BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012"

Transkript

1 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester Lov om betalingstjenester gælder for betalingskonti, dvs. konti, der er oprettet for at gennemføre betalingstransaktioner, og for betalingsinstrumenter, f.eks. mobilbank. Vi har dog fraveget loven i det omfang den giver mulighed for det, medmindre andet følger af disse betingelser. Begreber Aftalehaver er den virksomhed, der indgår aftalen om. Bruger er den person, som aftalehaveren har givet fuldmagt til at bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv. 1 Anvendelsesmuligheder må udelukkende bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. Der kan kun være én bruger pr. aftale om Danske Mobilbank til erhverv, så hvis aftalehaveren vil knytte en ny bruger til sin aftale, skal aftalen ændres. indeholder i vidt omfang de samme funktioner som Danske Netbank Erhverv. Afhængigt af hvilken mobil enhed og hvilket system brugeren benytter, giver Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv blandt andet mulighed for at se aftalehavers konti og depoter og få oplysninger om gennemførte og fremtidige transaktioner overføre penge til aftalehavers eller andres konti i Danske Bank og andre pengeinstitutter i Danmark få oplysninger om aktie-, obligations- og valutakurser handle værdipapirer betale indbetalingskort Der er særlige beløbsgrænser for overførsler, værdipapirhandler og indbetalingskort. Beløbsgrænserne står i Danske Netbank Erhverv. Side 1 af 7 2 Tilslutning til og brug af Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv 2.1 Sikkerhedsløsning og brug af For at kunne bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv skal aftalehaver have en aftale om Danske Netbank Erhverv. Adgang til Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv kræver en mobil enhed med internetadgang. Brugeren får Danske Mobilbank ved at installere Danske Banks apps til mobile enheder (benævnt henholdsvis Mobilbank eller Tabletbank). For at bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv skal brugeren anvende en sikkerhedsløsning, der består af følgende: 1. En servicekode. Brugerens servicekode består af 4 cifre og kan findes i Danske Netbank Erhverv. 2. Brugerens personlige NemID-nummer eller CPR-nummer. Brugerens NemID-nummer står under bruger-id i det velkomstbrev, som brugeren fik sammen med sit første nøglekort.

2 3. Brugerens personlige NemID-nøglekort (herefter benævnt nøglekort) eller brugerens personlige, elektroniske NemID-nøgleviser (herefter benævnt nøgleviser). For at logge på Danske Mobilbank skal brugeren anvende sin servicekode og sit NemID-nummer eller CPR-nummer. Når brugeren er logget på Danske Mobilbank, skal brugeren anvende en nøgle fra sit nøglekort/sin nøgleviser for at godkende transaktioner. Transaktioner, der sker med brugerens sikkerhedsløsning, forpligter aftalehaver på samme måde som aftaler indgået med aftalehavers fysiske underskrift. 2.2 Brugerens pligt til at beskytte sin sikkerheds - løsning opbevaring af nøglekort/nøgleviser og servicekode Reglerne for nøglekort/nøgleviser, herunder opbevaring og brug af nøglekort/nøgleviser står i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som brugeren tidligere har modtaget, og som kan ses på Generelt gælder, at brugerens servicekode, brugerens CPR-nummer/NemID-nummer og brugerens nøgler kun må anvendes af brugeren. Brugeren må ikke oplyse sin servicekode og/eller sine nøgler til andre, herunder medlemmer af sin husstand, ligesom brugeren heller ikke må skrive servicekoden ned og opbevare den sammen med sit nøglekort/sin nøgleviser eller skrive servicekoden på nøglekortet/nøgleviseren. Hvis brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til hans servicekode, skal brugeren straks kontakte os, se pkt om spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder. Hvis brugeren får kendskab til, at andre har fået kendskab til hans nøgler, skal brugeren straks kontakte os eller DanID, se pkt. 3.5 om spærring af nøglekort/nøgleviser i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Brugeren bør også sørge for at opbevare sin mobile enhed, så andre ikke kan få uhindret adgang til den. Hvis det er muligt, bør brugeren anvende en kode for at låse sin mobile enhed - det kan f.eks. være en tastaturlås med kodecifre. Side 2 af 7 3 Konti og depoter 3.1 Adgang til konti og depoter giver brugeren adgang til at se og/eller disponere på alle aftalehavers nuværende og fremtidige konti og depoter, som brugeren har eller får fuldmagt til. Brugeren kan kun disponere på konti og depoter ud fra de regler, der gælder for den enkelte konto og det enkelte depot. Når brugeren skal foretage en kontooverførsel, bliver han bedt om at indtaste registreringsnummer og kontonummer på modtagerens konto og eventuel dato for overførslen - se i øvrigt hjælpefunktionerne i mobilbanken. Vi har ikke pligt til at gennemføre ordrer, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres, fordi informationerne er mangelfulde. Vi har heller ikke pligt til at gennemføre ordrer, hvis aftalehaver eller bruger afgår ved døden, erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om

3 T gældssanering eller akkord, herunder beder banken eller anden kreditor om frivillig akkord. Under de respektive funktioner i systemet indtaster brugeren overførsel af beløb og ordrer om værdipapirhandel. Vi vil kun gennemføre ordrer, hvis de er afgivet i de korrekte funktioner i Danske Mobilbank. Når brugeren har indtastet en ordre i Danske Mobilbank, godkender brugeren betalingen/ordren med en nøgle fra sit nøglekort/nøgleviser. Ordren er herefter bindende. Tidspunktet for, hvornår brugeren har godkendt betalingen, er afsendelsestidspunktet for ordren. Når vi har modtaget ordren, får brugeren en bekræftelse på, at transaktionen er gennemført, forudsat at forbindelsen er opretholdt. 3.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato Der er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skal have modtaget ordrer for at kunne gennemføre dem i rette tid. Tidsfrister, bogføringsdato og rentedatoer er de samme som i Danske Netbank Erhverv, og kan ses i Danske Netbank Erhverv. 3.3 Køb og salg af værdipapirer For værdipapirhandel med Danske Bank gælder Betingelser for handel med værdipapirer. Med Danske Mobilbank kan brugeren indlægge ordrer om køb og salg af aftalehavers danske og udenlandske værdipapirer. I Danske Mobilbank kan ordrer om køb og salg udføres som en strakshandel, som en gennemsnitskursordre eller som en markedsordre med eller uden limit. Ved strakshandel og gennemsnitskursordre indgås handlerne med Danske Bank som sælger eller køber. Ved markedsordre med eller uden limit handler vi i vores eget navn, men for aftalehavers regning (kommission). Vi kan dog indtræde som part i en handel. Ifølge kommissionsloven er der i så fald tale om selvindtræde. Bruger kan afgive ordrer hele døgnet. Vi anser en strakshandel for indgået, når brugeren har accepteret kursen og sendt ordren til os via Danske Mobilbank. Brugeren har dog ikke de samme muligheder som i netbank, der er blandt andet ikke de samme hjælpetekster/advarsler. Side 3 af 7 Når brugeren har afsendt en ordre til os ved at bruge en nøgle fra sit nøglekort, jf. pkt. 3, er den bindende. Når en værdipapirhandel er indgået, modtager brugeren en bekræftelse på sin mobile enhed, forudsat at forbindelsen er opretholdt. Hvis brugeren ikke modtager en bekræftelse, kan han kontakte os for at få oplyst, om ordren er gennemført. I kan brugeren normalt strakshandle udvalgte danske, svenske, norske og finske aktier og obligationer mandag til fredag mellem kl og Vi forsøger at gennemføre markedsordrer med eller uden limit mellem kl og afhængig af de enkelte markeders åbningstider. Når handlen er gennemført, sender vi en afregningsnota Execution only ingen rådgivning I Danske Mobil Bank til erhverv tilbyder vi ikke rådgivning, men alene ekspedition. For værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser/ucits funde gennemføres handlerne som execution only (udelukkende ordreudførelse).

4 Det betyder, at vi ikke kontrollerer, om aftalehaver eller bruger har kendskab til og erfaring med den konkrete type af værdipapir og dermed ikke vurderer, om værdipapiret er en hensigtsmæssig investering for aftalehaver. Aftalehaver og bruger er derfor ikke beskyttet af de generelle regler om investorbeskyttelse i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 3.4 Beløbsgrænser Der er fastsat en grænse for, hvor stort et samlet beløb der kan gennemføres betalinger og overførsler for pr. døgn, og hvor stort et beløb der kan handles værdipapirer for pr. handel. Herudover er der en særlig beløbsgrænse for, hvor stort et samlet beløb pr. døgn der kan overføres til 3. mands konti, herunder for betalinger af indbetalingskort. De aktuelle beløbsgrænser kan ses i Danske Netbank Erhverv, ligesom de oplyses i vores afdelinger. 4 Adgang til flere Danske Mobilbank-aftaler Hvis brugeren er bruger på flere aftaler om Danske Mobilbank (f.eks. på Danske Mobilbank til forbrugere og ), kan han logge på og disponere på dem alle med sin personlige sikkerhedsløsning. Hver gang han logger på Danske Mobilbank, skal han vælge, hvilken aftale han ønsker adgang til. Brugeren har også mulighed for at vælge at komme direkte til en af sine aftaler, når han logger på. Når brugeren er inde på en aftale, kan han skifte til en anden uden at skulle logge på igen. Når brugeren benytter sin sikkerhedsløsning til at disponere på de andre mobilbankaftaler, som han har adgang til, sker det efter reglerne for disse aftaler, herunder reglerne for ansvar for tredjemandsmisbrug. Ansvarsreglerne kan dermed være forskellige, alt efter hvilken mobilbank-aftale brugeren disponerer på. 5 Kontrol af posteringer og bevægelser Når en transaktion er gennemført, står den i posteringsoversigten i Danske Mobilbank og i posteringsoversigten i Danske Netbank Erhverv. På posteringsoversigten i Danske Netbank Erhverv kan brugeren se alle transaktioner, der er udført i en periode på op til 13 måneder. Side 4 af 7 Hver måned kan brugeren se, hvor meget aftalehaver har betalt i gebyrer den seneste måned. Derudover modtager aftalehaver regelmæssigt konto- og depotudskrifter enten elektronisk i netbanken eller e-boks eller på papir. Brugeren bør ved saldoforespørgsel i både og Danske Netbank Erhverv være opmærksom på, at der kan forekomme bevægelser, som ikke er endeligt registreret på kontoen eller depotet. Både aftalehaver og bruger har pligt til løbende at kontrollere posteringerne/bevægelserne på aftalehavers konti og depoter. Hvis de ved kontrollen opdager transaktioner, som de ikke mener at have foretaget, skal de snarest muligt og senest fire måneder, efter at beløbet er hævet på kontoen kontakte os. 6 Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, som brugeren har godkendt Brugeren kan ikke tilbagekalde ordrer om kontooverførsler eller værdipapirhandler i Danske Mobilbank til erhverv. Hvis der kan ske tilbagekaldelse af ordrer, skal tilbagekaldelse ske enten i Danske Netbank Erhverv eller ved at kontakte os.

5 7 Aftalehavers ansvar Aftalehaveren er ansvarlig for alle transaktioner i, der sker med brugerens personlige sikkerhedsløsning, og skal derfor dække det fulde tab, når brugerens sikkerhedsløsning har været anvendt. Aftalehaveren hæfter dermed for enhver form for misbrug af Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv, når brugerens sikkerhedsløsning har været anvendt, herunder for tredjemands misbrug. Det samme gælder for brugerens fejlagtige brug eller misbrug af Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv. Aftalehaveren hæfter dog ikke for tab, der opstår efter, vi har fået besked om, at aftalen skal spærres. Aftalehaveren bærer risikoen for tilintetgørelse, bortkomst, beskadigelse, forsinkelse, fejl eller mangler under forsendelse til Danske Bank, bl.a. hvis sådanne forhold er opstået ved tele- og/eller internetudbyderes behandling eller bearbejdelse af datamateriale. Aftalehaver kan ikke i den anledning gøre Danske Bank ansvarlig for følgerne heraf, selv om forholdet medfører udeblivelse eller forsinkelse af effektuering af den ønskede ordre. Aftalehaveren er også ansvarlig for eventuelle fejl eller misbrug hos IT-centraler, som aftalehaveren benytter som gennemstilling. 8 Bankens ansvar Reglerne om Danske Banks ansvar står i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser. Bestemmelserne om ansvar i Danske Banks Almindelige Forretningsbetingelser erstatter ansvarsbestemmelsen i 68 i Lov om betalingstjenester, der dermed ikke finder anvendelse. 9 Brug af oplysninger i Danske Mobilbank Kursoplysninger og andre serviceydelser i Danske Mobilbank til erhverv er kun til brugers og aftalehavers brug. Der er ikke tilladt at give dem videre til andre mod eller uden vederlag, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det. Side 5 af 7 10 Ændring af betingelserne og mulighederne i Danske Mobilbank Vi kan til enhver tid uden varsel ændre disse betingelser og mulighederne i Danske Mobil-/ Tabletbank til Netbank Erhverv. Aftalehaver får besked om ændringer pr. brev eller ved elektronisk meddelelse f.eks. pr. eller som elektronisk besked i Danske Netbank Erhverv eller. Hvis vi begrænser mulighederne væsentligt, giver vi besked med en måneds varsel. Ændrer vi betingelserne, skal aftalehaver, senest når ændringerne træder i kraft, give os besked, hvis aftalehaver ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra aftalehaver, betragter vi det som hans accept af ændringerne. Hvis aftalehaver meddeler, at han ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft.

6 11 Opsigelse og ophævelse Aftalehaver kan til enhver tid uden varsel opsige aftalen om Danske Mobilbank enten skriftligt eller via Danske Netbank. Vi kan opsige aftalen med en måneds varsel. I tilfælde af misligholdelse har vi dog ret til at ophæve aftalen uden varsel. Ordrer og allerede indgåede aftaler inden tidspunktet for opsigelsen vil blive gennemført, jf. dog pkt Hvis aftalen om Danske Netbank Erhverv opsiges eller ophæves, vil aftalen om Danske Mobil-/ Tabletbank til Netbank Erhverv også ophøre. 12 Omkostninger ved tilslutning til og brug af En aktuel prisoversigt for at bruge Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Erhverv findes i Danske Netbank Erhverv. Gebyrer, der betales for at udføre en transaktion, hæves på samme konto, som transaktionen hæves på. Vi kan tage betaling for at hjælpe med at forsøge at tilbageføre beløb, som ved en fejl er overført til en forkert konto, fordi brugeren har oplyst en forkert identifikationskode. De omkostninger, der er forbundet med selve teleabonnementet og datatrafikken, kan brugeren få oplyst hos sin teleudbyder. 13 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Når brugeren benytter Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv, registrerer vi kontonumrene, beløbet, datoen for transaktionen og en eventuel besked. Hvis bruges til at overføre beløb, sender vi oplysning om beløbet og datoen for transaktionen samt en eventuel besked videre til beløbsmodtager. Det sker via beløbsmodtagers pengeinstitut og pengeinstituttets data- og afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos beløbsmodtagerens pengeinstitut og Danske Bank. Oplysningerne bruges til pengeinstitutternes bogføring, kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Side 6 af 7 Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvis lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav, der er opstået i forbindelse med brug af. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres og i de følgende fem år. 14 Brugers handel med værdipapirer Hvis aftalehaver ønsker, at brugeren skal handle med værdipapirer på aftalehavers vegne, bør aftalehaveren sikre, at brugeren kender de relevante dele af aftalehavers investeringsprofil. Aftalehaver og bruger skal også være opmærksomme på, at aftalehaver kan risikere tab ved investeringen. Vi anbefaler, at både aftalehaver og bruger læser Oplysninger om handel med værdipapirer, før brugeren handler værdipapirer. Her er der informationer om bl.a. investeringsprofil, typer af værdipapirhandler og valg af investeringer. Aftalehaveren og brugeren skal samtidig være opmærksomme på, at der er særlige regler om skat og intern viden ved værdipapirhandel.

7 Det står der mere om i netbankens hjælpebilleder og i Oplysninger om handel med værdipapirer. 15 Nyt eksemplar af betingelserne Betingelserne findes på De fås også på papir i vores afdelinger. Vi tager dog betaling for at udlevere betingelserne på papir. 16 Kundesupport, åbningstider og spærring 16.3 Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder Aftalehaver og/eller bruger har pligt til straks at kontakte os, hvis de opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen om Danske Mobilbank. Aftalehaver og bruger kan spærre adgangen til aftalen om Danske Mobilbank ved at ringe til os på Der er åbent døgnet rundt. Vi forbeholder os også ret til at lukke for adgangen til uden varsel, hvis vi vurderer, at der er generelle udefrakommende sikkerhedsproblemer. Spærringen kan ophæves ved at ringe til Kundesupport på Kundesupport Kundesupport besvarer spørgsmål om brug af Danske Mobilbank. Du kan ringe til Kundesupport på Telefonopkald til Kundesupport sker til normal telefontakst Åbningstider for Danske Mobilbank Danske Mobilbank er åben døgnet rundt, alle årets dage. Herefter sender vi en bekræftelse på spærringen, hvor vi oplyser det tidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen om spærringen. Herved spærres adgangen til aftalehavers Danske Netbank Erhverv samtidig. Brugeren kan også spærre for adgangen til aftalen om ved at spærre sin servicekode. Vi forbeholder os ret til uden varsel at spærre for adgangen til aftalen om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. Side 7 af 7

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank

Betingelser for Danske Mobilbank Betingelser for Danske Mobilbank Forbrugere Gælder fra den 10. juni 2016 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner. 1 Danske Mobilbanks

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 10 Dokumentnummer 2015-04-19-08.39.39.527221 Aftale om Netbank Kunden og Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, djs@djs.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Alm Brand Bank Regler for Swipp - privat Gældende fra 16. februar 2014 Version 1.5 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Alm. Brand Banks

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank. Vilkår for netbank 1.2 version 12. december Coop Bank A/S CVR-nr

Vilkår for Netbank. Vilkår for netbank 1.2 version 12. december Coop Bank A/S CVR-nr Vilkår for Netbank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop Bank er

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online

Vilkår for tilslutning til Nordania Fleet Online Side 1 af 5, Division af Danske Bank A/S (i det følgende kaldet Nordania) kan i forbindelse med indgåelse af Samarbejdsaftale (Fleet Management) tilbyde, at virksomheden benytter Nordanias web-baserede

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg.nr. Kontohaver(e): Kontonr. Bruger-ID Reg.type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice, e-boks og Nykredit Kuvertbetaling,

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Dronninglund Sparekasse, Hovedkontoret, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund Afdeling: Dronninglund Sparekasse, Dronninglund,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Postboks 28, 9760 Vrå E-mail: mail@sparv.dk Afdeling: Sparekassen Vendsyssel,

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbankens e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Kreditbanken tilbyder fx Kreditbankens

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening Pengeinstitut Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1., 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra den 21. marts 2014 MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere