Generalforsamling 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2010"

Transkript

1 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 møder, som vi skiftes til at holde hos hinanden. Vi har nu været de samme personer i de 4 år som MINI har bestået og vi føler alle, at vi svinger rigtig godt sammen. Vi har inddraget vores 2 suppleanter i bestyrelsen og de deltager ved alle møderne og vi arbejder alle 7 på lige fod. Vi er alle meget forskellige, men jeg tror, at det er denne forskellighed der giver det ualmindelige gode samarbejde som vi har. Jeg vil her sige en stor TAK til alle i bestyrelsen for et godt arbejdsår, tak for alle jeres gode ideer,nyhedsbreve,hjemmesiden,medlemslister og andre lister, slæb med kager,bøger og blade, med turistfunktionen og ikke mindst det aldrig svigtende humør og lyst til mini, som I altid medbringer til møderne. Ved udgangen af 2009 var vi 130 medlemmer og mon ikke vores mødeprocent til medlemsmøderne, hvor vi er tæt ved 60 hver gang, er til en medalje. TAK til de medlemmer der til medlemsmøderne og arbejdende værksteder bruger tid og arbejde med at vise os andre, hvordan vi forarbejder små sjove ting i mini. Jeg er sikker på, at medlemsmødernes succes afspejler, at I har lyst til dette store arbejde. Vores julestue er efterhånden blevet noget af et tilløbsstykke, vi måtte i år dele salgsbordene i ½ dele for at så mange som mulig kunne få mulighed for at sælge deres herligheder. Bankospillet med de flotte præmier, som bestyrelsens medlemmer indkøber enten i udlandet på messer eller hos forhandlere her i landet, vækker stor begejstring. Der deltog 90 medlemmer den aften og TAK skal lyde til bordformænd og andre hjælpere, der sørgede for at maden blev omdelt og bordene ryddet så bankospillet kunne nås inden lukketid kl.22. De små julegaver, som medlemmerne medbringer var rigtig flotte i år, det er som om, at alle har fået forståelsen af, at det kun er gaver i mini 1:12/1:24 der kan medbringes. Ja, hvad har så bestyrelsen hygget sig med i det forløbne år?? Ilse, vores turistchef, har arrangeret en meget veltilrettelagt og velbesøgt bustur til Arnhem i Holland. TAK til Ilse for den dejlige tur og vi ser hen til at vi i 2011 tager på endnu en bustur, denne gang til Tyskland, til Soest. Vi har bestemt, at vi arrangerer en udenlandstur i ulige år og i lige år ta`r vi på udflugt rundt i Danmark. I det næste nyhedsbrev kan I læse om vores tur til Fyn d.30.maj og busturen til Mariager d. 3.Oktober. Hobbystalden v/karen holder, som den tradition det er blevet, åbent i forretningen Søndag d. 13.Juni. De gode tilbud og Svens dejlige mad plejer at trække mange biler til Stevns. Tilmeldingen går til Karen. Miniatureudstilling/festival i Kulturhuset her i Farum bliver igen i år besøgt af ca.60 udstillere fra 8 lande, og der er workshop både fredag og mandag. Mini laver igen i år en udstilling på samme sted som sidste år og emnet er i år Billedkasser/ Kikkasser. Udstillingen var meget flot sidste år og gjorde stor lykke. Det er en flot reklame for vores forening, så hvis du ikke allerede har meldt dig, så kontakt Tove, hun modtager meget gerne flere kasser.

2 Igen i år modtog medlemmerne sammen med årets sidste nyhedsbrev en lille julegave. Tak til Bjarne der igen havde lyst til at glæde os med at udarbejde den lille juleuro der lå i kuverten. Vores arbejdende værksted i lokale 2 er næsten altid overtegnet, så man skal være hurtig med tilmelding for at deltage. Vores lørdagshyggemøder er blevet så stor en succes, at vi i den nye sæson har fået indlagt 2 lørdage mere end i år. Vores Nyhedsbrev er Toves fortjeneste, et meget stort arbejde bliver lagt i, at samle og opsætte det. Vi udsender 3 i år og Tove modtager altid gerne indlæg og ideer til dem. Igen i år har jeg til Furesø kommunes bookingafdeling indleveret datoer til afholdelse af møder både her i Teatersalen og lokale 2 fra juni 2010 til juni Vi bliver meget flot behandlet her i Kulturhuset, venlige og imødekommende medarbejdere møder jeg overalt, så vi føler os meget velkomne her. Når jeg får tilbagemelding på datoerne vil I kunne læse dem i nyhedsbrevet. Vi har fået moderniseret vores hjemmeside, gjort den mere sikker, så ikke andre end medlemmerne kan se foreningens Nyhedsbrev. Det store arbejde med hjemmesiden er Lailas fortjeneste. Tilbud til medlemmerne er der igen nok af, her er et par stykker, som I ikke må gå glip af : Dukkehusfestivalen 24. og 25. april her i Kulturhuset, der er 4 workshop, 2 om fredagen og 2 om mandagen..tilmelding til mig. Minature i Tune : Sommerkursus d juli Tove modtager gerne tilmelding. Susanne Botfeldt har igen en uge med miniature fra d Juli Til slut skal jeg oplyse at vores KODEORD til vores hjemmeside er ændret fra i dag : den er nu der er ingen brugernavn. TAK til alle jer i salen, tak fordi I er så flittige til at møde op og tak for jeres smil og knus, som I øser ud til hinanden, det er det, der er med til,at vi har lyst til at fortsætte i bestyrelse. TAK for endnu et år NETE

3 Referat af generalforsamling 2010 Referat af ordinær generalforsamling i Miniatureforeningen mini torsdag den 4. marts 2010 kl i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, Farum. Generalforsamlingen er indkaldt den 5. februar 2010 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastlæggelse af kontingent for Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 7. Evt. Der var 62 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1. Valg af dirigent og referent Lisa Tørngren blev valgt som dirigent og Tove Palm som referent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Formandens beretning Formand Agnete Jakobsen præsenterede bestyrelsen og gennemgik foreningens aktiviteter i 2009, samt hvilke planer bestyrelsen har for Foreningens hjemmeside har en afdeling alene for medlemmer, hvor password for 2010 er Formandens beretning vedlægges som bilag. Under debatten om formandens beretning var der ros til Sussie for hendes medvirken ved rejsen til Arnhem, ros til Nete for hendes store arbejde som formand, samt ros til bestyrelsen som helhed. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Det reviderede regnskab for 2009 var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Ilse Thomsen gennemgik regnskabets poster. Årets indtægter var kr. større end udgifterne. Foreningen har ved udgangen af kr. i banken. Regnskabet for 2009 blev enstemmigt vedtaget. Ad 4. Indkomne forslag Miniatureforeningen mini v. formand Agnete Jakobsen har den 16. februar 2010 modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingen den 4. marts 2010 under punkt 4, Indkomne forslag: Til Miniklubben. Kære Agnete. punkt til generalforsamling 4.marts 2010

4 Jeg er meget glad for at være medlem af vores dejlige klub,- hvor der foregår mange gode aktiviteter. Vi kan ikke ønske bedre,- men der er dog en ting, som jeg kunne ønske anderledes. Vi har de sidste to år fået en lille julegave af klubben, henholdsvis et hjerte og en julekrans, leveret af Kelde. Jeg vil gerne foreslå, at man kunne spørge andre, om de havde lyst til at være med i denne juletradition. Smag og behag er som bekendt forskellig- og det kunne jo også tænkes, at andre gerne ville komme i betragtning. Man kunne f.eks. indhente tilbud blandt klubbens medlemmer, om at være leverandør af den årlige "gør det selv" julegave. Venlig hilsen Bente Sørensen. Dirigenten oplæste forslaget og bad om bestyrelsens kommentarer hertil. Tove Palm oplyste, at bestyrelsen er enige om at støtte forslaget om at sætte årets julegave i udbud blandt alle foreningen medlemmer. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen sætte følgende indlæg i næste nummer af Nyhedsbrevet: Julegaven 2010 til Miniatureforening mini s medlemmer udbydes hermed. Alle medlemmer kan komme med tilbud På generalforsamlingen 2010 blev forslaget om at julegaven til medlemmerne skal sættes i udbud blandt foreningens medlemmer vedtaget. Der er tale om en gør-det-selv- ting i skala 1:12, som egner sig til forsendelse (flad og let), prisen må ikke overstige 25 kr. pr. stk. Der skal leveres op til 130 stk. senest den 25. november Tingen må meget gerne være af eget design, og må ikke krænke andres ophavsrettigheder. Hvis du har lyst til at blive årets leverandør af julegaven skal du senest den 2. september 2010 aflevere dit tilbud samt et eksemplar af gaven til bestyrelsen, som senest den 9. september vil vælge imellem de indkomne tilbud og give besked til tilbudsgiverne herom. Bente Sørensen uddybede sit forslag der er mange kreative mennesker i foreningen dette er en måde at få lokket nyheder frem. Ved afstemningen stemte 2 imod, 2 undlod at stemme, resten stemte for. Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsens udbudstekst bliver medtaget i næste Nyhedsbrev. Ad 5. Budget for 2010 og fastlæggelse af kontingent for 2011 Ilse Thomsen gennemgik budgettet for Budget for 2010 var vedlagt indkaldelsen. Der budgetteres med et underskud på knap kr. i 2010, hver andet år har vi overskud, hvert andet underskud. I 2010 har bestyrelsen valgt at give tilskud til udflugten til Mariager, som pga. større afstand bliver dyrere end udflugten til Fyn. I tilknytning til budgettet for 2010 foreslår bestyrelsen, at kontingentet i 2011 forhøjes til 225 kr. for én person og 375 kr. for to personer med samme bopæl. Kirsten Wolf erklærede sig imod kontingentforhøjelsen, hvis vi kommer til at mangle penge, så kom igen. Sussie Sørensen stillede forslag om en yderligere forhøjelse af kontingentet i 2011 til 250 kr. for én person og 400 kr. for to personer med samme bopæl. Dirigenten konstaterede, at det var muligt at behandle Sussie Sørensens forslag om

5 kontingentforhøjelse, selv om det ikke er indsendt inden generalforsamlingen, idet der er tale om et forslag til ændring af bestyrelsens forslag. Der er således 2 forslag til afstemning: Bestyrelsens: budget for 2010 og kontingent i 2011 på 225/375 kr. Sussie Sørensens: budget for 2010 som foreslået af bestyrelsen og kontingent /400 kr. Da Sussie Sørensens forslag er det mest vidtgående, sættes det til afstemning først: Der var 36 stemmer for, 17 imod, 5 undlod at stemme. Sussies forslag blev vedtaget og bestyrelsens forslag bortfaldt. Det udsendte budget for 2010 er godkendt og kontingentet i 2011 bliver 250 kr. for én person og 400 kr. for to personer med samme bopæl. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: bestyrelsesmedlemmerne Agnete Jakobsen, Susanne Rasmussen og Tove Palm, suppleanterne Laila Hindsberg og Laura Sværke, revisor Lisa Tørngren og revisorsuppleant Trys Kaizer-Henriksen. Alle var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre kandidater. Bestyrelsesmedlemmerne Agnete Jakobsen, Susanne Rasmussen og Tove Palm, suppleanterne Laila Hindsberg og Laura Sværke, revisor Lisa Tørngren og revisorsuppleant Trys Kaizer-Henriksen blev alle genvalgt. Ad 7. Eventuelt Laila Hindsberg bad om medlemmernes tålmodighed, hvis hjemmesidens nye udgave har lidt begyndervanskeligheder. Per Lydersen takkede bestyrelsen for 25 gode arrangementer om året, også tak til Kirsten Hemmeshøj for hendes samarbejde med Nete om at arrangere Dukkehusfestivalen. Til slut en opsang det er for dårligt, at så få tager kaffe med til møderne. Formanden takkede for opbakningen og fristede med, at foreningens 4 års fødselsdag markeres med 7 lagkager som Lauras mand har lavet til os, samt frisk frugt. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2010 i Miniatureforeningen mini for afsluttet. 6. marts 2010 Lisa Tørngren Dirigent Tove Palm Referent

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Julegaven 2010 til Miniatureforening mini s medlemmer udbydes hermed. Alle medlemmer kan komme med tilbud

Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Julegaven 2010 til Miniatureforening mini s medlemmer udbydes hermed. Alle medlemmer kan komme med tilbud Nyhedsbrev Nr.1/10 Marts 2010 Siden sidst Nyt fra bestyrelsen Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 4. marts i Teatersalen i Kulturhuset i Farum. Referatet af generalforsamlingen vedlægges dette

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere