Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love - L 58 1) Nr. 11 affattes således:»11. Efter 16 indsættes: til Til 1» 16 a. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholde mindst 2 individuelle jobsamtaler efter 16 med personen. Arbejdsløshedskassen kan dog efter en konkret vurdering af personens behov i stedet henvise personen til jobcenteret, som herefter afholder samtalerne. Stk. 2. Ved den første samtale færdiggøres udarbejdelse af personens Min Plan. Hvis planen er udarbejdet under en samtale i arbejdsløshedskassen, skal den herefter godkendes af jobcenteret. Stk. 3. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal jobcenteret afholde jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder. Stk. 4. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 3, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats. Arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre personen ikke ønsker det. Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 3 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. Der skal dog være afholdt mindst 4 jobsamtaler hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Stk. 6. Jobsamtaler efter stk. 1 og 3 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler i arbejdsløshedskassen og jobcenteret i henholdsvis arbejdsløshedskassernes bookningssystemer og på "Min side" på Jobnet, bortset fra samtalen efter stk. 4. Arbejdsløshedskassen henholdsvis jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis det vurderes, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som det vurderes vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.««[ændring af kontaktforløb for dagpengemodtagere, således at arbejdsløshedskassen som udgangspunkt afholder kontaktforløbet med dagpengemodtagere de første 6 måneder] Underændringsforslag til ændringsforslag nr. 1 2) Nr. 11 affattes således:

2 »11. Efter 16 indsættes:» 16 a. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal jobcenteret i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholde mindst 1 individuel jobsamtale efter 16 med personen. Stk. 2. Ved den første samtale fastlægges personens Min Plan. Stk. 3. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal jobcenteret afholde jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder. Stk. 4. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 3, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats. Arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre personen ikke ønsker det. Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 3 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. Der skal dog være afholdt mindst 4 jobsamtaler hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Stk. 6. Jobsamtaler efter stk. 1 og 3 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 3 på "Min side" på Jobnet. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis det vurderes, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som det vurderes vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.««[ændring af kontaktforløb for dagpengemodtagere, således at jobcenteret afholder kontaktforløbet, hvor dagpengemodtageren skal deltage i mindst en jobsamtale i første 6 måneder] 3) Nr. 14 affattes således:» ophæves.«[konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1 og underændringsforslag nr. 2] 4) I den i nr. 23 foreslåede affattelse af 26 a, stk. 3, 1. pkt., ændres»efter 19 have vejledning i jobcenteret«til:»have vejledning«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1-3] 5) Nr. 2 udgår. Til 2

3 [Konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats] 6) Nr. 3 udgår. [Ledige skal have fuld dagpengesats ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv ] 7) Nr. 7 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats] 8) Nr. 14 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv Der vil herefter ikke være behov for en særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft ] 9) Nr. 15 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af reglerne om den særlige låneordning i forbindelse med uddannelsesløft] 10) Nr. 22 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af reglerne om den særlige låneordning i forbindelse med uddannelsesløft. Klageadgang for afgørelser truffet om låneordningen] Til 8 11) I stk. 4, udgår»og 16 b«og 2, nr. 2, 3, 7, 14, 15 og 22. [Ikrafttrædelsesændring som konsekvens af ændringsforslag nr. 1, 2, 4-9] 12) Stk. 1 affattes således: Til 10»Stk. 1. For en person, der er omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. juli 2015 har haft mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed, skal der i perioden frem til det tidspunkt, hvor den sammenlagte ledighed udgør 6 måneder, 1) afholdes mindst 2 jobsamtaler efter 16 a, stk. 1, hvis personen ikke har deltaget i jobsamtaler i jobcenteret, 2) afholdes mindst 1 jobsamtale efter 16 a, stk. 1, hvis personen har deltaget i 1 jobsamtale i jobcenteret, eller 3) afholdes jobsamtaler efter behov, hvis personen har deltaget i mindst 2 jobsamtaler i jobcenteret.«

4 [Overgangsregel som konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

5 Bemærkninger Til 1 Til nr. 1 Med forslaget overtager arbejdsløshedskassen opgaven med at hjælpe dagpengemodtagere i det første halve år af ledighedsperioden. I disse 6 måneder skal der holdes én cv-samtale og mindst 2 samtaler. Arbejdsløshedskassen kan bestemme, at der skal holdes flere samtaler, hvis arbejdsløshedskassen ud fra et skøn over den enkeltes situation finder behov for det. Arbejdsløshedskassen kan dog efter en konkret vurdering af personens behov i stedet henvise personen til jobcenteret, som herefter afholder samtalerne, bortset fra cv-samtalen. I forslaget foreslås alene ændringer i forhold til de 2 jobsamtaler, der skal holdes i de første 6 måneder, idet det fremgår af gældende lovs 14, at arbejdsløshedskassen allerede i dag holder cv-samtalen med dagpengemodtageren. I overensstemmelse med det fremsatte lovforslag er det i forslaget forudsat fastholdt, at cv-samtalen med arbejdsløshedskassen fremover skal holdes senest 2 uger fra tilmeldingen, jf. lovforslagets 1, nr. 8. Det foreslås endvidere, at der med hjemmel i gældende 62, stk. 6, og 65, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fastsættes nærmere regler i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. og bekendtgørelse om rådighed om rådighedssamtaler. Det foreslås således, at det med hjemmel i bestemmelserne fastsættes, at arbejdsløshedskassen i hele ledighedsperioden skal holde rådighedssamtaler efter behov, og at arbejdsløshedskassen i de første 6 måneders sammenlagt ledighed kan holde en rådighedssamtale sammen med en jobsamtale. Med forslaget affattes 16 a på ny, mens 16 b udgår. Det foreslås i stk.1, at arbejdsløshedskassen i de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholde mindst 2 individuelle jobsamtaler med dagpengemodtageren. Det foreslå dog, at arbejdsløshedskassen efter en konkret vurdering af personens behov i stedet kan henvise personen til jobcenteret, som herefter afholder samtalerne. Det foreslås i stk. 2, at personens Min Plan færdiggøres ved den første samtale. Hvis planen er udarbejdet under en samtale i arbejdsløshedskassen, skal den herefter forelægges for og godkendes af jobcenteret. Det foreslås således, at det fortsat er jobcenteret, der giver og betaler for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til den enkelte dagpengemodtager, og jobcenteret skal i forbindelse med godkendelsen vurdere, om den foreslåede Min Plan vil hjælpe dagpengemodtageren i job. Jobcenteret kan i den forbindelse vælge at ændre i planen. Forslaget til stk. 3-8 er i overensstemmelse med forslaget til 16 a, stk. 2-5 og 7-8, i lovforslag L 58 med enkelte konsekvensændringer. Det foreslås således i overensstemmelse med lovforslaget, at 1) jobcenteret efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal holde jobsamtaler med dagpengemodtageren, hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt 3 måneder, og at disse samtaler i et vist omfang kan afholdes fleksibelt, 2) der skal holdes en jobsamtale senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcenteret skal tilbyde dagpengemodtageren en intensiveret indsats, og hvor arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre dagpengemodtageren ikke ønsker det,

6 3) jobsamtalerne under kontaktforløbet - i overensstemmelse med gældende regler - kan holdes på anden måde end ved personligt fremmøde, hvis dagpengemodtageren deltager i tilbud, 4) dagpengemodtagerene selv skal booke jobsamtalerne under kontaktforløbet, bortset fra den fælles samtale efter senest 16 måneders ledighed, 5) selvbookning af jobsamtaler med jobcenteret sker på "Min side" på Jobnet, mens selvbookning af samtaler med arbejdsløshedskasserne sker via arbejdsløshedskassernes bookningssystemer, 6) der fastsættes nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler. I modsætning til forslaget til 16 a, stk. 6, i det fremsatte lovforslag, foreslås det dog, at en samtale om jobrettet uddannelse, som skal afholdes efter lovforslagets 26 a, stk. 3, 2. pkt., ikke kan træde i stedet for en jobsamtale. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget vedr. det ændrede kontaktforløb yderligere her. Til nr. 2 Med forslaget holdes der i de første 6 måneders ledighed mindst 1 jobsamtale i jobcenteret samt en cvsamtale og 1 rådighedssamtale i arbejdsløshedskassen. Der kan afholdes flere samtaler, hvis der ud fra et skøn over den enkeltes situation findes behov for det. I forslaget foreslås alene ændringer i forhold til den ene jobsamtale, der som minimum skal holdes i de første 6 måneder, idet det fremgår af gældende lovs 14, at arbejdsløshedskassen allerede i dag holder cv-samtalen med dagpengemodtageren. I overensstemmelse med det fremsatte lovforslag er det i forslaget forudsat fastholdt, at cv-samtalen med arbejdsløshedskassen fremover skal holdes senest 2 uger fra tilmeldingen, jf. lovforslagets 1, nr. 8. Det foreslås endvidere, at der med hjemmel i gældende 62, stk. 6, og 65, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fastsættes nærmere regler i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. og bekendtgørelse om rådighed om rådighedssamtaler. Det foreslås således, at det med hjemmel i bestemmelserne fastsættes, at arbejdsløshedskassen inden for de først 6 måneders ledighed skal holde mindst 1 rådighedssamtale. Efter de første 6 måneder skal arbejdsløshedskassen holde rådighedssamtaler efter behov. Med forslaget affattes 16 a på ny, mens 16 b udgår. Det foreslås i stk.1, at jobcenteret i de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholde mindst 1 individuel jobsamtale med dagpengemodtageren. Det foreslås i stk. 2, at personens Min Plan fastlægges ved den første samtale. Forslaget til stk. 3-8 er i overensstemmelse med forslaget til 16 a, stk. 2-5 og 7-8, i lovforslag L 58. Det foreslås således i overensstemmelse med lovforslaget, at 7) jobcenteret efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal holde jobsamtaler med dagpengemodtageren, hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt 3 måneder, og at disse samtaler i et vist omfang kan afholdes fleksibelt, 8) der skal holdes en jobsamtale senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcenteret skal tilbyde dagpengemodtageren en intensiveret indsats, og hvor arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre dagpengemodtageren ikke ønsker det,

7 9) jobsamtalerne under kontaktforløbet - i overensstemmelse med gældende regler - kan holdes på anden måde end ved personligt fremmøde, hvis dagpengemodtageren deltager i tilbud, 10) dagpengemodtagerene selv skal booke jobsamtalerne under kontaktforløbet, bortset fra den fælles samtale efter senest 16 måneders ledighed, 11) selvbookning af jobsamtaler med jobcenteret sker på "Min side" på Jobnet, 12) der fastsættes nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler. I modsætning til forslaget til 16 a, stk. 6, i det fremsatte lovforslag, foreslås det dog, at en samtale om jobrettet uddannelse, som skal afholdes efter lovforslagets 26 a, stk. 3, 2. pkt., ikke kan træde i stedet for en jobsamtale. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget vedr. det ændrede kontaktforløb yderligere her. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1 og 2. Med forslaget til nr. 1 og 2 om ny affattelse af 16 a, er dagpengemodtagerens første jobsamtale omfattet af 16 a, stk. 1. Som konsekvens heraf ophæves den gældende lovs 19. Til nr. 4 Forslaget er en konsekvens af ændringsforslag 1-3, hvorefter gældende lovs 19 ophæves, og den første samtale indgår i ændringsforslagene 1 og 2. Dagpengemodtageren skal således ved den første samtale uanset om samtalen foregår i arbejdsløshedskassen eller jobcenteret have vejledning om valg af uddannelse efter positivlisten, hvis personen efterspørger dette. Til 2 Til nr. 5 Til nr. 6 Med forslaget vil dagpengemodtagere kunne modtage fuld dagpengesats under deltagelse i tilbud om erhvervsuddannelse efter forslaget til 33 a i lov om en aktiv Med forslaget vil der ikke længere være behov for at fastsætte regler om en lånemodel i forbindelse med deltagelse i tilbud i forbindelses med uddannelsesløftet, herunder om refusion og klage. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget yderligere her. Til nr. 7

8 Til nr. 8 Til nr. 9 Til nr. 10 Til 8 Til nr. 11 Ikrafttrædelsesbestemmelsen i 8, stk. 4, er tilrettet, så den er i overensstemmelse med ændringsforslagets nr. 1, 2 og 4-9. De foreslåede ændringer træder således i kraft den 1. juli Til 10 Til nr. 12 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1, hvorefter kontaktforløbet ændres, således at der skal afholde mindst 2 jobsamtaler i de første 6 måneders ledighed. Den foreslåede konsekvensændring gælder uanset, om det er arbejdsløshedskassen eller jobcenteret, der skal afholde samtalerne. Der foreslås således en overgangsregel, hvor en dagpengemodtager, som er påbegyndt et ledighedsforløb inden 1. juli 2015, skal have mindst 2 jobsamtaler i de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Hvis dagpengemodtagere før 1. juli 2015 ikke har deltaget i jobsamtaler i jobcenteret, skal dagpengemodtageren deltage i mindst 2 jobsamtaler. Hvis dagpengemodtageren har deltaget i 1 jobsamtale i jobcenteret, skal dagpengemodtageren deltage i mindst 1 jobsamtale, og hvis dagpengemodtageren har deltaget i mindst 2 jobsamtaler i jobcenteret, skal dagpengemodtageren alene deltage i jobsamtaler, hvis der er behov herfor.

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere