DM s ligelønsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM s ligelønsstrategi"

Transkript

1 DM s ligelønsstrategi 1.1. BAGGRUND DM har valgt at formulere en ligelønsstrategi for at synliggøre, hvordan DM anskuer ligelønsspørgsmålet, og hvad vi gør for at løse udfordringerne. Medlemmerne af DM er højtuddannede og de mandlige og kvindelige medlemmers uddannelsesniveau, arbejdserfaring og faglighed er på samme høje niveau. Derfor er ligeløn er et centralt fokusområde vi kræver naturligvis lige løn for lige arbejde i overensstemmelse med ligelønsloven. Det gør vi, fordi uddannelse skal kunne betale sig for både kvinder og mænd, fordi vi ønsker reel ligestilling og økonomisk uafhængighed for både kvinder og mænd. Ikke alle kvinder får det samme udbytte af at uddanne sig som mænd, og på den måde begrænser uligelønnen de muligheder og det potentiale, som ellers bliver skabt ved et højt uddannelsesniveau. Manglende ligeløn giver lavere livsindkomst og pension. Det begrænser det frie valg for den enkelte kvinde, fordi de økonomiske overvejelser i familierne kan betyde, at familierne fastholder en traditionel kønsarbejdsdeling, hvor kvinder afholder hovedparten af barsels- og forældreorloven og andet omsorgsrelateret fravær. Dette påvirker den enkelte kvindes karrieremuligheder og den samlede fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Et kønsopdelt arbejdsmarked Danmark har en af verdens højeste beskæftigelsesfrekvenser for kvinder. Samtidig er det danske arbejdsmarked også et af verdens mest kønsopdelte. Der eksisterer tre former for kønsopdeling, som alle på forskellig vis bidrager til lønforskelle mellem kvinder og mænd: Horisontal kønsopdeling. De to køn er placeret i forskellige sektorer, brancher og forskellige arbejdsfunktioner. Vertikal kønsopdeling. Mænd befinder sig i langt højere grad end kvinder i de øverste lag af ledelseshierarkierne og kvinder i bunden af ledelseshierarkierne. Glidende kønsarbejdsdeling. Selvom kvinder og mænd har den samme uddannelse, er der større sandsynlighed for, at kvinderne ender i jobsituationer, hvor der er ringere udviklingsmuligheder, mens mænd med større sandsynlighed vil ende i jobsituationer med gode udviklingsmuligheder. Kilde: SFI 2006 DM s lønstatistik 2009: Blandt offentligt ansatte cand.scient.er var der i 2009 en gennemsnitlig lønfor-

2 skel på 11 % mellem kvinder og mænd og på 7,8 % for cand. mag.er I den private sektor var der i 2009 en gennemsnitlig lønforskel mellem kvinder og mænd på 9,3 % for cand.scient.er og på 17,6 % for cand.mag.er I statistikken er taget højde for ledelse og arbejdstid, men ikke for anciennitet, branche, sektor mv. Trods forskelle i uddannelse, anciennitet og branche mv. er der en del af lønforskellen, der ikke kan forklares. Omkring 4-5 % blandt privatansatte og omkring 2 % blandt offentligt ansatte. DM s ligelønsundersøgelse 2004: Afhængigt af indkomst-/lønbegreb udgør mænds gennemsnitlige indkomster % af kvinders (DM 2004) SFI s rapport fra 2008 Lønforskelle mellem mænd og kvinder Rapporten opererer med et bruttoløngab på 17,4-19 %. Et tal der er stort set uændret gennem de seneste 10 år. Ligelønsundersøgelse på det private område DM har i 2010 gentaget ligelønsundersøgelsen som UNI C foretog i Denne gang med de indsamlede lønoplysninger fra september Ligelønsundersøgelsen vedrører de privatansatte medlemmer ledere undtaget. Undersøgelsen behandler, hvorfor det af lønstatistikken for 2009 fremgår, at der er en gennemsnitlig forskel på det private område mellem kvindelige og mandlige cand.scient.ers løn på ca. 9 %, mens den tilsvarende forskel for cand.mag.er er på 18 % ligesom udviklingen fra 2004 til 2009 i lønforskellen mellem mænd og kvinder undersøges. Undersøgelsen viser: Mænd tjener i 2009 i gennemsnit kr. mere end kvinder svarende til 19 %. 61 % af mændene i undersøgelsen er cand.scient.er og 67 % af kvinderne er cand. mag.er. i Lønforskellen mellem kvinder og mænd stiger i takt med ancienniteten. Efter korrektion for uddannelse, arbejdsfunktion, branche, bopælsregion og ugentlig arbejdstid er lønforskellen mellem mænd og kvinder blandt privatansatte magistre med op til 2 års anciennitet på 4 %, mens den tilsvarende lønforskel mellem mænd og kvinder for magistre med over 25 års anciennitet er på 9 %. Efter korrektion for anciennitet, arbejdsfunktion, branche, bopælsregion og arbejdstid er lønforskellen mellem mænd og kvinder blandt cand.mag. uddannede, på 8 %. Forskellen blandt cand.scient.er. er på 5 %. Forskellen i bruttomånedsløn mellem kvinder og mænd er steget 4 procentpoint fra 15 % til 19 % fra

3 Efter korrektion for anciennitet, uddannelse, arbejdsfunktion, branche, bopælsregion og arbejdstid er ændringen fra i lønforskellen mellem kvinder og mænd reduceret til 1,5 procentpoint. Denne forskel er ikke statistisk signifikant og derfor er konklusionen at lønforskellen mellem kvinder og mænd er uændret siden (Primært pga. ændret medlemssammensætning) Kvinders anciennitet er uændret fra , mens mænds anciennitet er steget. Arbejdstiden er stort set uændret fra Lønkommissionen Lønkommissionen offentliggjorde i maj 2010 sin kortlægning og analyse af løn-, ansættelses- og ledelsesstrukturer i den offentlige sektor. Kommissionen har beskæftiget sig med 1) Lønbegreber, 2) Lønanalyser, 3) Ligelønsloven, 4) Løndannelse og 5) Ledelse. Lønkommissionen er underlagt mainstreamingforpligtigelsen jf. ligestillingslovens 4, som forpligtiger kommissionen til at have et tværgående hensyn i sit arbejde, analyser, konklusioner mv. Lønkommissionens analyser viser, at der er en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder i den offentlige sektor, der har samme arbejdsfunktion, på mellem 0,5 og 3 % afhængigt af lønbegreb. Lønforskellen mellem mænd og kvinder i den offentlige sektor er %, hvis man ikke tager højde for, at kvinder og mænd arbejder i forskellige job og funktioner. F.eks. er mænd i langt højere grad ledere end kvinder. DM mener, at Lønkommissionen har afdækket, at forudsætningerne for reel ligestilling skal ændres: Der skal derfor arbejdes aktivt for at kønsmainstreame vilkår og forventninger: Forudsætningerne for at blive leder/gøre karriere skal være mere kønsneutrale Mere barsel til mænd Uddannelsesmønstre skal ændres Myter og barrierer skal brydes ned: Karriereveje skal markedsføres overfor kvinder Større åbenhed i løndannelsen 3

4 1.2. LIGELØNSTILTAG I DM Ligeløn mellem kvinder og mænd er ikke et mål, der kan nås ved hjælp af et enkelt værktøj. Derfor er DM s indsats for at fremme ligeløn mangfoldig. Ligelønsstrategien opererer således med en række forskellige håndtag i bestræbelserne på at opnå ligeløn for kvinder og mænd: 1. Proaktiv ligestillingspolitik 2. Mainstreaming af kerneydelser 3. Stærkere organisatorisk ramme for ligestillingsarbejdet 4. Proaktive overenskomstkrav 5. Konkrete værktøjer til medlemmer og tillidsrepræsentanter 6. Påvirkning af det politiske system 7. Organisering, samarbejde og netværk med andre organisationer 8. Påvirkning af den offentlige opinion via pressen Ligestillingspolitik I perioden 2007 til 2010 er ligestilling et af DM s særlige indsatsområder og DM har formuleret en proaktiv ligestillingspolitik med ligeløn som et helt centralt omdrejningspunkt for ligestillingsindsatsen. Det er DM s vision at være den bedste ligelønsforhandler på det akademiske område. Konkret arbejder DM for: Lige løn for lige arbejde 12 uger af barselsorloven skal øremærkes manden Mindst 40 % af bestyrelsesposterne skal besættes af kvinder DM arbejder også for at få hævet loftet for den refusion arbejdsgiverne kan få, når medarbejdere er på barselsorlov. 4

5 Mainstreaming af kerneydelser Hvis DM skal leve op til kravet om at være den bedste ligelønsforhandler på det akademiske område, er det afgørende, at hele organisationen har ligeløn integreret i sine ydelser dér hvor det er relevant. DM gennemarbejder i 2010 sine politikker på en lang række områder. Her vil ligestillings- og kønsperspektivet blive inddraget., Ligeløn og medlemsbetjening I 2010 har samtlige konsulenter i forhandlingsområdet modtaget kursus i ligelønsredskaber, og der er udarbejdet tjeklister til medlemsbetjening. Ligeløn og barselsproblematikker drøftes løbende på enhedsmøder og på områdemøder i forhandlingsområdet. I 2010 udvides værktøjskassen om ligeløn og barselsproblematikker til tillidsrepræsentanter og medlemmer til også at omfatte værktøjsmoduler omkring karriere og kvinder i ledelse. Sekretariatet inddrages i arbejdet, og konsulenterne vil modtage et kursus til at sikre at ligestillingsvinklen indarbejdes i karriererådgivningen og den øvrige medlemsbetjening. Der undervises i ligelønproblemstillingen og redskabskasserne på tillidsrepræsentantuddannelsen ligesom redskabskasserne præsenteres på en række af årsmøderne for tillidsrepræsentanter. Endvidere afholdes der fyraftensmøder om barsels- og orlovsproblematikker, worklabs om strategiske karriereplanlægning for kvinder og mænd på barsel og særlige lønforhandlingskurser for kvinder. DM studerende har afholdt en række ligelønsevents på uddannelsesinstitutioner rundt om i hele landet i 2009 og Ligeløn og repræsentation DM arbejder for at kvindes indflydelse i samfundet øges og for lige repræsentation af kvinder og mænd på topposter både internt i organisationen og eksternt i offentlige og private virksomheder. Dette er med til at fremme ligeløn og er samtidig en del af DM s forretningsstrategi. DM vil servicere både kvindelige og mandlige medlemmer på et højt fagligt niveau og derfor skal vores medlemmer serviceres af både kvinder og mænd og så i ledelsen. Både kvinder og mænds fulde potentiale skal udnyttes, usynlige barrierer fjernes, og vi skal selv praktisere vores politik. Vi stiller i 2010 konkrete værktøjer til rådighed for medlemmer og tillidsvalgte omkring karrieremuligheder, progressive personalepolitikker og kvinder i ledelse. DM har i maj 2010 tiltrådt Charter for flere kvinder i ledelse (se mere på Ligeløn og mænds adgang til forældreorlov 5

6 En af DM s satsninger er DM netværk. Her har DM siden februar 2010 haft et virtuelt netværk til rådighed, hvor fædre før, under og efter orlov kan netværke, debattere, og aftale møder og arrangementer. DM åbner fædrenetværket, fordi en stigende del af DM s mandlige medlemmer tager længere orlovsperioder med deres børn. Det er meget glædeligt også i ligelønsøjemed - og det vil DM gerne støtte op om. En anden grund til at DM har åbnet netværket er, at stigningen i antallet af fædre på orlov betyder, at også mænd møder nye udfordringer omkring for eksempel at få familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen, ligesom flere mænd står overfor karrieremæssige og økonomiske spørgsmål og afvejninger. DM oplever desværre, at flere mænd for eksempel ikke kan vende tilbage til de samme arbejdsopgaver efter endt orlov eller endda bliver afskediget på grund af orlovsperioder. Sammenlignet med kvinder er tallene stadig meget små, men problemet er lige uacceptabelt og - ulovligt ifølge ligebehandlingsloven Konkrete værktøjer til medlemmer og TR DM har valgt at fokusere en stor del af sin indsats på at udvikle webbaserede værktøjer til tillidsrepræsentanter og medlemmer med det formål at skabe bedre ligestilling i medlemmernes arbejdsliv og på arbejdspladserne. Udgangspunktet for værktøjerne er, at mænd og kvinder ikke altid tjener det samme for det samme arbejde. Heller ikke blandt højtuddannede. Og at mange fædre ikke oplever, at de har samme ret til at tage deres del af forældreorloven som mødrene. De møder modstand på arbejdspladsen og i familien. Værktøjskasserne på dm.dk giver medlemmer tjeklister, fakta, eksempler og andre redskaber til at skabe mere ligestilling i arbejdslivet. Tillidsrepræsentanter, får inspiration, råd og redskaber til at skabe mere ligestilling for kollegerne på arbejdspladsen. Et vigtigt redskab er, at der er udviklet to ligelønsberegnere til hhv. det offentlige og private arbejdsmarked. Værktøjerne er webbaserede, og for at gøre opmærksom på værktøjerne er der udarbejdet en kalender med et udpluk af de aktiviteter, der er på ligestillingsområdet i 2010 og 2 post-it blokke, som er sendt til samtlige tillidsrepræsentanter Stærkere organisatorisk ramme for ligestillingsarbejdet Institutionaliseringen af ligestillingsindsatsen i Danmark er ikke tilstrækkelig og hidtil har regeringen vægret sig ved at oprette en uafhængig ligestillingsinstans, som et EU direktiv ellers foreskriver. Der er behov for en uafhængig vagthund, der kan holde øje med og udfordre den statslige ligestillingsindsats. DM har siden 2008 fastholdt sin kritik af den danske regerings manglende implementering af EU-direktivet om oprettelsen af en uafhængig ligestillingsinstans. DM har bakket EU-kommissionen op i, at Danmark mangler et uafhængigt organ og skubbet på, for at der blev fundet en bæredygtig og perspektivrig løsning. Mandatet til den uafhængige ligestillingsinstans placeres nu hos Institut for Menneskeret- 6

7 tigheder og opdraget er tilsyneladende en minimumsmodel. Men der er behov for mere end det, regeringen lægger op til. DM mener således at: Der er brug for overvågning af ligestillingsområdet, der er behov for et videnscenter med stor ekspertise om køn og ligestilling, og der er behov for en instans til afdækning og påpegning af, hvor der er behov for politisk handling. Og så er der ikke mindst behov for, at der bliver tilført tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven Proaktive overenskomstkrav Det er i høj grad under de lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne, at problemet med ulige løn kan opstå. Den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder opstår, når tillæggene skal fordeles og derfor fokuserer DM på større gennemsigtighed i løndannelsen. Samtidig er indsigt i løndannelsen og overblik over eventuelle kønsbestemte forskelle i lønnen på arbejdspladserne uundværlige værktøjer i arbejdet for ligeløn. Det er endvidere DM s holdning, at det er fædrenes tur til at få bedre vilkår for forældreorlov, så de får mere tid med deres børn, og fordi det fremmer ligeløn. Og hvis både mænd og kvinder i arbejdsgivernes optik er en lige fleksibel arbejdskraft, giver det samtidig ligelønnen bedre vilkår for at lykkes. Derfor har DM opstillet en række krav til overenskomstforhandlingerne : Det fremgår eksplicit af kravene, at DM s overordnede prioritering er, at kønsmæssig ligestilling og ligeløn danner udgangspunkt for forhandlingen af de krav der fremsættes og at det endelige forhandlingsresultat også evalueres i dette lys. Af DM s prioriteter i forhold til at fremme ligeløn kan nævnes: en forbedring af basislønskalaens trin 8 at rådighedstillægget dækningsområde udvides forhøjelse af centralt aftalte ph.d-tillæg. Herudover prioriterer DM: at de lokale forhandlingsvilkår sikres og forbedres, herunder også at der indføres lokal pligt til at forhandle om indgåelse af forhåndsaftaler at forhøjelser af perioden med løn i forbindelse med barsel reserveres til fædrene at undtagelsen fra arbejdstidsbestemmelserne på universitetsområdet fjernes. 7

8 Påvirkning af det politiske system DM søger kontinuerligt at påvirke både regeringen og oppositionen med en række forslag, som skal fremme ligeløn. Blandt andet: Ændring af ligelønslovens 5 a om kønsopdelte lønstatistikker, så langt flere virksomheder omfattes. Øremærket barsel til mænd Fjernelse af loft for arbejdsgiverens refusion fra barselsfonde (privat og stat) Fastholde offentlige myndigheder på deres forpligtigelse til at mainstreame jf ligestillingslovens 4. Organisering Organisering, samarbejde og netværk med andre organisationer DM s ligestillingsnetværk er for interesserede medlemmer og netværket modtager information og nyheder om ligestilling og ligeløn fra DM. Der er en styregruppe for netværket, som modtager sekretariatetsbistand på relevante områder. I sekretariatet er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der sammen med ligestillingskonsulenten skal sikre høj faglig kvalitet af foreningens indsatser på ligestillingsområdet, implementering i sekretariatet, og at vedtagne handlingsplaner overholdes. DM har i perioden ansat en ligestillingskonsulent til at varetage ligestillingsindsatsområdet. Samarbejde og netværk DM samarbejder med en række organisationer om ligestilling og ligeløn. DM deltager i Mainstreamingnetværket af 2005, Det nationale ligelønsnetværk ligesom Ingrid Stage er medlem af styrelsen i Kvinderådet. Fx har DM samarbejdet med en lang række organisationer om fejring af 100 året for kvindernes internationale kampdag 8. marts 2010 med demonstration, fælleserklæring om ligeløn på tværs af hovedorganisationer, konferencer og fælles hjemmeside om ligeløn Påvirkning af den offentlige opinion via pressen Det er en klar prioritering for DM at påvirke den offentlige opinion på ligelønsområdet og markere sine holdninger og bud på løsninger. Derfor søger DM kontinuerligt at komme i dagspressen med konkrete historier, problemstillinger og bud på løsninger. 8

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 4 6 K I P R @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S

Læs mere

Guide til kønsbalance i finanssektoren

Guide til kønsbalance i finanssektoren Guide til kønsbalance i finanssektoren Indhold Indledning 2 Statistik og redegørelse 4 Kønstjek på personalepolitikken 5 Kønsbalanceret rekruttering 6 Karriereudvikling for M/K 7 Mentorordning 9 Netværk

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 464 Offentligt T A L E Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Moderniseringsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Moderniseringsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Moderniseringsstyrelsen Vores gode

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den 28. oktober 2003 /2 VOLJHVWLOOLQJVSROLWLVNHLQGVDWV

Den 28. oktober 2003 /2 VOLJHVWLOOLQJVSROLWLVNHLQGVDWV Den 28. oktober 2003 9HGWDJHWSn/2 VRUGLQ UHNRQJUHV /LJHVWLOOLQJLIDJEHY JHOVHQ /2 VOLJHVWLOOLQJVSROLWLVNHLQGVDWV Et centralt omdrejningspunkt i værdigrundlaget for Nyt LO er ønsket om at udvikle en bedre

Læs mere

parter, der har det største ansvar for at skabe ligeløn mellem kønnene.

parter, der har det største ansvar for at skabe ligeløn mellem kønnene. Sagsnr. 07-1431 Ref. JLY/lgy Den 15. maj 2009 /2 VOLJHO QVVWUDWHJL 'HO,%DJJUXQGIRUVWUDWHJLHQ Løngabet i Danmark mellem kvinders og mænds løn har været konstant over de seneste 20 år. Der kan iagttages

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Indledning Så er forhandlingerne til OK 11 i gang. Det er altid en udfordring at

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE Dato 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 ANALYSE... 4 3 HANDLINGSPLAN 08/ 09... 4 4 MÅLINGER AF RESULTATER... 5 1 Forord I DONG Energy ønsker vi at tilbyde vores medarbejdere spændende udviklingsmuligheder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Universitet Vores gode eksempler

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Dansk Institut for Internationale Studier 1 Indhold Status om ligestilling fra Dansk Institut for Internationale Studier 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdstilsynet 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdstilsynet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdstilsynet Vores gode eksempler for Arbejdstilsynet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Kystdirektoratet 1 Indhold Status om ligestilling fra Kystdirektoratet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Kystdirektoratet Vores gode eksempler for Kystdirektoratet

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarskommandoen 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarskommandoen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarskommandoen Vores gode eksempler for

Læs mere

Dialog om retfærdig løn

Dialog om retfærdig løn Dialog om retfærdig løn Hvordan kan vi snakke om løn og ligeløn? Et værktøjsmateriale til tillidsvalgte, der gerne vil sikre en retfærdig løn 1 Se f.eks. artiklen SFI: Ikke lige løn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Miljøstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Miljøstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Miljøstyrelsen Vores gode eksempler for Miljøstyrelsen

Læs mere

OKTOBER 2013 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

OKTOBER 2013 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2013 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere