"En streg i sandet "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""En streg i sandet ""

Transkript

1 "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde

2 Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk. Eneretten er beskrevet i Ophavsretsloven. I henhold til Ophavsretslovens 1, har den person, som frembringer et værk, ophavsret til værket. Tegninger og andet grafisk arbejde er også omfattet af begrebet "værk". Det fremgår af Ophavsretslovens 2, stk. 1, at "ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik". Man har som ophavsmand til et værk, kort sagt, eneret til at råde over værket. Når man som tegner, grafiker m.v. sælger sit produkt til en kunde, overdrager man visse brugsrettigheder til kunden. Brugsrettigheder som er omfattet af beskyttelsen i Ophavsretslovens 2. Da en tegning eller et andet grafisk arbejde kan bruges i mange sammenhænge, er det særdeles vigtigt at få specificeret hvilke brugsrettigheder, som er overdraget til kunden som led i den konkrete aftale. En sådan specificering bør indarbejdes i den aftalebekræftelse, faktura eller lignende, som tegneren, grafikeren m.v. sender til kunden. 2

3 Når begge parter i et aftaleforhold således har papir på, hvad der er aftalt, vil en række konflikter være afværget, da både tegner, grafiker m.v. og kunde ikke er i tvivl om, hvad kunden må bruge den indkøbte tegning, grafik m.v. til. Specificeringen betyder også, at hvis kunden alligevel vælger at bruge den indkøbte tegning, grafik m.v. til andre formål end de(n) aftalte og herved overtræder Ophavsretsloven, er tegneren, grafikeren m.v. stillet særdeles godt rent bevismæssigt, hvis tegneren, grafikeren m.v. ønsker at forfølge ophavsretskrænkelsen og herunder ønsker at rejse et økonomisk krav. 3

4 Vejledende vilkår for freelancetegninger og andet grafisk arbejde Disse vilkår bør anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. (se punkt 11 om øvrige aftaler indenfor tegning og andet grafisk arbejde). Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed med de lønog arbejdsvilkår, der er gældende i henhold til overenskomster indgået mellem DJ og medievirksomheder i Danmark. 1. Layout, grafisk design, grafisk tilrettelæggelse mm. Timeprisen ved løsning af freelancearbejde bør som minimum være kr For arbejde, der ønskes udført i perioden kl beregnes et tillæg på 50%. For arbejde, der ønskes udført på lørdage, søn- og helligdage bør der beregnes et tillæg på 100%. Ved længerevarende opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale en ugesats. Ugesatsen bør være på minimum kroner for en 37 timers uge. Mødevirksomhed og transporttid i forbindelse med arbejdet skal også medregnes i forbrugt arbejdstid. 2. Tegninger, illustrationer mv. Freelanceopgaver bør som minimum honoreres med de nedenstående stykpriser.priserne dækker éngangsanvendelse (se punkt 4 om anvendelse). 4

5 Tidsskrifter, fagblade, magasiner mm. Forsidetegning/-illustration kr Bærende, kommenterende tegning/ -illustration kr Tegning/-illustration kr Vignet (mindre tegning/-illustration af dekorativ karakter) kr Bogarbejde Omslagstegning/-illustration kr Opslagstegning/-illustration kr Tegning/-illustration kr Vignet (mindre tegning/-illustration af dekorativ karakter) kr Annoncer og anden reklame Tegning/-illustration kr Mindre tegning/-illustration (f.eks. til rubrikannoncer) kr Plakater og postkort Tegning/-illustration i A kr Tegning/-illustration i A2 og derover... kr Tegning/-illustration til postkort o.lign.. kr Tegneserier 1 stribe kr Helside (3-4 etager ) kr Aftale Før et arbejde påbegyndes, anbefales det i videst muligt omfang at udarbejde en skriftligt aftale mellem arbejdsgiveren/kunden og tegneren/grafikeren. 5

6 Det anbefales, at aftalen som minimum indeholder den aftalte pris samt de nedenstående betingelser for anvendelse, levering, opbevaring, ophavsret og betaling. 4. Generelt om anvendelse mv. Tegninger/illustrationer må kun benyttes til det aftalte formål. Enhver anden form for udnyttelse end den, der er beskrevet i aftalen, skal aftales med tegneren/grafikeren i hvert enkelt tilfælde og honoreres særskilt. De ovenstående satser anbefales til materiale, der leveres til éngangsanvendelse i ét medie (trykt medie, internetudgave ell.lign.). Hvis materialet samtidigt anvendes/udgives i et andet medie og/ eller lægges i en database med online adgang for externe brugere, bør der betales et tillæg på 50% af den samlede time- eller styk-pris. Ved en senere gen-reproduktion i samme medie i samme udformning bør der pr. gang betales 50% af den oprindelige pris. Det anbefales, at tegninger/illustrationer, som indkøbes til løbende gen-reproduktion i ét medie, afregnes med 300% af den anbefalede pris (se punkt 2). 5. Særligt om internetanvendelse I forbindelse med eventuel offentliggørelse på internettet bør en tekst med det følgende indhold vises i tilknytning til materialet: 6

7 Materialet stilles alene til rådighed for visning. Det er ikke tilladt at kopiere materialet. Der må dog tages print af skærmbilledet til privat brug. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til (tegnerens/grafikerens navn etc.). 6. Ophavsret Alle tegninger/illustrationer leveres i henhold til Ophavsretsloven. Ophavsretten tilhører tegneren. Tegninger/illustrationer må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning, sammen-kopiering og elektronisk manipulation etc. uden tegnerens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Tegninger/illustrationer må ikke udlånes eller videresælges uden udtrykkelig aftale med tegneren. Dette gælder også for tegninger/illustrationer fremsendt i udvalg. Ved al offentliggørelse skal tegnerens navn anføres ved tegningen. Ved udeladelse beregnes et tillæg til prisen på 100%. 7. Betaling Alle ovennævnte beløb er excl. moms. Betaling sker senest 2 uger efter modtagelse af lønopgørelse/faktura, hvis ikke andet er aftalt. Alle takster er excl. transportomkostninger, fragt, porto etc. 7

8 Tegninger/illustrationer anvendt fra arkiv samt genanvendelse af tegninger/illustrationer skal automatisk afregnes til tegneren senest 30 dage efter brug. 8. Levering, opbevaring mv. Originaler forbliver tegnerens ejendom. Ved bortkomst eller beskadigelse skal materialet erstattes med minimum 200% af den oprindelige pris. Alle leverede tegninger/illustrationer, som opbevares i bladets arkiv (herunder eventuelt elektronisk arkiv) efter aftale, skal betragtes som kommissionsvarer, og skal på opfordring straks udleveres. Højtopløst elektronisk lagring af tegninger/illustrationer må kun finde sted til internt brug, herunder til transmission. Tegneren er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af nedennævnte forhold måtte blive umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde aftalen: Væsentlige ændringer i bestillingens art og omfang foranlediget eller forårsaget af arbejdsgiveren/kunden, eller forhold, der opstår uden tegnerens skyld, og over hvilke tegneren ikke er herre, for eksempel krig, natur-begivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk. 8

9 9. Feriegodtgørelse Der er indregnet 12,5% feriegodtgørelse i de satser, som anbefales i denne vejledning. Er du lønmodtager-freelancer, skal du sørge for, at det af hver enkelt aftale/lønopgørelse/faktura fremgår, at honoraret indeholder feriegodtgørelsen på 12,5%. 10. Indeståelse I det tilfælde, hvor arbejdsgiveren/kunden ønsker, at tegneren/grafikeren skal anvende et fotografi eller andet ophavsretligt beskyttet materiale som udgangspunkt for sit arbejde, bør arbejdsgiveren/ kunden indestå for den nødvendige clearing af rettigheder med ophavsmanden. 11. Øvrige aftaler Prisliste aftalt imellem Danske Bladtegnere (tilsluttet Dansk Journalistforbund) og Danske Dagblades Forening, der dækker illustrationer til medlemsblade i Danske Dagblades Forening. Normalkontrakten aftalt imellem Dansk Forfatterforening og Den Danske Forlæggerforening, der blandt andet dækker illustrationer til skønlitteratur samt børne- og ungdomslitteratur. Overenskomsten for tegner/grafiker freelancearbejde imellem HK/Industri og SAFT, Samorganisationen af Arbejderbevægelsens Fagblade og Tidsskrifter. 9

10 En streg i sandet... - vejledende vilkår for freelance-tegning og andet grafisk arbejde udgivet af Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund, januar 2004 Redaktion: Hans Jørgen Dybro. Grafisk form: Jørgen Koefoed. Forsideillustration: Hans Jørgen Dybro. København: Gammel Strand 46. DK-1202 København K Telefon Fax Århus: Klostergade 56. DK-8000 Århus C Telefon Fax Dansk Journalistforbund er medieforbundet for journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, film- og tv-fotografer, billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmedarbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere med flere.

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere