POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N"

Transkript

1 NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

2 Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption. Gennem mere end 90 afdelinger verden over og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser korruption medfører og samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til atbekæmpe korruption. Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af TI. Vi skaber opmærksomhed omkring korruption; advokerer for juridiske reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på ridser i lakken i det danske integritetssystem. Udgiver: Transparency International Danmark Skrevet af: Transparency International Danmark Layout: Frederikke Lange / / fröhline.dk Publiceret første gang i i december 2012 Denne publikation er et produkt af det europæiske projekt om nationale integritetssystemer i Europa. Det nationale integritetssystems evalueringsmetode er udviklet og koordineret af Transparency International. Kopiering er tilladt, forudsat at Transparency International refereres som rettighedshaver Transparency International Danmark. Erklæring om ansvarsfraskrivelse: Alt er gjort for at kontrollere rigtigheden af indholdet i denne rapport. Alle informationer menes at være korrekte per september Ikke desto mindre kan Transparency International Danmark ikke påtage sig ansvaret for konsekvenserne af rapportens anvendelse til andre formål eller i andre sammenhænge. Politiske anbefalinger afspejler Transparency International Danmarks mening. Dette projekt er finansieret med støtte fra Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet Programmet, Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Indre Anliggender. Denne publikation afspejler alene forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug af oplysningerne i rapporten. INDHOLD Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Konklusion Yderligere information Prevention of and Flight Against Crime. With financial from the Prevention of and Flight Against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs

3 Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Det er Transparency International Danmarks holdning, at korruption i alle dens former er skadeligt for samfundet og den private sektor. Særligt vurderer vi, at bestikkelse er økonomisk belastende, men også andre former for korruption har negative økonomiske konsekvenser for samfundet, herunder karteldannelser, monopoler og returkommission. Omkostningerne af bestikkelse for den private sektor er omfattende. Dels risikerer virksomheder, som er involveret i bestikkelse, alvorlige juridiske konsekvenser med store bøder, fængselsstraffe og udelukkelse fra offentlige udbud. For eksempel har Verdensbanken sortlistet over 400 virksomheder fra at deltage i deres udbud grundet mistanke om brug af bestikkelse. Dels er bestikkelse at betragte som en ekstra skat, der bliver pålagt virksomhedens varer eller tjenesteydelser og skaber et miljø af usikkerhed og mistillid, hvor de juridiske rammer ikke længere er gældende som en beskyttende membran. Men den mest alvorlige omkostning ved korruption, er omkostningen for samfundet. Skøn viser, at omkostningen ved korruption svarer til mere end 5 % af det globale BNP, og at korruption øger omkostningerne ved at drive forretning globalt med op til 10 % i gennemsnit. I absolutte tal er størrelsen af den samlede betalte bestikkelse konservativt anslået til at være 1 billion USD. 1 For eksempel mente seks ud af 10 adspurgte personer i Transparency Internationals Global Corruption Barometer undersøgelse i 2010, at korruptionen var steget i deres land over de seneste tre år. Desuden mente 35 % af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse af Control Risk i 2007, at de havde trukket sig fra en ellers attraktiv investeringsmulighed grundet høj risiko for korruption i det pågældende land. 2 Korruption og bestikkelse er således en indlysende årsag til forvrængning af konkurrencedygtige markeder, ligesom korruption hæmmer den økonomiske vækst og bestræbelserne på at udrydde fattigdom. I kampen mod disse ulovlige aktiviteter har den private sektor en vigtig rolle at spille: Både ved at støtte og lægge pres på regeringer til at tage handling imod korruption, og ved selv at tage passende foranstaltninger til at imødegå disse udfordringer, i anerkendelse af, at der skal handles på såvel den passive og aktive side hvad angår bestikkelse. Det ligger i tråd med, at halvdelen af mere en adspurgte personer i 69 lande siger, at de er villige til at betale mere for varer fra bestikkelses-frie virksomheder. 3 En række internationale eksempler viser, at korruption og bestikkelse i den private sektor har ført til farligt byggeri, at sundhedsskadelige produkter er sendt på markedet, at veje er blevet bygget dårligt, at opsparinger er gået tabt, at personer er blevet afskediget, at der kan ske svindel med bistandsmidler og subsidier samt at udemokratiske regimer støttes og oppebæres. En undersøgelse fra 2011 viser, at ved jordskælvet i Tyrkiet i 1999, der kostede personer livet, levede under halvdelen af bygningerne op til gældende regler for bygningskonstruktion Six Questions on the Cost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufmann, KQH743GKF1 2. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 3. Global Corruption Barometer Transparency International (2009) 4. Global Corruption Report Transparency International (2011) Danske virksomheder opererer i stadig stigende grad internationalt. Her møder de jævnligt udfordringer med krav om smørelse (de såkaldte facilitation payments ) og bestikkelse fra offentligt ansatte, der forventer et supplement til en ofte ret beskeden lønningspose. Samtidig er diskussionen herhjemme om gavegivning, ekstravagante middage og rejser med et lavt fagligt indhold et vedvarende tema i den offentlige debat. Der er således i disse år øget fokus på udfordringerne med bestikkelse og brug af repræsentationskonti i den private sektor, til trods for at Danmark ligger i den øverste top af Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index som et af verdens mindst korrupte lande. 5 Dette fokus på bekæmpelse af korruption og bestikkelse er videre styrket med ikrafttrædelsen af UK Bribery Act i juli Den betegnes som verdens strammeste korruptionslovgivning og kriminaliserer smørelse uanset størrelse, bestikkelse til både offentlige og private ansatte samt både modtagere (passiv bestikkelse) og betalere (aktiv bestikkelse). Som et væsentligt element, hvor loven særligt adskiller sig fra den danske anti-korruptionslovgivning, lægger den engelske lov stor vægt på forebyggende adfærd. Den engelske lov rammer de danske virksomheder, der har aktiviteter på engelsk grund, hvad enten der er tale om joint venture, datterselskab, salgskontor, filial, agenter eller distributører, og uanset hvor i verden selve bestikkelsen begås. Udfordringer med bestikkelse i den private sektor kan for danske virksomheder deles op i særligt tre kategorier: a) bestikkelse i udlandet, b) smørelse i udlandet samt c) gavegivning og repræsentation i Danmark og udlandet. 5. Corruption Perceptions Index, Transparency International (2012) I Danmark har vi ikke en samlet anti-korruptionslov som den oven for beskrevne engelske anti-korruptionslov. I stedet omfatter den danske straffelovs 122 og 144 bestikkelse af offentlig ansatte. Straffelovens 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, det vil sige det at yde bestikkelse til en offentligt ansat, mens straffelovens 144 angår den såkaldt passive bestikkelse, det vil sige den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse. Straffeloven vedrørende bestikkelse i den offentlige sektor 122: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 144: Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Danmark har siden 2000, som følge af tiltrædelse af OECD s konvention om at modarbejde bestikkelse, forpligtet sig til at retsforfølge landets virksomheder, der tages i at bestikke offentligt ansatte i andre lande. Også bestikkelse af ansatte i den private sektor er forbudt i henhold til den danske straffelov. 4 5

4 Straffeloven vedrørende bestikkelse i den private sektor 299, nr. 2: Den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffelovens 299, nr. 2 dækker således både aktiv og passiv bestikkelse i den private sektor. Som det er tilfældet med bestikkelse af offentlige tjenestemænd, vil man kunne straffes i Danmark, hvis man for eksempel vælger at bestikke sig til en kontrakt hos en privat køber i udlandet. 6. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 7. BRIK er en samlet betegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina der alle har høje vækstrater og er interessante vækstmarkeder for danske virksomheder. 8. Nationalt Integritetssystem Studie, Transparency International Danmark (2012) 9. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) personer sigtet i bedragerisag, Børsen d. 8. april Bestikkelse I takt med stigende internationalisering ses en øget risiko for at møde krav om bestikkelse. I en undersøgelse fra Control Risk i 2007 estimerer mere end en tredjedel af de interviewede internationale ledere, at bestikkelse øger de internationale projekt omkostninger med mere end 10 %. Desuden mener hele en ud af seks ledere, at bestikkelse øger de samlede omkostninger med mere end 25 %. 6 Danske virksomheder møder særligt krav om bestikkelse i forbindelse med udbud af offentlige projekter i østeuropæiske, asiatiske og afrikanske lande. Særligt i de såkaldte BRIK-lande 6 udgør korruption og bestikkelse en høj risiko. Her er det især bygge- og anlægssektoren samt medicinalbranchen, der er højrisiko-sektorer. Derudover opleves der bestikkelse ved ansøgning om licenser, vigtige godkendelser og underskrivelse af aftaler. Særligt i situationer, hvor der er direkte interaktion mellem den private sektor og det offentlige, er der risiko for brug af bestikkelse og smørelse. I Danmark foregår betalinger mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor typisk med elektroniske overførelser. Som det konkluderes i Transparency International Danmarks Nationale Integritetssystem Studie (NIS studiet), 8 er der ikke store problemer med gennemsigtighed og integritet i forhold til den private sektor i Danmark. Det indtryk bakkes op af det årlige Corruption Perceptions Index fra Transparency International, ved at placere Danmark i den øverste top som mindst korrupt. Der er dog set eksempler på korrupt adfærd også på dansk grund. I en undersøgelse fra 2011 siger 29 % af de deltagende danske virksomheder, at de har været udsat for ét eller flere tilfælde af virksomhedskriminalitet i de seneste 12 måneder. 9 Ligeledes beslaglagde det danske politi i 2011 en helikopter efter optrævling af svindel med falske underleverandører i en række danske virksomheder. 10 De tre mest udbredte typer af virksomhedskriminalitet i Danmark er: misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og cybercrime 11, som alle er typer af kriminalitet, der umiddelbart ligger uden for Transparency International Danmarks arbejdsområde. Dog viser eksemplerne, at der også i Danmark foregår uetisk adfærd, og at der kan være grund til at stramme op på procedurer og kontrol. Selv om billedet generelt er pænt i Danmark, kan bestikkelse og besvigelser ikke fraskrives som et udelukkende udenlandsk fænomen. Der er dog ingen tvivl om, at den klassiske bestikkelse med brune kuverter, penge under bordet eller betaling af skolepenge eller private rejser primært foregår i lande i den nederste halvdel af Transparency International Corruption Perceptions Index. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (det såkaldte bagmandspoliti) efterforsker i øjeblikket fire sager om bestikkelse i udlandet, hvor danske virksomheder er involveret. Siden 2008 har Udenrigsministeriet rapporteret om 10 konkrete sager, hvor der var mistanke om danske virksomheders indblanding i bestikkelse. 12 Transparency International Danmark mener dog, at det reelle tal er langt højere, da de danske myndigheder ikke får kendskab til flere sager grundet manglende håndhævelse og ressourcer hos bagmandspolitiet. Smørelse Problemer med smørelse sker hovedsagligt i udviklingslande, hvor embedsmænd på lavere niveau ofte ikke får en løn, som de og deres familier kan leve for. Den engelske betegnelse for smørelse, facilitation payments, bliver ofte brugt på dansk. Ved smørelse afkræves virksomheder en mindre betaling for en ydelse, som de helt legalt har krav på, med det formål, at betalingen af den lille sum kan fremskynde eller sikre, at en rutinetjeneste udføres. Det 11. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) 12. Artikel i Berlingske d. 28. juni kan være alt fra tilladelser, licenser, et stempel i papirerne og lignende. Krav om smørelse er et udbredt fænomen i mange brancher og hindrer, at handel foregår frit, og uden forsinkelser eller andre problemer. Enkeltbeløbene er ofte forholdsvis små, men det må samtidig erkendes, at samlet set er der tale om store summer. Smørelse er for eksempel estimeret til at udgøre over 14,6 mia. DKK i Mexico alene i I Bangladesh siger 84 % af de adspurgte husstande i en undersøgelse af Transparency International Bangladesh fra 2010, at de i løbet af året havde betalt smørelse til offentlige eller private service udøvere. På verdensplan er det samlede beløb for smørelse en væsentlig barriere for fattigdomsudryddelse, vækst og velfærd. Det har været diskuteret i Danmark, hvorvidt betaling af smørelse er legalt. Baggrunden for diskussionen ligger i en vag formulering i den danske straffelovs 122, hvor der står, at den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen. Omdrejningspunktet for diskussionen er ordet uberettiget. Det kan argumenteres for, at denne formulering henviser til accept af smørelse som en kulturel praksis. Transparency International Danmark mener dog ikke, at smørelse på nogen måde bør legaliseres, men vi anerkender, at det i nogle situationer kan være svært at undgå. Det er dog essentielt, at virksomheder tager klart afstand fra smørelse i alle dets former, hvad enten det er et lille kontant beløb, en karton cigaretter eller andre gaver. Eksempler viser, at når virksomheder gentagende gange afviser at betale smørelse, så frafalder forespørgselen ofte. Sker det ikke, bør virksomheden gå til en højere myndigheder og klage over situationen. Samtidig bør alle betalinger registreres i virksomheden og rapporteres til myndighederne, således at der er overblik over omfanget. Samtidig giver det ledelsen mulighed for at tage hånd om problemet. Det må 6 7

5 Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor under ingen omstændigheder gøres legalt og til almindelig praksis blot at betale. Gaver og repræsentation Der dukker jævnligt sager op i den danske presse om upassende store gaver til offentligt ansatte og ministre. Det være sig koncertbilletter, middage, ure, vin eller andre fordele, som kan give et afhængighedsforhold mellem giver og modtager, der ikke er gennemsigtigt for offentligheden. I sidste ende kan det koste skatteyderne penge, fordi det bliver personlige gaver modsat pris og kvalitet der afgør valg af for eksempel en leverandør. Også gavegivning i udlandet er et problem, der skal tages seriøst. Her bør konkrete cases og lokale praksisser overvejes. Det kan for eksempel være, hvorvidt det er etisk i orden at give penge til en begravelse af en højstående embedsmands far i Sydkorea, når det er lokal koreansk kutyme, eller om virksomheden bør følge opfordringen om at sponsorere et lokalt fodboldhold i Rusland, mens man forhandler om tilladelser til at udvide et fabriksområde i fodboldklubbens lokalområde. Transparency International Danmark vurderer, at udfordringen med gavegivning fra private virksomheder til offentlige ansatte ikke alene udspringer af en forventning om en modydelse, men i lige så høj grad viser en kulturforskel i forhold til den offentlige sektor. Det er i den private sektor god tone at give en erkendtlighed som et tak for hjælpen eller ønske om godt samarbejde. En kultur, der ikke i samme omfang er til stede i den danske offentlige sektor. Det afgørende i denne kulturforskel er, at der er rene linjer og fuld åbenhed omkring modtagelse af gaver, og at gaver ikke gives i forbindelse med udbud og kontraktforhandling. Samtidig skal prisniveauet og anledningen for gaven være afstemt med lokal kulturel praksis. I Danmark kan det for eksempel være en rund fødselsdag eller et jubilæum. Det skal bemærkes, at Skat har lavet en opstamning af krav om oplysningsog skattepligt i forhold til alle gaver, såfremt de ikke er helt ubetydelige. Personalestyrelsen her i landet har udarbejdet guiden God adfærd i det offentlige, som forsøger at navigere i modtagelse af gaver blandt offentlige ansatte. Transparency International Danmark anbefaler, at denne guide opdateres, og at guidens udbredelse øges. Ligeledes anbefales den private sektor at have klare retningslinjer for gavegivning både hvad angår anledning, beløbs-størrelse, vurdering af afhængighedsforhold samt åbenhed omkring gavegivning. Disse retningslinjer bør ligge offentlig tilgængelig på den enkelte virksomheds hjemmeside og omfatte fysiske ting (chokolade, blomster, bøger, vingaver), ikke fysiske ting (tilbud om rabatter, koncerter, kurser, forplejning) og pengegaver (kontanter, begunstigelse ved testamente). Det vurderes, at de største danske virksomheder generelt er godt rustet med anti-korruptionspolitikker, whistleblowing-systemer og træning af medarbejdere. Det synes dog at halte mere for den store mængde af mindre og mellemstore virksomheder, der i mindre grad har nedskrevne politikker og systematisk træning af ansatte. Den lavere fokus på anti-korruption i de mindre og mellemstore virksomheder kan skyldes, at de i mindre grad føler sig i skudlinjen hvad angår krav om bestikkelse eller undersøgelse fra myndighedernes og pressens side. Samtidig har de mindre virksomhed ofte ikke nedskrevne politikker, men lægger som det danske Nationalt Integritetssystem studie ligeledes konkluderer vægt på god praksis frem for nedskrevne regler. Denne tilgang har dog en klar svaghed, idet medarbejdere let lades i stikken. Transparency International Danmark anbefaler øget fokus på korruptionsrisikoen blandt mindre og mellemstore virksomheder med større vægt på politikker og klar afstandstagen til korruption og bestikkelse. Derved kan medarbejderne, der står i situationer, hvor der afkræves bestikkelse, straks henvise til virksomhedens politikker og afvise kravet. Gennem nedskrevne politikker bliver det ledelsen, der tager ansvaret for adfærd i virksomheden, hvilket hjælper medarbejderne med at handle korrekt. Samtidig sikrer klare politikker en ensartet adfærd for alle ansatte, hvorved virksomheden står stærkere over for kunder, leverandører og embedsmænd. Mens bestikkelse er en ekstra omkostning for både virksomheder og samfundet, viser forskning af Prof. Dr. Kal-D. Bussman og PwC i 2007 at virksomheder med anti-korruptionsprogrammer og etiske retningslinjer har op til 50 % lavere risiko for at blive involveret i bestikkelse og uetisk adfærd, og at de samtidig har mindre sandsynlighed for at gå glip af forretningsmuligheder end virksomheder uden anti-korruptionsprogrammer. 14 Det er således god forretning at investere i anti-korruption. Der er i de senere år udarbejdet en række anti-korruptionsinitiativer i den private sektor, hvoraf et lille udvalg er nævnt nedenfor. Integritetspagter Integritetspagter er et redskab til at forhindre korruption i offentlige kontrakter. Konkret er det en aftale mellem det offentlige agentur, der udbyder en kontrakt, og de virksomheder, der byder på den. Aftalen angiver, at alle parter afholder sig fra bestikkelse, aftalt spil og anden korrupt praksis i forbindelse med forhandling af kontrakten. For at sikre ansvarlighed og overholdelse af aftalen har mange integritetspagter også et overvågningssystem, hvor en civilsamfundsgruppe (ofte et lokalt Transparency International kontor) fungerer som kontrolorgan. Integritetspagter har været kendt i verden siden 1990 erne, og de anvendes i mere end 15 lande og 300 separate situationer. De skaber klare linjer, sparer skatteyderne penge samt sørger for at infrastrukturprojekter, offentligt byggeri og andre offentlige kontrakter leveres effektivt. Samtidig er de med til at afværger ulovlig og uetisk adfærd. 14. Economic crime: people, culture and controls, PwC pg Prof. Dr. Kal-D. Bussman (2007) 8 9

6 Ny mæglings- og klageinstitution Anbefalinger til god selskabsledelse Extractive Industry Transparency Initiative Andre initiativer Danmark har fået en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i november Her kan alle klage over en virksomheds overtrædelse af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og korrupt adfærd. Her spiller partnerskaber en væsentlig rolle. Mæglings- og Klageinstitutionen er en ikkejuridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse uoverensstemmelser. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte igennem deres leverandørkæde. Transparency International Danmark anerkender, at netop krav om korruption og bestikkelse kan være svære at håndtere og modarbejde i en global verden, hvor kulturer mødes, praksisser er indgroede og tid er et altafgørende konkurrenceparameter. Derfor vil vi gerne indgå i partnerskaber med private virksomheder, myndigheder og organisationer i kampen mod korruption. Nørby-udvalget anbefalede ved revision af god selskabsledelse i 2010, at større danske virksomheder skulle overvejer at indføre whistleblower-ordninger som led i deres risikostyring og interne kontrol. Omkring 90 danske virksomheder har allerede eller er i processen med at få etableret whistleblower-ordninger. Disse ordninger kan fungere som et led i at bekæmpe korruption og økonomisk svindel, men bør dog aldrig stå alene. De skal følges op af politikker og træning af medarbejdere i anti-korruptionsinitiativer. Det Maritime Anti-korruptions Netværk Det nyoprettede branche initiativ, Maritime Anti-Corruption Network, er et globalt netværk, der arbejder med en vision om en maritim industri fri for korruption. Medlemmerne forpligter sig til at fremme god selskabsledelse i den maritime industri. Det sker med politikker mod bestikkelse, smørelse og andre former for korrupt adfærd, og ved at vedtage et sæt udarbejdede principper, kommunikere fremskridt, udveksle bedste praksis og skabe bevidsthed om udfordringerne i branchen. I 2002 annoncerede daværende premierminister i England, Tony Blair, initiativet Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Dette multi-stakeholder-initiativ har til formål at øge gennemsigtigheden i udvindingsindustrien og opfordrer underskrivende virksomheder og lande til at offentliggøre skatter og betalinger for olie, gas og minedrift. I 2011 underskrev A. P. Møller Mærsk EITI. Global Compact I 2004 udvidedes Global Compact med et 10. princip om anti-korruption som opfølgning på vedtagelsen af FN-konventionen mod korruption i Det har ført til, at en del værktøjer er blevet udarbejdet til at hjælpe virksomheder med at opstille politikker og procedurer. Blandt andet har Transparancy International i 2009 udarbejdet en guideline om, hvad og hvordan virksomheder kan rapportere om korruption. I 2010 udviklede Dansk Industri, Økonomi og Vækstministeriet, Institut for menneskerettigheder og Industrialiseringsfonden for udviklingslande desuden værktøjet Global Compact Selfassessment Tool, hvor virksomheder kan få hjælp til arbejdet med anti-korruption som et af fire emner. Transparency International lancerede i 2009 The Business Principles for Countering Bribery. Disse principper er et værktøj til den private sektor til effektiv implementering af anti-korruptionspolitikker og virkningsfuld træning af medarbejder. Det internationale handelskammer (ICC) har i 2010 lanceret træningsværktøjet RESIST, der giver virksomheder konkrete eksempler på håndtering af udfordringer med bestikkelse. Desuden har Økonomi- og Vækstministeriet og Dansk Industri udviklet online værktøjet CSRKompasset.dk, hvor virksomheder kan downloade en Code of Conduct på udvalgte emner, mens Business Anti-Corruption Portal giver systematisk viden om korruptionsrisici i en bred vifte af sektorer verden over. Det kan således konkluderes at der findes et stort udvalg af guider, retningslinjer og andet materiale som mindre og mellemstore virksomheder kan benytte sig af, i bestræbelserne på at tage klar afstand fra korruption og bestikkelse

7 TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Transparency International Danmark anbefaler, at den øverste ledelse i danske virksomheder store såvel som små virksomheder tager initiativ til at etablere en anti-korruptionspolitik. Dertil anbefales en regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici, som en virksomhed står over for, samt at politikker og procedurer til at forhindre korruption er klare, anvendelige og tilgængelige for både medarbejdere, kunder, leverandører og andre med interesse herfor. Sidst, men ikke mindst, er effektiv implementering af politikker og procedurer, samt effektiv due diligence af alle forretningspartnere essentielt for et velfungerende og tilpasset værn mod korruption. Etablerede systemer og procedurer bør løbende overvåges og evalueres. Det er fundamentalt, at der skabes større åbenhed om den private sektors arbejde med anti-korruption. Det er behov for, at der sikres øget gennemsigtighed og integritet, som en del af den private sektors arbejdet med anti-korruption. Det kan for eksempel ske ved øget rapportering om virksomhedens udfordringer og håndtering af korruption. For at sikre en vedvarende høj moral og etisk adfærd i den private sektor anbefaler Transparency International Danmark, at den danske lovgivning på området efterses og tilpasses. De paragraffer i den danske straffelov, der omhandler bestikkelse og korrupt adfærd står spredt, og er ikke centralt placeret for virksomheder og deres ansatte, som det for eksempel er tilfældet med henholdsvis den engelske og den amerikanske anti-korruptionslov. Usikkerheden omkring smørelse bør følges op med en klar juridisk afstandstagen fra denne praksis, og smørelse bør helt ulovliggøres som det er set i andre lande. Endvidere må de danske myndigheders håndhævelse af Danmarks anti-korruptionslove betegnes som meget vag. Der har været ganske få sager og intet tyder på, at hverken bagmandspolitiet eller Udenrigsministeriet har en særlig bevågenhed på danske virksomheders handlinger i udlandet. En del af dette kan skyldes, at danske virksomheder ikke kan få meget hjælp fra de danske ambassader ude omkring i verden, når de støder på krav om bestikkelse eller smørelse. I stedet er de henvist til en omkostelig konsulentydelse hos Eksportrådet, hvor det gøres klart, at de ikke vil høre om konkrete eksempler på ulovlig adfærd, men alene kan give råd og vejledning til virksomhedens anti-korruptionspolitikker. En mere proaktiv og imødekommende tilgang fra de danske myndigheders side til de udfordringer, som danske virksomheder står overfor i udlandet, anbefales. Ligeledes tilrådes Udenrigsministeriet eller et andet dansk ministerium til at etablere en metode, hvorigennem virksomheder kan videregive informationer om mistanke eller viden om korrupt adfærd hos myndigheder i udlandet uden at risikere sanktioner. De danske myndigheder kan herefter lægge pres på de lande, hvor danske virksomheder møder udfordringer med korruption og bestikkelse, for at få disse lande til at håndhæve deres nationale anti-korruptionslove og skabe lige vilkår for alle. Transparency International Danmark anbefaler, at der etableres mere viden om den private sektors møde med og håndtering af korruption og bestikkelse. Derfor vil Transparency International Danmark arbejde for at lave en kvantitativ undersøgelse og få et Ph.d. projekt etableret med fokus på denne problemstilling. Dertil arbejdes der for at afholde en endags konference i maj 2013 om korruption i den private sektor i samarbejde med relevante partnere for at diskutere og dele erfaringer om udfordringer og tiltag mod korruption og bestikkelse i den private sektor. Korruption er skadeligt for både samfundet og den private sektor. Virksomheder oplever ulige vilkår og manglende gennemsigtighed, når konkurrenter og embedsmænd benytter sig af korruption og bestikkelse. Samtidig er der dog eksempler på, at anti-korruption ikke blot er det juridisk og etisk korrekte, men også skaber en god bundlinje: Empiriske eksempler viser, at det virker at sige nej til korrupt adfærd og dermed undgå denne ekstra-omkostning. Desuden reducerer det i betydelig grad risikoen for at havne i en situation, hvor retssystemet ikke giver beskyttelse mod kontraktbrud. Anti-korruption øger endvidere mulighederne for at tiltrække nye kunder og indgå i nye profitable partnerskaber, ligesom det er god personalepleje, at informere medarbejdere om hvad der er virksomhedens politik på området. Generelt er vurderingen, at danske virksomheder handler etisk forsvarligt og med høj integritet. Men da det er medarbejderne, der står i yderste led og modtager forespørgslen om korruption og bestikkelse, er det her indsatsen skal sættes ind. Det skønnes, at danske virksomheder, og i sær mindre og mellemstore virksomheder, stadig har en bid vej at gå, før anti-korruptionspolitiker og praksisser er solidt implementeret. Endvidere bør flere virksomheder overveje whistleblowing-systemer, hvor ansatte, kunder, leverandører og eksterne parter kan rapportere om uetisk adfærd. Samtidig bør den private sektor samlet set øge rapporteringen og gennemsigtigheden omkring deres håndtering og arbejde med antikorruption. På det politiske plan og fra myndighedernes side står der en del tilbage at ønske. Øget håndhævelse og synliggørelse af de danske anti-korruptionsparagraffer er ønskværdigt. Det samme gælder bedre rådgivning og indsamling af viden om konkrete udfordringer i den private sektor. Med denne viden kan de danske myndigheder lægge pres på lande, der ikke håndhæver deres anti-korruptionslove og herved bistå danske virksomheder med deres indsats mod korruption globalt

8 Kontakt YDERLIGERE INFORMATION Udvalgte guides og træningsredskaber til virksomheder: Transparency International Danmark c/o Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 2200 København N Læs mere på: Business Anti-Corruption Portal med landeanalyser m.v.: CSR Kompasset: Global Compact Selfassessment tool: RESIST anti-korruptionstræningsværktøj: Rapportér om anti-korruption. Guide til virksomheder: Reporting Guidance on the 10th Principle against corruptioncing up to Corruption: A Practical Business Guide. Konventioner og programmer: OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions vedtaget i 1997 og opdateret i 2011 UN Convention against Corruption vedtaget i 2005 Inter- American Convention against Corruption vedtaget i 1996 The Council of Europe Criminal Law Convention blev vedtaget i 1998 The Council of Europe Civil Convention blev vedtaget i 1998 South African Development Protocol against Corruption vedtaget i 2001 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption vedtaget i 2003 ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific vedtaget i ISBN

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber 4. februar 2011 Nyhedsbrev - CSR Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber Introduktion I 2010 vedtog England en ny lov om bekæmpelse af korruption, herunder

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Antikorruption Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Tendenser og initiativer 3 Incitamenter til at bekæmpe korruption Risikoprofil Undgå straf- og erstatningsansvar Omdømme Konkurrenceparameter

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

POLITIK OM ANTIKORRUPTION

POLITIK OM ANTIKORRUPTION POLITIK OM ANTIKORRUPTION Side 1 af 11 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 KMD s overordnede antikorruptionspolitik... 3 2 Hvad er korruption, bestikkelse og smørelse... 4 2.1 Hvad er korruption?... 4 2.2 Hvad

Læs mere

KORRUPTION SOM UDFORDRING

KORRUPTION SOM UDFORDRING DI ANALYSE KORRUPTION SOM UDFORDRING ikke show-stopper Danske virksomheder eksporterer i stigende grad til nye markeder udenfor Europa. En række af disse er kendetegnet ved et højt korruptionsniveau. >

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016 Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige Den 29. august 2016 ET EKSEMPEL TIL AT BEGYNDE MED 2 REGLER FOR MODTAGELSE AF GAVER OG BESTIKKELSE DAGSORDEN Tilliden til det offentlige Beskrivelse af reglerne

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Eversheds Compliance Team Marts 2011

Eversheds Compliance Team Marts 2011 Eversheds Compliance Team Marts 2011 1 Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Contacts For

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

ANTI-KORRUPTION PROJEKTLEDERENS LINEDANS

ANTI-KORRUPTION PROJEKTLEDERENS LINEDANS ANTI-KORRUPTION PROJEKTLEDERENS LINEDANS 2 LISA BO LARSEN Partner (København) Mobil: +45 24 86 00 16 Direkte: +45 38 77 45 68 E-mail: lbl@kromannreumert.com Lisa er partner i Kromann Reumert og leder af

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 ÅRSBERETNING MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Velkommen ved formanden Formandens

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland Håndbog i antikorruption Transparency International Greenland 2. UDGAVE 2015 INDHOLD FORORD 2 TYPISKE RISIKOOMRÅDER I GRØNLAND 9 VIRKSOMHEDENS ARBEJDE MED ANTIKORRUPTION - IMPLEMENTERING 11 INTRODUKTION

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra.

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Undgå korruption FORORD adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Bestikkelse kan også foregå i udlandet og også her skal Danmark gøre en indsats i forhold til bekæmpelse af bestikkelse,

Læs mere

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor Af Camilla C. Collet, Lisa Bach og Bitten Elizabeth Hansen, Gorrissen Federspiel Indledning I de senere år har regler om anti-korruption fået stigende opmærksomhed i forbindelse med M&A-transaktioner.

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm. En compliancehåndbog

20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm. En compliancehåndbog 20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm En compliancehåndbog Compliance en sag for ledelsen Det er forretningskritisk for virksomheder at være compliant i forhold til lovgivning, brancheguidelines

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Den 14.3.12 - redigeret den 26.3.12 Modtagelse af gaver

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE ER DIN VIRKSOMHED KLAR (DEL 2)?

FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE ER DIN VIRKSOMHED KLAR (DEL 2)? FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE ER DIN VIRKSOMHED KLAR (DEL 2)? 1. Indledning Den 1. juli 2011 trådte the Bribery Act 2010 i kraft i England. I Advokaten Nr 3 omtalte jeg hovedlinierne i loven. På daværende

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere