab til, hvor meget der er at spare, hvis din bolig bliver renoveret energivenligt A. Hvis du skulle opsøge mere viden om energirenovering, hvor ville du søge den B. Kunne du være interesseret i at deltage i et kort kursus om energirenovering og alternative energiformer Har du overvejet at foretage energimæssige investeringer i boligen A. Hvilke dele af boligen vil en renovering i givet fald omfatte (ved ja) B. Hvor mange penge er du villig til at investere i en energirenovering (ved ja) Hvor meget ved du om energirenovering af mure, tag og gulve Hvad kunne motivere til at energiforbedre boligen - indeks A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Lavere energi regning og samlet besparelse på længere sigt A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Nedsat risiko for mug og skimmel i boligen A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre indeklima i boligen generelt A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Forøgelse af boligens handelsværdi A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bidrage til nedbringelse af global opvarmning A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre lysforhold i boligen Ud fra dit kendskab til energirenovering, hvad ser du så som de største barrierer for dig? Hvis det er muligt at opnå større rabatter på renovering af private boliger ved at gå sammen med andre boligejere, ville du så overveje det? Hvad kan motivere dig til at energirenovere din bolig? (Vælg gerne flere)... 48

4 4 Åbne svar Krydstabeller Svarpersonernes baggrund Postnummer Køn Aldersgruppe Civilstand Boligtype Boligform Børn hjemme Uddannelse Erhverv Kilde Spørgeskemaet... 74

5 5 Indledende om undersøgelsen Målet for ProjectZero er at gøre Sønderborg CO2-neutral inden for de næste 20 år, hvor kommune, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og borgere samarbejder om denne omstilling. Undersøgelsens formål er at kortlægge kendskab, holdninger og adfærd på området energi og miljø, med projektet ProjectZero som det primære omdrejningspunkt. I rapporten er spørgsmål og svarmuligheder forkortet af hensyn til overskuelighed / læsbarhed. Det komplette spørgeskema fremgår af bilagsmaterialet. Spørgeskemaet er udarbejdet af kommunikationsfirmaet Advice i samarbejde med ProjectZero og Promonitor. Dataindsamling, analyse og kommentering er foretaget af analysefirmaet Promonitor. De indledende spørgsmål om holdninger, samt kendskabet til ProjectZero er stillet til alle undersøgelsens deltagere. Svar om energirenovering af boligen omhandler udelukkende deltagere, der bor i 1-families ejerboliger. De afsluttende gode råd fra svarpersonerne til kommunen om PZ, er baseret på svarpersoner med kendskab til PZ såvel som personer uden kendskab. Undersøgelsen er gennemført elektronisk overfor Sønderborg Kommunes borgerpanel. Deltagerne i denne undersøgelse er for 80 procents vedkommende tilfældigt udvalgte, mens 20 procent udgøres af borgere, der selv har tilmeldt sig borgerpanelet på Sønderborg Kommunes hjemmeside. Fordelingen af svarpersoner fremgår sidst i rapporten. En tilsvarende undersøgelse af ProjectZero blev gennemført i 2010, og de steder hvor spørgsmålene er sammenlignelige og der er væsentlige ændringer i forhold til 2010 undersøgelsen, er dette kommenteret med kursiv. For komplet sammenligning henvises til 2010 rapporten. Da undersøgelsen i 2010 havde en betydelig højere svarprocent og flere deltagere end 2012 undersøgelsen, skal vi tage forbehold for sikre konklusioner om udviklingen, på grund af stikprøvernes forskellighed. Grunden til den lavere svarprocent i 2012, skal primært findes i tidspunktet for dataindsamlingens gennemførelse, som fandt sted i perioden fra den 28. juni til den 1. august, hvor mange borgere holder sommerferie. Alligevel mener vi, at rapporten giver gode og brugbare pejlemærker for borgernes opfattelser af ProjectZero.

6 6 Fakta Metode Dataindsamling, metode Borgerpanel Dataindsamling, periode Juli 2012 Stikprøve for målingen Svarprocent (brutto / netto) 48 % / 43 % Antal svar (brutto / netto) 616 / 554 Vægtning af svardata Nej

7 7 Deltagelse Af de svarpersoner som har tilgået spørgeskemaet, valgte 90 procent at besvare det. Af det samlede borgerpanel deltog cirka hver anden i undersøgelsen. Netto kan svarprocenten på undersøgelsen opgøres til 43 procent.

8 8 Helårsbolig Samlet set bor 8 ud af 10 af svarpersonerne i 1-families ejerboliger og har dermed mulighed for at energirenovere deres bolig. Den største andel af de som bor i 1-families ejerboliger udgøres af de, som bor i eget hus/parcelhus med 76 procent. Den næststørste svargruppe i undersøgelsen er de 17 procent som bor i lejebolig. Dette er lidt lavere end den faktiske andel af lejerboliger i Sønderborg Kommune.

9 9 1. Hvor relevante synes du, at klimaforandringerne er for dig Svarpersonerne er blevet spurgt om klimaforandringerne har en relevans for dem. Et stort flertal på mere end 8 ud af 10 tilkendegiver, at klimaforandringerne enten er relevante eller meget relevante for dem. Samlet er der kun 13 procent, der enten svarer at klimaforandringerne hverken er relevante eller irrelevante eller ligefrem ikke relevante for dem. Det kan konkluderes, at et flertal af svarpersonerne anser klimaforandringerne som noget der vedkommer dem selv.

10 10 1. Hvor vigtigt er et lavt energiforbrug for dig Det er tydeligt, at et lavt energiforbrug står højt på dagsordnen for alle svarpersonerne, hvor hele 96 procent finder det enten meget vigtigt eller vigtigt.

11 11 2. Hvilket udsagn vedrørende klima og energiforbrug kan du bedst tilslutte dig Dernæst er svarpersonerne blevet præsenteret for fem forskellige udsagn, der skal afdække deres opfattelse af klimaspørgsmålet. Udsagnene dækker over forskellige holdninger; fra den miljø- og klimabeviste, pragmatikeren, tvivleren, og den uinteresserede. Det har kun været muligt at afgive ét svar. Svarene peger på, at langt de fleste borgere, med 53 procent af svarene, kunne kaldes pragmatikere, hvor klima og miljø ikke er noget man tænker over i dagligdagen, men hvor tankerne om fremtidens klima lejlighedsvis kan påvirke de valg man træffer. Den næststørste gruppe, med 36 procent af svarene, udgøres af de mere miljøbeviste, hvis hverdagspraksis som forbrugere, i højere grad fokuserer på at efterlade et så miljø- og klimavenligt aftryk som muligt. Set i forhold til 2010 målingen udgjorde sidstnævnte gruppe 20 procent, men er nu vokset med 16 procent i Den gruppe efterfølges af tvivlerne, der med 9 procent tilkendegiver, at det virker uoverskueligt og de har svært ved at afgøre, hvad de selv kan gøre for at agere miljø- og klimavenligt. Denne gruppe er blevet halveret siden 2010 målingen, hvor de udgjorde 18 procent.

12 12 3. Kender du ProjectZero Svarpersonerne er blevet spurgt om deres kendskab til ProjetZero. Hele 89 procent af svarpersonerne har hørt om ProjectZero. Dette må siges at være en meget høj kendskabsgrad. Kendskabsgraden skal dog ses i sammenhæng med, at flertallet allerede har deltaget i en undersøgelse om emnet i 2010, samt at emnet er kommunikeret i forbindelse med undersøgelsen.

13 13 3A. Hvilket udsagn om ProjectZero kan du bedst tilslutte dig (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero, er blevet spurgt hvad projektet konkret handler om, med mulighed for afgivelse af ét svar. Lidt over halvdelen, med 56 procent, ser det som en fælles vision om grøn vækst og jobskabelse. Mens 40 procent ser det som en måde at reducere energiforbruget og gøre noget for klimaet. En lille del på kun 4 procent konkretiserer det som omhandlende vindmøller og udbredelse af fjernvarme.

14 14 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero er blevet præsenteret for flere af de initiativer som ProjectZero omfatter. Svarpersonerne kunne afkrydse hvilke initiativer, som de har hørt om, og det har været muligt at afgive flere svar. Initiativer rettet mod at reducere borgernes energiforbrug i hjemmet er de mest kendte. Hele 76 procent har hørt om ZERObolig og 47 procent kender til Grøn fjernvarme. Vindmølleinitiativet er det andet mest kendte projekt med 51 procent. På uddannelsesfronten tilkendegiver 30 procent af svarpersonerne, at de har hørt om det tværfaglige uddannelsessamarbejde, House of Science, der arbejder med at integrere naturvidenskab og bæredygtige løsninger i Sønderborgs uddannelser. Her er der sket en betydelig stigning på 12 procent i kendskabet siden 2010 undersøgelsen, hvor 18 procent af svarpersonerne kendte til dette projekt.

15 15 De erhvervsrettede aktiviteter er de mindst kendte af svarpersonerne, hvilket giver sig udslag i, at 22 procent har hørt om ordningen med ZERObutikkerne. ZEROcompany med 11 procent er det mindst kendte - hvortil der er sket et tydeligt fald på 20 procent siden 2010 målingen. 4. I hvilken grad skaber ProjectZero grøn vækst og grønne jobs i Sønderborg-området (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero er blevet spurgt hvorvidt det skaber vækst og grønne jobs. Der spores ikke en fuld tilslutning at ProjectZero skaber grøn vækst og grønne jobs. Svarene viser at 39 procent samlet set er enige i, at initiativet skaber grøn vækst. Ku få er uenige heri, da kun 8 svarer at PZ slet ikke eller kun i ringe grad medvirker til lokal vækst og grønne jobs. Endelig er der 30 procent, som svarer ved ikke hvilket viser, at mange ikke har taget stilling eller føler sig overbeviste.

16 16 5. Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i Alle svarpersoner er blevet præsenteret for en række deltagelsesmuligheder og er blevet spurgt om hvilke de overvejer at deltage i. Flere svar har været mulige. Den foretrukne måde at deltage, er at købe energirigtige husholdningsapparater, hvilket 7 ud af 10 borgere overvejer. Efterfulgt at købe en mere energieffektiv bil med 31 procent. Boligen er også et populært indsatsområde, hvor 31 procent tilkendegiver, at de overveje energirenovering. Ligeledes angiver 31 procent at de overvejer at opstille en mindre energiproducerende enhed (solceller, husstandsmølle) på ejendommen og 23 procent overvejer at tilslutte boligen til en grøn energikilde.

17 17 5A. Hvor interesseret er du i at lære at køre bil mere energirigtigt og spare brændstof Alle svarpersonerne er blevet spurgt om interesse for at lære om energirigtig kørsel. Interessen for dette er ganske overvældende, med 70 procent som enten er meget interesseret eller interesseret. Et mindretal på kun 11 procent er slet ikke eller ikke interesseret.

18 18 5B. Cykler Halvdelen af svarpersonerne benytter cyklen et par gange om ugen eller oftere. Godt og vel en tredjedel cykler et par gange om måneden eller sjældnere. Mens 14 procent aldrig benytter cyklen. Blandt de som minimum cykler et par gange om måneden, benytter de oftest cyklen til ture i skoven etc., med 68 procent. 5C. Hvad bruger du din cykel til Indkøb er det næstmest anvendte formål med 61 procent. Motion & sport med 45 procent er ligeledes en meget udbredt anvendelsesform. Cykling til arbejde/studie udføres af 37 procent, der anvender cyklen.

19 19 5D. Benytter offentlig transport Et flertal på 56 procent af svarpersonerne benytter sjældnere end månedligt offentlig transport, mens 37 procent aldrig benytter transportformen. 5E. Hvad bruger du offentlig transport til 7 procent af svarerpersonerne benytter offentlig transport et par gange om måneden eller oftere. Af sidstnævnte gruppe anvendes den offentlige transport oftest til arbejde/studie med 45 procent. Ved besøg hos venner og familie indgår ligeledes offentlig transport hos 32 procent.

20 20 6. Hvor ofte følger / aflæser du din hustands energiforbrug Lidt over halvdelen af alle svarpersonerne tilkendegiver, at de aflæser husstandens forbrug månedligt. Inkluderes de som gør det dagligt og ugentligt, følger 67 procent af svarpersonerne som minimum månedligt med i deres forbrug. En fjerdel aflæser forbruget årligt. Kun en mindre andel på 6 procent af svarpersonerne, aflæser så at sige aldrig deres forbrug.

21 21 7. Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen Interessen for en energirigtig adfærd i dagligdagen må siges at være til stede, i og med at 91 procent enten er meget interesseret eller interesseret.

22 22 7A. Hvor interesseret vil du være i at gennemføre korte kurser om energirigtige tiltag Bliver det mere konkret og svarpersonerne spørges om deres interesse for at deltage i et kort kursus om energirigtig adfærd, svarer 57 procent, at de enten er meget interesseret eller interesseret i dette. Kun 20 procent svarer, at de enten ikke er interesseret eller slet ikke interesseret. I midten står 20 procent, der angiver at de hverken er interesseret eller uinteresseret.

23 23 8. Hvor interesseret er du i at betale mere i husleje i en periode, hvis din lejebolig blev energirenoveret Blandt de 17 procent af svarpersonerne, der bor i lejebolig, tilkendegiver 59 procent, at de enten er meget interesseret eller interesseret i at betale mere i husleje i en periode, mod at få boligen energirenoveret. Et mindretal på 19 procent tilkendegiver at de ikke er interesseret eller slet ikke er interesseret i tiltaget.

24 24 9. Hvad er din holdning til, at der måske opstilles vindmøller i Sønderborg-området Den mulige opstilling af vindmøller i Sønderborg området modtages positivt hos 62 procent af svarpersonerne, som går ind for vindmøllerne. Et mindretal på 16 procent er modstandere af tiltaget. Borgerne der ikke har besluttet sig udgøres af 12 procent der er hverken for eller imod, samt 8 procent der svarer ved ikke, så der samlet set er 20 procent, der hverken er for eller imod.

25 25 9A. Vil du være interesseret i at købe andele i de vindmøller, som måske bliver opstillet De svarpersoner som ikke var imod opstillingen, er blevet spurgt om de vil være interesseret at købe andele i de mulige vindmøller. Der tegner sig et lidt blandet billede, hvor 34 procent der enten er meget interesseret eller interesseret. På den anden side er 29 procent ikke interesseret eller slet ikke interesseret. I midten står 20 procent, som hverken er for eller imod. Sammenlægges disse med de 17 procent, der endnu ikke har taget stilling, er 37 procent af svarpersonerne uafklarede i forhold til spørgsmålet.

26 26 Egen bolig er opført De 80 procent af svarpersonerne som bor 1-families ejerboliger (parcelhus/landejendom), er blevet spurgt om opførselsåret for deres bolig. En stor del af boligerne i undersøgelsen blev opført fra 1960 til 1979, som udgør 42 procent. Mens 39 procent bor i en bolig opført før 1960, og kun 14 procent i den ældre boligmasse opført før år Kun en mindre del på 19 procent bor i en bolig opført efter 1980, med dertilhørende strammere krav om boligens energiforbrug.

27 27 Egen bolig er købt Boligejerne er dernæst blevet spurgt om årstallet for købet af deres bolig. 37 procent har købt deres bolig inden for de sidste 12 år. De 19 år fra 1980 til 1999 har hos svarpersonerne en andel af boligkøb på 42 procent. Endelig tilkendegiver 22 procent, at de har købt deres bolig før 1980.

28 28 Egen bolig har energimærket Boligens energimærkning er mildt sagt ikke noget husejerne prioriterer højt næsten hver tredje husejer kender ikke boligens mærkning og 52 procent mener ikke at boligen har et energimærke. Kun 7 procent har enten en A eller B mærkning.

29 Kendskab til ZERObolig 10B. Hørt om ZERObolig Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til ZERObolig. Et flertal på 62 procent kender til det. De som kender til ZERObolig er blevet spurgt om de kender til og har anvendt sidste års initiativ med idékataloget omhandlende energirenovering. Samlet set har 56 procent hørt om det og 9 procent har anvendt det. På den anden side har 44 procent ikke hørt om initiativet.

30 Hørt om gratis energivejledning fra ZERObolig Husejerne har for 58 procents vedkommende hørt om muligheden for gratis energivejledning fra ZERObolig og 11 procent har anvendt initiativet.

31 31 11B: I hvor høj grad var energivejledningen nyttig (ved anvendelse) De 11 procent af husejerne som har anvendt energivejledningen udtaler sig positivt om den. Det ses ved at 75 procent mener den er nyttig i meget høj grad eller høj grad. 17 procent ser vejledning som hverken nyttig eller unyttig. Kun 4 procent mener vejledningen ikke er nyttig.

32 Har du kendskab til, hvor meget der er at spare, hvis din bolig bliver renoveret energivenligt Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til besparelsespotentialet ved energirenovering af deres bolig. 51 procent kender ikke potentialet, dog er det positivt, at kun 2 procent tilkendegiver, at det ikke interesserer dem. Samlet svarer 49 procent, at de har nogen viden om hvad de kan spare ved at energirenovere. Andelen der svarer ja lidt udgør 34 procent. Hvilket er den svarkategori, der er vokset mest siden undersøgelsen i 2010, hvor 26 procent mente at have en vis viden om besparelsespotentialet.

33 33 12A. Hvis du skulle opsøge mere viden om energirenovering, hvor ville du søge den Husejerne er blevet præsenteret for en række muligheder for at opsøge viden om energirenovering, med mulighed for flere svar. Selv at opsøge viden på internettet interesserer 54 procent af svarene. I forhold til 2010 undersøgelsen, er det et fald på 10 procent på denne informationskanal. Den største stigning siden 2010 er modsat intentionen om at ville besøge ProjectZero s hjemmeside, som er øget med 10 procent til at udgøre 47 procent. Andre eftertragtede informationskanaler er at opsøge en rådgiver med teknisk baggrund, så som ingeniør etc. Dernæst vil 43 procent rette henvendelse til en håndværker. Gennemsnitligt vælges 2-3 forskellige informationskilder.

34 34 12B. Kunne du være interesseret i at deltage i et kort kursus om energirenovering og alternative energiformer Husejerne er blevet præsenteret for muligheden for at deltage i et kort kursus om energirenovering. Tilslutning til at deltage i kurset er tilstede i behersket grad, med 53 procent af husejerne der enten er meget interesseret eller interesseret. På positivsiden tæller, at kun en fjerdel ikke er interesseret. Uafklaret er 22 procent af svarpersonerne, som hverken er for eller imod deltagelse.

35 Har du overvejet at foretage energimæssige investeringer i boligen Husejerne er blevet præsenteret for en række udsagn, der skal klarlægge deres aktuelle status for investering i energiforbedrende foranstaltninger i boligen. Der tegner sig et sammensat billede, hvor en fjerdedel af svarpersonerne tilkendegiver at de allerede har foretaget investeringer med henblik på energirenovering. Mens den anden fjerdedel tilkendegiver, at de har besluttet sig for ikke at foretage investeringer indtil videre. Sammenlignet med 2010 undersøgelsen, var der kun 11 procent der havde besluttet sig for ikke at foretage en energirenovering. Desuden er andelen af svarpersoner, der er i gang med konkret planlægning steget: hvor det i 2010 undersøgelsen var 6 procent, er andelen i 2012 steget til 18 procent. Sammenlagt med de 18 procent som afventer den konkrete udførsel af energirenoveringen, står 36 procent af svarpersonerne overfor at skulle energirenovere deres bolig i den kommende tid.

36 36 13A. Hvilke dele af boligen vil en renovering i givet fald omfatte (ved ja) Samlet set svarede 36 procent i forrige spørgsmål, at de enten er i gang med planlægningen eller afventer det konkrete håndværksmæssige arbejde i at energirenovere boligen. Disse svarpersoner er blevet stillet nogle konkrete spørgsmål om renoveringen, herunder hvilke områder renoveringen omfatter. Flere svar har været mulige. Hovedparten af renoveringerne omfatter egen produktion af energi med 62 procent, efterfulgt af efterisolering af vægge, loft, vinduer og tage med 48 til 49 procent. Sammenlignet med 2010 var investering i egen produktion af energi den mindst populære løsning med 17 procent. Fokus i 2010 var på forskellige elementer af isolering af boligen på 58 til 60 procent. Samme tendens ses ved investering i køkken og bad, som er faldet fra 37 procent i 2010 til 15 procent i Det giver et billede af de igangværende energirenoveringer, der i særdeleshed omfatter egen produktion af energi, efterfulgt af efterisolering af boligen. Gennemsnitligt omfatter energirenoveringen lidt over 2 indsatsområder for hver husejer, der skal til at starte eller er gået i gang med planlægningen.

37 37 13B. Hvor mange penge er du villig til at investere i en energirenovering (ved ja) De 36 procent husejere, der for øjeblikket er i gang med planlægningen, eller skal i gang med det konkrete arbejde med at energirenovere boligen, er blevet spurgt om den beløbsramme de energirenoverer for, eller påtænker at energirenovere for. Det er fortrinsvis mindre investeringsbeløb, der viser sig i besvarelserne. Således svarer sammenlagt 65 procent, at investeringsrammen er under kr. Investeringerne spreder sig ud på intervaller med op til kr som den hyppigste med 37 procent. Sammenlignet med 2010 undersøgelsen, så viser svarene at beløbsrammen for de mindre investeringer på op til kr er faldet fra 35 procent i 2010 til 22 procent i 2012 men beløbsrammen op til kr er til gengæld øget med 8 procent i Beløb op til kr og opefter udgør andel på 20 procent.

38 Hvor meget ved du om energirenovering af mure, tag og gulve Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til mulighederne for at energirenovere deres bolig. Potentialet for mere information synes at være tilstede, idet 12 procent ikke kender noget til mulighederne og hver femte kun kender lidt til mulighederne samlet er det således hver tredje boligejer, der højst kender lidt eller intet til mulighederne for energirenovering af boligen. Dertil kommer, at 37 procent kender til nogle af mulighederne, men gerne vil vide mere. Lidt over hver fjerde husejer svarer, at de kender til de fleste muligheder og ikke efterspørger mere viden om emnet. Kun 4 procent er ikke interesseret.

39 39 Hvad kunne motivere til at energiforbedre boligen - indeks Husejerne er blevet præsenteret for seks udsagn, som kunne være motiverende for at igangsætte en energirenovering. Omregningen til indeks viser følgende motivrækkefølge: 1. Lavere energiregning og langsigtet besparelse 2. Nedsat risiko for mug og skimmel 3. Bedre indeklima generelt 4. Forøget handelsværdi 5. Nedbringelse af global opvarmning 6. Bedre lysforhold i boligen

40 40 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Lavere energi regning og samlet besparelse på længere sigt Samlet svarer 88 procent, at de enten er helt enige eller enige i, at udsigten til en lavere energiregning kunne motivere til at energirenovere deres bolig. Udsagnet er dét blandt de seks udsagn, som opnår den største tilslutning.

41 41 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Nedsat risiko for mug og skimmel i boligen At nedsætte risikoen for mug og skimmel i boligen motiverer i alt 76 procent.

42 42 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre indeklima i boligen generelt At få et bedre indeklima generelt i boligen som følge af en energirenovering motiverer i alt 77 procent.

43 43 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Forøgelse af boligens handelsværdi At kunne sælge boligen til en bedre pris motiverer i alt 78 procent.

44 44 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bidrage til nedbringelse af global opvarmning At kunne medvirke til at nedbringe den globale opvarmning motiverer i alt 71 procent.

45 45 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre lysforhold i boligen At kunne forbedre lysforholdene i boligen motiverer i alt 53 procent. Udsagnet får en blandet modtagelse, med 29 procent som hverken er enige eller uenige. Dette udsagn opnår en sidsteplads blandt de seks udsagn om motivationsfaktorer til energirenovering.

46 46 Ud fra dit kendskab til energirenovering, hvad ser du så som de største barrierer for dig? Den andel af husejerne hvis status for energirenovering var, at de enten ikke har overvejet muligheden, eller har overvejet mulighederne og undersøgt dem, men har valgt ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger, blev præsenteret for en række spørgsmål om årsagerne til ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger. Den mest hyppige årsag er med 44 procent begrundet med tvivl om den rette løsning en barriere der er steget med 14 procent siden Den næst hyppigste årsag er tvivlen om fremskaffelsen af finansieringen, med 29 procent. Rentabiliteten er en barriere for de 22 procent, der ikke tror på projektet kan tjene sig ind. Mens 45 procent af husejerne i 2010 afholdte sig fra at energirenovere eller ikke havde gjort sig tanker om det, så er den andel faldet til 33 procent i I 2010 havde 20 procent ikke gjort sig overvejelser om årsagerne til ikke at ville energirenovere, mens andelen i 2012 undersøgelsen er faldet til 15 procent.

47 47 Hvis det er muligt at opnå større rabatter på renovering af private boliger ved at gå sammen med andre boligejere, ville du så overveje det? Den andel af husejerne hvis status for energirenovering var, at de enten ikke har overvejet muligheden, eller har overvejet mulighederne og undersøgt dem, men har valgt ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger, blev præsenteret for spørgsmålet om en samlerabat ordning. Forslaget om en samlerabat ved investeringer sammen med andre boligejere, afvises kun af 9 procent, mens flertallet med 57 procent ville overveje at gå ind for det under visse betingelser. 25 procent går dog ind for det, uden betænkeligheder. Det kan sammenfattes, at op til 79 procent støtter grundtanken om en samle/grupperabat. Sammenlignet med 2010 målingen er den største udvikling sket blandt de som går ind for muligheden uden betænkeligheder, som dermed er steget med 6 procent fra 19 procent i 2010 til 25 procent i 2012 undersøgelsen.

48 48 Hvad kan motivere dig til at energirenovere din bolig? (Vælg gerne flere) Samme gruppe husejere som fik stillet forrige spørgsmål, er blevet stillet spørgsmål om hvad der kan motivere dem. Et tilskud til energirenoveringen er med 62 procent en løsning, mange hælder til. Et bedre overblik over priser og muligheder etc. med 48 procent, sammen med uvildig rådgivning med 42 procent er ligeledes attraktive igangsættere. Det kan desuden siges, at hver femte svarperson afventer om prisen på energi stiger, før de vil investere i energiforbedrende foranstaltninger.

49 49 Åbne svar Helårsbolig 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - Andet notér Aldersgruppe Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg Zerolån Egen landejendom danfoss el-cykel 65+ Andet jordvarme,solar venti, sol vedvarende energi udnyttelse solceller 65+ solceller solenergi solparken, el-biler zerofamilier 65+

50 50 Helårsbolig 5. Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i - Andet notér Aldersgruppe Andet Andelshavere i Andelsboligforening kan endnu ikke hente rådgivning hos Zero bolig Solceller Andet Ved ikke Vi har allerede gjort meget - længe før projekt Zero Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter Andet Vi vasker f. eks efter vejrudsigten så vi kan tørre tøjet udendørs, sparer dermed tørretumblerforbrug 65+ Lejebolig boligforening benytte beboermøder til at motivere ledelsen i min boligforening til at agere energiriggtigt og miljøvenligt 65+ Lejebolig boligforening bor i et passiv hus brændselsseller Andet forsætte mit frivillige arbejde, reklamere for de forskellige dele af pz. Har lige også gjort det med sejl arrangement.det blev helt sikkert gjort i Tuborg Havn på et sted der hed noget med Kongelig Jagt Selskab i lørdags har allerede gjort har fået jordvarme har varmepumpe 65+ Lejebolig boligforening jeg ville så gerne være i stand til at overtale min boligforening til klimavenlige indsatser i form af f.eks. solpaneler, men har min store tvivl om, at jeg vil have succes med det. En husstandsvindmølle til hele afdelingen ville også være et godt bud sol varme 65+ Privat lejebolig spar på strøm træffe gode valg mht. madvarer 30-39

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere