Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger"

Transkript

1 B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1

2 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg Rådgivende Ingeniører sbs byfornyelse Herudover har følgende bidraget med materiale: Sebastian Aa. Hansen, MT Højgaard a/s Lasse Bengtsson, Københavns Kommune Foto og layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: From & co ISBN: Socialministeriet, 2005 Rapporten kan rekvireres gratis hos: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Telefon Telefontid man-fre og Yderligere materiale om projektet Bilag 1 - Beboerinterviews Bilag 2 Måling af facadens lydisolation Bilag 3 Energiteknisk rapport Bilag 4 - Regnskab Bilagene kan downloades fra Socialministeriets hjemmeside eller rekvireres hos Byggecentrums Boghandel, telefon

3 GRØN STØJ Demonstrationsprojekt Fredensgade 21-25, København Sammenfatning Ejendommen Projektbeskrivelse Fra idé til virkelighed Beboerreaktioner Støj og energimålinger Konklusion 3

4 SAMMENFATNING Projekt Grøn støj er et nyt integreret koncept for renovering af støjbelastede boliger og bygninger et koncept, som både giver støjafskærmning, indeklimaforbedring og energibesparelse. Baggrund 28% af alle danske boliger, svarende til boliger ligger i områder, hvor trafikstøjen må betegnes som generende støj. 10 % er decideret plagede af støjen fra trafikken. Det er en stor sundhedsmæssig belastning for beboerne. Det er absolut at foretrække, hvis støjproblemer kan løses ved trafikregulering eller en kombineret indsats omkring trafikregulering og bygningsrenovering. Men der findes områder, hvor det ikke er muligt at gennemføre trafikregulering, og hvor de traditionelle løsninger med lydisolerede vinduer og friskluftsventiler ikke løser problemerne med at opnå et acceptabelt indeklima. Her er der behov for at udvikle nye løsninger. Formål Målet for projekt Grøn støj har været at finde en relativ simpel, ikke pladskrævende, teknisk løsning til støjreduktion og frisklufttilførsel til boligerne. Udgangspunktet for projektet har været at finde en facadeløsning, som er arkitektonisk acceptabel, og som kan bruges facader, hvor der stilles krav til arkitektur og æstetik. Det har endvidere været vigtigt at finde løsninger, der også er energibesparende og miljørigtige og så vidt muligt forhøjer bygningens miljømæssige standard. Endelig er det tilstræbt, at projektet så vidt muligt er sammenstykket af almindeligt kendte komponenter, så det er enkelt at kopiere. Den valgte løsning med en glasskakt foran udvalgte vinduespartier på gadefacaden opfylder alle disse kriterier. Koncept Ideen i konceptet er at integrere forskellige nyttevirkninger i én løsning for dermed i en costbenefit sammenhæng at bidrage til at gøre det økonomisk mere attraktivt at gennemføre støjreducerende foranstaltninger ud mod støjplagede veje og gader. Ved den multifunktionelle nyttevirkning adskiller den her foreslåede løsning sig fra traditionelle støjreduktionsløsninger. Hovedelementerne i projektet er følgende: Støjskærm i form af en glasskakt og frisklufttilførsel mod gade. Trappesolcelletårn til supplerende strømforsyning til ventilatorer. Varmegenvinding. Facadegrønt. Resultater Resultatet af støjmålingerne viser, at projektet nedbringer støjen i boligerne så meget, at man på en af de mest befærdede indfaldsveje i København kan reducere støjen til BR95-niveauet på 30 db. Glasskakten er hensynsfuld overfor husets oprindelige arkitektur, men tilfører alligevel huset et ydre symbol på den fornyelse, der har fundet sted. Beboerne kan få frisk luft ved at åbne vinduet, og glasskakten bidrager med passiv solvarme, når solen skinner. Pollenfiltre i luftindtaget fra glasskakten bag radiatorerne hjælper allergikere til et bedre indeklima. Herudover er der arbejdet med solceller, varmegenindvinding af ventilationsluft og facadegrønt. Glasskakten betyder, at beboerne ikke behøver at ændre adfærd. Når man vil have frisk luft, åbner man for vinduet som man har gjort i generationer. Luften i glasskakten kommer fra gården, hvor den er friskere end på gaden. Helt uventet har glasskakten også en kriminalpræventiv effekt for beboerne i de nederste etager i ejendommen. Grøn støj er dermed et positivt alternativ til støjbekæmpelse i områder, hvor det ikke kan lade sig gøre at nedbringe trafikken, eller hvor det af andre grunde er nødvendigt at løse støjproblemer ved hjælp af bygningsrenovering. 4

5 5

6 EJENDOMMEN Ejendommens historie Ældre bygninger bevarer deres sjæl og charme, også selv om de gennemgår større renoveringer og ombygninger. Bygningen tilføres alle moderne faciliteter, men fornemmelsen af at man bor i en ejendom fra århundredeskiftet er altid nærværende i kraft af tidens tand, der tydeligt ses i de skæve gulve og vægge. Dette er charmen, der gør at mange ønsker at bo i Københavns ældre bygninger. Ejendommen Fredensgade er en femtenfags beboelsesejendom opført i 1882 i 4 etager med tagetage. Taget er udført som saddeltag med en 45 graders hældning. Tagbelægningen er skifer. Det samlede boligareal er 1.545m2 samt 78m2 erhverv. Overfacaden fremtræder i blank rød mur adskilt af blank gul mur i nr. 23 med tofags dannebrogsvinduer. I tagetagen er der seks trefags kviste. Mellem 3. og 4. sal er der et bredt pudset og profileret gesimsbånd. Det er der ligeledes mellem stuen og 1. sal. Underfacaden fremstår i kvaderfuget puds. Der er butiksindretning i høj kælder. Fra gaden er der tre dobbeltdøre til hovedtrapperne samt to udvendige til trapper til kælder. Den ene fører direkte til kælderrum, mens den anden fører til en gennemgang, der fører til gården. Ejendommens ombygning Ved ombygningen 2001 / 2002 er der foretaget lejlighedssammenlægning fra de oprindelige 36 boliger til 23 boliger. Herudover er der gennemført følgende foranstaltninger: Installation af central- og fjernvarme. Etablering af wc / badeværelse Nyt køkken Nyt koldt og varmtvandsanlæg, samt nye afløb, kloak m.m. Energibesparende foranstaltninger Isolering af kælder og tag. Renovering af tag, facader, vinduer, trapper m.v. Etablering af franske altaner mod gård Nyt ventilationsanlæg Renovering/supplering af el/svagstrøm 6

7 PROJEKTBESKRIVELSE Det primære formål med projektet er at minimere støjen, forbedre luftkvaliteten i boligerne og spare energi til opvarmning og ventilation. For ikke at indføre komplicerede og pladskrævende teknikker er der prioriteret en relativ simpel teknisk løsning til frisklufttilførslen til boligerne. Endvidere er der lagt vægt på, at beboerne skal kunne udlufte boligens rum mod gaden som hidtil, dvs. lukke vindue eller friskluftventil op, men uden de nuværende støj- og emissionsproblemer. Denne selvforvaltning er vigtig, fordi beboerne så ikke behøver at omlægge deres vaner og fornemmelsesmæssigt opnår det samme. De fire hovedelementer i projektet er: Støjskærm (glasskakt) og frisklufttilførelse mod gaden Trappesolcelletårn til supplerede strømforsyning til ventilatorer Varmegenvinding fra udsugningsluften fra køkkener og badeværelser Facadegrønt. Støjskærm (glasskakt) og friskluft mod gade På udvalgte vinduespartier mod gaden etableres en lukket glasskakt, som sikrer mod trafikstøj. Den friske luft fås fra et luftindtag mod gård, hvor luftkvaliteten er rimelig god. Gennem et luftindtag placeret diskret i gården, ledes friskluften via rørkanaler af plast i jord til kælder og herfra i isolerede rør til ovennævnte glasskakt. En ventilator, hvis drift suppleres med strøm fra solcellepaneler på trappetårne sørger for en stabil tilførsel af friskluft. Formålet med at lede luften gennem rørkanaler i jord er at temperere luften, der blæses ind i glasskakterne. Om sommeren når luften er varm, køles luften på sin vej gennem jordkanalerne og om vinteren opvarmes den tilsvarende. Luftindtag til boligernes rum bag glasskakten kan ske via lyddæmpende friskluftventiler med vaskbart allergenfilter bag radiatorer eller ved at åbne et vindue. Redningsåbning sker fra boligens øvrige vinduespartier mod gaden, som ikke er forsynet med en glasskakt. Her er etableret almindelige lydisolerende vinduer. 7

8 Trappe-solcelletårn På det midterste trappetårn mod gården placeres solcellepaneler, grupperet så der opnås en arkitektonisk høj kvalitet. Solcellepanelerne nettilsluttes, og den producerede strøm reducerer miljøbelastningen generelt og kompenserer for strømforbruget til ventilatordrift. Facadegrønt Facaden mod gården beplantes som et led i gårdens grønne omlægning. Fordelene ved facadebeplantning er følgende: Beskytter facaden Er støvbindende Er akustikforbedrende Producerer ilt Energibesparende Sikrer mod graffiti. Varmegenvinding fra udsugningsluften fra køkkener og badeværelser Med henblik på at genvinde noget af den varmeenergi, der er indeholdt i afkastluften fra det centrale kontroludsugningsanlæg, er der installeret et varmegenvindingsanlæg bestående af en højeffektiv krydsvarmeveksler og ventilatorer. Anlægget fungerer på den måde, at en delstrøm af afkastluften ledes gennem varmeveksleren, hvor den afgiver sin energi. Energien overføres til en luftstrøm, der tages fra det fri og føres til kælderen. Herved overføres energien til bygningen, indeklimaet i kælderen forbedres og den opvarmede og tørre luft sikrer mod råd og svamp. Konstruktionen af glasskakten Glasskakten er udført i 6 mm hærdet glas, der er lagt i aluminiumsprofiler med en afstand til facade på ca. 60 cm. MT Højgaard forestod detailprojekteringen af selve glaspåbygningen sammen med producenten, hvor følgende problemstillinger blev opstillet: Ønske om kun ét stykke glas mellem etagerne (fra Plan og Arkitektur ) Brandsektionering mellem hver etage 8

9 Montage af friskluftrør - lodret stående ventilationsrør Tilpasning af ophæng til eksisterende bygning Synligt stål ophæng samt fuger. Ønsket om kun ét stykke glas mellem etagerne ville kun kunne lade sig gøre ved at dimensionere ophænget samt selve glasset i dimensioner, som ville få helheden i projektet til at ændre sig fra en diskret påbygning på den eksisterende bygning til en regulær påbygning, som ville præge gadebillede i en grad som ikke var ønskelig. Der blev derfor i samråd med rådgiver og Plan og Arkitektur lavet om på projektet således, at der på hver etage blev en samling over vinduerne samt en samling under vinduerne. Dette gav projektet mulighed for at dimensionere glas og ophæng således, at det kunne bære de økonomiske samt de arkitektoniske krav om at glasset skulle falde naturligt ind i gadebilledet. Der lå et krav om brandsektionering mellem hver etage således, at den eksisterende vandrette brandsektionering mellem etagerne skulle føres ud i glasskakterne. Valget om at dele glasset over og under hvert vindue gjorde det muligt at lave brandsektionering over hvert vindue uden at det ville få indflydelse på de arkitektoniske krav. Over hvert vindue blev der projekteret en præfabrikeret stålkassette, der var tilpasset ophænget til glasset, som var udformet som et vinkelprofil, hvori kassetten kunne lægges og derefter fuges. Selve kassetten blev opbygget af et stålskelet med isolering imellem og afsluttet med en påsvejset stålplade som top og bundplade. Kravet om brandsektionering for ventilationsrøret, friskluftrøret blev løst ved at bygge/svejse brandspjæld og selve stålkassetten sammen. Ved montage af glasset blev selve røret monteret i takt med glasset samt fuget. 9

10 Hele bygningen blev målt op af en landmåler, som kunne konstatere, at bygningen faldt op til 100 mm vandret og op til 50 mm lodret, hvilket der blev taget højde for i projekteringen samt i montagen af glasset samt ophænget. De enkelte glaspartier blev placeret i forhold til det skrående gadeplan således, at de blev placeret forskudt for hinanden, så de fulgte den skrående linje. Lodret blev der taget udgangspunkt i krumningen af facaden som den mindste fuge, og ved taget og gadeplan kom de største fuger. Selve fugen mellem ophænget og facaden blev opbygget med polystyren, hvor der på den indvendige side blev fuget og udvendigt blev opbygget en mørtelfuge fra facaden og indtil 12 mm fra ophænget, som så blev fuget med en elastisk fuge for at kunne optage bevægelserne i stålet / ophænget. Glasset blev monteret uden på ophænget med grisetryner. Mellem alle lodrette glas blev der fuget med en klar fuge, så samlinger syner af så lidt som overhoved muligt. Ud for hver brandsektionering samt de vandrette samlinger over alle vinduer, ville ophænget samt de indvendige fuger kunne ses i gennem glasset, hvilket ikke var ønskeligt. Alle vandrette samlinger mellem glassene blev derfor udført med silketryk i en grålig tone der skjulte ophænget samt de indvendige fuger af stålkassetterne. Rengøringen forestås af ejendommens driftspersonale. Der vil kunne opnås en besparelse af vedligeholdelsen af eksisterende vinduer og facade bag glasskakterne. Tilslutningerne imellem glas og profilsystem skal være tætte for effektivt at kunne dæmpe trafikstøjen. Der er kalkuleret en lydisolation på ca db fra glasset i glasskakten (8 db opfattes som en halvering/fordobling af lydindtrykket). De lydisolerede friskluftventiler bag radiatorer dæmper ca. 30 db. De eksisterende lydvinduer dæmper ca db. 10

11 Pollenfilter Radiatortermostatventiler er forsynet med løse følere monteret ved friskluftindtag. Som radiatorer er valgt en nyudviklet type fra Ribe Jernindustri med indbygget friskluftventil. I friskluftventilen kan isættes et filter, som kan forebygge pollenallergi og gener fra forurenet luft. Alternativt kan isættes et almindeligt vaskbart filter. Pollenfilteret skal udskiftes en gang om året. Pollenfilteret består af fibre af polypropylen, polyester og bomuld i en kombination, der sikrer en optimal formstabilitet. Filteret er ca. 90 % effektivt over for alle partikler på 3 my og derover - det vil bl.a. sige alle de såkaldte allergener. Filtret er en særlig klasse EU8 allergenfilter. Støj- og energimålinger Projektets støj- og energimæssige resultater er beskrevet på side

12 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED I forbindelse med videreudviklingen / projektering af forsøgsprojektet blev der nedsat en følgegruppe, bestående af: Lisbeth Pepke, Socialministeriet Lasse Bengtsson, Københavns Kommune, Plan og Arkitektur Inge Vestergaard, Århus Arkitektskole Max Kjellerup, Wissenberg Rådgivende Ingeniører Ole Lund, Wissenberg Rådgivende Ingeniører Anna Højlund Rasmussen, AHR Arkitekter Kirsten Dohn, sbs Elsebeth Terkelsen, sbs Følgegruppens primære funktion var at belyse æstetikken omkring glasskakten. Som oplæg til debatten i følgegruppen udarbejdede AHR Arkitekter et idékatalog med eksempler på glastilbygninger på ældre etage-ejendomme i ind- og udland. Æstetisk udformning Uden hensynstagen til eventuelle myndighedskrav var der bred enighed om følgende hovedanskuelser: Det er vigtigt at støjskærmen signalerer støjskærm og ikke udestue eller noget andet. Det er vigtigt at bunden ikke er en flad kasse, men afsluttes fx med en smig i bunden. Glasskærmen skal være sin egen, - den skal opleves som en skærm der er uden på den eksisterende facade. Herudover blev der fra følgegruppen peget på følgende: Undgå fremmed materialevalg Løsningen skal være tidssvarende Farveskala der passer til den eksisterende facade (ikke hvid, mere gråskala) Selve skærmen må gerne være som en præcis kasse, ikke som en traditionel københavner karnap Arbejde med profilering som not og fer i bred forstand idet dette vil være med til at slanke helhedsindtrykket Løsningen skal kunne anvendes på andre ejendomme end Fredensgade Eksisterende facade skal bibeholdes også hvor den ligger bag den nye støjskærm Det er vigtigt at bunden ikke er en flad kasse, men knækker til en smig i bunden Bunden skal kunne åbne for almindelig rengøring og måske ligefrem korrespondere med røgventilationen i toppen for at øge skorstensvirkningen Overordnet udtryk: Lethed Selvstændigt, nutidsorienteret udtryk uden at den eksisterende bygning mister sin karakter. Detaljering: Smalle dybe sprosser Farve tilpasset eks. bygning Mørkt udtryk, frem for lyst spejling Hensynstagen til facadens vandrette bånd / udsmykning. Tegnestuen udarbejdede herefter et idéoplæg, der skulle passe til den ønskede profil: Facadens færdige udtryk er en ren glasfront, båret af en bagvedliggende stålkonstruktion. Glassets spejleffekt gør den bagvedliggende konstruktion meget diskret, næsten usynlig. Anbefalingen omkring bevarelse af den eksisterende bygnings udtryk er opfyldt, samtidig med at glasskakterne fremstår som en ny, let og gennemsigtig bygningsdel. Myndighedskrav I projektets oprindelige idéoplæg skulle der i etageadskillelserne monteres gitterriste, så friskluften kunne passere. I hver etage skulle der monteres et aftageligt opluk i glasskaktens 3 flader til brug for rengøringen af glasset. Bygningens anvendelse til beboelse medførte et krav om BS-60 etagedæk i glasskaktene imellem 12

13 13

14 hver enkelt etage/bolig. Enhver form for mekanisk løsning til alarmering ved røgudvikling kan ikke godkendes i bygninger indeholdende boliger, men kan fint lade sig gøre i bygninger indeholdende erhverv. Glasskaktenes skorstensvirkning er i denne sammenhæng en ulempe. Problemet omkring friskluftsstrømningen er løst ved etablering af kanaler/rør imellem etagerne, der blæser den ønskede friske luft fra gården op i kanalerne. For at minimere tykkelse af BS-60 etagedækkene mellem etagerne er disse udført i stål med komprimeret isolering, således at der er opnået en samlet tykkelse på 100 mm. Etablering af etagedæk mellem etagerne i glasskakterne har taget noget af den ønskede lethed og gennemsigtighed. Etagedækkende er placeret I skjul bag sprosserne, der følger facadens gesimsbånd i en afstand fra vinduerne, der ikke muliggør opbevaring af diverse effekter, såsom ølkasser, gamle urtepotter o.a. Plan & Arkitektur i Københavns kommune har generelt et ønske om at reducere trafikstøj, frem for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger på bygninger. Men da det ikke altid er muligt, har kommunen støttet gennemførelsen af projektet Grøn støj for derigennem at afprøve en alternativ mulighed for bygningsmæssig støjbekæmpelse. Plan & Arkitektur har haft stor indflydelse på udformningen af glasskakten primært som følge af nødvendige brandsikringsforanstaltninger. Men Plan & Arkitektur finder alligevel, at konceptet er en flot løsning på den pågældende ejendom. Der er dog enkelte forhold, som bør ændres i efterfølgende projekter såsom brandskots, simplere løsning tii stuen m.v. Det kan evt. også bringe omkostningerne ned. Det har været en relativ dyr løsning. 14

15 BEBOERREAKTIONER I forbindelse med beboernes indflytning, blev der af analysefirmaet Research International gennemført en interviewrunde med de beboere, der også boede i ejendommen Fredensgade før renoveringen. Beboerne i ejendommen har været involveret i forsøget fra idéfasen og har været meget engagerede. Forsøgsprojektet er iværksat ud fra en målsætning om at opnå det bedst mulige indeklima. Det har været vigtigt at give beboerne oplevelsen af, at det er muligt at åbne vinduerne og at få ren frisk luft og gennemtræk i lejlighederne, hvilket ikke tidligere har været muligt. Det er nu muligt, hvilket beboerne benytter sig af dagligt og udtrykker begejstring for. Beboerundersøgelsen viser en ikke tilsigtet positiv følge, nemlig at skakten giver en tryghedsfornemmelse overfor indbrud og lignende, især for beboerne i stuen og på 1. sal. Opsætning af pollenfilter har en mærkbar effekt på ejendommens allergiske beboer, der mærker en forbedring af ejendommens indeklima. Glasskakten Glasskakten skaber stor positiv opmærksomhed fra forbipasserende, hvilket er en helt ny og rar oplevelse for beboerne. Hvor de før boede i noget, de selv beskriver som tilnærmelsesvis slum, er deres hus noget folk lægger mærke til og spørger interesseret til. Det er med til at give en god følelse og glæde ved at bo i huset. Glasskakten fungerer stort set fint. Den tager ikke lys og den er en glimrende afskærmning mod støjen fra gaden. Det, der før var nærmest utænkeligt, nemlig at åbne vinduerne mod gaden, er nu en helt naturlig ting. Flere har haft vinduerne åbne hele sommeren, og de har nydt at det kunne lade sig gøre. Det er især de beboere, der bor lavt i ejendommen, der mærker at luften i glasskakten er frisk, mens de der bor højere oppe ikke har den samme friskhedsoplevelse. Alle mærker tydeligt, at glasskakten skærmer effektivt mod støj og snavs fra luften. En enkelt har begrænset glæde af den, idet det andet vindue i stuen ikke er tilstrækkelig tæt pga. manglende lister og hasper. Flere har konstateret, at glasskakten bærer lyden fra lejligheden neden under med sig. Dvs. at man kan følge med i underboens samtaler, hvis man selv står henne ved det åbne vindue, og underboen også har deres vindue åbent. Dette skulle 15

16 16

17 nu være begrænset af en tætning omkring aluminiumsrøret. Lydbroen omtaltes dog ikke som et problem, men snarere som en pudsighed. Flere udtrykker lidt betænkelighed ved, hvordan skaktens glas skal holdes rent og er i tvivl om, hvem der skal stå for denne renholdelse. Det er undersøgt i den indledende fase af projektet og er ejerens ansvar i forbindelse med den udvendige vedligeholdelse. Den indvendige står lejerne for. Ingen har opfattet, at der er et indsugningshul med pollenfilter under vinduet i glasskakten. Når vi fortæller om det og dets funktion, vækker det begejstring. Flere kommer i den forbindelse i tanke om, at de ikke har haft allergi i sommer, og finder at forklaringen er det nye filtersystem. Solcellerne på facaden i gården Solcellerne roses for at være smukke og dekorative, og man er spændt på i hvilket omfang, de vil give fordele. Alle kan tilslutte sig tanken om at have cellerne, men få har forstået bare nogenlunde hvordan det fungerer. Ventilation og varmegenindvinding Flere beskriver spontant, at indeklimaet er blevet langt bedre og nu er rigtig behageligt, hvor det før virkede klamt og usundt. Alle har forstået og kan mærke, at der er konstant udsugning i køkken og bad, og de tilskriver da også dette sug, kombineret med luften de får gennem de åbne vinduer i karnappen, det bedre klima. Nogen føler sig generet af lyden, som forekommer forskellig fra lejlighed til lejlighed. Ingen har forstået, at den varme der genindvindes fra køkken og bad bruges til at holde kælderen tør og behagelig, men forklaringen vækker begejstring. Facade grønt Facadegrønt mod gården er endnu ikke etableret, men imødeses med forventningens glæde. Alle er enige om, at grønt er rart og pænt og med til at gøre huset og gården til et rart sted at være. Mere om beboerundersøgelse Resultat af beboerundersøgelsen kan ses i sin helhed i: Bilag 1 Beboerinterviews Bilaget er tilgængeligt på netadresserne og 17

18 STØJ- OG ENERGIMÅLINGER Det primære formål med Grøn støj -projektet er at minimere støjen, forbedre luftkvaliteten i boligerne og spare energi til opvarmning og ventilation. For at vurdere, om disse mål er nået, har Novo Nordisk Enginering A/S i samarbejde med Wissenberg Rådgivende Ingeniørfirma gennemført en række målinger af støjforholdene og de energitekniske forhold. Generelt er der, som beskrevet i indledningen, opnået en væsentlig støjreduktion så BR95 kravet om 30 db kan overholdes. Glasskakterne bidrager med passiv solvarme, der svarer til 4,4 MWh pr. år. Det er lidt mindre end beregnet, men kan betragtes som en sidegevinst. Jordkanalerne giver en god opvarmning af udeluften i de kolde vintermåneder og omvendt en god nedkøling i de varme sommermåneder. På den koldeste dag i måleåret var der en difference på udeluften og luften i glasskakten på 7 grader. Solcellerne bidrager med ca. 58 % af elforbruget til ventilatoren, der fører friskluft til glasskakterne. Nedenfor uddybes de enkelte elementer. Mere om måleresultater Projektets støj- og energimålinger kan ses i deres helhed i: Bilag 2 Måling af facadens lydisolation Bilag 3 Energiteknisk rapport Bilagene er tilgængelige på netadresserne og Støjreduktion ved etablering af glasskakter I henhold til Bygningsreglementet 1995 skal der ved bebyggelser langs veje, hvor trafikstøjen er højere end 55 db, isoleres så det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 db. Der er gennemført to målinger af støjforholdene henholdsvis den og det vil sige før og efter monteringen af glasskakterne. Begge målinger er gennemført i to lejligheder i stuen og på 2. sal og med henholdsvis lukkede vinduer og et lille vindue åbent. Konklusionen på målingerne er, at facadens lydisolerende egenskaber i stueetagen er forbedret 18

19 med 11 db, når vinduerne er lukkede og med 17 db, når vinduet bag glasskakten er åbent. På 2. sal er facadens lydisolerende egenskaber forbedret med 7 db, når vinduerne er lukkede, og 15 db, når vinduet bag glasskakten er åbent. De døgnekvivalente lydtryksniveauer i beboelsesrummene med lukkede vinduer blev efter påmonteringen af glasskakterne målt til 30 db i begge lejligheder og overholder dermed Bygningsreglementets bestemmelser. Varmebesparelse ved etablering af glasskakter Varmebesparelserne ved etablering af glasskakterne er en kombination af følgende elementer: Passiv solvarme Den glasinddækkede del af facaden isoleres med et ekstra lag glas. Der finder en forvarmning sted, når kold udeluft passerer rørkanalerne i jorden. Det er vanskeligt teoretisk at bestemme de enkelte elementers bidrag til besparelserne. Men der er udført målinger af udetemperatur, temperatur i glasskakter og indblæsningstemperatur til glasskakter. Disse målinger udgør baggrunden for beregning af den energibesparelse, der kan opnås som følge af glasskakten og ventilationsanlægget med kanaler i jorden. Der er gennemført målinger i følgende fire temperaturperioder: November til december 2002 Juni til juli 2003 November til december 2003 og Januar til februar På baggrund af måleresultaterne kan varmebesparelsen opgøres til 0,9 MWh i måleperioden. Omregnes dette til hele året, bliver besparelsen 4,4 MWh. Det er mindre end den teoretiske beregning på 6,8 MWh. Det skyldes, at varmeoverførslen i jordkanalerne ikke er så effektiv som forudsat, og at solindfaldet har været mindre end i det referenceår, der er baggrunden for de teoretiske beregninger. Det er dog ikke det primære formål med glasskakten at spare energi, hvorfor der ikke er beregnet på den økonomiske gevinst. Temperaturen I glasskakten Temperaturforholdene i glasskakten vil være afhængige af solens påvirkning, udelufttemperaturen, luft flow samt varmeledning fra facader. Temperaturen i glasskakten ligger generelt over udetemperaturen. Solens energibidrag og den varmeenergi, der bliver tilført luften fra ventilatoren i ventilationssystemet er større end køleeffekten fra jordkanalerne. Det betyder med andre ord, at effekt fra jordkølingen af luften ikke bliver så mærkbar. Om sommeren ligger temperaturen i karnappen op til 5 grader over udetemperaturen. Om vinteren derimod ligger temperaturen 2 til 7 grader over lufttemperaturen udenfor. Om sommeren kommer der som forventet på visse dage høje temperaturer i glasskakten. Perioderne forekommer dog kun i spidser af kort varighed. Temperaturen øverst ligger som regel lavere end temperaturen nederst I glasskakten. Det skyldes at luftens energi overføres til de indvendige overflader samt at luftmængden bliver mindre op gennem karnappen da den suges ind i lejlighederne undervejs. Om vinteren ligger temperaturen i glasskakten aldrig under de 2-7 grader over lufttemperaturen udenfor. Solceller På det midterste trappetårn er etableret 14 stk. solcellepaneler med et samlet areal på 12 m 2 og et effektivt areal på 9,95 m 2. Det giver en teoretisk maksimumsydelse på W. Korrigeret for solcellernes placering i forhold til verdenshjørnerne og vinklen mod solen, er den samlede ydelse 584 kwh/år. 19

20 Genvindingsanlæg Ejendommen er forsynet med et traditionelt kontroludsugningsanlæg som suger fra toiletter og køkken. Normalt vil den udsugede luft blive kastet direkte ud til det fri. Udsugningsluften har sædvanligvis en temperatur på ca grader og indeholder således en del energi. Der er krav om at sådanne anlæg skal være i konstant drift hele året og der er derfor tale om betydelige energimængder. Med henblik på at udnytte noget af denne energi, er der etableret et ventilationsanlæg med udsugnings- og indblæsningsventilator samt varmeveksler. Indblæsningsventilatoren trækker udeluft gennem varmeveksleren, hvor den opvarmes af udsugningsluften fra køkken og bad. Den opvarmede udeluft blæses gennem de gamle murede ventilationskanaler til kælderen, hvor energitilvæksten kommer bygningen til gode. Den indblæste luft er også medvirkende til at holde kælderen tør. Solcellerne er via en bimåler tilsluttet ejendommens fællestavle inden hovedmåleren, således at solcelleproduktionen fratrækkes hovedmålerens visning. Anlægget er installeret med henblik på at kompensere for elforbruget til ventilationsanlægget. Elforbruget til ventilationsanlægget er kwh pr. år, når ventilationen kører konstant året rundt. Da solcellernes maksimale årlige produktion er 584 kwh/år, svarer det til et dækningsbidrag på 58%. Anskaffelsesomkostningerne har været kr. eksklusiv moms. Elprisen er 1,8 kr pr. kww Med en produktion på 584 kwh pr. år bliver besparelsen på kr. pr. år. Det giver en simpel tilbagebetalingstid på 57 år, hvilket ikke er privatøkonomisk attraktivt som investering. Men solcellerne har en god signalværdi og kompenserer trods alt for elforbruget til ventilatoren med 58 %. Der er gennemført temperaturmålinger til dokumentation af aggregatets temperaturvirkningsgrad. På baggrund af målingerne kan det konstateres, at anlægget har en temperaturvirkningsgrad som forventet og den samlede besparelse kan opgøres til 9,4 MWh pr. år. Anskaffelsesomkostningerne kan for varmegenindvindingsdelen alene opgøres til ca kr. eksklusiv moms. Med en varmebesparelse 9,4 MWh og en fjernvarmepris på 515 kr./mwh. fås en økonomisk besparelse på kr. årligt. Den simple tilbagebetalingstid vil således være ca. 11 år. 20

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Indiakaj 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-995976-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Kompineret ur- og sensorstyring 678 kwh el 1360 kr. 14000 kr. 10.3 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Kompineret ur- og sensorstyring 678 kwh el 1360 kr. 14000 kr. 10.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjulby Hegn, Århus N 78 - Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-887299 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere