Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen"

Transkript

1 Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen

2 Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første fase 2. Passiv forsørgelse 3. Forældre/samfund Voksenliv 1. Anden fase 2. Mennesket er et arbejdsfænomen 3. Passiv forsørgelse er uønsket Alderdom 1. Tredje fase 2. Passiv forsørgelse

3 Uddannelse Beskæftigelse Tilbagetrækning

4 Midlertidig marginalisering Uddannelse *) Beskæftigelse Tilbagetrækning Arbejdsløshed *) Både ungdoms- og voksenuddannelse

5 2% forlader arbejdsmarkedet hvert år Uddannelse Privat forsørgelse Beskæftigelse Arbejdsløshed Tilbagetrækning Hjemmegående, ledige uden forsikringer, unge udenfor arbejdsmarkedet etc. 2% tilgang til arbejdsmarkedet hvert år 17% har fået sygedagpenge eller været på barsel 20% skifter job hvert år 11% berøres af ledighed hvert år 6% har været på orlov eller i støttet beskæftigelse 44% deltager i VEU hvert år *)

6 1 Frafald og fastholdelse Målgruppe: Ungdomsuddannelsesinstitutioner Aktiviteter: Indslusning (overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelse), Fastholdelse (uddannelsesindholdet; undervisningen, undervisningsformen og underviserne) Tværgående indsatser (koordination og samarbejde m. relevante aktører, etablering vidensbase om årsager til frafald (ungdoms-) Uddannelse Beskæftigelse

7 2 Udvikling af komp. på arbejdsmarkedet Målgruppe: Voksen- og efteruddannelsesinstitutioner Aktiviteter: Før (opsøgende, afklarende, analyserende og rådgivende aktiviteter i forhold til virksomheder & med arbejdere) Under (tilpasning af leverancen af (efter)uddannelse, der tilpasses og målrettes virksomhedens forventninger, behov og erfaringer) Efter (brugen, anvendelsen og effekten) af afklarings-, analyse- og undervisningsaktiviteter. Hvordan virksomheden benytter sig af de nye kompetencer?) (voksen- & efter-) Uddannelse Beskæftigelse

8 3 Inddragelse og fastholdelse af kompetencer Midlertidig marginalisering Målgruppe: Kommuner, netværk og organisationer Aktiviteter: Fastholdelse (aktiviteter rettet mod tilbageslusning af sygemeldte/delvis sygemeldte eg. vejledningsaktiviteter rettet mod arbejdspladsen, koordinerende aktiviteter, aktiviteter rettet mod unge med forskellige psykiske lidelser) Inddragelse (aktiviteter rettet mod rekruttering af arbejdskraft fra udlandet, udenlandske studerende, borgere på permanent offentlig forsørgelse (pga grundlag af manglende arbejdsevne) Beskæftigelse Arbejdsløshed

9 4 Fastholdelse af kompetencer Målgruppe: Kommuner, netværk, VEU-centre, Aktiviteter: Rådgivning og vejledning om seniorpolitik (opsøgende aktiviteter og rådgivning og vejledning, introduktioner til området, udvikling af virksomhedstilpassede rådgivningsydelser mv. Konkrete personale- og kompetencetiltag på det seniorpolitiske område (konsulentbistand til igangsættelse af personalepolitiske udviklingsprocesser, udvikling og afvikling af kurser eller seminarer, etablering af virksomhedsnetværk, netværks- eller kursusaktiviteter rettet mod tillidsrepræsentanter, forsøg med mentorer) Beskæftigelse Tilbagetrækning

10 Tidslinjer og milepæle Skankomp slutter: 31/ Mikroprojekt(er) ansøges per. 01/ (dvs. efteråret 13 med løbetid i 12 mdr.) Mikroprojekt(er) løber til: 01/ Hovedprojekt starter 01/ Hovedprojekt slutter 31/

11 Et integrated approach mere end blot simpel projektudvikling Fokus på mange forskellige aspekter af den samme problemstilling Trække på mange forskellige erfaringer i ét sammenhængende projekt SkanKomp 2 skal sammentænkes og integreres i lokale, regionale og nationale strategier

12 Produktiviteten, væksten og kompetencerne PRODUKTIVITET Effektiv konkurrence Bedre brug af viden og ressourcer Optimal udnyttelse af globaliseringen Større frihed og virkelyst Finansiel sektor Konkurrence på produktmarkederne Uddannelse Forskning, udvikling og innovation IKT Åbenhed Dynamik via iværksætteri Administrative lettelser og regelforenkling Lavere skat på arbejdsindkomst

13 Kompetencebaseret vækstpolitik Beskæftigelse Erhverv Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse

14 Kompetenceudvikling som drivkraft i erhvervsudviklingen Spørgsmålet om de rette kompetencer til arbejdsmarkedet er et politisk kinder-æg (som rummer hele tre politikområder) Et arbejdsmarkedspolitisk område Et uddannelsespolitisk område Et erhvervspolitisk område Ændringer på ét af disse områder har virkninger på de to andre Nødvendigt at arbejde på en sammenhæng mellem politikområderne Ingen instanser har i dag et samlende ansvar

15 Menneskelige ressourcer i en Skandinavisk sammenhæng Skandinavisk (?) behov for en sammenhængende Human Kapital-politik, dvs. sammentænkning af uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik Behov for at tilgodese såvel individhensyn som arbejdsmarkedshensyn og samfundshensyn (en væksttilgang som forener de tre rationaler bag kompetenceudvikling) Problemer: Store omstillingskrav: Mobilitet og fleksibilitet Svag produktivitetsudvikling Arbejdsstyrken er ikke specielt veluddannet Ubalancer på arbejdsmarkedet: - Udbud/efterspørgsel af kompetencer -Mangel på arbejdskraft/udstødning fra arbejdsmarkedet

16 Uddannelsesinvesteringer og Return On Investment Uddannelse er en investering. Men afkastet af en investering (Return On Investment) kan kun ses på andre politikområder Erhvervspolitik Kompetencepolitik Beskæftigelsespolitik Kompetencebaseret vækstpolitik handler om sammenhæng og samspil mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystemet.

17 KASK SWOT analyse 2011 Svagheter Stor andel unga som går ur skolan utan fullständiga betyg Problem med att matcha kompetens och jobb i vissa delar av regionen Stora avstånd försvårar integration av arbetsmarknaderna. Stora inomregionala skillnader i både sysselsättningsnivå och utbildningsnivå ger centrum-periferiproblematik Hög ungdomsarbetslöshet i delar av regionen. Möjligheter Det finns potential till ökad rörlighet över gränser (men kunskap om möjligheterna samt kommunikationer måste förbättras) Möjligheter till synergieffekter på arbetsmarknaden genom ökat samarbete Utökad satsning på entreprenörskap i utbildning kan bidra positivt Hot Press på lågutbildade på grund av globalisering Unga utan fullständiga betyg riskerar att marginaliseras från arbetsmarknaden. Arbetskraftsbrist möjlig effekt av demografisk situation För få väljer att studera teknik och naturvetenskap

18 De vigtigste nøgleord I forlængelse af erfaringerne med SkanKomp: Hovedfokus er vækst - Og et velfungerende arbejdsmarked hvor virksomhederne har adgang til de rette kompetencer Output og outcome Nødvendigt at kunne dokumentere effekter og resultater (sikre målbarhed, skabe gode betingelser målopnåelse, løbende opfølgning i form af følgeforskning og/eller formativ evalueringsindsats) Grænseoverskridende merværdi - gennem indsatser som er mere direkte grænseoverskridende i forhold til institutioner og arbejdsmarkeder Ansøgning vs. drift Arbejdspakker er fornuftige i en ansøgningssammenhæng (skaber overblik), men mindre hensigtsmæssige i implementeringen af et projekt (tendens til siloskabelse)

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere