EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet"

Transkript

1 Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om hvad der i øvrigt er sket det sidste halve års tid. Større aktivitetsrammer til sosu-området i 2005 s.2 Skolerne har nu afsluttet forhandlingerne med Undervisningsministeriet og de fleste har fået flere midler til EVE-aktivitet Markedsføringsfremstød til små og mellemstore institutioner s.3 Undervisningsministeriet har i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene i gangsat en direct mail kampagne om AMU Nye udviklingsopgaver i 2005 s.3 Analyser, undervisningsmaterialer og nye uddannelsesmål på årsplanen i EPOS Konferencer i 2005 s.4 Nu kendes datoerne for årets lærerkonferencer og konference for lokale uddannelsesudvalg på det pædagogiske område. Abonner på nyheder fra s.4 Stor tilslutning til vores nye abonnementsservice, der først og fremmest retter sig mod skoler og lokale uddannelsesudvalg EPOS nye markedsføringsfoldere godt modtaget af skolerne s.5 Flere skoler har tilpasset centralt materiale til lokale behov. Nye uddannelser snart godkendt s.5 11 nye og 17 reviderede uddannelsesmål på vej Enkelte uddannelser bortfalder i 2005 s.6 Nyt it-baseret materiale fornyer undervisningen s.6 Flot nyt materiale til Borgere med alkoholproblemer og Multimedier i pædagogisk arbejde kan frit hentes fra EPOS hjemmeside EPOS Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Telefon Telefax

2 Større aktivitetsrammer til sosu-området i 2005 Skolerne har nu afsluttet forhandlingerne med Undervisningsministeriet om budgetmål til EVE-aktiviteter for 2005 og de fleste har fået tildelt større ramme. Nedenstående oversigt viser, at institutionerne har forhandlet sosurammen op med over 40% i forhold til ministeriets udspil. Et flot resultat. Da denne ramme samtidig også er ca. 7 mio. kr. større end rammen i 2004 er der nu et bedre udgangspunkt for at dække efterspørgslen i år. Rammen kan bruges til såvel AMU som opskolingsaktivitet. Opgørelse over endelige budgetmål for 2005, Social- og Sundhedsskoler Social- og Sundhedsskolen i: Teknisk tildeling Endelige Difference efter Diff. % 2005 budgetmål 2005 forhandling København Brøndby Hillerød Greve Dianalund Holbæk og Ringsted Nykøbing F Næstved Bornholms Amt Odense Aabenraa Esbjerg Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Viborg Amt, Skive Skolen i Hammer Bakker Svendborg og Middelfart Sum Seminarier og CVU'er CVU-Vest CVU-Midtvest Kolding Pædagogseminarium Gedved Seminarium Københavns Socialpæd. Sem JCVU Sum I alt SOSU-skoler og seminarier Bemærk at budgetmål 2004 og 2005 indeholder også tildeling fra 'Forårspakken' 2 Nyhedsbrev fra EPOS, Jan. 2005

3 Markedsføringsfremstød til små og mellemstore institutioner Undervisningsministeriet har i samarbejde med de 12 efteruddannelsesudvalge iværksat en stor direct mail kampagne om AMU. Ca små og mellemstore institutioner på det offentlige område vil i starten af januar måned modtage et brev fra EPOS vedlagt Undervisningsministeriets folder Din guide til AMU. Formålet med kampagnen er - at skabe opmærksomhed om behovet for efteruddannelse - at introducere det nye AMU - opfordre til dialog med skolerne i nærområdet Vi vil sende skolerne en liste over, hvem markedsføringsbrevet går ud til, så de evt. kan følge op med lokal information. Nye udviklingsopgaver i 2005 Analyser, undervisningsmaterialer og nye uddannelsesmål på årsplanen i EPOS. Efteruddannelsesudvalget ønsker i det nye år at følge op på AMUreformen. Det vil blandt andet ske ved iværksættelse af en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det får for holdsammensætning og deltagertilfredshed, at der ikke længere er adgangskrav til uddannelserne. Undersøgelsen forventes gennemført som en kvantitativ analyse ved hjælp af evalueringssystemet viskvalitet. Udvalget har konstateret behov for en række nye uddannelser, som planlægges udviklet i det kommende år. Vi arbejder med nedenstående arbejdstitler og foreløbige FKB-indplaceringer: Alle FKB ere: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge Børn med overfølsomhedssygdomme FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde med ældre og handicappede Livsorienteret praksis i leve- og bomiljøerne Tidlig opsporing af mennesker med demens Selvmordstruede ældre FKB: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Retspsykiatri Desuden er der en række uddannelser, der vil blive revideret og omskrevet i henhold til de nye retningslinier. 3 Nyhedsbrev fra EPOS, Jan. 2005

4 Endelig undersøger vi muligheden for i samarbejde med BAR-SOSU at udvikle et undervisningsmateriale, der kan forny undervisningen indenfor arbejdsmiljøområdet. Konferencer i 2005 Konference for skoler og lokale uddannelsesudvalg på det pædagogiske område. For at fremme dialogen med de lokale uddannelsesudvalg og udbyderne afholdes i år en konference for aktørerne på det pædagogiske område. Konferencen er planlagt til onsdag den 2. november og forventes afholdt på Fyn. Lærerkonferencer. For at give undervisere og AMU-ansvarlige lejlighed til både at blive opdateret om den nyeste udvikling indenfor AMU-området og kunne medvirke til udvikling af nye tiltag afholder vi hvert år en række lærerkonferencer. I 2005 er flg. konferencer planlagt: 20. januar: Workshop om vores it-undervisningsmaterialer (invitation er udsendt) august August-seminar med drøftelse af aktuelle faglige, teoretiske og nyttige temaer november Åbent værksted om behovet for og indholdet i kurser for de små målgrupper Desuden medvirker vi til at planlægge og gennemføre en seminarrække for alle AMU-udbydere om it videndeling i AMU: Fra teknik til pædagogik. Det første arrangement finder sted den februar og invitationen er udsendt. Program og mulighed for tilmelding udsendes en god måneds tid før arrangementerne afholdes vi anbefaler, at interesserede allerede nu sætter kryds i kalenderen. Abonner på nyheder fra Stor tilslutning til vores nye abonnementsservice, der først og fremmest retter sig mod skoler og lokale uddannelsesudvalg. EPOS udvidede sidste år sin informationsservice overfor sine samarbejdspartnere, idet det blev muligt at abonnere på nyheder fra vores hjemmeside. En lang række lokale og centrale interessenter har tegnet abonnement og vi har fået flere positive tilbagemeldinger på initiativet. Vi ønsker at fortsætte denne service og forventer at udbygge vores hjemmeside med endnu flere faciliteter og øge dens brugervenlighed i det kommende år. 4 Nyhedsbrev fra EPOS, Jan. 2005

5 EPOS markedsføringsfoldere godt modtaget af skolerne Flere skoler har tilpasset centralt materiale til lokale behov. EPOS har udviklet en række små overskuelige foldere, som giver overblik over, hvilke uddannelser, der er mest relevant for de enkelte målgrupper. Folderne kan i et vist omfang ændres efter lokale ønsker med et pdf-editor program. Flere skoler udtrykker stor tilfredshed med konceptet. Folderne kan downloades fra vores hjemmeside, se under Publikationer. Nye uddannelser snart godkendt 11 nye og17 reviderede uddannelsesmål på vej. Vi har udviklet en række nye uddannelsesmål i 2004 og netop her omkring årsskiftet er Undervisningsministeriet ved at godkende dem. Vi orienterer de berørte institutioner, når godkendelserne foreligger. De tilhørende grundlæggende undervisningsmaterialer vil hurtigst muligt herefter blive lagt på vores hjemmeside og vil i mellemtiden kunne rekvireres i sekretariatet. En række kendte uddannelser er blevet revideret og omskrevet efter de nye retningslinier. Denne proces medfører ajourførende ændringer i uddannelsernes indhold og i enkelte tilfælde ændringer i titler eller varighed. Af hensyn til arbejdspladsernes og udbydernes planlægning listes de snarligt godkendte uddannelsesmål op herunder: FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge Pædagogiske læreplaner i dagtilbud (2 dg.) er godkendt Børns motorik, sansning og bevægelse (5 dg.) Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dg.) Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde (3 dg.) Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud (5 dg.) Børns kompetenceudvikling 0-5 år (5 dg.) Arbejdet med risikobørn og unge (5 dg.) Børns udtryksformer (5 dg.) Brugerindflydelse i pædagogisk praksis (5 dg.) Leg med sprog (5 dg.) FKB: Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Ungdomspædagogik i klubarbejde (20 dg.) Brugerindflydelse i pædagogisk praksis (5 dg.) FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Brugerindflydelse i pædagogisk praksis (5 dg.) Selvstændigt arbejde med hjerneskadede (5 dg.) 5 Nyhedsbrev fra EPOS, Jan. 2005

6 Hjælperens håndtering af lægemidler (3 dg.) Opsporing og forebyggelse af diabetes (5 dg.) Medvirken ved rehabilitering af hjerneskadede (5 dg.) Ældres kostvaner ( 5 dg.) Faglig dialog og udvikling gennem et fælles sprog (5 dg.) Hjælp til hørehæmmede (3 dg.) Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende (5 dg.) Kontaktperson i omsorg og sygepleje (5 dg.) Indføring i sorg og krisearbejdet (5 dg.) Elementær omsorg for personer med demens (5 dg.) FKB: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Fordybelse, patient. med medicinsk sygdom (20 dg.) Fordybelse, patient med kronisk sygdom (10 dg.) Neurorehabiliteringsassistent (8 dg.) FKB: Patientrelateret service på sygehusene Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt (10 dg.) Portører og hospitalsserviceass. kontakt med psykisk syge (5 dg.) Hvad fejler den syge? (5 dg.) Enkelte uddannelser bortfalder i 2005 Som følge af omredigering af uddannelserne eller fordi der ikke længere er behov for uddannelserne bortfalder enkelte uddannelser og vil ikke kunne udbydes efter sommerferien Det gælder: Fremtidens klubarbejde (20 dg.) Magt, omsorg og selvbestemmelse (5 dg.) Nyt it-baseret materiale fornyer undervisningen Flot nyt materiale til Borgere med alkoholproblemer og Multimedier i pædagogisk arbejde kan frit hentes fra EPOS hjemmeside. Alle EPOS uddannelser er at finde på vores hjemmeside og i tilknytning til hver uddannelse er der et grundlæggende undervisningsmateriale, der kan inspirere underviserne i deres forberedende arbejde. Til enkelte uddannelser er der udviklet et mere detaljeret og omfangsrigt materiale, som oftest mhp. at stimulere brugen af it i undervisningen. Det nyeste af slagsen er udviklet af Social- og sundhedsskolen i Århus og findes i tilknytning til uddannelserne Borgere med alkoholproblemer og Multimedier i pædagogisk arbejde. Prøv adresserne: Og så vil vi afsluttende ønske vore læsere godt nytår vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. EPOS 6 Nyhedsbrev fra EPOS, Jan. 2005

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere