Grønne tanker og politikker siden Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013"

Transkript

1 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

2 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet var Kommunens debatoplæg Grønne Tanker i Kolding, som inspirerede til grøn tankegang og handling i nye projekter. De grønne tanker førte i 1990 erne til realisering i stor skala, navnlig i byfornyelsesprojekterne Fredensgade-Hollændervej og Solgården i Kongebrogade. Begge projekter fik stor national og international bevågenhed som forsøgsanlæg. Siden er mange bæredygtige projekter kommet til. Seneste skud på stammen er Vonsildhave, som ikke bare bliver Danmarks mest moderne og fremsynede plejecenter, når det står færdigt. Det bliver også Danmarks første plejecenter certificeret efter de nye standarder for bæredygtigt byggeri, DGNB. Desuden forventer vi, at en ny hovedbygning i Nordic Synergy Park bliver bygget efter Nordic Built Chartret. Sidst, men ikke mindst har vi projektet Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger, som bliver til 35 familieboliger på den såkaldte fyrværkeri-grund i Seest. Grøn tankegang præger også kommunens egne byggerier. Kolding Kommune var en af de første kommuner til at igangsætte en strategisk indsats for at reducere forbruget af el, vand og varme i egne bygninger, og vi følger systematisk en energihandleplan, som giver markante resultater. Med denne oversigt er der nu skabt en samlet oversigt over de væsentligste planer og projekter i Kolding Kommune, som har afsæt i den grønne tankegang. Den udvikling vi har gennemgået de seneste knap 25 år stopper selvfølgelig ikke her. Vi vil forsat skærpe vores bæredygtige profil og være med helt fremme i feltet af bæredygtige kommuner. Jørn Pedersen, Borgmester

3 forord Kort Bramdrupdam Bramdrup Eltang Indhold Ejstrup Harte Nørre Bjert Drejens Kolding Strandhuse 1989 Baggrund Lunderskov Seest Tved Rebæk 1994 Økologisk byfornyelsesprojekt, Bioværket Solhusene Dalby 1995 Økologisk børnehave, Under Egen Skanderup Agtrup Sønder Stenderup 1997 byfornyelse med solcelleprojekt, Solgården Vonsild Sønder Bjert 1998 Økohus-99, Kolding Hjarup 1999 Multihuse Binderup 2002 Kvarterhuset Vamdrup Binderup Strand 2004 Den komposterbare skole Øster Vamdrup Ødis Grønninghoved Strand 2008 Nær-Ved-Passivhus, etageboliger jordvarme, gaskedel og solceller i 50'er skole Taps Sjølund 2009 Sanseslottet, designbørnehus Solcelleanlæg Minikraftvarmeværk og gaskedel co 2 neutral opvarmning i ældre bebyggelse co 2 neutral opvarmning i ældre bebyggelse Pillefyr og tagintegrerede solceller udvalgte projekter kolding kommune 5

4 Baggrund Kolding Kommune vedtager i 1989 sin første miljøplan for en bæredygtig udvikling som opfølgning på regeringens handlingsplan for miljø og udvikling året før. Miljøplanen fokuserer først og fremmest på at reducere og forebygge miljøgener i kommunen. I 1990 fremlægger Kolding Kommune et program for Grønne Tanker, som får afgørende betydning for den kommende miljøindsats i kommunen. Formålet er at inspirere og anvise grøn tankegang og handling hos den enkelte borger, i institutionerne, i erhvervslivet og landbruget samt i kommunens egne projekter i planlægningen og i udførelsen, og med en bedre økologisk balance som mål. Koldings Kommuneplan lægger op til at gennemføre økologiske byfornyelser, udlæg af nye energi- og miljørigtige boligområder og udbygning af cykelruterne. I 1996 bliver Energihandleplan I fremsat som Koldings første. Planen er at reducere energi- og vandforbruget i kommunens egne bygninger. Byrådet afsætter 22,5 mio. kr. til diverse tiltag, forrentningen bliver på 33 %. Agenda 21 plan er en fælles handlingsplan for Kolding Kommune og er udarbejdet i samarbejde med erhvervsliv og interesseorganisationer. Planen fokuserer på, at alle led i samfundet påtager sig et miljøansvar. I 2007 udarbejder kommunen Energi Kolding som en del af det langsigtede klimaarbejde med ambitiøse mål. Planen er et redskab til at håndtere klimaudfordringen og den hurtige udvikling på området. Indsatsen er fokuseret på energibesparelser, effektiv og bæredygtig energianvendelse samt klimatilpasning. Energihandleplan II, er en fortsættelse af energihandleplan I, og får tildelt midler på i alt 13,6 mio. kr. med en forventet forrentning på 20 %. I 2011 vedtager kommunen handlingsplaner for økologiske tiltag i forbindelse med såvel offentligt som privat byggeri, og en Agenda 21 plan , der erstatter den første Agenda 21-plan. Bæredygtighedsstrategi er byrådets bud på, hvordan der skal arbejdes for en bæredygtig udvikling i Perspektivet på bæredygtighed er bredt, i det intentionen er at forene både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Strategien er opbygget omkring Aalborg Commitments ti fokusområder. Af senere tiltag har kommunen vedtaget en ekstra energi pulje, , til etablering af grønne projekter med længere tilbagebetalingstider. Desuden er der i etableret ca m² solceller på kommunale bygninger. De viste bæredygtige projekter er resultatet af Kolding Kommunes grønne tanker og politiker siden By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Kommune 6 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 7

5 Økologisk byfornyelsesprojekt, Bioværket Fredensgade/Hollændervej, 6000 Kolding. Byfornyelsesprojektet blev færdigetableret i Projektet blev gennemført i et samrabejde mellem Byfornyelsesselskabet Danmark, Boligministeriet, Kolding Kommune og Ejere af ejendommene i området. På opfordring fra Byfornyelsesselskabet Danmark og Gruppen for by- og landskabsplanlægning blev et større renoveringsprojekt godkendt i et enigt byråd i Kolding. Ud over de bygningsmæssige forbedringer med isolering, glaspartier og installationer, var ideen med projektet, at få demonstreret muligheden for at tilgodese miljøet og økologien i danske bykvarterer. Den økologiske byfornyelse i Kolding skulle danne forbillede for lignende projekter i Danmark. Overordnet byggede projektet på Brundtlantrapportens intentioner og folketingets beslutning om i højere grad at inddrage det økologiske element i byfornyelsen. Beboerne i ejendommene blev fra starten inddraget i projektet, og var med i planlægningen. Det økologiske aspekt bestod i genanvendelse af regnvand til skylning af toiletter, føre alt spildevand til et forrenseanlæg, bioværk, og videre gennem rodzoneanlæg til nedsivning. Solceller blev placeret på pyramidens sydvendte facade, og var ved etableringen danmarks tredje største af slagsen, og havde en effekt på 3kW. Den forventede årsproduktion på 26oo kwh blev brugt til pumper, kompostanlæg, udendørs belysning etc. Med projektets økologiske aspekt var der særdeles gode støtte og finansieringsmuligheder, og staten ydede ca. 1/3 tilskud af de samlede omkostninger på godt 60 millioner kr. Det var et økologisk forsøg, og ikke hensigten at vurdere rentabiliteten. Det var på forhånd kendt, at der ikke var økonomi i dette projekt. Den økologiske pyramide har fungeret efter hensigten fra etablering i 1994 til foråret 2013, hvor det blev besluttet at nedlægge det biologiske rensningsanlæg, koble kloarken på det offentlige net og samtidig nedlægge genbrugssystemet for regnvand. Beslutningen er taget på baggrund af relativt store løbende udgifter for beboerne plus en nødvendig og bekostelig renovering af pyramiden. Per Larsen, tlf , mail: (Firmaet er afhændet, men Per står gerne til rådighed for spørgsmål/information). 8 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 9

6 Solhusene, Vonsild syd Solsikkehaven 2-68, Vonsild, 6000 Kolding. Boligerne er opført Med baggrund i et internationalt forskningsprojekt er opførelsen af Solhusene i Vonsild gennemført i samarbejde mellem Boligforeningen Grønnevangen, Arkitektfirmaet Boje Lundgård og Lene Tranberg samt ingeniørfirmaerne Birch & Krogboe og Cenergia. Reducere energiforbruget med 33 % i forhold til lignende byggerier ved konsekvent at udnytte passiv solvarme. De 33 lavenergiboliger er opført i grønt område, og fordelt med 6 blokke. To blokke er orienteret syd/nord, hvor lejlighederne er indrettet med dobbelthøj zone i centrum. Alle rum vender ud mod dette med vinduer eller hemse. Fire blokke er orienteret øst/vest med hævet shedlys konstruktion. Små værelser med store højtsiddende vinduer der udnytter solindfaldet og giver udsigt til åbent landskab. Hele bebyggelsen er udført i træskelet beklædt med cedertræ. Højisoleret i forhold til daværende byggeri. Brugsvand opvarmes med solvarme, genvinding på ventilation, minikraftvarmeanlæg m. luft. Solsikkehaven er et udviklingsprojekt og modtaget støtte fra EU. Varmeforbruget blev i år 2000 målt til det forventede, 49 kwh/m ² årligt. Der foreligger ingen aktuel vurdering af bebyggelsen. Bovia kan kontaktes for yderligere information. 10 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 11

7 Under Egen, økologisk børnehave Marcus Allé 34, 6000 Kolding 1995 og Afprøve bæredygtige materialer, passiv solvarme og solfanger. Institutionen er beklædt med lokalt fældet cedertræ. Passiv solvarme via højt siddende vinduer, absorbering i tung væg. Mindre solfanger monteret på taget som supplement til opvarmning af varmt brugsvand. Automatisk tænd/sluk på kontakter. Institutionen er udvidet i Der er ingen økonomiske overvejelser i projektet. Bortset fra misfarvning af facade mod syd og underside tagudhæng, er den originale beklædning intakt og denne har ikke fået nogen form for træbeskyttelse. Solfanger fungerer stadig på 17. år. Varmeabsorbering i tung væg kan ikke mærkes. Institutionen kan kontaktes for yderligere information. 12 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 13

8 Byfornyelse med solcelleprojekt, Solgården Solgården, Sønder Havnegade 2-12, 6000 Kolding. Projektet blev etableret i Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Bygningsministeriet, Kolding Kommune, ejer og lejere. Bebyggelsen Solgården blev under en omfattende renovering i midten af halvfemserne forsynet med solceller på tag og i altanbrystninger. Det var et krav fra myndigheder, at såfremt der skulle ydes offentligt tilskud til byfornyelsesprojektet, skulle en bæredygtig energiforsyning indgå aktivt i projektet. Formålet var at illustrere forskellige integrerede løsninger i forbindelse med byfornyelse, arkitektur og teknik, samt anvendelse af en bæredygtig energiforsyning til ejendommen. Solcellernes samlede areal udgør 932 kvadratmeter fordelt med 757 på taget og 175 på altanerne. Den årlige el-produktion var estimeret til 106 MWh, og ville således dække ca. 60 % af ejendommens samlede el forbrug. De første to år blev der produceret ca. 75 MWh pr. år. Anlægsudgifterne beløb sig til ca. 22 millioner kr. for solceller og nødvendige installationer. Den årlige omkostning til drift af solcellerne udgjorde kr. hvoraf ca. halvdelen var til forsikring af anlægget, så investeringen var absolut ikke rentabel, hvilket heller ikke var prioriteret. Solpanelerne ejes af Energi Midt og ejendommen er ændret til andelsboligforening. Andelsboligforeningen aftager ikke strøm fra solcellerne, men sendes ud på nettet grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 15

9 Økohus-99, Kolding Slåenvej 2-120, 6000 Kolding Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kolding Kommune, Byog Boligministeriet, Boligforeningen AAB, arkitektfirmaet 3 X Nielsen, Århus og Cowi Rådgivende ingeniører A/S. Projektet havde til formål at fremvise velfungerende, smukke og oplevelsesrige boliger, og vise hvordan økologien kan indgå som en naturlig del af hverdagen. Bebyggelsen består af 59 boliger i forskudte, toetagers rækkehuse med ens orientering. Det har været et princip, at undgå knæk, kviste og karnapper for at minimere varmetabet. Bygningskroppene består af tre hovedelementer. En tung muret del mod nord, en let facadedel mod syd i zink/aluminium/stål/glas, og en træbeklædt boks til køkken/indgang. Sydsidens element indeholder en toetagers høj solvæg til opvarmning af den indre varmeakkumulerende kerne som består af lejlighedsskelettet. Solvæggen opvarmer friskluftindtaget og virker som passiv solvarmeelement. Der er brugt en merinvestering på ca kr./m2 i forhold til daværende lignende byggeri. Merinvesteringen skulle hentes hjem på en mindre driftsudgift. Varmeforbruget blev i 2000 målt til at ligge godt 20 % over det beregnede, 48 kwh/m2 pr. år, men absolut energirigtigt. Der foreligger ingen aktuel vurdering af boligerne. Byggeriet har haft mange projekteringsfejl som er afklaret. Byggeriet bærer præg af, at beboerne generes af stort solindfald. Boligforeningen AAB kan kontaktes for yderligere information. 16 grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 17

10 miljøpåvirkning Multihuse, Lyshøjskolen og Bramdrup Skole Lyshøjskolen, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding. Bramdrup Skole, Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding. 1998/1999. Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S. Gruppen for by- og landskabsplanlægning. Carl Bro A/S, J&B Entreprise. Projektet De grønne multihuse blev til, da Kolding Kommune i prækvalifikation udbød en konkurrence om forslag til opførelse af multifunktionelt, modulopbygget økologisk byggeri primært for skolefritidsordningen og faget Natur og teknik. Huset er bygget efter økologiske principper med flere energibesparende elementer, bl.a. solfanger og solceller. En lille vindmølle på taget er nedtaget pga. hærværk. Driften af huset er en vigtig parameter i undervisningen og giver mulighed for at eksperimentere og undersøge økologiske forhold og danne basis for et spændende pædagogisk miljø. Materialevalget understøtter og integrerer det økologiske koncept. Projektet er ikke tænkt med økonomiske aspekter. Akustikken er til tider en belastning for de ansatte. Bygningerne har og er stadig utæt omkring bl.a. ovenlysvinduer/ inddækninger på tag. Skolerne kan kontaktes for yderligere information og evt. rundvisning. 18 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 19

11 Kvarterhuset, Sydvestkvarteret Junghansvej 21, 6000 Kolding Partnerskabs organisation, kultur og fritid, de grønne, sociale, etc., virkede fra 2002 til 2006 hvor aftalen udløb. I dag er huset underlagt Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S. Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S. White Arkitekter A/S. Kvarterløft der skal styrke området og dets identitet, - et moderne forsamlingshus. Bygninger er delvist opført i økologiske materialer, med bæredygtighed i fokus. Huset ventileres og opvarmes delvis efter princippet med naturlig hybrid ventilation, mekanisk udsugning styret af temperaturfølere assisterer naturlig ventilation og med lav tilførsel af elektrisk og mekanisk energi. Passiv opvarmning af tunge bygningsdele, forvarmning af udeluft i glaspartier og forvarmning, hhv. køling af udeluft i jordkanaler. Solceller på 40 kvadratmeter monteret på bygningernes sydside, effekten er på 2900 KWh/år. Der er ikke tænkt økonomiske aspekter ind i projektet, men med solfangerne, den naturlige ventilation og det relativt lave forbrug af energi til opvarmning gør, at huset lever op til de forventede forudsætninger. Energiforbruget er lavt og svarende til, hvis bygningen var opført efter det 7 år senere bygningsreglement (BR 2008). Huset og dets installationer fungerer efter hensigten og principperne med den naturlige ventilation og delvise opvarmning med forvarmet/ afkølet udeluft er meget tilfredsstillende. Kvarterhusets daglige leder, Preben Nielsen, kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 20 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 21

12 Den komposterbare skole Indskolingsbygning, Sdr. Vang Skole Sdr. Vang, 6000 Kolding Arkitektfirmaet Lauge Juuls Tegnestue. Gilling Byøkologi. Målsætningen med projektet er at bygge en komposterbar skole med naturlig ventilation. Udvælgelsen af byggematerialer er i denne forbindelse central for, at skolen skal kunne fungere både mht. komposterbarhed, samt for et godt indeklima i forbindelse med den naturlige ventilation. Forsøge opvarmning og ventilation med naturlig ventilation i ny og eksisterende bygning. Kold luft ledes via naturlig ventilation gennem tung bygningsdel/ kanal hvor akkumuleret varme overføres til indkomne luft. Den opvarmede luft stiger direkte op i klasselokalerne. Kølefunktion på varme dage, brugerstyret (åbne/lukke spjæld). Der er ingen økonomiske vurderinger. Der har været svære indkøringsproblemer. Luftstrømmene har ikke kørt optimalt, til tider er luften løbet baglæns. Efter der er monteret varmeflade og mekanisk ventilator, virker systemet efter hensigten. Den ventilerede luft ledes direkte til det fri uden genvinding. Skolen kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 22 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 23

13 Nær-Ved-Passivhus, etageboliger Bertram Knudsens Vej 39, 6000 Kolding Dansk Entertainment A/S. at opførelse af op til 40 boliger som etageboligbebyggelse i op til fire etager tillagt kælderetage til parkering bliver mulig at ny bebyggelse visuelt opfattes som en helhed at den eksisterende stiforbindelse gennem området sikres at bebyggelsens friarealer bliver anlagt i overensstemmelse med det omgivende landskabs åbne, grønne karakter at udlægge areal til regnvandsbassin eller sø i eksisterende lavning at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs at værdifulde, levende hegn, bevoksning og fælles opholdsarealer bliver bevaret ved sædvanlig pleje og fornyelse at hegn om ejendomme eller dele af ejendomme kun er levende hegn Bygningen er opført som passivhus med et estimeret varmeforbrug på 15 kwh/m 2. Ingen vurdering. Projektet er stoppet og kun gennemført med en enkelt boligblok. DRAFT_ pdf 24 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 25

14 Jordvarme assisteret af solfangere og backup med gaskedel i 50 er skole Ødis Skole, Steppingvej 14, 8580 Vamdrup Afprøve jordvarmeanlæg suppleret med solfangere i ældre bygninger på 2500m². I alt er der nedgravet 5500 m jordvarmeledning på skolens område. Der er opsat 5 stk. Coplan 25 kw varmepumper hvoraf 1 stk. kører varmtvandsproduktion suppleret med hotgas løsning (kølerør fra VP føres til VVB) og varme fra solfangere. Der er 20 stk. solfangepaneler monteret (10 mod syd og 10 mod vest) i alt ca. 38m² Combiheat solfangere. Gaskedel installeret til backup i kolde perioder. Installationen leverer varme til 2 tidl. lærerbygninger på hhv. 190 og 230 m². Hele installationen beløber sig til ca. 1,5 millioner kr. Efter fire år med svære indkøringsproblemer har anlægget fungeret tilfredsstillende i vinteren 2012/13. I perioder med kulde har temperaturen i skolens bygninger været nede på grader, når styring mellem jordvarme/gasfyr ikke har fungeret. Problemet ser nu ud til at være løst. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 26 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 27

15 Designbørnehuset Sanseslottet Hoppesvej 25, Vonsild, 6000 Kolding Rådgivere: Grontmij Carl Bro A/S, Pihl og Søn A/S, Arkitektfirmaet Cebra A/S. Kunstneren HuskMitNavn. Designbørnehuset Sanseslottet er Kolding Kommunes nye temainstitution med plads til 120 børn. Som noget helt særligt er begrebet design en væsentlig del af den pædagogiske linje. Vinderprojekt i totalentreprisekonkurrence Energi- og indeklimaløsninger har været indarbejdet i projektet. Bygningerne er designet til at overholde energiklasse I. Bygningen har store krumme overflader, mange vinduer med mulighed for passiv varme. 115 kvadratmeter solceller er monteret på skylights, pyramidetage i forskellige vinkler og retninger. Institutionens design og installationer lever til fulde op til det forventede. Anlægsudgifterne var godt 20 millioner kr. Institutionen kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 2 8 grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 29

16 Solcelleanlæg på Skanderup-Hjarup Forbundsskole Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Anvendelse af solceller som bæredygtig energiforsyning med pædagogisk brugerflade. Areal: 320 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 196 stk. á 250 Wp. Ydelse: 49 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2, ca kg. pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storeskærm i fællesareal. en i anlægget er som forventet: Investering: kr. ekskl. moms (2013) ekskl. rådgiver. Tagspær måtte forstærkes. Tilbagebetalingstid beregnet: 10,5 år. Status Solcelleanlægget leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Skolen kan kontaktes for mere information. 30 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 31

17 Minikraftvarmeværk baseret på gas, VP-supplering og backup med gaskedler Fynslundskolen, Fynslundvej 110, 6064 Jordrup Rådgiver: FBJ Ingeniører. Afprøve kombinationen af minikraftvarmeanlæg, gaskedler og varmepumpe. Installationen leverer både el, varme og varmt vand til skolens bygninger og forbrug. Anlægget er etableret i 2013 og der foreligger pt. ingen opfølgning/ vurdering. Der er planlagt en status efter indkøringsperioden. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 32 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 33

18 Solcelleanlæg på Skanderup-Hjarup Forbundsskole Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Anvendelse af solceller som bæredygtig energiforsyning med pædagogisk brugerflade. Areal: 320 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 196 stk. á 250 Wp. Ydelse: 49 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2, ca kg. pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storeskærm i fællesareal. en i anlægget er som forventet: Investering: kr. ekskl. moms (2013) ekskl. rådgiver. Tagspær måtte forstærkes. Tilbagebetalingstid beregnet: 10,5 år. Status Solcelleanlægget leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Skolen kan kontaktes for mere information. 34 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 35

19 CO 2 -neutral opvarmning i ældre bebyggelse erstatter gammel oliekedel Støjende Idræt (Motorsportsbane), Montagevej 9, 6000 Kolding Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Erstatte gammelt forurenende oliefyr med CO 2-neutralt træpillefyr til varme og varmt vand. Sparet 3200 liter olie pr. år og en CO 2 reduktion på kg. Solceller skal sammen med træpillefyring gøre ejendommen næsten CO 2-neutral. Fra ca kg CO 2-emissioner pr. år til knap 1000 kg CO 2 pr. år. Areal: 14 m². Antal: 11 stk. á 195 Wp. Ydelse: 2,1 kwp (2050 kwh pr år). Sparet CO 2 ca. 955 kg pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Fælles opkobling med overvågning af træpillefyr og solceller. Efterisolering med papirisolering af bygning og teknisk isolering af installationer. Samlet projekt med Eltang Skole, Støjende Idræt og Perlen. (Se Eltang Skole). Træpillefyr, investering: kr. ekskl. Moms og rådgiver. Solceller, investering: kr. ekskl. moms og rådgiver. Tilbagebetalingstid beregnet: 8,5 år. Se i øvrigt den samlede økonomiske vurdering under Eltang Skole. Anlæggene leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer, så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Institutionen kan kontaktes for yderligere information. 36 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 37

20 CO 2 neutral opvarmning, tagintegrerede solceller Eltang Skole, Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen har i 2011 fået installeret tre træpillefyr som erstatning for to udtjente oliefyr. CO 2-emissionen udledt fra opvarmning er reduceret til 0. Pillefyrene forsynes fra central placeret silo. Tilsluttet CTS for alarmgivning og overvågning. Montering af tagintegrerede solceller i forbindelse med tagrenovering. Solcelleareal: 280 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 168 stk. á 300 Wp. Ydelse: 49,9 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2: ca kg pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storskærm i fællesareal. CO 2-emissioner fra elforbrug reduceres med knap 90p %. Der mangler således at dække kun kwh for at opnå CO 2- neutral, bæredygtig institution. Vinteren 2011/12 kostede ca kr. ekskl. moms til fyringsolie. Vinteren 2012/13 kostede ca kr. kr. ekskl. moms til træpiller. Pillefyret har kostet ca kr. kr. ekskl. moms. Investering i solcelleanlægget er på kr. ekskl. moms. Solcellerne reducerer skolens udgift til el med ca kr. (2013-priser ekskl. moms). Samlet tilbagebetalingstid for projektet på Eltang skole er således ca. 7,2 år. Samlet vurdering af projekterne Eltang Skole, Støjende Idræt og Perlen. Sparet ca liter olie. Sparet ca kg CO 2 pr. år. Samlet tilbagebetalingstid i tre institutioner med træpillefyr: 3,5 år. Tagintegrerede solceller på 320 m² er monteret i løbet af efteråret. Hele tagkonstruktionen bliver i 2013 renoveret, isoleret og med nye tagvinduer. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 38 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 39

21 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding telefon

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere