Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger"

Transkript

1 B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1

2 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg Rådgivende Ingeniører sbs byfornyelse Herudover har følgende bidraget med materiale: Sebastian Aa. Hansen, MT Højgaard a/s Lasse Bengtsson, Københavns Kommune Foto og layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: From & co ISBN: Socialministeriet, 2005 Rapporten kan rekvireres gratis hos: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Telefon Telefontid man-fre og Yderligere materiale om projektet Bilag 1 - Beboerinterviews Bilag 2 Måling af facadens lydisolation Bilag 3 Energiteknisk rapport Bilag 4 - Regnskab Bilagene kan downloades fra Socialministeriets hjemmeside eller rekvireres hos Byggecentrums Boghandel, telefon

3 GRØN STØJ Demonstrationsprojekt Fredensgade 21-25, København Sammenfatning Ejendommen Projektbeskrivelse Fra idé til virkelighed Beboerreaktioner Støj og energimålinger Konklusion 3

4 SAMMENFATNING Projekt Grøn støj er et nyt integreret koncept for renovering af støjbelastede boliger og bygninger et koncept, som både giver støjafskærmning, indeklimaforbedring og energibesparelse. Baggrund 28% af alle danske boliger, svarende til boliger ligger i områder, hvor trafikstøjen må betegnes som generende støj. 10 % er decideret plagede af støjen fra trafikken. Det er en stor sundhedsmæssig belastning for beboerne. Det er absolut at foretrække, hvis støjproblemer kan løses ved trafikregulering eller en kombineret indsats omkring trafikregulering og bygningsrenovering. Men der findes områder, hvor det ikke er muligt at gennemføre trafikregulering, og hvor de traditionelle løsninger med lydisolerede vinduer og friskluftsventiler ikke løser problemerne med at opnå et acceptabelt indeklima. Her er der behov for at udvikle nye løsninger. Formål Målet for projekt Grøn støj har været at finde en relativ simpel, ikke pladskrævende, teknisk løsning til støjreduktion og frisklufttilførsel til boligerne. Udgangspunktet for projektet har været at finde en facadeløsning, som er arkitektonisk acceptabel, og som kan bruges facader, hvor der stilles krav til arkitektur og æstetik. Det har endvidere været vigtigt at finde løsninger, der også er energibesparende og miljørigtige og så vidt muligt forhøjer bygningens miljømæssige standard. Endelig er det tilstræbt, at projektet så vidt muligt er sammenstykket af almindeligt kendte komponenter, så det er enkelt at kopiere. Den valgte løsning med en glasskakt foran udvalgte vinduespartier på gadefacaden opfylder alle disse kriterier. Koncept Ideen i konceptet er at integrere forskellige nyttevirkninger i én løsning for dermed i en costbenefit sammenhæng at bidrage til at gøre det økonomisk mere attraktivt at gennemføre støjreducerende foranstaltninger ud mod støjplagede veje og gader. Ved den multifunktionelle nyttevirkning adskiller den her foreslåede løsning sig fra traditionelle støjreduktionsløsninger. Hovedelementerne i projektet er følgende: Støjskærm i form af en glasskakt og frisklufttilførsel mod gade. Trappesolcelletårn til supplerende strømforsyning til ventilatorer. Varmegenvinding. Facadegrønt. Resultater Resultatet af støjmålingerne viser, at projektet nedbringer støjen i boligerne så meget, at man på en af de mest befærdede indfaldsveje i København kan reducere støjen til BR95-niveauet på 30 db. Glasskakten er hensynsfuld overfor husets oprindelige arkitektur, men tilfører alligevel huset et ydre symbol på den fornyelse, der har fundet sted. Beboerne kan få frisk luft ved at åbne vinduet, og glasskakten bidrager med passiv solvarme, når solen skinner. Pollenfiltre i luftindtaget fra glasskakten bag radiatorerne hjælper allergikere til et bedre indeklima. Herudover er der arbejdet med solceller, varmegenindvinding af ventilationsluft og facadegrønt. Glasskakten betyder, at beboerne ikke behøver at ændre adfærd. Når man vil have frisk luft, åbner man for vinduet som man har gjort i generationer. Luften i glasskakten kommer fra gården, hvor den er friskere end på gaden. Helt uventet har glasskakten også en kriminalpræventiv effekt for beboerne i de nederste etager i ejendommen. Grøn støj er dermed et positivt alternativ til støjbekæmpelse i områder, hvor det ikke kan lade sig gøre at nedbringe trafikken, eller hvor det af andre grunde er nødvendigt at løse støjproblemer ved hjælp af bygningsrenovering. 4

5 5

6 EJENDOMMEN Ejendommens historie Ældre bygninger bevarer deres sjæl og charme, også selv om de gennemgår større renoveringer og ombygninger. Bygningen tilføres alle moderne faciliteter, men fornemmelsen af at man bor i en ejendom fra århundredeskiftet er altid nærværende i kraft af tidens tand, der tydeligt ses i de skæve gulve og vægge. Dette er charmen, der gør at mange ønsker at bo i Københavns ældre bygninger. Ejendommen Fredensgade er en femtenfags beboelsesejendom opført i 1882 i 4 etager med tagetage. Taget er udført som saddeltag med en 45 graders hældning. Tagbelægningen er skifer. Det samlede boligareal er 1.545m2 samt 78m2 erhverv. Overfacaden fremtræder i blank rød mur adskilt af blank gul mur i nr. 23 med tofags dannebrogsvinduer. I tagetagen er der seks trefags kviste. Mellem 3. og 4. sal er der et bredt pudset og profileret gesimsbånd. Det er der ligeledes mellem stuen og 1. sal. Underfacaden fremstår i kvaderfuget puds. Der er butiksindretning i høj kælder. Fra gaden er der tre dobbeltdøre til hovedtrapperne samt to udvendige til trapper til kælder. Den ene fører direkte til kælderrum, mens den anden fører til en gennemgang, der fører til gården. Ejendommens ombygning Ved ombygningen 2001 / 2002 er der foretaget lejlighedssammenlægning fra de oprindelige 36 boliger til 23 boliger. Herudover er der gennemført følgende foranstaltninger: Installation af central- og fjernvarme. Etablering af wc / badeværelse Nyt køkken Nyt koldt og varmtvandsanlæg, samt nye afløb, kloak m.m. Energibesparende foranstaltninger Isolering af kælder og tag. Renovering af tag, facader, vinduer, trapper m.v. Etablering af franske altaner mod gård Nyt ventilationsanlæg Renovering/supplering af el/svagstrøm 6

7 PROJEKTBESKRIVELSE Det primære formål med projektet er at minimere støjen, forbedre luftkvaliteten i boligerne og spare energi til opvarmning og ventilation. For ikke at indføre komplicerede og pladskrævende teknikker er der prioriteret en relativ simpel teknisk løsning til frisklufttilførslen til boligerne. Endvidere er der lagt vægt på, at beboerne skal kunne udlufte boligens rum mod gaden som hidtil, dvs. lukke vindue eller friskluftventil op, men uden de nuværende støj- og emissionsproblemer. Denne selvforvaltning er vigtig, fordi beboerne så ikke behøver at omlægge deres vaner og fornemmelsesmæssigt opnår det samme. De fire hovedelementer i projektet er: Støjskærm (glasskakt) og frisklufttilførelse mod gaden Trappesolcelletårn til supplerede strømforsyning til ventilatorer Varmegenvinding fra udsugningsluften fra køkkener og badeværelser Facadegrønt. Støjskærm (glasskakt) og friskluft mod gade På udvalgte vinduespartier mod gaden etableres en lukket glasskakt, som sikrer mod trafikstøj. Den friske luft fås fra et luftindtag mod gård, hvor luftkvaliteten er rimelig god. Gennem et luftindtag placeret diskret i gården, ledes friskluften via rørkanaler af plast i jord til kælder og herfra i isolerede rør til ovennævnte glasskakt. En ventilator, hvis drift suppleres med strøm fra solcellepaneler på trappetårne sørger for en stabil tilførsel af friskluft. Formålet med at lede luften gennem rørkanaler i jord er at temperere luften, der blæses ind i glasskakterne. Om sommeren når luften er varm, køles luften på sin vej gennem jordkanalerne og om vinteren opvarmes den tilsvarende. Luftindtag til boligernes rum bag glasskakten kan ske via lyddæmpende friskluftventiler med vaskbart allergenfilter bag radiatorer eller ved at åbne et vindue. Redningsåbning sker fra boligens øvrige vinduespartier mod gaden, som ikke er forsynet med en glasskakt. Her er etableret almindelige lydisolerende vinduer. 7

8 Trappe-solcelletårn På det midterste trappetårn mod gården placeres solcellepaneler, grupperet så der opnås en arkitektonisk høj kvalitet. Solcellepanelerne nettilsluttes, og den producerede strøm reducerer miljøbelastningen generelt og kompenserer for strømforbruget til ventilatordrift. Facadegrønt Facaden mod gården beplantes som et led i gårdens grønne omlægning. Fordelene ved facadebeplantning er følgende: Beskytter facaden Er støvbindende Er akustikforbedrende Producerer ilt Energibesparende Sikrer mod graffiti. Varmegenvinding fra udsugningsluften fra køkkener og badeværelser Med henblik på at genvinde noget af den varmeenergi, der er indeholdt i afkastluften fra det centrale kontroludsugningsanlæg, er der installeret et varmegenvindingsanlæg bestående af en højeffektiv krydsvarmeveksler og ventilatorer. Anlægget fungerer på den måde, at en delstrøm af afkastluften ledes gennem varmeveksleren, hvor den afgiver sin energi. Energien overføres til en luftstrøm, der tages fra det fri og føres til kælderen. Herved overføres energien til bygningen, indeklimaet i kælderen forbedres og den opvarmede og tørre luft sikrer mod råd og svamp. Konstruktionen af glasskakten Glasskakten er udført i 6 mm hærdet glas, der er lagt i aluminiumsprofiler med en afstand til facade på ca. 60 cm. MT Højgaard forestod detailprojekteringen af selve glaspåbygningen sammen med producenten, hvor følgende problemstillinger blev opstillet: Ønske om kun ét stykke glas mellem etagerne (fra Plan og Arkitektur ) Brandsektionering mellem hver etage 8

9 Montage af friskluftrør - lodret stående ventilationsrør Tilpasning af ophæng til eksisterende bygning Synligt stål ophæng samt fuger. Ønsket om kun ét stykke glas mellem etagerne ville kun kunne lade sig gøre ved at dimensionere ophænget samt selve glasset i dimensioner, som ville få helheden i projektet til at ændre sig fra en diskret påbygning på den eksisterende bygning til en regulær påbygning, som ville præge gadebillede i en grad som ikke var ønskelig. Der blev derfor i samråd med rådgiver og Plan og Arkitektur lavet om på projektet således, at der på hver etage blev en samling over vinduerne samt en samling under vinduerne. Dette gav projektet mulighed for at dimensionere glas og ophæng således, at det kunne bære de økonomiske samt de arkitektoniske krav om at glasset skulle falde naturligt ind i gadebilledet. Der lå et krav om brandsektionering mellem hver etage således, at den eksisterende vandrette brandsektionering mellem etagerne skulle føres ud i glasskakterne. Valget om at dele glasset over og under hvert vindue gjorde det muligt at lave brandsektionering over hvert vindue uden at det ville få indflydelse på de arkitektoniske krav. Over hvert vindue blev der projekteret en præfabrikeret stålkassette, der var tilpasset ophænget til glasset, som var udformet som et vinkelprofil, hvori kassetten kunne lægges og derefter fuges. Selve kassetten blev opbygget af et stålskelet med isolering imellem og afsluttet med en påsvejset stålplade som top og bundplade. Kravet om brandsektionering for ventilationsrøret, friskluftrøret blev løst ved at bygge/svejse brandspjæld og selve stålkassetten sammen. Ved montage af glasset blev selve røret monteret i takt med glasset samt fuget. 9

10 Hele bygningen blev målt op af en landmåler, som kunne konstatere, at bygningen faldt op til 100 mm vandret og op til 50 mm lodret, hvilket der blev taget højde for i projekteringen samt i montagen af glasset samt ophænget. De enkelte glaspartier blev placeret i forhold til det skrående gadeplan således, at de blev placeret forskudt for hinanden, så de fulgte den skrående linje. Lodret blev der taget udgangspunkt i krumningen af facaden som den mindste fuge, og ved taget og gadeplan kom de største fuger. Selve fugen mellem ophænget og facaden blev opbygget med polystyren, hvor der på den indvendige side blev fuget og udvendigt blev opbygget en mørtelfuge fra facaden og indtil 12 mm fra ophænget, som så blev fuget med en elastisk fuge for at kunne optage bevægelserne i stålet / ophænget. Glasset blev monteret uden på ophænget med grisetryner. Mellem alle lodrette glas blev der fuget med en klar fuge, så samlinger syner af så lidt som overhoved muligt. Ud for hver brandsektionering samt de vandrette samlinger over alle vinduer, ville ophænget samt de indvendige fuger kunne ses i gennem glasset, hvilket ikke var ønskeligt. Alle vandrette samlinger mellem glassene blev derfor udført med silketryk i en grålig tone der skjulte ophænget samt de indvendige fuger af stålkassetterne. Rengøringen forestås af ejendommens driftspersonale. Der vil kunne opnås en besparelse af vedligeholdelsen af eksisterende vinduer og facade bag glasskakterne. Tilslutningerne imellem glas og profilsystem skal være tætte for effektivt at kunne dæmpe trafikstøjen. Der er kalkuleret en lydisolation på ca db fra glasset i glasskakten (8 db opfattes som en halvering/fordobling af lydindtrykket). De lydisolerede friskluftventiler bag radiatorer dæmper ca. 30 db. De eksisterende lydvinduer dæmper ca db. 10

11 Pollenfilter Radiatortermostatventiler er forsynet med løse følere monteret ved friskluftindtag. Som radiatorer er valgt en nyudviklet type fra Ribe Jernindustri med indbygget friskluftventil. I friskluftventilen kan isættes et filter, som kan forebygge pollenallergi og gener fra forurenet luft. Alternativt kan isættes et almindeligt vaskbart filter. Pollenfilteret skal udskiftes en gang om året. Pollenfilteret består af fibre af polypropylen, polyester og bomuld i en kombination, der sikrer en optimal formstabilitet. Filteret er ca. 90 % effektivt over for alle partikler på 3 my og derover - det vil bl.a. sige alle de såkaldte allergener. Filtret er en særlig klasse EU8 allergenfilter. Støj- og energimålinger Projektets støj- og energimæssige resultater er beskrevet på side

12 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED I forbindelse med videreudviklingen / projektering af forsøgsprojektet blev der nedsat en følgegruppe, bestående af: Lisbeth Pepke, Socialministeriet Lasse Bengtsson, Københavns Kommune, Plan og Arkitektur Inge Vestergaard, Århus Arkitektskole Max Kjellerup, Wissenberg Rådgivende Ingeniører Ole Lund, Wissenberg Rådgivende Ingeniører Anna Højlund Rasmussen, AHR Arkitekter Kirsten Dohn, sbs Elsebeth Terkelsen, sbs Følgegruppens primære funktion var at belyse æstetikken omkring glasskakten. Som oplæg til debatten i følgegruppen udarbejdede AHR Arkitekter et idékatalog med eksempler på glastilbygninger på ældre etage-ejendomme i ind- og udland. Æstetisk udformning Uden hensynstagen til eventuelle myndighedskrav var der bred enighed om følgende hovedanskuelser: Det er vigtigt at støjskærmen signalerer støjskærm og ikke udestue eller noget andet. Det er vigtigt at bunden ikke er en flad kasse, men afsluttes fx med en smig i bunden. Glasskærmen skal være sin egen, - den skal opleves som en skærm der er uden på den eksisterende facade. Herudover blev der fra følgegruppen peget på følgende: Undgå fremmed materialevalg Løsningen skal være tidssvarende Farveskala der passer til den eksisterende facade (ikke hvid, mere gråskala) Selve skærmen må gerne være som en præcis kasse, ikke som en traditionel københavner karnap Arbejde med profilering som not og fer i bred forstand idet dette vil være med til at slanke helhedsindtrykket Løsningen skal kunne anvendes på andre ejendomme end Fredensgade Eksisterende facade skal bibeholdes også hvor den ligger bag den nye støjskærm Det er vigtigt at bunden ikke er en flad kasse, men knækker til en smig i bunden Bunden skal kunne åbne for almindelig rengøring og måske ligefrem korrespondere med røgventilationen i toppen for at øge skorstensvirkningen Overordnet udtryk: Lethed Selvstændigt, nutidsorienteret udtryk uden at den eksisterende bygning mister sin karakter. Detaljering: Smalle dybe sprosser Farve tilpasset eks. bygning Mørkt udtryk, frem for lyst spejling Hensynstagen til facadens vandrette bånd / udsmykning. Tegnestuen udarbejdede herefter et idéoplæg, der skulle passe til den ønskede profil: Facadens færdige udtryk er en ren glasfront, båret af en bagvedliggende stålkonstruktion. Glassets spejleffekt gør den bagvedliggende konstruktion meget diskret, næsten usynlig. Anbefalingen omkring bevarelse af den eksisterende bygnings udtryk er opfyldt, samtidig med at glasskakterne fremstår som en ny, let og gennemsigtig bygningsdel. Myndighedskrav I projektets oprindelige idéoplæg skulle der i etageadskillelserne monteres gitterriste, så friskluften kunne passere. I hver etage skulle der monteres et aftageligt opluk i glasskaktens 3 flader til brug for rengøringen af glasset. Bygningens anvendelse til beboelse medførte et krav om BS-60 etagedæk i glasskaktene imellem 12

13 13

14 hver enkelt etage/bolig. Enhver form for mekanisk løsning til alarmering ved røgudvikling kan ikke godkendes i bygninger indeholdende boliger, men kan fint lade sig gøre i bygninger indeholdende erhverv. Glasskaktenes skorstensvirkning er i denne sammenhæng en ulempe. Problemet omkring friskluftsstrømningen er løst ved etablering af kanaler/rør imellem etagerne, der blæser den ønskede friske luft fra gården op i kanalerne. For at minimere tykkelse af BS-60 etagedækkene mellem etagerne er disse udført i stål med komprimeret isolering, således at der er opnået en samlet tykkelse på 100 mm. Etablering af etagedæk mellem etagerne i glasskakterne har taget noget af den ønskede lethed og gennemsigtighed. Etagedækkende er placeret I skjul bag sprosserne, der følger facadens gesimsbånd i en afstand fra vinduerne, der ikke muliggør opbevaring af diverse effekter, såsom ølkasser, gamle urtepotter o.a. Plan & Arkitektur i Københavns kommune har generelt et ønske om at reducere trafikstøj, frem for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger på bygninger. Men da det ikke altid er muligt, har kommunen støttet gennemførelsen af projektet Grøn støj for derigennem at afprøve en alternativ mulighed for bygningsmæssig støjbekæmpelse. Plan & Arkitektur har haft stor indflydelse på udformningen af glasskakten primært som følge af nødvendige brandsikringsforanstaltninger. Men Plan & Arkitektur finder alligevel, at konceptet er en flot løsning på den pågældende ejendom. Der er dog enkelte forhold, som bør ændres i efterfølgende projekter såsom brandskots, simplere løsning tii stuen m.v. Det kan evt. også bringe omkostningerne ned. Det har været en relativ dyr løsning. 14

15 BEBOERREAKTIONER I forbindelse med beboernes indflytning, blev der af analysefirmaet Research International gennemført en interviewrunde med de beboere, der også boede i ejendommen Fredensgade før renoveringen. Beboerne i ejendommen har været involveret i forsøget fra idéfasen og har været meget engagerede. Forsøgsprojektet er iværksat ud fra en målsætning om at opnå det bedst mulige indeklima. Det har været vigtigt at give beboerne oplevelsen af, at det er muligt at åbne vinduerne og at få ren frisk luft og gennemtræk i lejlighederne, hvilket ikke tidligere har været muligt. Det er nu muligt, hvilket beboerne benytter sig af dagligt og udtrykker begejstring for. Beboerundersøgelsen viser en ikke tilsigtet positiv følge, nemlig at skakten giver en tryghedsfornemmelse overfor indbrud og lignende, især for beboerne i stuen og på 1. sal. Opsætning af pollenfilter har en mærkbar effekt på ejendommens allergiske beboer, der mærker en forbedring af ejendommens indeklima. Glasskakten Glasskakten skaber stor positiv opmærksomhed fra forbipasserende, hvilket er en helt ny og rar oplevelse for beboerne. Hvor de før boede i noget, de selv beskriver som tilnærmelsesvis slum, er deres hus noget folk lægger mærke til og spørger interesseret til. Det er med til at give en god følelse og glæde ved at bo i huset. Glasskakten fungerer stort set fint. Den tager ikke lys og den er en glimrende afskærmning mod støjen fra gaden. Det, der før var nærmest utænkeligt, nemlig at åbne vinduerne mod gaden, er nu en helt naturlig ting. Flere har haft vinduerne åbne hele sommeren, og de har nydt at det kunne lade sig gøre. Det er især de beboere, der bor lavt i ejendommen, der mærker at luften i glasskakten er frisk, mens de der bor højere oppe ikke har den samme friskhedsoplevelse. Alle mærker tydeligt, at glasskakten skærmer effektivt mod støj og snavs fra luften. En enkelt har begrænset glæde af den, idet det andet vindue i stuen ikke er tilstrækkelig tæt pga. manglende lister og hasper. Flere har konstateret, at glasskakten bærer lyden fra lejligheden neden under med sig. Dvs. at man kan følge med i underboens samtaler, hvis man selv står henne ved det åbne vindue, og underboen også har deres vindue åbent. Dette skulle 15

16 16

17 nu være begrænset af en tætning omkring aluminiumsrøret. Lydbroen omtaltes dog ikke som et problem, men snarere som en pudsighed. Flere udtrykker lidt betænkelighed ved, hvordan skaktens glas skal holdes rent og er i tvivl om, hvem der skal stå for denne renholdelse. Det er undersøgt i den indledende fase af projektet og er ejerens ansvar i forbindelse med den udvendige vedligeholdelse. Den indvendige står lejerne for. Ingen har opfattet, at der er et indsugningshul med pollenfilter under vinduet i glasskakten. Når vi fortæller om det og dets funktion, vækker det begejstring. Flere kommer i den forbindelse i tanke om, at de ikke har haft allergi i sommer, og finder at forklaringen er det nye filtersystem. Solcellerne på facaden i gården Solcellerne roses for at være smukke og dekorative, og man er spændt på i hvilket omfang, de vil give fordele. Alle kan tilslutte sig tanken om at have cellerne, men få har forstået bare nogenlunde hvordan det fungerer. Ventilation og varmegenindvinding Flere beskriver spontant, at indeklimaet er blevet langt bedre og nu er rigtig behageligt, hvor det før virkede klamt og usundt. Alle har forstået og kan mærke, at der er konstant udsugning i køkken og bad, og de tilskriver da også dette sug, kombineret med luften de får gennem de åbne vinduer i karnappen, det bedre klima. Nogen føler sig generet af lyden, som forekommer forskellig fra lejlighed til lejlighed. Ingen har forstået, at den varme der genindvindes fra køkken og bad bruges til at holde kælderen tør og behagelig, men forklaringen vækker begejstring. Facade grønt Facadegrønt mod gården er endnu ikke etableret, men imødeses med forventningens glæde. Alle er enige om, at grønt er rart og pænt og med til at gøre huset og gården til et rart sted at være. Mere om beboerundersøgelse Resultat af beboerundersøgelsen kan ses i sin helhed i: Bilag 1 Beboerinterviews Bilaget er tilgængeligt på netadresserne og 17

18 STØJ- OG ENERGIMÅLINGER Det primære formål med Grøn støj -projektet er at minimere støjen, forbedre luftkvaliteten i boligerne og spare energi til opvarmning og ventilation. For at vurdere, om disse mål er nået, har Novo Nordisk Enginering A/S i samarbejde med Wissenberg Rådgivende Ingeniørfirma gennemført en række målinger af støjforholdene og de energitekniske forhold. Generelt er der, som beskrevet i indledningen, opnået en væsentlig støjreduktion så BR95 kravet om 30 db kan overholdes. Glasskakterne bidrager med passiv solvarme, der svarer til 4,4 MWh pr. år. Det er lidt mindre end beregnet, men kan betragtes som en sidegevinst. Jordkanalerne giver en god opvarmning af udeluften i de kolde vintermåneder og omvendt en god nedkøling i de varme sommermåneder. På den koldeste dag i måleåret var der en difference på udeluften og luften i glasskakten på 7 grader. Solcellerne bidrager med ca. 58 % af elforbruget til ventilatoren, der fører friskluft til glasskakterne. Nedenfor uddybes de enkelte elementer. Mere om måleresultater Projektets støj- og energimålinger kan ses i deres helhed i: Bilag 2 Måling af facadens lydisolation Bilag 3 Energiteknisk rapport Bilagene er tilgængelige på netadresserne og Støjreduktion ved etablering af glasskakter I henhold til Bygningsreglementet 1995 skal der ved bebyggelser langs veje, hvor trafikstøjen er højere end 55 db, isoleres så det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 db. Der er gennemført to målinger af støjforholdene henholdsvis den og det vil sige før og efter monteringen af glasskakterne. Begge målinger er gennemført i to lejligheder i stuen og på 2. sal og med henholdsvis lukkede vinduer og et lille vindue åbent. Konklusionen på målingerne er, at facadens lydisolerende egenskaber i stueetagen er forbedret 18

19 med 11 db, når vinduerne er lukkede og med 17 db, når vinduet bag glasskakten er åbent. På 2. sal er facadens lydisolerende egenskaber forbedret med 7 db, når vinduerne er lukkede, og 15 db, når vinduet bag glasskakten er åbent. De døgnekvivalente lydtryksniveauer i beboelsesrummene med lukkede vinduer blev efter påmonteringen af glasskakterne målt til 30 db i begge lejligheder og overholder dermed Bygningsreglementets bestemmelser. Varmebesparelse ved etablering af glasskakter Varmebesparelserne ved etablering af glasskakterne er en kombination af følgende elementer: Passiv solvarme Den glasinddækkede del af facaden isoleres med et ekstra lag glas. Der finder en forvarmning sted, når kold udeluft passerer rørkanalerne i jorden. Det er vanskeligt teoretisk at bestemme de enkelte elementers bidrag til besparelserne. Men der er udført målinger af udetemperatur, temperatur i glasskakter og indblæsningstemperatur til glasskakter. Disse målinger udgør baggrunden for beregning af den energibesparelse, der kan opnås som følge af glasskakten og ventilationsanlægget med kanaler i jorden. Der er gennemført målinger i følgende fire temperaturperioder: November til december 2002 Juni til juli 2003 November til december 2003 og Januar til februar På baggrund af måleresultaterne kan varmebesparelsen opgøres til 0,9 MWh i måleperioden. Omregnes dette til hele året, bliver besparelsen 4,4 MWh. Det er mindre end den teoretiske beregning på 6,8 MWh. Det skyldes, at varmeoverførslen i jordkanalerne ikke er så effektiv som forudsat, og at solindfaldet har været mindre end i det referenceår, der er baggrunden for de teoretiske beregninger. Det er dog ikke det primære formål med glasskakten at spare energi, hvorfor der ikke er beregnet på den økonomiske gevinst. Temperaturen I glasskakten Temperaturforholdene i glasskakten vil være afhængige af solens påvirkning, udelufttemperaturen, luft flow samt varmeledning fra facader. Temperaturen i glasskakten ligger generelt over udetemperaturen. Solens energibidrag og den varmeenergi, der bliver tilført luften fra ventilatoren i ventilationssystemet er større end køleeffekten fra jordkanalerne. Det betyder med andre ord, at effekt fra jordkølingen af luften ikke bliver så mærkbar. Om sommeren ligger temperaturen i karnappen op til 5 grader over udetemperaturen. Om vinteren derimod ligger temperaturen 2 til 7 grader over lufttemperaturen udenfor. Om sommeren kommer der som forventet på visse dage høje temperaturer i glasskakten. Perioderne forekommer dog kun i spidser af kort varighed. Temperaturen øverst ligger som regel lavere end temperaturen nederst I glasskakten. Det skyldes at luftens energi overføres til de indvendige overflader samt at luftmængden bliver mindre op gennem karnappen da den suges ind i lejlighederne undervejs. Om vinteren ligger temperaturen i glasskakten aldrig under de 2-7 grader over lufttemperaturen udenfor. Solceller På det midterste trappetårn er etableret 14 stk. solcellepaneler med et samlet areal på 12 m 2 og et effektivt areal på 9,95 m 2. Det giver en teoretisk maksimumsydelse på W. Korrigeret for solcellernes placering i forhold til verdenshjørnerne og vinklen mod solen, er den samlede ydelse 584 kwh/år. 19

20 Genvindingsanlæg Ejendommen er forsynet med et traditionelt kontroludsugningsanlæg som suger fra toiletter og køkken. Normalt vil den udsugede luft blive kastet direkte ud til det fri. Udsugningsluften har sædvanligvis en temperatur på ca grader og indeholder således en del energi. Der er krav om at sådanne anlæg skal være i konstant drift hele året og der er derfor tale om betydelige energimængder. Med henblik på at udnytte noget af denne energi, er der etableret et ventilationsanlæg med udsugnings- og indblæsningsventilator samt varmeveksler. Indblæsningsventilatoren trækker udeluft gennem varmeveksleren, hvor den opvarmes af udsugningsluften fra køkken og bad. Den opvarmede udeluft blæses gennem de gamle murede ventilationskanaler til kælderen, hvor energitilvæksten kommer bygningen til gode. Den indblæste luft er også medvirkende til at holde kælderen tør. Solcellerne er via en bimåler tilsluttet ejendommens fællestavle inden hovedmåleren, således at solcelleproduktionen fratrækkes hovedmålerens visning. Anlægget er installeret med henblik på at kompensere for elforbruget til ventilationsanlægget. Elforbruget til ventilationsanlægget er kwh pr. år, når ventilationen kører konstant året rundt. Da solcellernes maksimale årlige produktion er 584 kwh/år, svarer det til et dækningsbidrag på 58%. Anskaffelsesomkostningerne har været kr. eksklusiv moms. Elprisen er 1,8 kr pr. kww Med en produktion på 584 kwh pr. år bliver besparelsen på kr. pr. år. Det giver en simpel tilbagebetalingstid på 57 år, hvilket ikke er privatøkonomisk attraktivt som investering. Men solcellerne har en god signalværdi og kompenserer trods alt for elforbruget til ventilatoren med 58 %. Der er gennemført temperaturmålinger til dokumentation af aggregatets temperaturvirkningsgrad. På baggrund af målingerne kan det konstateres, at anlægget har en temperaturvirkningsgrad som forventet og den samlede besparelse kan opgøres til 9,4 MWh pr. år. Anskaffelsesomkostningerne kan for varmegenindvindingsdelen alene opgøres til ca kr. eksklusiv moms. Med en varmebesparelse 9,4 MWh og en fjernvarmepris på 515 kr./mwh. fås en økonomisk besparelse på kr. årligt. Den simple tilbagebetalingstid vil således være ca. 11 år. 20

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt opvarming af husene med Luft til Luft varmesystem (LtL) og lidt omkring elvandvarmere.

Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt opvarming af husene med Luft til Luft varmesystem (LtL) og lidt omkring elvandvarmere. Til : Udvalget for grøn egergi på Ferren Fra: Jørgen Moth Den: 12.januar 2015 tilrettet den 17.januar 2015 Sag: Luft til luft opvarmingning og elvandvarmere. Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere