Grønne tanker og politikker siden Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013"

Transkript

1 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

2 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet var Kommunens debatoplæg Grønne Tanker i Kolding, som inspirerede til grøn tankegang og handling i nye projekter. De grønne tanker førte i 1990 erne til realisering i stor skala, navnlig i byfornyelsesprojekterne Fredensgade-Hollændervej og Solgården i Kongebrogade. Begge projekter fik stor national og international bevågenhed som forsøgsanlæg. Siden er mange bæredygtige projekter kommet til. Seneste skud på stammen er Vonsildhave, som ikke bare bliver Danmarks mest moderne og fremsynede plejecenter, når det står færdigt. Det bliver også Danmarks første plejecenter certificeret efter de nye standarder for bæredygtigt byggeri, DGNB. Desuden forventer vi, at en ny hovedbygning i Nordic Synergy Park bliver bygget efter Nordic Built Chartret. Sidst, men ikke mindst har vi projektet Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger, som bliver til 35 familieboliger på den såkaldte fyrværkeri-grund i Seest. Grøn tankegang præger også kommunens egne byggerier. Kolding Kommune var en af de første kommuner til at igangsætte en strategisk indsats for at reducere forbruget af el, vand og varme i egne bygninger, og vi følger systematisk en energihandleplan, som giver markante resultater. Med denne oversigt er der nu skabt en samlet oversigt over de væsentligste planer og projekter i Kolding Kommune, som har afsæt i den grønne tankegang. Den udvikling vi har gennemgået de seneste knap 25 år stopper selvfølgelig ikke her. Vi vil forsat skærpe vores bæredygtige profil og være med helt fremme i feltet af bæredygtige kommuner. Jørn Pedersen, Borgmester

3 forord Kort Bramdrupdam Bramdrup Eltang Indhold Ejstrup Harte Nørre Bjert Drejens Kolding Strandhuse 1989 Baggrund Lunderskov Seest Tved Rebæk 1994 Økologisk byfornyelsesprojekt, Bioværket Solhusene Dalby 1995 Økologisk børnehave, Under Egen Skanderup Agtrup Sønder Stenderup 1997 byfornyelse med solcelleprojekt, Solgården Vonsild Sønder Bjert 1998 Økohus-99, Kolding Hjarup 1999 Multihuse Binderup 2002 Kvarterhuset Vamdrup Binderup Strand 2004 Den komposterbare skole Øster Vamdrup Ødis Grønninghoved Strand 2008 Nær-Ved-Passivhus, etageboliger jordvarme, gaskedel og solceller i 50'er skole Taps Sjølund 2009 Sanseslottet, designbørnehus Solcelleanlæg Minikraftvarmeværk og gaskedel co 2 neutral opvarmning i ældre bebyggelse co 2 neutral opvarmning i ældre bebyggelse Pillefyr og tagintegrerede solceller udvalgte projekter kolding kommune 5

4 Baggrund Kolding Kommune vedtager i 1989 sin første miljøplan for en bæredygtig udvikling som opfølgning på regeringens handlingsplan for miljø og udvikling året før. Miljøplanen fokuserer først og fremmest på at reducere og forebygge miljøgener i kommunen. I 1990 fremlægger Kolding Kommune et program for Grønne Tanker, som får afgørende betydning for den kommende miljøindsats i kommunen. Formålet er at inspirere og anvise grøn tankegang og handling hos den enkelte borger, i institutionerne, i erhvervslivet og landbruget samt i kommunens egne projekter i planlægningen og i udførelsen, og med en bedre økologisk balance som mål. Koldings Kommuneplan lægger op til at gennemføre økologiske byfornyelser, udlæg af nye energi- og miljørigtige boligområder og udbygning af cykelruterne. I 1996 bliver Energihandleplan I fremsat som Koldings første. Planen er at reducere energi- og vandforbruget i kommunens egne bygninger. Byrådet afsætter 22,5 mio. kr. til diverse tiltag, forrentningen bliver på 33 %. Agenda 21 plan er en fælles handlingsplan for Kolding Kommune og er udarbejdet i samarbejde med erhvervsliv og interesseorganisationer. Planen fokuserer på, at alle led i samfundet påtager sig et miljøansvar. I 2007 udarbejder kommunen Energi Kolding som en del af det langsigtede klimaarbejde med ambitiøse mål. Planen er et redskab til at håndtere klimaudfordringen og den hurtige udvikling på området. Indsatsen er fokuseret på energibesparelser, effektiv og bæredygtig energianvendelse samt klimatilpasning. Energihandleplan II, er en fortsættelse af energihandleplan I, og får tildelt midler på i alt 13,6 mio. kr. med en forventet forrentning på 20 %. I 2011 vedtager kommunen handlingsplaner for økologiske tiltag i forbindelse med såvel offentligt som privat byggeri, og en Agenda 21 plan , der erstatter den første Agenda 21-plan. Bæredygtighedsstrategi er byrådets bud på, hvordan der skal arbejdes for en bæredygtig udvikling i Perspektivet på bæredygtighed er bredt, i det intentionen er at forene både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Strategien er opbygget omkring Aalborg Commitments ti fokusområder. Af senere tiltag har kommunen vedtaget en ekstra energi pulje, , til etablering af grønne projekter med længere tilbagebetalingstider. Desuden er der i etableret ca m² solceller på kommunale bygninger. De viste bæredygtige projekter er resultatet af Kolding Kommunes grønne tanker og politiker siden By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Kommune 6 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 7

5 Økologisk byfornyelsesprojekt, Bioværket Fredensgade/Hollændervej, 6000 Kolding. Byfornyelsesprojektet blev færdigetableret i Projektet blev gennemført i et samrabejde mellem Byfornyelsesselskabet Danmark, Boligministeriet, Kolding Kommune og Ejere af ejendommene i området. På opfordring fra Byfornyelsesselskabet Danmark og Gruppen for by- og landskabsplanlægning blev et større renoveringsprojekt godkendt i et enigt byråd i Kolding. Ud over de bygningsmæssige forbedringer med isolering, glaspartier og installationer, var ideen med projektet, at få demonstreret muligheden for at tilgodese miljøet og økologien i danske bykvarterer. Den økologiske byfornyelse i Kolding skulle danne forbillede for lignende projekter i Danmark. Overordnet byggede projektet på Brundtlantrapportens intentioner og folketingets beslutning om i højere grad at inddrage det økologiske element i byfornyelsen. Beboerne i ejendommene blev fra starten inddraget i projektet, og var med i planlægningen. Det økologiske aspekt bestod i genanvendelse af regnvand til skylning af toiletter, føre alt spildevand til et forrenseanlæg, bioværk, og videre gennem rodzoneanlæg til nedsivning. Solceller blev placeret på pyramidens sydvendte facade, og var ved etableringen danmarks tredje største af slagsen, og havde en effekt på 3kW. Den forventede årsproduktion på 26oo kwh blev brugt til pumper, kompostanlæg, udendørs belysning etc. Med projektets økologiske aspekt var der særdeles gode støtte og finansieringsmuligheder, og staten ydede ca. 1/3 tilskud af de samlede omkostninger på godt 60 millioner kr. Det var et økologisk forsøg, og ikke hensigten at vurdere rentabiliteten. Det var på forhånd kendt, at der ikke var økonomi i dette projekt. Den økologiske pyramide har fungeret efter hensigten fra etablering i 1994 til foråret 2013, hvor det blev besluttet at nedlægge det biologiske rensningsanlæg, koble kloarken på det offentlige net og samtidig nedlægge genbrugssystemet for regnvand. Beslutningen er taget på baggrund af relativt store løbende udgifter for beboerne plus en nødvendig og bekostelig renovering af pyramiden. Per Larsen, tlf , mail: (Firmaet er afhændet, men Per står gerne til rådighed for spørgsmål/information). 8 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 9

6 Solhusene, Vonsild syd Solsikkehaven 2-68, Vonsild, 6000 Kolding. Boligerne er opført Med baggrund i et internationalt forskningsprojekt er opførelsen af Solhusene i Vonsild gennemført i samarbejde mellem Boligforeningen Grønnevangen, Arkitektfirmaet Boje Lundgård og Lene Tranberg samt ingeniørfirmaerne Birch & Krogboe og Cenergia. Reducere energiforbruget med 33 % i forhold til lignende byggerier ved konsekvent at udnytte passiv solvarme. De 33 lavenergiboliger er opført i grønt område, og fordelt med 6 blokke. To blokke er orienteret syd/nord, hvor lejlighederne er indrettet med dobbelthøj zone i centrum. Alle rum vender ud mod dette med vinduer eller hemse. Fire blokke er orienteret øst/vest med hævet shedlys konstruktion. Små værelser med store højtsiddende vinduer der udnytter solindfaldet og giver udsigt til åbent landskab. Hele bebyggelsen er udført i træskelet beklædt med cedertræ. Højisoleret i forhold til daværende byggeri. Brugsvand opvarmes med solvarme, genvinding på ventilation, minikraftvarmeanlæg m. luft. Solsikkehaven er et udviklingsprojekt og modtaget støtte fra EU. Varmeforbruget blev i år 2000 målt til det forventede, 49 kwh/m ² årligt. Der foreligger ingen aktuel vurdering af bebyggelsen. Bovia kan kontaktes for yderligere information. 10 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 11

7 Under Egen, økologisk børnehave Marcus Allé 34, 6000 Kolding 1995 og Afprøve bæredygtige materialer, passiv solvarme og solfanger. Institutionen er beklædt med lokalt fældet cedertræ. Passiv solvarme via højt siddende vinduer, absorbering i tung væg. Mindre solfanger monteret på taget som supplement til opvarmning af varmt brugsvand. Automatisk tænd/sluk på kontakter. Institutionen er udvidet i Der er ingen økonomiske overvejelser i projektet. Bortset fra misfarvning af facade mod syd og underside tagudhæng, er den originale beklædning intakt og denne har ikke fået nogen form for træbeskyttelse. Solfanger fungerer stadig på 17. år. Varmeabsorbering i tung væg kan ikke mærkes. Institutionen kan kontaktes for yderligere information. 12 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 13

8 Byfornyelse med solcelleprojekt, Solgården Solgården, Sønder Havnegade 2-12, 6000 Kolding. Projektet blev etableret i Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Bygningsministeriet, Kolding Kommune, ejer og lejere. Bebyggelsen Solgården blev under en omfattende renovering i midten af halvfemserne forsynet med solceller på tag og i altanbrystninger. Det var et krav fra myndigheder, at såfremt der skulle ydes offentligt tilskud til byfornyelsesprojektet, skulle en bæredygtig energiforsyning indgå aktivt i projektet. Formålet var at illustrere forskellige integrerede løsninger i forbindelse med byfornyelse, arkitektur og teknik, samt anvendelse af en bæredygtig energiforsyning til ejendommen. Solcellernes samlede areal udgør 932 kvadratmeter fordelt med 757 på taget og 175 på altanerne. Den årlige el-produktion var estimeret til 106 MWh, og ville således dække ca. 60 % af ejendommens samlede el forbrug. De første to år blev der produceret ca. 75 MWh pr. år. Anlægsudgifterne beløb sig til ca. 22 millioner kr. for solceller og nødvendige installationer. Den årlige omkostning til drift af solcellerne udgjorde kr. hvoraf ca. halvdelen var til forsikring af anlægget, så investeringen var absolut ikke rentabel, hvilket heller ikke var prioriteret. Solpanelerne ejes af Energi Midt og ejendommen er ændret til andelsboligforening. Andelsboligforeningen aftager ikke strøm fra solcellerne, men sendes ud på nettet grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 15

9 Økohus-99, Kolding Slåenvej 2-120, 6000 Kolding Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kolding Kommune, Byog Boligministeriet, Boligforeningen AAB, arkitektfirmaet 3 X Nielsen, Århus og Cowi Rådgivende ingeniører A/S. Projektet havde til formål at fremvise velfungerende, smukke og oplevelsesrige boliger, og vise hvordan økologien kan indgå som en naturlig del af hverdagen. Bebyggelsen består af 59 boliger i forskudte, toetagers rækkehuse med ens orientering. Det har været et princip, at undgå knæk, kviste og karnapper for at minimere varmetabet. Bygningskroppene består af tre hovedelementer. En tung muret del mod nord, en let facadedel mod syd i zink/aluminium/stål/glas, og en træbeklædt boks til køkken/indgang. Sydsidens element indeholder en toetagers høj solvæg til opvarmning af den indre varmeakkumulerende kerne som består af lejlighedsskelettet. Solvæggen opvarmer friskluftindtaget og virker som passiv solvarmeelement. Der er brugt en merinvestering på ca kr./m2 i forhold til daværende lignende byggeri. Merinvesteringen skulle hentes hjem på en mindre driftsudgift. Varmeforbruget blev i 2000 målt til at ligge godt 20 % over det beregnede, 48 kwh/m2 pr. år, men absolut energirigtigt. Der foreligger ingen aktuel vurdering af boligerne. Byggeriet har haft mange projekteringsfejl som er afklaret. Byggeriet bærer præg af, at beboerne generes af stort solindfald. Boligforeningen AAB kan kontaktes for yderligere information. 16 grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 17

10 miljøpåvirkning Multihuse, Lyshøjskolen og Bramdrup Skole Lyshøjskolen, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding. Bramdrup Skole, Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding. 1998/1999. Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S. Gruppen for by- og landskabsplanlægning. Carl Bro A/S, J&B Entreprise. Projektet De grønne multihuse blev til, da Kolding Kommune i prækvalifikation udbød en konkurrence om forslag til opførelse af multifunktionelt, modulopbygget økologisk byggeri primært for skolefritidsordningen og faget Natur og teknik. Huset er bygget efter økologiske principper med flere energibesparende elementer, bl.a. solfanger og solceller. En lille vindmølle på taget er nedtaget pga. hærværk. Driften af huset er en vigtig parameter i undervisningen og giver mulighed for at eksperimentere og undersøge økologiske forhold og danne basis for et spændende pædagogisk miljø. Materialevalget understøtter og integrerer det økologiske koncept. Projektet er ikke tænkt med økonomiske aspekter. Akustikken er til tider en belastning for de ansatte. Bygningerne har og er stadig utæt omkring bl.a. ovenlysvinduer/ inddækninger på tag. Skolerne kan kontaktes for yderligere information og evt. rundvisning. 18 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 19

11 Kvarterhuset, Sydvestkvarteret Junghansvej 21, 6000 Kolding Partnerskabs organisation, kultur og fritid, de grønne, sociale, etc., virkede fra 2002 til 2006 hvor aftalen udløb. I dag er huset underlagt Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S. Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S. White Arkitekter A/S. Kvarterløft der skal styrke området og dets identitet, - et moderne forsamlingshus. Bygninger er delvist opført i økologiske materialer, med bæredygtighed i fokus. Huset ventileres og opvarmes delvis efter princippet med naturlig hybrid ventilation, mekanisk udsugning styret af temperaturfølere assisterer naturlig ventilation og med lav tilførsel af elektrisk og mekanisk energi. Passiv opvarmning af tunge bygningsdele, forvarmning af udeluft i glaspartier og forvarmning, hhv. køling af udeluft i jordkanaler. Solceller på 40 kvadratmeter monteret på bygningernes sydside, effekten er på 2900 KWh/år. Der er ikke tænkt økonomiske aspekter ind i projektet, men med solfangerne, den naturlige ventilation og det relativt lave forbrug af energi til opvarmning gør, at huset lever op til de forventede forudsætninger. Energiforbruget er lavt og svarende til, hvis bygningen var opført efter det 7 år senere bygningsreglement (BR 2008). Huset og dets installationer fungerer efter hensigten og principperne med den naturlige ventilation og delvise opvarmning med forvarmet/ afkølet udeluft er meget tilfredsstillende. Kvarterhusets daglige leder, Preben Nielsen, kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 20 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 21

12 Den komposterbare skole Indskolingsbygning, Sdr. Vang Skole Sdr. Vang, 6000 Kolding Arkitektfirmaet Lauge Juuls Tegnestue. Gilling Byøkologi. Målsætningen med projektet er at bygge en komposterbar skole med naturlig ventilation. Udvælgelsen af byggematerialer er i denne forbindelse central for, at skolen skal kunne fungere både mht. komposterbarhed, samt for et godt indeklima i forbindelse med den naturlige ventilation. Forsøge opvarmning og ventilation med naturlig ventilation i ny og eksisterende bygning. Kold luft ledes via naturlig ventilation gennem tung bygningsdel/ kanal hvor akkumuleret varme overføres til indkomne luft. Den opvarmede luft stiger direkte op i klasselokalerne. Kølefunktion på varme dage, brugerstyret (åbne/lukke spjæld). Der er ingen økonomiske vurderinger. Der har været svære indkøringsproblemer. Luftstrømmene har ikke kørt optimalt, til tider er luften løbet baglæns. Efter der er monteret varmeflade og mekanisk ventilator, virker systemet efter hensigten. Den ventilerede luft ledes direkte til det fri uden genvinding. Skolen kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 22 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 23

13 Nær-Ved-Passivhus, etageboliger Bertram Knudsens Vej 39, 6000 Kolding Dansk Entertainment A/S. at opførelse af op til 40 boliger som etageboligbebyggelse i op til fire etager tillagt kælderetage til parkering bliver mulig at ny bebyggelse visuelt opfattes som en helhed at den eksisterende stiforbindelse gennem området sikres at bebyggelsens friarealer bliver anlagt i overensstemmelse med det omgivende landskabs åbne, grønne karakter at udlægge areal til regnvandsbassin eller sø i eksisterende lavning at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs at værdifulde, levende hegn, bevoksning og fælles opholdsarealer bliver bevaret ved sædvanlig pleje og fornyelse at hegn om ejendomme eller dele af ejendomme kun er levende hegn Bygningen er opført som passivhus med et estimeret varmeforbrug på 15 kwh/m 2. Ingen vurdering. Projektet er stoppet og kun gennemført med en enkelt boligblok. DRAFT_ pdf 24 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 25

14 Jordvarme assisteret af solfangere og backup med gaskedel i 50 er skole Ødis Skole, Steppingvej 14, 8580 Vamdrup Afprøve jordvarmeanlæg suppleret med solfangere i ældre bygninger på 2500m². I alt er der nedgravet 5500 m jordvarmeledning på skolens område. Der er opsat 5 stk. Coplan 25 kw varmepumper hvoraf 1 stk. kører varmtvandsproduktion suppleret med hotgas løsning (kølerør fra VP føres til VVB) og varme fra solfangere. Der er 20 stk. solfangepaneler monteret (10 mod syd og 10 mod vest) i alt ca. 38m² Combiheat solfangere. Gaskedel installeret til backup i kolde perioder. Installationen leverer varme til 2 tidl. lærerbygninger på hhv. 190 og 230 m². Hele installationen beløber sig til ca. 1,5 millioner kr. Efter fire år med svære indkøringsproblemer har anlægget fungeret tilfredsstillende i vinteren 2012/13. I perioder med kulde har temperaturen i skolens bygninger været nede på grader, når styring mellem jordvarme/gasfyr ikke har fungeret. Problemet ser nu ud til at være løst. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 26 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 27

15 Designbørnehuset Sanseslottet Hoppesvej 25, Vonsild, 6000 Kolding Rådgivere: Grontmij Carl Bro A/S, Pihl og Søn A/S, Arkitektfirmaet Cebra A/S. Kunstneren HuskMitNavn. Designbørnehuset Sanseslottet er Kolding Kommunes nye temainstitution med plads til 120 børn. Som noget helt særligt er begrebet design en væsentlig del af den pædagogiske linje. Vinderprojekt i totalentreprisekonkurrence Energi- og indeklimaløsninger har været indarbejdet i projektet. Bygningerne er designet til at overholde energiklasse I. Bygningen har store krumme overflader, mange vinduer med mulighed for passiv varme. 115 kvadratmeter solceller er monteret på skylights, pyramidetage i forskellige vinkler og retninger. Institutionens design og installationer lever til fulde op til det forventede. Anlægsudgifterne var godt 20 millioner kr. Institutionen kan kontaktes for yderligere information og rundvisning. 2 8 grønne tanker og politikker siden 1989 ud valgt e p rojekt er kol d i ng kom m u ne 29

16 Solcelleanlæg på Skanderup-Hjarup Forbundsskole Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Anvendelse af solceller som bæredygtig energiforsyning med pædagogisk brugerflade. Areal: 320 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 196 stk. á 250 Wp. Ydelse: 49 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2, ca kg. pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storeskærm i fællesareal. en i anlægget er som forventet: Investering: kr. ekskl. moms (2013) ekskl. rådgiver. Tagspær måtte forstærkes. Tilbagebetalingstid beregnet: 10,5 år. Status Solcelleanlægget leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Skolen kan kontaktes for mere information. 30 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 31

17 Minikraftvarmeværk baseret på gas, VP-supplering og backup med gaskedler Fynslundskolen, Fynslundvej 110, 6064 Jordrup Rådgiver: FBJ Ingeniører. Afprøve kombinationen af minikraftvarmeanlæg, gaskedler og varmepumpe. Installationen leverer både el, varme og varmt vand til skolens bygninger og forbrug. Anlægget er etableret i 2013 og der foreligger pt. ingen opfølgning/ vurdering. Der er planlagt en status efter indkøringsperioden. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 32 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 33

18 Solcelleanlæg på Skanderup-Hjarup Forbundsskole Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Anvendelse af solceller som bæredygtig energiforsyning med pædagogisk brugerflade. Areal: 320 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 196 stk. á 250 Wp. Ydelse: 49 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2, ca kg. pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storeskærm i fællesareal. en i anlægget er som forventet: Investering: kr. ekskl. moms (2013) ekskl. rådgiver. Tagspær måtte forstærkes. Tilbagebetalingstid beregnet: 10,5 år. Status Solcelleanlægget leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Skolen kan kontaktes for mere information. 34 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 35

19 CO 2 -neutral opvarmning i ældre bebyggelse erstatter gammel oliekedel Støjende Idræt (Motorsportsbane), Montagevej 9, 6000 Kolding Rådgiver: Svend Erik Brødsgaard, Enerkon. Erstatte gammelt forurenende oliefyr med CO 2-neutralt træpillefyr til varme og varmt vand. Sparet 3200 liter olie pr. år og en CO 2 reduktion på kg. Solceller skal sammen med træpillefyring gøre ejendommen næsten CO 2-neutral. Fra ca kg CO 2-emissioner pr. år til knap 1000 kg CO 2 pr. år. Areal: 14 m². Antal: 11 stk. á 195 Wp. Ydelse: 2,1 kwp (2050 kwh pr år). Sparet CO 2 ca. 955 kg pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Fælles opkobling med overvågning af træpillefyr og solceller. Efterisolering med papirisolering af bygning og teknisk isolering af installationer. Samlet projekt med Eltang Skole, Støjende Idræt og Perlen. (Se Eltang Skole). Træpillefyr, investering: kr. ekskl. Moms og rådgiver. Solceller, investering: kr. ekskl. moms og rådgiver. Tilbagebetalingstid beregnet: 8,5 år. Se i øvrigt den samlede økonomiske vurdering under Eltang Skole. Anlæggene leverer som forventet har været en fin sommer med mange solskinstimer, så anlægget har allerede produceret kwh fra d. 1. juli til d. 1. november Institutionen kan kontaktes for yderligere information. 36 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 37

20 CO 2 neutral opvarmning, tagintegrerede solceller Eltang Skole, Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen har i 2011 fået installeret tre træpillefyr som erstatning for to udtjente oliefyr. CO 2-emissionen udledt fra opvarmning er reduceret til 0. Pillefyrene forsynes fra central placeret silo. Tilsluttet CTS for alarmgivning og overvågning. Montering af tagintegrerede solceller i forbindelse med tagrenovering. Solcelleareal: 280 m² fordelt på 2 tagflader. Antal: 168 stk. á 300 Wp. Ydelse: 49,9 kwp ( kwh pr år). Sparet CO 2: ca kg pr. år. Opkoblet Kolding Kommunes intranet og internettet for brug i undervisning og for overvågning. Tilsluttet storskærm i fællesareal. CO 2-emissioner fra elforbrug reduceres med knap 90p %. Der mangler således at dække kun kwh for at opnå CO 2- neutral, bæredygtig institution. Vinteren 2011/12 kostede ca kr. ekskl. moms til fyringsolie. Vinteren 2012/13 kostede ca kr. kr. ekskl. moms til træpiller. Pillefyret har kostet ca kr. kr. ekskl. moms. Investering i solcelleanlægget er på kr. ekskl. moms. Solcellerne reducerer skolens udgift til el med ca kr. (2013-priser ekskl. moms). Samlet tilbagebetalingstid for projektet på Eltang skole er således ca. 7,2 år. Samlet vurdering af projekterne Eltang Skole, Støjende Idræt og Perlen. Sparet ca liter olie. Sparet ca kg CO 2 pr. år. Samlet tilbagebetalingstid i tre institutioner med træpillefyr: 3,5 år. Tagintegrerede solceller på 320 m² er monteret i løbet af efteråret. Hele tagkonstruktionen bliver i 2013 renoveret, isoleret og med nye tagvinduer. Skolen kan kontaktes for yderligere information. 38 grønne tanker og politikker siden 1989 udvalgte projekter kolding kommune 39

21 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding telefon

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Andelsforeningen Naverparken Navervej 11 K, Arvid Bardino 8600 Silkeborg Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering

Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonbygning fra 1938, Vester Voldgade, København UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke F til A1 Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere