newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet"

Transkript

1 newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

2 Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er parate 1 Stigende priser vil hverken komme som følge af stigende lejepriser eller faldende afkastkrav 2 Stigende indtjening og positive værdireguleringer fra ejendomsinvesteringer kræver dygtigt og aktivt management 2 Sadolin & Albæk forventer en stigende omsætning i de kommende kvartaler 2 Nettostartafkastkravene er især steget på sekundære ejendomme 3 Priserne på førsteklasses investeringsejendomme vil være stabile, mens priserne på sekundære ejendomme i perifere områder fortsat kan komme under pres 4 Effekten af Bankpakke II kan endnu ikke for alvor registreres 5 Side BESKATNINGEN AF FAST EJENDOM STIGER 6 Betydelige finanspolitiske lempelser skal dæmpe konjunkturtilbageslaget - men beskatningen af fast ejendom stiger 6 For ledige ejendomme er ejendomsskatten en væsentlig omkostning for udlejer 6 Betaling af dækningsafgift burde suspenderes for ledige ejendomme 6 HOTELMARKEDET 7 Hotelkapaciteten i København øges i disse år betydeligt 7 Udbygning af hotelkapaciteten skaber i sig selv øget efterspørgsel 7 Belægningsprocenten vil i 2010 være historisk lav 8 ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET 9 Tomgangen for kontorer stiger helt som forventet 9 Kontorlejepriserne er under pres 9 Tomgangen for butikker synes at stagnere 10 I nogle provinsbyer opleves en markant øget tomgang 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Tomgangen for kontorer er steget i de nordiske hovedstæder 11 Stigende tomgang medfører faldende lejepriser 12 Afkastkravene ved fast ejendom er steget i hele Norden 13 Massive tvangssalg er overvejende et dansk fænomen 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, ÅRHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Århus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk Markedet for investeringsejendomme har i den forgangne del af 2009 været præget af en meget lav transaktionsaktivitet. Efter en periode med store prisstigninger og en meget høj omsætning er markedet nu præget af stagnerende og faldende priser på investeringsejendomme. Den betydelige ulyst blandt potentielle sælgere til at realisere tab har således medført, at omsætningen er faldet dramatisk. Estimeret omsætning af erhvervs- og investeringsejendomme (i mia. kr.) med trendlinier , H1 Danmark totalt Hovedstadsområdet Kilder: Skat, Danmarks Statistik og Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, var omsætningen af erhvervsog investeringsejendomme i Danmark i meget høj i forhold til den langsigtede trendvækst. I 2008 sås en markant opbremsning i transaktionsaktiviteten, især i Hovedstadsområdet, og i 2009 er set et yderligere stort fald. Hertil kommer, at en betydelig del af omsætningen i den forløbne del af 2009 har haft karakter af enten salg under tvangsmæssige omstændigheder eller af transaktioner under andre særlige omstændigheder, f.eks. transaktioner med modkøb eller med medfølgende finansiering. Investorerne er parate Selv om ganske mange investorer er påvirket af, at det i dagens marked er vanskeligt at opnå fremmedfinansiering af ejendomsinvesteringer, skyldes den lave omsætning ikke manglende efterspørgsel. Den meget lave rente har betydet, at investorernes efterspørgsel efter ejendomme med en høj cash flow sikkerhed er ganske stor, ikke mindst fra de store institutionelle investorer. Hertil kommer, at både inden- og udenlandske mere spekulative investorer i stigende grad allokerer kapital til ejendomsmarkedet. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Årsagen til den lave omsætning er således en betydelig ulyst hos potentielle sælgere, herunder realkreditinstitutter og banker, som har overtaget ejendomme i forbindelse med afvikling af nødlidende engagementer, til at acceptere de priser, som tilbydes på markedet. Det er selvklart, at hvis man ikke er tvunget til at sælge, er det fristende at beholde sine ejendomsinvesteringer i en forventning om, at priserne vil stige igen. Stigende priser vil hverken komme som følge af stigende lejepriser eller faldende afkastkrav I et udlejningsmarked, som er præget af en stigende tomgang og stagnerende eller faldende lejeniveauer, er der imidlertid ikke umiddelbar udsigt til stigende løbende afkast, måske snarere tværtimod. Sadolin & Albæk vurderer heller ikke, at vi i de kommende kvartaler vil se, at investorernes nettostartafkastkrav vil stige. Set i et internationalt perspektiv er nettostartforrentningskravene i det danske marked relativt lave, og uden udsigt til lejestigninger forventer vi ikke, at der vil være basis for større fald i kravene til det direkte afkast ved ejendomsinvesteringer. Stigende indtjening og positive værdireguleringer fra ejendomsinvesteringer kræver dygtigt og aktivt management Det er selvklart, at i takt med, at forholdene på finansmarkederne normaliseres og at finansieringsmulighederne for investeringsejendomme udvides, da vil priserne alt andet lige stabiliseres eller stige. Men det er meget væsentligt at holde sig for øje, at mulighederne for værdiskabelse på fast ejendom både på kort og mellemlangt sigt er direkte relateret til ejerens kompetence inden for administration, drift, udvikling og optimering. For potentielle sælgere, herunder fra den finansielle sektor, er det således en overordentligt risikabel adfærd at beholde investeringsejendomme baseret på en forventning om, at priserne nok vil stige igen. På langt sigt vil vi utvivlsomt se stigende ejendomspriser. Men den helt afgørende forudsætning for, at værdierne af erhvervs- og investeringsejendomme på kort og mellemlangt sigt stiger, er ejerens evner og kompetencer inden for aktivt management. Sadolin & Albæk forventer en stigende omsætning i de kommende kvartaler Der er ingen tvivl om, at omsætningen og omsætteligheden af investeringsejendomme i dagens marked er lavere end i et normalt og velfungerende marked. Hertil kommer, at der i en periode med en meget lav omsætning uvægerligt vil akkumuleres et transaktionsbehov. Der er ejere, som af strategiske årsager vil sælge deres ejendom, men hvor dette ikke har været muligt til den forventede pris. Og der er investorer, som ønsker at øge deres eksponering, men ikke har kunnet identificere prismæssigt attraktive investeringsmuligheder. Det er Sadolin & Albæks forventning, at vi allerede i 4. kvartal 2009 vil opleve en stærkt øget omsætning af investeringsejendomme, 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 primært som følge af, at potentielle sælgere accepterer de konditioner og priser, som markedet tilbyder. Selv om priserne på de fleste typer investeringsejendomme er lavere end i 2007 og begyndelsen af 2008, er investorernes afkastkrav set i et længere tidsperspektiv og sammenlignet med andre markeder og investeringsalternativer ikke urimeligt høje. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at man ved at afvente en konjunkturforbedring kan opnå højere salgspriser. Dette alternativ forudsætter imidlertid, at ens kompetence inden for drift og optimering af fast ejendom er til stede ellers eroderes værdierne alene som følge heraf. Nettostartafkastkravene er især steget på sekundære ejendomme Ejendomme af førsteklasses kvalitet på gode beliggenheder, udlejet på lange lejekontrakter til lejere af god bonitet, appellerer specielt til institutionelle og andre langsigtede investorer, som prioriterer et sikkert afkast og en høj grad af værdistabilitet. Sådanne investorer køber normalt ejendommene til anlæg, og udbuddet af sådanne investeringsmuligheder hænger i høj grad sammen med nybygningsaktiviteten. Ejendomme med mere sekundær beliggenhed og med en højere tomgangsrisiko appellerer naturligt nok til mere risikovillige investorer. Nogle af disse har særlige kompetencer inden for drift og udvikling og er derfor i stand til at håndtere risikoelementerne ved sådanne ejendomme, mens andre blot tiltales af udsigten til et højere afkast uden at erkende, at med et højere potentielt afkast følger en højere risiko. Nettostartafkast for kontorejendomme i København 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% K3 K4 K1 K2 K3 K4 K2 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Primær Sekundær Kilde: Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 I konjunkturelt gunstige perioder stiger priserne på de sekundære ejendomme mere end på førsteklasses ejendomme. Investorerne jager høje afkast og risikovilligheden er stor. Det betyder, at tomgangsrisikoen vurderes lavere, og hvis man er i stand til at overbevise sig selv om, at tomgangsrisikoen er lille, er der ikke langt til også at forvente stigende lejepriser. Når konjunkturerne er dårlige, øges investorernes risikoaversion. Tomgangsrisikoen vurderes højere, og risikoen for, at lejepriserne vil falde, vurderes som større. Det betyder, at spændet mellem investorernes startafkastkrav på førsteklasses ejendomme og ejendomme af mere sekundær kvalitet og beliggenheder indsnævres, når konjunkturerne er gode og udvides, når konjunkturerne er dårlige. Som det fremgår af ovenstående figur, er spændet mellem prime og secondary yields steget markant i de seneste 18 måneder. Priserne på førsteklasses investeringsejendomme vil være stabile, mens priserne på sekundære ejendomme i perifere områder fortsat kan komme under pres For ejendomme i de centrale byområder betyder de aktuelle startafkastkrav, at investorerne efter Sadolin & Albæks opfattelse nu igen fuldt ud kompenseres for den større risiko. For ejendomme af sekundær kvalitet med mere perifere beliggenheder er der imidlertid risiko for yderligere prisfald. Opportunistiske investorer, som efterspørger investeringsejendomme med en høj risikoprofil, er bevidste om, at med et stort udbud og med dårlige finansieringsmuligheder er sekundære ejendomme vanskeligt omsættelige. Prisen på risiko på de finansielle markeder er generelt fortsat høj, og de priser og nettostartafkast, som registreres for sekundære og risikofyldte ejendomme på dårlige beliggenheder, afspejler næppe fuldt ud disse forhold. Mens priserne på førsteklasses ejendomme efter Sadolin & Albæks vurdering således vil stabilisere sig, er der en vis risiko for, at der for sekundære ejendomme på mere perifere beliggenheder vil kunne registreres yderligere prisfald. Et intuitivt letforståeligt mål for udviklingen i ejendomsværdierne er markedslejen divideret med startafkastkravet. Stiger markedslejen samtidig med at afkastkravet falder, vil priserne stige kraftigt. Falder markedslejen samtidig med at afkastkravene stiger, vil priserne falde kraftigt. Stiger lejen og afkastkravet samtidig, eller falder lejen og afkastkravet, vil prisudviklingen være mere stabil. I nedenstående figur er vist markedslejen divideret med startafkastkravet med 2005 som indeks 100. Som det fremgår, steg priserne på førsteklasses ejendomme knap 20% fra 2005 til markedet toppede i For ejendomme af mere sekundær 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 kvalitet steg priserne imidlertid meget kraftigere, med næsten 45% fra 2005 til Inden for begge segmenter er de nominelle priser nu faldet tilbage til et niveau på 10-12% over priserne i 2005 og korrigeres for den mellemkommende inflation er priserne tilbage på 2005-niveauet. Henset til de aktuelle rammebetingelser med en lav rente, en svag konjunkturudvikling, en høj og muligvis stigende tomgang samt en svag lejeudvikling, er det imidlertid relevant at stille det spørgsmål, om priserne på de sekundære ejendomme er faldet tilstrækkeligt. Prisudvikling på førsteklasses og sekundære kontorejendomme i København (indeks 100 = 2005) Primær Sekundær Kilde: Sadolin & Albæk Effekten af Bankpakke II kan endnu ikke for alvor registreres Mens Bankpakke I sikrede likviditetssituationen i den finansielle sektor, er formålet med Bankpakke II at styrke bankernes og realkreditinstitutternes solvens, således at de vil være i stand til at fastholde og udvide deres udlånsaktiviteter. Ikke mindst ejendomssektoren har ventet med spænding på, hvilken effekt på udlånsvilligheden som Bankpakke II vil give anledning til. Omkostningerne ved de kapitalindskud, som bankerne modtager fra staten under Bankpakke II er nemlig så høje, at de må give bankerne et betydeligt incitament til at udvide deres forretningsomfang for ikke at skade deres indtjening. Selv om det endnu er for tidligt at vurdere effekten af Bankpakke II, tyder noget efter Sadolin & Albæks vurdering på, at effekten på finansieringsvilligheden over for fast ejendom er svagt positiv. Risikovilligheden er fortsat næsten ikke til stede, men der registreres en øget villighed til i det mindste at behandle låneansøgninger fra velkonsoliderede og seriøse ejendomsinvestorer. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 Henset til de ganske høje marginaler, som bankerne i dagens lidet konkurrenceprægede marked er i stand til at få på selv meget solide ejendomsengagementer, er der ikke tvivl om, at de banker, som benytter det øgede kapitalgrundlag til at ekspandere deres udlånsaktivitet, har mulighed for at tiltrække sig overordentligt solide, attraktive og lukrative ejendomsengagementer. Betydelige finanspolitiske lempelser skal dæmpe konjunkturtilbageslaget men beskatningen af fast ejendom stiger For ledige ejendomme er ejendomsskatten en væsentlig omkostning for udlejer Betaling af dækningsafgift burde suspenderes for ledige ejendomme BESKATNINGEN AF FAST EJENDOM STIGER Siden finanskrisen for alvor brød løs for godt 12 måneder siden, er der i Danmark, som i alle andre vestlige lande, foretaget meget betydelige penge- og finanspolitiske lempelser for at afdæmpe følgerne for den almindelige konjunkturudvikling og beskæftigelsen. Skattelettelserne er dog ikke nået til erhvervsejendomssektoren, snarere tværtimod. Således er de offentlige vurderinger, som danner grundlag for beregning af grundskyld og dækningsafgift, fortsat stigende og efterhånden i mange tilfælde ude af trit med markedsværdierne. Grundskyld og dækningsafgift er for virksomhederne efterhånden en betydelig belastning, som i mange tilfælde øger domicilomkostningerne med mellem 25% og 40%. For udlejningsejendomme, som står ledige, bæres omkostningerne til ejendomsskat endeligt af ejeren, og disse omkostninger har efterhånden en størrelse, som i nogle tilfælde næsten svarer til renteudgifterne på den investerede kapital. I betragtning af, at dækningsafgiften efter loven skal udgøre et bidrag til de udgifter, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, medfører for kommunen, kan det undre, at dækningsafgift efter praksis også beregnes for ledige ejendomme, som jo notorisk ikke anvendes, og hvis tilstedeværelse næppe medfører specielle udgifter for beliggenhedskommunen. Inkonsekvensen bliver så meget tydeligere, når man erindrer, at ejere af skattemæssigt afskrivningsberettigede ejendomme ikke kan foretage skattemæssige afskrivninger på ejendomme, som ikke benyttes og dermed ikke slides. I en del andre lande er ejendomsskatterne for ledige ejendomme reduceret. En sådan reduktion giver god mening. Den betyder, at ejendomsskatten i et vist omfang i modsætning til i dag vil afspejle skattebetalingsevnen. Endvidere vil en suspension af betaling af dækningsafgift for ledige ejendomme øge symmetrien til afskrivningsreglerne. Hertil kommer, at den vil reducere investorernes risiko ved at bygge i spekulation, hvilket alt andet lige vil øge udbuddet af nye og attraktive domicilmuligheder for virksomhederne. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 HOTELMARKEDET Hotelkapaciteten i København øges i disse år betydeligt I dette nummer af NewsLetter har vi valgt at sætte speciel fokus på markedet for hoteller og hotelejendomme i København, som i disse år undergår en betydelig udvikling med en markant udvidelse af hotelkapaciteten. Denne kapacitetsudvidelse sker i en periode, hvor efterspørgslen efter hotelværelser er stagnerende. Udviklingen i antal hotelværelser i Storkøbenhavn E 2010E Kilder: Danmarks Statistik og Sadolin & Albæk Udbygning af hotelkapaciteten skaber i sig selv øget efterspørgsel Som det fremgår af ovenstående figur, øges hotelkapaciteten i 2009 og 2010 meget betydeligt. Det forekommer - for at sige det pænt - som dårlig timing, men hænger naturligt nok sammen med, at beslutningerne om at opføre nye hoteller typisk er taget 2-4 år før det tidspunkt, hvor hotellet åbnes. Det er tankevækkende, at den seneste markante kapacitetsudvidelse fandt sted i , hvor hotelmarkedet ramtes af både den svage konjunkturudvikling efter at IT-boblen brast, og af eftervirkningerne fra den 11. september Det er imidlertid værd at notere sig, at de nye hoteller, som i havde problemer med at trænge ind på markedet og sloges med lave belægningsprocenter, i dag må betegnes som betydelige succeser. Det gælder f.eks. Marriott Hotel og Hotel Skt. Petri. Det er selvsagt vanskeligt at trænge ind i et stagnerende og stærkt konkurrencepræget marked til gengæld vil det produkt, som nybyggede hoteller tilbyder kunderne, være af en så høj kvalitet, at når konjunkturerne igen vender, vil de nye hoteller vise deres konkurrencekraft. De dynamiske effekter af en udbygning af hotelkapaciteten skal ikke undervurderes. For det første vil nye internationale hotelkæder, som entrerer markedet, i sig selv øge efterspørgslen. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Specielt oversøiske hotelkæders nyetablering i København vil medføre, at byen bliver en destination for flere turoperatører, og nye oversøiske hotelkæder vil erfaringsmæssigt kunne fylde mellem 20% og 30% af kapaciteten herved. Hertil kommer, at en øget kapacitet betyder, at København er i stand til at tiltrække flere store internationale kongresser, hvor kravet er, at der inden for en kortere afstand fra kongresstedet er en betydelig hotelkapacitet. Belægningsprocenten vil i 2010 være historisk lav Det ændrer dog ikke det faktum, at en meget betydelig kapacitetsudvidelse kombineret med en vigende efterspørgsel vil påvirke hotelmarkedet negativt i Udviklingen i antal overnatninger og belægningsprocent for hoteller i Storkøbenhavn ÅTD Antal overnatninger Belægningsprocent 50 Kilde: Danmarks Statistik og STR Global Sadolin & Albæk forventer således, at belægningsprocenten for hoteller i Storkøbenhavn i 2010 vil være omkring 60%, det laveste niveau, som er registreret i nyere tid. Typisk har belægningsprocenten ligget på omkring 73-74%, og i kriseåret 2003 var den på 68%. Nedgangen vil naturligvis kunne mærkes i alle segmenter i markedet, og der vil være udsigt til en betydelig priskonkurrence. De segmenter, som vil blive mindst påvirket, vil alt andet lige være lavprissegmentet og mellemsegmentet, ligesom hotellerne i City alt andet lige vil være mindre udsatte end omegnshoteller. Først og fremmest vil der dog ske et udskilningsløb, hvor internationale og kapitalstærke kæder med et stærkt booking-netværk og nye eller nyistandsatte hoteller med et moderne produkt af høj kvalitet vil tage markedsandele fra andre aktører i markedet. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET Tomgangen for kontorer stiger helt som forventet Sadolin & Albæk vurderede i slutningen af 2008, hvor tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet var 5,5%, at tomgangen i 2009 ville stige ganske kraftigt og ultimo 2009 ville være omkring 8%. Tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, nærmer tomgangen sig nu 8%, og med den negative beskæftigelsesudvikling, som aktuelt registreres, er der ikke tvivl om, at tomgangen i de kommende måneder vil stige yderligere. Sadolin & Albæk vurderer dog fortsat, at tomgangen næppe vil stige til et niveau over ca. 10%, lidt højere end topniveauet i sidste krise i 2003, men på ingen måde et alarmerende niveau i et historisk eller internationalt perspektiv. Kontorlejepriserne er under pres En stigende tomgang vil resultere i stagnerende eller faldende lejepriser. Dette forhold registreres allerede i markedet. I forhold til andre markeder, herunder London, Stockholm og Oslo, hvor kontorlejepriserne allerede er faldet med 15% eller mere, er udviklingen i København dog bemærkelsesværdigt rolig. Toplejen er faldet med omkring 5%. Det samme gælder de typiske lejepriser i City og de mest attraktive kontorområder uden for City. Et større fald kan registreres i visse decentrale kontorområder, der aktuelt er præget af et stort udbud af ledige kontorer. Det gælder både nogle af de mere sekundære kontorområder fra 1970 erne og 1980 erne, herunder f.eks. Birkerød og Høje-Taastrup, men det gælder også Ørestad City, hvor en stor koncentration af spekulativt nybyggeri har betydet, at konkurrencen for at tiltrække sig lejere er intens. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Tomgangen for butikker synes at stagnere Når man øjner lys for enden af en tunnel, er der notorisk en risiko for, at det kan være lyset fra et modkørende eksprestog. Det er derfor ingenlunde sikkert, at de seneste måneders stagnerende tomgang inden for butiksområdet er et udtryk for, at markedet er vendt. Det er dog Sadolin & Albæks opfattelse, at tomgangen for butikker i Hovedstadsområdet ikke vil stige nævneværdigt fra det nuværende niveau. Tomgangen for butikker i Hovedstadsområdet 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Kilde: Oline - Lokalebørs Statistikken Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at privatforbruget efter et stort fald i 1. halvår 2009 ser ud til at være stabiliseret. Frigivelsen af SP-opsparingen har utvivlsomt haft en vis effekt, og det samme har det lavere renteniveau. Hertil kommer, at de fleste familier i 2010 vil opleve en væsentlig skattelettelse, hvilket i sig selv vil stimulere forbruget. Det er Sadolin & Albæks vurdering, at detailhandlen i et vist omfang allerede har indkalkuleret disse forhold i sine forventninger, og der registreres en stigende efterspørgsel efter butikker på de mest attraktive adresser. Specielt de mest kapitalstærke danske og internationale kæder forsøger at udnytte det nuværende marked til til konkurrencedygtige huslejer og uden store nøglepenge at sikre sig de mest attraktive butikslejemål på de bedste adresser, således at de er positioneret til at drage fordel af situationen, når markedsforholdene igen bedres. I nogle provinsbyer opleves en markant øget tomgang I modsætning til det centrale København og de attraktive gader i brokvartererne registreres i nogle provinsbyer en markant stigning i tomgangen, også på strøggader. Udviklingen er på sin vis trist, men forudsigelig. 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 I et detailmarked med intens konkurrence om forbrugernes gunst vinder de store kæder, som har den mest effektive markedsføring og drift samt den bedste lagerstyring. Og de store centre, som har den mest attraktive beliggenhed og det bedste butiksudbud, vinder på bekostning af mindre, umoderne centre og døde strøggader i mindre provinsbyer. Var lukkeloven allerede blevet ophævet, havde dette forhold sikkert fået skylden for denne udvikling. Men det er ikke lovgivningens skyld. Det er forbrugerne, som fuldt bevidst vælger den bedste kombination af produkt infrastruktur, udbud, indkøbsoplevelse mv. - og pris. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at sætte fokus på udviklingen i kontormarkedet, herunder også markedet for investering i kontorejendomme i de nordiske hovedstæder. Rammebetingelserne i de nordiske lande har under finanskrisen været ganske forskellige. Sveriges store eksportsektor, som står for mere end 50% af BNP, er hårdt ramt af den internationale recession. Den svenske Riksbank har reageret ved aggressive rentesænkninger, og den svenske krone er faldet markant over for de væsentligste samhandelsvalutaer. Dette må principielt indebære en risiko for, at der importeres inflation, men det store output gap i både Sverige og globalt har indtil videre betydet, at inflationen er forblevet lav. I Norge er BNP faldet væsentligt mindre end i de øvrige nordiske lande. Da krisen kom i efteråret 2008, reagerede den norske centralbank med markante rentesænkninger, og den norske krone blev svækket. Det lavere renteniveau gav sig udslag i en hurtig stabilisering af privatforbruget, og det ser ud til, at det økonomiske tilbageslag i Norge hverken bliver hårdt eller langvarigt. Eksportsektoren i det eneste EURO-land i Norden, Finland, er hårdt ramt som følge af den globale recession, og udviklingen er forværret af, at den store samhandelspartner Rusland har oplevet en markant økonomisk tilbagegang. Økonomien i Finland er derfor præget af en stigende arbejdsløshed og en svag udvikling i privatforbruget. Tomgangen for kontorer er steget i de nordiske hovedstæder Den svage økonomiske udvikling har i alle de fire hovedstæder ført til en stigende tomgang inden for kontorer. Den kraftigste stigning i tomgangen er registreret i København og Oslo, hvor antallet af ledige kontorer før krisen var meget lavt, omkring 4% af den samlede kontorbestand. In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Også i Stockholm og Helsinki er tomgangen steget, men stigningen har procentuelt været mindre. I begge markeder registreres nu en tomgang på over 10%. Det er i øvrigt tankevækkende at notere, at der i 2007 i både Stockholm og Helsinki var en tomgang på niveau med eller over den tomgang, som i dag ses i København og Oslo. Udviklingen i tomgang for kontorer i de nordiske hovedstæder 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Helsinki København Oslo Stockholm Kilde: Sadolin & Albæk Stigende tomgang medfører faldende lejepriser Det kan ikke undre, at udviklingen i antallet af ledige kontorer har medført et nedadgående pres på lejepriserne. Udviklingen i toplejepriser (i EUR pr. m 2 pr. år) for kontorer i de nordiske hovedstæder Helsinki København Oslo Stockholm Kilde: Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, steg lejepriserne frem til og med 2008, uanset at man allerede i dette år kunne registrere en stigning i antallet af ledige kontorarealer. 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Afkastkravene ved fast ejendom er steget i hele Norden I indeværende år er lejepriserne imidlertid faldet. I Oslo er toplejen for kontorer således faldet fra NOK til NOK pr. m 2 pr. år, et fald på mere end 25%. Også i Stockholm har faldet været markant, omkring 20%. København har som sædvanligt de absolut laveste og mest stabile kontorlejepriser i de nordiske hovedstæder og må investeringsmæssigt betegnes som markedet med den laveste risiko. Den lave volatilitet på det københavnske kontorlejemarked giver sig udtryk i et i dagens marked relativt lavt nettostartafkastkrav. Udviklingen i nettostartforrentningskrav på førsteklasses kontorejendomme 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Kilde: Sadolin & Albæk Helsinki København Oslo Stockholm I ingen af de 4 lande har det faldende renteniveau kunnet ændre det forhold, at nettostartforrentningskravene ved investeringer i førsteklasses kontorejendomme er steget, hvilket endnu engang understreger, at der ikke empirisk kan sandsynliggøres nogen korrelation mellem renter og startafkastkrav på fast ejendom. Massive tvangssalg er overvejende et dansk fænomen I betragtning af, at København er den nordiske hovedstad, som i det seneste år har haft de mest stabile lejepriser og de mest stabile startafkastkrav, kunne man forledes til at tro, at den finansielle sektor i de øvrige nordiske lande ville være hårdere ramt af udviklingen på ejendomsmarkedet. Der, hvor lejen er faldet mest og startafkastkravene steget mest, må priserne alt andet lige være faldet mest og den finansielle sektor være hårdest ramt. Dette er imidlertid ingenlunde tilfældet. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Tilsyneladende har risikovilligheden i dele af den danske finanssektor været overordentligt meget højere end i de øvrige nordiske lande, hvor markederne er domineret af relativt få og meget store banker. Den fragmenterede danske banksektor har således i højkonjunkturperioden konkurreret intenst på ikke bare marginaler, men også på risiko. Det er i denne forbindelse ganske tankevækkende, at nødlidende ejendomsporteføljer i det svenske marked overvejende har udenlandske (og ikke mindst danske ) ejere, og at sådanne porteføljer langt overvejende er finansieret med udenlandsk kapital, ofte med engelske eller tyske banker på 1. prioriteten, og med mezzaninfinansiering fra danske eller islandske banker, eller med såkaldte ejendomsobligationer, hvor følsomheden over for ændringer i den underliggende drift eller af finansieringsomkostningerne har været så stor, at mange af disse obligationer burde have været rubriceret som junk bonds. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,7% Sekundær ,1% Århus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 0,00 Århus Primær 5,25 5,25 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 6,25 6,00 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 5,50 5,50 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 0,25 Sekundær 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 0,25 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 5,6 4,7 4,5 3,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 - na Å rhus Amt * 5,5 4,1 4,4 4,3 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 - na T rekantområdet 4,3 4,5 4,1 3,2 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 - na Butik Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,8% Høj ,0% Lav ,9% Århus Top ,0% Høj ,6% Trekantområdet Top ,0% Høj ,8% Startforrentning - %-point - København Primær 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Århus Primær 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 0,25 Sekundær 5,75 5,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 0,25 Trekantområdet Primær 4,75 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 0,25 Sekundær 6,25 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 1,3 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 - na Å rhus Amt * 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 - na T rekantområdet 2,8 2,3 2,3 1,8 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 - na Lager/produktion Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Århus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Kort 7,00 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 0,00 Århus Lang 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 0,00 Kort 7,50 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 0,00 Trekantområdet Lang 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Kort 7,50 7,25 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 0,00 Tomgang - %-point - S torkøbenhavn 3,0 2,6 2,3 1,9 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 - na Å rhus Amt * 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 - na T rekantområdet 2,1 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 - na * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 I mere end 40 år har Sadolin & Albæk været markedsleder inden for formidling og rådgivning vedrørende erhvervs- og investeringsejendomme: Formidling af erhvervs- og investeringsejendomme, herunder kontorejendomme, butiksejendomme og centre, større industri- og distributionsejendomme, boligudlejningsejendomme, hoteller samt ejendomsselskaber. Investeringsstrategisk rådgivning og porteføljeanalyse samt asset management. Rådgivning og prospektudarbejdelse vedrørende etablering af og emissioner for ejendomsfonde og ejendomsselskaber. Formidling af større erhvervslejemål. Rådgivning af lejere vedrørende lokalisering, identifikation af lejemål samt forhandlinger med ejere, developere og myndigheder, samt virksomheders arealanvendelse og eksponering i fast ejendom (Corporate Solutions). Ejendoms- og porteføljevurderinger. Sadolin & Albæk har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Jones Lang LaSalle, som er en af verdens største rådgivningsog mæglervirksomheder inden for erhvervs- og investeringsejendomme. Samarbejdsaftalen giver tillige Sadolin & Albæk en solid nordisk platform, idet Jones Lang LaSalle har kontorer i Sverige og Finland samt samarbejder med Akershus Eiendom i Norge (siden 2001). Jones Lang LaSalle har mere end ansatte fordelt på 750 kontorer i 60 lande og er yderst velrenommeret internationalt. Jones Lang LaSalle, som har hovedkontor i Chicago, er noteret på NYSE. I kraft af denne strategiske alliance er Sadolin & Albæk i stand til at bistå skandinaviske og internationale virksomheder med rådgivning og formidling af fast ejendom i hele Skandinavien og globalt. Ligeledes holder Sadolin & Albæk som akkrediterede Chartered Surveyors og medlem af RICS sig ajour med de nyeste internationale vurderingsstandarder og regnskabspraksis. Rådgivning vedrørende projekt- og byudvikling. Analyser af erhvervsejendomsmarkedet. Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26 DK-1067 København K T: F: Store Torv 7, 2 DK-8000 Århus C T: F: E: W: CVR nr ISSN:

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans

Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans Indlæg af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen ved Bygherreforeningens Jubilæumskonference Stærekassen, den 17. juni. Baseret på vismandsrapporten om dansk

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 1. kvartal 2015 Ejendomsfinansiering i 2015 Ændringer

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere