Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012"

Transkript

1 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes borgerpanel 444 Dataindsamling og analyse ved Promonitor telefon

2 2 Indhold Indledende om undersøgelsen... 5 Fakta... 6 Deltagelse... 7 Helårsbolig Hvor relevante synes du, at klimaforandringerne er for dig Hvor vigtigt er et lavt energiforbrug for dig Hvilket udsagn vedrørende klima og energiforbrug kan du bedst tilslutte dig Kender du ProjectZero A. Hvilket udsagn om ProjectZero kan du bedst tilslutte dig (ved kendskab) B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) I hvilken grad skaber ProjectZero grøn vækst og grønne jobs i Sønderborg-området (ved kendskab) Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i A. Hvor interesseret er du i at lære at køre bil mere energirigtigt og spare brændstof B. Cykler C. Hvad bruger du din cykel til D. Benytter offentlig transport E. Hvad bruger du offentlig transport til Hvor ofte følger / aflæser du din hustands energiforbrug Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen A. Hvor interesseret vil du være i at gennemføre korte kurser om energirigtige tiltag Hvor interesseret er du i at betale mere i husleje i en periode, hvis din lejebolig blev energirenoveret Hvad er din holdning til, at der måske opstilles vindmøller i Sønderborg-området A. Vil du være interesseret i at købe andele i de vindmøller, som måske bliver opstillet... 25

3 3 Egen bolig er opført Egen bolig er købt Egen bolig har energimærket Kendskab til ZERObolig B. Hørt om ZERObolig Hørt om gratis energivejledning fra ZERObolig B: I hvor høj grad var energivejledningen nyttig (ved anvendelse) Har du kendskab til, hvor meget der er at spare, hvis din bolig bliver renoveret energivenligt A. Hvis du skulle opsøge mere viden om energirenovering, hvor ville du søge den B. Kunne du være interesseret i at deltage i et kort kursus om energirenovering og alternative energiformer Har du overvejet at foretage energimæssige investeringer i boligen A. Hvilke dele af boligen vil en renovering i givet fald omfatte (ved ja) B. Hvor mange penge er du villig til at investere i en energirenovering (ved ja) Hvor meget ved du om energirenovering af mure, tag og gulve Hvad kunne motivere til at energiforbedre boligen - indeks A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Lavere energi regning og samlet besparelse på længere sigt A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Nedsat risiko for mug og skimmel i boligen A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre indeklima i boligen generelt A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Forøgelse af boligens handelsværdi A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bidrage til nedbringelse af global opvarmning A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre lysforhold i boligen Ud fra dit kendskab til energirenovering, hvad ser du så som de største barrierer for dig? Hvis det er muligt at opnå større rabatter på renovering af private boliger ved at gå sammen med andre boligejere, ville du så overveje det? Hvad kan motivere dig til at energirenovere din bolig? (Vælg gerne flere)... 48

4 4 Åbne svar Krydstabeller Svarpersonernes baggrund Postnummer Køn Aldersgruppe Civilstand Boligtype Boligform Børn hjemme Uddannelse Erhverv Kilde Spørgeskemaet... 74

5 5 Indledende om undersøgelsen Målet for ProjectZero er at gøre Sønderborg CO2-neutral inden for de næste 20 år, hvor kommune, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og borgere samarbejder om denne omstilling. Undersøgelsens formål er at kortlægge kendskab, holdninger og adfærd på området energi og miljø, med projektet ProjectZero som det primære omdrejningspunkt. I rapporten er spørgsmål og svarmuligheder forkortet af hensyn til overskuelighed / læsbarhed. Det komplette spørgeskema fremgår af bilagsmaterialet. Spørgeskemaet er udarbejdet af kommunikationsfirmaet Advice i samarbejde med ProjectZero og Promonitor. Dataindsamling, analyse og kommentering er foretaget af analysefirmaet Promonitor. De indledende spørgsmål om holdninger, samt kendskabet til ProjectZero er stillet til alle undersøgelsens deltagere. Svar om energirenovering af boligen omhandler udelukkende deltagere, der bor i 1-families ejerboliger. De afsluttende gode råd fra svarpersonerne til kommunen om PZ, er baseret på svarpersoner med kendskab til PZ såvel som personer uden kendskab. Undersøgelsen er gennemført elektronisk overfor Sønderborg Kommunes borgerpanel. Deltagerne i denne undersøgelse er for 80 procents vedkommende tilfældigt udvalgte, mens 20 procent udgøres af borgere, der selv har tilmeldt sig borgerpanelet på Sønderborg Kommunes hjemmeside. Fordelingen af svarpersoner fremgår sidst i rapporten. En tilsvarende undersøgelse af ProjectZero blev gennemført i 2010, og de steder hvor spørgsmålene er sammenlignelige og der er væsentlige ændringer i forhold til 2010 undersøgelsen, er dette kommenteret med kursiv. For komplet sammenligning henvises til 2010 rapporten. Da undersøgelsen i 2010 havde en betydelig højere svarprocent og flere deltagere end 2012 undersøgelsen, skal vi tage forbehold for sikre konklusioner om udviklingen, på grund af stikprøvernes forskellighed. Grunden til den lavere svarprocent i 2012, skal primært findes i tidspunktet for dataindsamlingens gennemførelse, som fandt sted i perioden fra den 28. juni til den 1. august, hvor mange borgere holder sommerferie. Alligevel mener vi, at rapporten giver gode og brugbare pejlemærker for borgernes opfattelser af ProjectZero.

6 6 Fakta Metode Dataindsamling, metode Borgerpanel Dataindsamling, periode Juli 2012 Stikprøve for målingen Svarprocent (brutto / netto) 48 % / 43 % Antal svar (brutto / netto) 616 / 554 Vægtning af svardata Nej

7 7 Deltagelse Af de svarpersoner som har tilgået spørgeskemaet, valgte 90 procent at besvare det. Af det samlede borgerpanel deltog cirka hver anden i undersøgelsen. Netto kan svarprocenten på undersøgelsen opgøres til 43 procent.

8 8 Helårsbolig Samlet set bor 8 ud af 10 af svarpersonerne i 1-families ejerboliger og har dermed mulighed for at energirenovere deres bolig. Den største andel af de som bor i 1-families ejerboliger udgøres af de, som bor i eget hus/parcelhus med 76 procent. Den næststørste svargruppe i undersøgelsen er de 17 procent som bor i lejebolig. Dette er lidt lavere end den faktiske andel af lejerboliger i Sønderborg Kommune.

9 9 1. Hvor relevante synes du, at klimaforandringerne er for dig Svarpersonerne er blevet spurgt om klimaforandringerne har en relevans for dem. Et stort flertal på mere end 8 ud af 10 tilkendegiver, at klimaforandringerne enten er relevante eller meget relevante for dem. Samlet er der kun 13 procent, der enten svarer at klimaforandringerne hverken er relevante eller irrelevante eller ligefrem ikke relevante for dem. Det kan konkluderes, at et flertal af svarpersonerne anser klimaforandringerne som noget der vedkommer dem selv.

10 10 1. Hvor vigtigt er et lavt energiforbrug for dig Det er tydeligt, at et lavt energiforbrug står højt på dagsordnen for alle svarpersonerne, hvor hele 96 procent finder det enten meget vigtigt eller vigtigt.

11 11 2. Hvilket udsagn vedrørende klima og energiforbrug kan du bedst tilslutte dig Dernæst er svarpersonerne blevet præsenteret for fem forskellige udsagn, der skal afdække deres opfattelse af klimaspørgsmålet. Udsagnene dækker over forskellige holdninger; fra den miljø- og klimabeviste, pragmatikeren, tvivleren, og den uinteresserede. Det har kun været muligt at afgive ét svar. Svarene peger på, at langt de fleste borgere, med 53 procent af svarene, kunne kaldes pragmatikere, hvor klima og miljø ikke er noget man tænker over i dagligdagen, men hvor tankerne om fremtidens klima lejlighedsvis kan påvirke de valg man træffer. Den næststørste gruppe, med 36 procent af svarene, udgøres af de mere miljøbeviste, hvis hverdagspraksis som forbrugere, i højere grad fokuserer på at efterlade et så miljø- og klimavenligt aftryk som muligt. Set i forhold til 2010 målingen udgjorde sidstnævnte gruppe 20 procent, men er nu vokset med 16 procent i Den gruppe efterfølges af tvivlerne, der med 9 procent tilkendegiver, at det virker uoverskueligt og de har svært ved at afgøre, hvad de selv kan gøre for at agere miljø- og klimavenligt. Denne gruppe er blevet halveret siden 2010 målingen, hvor de udgjorde 18 procent.

12 12 3. Kender du ProjectZero Svarpersonerne er blevet spurgt om deres kendskab til ProjetZero. Hele 89 procent af svarpersonerne har hørt om ProjectZero. Dette må siges at være en meget høj kendskabsgrad. Kendskabsgraden skal dog ses i sammenhæng med, at flertallet allerede har deltaget i en undersøgelse om emnet i 2010, samt at emnet er kommunikeret i forbindelse med undersøgelsen.

13 13 3A. Hvilket udsagn om ProjectZero kan du bedst tilslutte dig (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero, er blevet spurgt hvad projektet konkret handler om, med mulighed for afgivelse af ét svar. Lidt over halvdelen, med 56 procent, ser det som en fælles vision om grøn vækst og jobskabelse. Mens 40 procent ser det som en måde at reducere energiforbruget og gøre noget for klimaet. En lille del på kun 4 procent konkretiserer det som omhandlende vindmøller og udbredelse af fjernvarme.

14 14 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero er blevet præsenteret for flere af de initiativer som ProjectZero omfatter. Svarpersonerne kunne afkrydse hvilke initiativer, som de har hørt om, og det har været muligt at afgive flere svar. Initiativer rettet mod at reducere borgernes energiforbrug i hjemmet er de mest kendte. Hele 76 procent har hørt om ZERObolig og 47 procent kender til Grøn fjernvarme. Vindmølleinitiativet er det andet mest kendte projekt med 51 procent. På uddannelsesfronten tilkendegiver 30 procent af svarpersonerne, at de har hørt om det tværfaglige uddannelsessamarbejde, House of Science, der arbejder med at integrere naturvidenskab og bæredygtige løsninger i Sønderborgs uddannelser. Her er der sket en betydelig stigning på 12 procent i kendskabet siden 2010 undersøgelsen, hvor 18 procent af svarpersonerne kendte til dette projekt.

15 15 De erhvervsrettede aktiviteter er de mindst kendte af svarpersonerne, hvilket giver sig udslag i, at 22 procent har hørt om ordningen med ZERObutikkerne. ZEROcompany med 11 procent er det mindst kendte - hvortil der er sket et tydeligt fald på 20 procent siden 2010 målingen. 4. I hvilken grad skaber ProjectZero grøn vækst og grønne jobs i Sønderborg-området (ved kendskab) De af svarpersonerne som kender til ProjectZero er blevet spurgt hvorvidt det skaber vækst og grønne jobs. Der spores ikke en fuld tilslutning at ProjectZero skaber grøn vækst og grønne jobs. Svarene viser at 39 procent samlet set er enige i, at initiativet skaber grøn vækst. Ku få er uenige heri, da kun 8 svarer at PZ slet ikke eller kun i ringe grad medvirker til lokal vækst og grønne jobs. Endelig er der 30 procent, som svarer ved ikke hvilket viser, at mange ikke har taget stilling eller føler sig overbeviste.

16 16 5. Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i Alle svarpersoner er blevet præsenteret for en række deltagelsesmuligheder og er blevet spurgt om hvilke de overvejer at deltage i. Flere svar har været mulige. Den foretrukne måde at deltage, er at købe energirigtige husholdningsapparater, hvilket 7 ud af 10 borgere overvejer. Efterfulgt at købe en mere energieffektiv bil med 31 procent. Boligen er også et populært indsatsområde, hvor 31 procent tilkendegiver, at de overveje energirenovering. Ligeledes angiver 31 procent at de overvejer at opstille en mindre energiproducerende enhed (solceller, husstandsmølle) på ejendommen og 23 procent overvejer at tilslutte boligen til en grøn energikilde.

17 17 5A. Hvor interesseret er du i at lære at køre bil mere energirigtigt og spare brændstof Alle svarpersonerne er blevet spurgt om interesse for at lære om energirigtig kørsel. Interessen for dette er ganske overvældende, med 70 procent som enten er meget interesseret eller interesseret. Et mindretal på kun 11 procent er slet ikke eller ikke interesseret.

18 18 5B. Cykler Halvdelen af svarpersonerne benytter cyklen et par gange om ugen eller oftere. Godt og vel en tredjedel cykler et par gange om måneden eller sjældnere. Mens 14 procent aldrig benytter cyklen. Blandt de som minimum cykler et par gange om måneden, benytter de oftest cyklen til ture i skoven etc., med 68 procent. 5C. Hvad bruger du din cykel til Indkøb er det næstmest anvendte formål med 61 procent. Motion & sport med 45 procent er ligeledes en meget udbredt anvendelsesform. Cykling til arbejde/studie udføres af 37 procent, der anvender cyklen.

19 19 5D. Benytter offentlig transport Et flertal på 56 procent af svarpersonerne benytter sjældnere end månedligt offentlig transport, mens 37 procent aldrig benytter transportformen. 5E. Hvad bruger du offentlig transport til 7 procent af svarerpersonerne benytter offentlig transport et par gange om måneden eller oftere. Af sidstnævnte gruppe anvendes den offentlige transport oftest til arbejde/studie med 45 procent. Ved besøg hos venner og familie indgår ligeledes offentlig transport hos 32 procent.

20 20 6. Hvor ofte følger / aflæser du din hustands energiforbrug Lidt over halvdelen af alle svarpersonerne tilkendegiver, at de aflæser husstandens forbrug månedligt. Inkluderes de som gør det dagligt og ugentligt, følger 67 procent af svarpersonerne som minimum månedligt med i deres forbrug. En fjerdel aflæser forbruget årligt. Kun en mindre andel på 6 procent af svarpersonerne, aflæser så at sige aldrig deres forbrug.

21 21 7. Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen Interessen for en energirigtig adfærd i dagligdagen må siges at være til stede, i og med at 91 procent enten er meget interesseret eller interesseret.

22 22 7A. Hvor interesseret vil du være i at gennemføre korte kurser om energirigtige tiltag Bliver det mere konkret og svarpersonerne spørges om deres interesse for at deltage i et kort kursus om energirigtig adfærd, svarer 57 procent, at de enten er meget interesseret eller interesseret i dette. Kun 20 procent svarer, at de enten ikke er interesseret eller slet ikke interesseret. I midten står 20 procent, der angiver at de hverken er interesseret eller uinteresseret.

23 23 8. Hvor interesseret er du i at betale mere i husleje i en periode, hvis din lejebolig blev energirenoveret Blandt de 17 procent af svarpersonerne, der bor i lejebolig, tilkendegiver 59 procent, at de enten er meget interesseret eller interesseret i at betale mere i husleje i en periode, mod at få boligen energirenoveret. Et mindretal på 19 procent tilkendegiver at de ikke er interesseret eller slet ikke er interesseret i tiltaget.

24 24 9. Hvad er din holdning til, at der måske opstilles vindmøller i Sønderborg-området Den mulige opstilling af vindmøller i Sønderborg området modtages positivt hos 62 procent af svarpersonerne, som går ind for vindmøllerne. Et mindretal på 16 procent er modstandere af tiltaget. Borgerne der ikke har besluttet sig udgøres af 12 procent der er hverken for eller imod, samt 8 procent der svarer ved ikke, så der samlet set er 20 procent, der hverken er for eller imod.

25 25 9A. Vil du være interesseret i at købe andele i de vindmøller, som måske bliver opstillet De svarpersoner som ikke var imod opstillingen, er blevet spurgt om de vil være interesseret at købe andele i de mulige vindmøller. Der tegner sig et lidt blandet billede, hvor 34 procent der enten er meget interesseret eller interesseret. På den anden side er 29 procent ikke interesseret eller slet ikke interesseret. I midten står 20 procent, som hverken er for eller imod. Sammenlægges disse med de 17 procent, der endnu ikke har taget stilling, er 37 procent af svarpersonerne uafklarede i forhold til spørgsmålet.

26 26 Egen bolig er opført De 80 procent af svarpersonerne som bor 1-families ejerboliger (parcelhus/landejendom), er blevet spurgt om opførselsåret for deres bolig. En stor del af boligerne i undersøgelsen blev opført fra 1960 til 1979, som udgør 42 procent. Mens 39 procent bor i en bolig opført før 1960, og kun 14 procent i den ældre boligmasse opført før år Kun en mindre del på 19 procent bor i en bolig opført efter 1980, med dertilhørende strammere krav om boligens energiforbrug.

27 27 Egen bolig er købt Boligejerne er dernæst blevet spurgt om årstallet for købet af deres bolig. 37 procent har købt deres bolig inden for de sidste 12 år. De 19 år fra 1980 til 1999 har hos svarpersonerne en andel af boligkøb på 42 procent. Endelig tilkendegiver 22 procent, at de har købt deres bolig før 1980.

28 28 Egen bolig har energimærket Boligens energimærkning er mildt sagt ikke noget husejerne prioriterer højt næsten hver tredje husejer kender ikke boligens mærkning og 52 procent mener ikke at boligen har et energimærke. Kun 7 procent har enten en A eller B mærkning.

29 Kendskab til ZERObolig 10B. Hørt om ZERObolig Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til ZERObolig. Et flertal på 62 procent kender til det. De som kender til ZERObolig er blevet spurgt om de kender til og har anvendt sidste års initiativ med idékataloget omhandlende energirenovering. Samlet set har 56 procent hørt om det og 9 procent har anvendt det. På den anden side har 44 procent ikke hørt om initiativet.

30 Hørt om gratis energivejledning fra ZERObolig Husejerne har for 58 procents vedkommende hørt om muligheden for gratis energivejledning fra ZERObolig og 11 procent har anvendt initiativet.

31 31 11B: I hvor høj grad var energivejledningen nyttig (ved anvendelse) De 11 procent af husejerne som har anvendt energivejledningen udtaler sig positivt om den. Det ses ved at 75 procent mener den er nyttig i meget høj grad eller høj grad. 17 procent ser vejledning som hverken nyttig eller unyttig. Kun 4 procent mener vejledningen ikke er nyttig.

32 Har du kendskab til, hvor meget der er at spare, hvis din bolig bliver renoveret energivenligt Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til besparelsespotentialet ved energirenovering af deres bolig. 51 procent kender ikke potentialet, dog er det positivt, at kun 2 procent tilkendegiver, at det ikke interesserer dem. Samlet svarer 49 procent, at de har nogen viden om hvad de kan spare ved at energirenovere. Andelen der svarer ja lidt udgør 34 procent. Hvilket er den svarkategori, der er vokset mest siden undersøgelsen i 2010, hvor 26 procent mente at have en vis viden om besparelsespotentialet.

33 33 12A. Hvis du skulle opsøge mere viden om energirenovering, hvor ville du søge den Husejerne er blevet præsenteret for en række muligheder for at opsøge viden om energirenovering, med mulighed for flere svar. Selv at opsøge viden på internettet interesserer 54 procent af svarene. I forhold til 2010 undersøgelsen, er det et fald på 10 procent på denne informationskanal. Den største stigning siden 2010 er modsat intentionen om at ville besøge ProjectZero s hjemmeside, som er øget med 10 procent til at udgøre 47 procent. Andre eftertragtede informationskanaler er at opsøge en rådgiver med teknisk baggrund, så som ingeniør etc. Dernæst vil 43 procent rette henvendelse til en håndværker. Gennemsnitligt vælges 2-3 forskellige informationskilder.

34 34 12B. Kunne du være interesseret i at deltage i et kort kursus om energirenovering og alternative energiformer Husejerne er blevet præsenteret for muligheden for at deltage i et kort kursus om energirenovering. Tilslutning til at deltage i kurset er tilstede i behersket grad, med 53 procent af husejerne der enten er meget interesseret eller interesseret. På positivsiden tæller, at kun en fjerdel ikke er interesseret. Uafklaret er 22 procent af svarpersonerne, som hverken er for eller imod deltagelse.

35 Har du overvejet at foretage energimæssige investeringer i boligen Husejerne er blevet præsenteret for en række udsagn, der skal klarlægge deres aktuelle status for investering i energiforbedrende foranstaltninger i boligen. Der tegner sig et sammensat billede, hvor en fjerdedel af svarpersonerne tilkendegiver at de allerede har foretaget investeringer med henblik på energirenovering. Mens den anden fjerdedel tilkendegiver, at de har besluttet sig for ikke at foretage investeringer indtil videre. Sammenlignet med 2010 undersøgelsen, var der kun 11 procent der havde besluttet sig for ikke at foretage en energirenovering. Desuden er andelen af svarpersoner, der er i gang med konkret planlægning steget: hvor det i 2010 undersøgelsen var 6 procent, er andelen i 2012 steget til 18 procent. Sammenlagt med de 18 procent som afventer den konkrete udførsel af energirenoveringen, står 36 procent af svarpersonerne overfor at skulle energirenovere deres bolig i den kommende tid.

36 36 13A. Hvilke dele af boligen vil en renovering i givet fald omfatte (ved ja) Samlet set svarede 36 procent i forrige spørgsmål, at de enten er i gang med planlægningen eller afventer det konkrete håndværksmæssige arbejde i at energirenovere boligen. Disse svarpersoner er blevet stillet nogle konkrete spørgsmål om renoveringen, herunder hvilke områder renoveringen omfatter. Flere svar har været mulige. Hovedparten af renoveringerne omfatter egen produktion af energi med 62 procent, efterfulgt af efterisolering af vægge, loft, vinduer og tage med 48 til 49 procent. Sammenlignet med 2010 var investering i egen produktion af energi den mindst populære løsning med 17 procent. Fokus i 2010 var på forskellige elementer af isolering af boligen på 58 til 60 procent. Samme tendens ses ved investering i køkken og bad, som er faldet fra 37 procent i 2010 til 15 procent i Det giver et billede af de igangværende energirenoveringer, der i særdeleshed omfatter egen produktion af energi, efterfulgt af efterisolering af boligen. Gennemsnitligt omfatter energirenoveringen lidt over 2 indsatsområder for hver husejer, der skal til at starte eller er gået i gang med planlægningen.

37 37 13B. Hvor mange penge er du villig til at investere i en energirenovering (ved ja) De 36 procent husejere, der for øjeblikket er i gang med planlægningen, eller skal i gang med det konkrete arbejde med at energirenovere boligen, er blevet spurgt om den beløbsramme de energirenoverer for, eller påtænker at energirenovere for. Det er fortrinsvis mindre investeringsbeløb, der viser sig i besvarelserne. Således svarer sammenlagt 65 procent, at investeringsrammen er under kr. Investeringerne spreder sig ud på intervaller med op til kr som den hyppigste med 37 procent. Sammenlignet med 2010 undersøgelsen, så viser svarene at beløbsrammen for de mindre investeringer på op til kr er faldet fra 35 procent i 2010 til 22 procent i 2012 men beløbsrammen op til kr er til gengæld øget med 8 procent i Beløb op til kr og opefter udgør andel på 20 procent.

38 Hvor meget ved du om energirenovering af mure, tag og gulve Husejerne er blevet spurgt om deres kendskab til mulighederne for at energirenovere deres bolig. Potentialet for mere information synes at være tilstede, idet 12 procent ikke kender noget til mulighederne og hver femte kun kender lidt til mulighederne samlet er det således hver tredje boligejer, der højst kender lidt eller intet til mulighederne for energirenovering af boligen. Dertil kommer, at 37 procent kender til nogle af mulighederne, men gerne vil vide mere. Lidt over hver fjerde husejer svarer, at de kender til de fleste muligheder og ikke efterspørger mere viden om emnet. Kun 4 procent er ikke interesseret.

39 39 Hvad kunne motivere til at energiforbedre boligen - indeks Husejerne er blevet præsenteret for seks udsagn, som kunne være motiverende for at igangsætte en energirenovering. Omregningen til indeks viser følgende motivrækkefølge: 1. Lavere energiregning og langsigtet besparelse 2. Nedsat risiko for mug og skimmel 3. Bedre indeklima generelt 4. Forøget handelsværdi 5. Nedbringelse af global opvarmning 6. Bedre lysforhold i boligen

40 40 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Lavere energi regning og samlet besparelse på længere sigt Samlet svarer 88 procent, at de enten er helt enige eller enige i, at udsigten til en lavere energiregning kunne motivere til at energirenovere deres bolig. Udsagnet er dét blandt de seks udsagn, som opnår den største tilslutning.

41 41 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Nedsat risiko for mug og skimmel i boligen At nedsætte risikoen for mug og skimmel i boligen motiverer i alt 76 procent.

42 42 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre indeklima i boligen generelt At få et bedre indeklima generelt i boligen som følge af en energirenovering motiverer i alt 77 procent.

43 43 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Forøgelse af boligens handelsværdi At kunne sælge boligen til en bedre pris motiverer i alt 78 procent.

44 44 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bidrage til nedbringelse af global opvarmning At kunne medvirke til at nedbringe den globale opvarmning motiverer i alt 71 procent.

45 45 14A. Kunne motivere til at energiforbedre boligen - Bedre lysforhold i boligen At kunne forbedre lysforholdene i boligen motiverer i alt 53 procent. Udsagnet får en blandet modtagelse, med 29 procent som hverken er enige eller uenige. Dette udsagn opnår en sidsteplads blandt de seks udsagn om motivationsfaktorer til energirenovering.

46 46 Ud fra dit kendskab til energirenovering, hvad ser du så som de største barrierer for dig? Den andel af husejerne hvis status for energirenovering var, at de enten ikke har overvejet muligheden, eller har overvejet mulighederne og undersøgt dem, men har valgt ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger, blev præsenteret for en række spørgsmål om årsagerne til ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger. Den mest hyppige årsag er med 44 procent begrundet med tvivl om den rette løsning en barriere der er steget med 14 procent siden Den næst hyppigste årsag er tvivlen om fremskaffelsen af finansieringen, med 29 procent. Rentabiliteten er en barriere for de 22 procent, der ikke tror på projektet kan tjene sig ind. Mens 45 procent af husejerne i 2010 afholdte sig fra at energirenovere eller ikke havde gjort sig tanker om det, så er den andel faldet til 33 procent i I 2010 havde 20 procent ikke gjort sig overvejelser om årsagerne til ikke at ville energirenovere, mens andelen i 2012 undersøgelsen er faldet til 15 procent.

47 47 Hvis det er muligt at opnå større rabatter på renovering af private boliger ved at gå sammen med andre boligejere, ville du så overveje det? Den andel af husejerne hvis status for energirenovering var, at de enten ikke har overvejet muligheden, eller har overvejet mulighederne og undersøgt dem, men har valgt ikke at investere i energiforbedrende foranstaltninger, blev præsenteret for spørgsmålet om en samlerabat ordning. Forslaget om en samlerabat ved investeringer sammen med andre boligejere, afvises kun af 9 procent, mens flertallet med 57 procent ville overveje at gå ind for det under visse betingelser. 25 procent går dog ind for det, uden betænkeligheder. Det kan sammenfattes, at op til 79 procent støtter grundtanken om en samle/grupperabat. Sammenlignet med 2010 målingen er den største udvikling sket blandt de som går ind for muligheden uden betænkeligheder, som dermed er steget med 6 procent fra 19 procent i 2010 til 25 procent i 2012 undersøgelsen.

48 48 Hvad kan motivere dig til at energirenovere din bolig? (Vælg gerne flere) Samme gruppe husejere som fik stillet forrige spørgsmål, er blevet stillet spørgsmål om hvad der kan motivere dem. Et tilskud til energirenoveringen er med 62 procent en løsning, mange hælder til. Et bedre overblik over priser og muligheder etc. med 48 procent, sammen med uvildig rådgivning med 42 procent er ligeledes attraktive igangsættere. Det kan desuden siges, at hver femte svarperson afventer om prisen på energi stiger, før de vil investere i energiforbedrende foranstaltninger.

49 49 Åbne svar Helårsbolig 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - Andet notér Aldersgruppe Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg Zerolån Egen landejendom danfoss el-cykel 65+ Andet jordvarme,solar venti, sol vedvarende energi udnyttelse solceller 65+ solceller solenergi solparken, el-biler zerofamilier 65+

50 50 Helårsbolig 5. Hvilke klimavenlige indsatser overvejer du eller din familie selv at deltage aktivt i - Andet notér Aldersgruppe Andet Andelshavere i Andelsboligforening kan endnu ikke hente rådgivning hos Zero bolig Solceller Andet Ved ikke Vi har allerede gjort meget - længe før projekt Zero Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter Andet Vi vasker f. eks efter vejrudsigten så vi kan tørre tøjet udendørs, sparer dermed tørretumblerforbrug 65+ Lejebolig boligforening benytte beboermøder til at motivere ledelsen i min boligforening til at agere energiriggtigt og miljøvenligt 65+ Lejebolig boligforening bor i et passiv hus brændselsseller Andet forsætte mit frivillige arbejde, reklamere for de forskellige dele af pz. Har lige også gjort det med sejl arrangement.det blev helt sikkert gjort i Tuborg Havn på et sted der hed noget med Kongelig Jagt Selskab i lørdags har allerede gjort har fået jordvarme har varmepumpe 65+ Lejebolig boligforening jeg ville så gerne være i stand til at overtale min boligforening til klimavenlige indsatser i form af f.eks. solpaneler, men har min store tvivl om, at jeg vil have succes med det. En husstandsvindmølle til hele afdelingen ville også være et godt bud sol varme 65+ Privat lejebolig spar på strøm træffe gode valg mht. madvarer 30-39

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Sønderborgs store omstilling

Sønderborgs store omstilling Sønderborgs store omstilling Grøn Boligkontrakt følgegruppemøde 4. september 2013 Peter Rathje ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009) Resultater - 25% energibesparelser - 45% vandbesparelser ProjectZero

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? 14-03-2012 1 HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC Lokale strategier? Politik og regulering kommunen Brugere, bygherrer, financiering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV November 2013 ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV ABF ønsker at sætte fokus på energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme, og har i den forbindelse kortlagt renoveringsbehovet. Derudover

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere