Nyhedsbrev. Nyt medlem af kredsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Nyt medlem af kredsstyrelsen"

Transkript

1 Nyt medlem af kredsstyrelsen Årgang 9, Nummer T H Y - M O R S L Æ R E R K R E D S Nyhedsbrev Mit navn er Kirsten Ravn. Jeg er pr. 1. januar startet som kredsstyrelsesmedlem i Thy-Mors Lærerkreds, efter at have været suppleant i nogle år. Jeg er blevet enormt godt modtaget på kredsen, og møder stor hjælpsomhed, for der er meget nyt jeg skal sætte mig ind i, men det er nogle spændende opgaver der ligger forude, så jeg tror jeg bliver rigtig glad for det. Ud over at være en del af kredsstyrelsen er jeg lærer på Hanstholm Skole og er også TR derude, så heldigvis er ikke alt organisationsarbejdet helt nyt for mig. I dette nummer: Nyt medlem af kredsstyrelsen Side 1 Ordinær generalforsamling foreløbig dagsorden Side 2 Kyndelmissemøde - Pensionisterne Side 3 og 4 Indlæg i den aktuelle skoledebat Side 6, 7 og 8

2 Ordinær generalforsamling. Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2011 kl i Det ottekantede forsamlingshus, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Til opslag. Thisted januar 2011 Foreløbig dagsorden. 1) Valg af dirigent. 2) Fastsættelse af forretningsorden. 3) Beretning. 4) Regnskab. 5) Indkomne forslag. 6) Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 7) Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret senest den 22. februar 2011 Regnskab for kredsen og for Særlig Fond samt forslag til budget og kontingent fremgår af kredsbladet, som udsendes senest den 17. februar I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et traktement. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 3. marts 2011, på tlf.: eller e- Endelig dagsorden udsendes til skolerne senest den 25. februar 2011 Kredsstyrelsen Side 2

3 Kyndelmissemøde torsdag den 17. marts 2011 tilmelding senest den 11. marts Traditionen tro indbyder pensionistudvalget til et spændende vinterarrangement og har valgt at beholde benævnelsen Kyndelmissemøde, selv om det har været nødvendigt at afholde mødet midt i marts. Mødet afholdes torsdag den 17. marts kl Hotel Limfjorden, Thisted. Efter morgenkaffe med rundstykker skal vi have en smuk oplevelse Ord og toner i fugleperspektiv. Fugle giver en daglig glæde for alle, der oplever dem i haven og i naturen, og fugle har været inspirationskilde til mange sange og salmer. Vi skal opleve 3 personer fra Sydthy, som gennem et stort engagement har oparbejdet kendskab til fugle, sange, salmer og poesi. De har lavet en fremvisning, hvor disse elementer præsenteres i en smuk og stemningsfuld komposition. Gennem digte, billeder og sange præsenteres flere af vore almindeligste fugle. Foto og lydoptagelser er foretaget af Elly Hansen og Hans Henrik G. Larsen, som begge fortæller om de enkelte fuglearter. Fællessange er en vigtig del af programmet med tekster og stemningsbilleder fotograferet til lejligheden og fremvises som et Power Point program. Hans Henrik Larsen spiller klaver og Birte Aarup står for digte og solosange og kæder programmet sammen. Inden frokost kl. ca : Pensionistudvalgets årsberetning med udpegning af udvalg for det næste år. Side 3

4 Efter frokost: Annemarie Morris Min kinesiske familie Annemarie Morris har boet på Mors i mange år med virke på VUC og på gymnasium, derefter blev hun gymnasierektor i Esbjerg og højskoleforstander på Rødding Højskole. Hun har været medlem af Det Etiske Råd i to perioder. I dag arbejder hun som højskolelærer i Løgumkloster Højskole og foredragsholder med et vidtfavnende katalog over emner, hvor hun beskæftiger sig med spørgsmål, som gennem hendes formidling giver tilhørerne stof til eftertanke og måske selvransagelse. Annemarie Morris har to sønner, som er gift med kinesere, og dette har givet anledning til mange overvejelser om familielivet i henholdsvis Kina og Danmark. Hvilken betydning har familie og venner for os, og hvilken status har materielle ting, og hvordan er det lige i Kina? Foredraget beskæftiger sig i det hele taget med hverdagslivet og udviklingen i det moderne Kina, som Annemarie Morris har beskæftiget sig indgående med i de sidste 10 år. Tilmelding senest den 11. marts på tlf.: , mail: Deltagergebyr: 150 kr., der dækker morgenkaffe, frokost med en øl/vand, eftermiddagskaffe samt ikke mindst 2 gode oplevelser. Side 4

5 Vi læser for livet Af kredsstyrelsesmedlem Hanne Stadsholt Danmarks Lærerforening har spillet ud med et læseprojekt, Vi læser for livet, primært rettet mod mellemtrinet og udskolingen. Det sker på baggrund af, at regeringen ikke har ønsket et samarbejde om målet om at halvere antallet af dårlige læsere i folkeskolen. Vi kan frygte, at den kommende/igangværende valgkamp vil forhindre en konstruktiv udvikling de næste mange måneder og vil med dette udspil iværksætte en skoleudvikling, som ikke er igangsat af centrale lovinitiativer. Formålet er: -at bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader skolen med dårlige læsekundskaber -at skabe engagement og viden om læsning hos lærere i alle fag, så der arbejdes med læseindsatsen i hele skoleforløbet og i alle fag. Omdrejningspunktet er faglig læsning og skrivning, i forskningsmæssig erkendelse af, at arbejdet med læsning og skrivning er en opgave, hvor lærere i alle fag skal arbejde med læseforståelse i relation til fagtekster. Fokus er på alle elever. Projektet skal løbe over de næste to skoleår. Projektet bygger på den viden, vi har fra forskningen, og der samarbejdes tæt med Nationalt videncenter for Læsning og forskere i læseundervisningen. Hvordan Thy-Mors Lærerkreds og Morsø og Thisted Kommuner vil samarbejde om projektet er endnu uafklaret, men allerede nu deltager vi fra kredsstyrelsen i konferencer. Det bliver den enkelte kommune og den enkelte skole, som beslutter, hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres. Du kan læse mere på foreningens hjemmeside: eller på Side 5

6 Indlæg i den aktuelle debat her finder du argumenterne Skolemanipulation. Regeringens test- og talmagi om folkeskolen dækker over indførelsen af en stærkt konkurrencepræget skole. I forbindelse med de seneste udspil om folkeskolen har VK-regeringen igen fremført mantraet om, at når Danmark har en af verdens aller dyreste folkeskoler, så har vi også krav på at have en af verdens bedste skoler. Det lyder jo som god logik og passer i hvert fald som fod i hose til tidens markedssang om input og output Når man alligevel bekymres over dette til hudløshed gentagne udsagn, så er det bl.a. fordi det cementerer forestillingen om, at der er fuldstændig enighed om, hvordan man måler og sammenligner både udgifter til skoler og laver ranking over verdens bedste skoler. Men sådan er verden ikke! For hvad er verdens bedste folkeskole? Hvordan er verdens bedste skole? Er det en Top1 PISA Korea-skole i læsning og regning, hvor eleverne terper 12 timer om dagen, er totalt autoritetstro og ind i mellem drives til selvmord, fordi de ikke lever op til kravene? Eller en top 15 dansk skole hvor eleverne læser, regner og lærer sprog, men sandelig også en skole, hvor de erhverver sig sociale kompetencer som tolerance og samarbejdsevner. En skole hvor eleverne lærer om demokrati og medbestemmelse bl.a. ved selv at være med til at bestemme alt efter deres alder. En skole som forsøger at give socialt forskelligt stillede elever de samme muligheder, og en praktisk, kreativ skole, hvor det boglige ikke er totalt dominerende. En skole som også vægter, at eleverne trives, får kammerater og godt kan lide at gå i skole, selv om det ikke altid er lige sjovt. Der er mange ambitioner til folkeskolen. Og alene at komme i Top 5 i en Pisa-test om læsning er slet ikke nok. Konkurrenceskolen Desværre kan man med god grund frygte at regeringens stærke focus på Pisa-test hænger sammen med, at jo mere der måles og testes benhårdt, jo stærkere betoner man selvfølgelig konkurrencefaktorerne i skolen. Lars Løkke har klart givet udtryk for, at der generelt skal langt mere konkurrence ind i det danske samfund. I forsøget på at udvikle et mere udpræget konkurrencesamfund går det selvfølgelig ikke at have en grundskole, som udover faglig viden også lægger stor vægt på samarbejde, medbestemmelse og social udjævning. I dette perspektiv forstår man måske bedre hetzen mod rundkredspædagogik og de nu foreslåede skoleændringer: Eleverne skal fra de små klasser (læsetest i 2. kl) konkurrere indbyrdes i klasserne om de bedste testresultater på det som nu bedst kan måles og vejes og nu med karakterer fra 6 klasse. Klasserne skal konkurrere indbyrdes bl.a ved niveaudeling om hvem, der får det bedste resultat, så lærerne kan konkurrere om at få lønforhøjelse eller det modsatte. Skolerne skal konkurrere indbyrdes om eleverne ved profil- og linieopdeling, og forældrene skal konkurrere indbyrdes om at få deres børn på de bedste testskoler. Der er bestemt plads til forbedring i den nuværende folkeskole, og der er masser af kompetente forskningsdokumenterede forslag til forbedring. Men regeringen bruger dem ikke. Tværtimod foreslår regeringen netop noget, som forskningen viser vil have den modsatte effekt. Bl.a. offentliggørelse af test og tidlig karaktergivning som vil demotivere både de dygtigste, fordi gode karakterer bliver en sovepude, og de svageste, som vil opleve nederlaget. Især drengene bliver ramt. Indførelse af niveaudeling vil også have direkte skadelige virkninger på den samlede elevgruppes præstationer. Men reelt er det måske heller ikke en samlet niveauhævning af folkeskolen, det handler om for regeringen. Det handler langt mere om at ændre hele folkeskolens grundlæggende opgave: at få etableret en ny moral i skolens arbejde. Lidt højrøvet sagt - fra at være en skole for livet, en dannelsesproces, hvor man på alle områder forsøger at skabe samfundsduelige borgere, så skal det fremover handle om at skabe stærkt konkurrencemotiverede personer, som passer ind i det næste uddannelsestrin med henblik på erhvervslivet. Side 6

7 I denne proces er den voldsomme focusering på Pisas læsetest kun en bekvem og hensigtsmæssig løftestang for regeringen. Den konkrete placering i midten af Pisas-læsefelt giver jo heller ikke sagligt grundlag for den voldsomme nedrakning og mistænkeliggørelse af hele skolen, som har fundet sted i denne regerings tid. Læseplaceringen kunne som nævnt være bedre. F.eks. måtte den gerne være som vores placering i forhold til elevernes viden om demokrati og samfundsfaglige forhold, hvor folkeskolen er helt i top. Et resultat som kun har fået minimal opmærksomhed. Det passer ligesom ikke ind i regeringens masterplan om ændring af folkeskolen. Mistænkeliggørelsen af hele skolen skal jo sammenholdes med det faktum, at skolens allerstørste problem er de 10-15% af eleverne som fungerer indlæringsmæssigt dårligst. Men hvad enten disse elevers problemer nu skyldes ordblindhed, to-kulturelle forhold eller generelt dårlige sociale forhold, så har den nuværende regering ikke tænkt sig at gøre noget for specielt denne gruppe. Nej, det er hele skolen som skal ændres også for langt de fleste elever, som fungerer fint. Talmagien bør bruges til mindre skråsikkerhed Undervisningsministeriet fortæller, at når OECD beregner udgifterne til landenes skolevæsener, så sker det ud fra de samme spørgsmål til landenes uddannelsesministerier. Herefter udsender OECD hvert år Education at a Glance, som indeholder forskellige tabeller blandt andet økonomiske opgørelser og ranking af medlemslandenes skole- og uddannelsessystemer. I denne statistik har Danmark den 5.dyreste skole ud fra én beregningsmåde. Men ud fra en anden beregningsmåde i den samme statistik ligger Danmark på en 11. plads. Hvorfor denne difference og usikkerhed? Det er simpelthen, fordi indberetningerne fra de enkelte lande til OECD er dybt forskellige selv om det foregår ud fra de samme spørgsmål. Derved bliver sammenligningerne behæftet med betydelig usikkerhed. Årsagerne til denne usikkerhed kan bl.a. være 1. I nogle lande foregår en del af den dyreste specialundervisning i privat regi - altså uden for den offentlige skole og tæller derfor ikke med som en offentlig udgift. 2. I nogle lande lader man bare elever 'dumpe' og gå om, hvis de ikke kan følge med. I lande som Frankrig er det op mod 40% af eleverne, som oplever at dumpe i deres skoleforløb, hvilket jo er en del billigere end almindelig specialundervisning. Indregning af lærernes pensionsordninger sker på forskellig måde i OECD-landene Også lærernes fagforening drager disse undersøgelser i tvivl. Således siger DLF-formanden, Anders Bondo Christensen: Komparative undersøgelser skal ikke bare tages med et gran salt, men med flere kilo salt, han henviser til international uenighed om lærernes undervisningstimetal. Og selv om Danmark ligger i den bedste halvdel, så burde al denne usikkerhed måske gøre regeringen mindre skråsikker på OECD- og Pisa-tal. Enhedsskolen Regeringens udprægede bekymring om, at der er synd for de dygtige elever betyder et opgør med enhedsskolens mange fordele. I Danmark forsvarer forsker og professor på DPU, Niels Egelund enhedsskolen.: Det står nærmest skrevet med flammeskrift i PISA-rapporten fra 2006, at enhedsskolen er god (Månedsmagasinet Undervisere ) Sammenligninger viser, at den udelte skole giver de bedste resultater, og den ene sandsynlige forklaring er, at de stærke elever i en klasse bidrager til klassens dynamik og dermed løfter de svage elever, mens den anden er, at forventningspresset til eleverne bliver lavere, når de går på et svagt spor. Der er dermed tale både om en kammeratskabseffekt og om forventninger, begge er argumenter for at beholde den udelte skole. (professor ved DPU Niels Egelund: Eliteundervisning er det nu noget ) God udvikling på vigtige områder. VKO giver i disse dage folkeskolen nogle drøje hug, men de glemmer det pinlige faktum, at de selv har siddet ved magten i 9 år. Hele 29 gange har nye krav og regler fundet vej til folkeskolen. Det svarer til en lovændring hver tredje måned. De mange ændringer har gjort mere skade end gavn. I stedet for tæppebomning med nye regler og love har lærere, forældre og elever brug for tid og ro til at udvikle folkeskolen. Ydermere har de mange ændringer måske været en del af forklaringen på den seneste lidt tvivlsomme PI- SA-undersøgelse. Side 7

8 I stedet er det på sin plads at fremhæve blot nogle få eksempler på de mange gode sider af den nuværende danske folkeskole, der har krav på ro til at fortsætte den gode udvikling: Når det kommer til forståelse af begreber som demokrati, politik, ytringsfrihed, ligestilling og medborgerskab, hører danske skoleelever til blandt verdens absolut bedste. Det viser en ny undersøgelse fra The International Civic an Citizenship Education Study. Danmark topper sammen med Finland i stort set alle kategorier i den verdensomspændende undersøgelse. Helt tilbage i 2005 fremhæver adskillige erhvervsledere den store efterspørgsel af de kvaliteter danske skoleelever formår: Kreativitet, selvstændighed, vovemod, samarbejdsevner. For eksempel siger Microsofts souschef Steve Ballmers: I want the whole world to be danish (Information ) hentydende til det danske uddannelsessystem, der fostrer engagerede, dynamiske, selvstændige samarbejdsorienterede unge. Parametre som erhvervslivet solidt efterspørger. Koncerndirektør i Singapore gennem 25 år Heine Askær-Jensen, siger (Politiken 12.sept. 2005), at danske studerende og dansk arbejdskraft har opbygget en bedre vægtning mellem viden, personlighed og vilje blandt andet via det danske uddannelsessystem. Innovation kommer sjældent fra viden alene, siger han. Her i december 2010 fremgår det, at kinesiske skoleelever topper i PISA men Jiang Xueqin, viceinspektør på Beijing Universitets Gymnasium fortæller: Skolerne er gode til at forberede eleverne til standardtests. Det skaber gode bureaukrater og revisorer, men ikke folk, der er innovative og kreative, og som kan skabe. Fokus på test, udenadslære og paratviden fra lærebøger frem for den fundamentale forståelse af de emner, de beskæftiger sig med, får eleverne til at miste deres nysgerrighed, fantasi og evne til at skabe (Information ). Bort fra test Det forlyder fra Singapores skolevæsen, at de mange tests og rangeringer af skoler, lærere og elever efter resultater er en hæmsko for den udvikling, de ønsker sig. Sagt i en tid, hvor VKO mere end nogensinde ønsker rangordning efter alle kunstens regler (Politiken februar 2010). I England, som har været testførende, er de ved at reducere antallet af test. I Finland, som rangerer helt i top i mange Pisa målinger, er skolerne og eleverne overhovedet ikke underlagt et system med gentagne, obligatoriske, nationale test. Hvis regeringen virkelig ønskede at hæve det faglige niveau, skulle den droppe nedskæringerne i kommunerne, så vi kan få færre elever i klasserne, muligheder for 2-lærerordninger og massiv efteruddannelse af lærerne, siger Johanne Schmidt Nielsen uddannelsesordfører for Enhedslisten. Lad os på denne måde støtte og udvikle det daglige arbejde i folkeskolen i stedet for at fremture med luftige sportsklichéer om den danske folkeskole ' i top 5 ' - garneret af skæve undersøgelser, lurvede mistænkeliggørelser og manglende resurser. Økonomien er der- hvis vi vil!!! Peter Hess-Nielsen og Finn Gunst. Side 8

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse NOTAT 18. MARTS 2011 Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse Jørgen Søndergaard, SFI Danmark er fortsat langt fra målet om, at 95 pct.

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

PISA 2009: Er folkeskolen for dyr og dårlig set i international sammenhæng?

PISA 2009: Er folkeskolen for dyr og dårlig set i international sammenhæng? En artikel fra KRITISK DEBAT PISA 2009: Er folkeskolen for dyr og dårlig set i international sammenhæng? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2011 Indledning. VK- regeringen har igennem

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 16. marts

Referat fra generalforsamlingen 16. marts Referat fra generalforsamlingen 16. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Dirigent blev Jens Chr. Toft 2. Bestyrelsen aflægger beretning.(formand, Tilsynsførende og Skoleleder) Formand Ole Bundgaard: Tilsynsførendes

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Bedre læring til Danmarks børn

Bedre læring til Danmarks børn Bedre læring til Danmarks børn 2 Bedre læring til Danmarks børn Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres, kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen?

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Henrik Mortensen August 2006 Temadag 2006 Aalborghallen 8. august 2006 Indledende oplæg Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Velkommen tilbage fra sommerferie velkommen tilbage til et nyt skoleår

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser Lilleskoletræf 2016 Kære bestyrelser og skoleledelser Velkommen til Lilleskoletræf 2016. At gå i, arbejde i, være forældre i den danske grundskole har ikke i mange år, om nogensinde, haft så stor bevågenhed

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE!

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! 1. BEKYMRINGER OG FORSLAG I FORBINDELSE MED REFORM SYNLIGGØRES. BEHANDLES PÅ PRM 2. HVORDAN SER EN SKOLEDAG UD FOR VORES ELEVER MED DEN

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Gode testresultater er ikke forudsigelige

Gode testresultater er ikke forudsigelige Gode testresultater er ikke forudsigelige Selv om testresultater ikke er helt sikre, er nogen viden bedre end ingen viden, mener evalueringsprofessor. Peter Dahler-Larsen argumenterer her for vidensbaseret

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! En leders ambition En stor forskel At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision og nogle

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

elever sig bedre i de Nationale test

elever sig bedre i de Nationale test SÅDAN klarer dine elever sig bedre i de Nationale test Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne De nationale test i dansk, læsning tester elevens færdigheder

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Frederikssund skolevæsen

Frederikssund skolevæsen Velkommen Aftenens program Frederikssund skolevæsen Slangerup Skole Hvad vil det sige at gå i skole Hvad skal børn kunne når de begynder skole Start i minisfo Om 0. klassen Opdragelse Forventninger til

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Dygtige elever holdes nede i skolen

Dygtige elever holdes nede i skolen DI og Danske Skoleelever Maj 2014 Dygtige elever holdes nede i skolen Det er ikke let, at sidde på forreste række i den danske folkeskole. En ny undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever og Dansk Industri

Læs mere