Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er en udfordring, og betyder at der skal foretages prioriteringer af de midler, som klubben kan disponere over. Bestyrelsen klager ikke, da det i dag er vilkårene generelt i Dansk Golf, men vælger at være taknemmelig over de muligheder, som klubben har haft gennem tiden. Horsens Golfklub har i dag et solidt økonomisk fundament, modsat mange andre af vore kollegaer. Klubben klarer sig fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der eksistere, hvorfor bestyrelsen ser positivt på fremtiden, men vedkender sig en fortsat udfordring de næste par år eller mere. Bestyrelsens hovedområder for prioritering er fortsat: Fokus på økonomi. Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse på banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Årsberetningen beskriver på følgende områder: 1. Medlemmerne 2. Banen 3. Regnskabet Budget Sportsresultater 6. Medarbejderne 7. Vores sponsorer 8. Fremtiden Bestyrelsens årsberetning

2 1. Medlemmerne Medlemsantallet i Dansk Golf Union har siden 2008 været stagnerende. DGU er dog fortsat det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. DGU har 188 medlemsklubber. En stigning på 0,54% (1 klub) i forhold til Klubberne har i alt aktive og passive medlemmer. Et fald for aktive medlemmer på 0,25% (384 aktive) og et fald på 6,00% for passive medlemmer (1.108 passive) Nye medlemmer Nye medlemmer Heraf nye golfspillere Velkommen til 77 nye medlemmer, som er det højeste antal siden Heraf er de 44 helt nye golfspillere, som har været en del af de 73 prøvemedlemmer vi har haft igennem, i løbet af sæsonen. Glædeligt er det at vi har formået at fastholde en væsentlig højere andel af prøvemedlemmerne. Vi har formået at fastholde 60 % af prøvemedlemmerne, hvor vi i 2012 kun formåede at fastholde 47 %. Vi håber at årsagen er en bedre indslusning, i både spil og i klubben, men erkender at det kan være tilfældigheder. Af de 77 nye medlemmer er der 13 passive medlemmer, der har besluttet at aktivere deres medlemskab igen. En meget positiv udvikling. Konkurrencen med at tiltrække nye golfspillere, er yderligere skærpet, ligesom potentialet af nye golfspillere synes at være faldende. Bestyrelsen har fulgt denne udvikling opmærksomt, de sidste par år og har foretaget justering af vore medlemsbetingelser, i et forsøg på at tilpasse sig markedsvilkårene. Bestyrelsen vurdere, at det nu er nødvendigt at foretage yderligere tilpasning af medlemsbetingelserne, og vi henviser til bestyrelsens forslag, om forhøjet kontingent for medlemmer med betalt og ikke betalt indskud samt Par 3 medlemsskab Nettoafgang seniormedlemmer Nettoafgang Afgang i % seniormedlemmer % % % % % % Bestyrelsens årsberetning

3 Klubben har fortsat en nettoafgang. I 2013 har nettoafgangen været på 1 % svarende til 7 medlemmer. Det er den laveste nettoafgang siden 2007, som er det seneste år hvor vi have en netto tilgang. Vi glæder os over at det går den rigtige vej, men samtidig kan vi konstatere, at klubben siden 2008 netto har mistet 224 senior medlemmer i de sidste 6 år Det er et rigtigt stort antal, og svarer til en mistet indtægt på ca. 1,3 mio. kr. med det nuværende kontingent niveau. Ændrede interesser, andre prioriteringer i fritiden, samt ikke mindst en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år. Aldersfordeling af seniormedlemmerne Alder Damer Herrer Antal i 2013 Antal i 2012 Antal i 2011 Antal i 2010 Antal i 2009 Antal i 2008 Antal i år (6%) 52 (6%) 54 (6%) 69 (7 %) 101 (10%) 105 (10 %) 120 (11 %) år (26%) 246 (28%) 242 (27%) 254 (27%) 276 (27%) 277 (26 %) 294 (27 %) år (34%) 311 (35%) 321 (35%) 329 (35%) 386 (39%) 407 (39 %) 455 (41 %) (33%) 271 (31%) 287 (31%) 280 (30%) 225 (23%) 252 (24 %) 216 (20 %) (1%) 3 (0%) 4 (1%) 7 (1%) 12 (1 %) 13 (1 %) 15 (1 %) Total Andelen af medlemmer over 65 år fortsætter med at stige. I 2007 var andelen 20 %, som i 2013 er steget til 33 %, og er nu tæt på at udgøre den største andel af medlemmerne. Den største andel af medlemmer er i aldersgruppen år med 34 %. I 2007 repræsenterede aldersgruppen 41 % I alt er 68 % af medlemmerne over 50 år, hvilket er en stigning på 2 % point i forhold til Det er der i realiteten ikke noget mærkeligt i, da det følger den øvrige udvikling i Dansk Golf, ligesom det også afspejler demografien i Danmark. Det betænkelige er at antallet af medlemmer under 50 år er stærkt faldende, og udgør nu blot 286 medlemmer, svarende til 32 % af medlemmerne. I 2007 var andelen 38 %. Vi mangler det naturlige generationsskifte, som vil blive et problem på længere sigt. Bestyrelsens årsberetning

4 Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori) Yng. Sand Passiv I alt Senior Yngling Stud Junior kasse Long Greenfee I alt Antal medlemmer primo Prøvemedlem til senior medlem Øvrige nye medlemmer Senior fra ynglinge Yngling.stud. fra yng Yngling fra junior Jun. Fra sandkasse Aktivt medlem fra passiv Aktiv til passiv senior Aktiv til passiv ynglinge Aktivt til passiv (1/1-1/3-2013) 7 7 I alt tilgang af nye medlemmer Udmeldt pr. 31/ Medlemmer udmeldt 1/1-1/ Medlemmer passive 1/1-1/ Medlemmer overgået til passiv Medlemmer udmeldt pga.restance Yngling til ynglingstud Sandkasse Til junior Junior til yngling Yngling til senior Passivt til aktivt medlem I alt afgang af medlemmer Antal medlemmer ult Medlemsstatistik Medlemmer i Heraf passive Heraf seniorer alt Bestyrelsens årsberetning

5 Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2013, er opgjort til 812 aktive og 93 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med 1806 aktive medlemmer (Vejle), til den mindste golfklub med 53 aktive medlemmer (Sunset). Horsens Golfklub er Danmarks 31. største klub målt på antal aktive medlemmer. Udvikling ynglinge og juniorer Ynglinge Juniorer Sandkasse Antallet af juniorer og ynglinge er ligeledes påvirket af mange forskellige, fleksible og uforpligtende tilbud af fritids aktiviteter, der strømmer gennem samfundet i dag. Det kan også afspejles i antallet af juniorer og ynglinge som er faldet med 35 % siden Dog har der været en positiv tilgang af ynglinge i 2013, som skyldes en øget fastholdelse fra overgang fra junior, samt et antal prøvemedlemmer som ligeledes er fastholdt. Handicapfordeling alle medlemmer (excl. sandkasse) Handicap Antal 2013 Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 <4, ,5-11, , ,4 18, ,4 26, ,0 41, ,0 > Total Antallet af golfspillere med et handicap > 41,1 er faldet dramatisk i 2013, i forhold til Sammenholdt med bedre plads på 18 huls banen, giver det bestyrelsen overvejelser, om at hæve handicap grænsen på 18 huls banen til 45,0 således at endnu flere kan få glæde af vores bane. Bestyrelsens årsberetning

6 Greenfee og Østjysk Golfring Greenfee sæsonen startede sent i 2013, og vi havde meget få greenfee gæster de første måneder af sæsonen. Ved udgangen af maj måned havde vi haft 40 % færre gæster, i forhold til Sommeren blev heldigvis god, og ved udgangen af året kunne vi konstatere en stigning på 2 % i forhold til 2012 på 18 huls banen. Det er vi meget tilfredse med, især da 2012 var et rigtigt flot år med stor stigning i forhold til Tallene indeholder en del variationer, inden for de enkelte greenfee-typer, som ses nedenfor. Greenfee-besøg 18 hul banen I forhold til 2011 I forhold til 2012 Total besøg +12% +3% Østjysk Golfring +19% +9% Golfhæftet, Teetime +38% -8% Fuld betalende +10% -4% Gæste ordning +9% -16% Billetter -10% +25% Den positive udvikling fra 2012, er fortsat ind i 2013, dog med en mindre vækst rate sammenlignet med 2012 mod Vi blev begunstiget med en god sommer og et godt efterår men samtidig en meget sen start på sæsonen. Banen har været i en god stand hen over sommer og efterår, som også afspejles i mange positive tilkendegivelser fra vores gæster. Gode oplevelser giver genbesøg og generere ambassadører. En god cirkel som vi skal forsøge at fortsætte og bevare. Antal af gæster er et vigtigt element i at generere indtægter for golfklubben, men også for Cafeen og Proshoppen er gæster vigtige. Greenfee indtægten for 18 huls banen er på niveau med sidste år, på trods af en mindre besøgsstigning. I 2013 var der en forholdsvis stor stigning i brug af billetter, som kan variere fra år til år. Par 3 banen fortsætter sin fremgang, og har præsteret en besøgsstigning på 17% i forhold til 2012, hvor vi startede med Pay & Play konceptet. Banen er blevet kendt som en rigtig god og udfordrende Pay & Play bane, men banen kan rumme flere besøgende, så der er plads til yderligere udvikling af vores koncept. Vi har gode forventninger til yderligere vækst, og vi henviser til bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen til en ny medlemskategori for Par 3 banen. Greenfee-indtægten på Par 3-banen er forøget med 6 % i forhold til Bestyrelsens årsberetning

7 Østjysk Golfring er den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 28%, samt en vækst på 44% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Skanderborg kom med som ny klub i 2013, men selv uden Skanderborg er det fortsat en imponerende vækst. Et medlemsfordel som der sættes stor pris på i alle 6 klubber, og med en stor opbakning. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 6 golfklubber, kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes i Østjylland! Der kommer et par ændringer i 2014, hvor prisen på kortet vil stige til kr. 800,00 samtidig med at medlemmer, der ikke har betalt indskud skal betale kr.1.600,00. Det er specielt i Juelsminde og Himmelbjerg, hvor dette er gældende, da disse to klubber i 2014 vil fjerne indskud. Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg 116 I alt Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg 2869 I alt Bestyrelsens årsberetning

8 3. Banen Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. Bestyrelsen har ikke foretaget disponeringer til anlægsinvesteringer på banen, i relation til Banerapporten fra 2003, siden Vi mener nu at vi bør foretage investeringer til at anlægge et antal nye teesteder, som beskrevet i rapporten, og vi henviser til budgettet for 2014, hvor konsekvenser af dette forslag er beskrevet. Vi påregner at investere kr til dette formål, og vedkender at golfklubben ikke kan generere dette beløb, alene fra den løbende drift, men må financierers fra klubbens opsparede midler. Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,5 mio. kr. Vinteren 2013 var hård ved banen, og det blev en historisk sen opstart på banen. Nattefrost til midt i april, svampeangreb på specielt de gamle greens, stankelbenslarver og råger, som river græsset væk for at spise larver. Udfordringerne var store for Hede Danmark i forårets måneder, og først omkring midten af juni var banen igen i rigtigt fin stand. Det var den så til gengæld resten af sæsonen, samtidig med en sommer fra sin varmeste side. Mange golfbaner rundt i Danmark var brændt af, men i Horsens var der grønne fairways på golfbanen. Der er både fordele og ulemper, ved banens beliggenhed og vækstlag! Det blev en sen åbning af sommergrens d. 26. april, men til gengæld også en sen lukning d. 9. december. En af vores største udfordringer i 2013, som ikke er direkte henført til banen, var og er 1. sal på Driving Range. Til stor irritation for alle medlemmer, gæster, medarbejdere og bestyrelse, har fremføringsmekanisme og automat ikke fungeret optimalt, gennem det meste af sæsonen. Mange ihærdige forsøg fra mange, gennem sæsonen, for at udbedre og finde årsagen er mislykkes. Vi har nu konkluderet at vi ikke kan fortsætte med den nuværende model for fremføring, og ser os nødsaget til at investere i en anden model for fremføring. Investeringen vil andrage ca. kr og er indeholdt i budgettet for De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrere med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen har en skarp opfølgning, og har i 2013 besøgt 29 golfklubber og givet 4 påbud. Bestyrelsens årsberetning

9 Fra og med marts 2014 skal alle golfklubber indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er meget tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. 4. Regnskabet 2013 Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Klubbens økonomi er fortsat god og med en solid likviditet. Klubben er velkonsolideret og, efter bestyrelsens mening, godt rustet til fremtidens udfordringer. 5. Budget 2014 Der henvises til særskilte kommentarer for budget Budgettet viser et underskud, og bestyrelsen anser det som forsvarligt at dække underskuddet med klubbens opsparede midler. 6. Sportsresultater Juniorer: Mange af vore unge spillere gjorde sig positivt bemærket i 2013, et lille udpluk af resultaterne ses nedenfor: Stephanie Amalie Astrup blev i slutningen af 2012, optaget i obs.truppen til juniorlandsholdet og slog sig fast på A-truppen i løbet af 2013 sæsonen. Senest er Stephanie blevet TEAM DK atlet. Stephanie spillede mange internationale og nationale matcher i 2013 bl.a. kan nævnes: Cave Richmere, Frankrig - Nr. 1, Hammel Junior Open - Nr. 1, AON DGU Junior Tour II - Nr. 1 (med hole in one ) Kamilla Bang Christensen havde også en fantastisk sæson og opnåede bl.a. - Nr. 1 Cobra/Puma, Skanderborg, Nr. 1 Girls Only touren, Viborg - Nr. 1 Girls Only touren, Roskilde og Nr. 1 i den samlede Girls Only tour Fik ligeledes en meget flot 2. plads ved Haderslev ynglinge open Alexander Loft gjorde sig også positivt bemærket, ved at vinde de 4 individuelle turneringer i JDT for U16. Bestyrelsens årsberetning

10 I AON Juniorholdturneringen, deltog vi med et elite-hold, et ynglingehold og et U16 hold. Spillerne fik megen erfaring og er i år klar til nye udfordringer. I kredsturneringen var vi igen suveræne, og genvandt pokalen efter den havde tilbragt et år i Vejle. Ikke mindst efter storsejr i sidste spillerunde på hjemmebane, hvor vi vandt både A og B rækken. Gennem sæsonen deltog over 30 forskellige juniorer i turneringen, under kyndig ledelse af Sun Phan. Sandkassegolferne hyggede sig igen gevaldigt med at lege golf, godt hjulpet på vej af Rasmus Lomholt, Oliver Hagedorn-Olsen og Jan Rasmussen. Det er vigtigt at de unge får gode oplevelser til træningen, hvor de også har mulighed for at invitere venner med. På eliteplan deltog vi i Danmarksturneringen med 5 hold: - Et 2. divisionshold seniorer, som sluttede på 3.pladsen, ved at dele den sidste kamp mod Esbjerg. - I løbet af året spillede: Inge Løvbjerg, Eva Panduro, Kell Haüser, Jens Jørn Lauridsen, Henrik Myhre, Bjarne N. Jensen, Per Hald, Jimmi Augustesen, Klaus Brinch- Møller, Zoran Nikolic, Jan Rye og Kaptajn Danny Carstens på holdet. - Et veteran-divisionshold med Lis Jacobsen, Bent Johansen, Erling Rasmussen, Niels Bjørn Rühne, Kirsten Myhre, Bjarne Iversen, Henrik Myhre, Ellen Meidahl, Anne Marie Nikolic, Gerhardt Børlum, Finn Ingolf Nielsen og Kaptajn Erling Walther Madsen. Holdet vandt en kamp over Odense så sikkert som 10-4, men da det var de eneste point der blev opnået blev det desværre til en sidsteplads i puljen. - Et herrehold i 3. division med Jacob Madsen, Simon Kaiser Frederiksen, Jesper Uldum, Oliver Rasmussen, Oliver Hagedorn-Olsen, Rasmus Lomholt, Mads Lomholt, Steffen Oakley, Søren Mogensen og Kaptajn Graham Oakley. Holdet lå inden sidste spillerunde nr. 1 men da begge kampe blev tabt, landede vi desværre på 3. pladsen. - Et herrehold i kvalifikationsrækken med, Mikkel Jensen, Jacob Haüser, Søren Braas Skytte, Carsten Sørensen, Thomas Rasmussen, Dion Krag, Michael Rosenberg, Peder Andreasen. Holdet blev nr. 2 i puljen. - Et fusions-damehold i kvalifikationsrækken med Stephanie Amalie Astrup, Kamilla Bang Christensen, Camilla Vildrik Pedersen, Helle Birn Sand, Sofie K. Nielsen, Mathilde Milo Laursen, Bente Munkholm, Lene Offersen og Kaptajn Jan Rasmussen. - Holdet vandt indledende pulje efter en tæt duel med Åskov - kom i oprykningsspil, hvor det også gik godt så holdet spiller divisionsgolf i Bestyrelsens årsberetning

11 På eliteplan har vi gennem 2013 til tider haft svært ved at stille slagkraftige hold, heldigvis har vi i 2014 fået tilgang af flere stærke spillere, og en af målsætningerne for året, er oprykning for vort 3. div. Herrehold. Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som i år blev afviklet i weekenden 25. og 26.august, hvor 87 deltagere havde tilmeldt sig. Flere end året før, hvor der var 74 deltagere. Klubmestrene er pr. definition de bedste golfspillere, vi har i klubben, og det må være på sin plads at nævne vore klubmestre i bestyrelsens årsberetning. Vi ønsker endnu engang klubmestrene til lykke med titlen. Herrer: Jacob Madsen Damer: Susanne Holten Senior: Danny Carstens Senior: Eva Panduro Mid-age : Søren Braas Skytte Mid-age: Ikke afholdt Veteran: Per Brandt Andersen Veteran: Bente Munkholm Junior: Oliver U. Rasmussen Junior: Stephanie Amalie Astrup Alle klubmestrene mødtes efterfølgende i en hulspilsturnering, for at finde klubbens bedste dame- og herrespiller uanset alder. Klubbens bedste dame og herrespiller blev igen i år Stephanie Amalie Astrup og Jacob Madsen, som gentog bedriften fra Et stort tillykke til Stephanie og Jacob, som dermed fortsat kan disponere over deres personlige P-plads. Turneringsudvikling Åbningsturnering Vitus Bering Elite Ikke afholdt Ikke afholdt Tee Time Ikke afholdt Horsens Bys Ærespokal Generations Match 20 Ikke afholdt 34 Ikke afholdt 40 Pinsemorgen Royal Unibrew Klubmesterskab Kortbanemesterskab Ikke afholdt 30 Cross Country Juleturnering 20 Ikke afholdt 27 Ikke afholdt 62 Ialt Der er afholdt 9 turneringer mod planlagt 10 turneringer. Tee Time turneringen blev aflyst da der var for få deltagere. Bestyrelsens årsberetning

12 Antallet af deltagere til turneringerne har været jævnt faldende de sidste par år og der er selvfølgelig et vis sammenhæng med faldende medlemstal. Det er også usikkert hvilken effekt indførsel af forskellige former for turneringer har haft men bestyrelsen er fortsat åbne for forslag til ændringer af turneringsform. 7. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv, år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Et af sekretariatets vigtigste opgaver er medlemspleje, og god kundeservice, overfor vore gæster. En opgave som Susanne og Karsten udfører på bedste vis, med mange positive reaktioner og kommentarer fra medlemmer og gæster. Et andet område er at rekruttere nye medlemmer, som sker via åbent-hus-arrangementer, deltagelse i udstillinger, markedsføring eller direkte kontakt med potentielle nye medlemmer. I disse tider, et hårdt og til tider utaknemmeligt job, men hvor Susanne og Karsten løfter niveauet. Bestyrelsen anerkender i stor grad deres indsats for golfklubben. Else, Graham og Steffen Oakley er på mange områder omdrejningspunktet, for mange medlemmer og gæster. Det er i shoppen man finder, hvad vi har brug for, og det er i shoppen snakken går, om alt mellem himmel og jord. En velfungerende Proshop er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende Proshop. Familien Oakley har en høj servicegrad, som ikke kun gælder for deres egen shop, men bestemt også for medlemmer og gæster, der søger råd og hjælp ved besøg i klubben. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub og deres professionelle indstilling til driften af Proshoppen. Vores samarbejde med Henrik og Pernille har i februar års jubilæum. Et unikt samarbejde, i en tid hvor flere og flere golfklubber har store udfordringer, i at få deres golfcafe til at fungere optimalt, og deraf et konstant skift af forpagtere. En velfungerende cafe er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende cafe, og vi kender ingen golfklubber som har åben 365 dage om året! En stor tak til Henrik, Pernille og deres team, for indsatsen. Fra klubbens side kan vi kun opfordre til en fortsat udvikling af jeres koncept, både i cafeen og i jeres cateringvirksomhed. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 8. sæson i Bestyrelsens årsberetning

13 Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at rekruttere frivillige, og er til tider et utaknemmeligt job med alt for lidt anerkendelse. Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, vi har i dag. En stor tak fra bestyrelsen for jeres hjælp og støtte til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En speciel tak til vores nye begynderudvalg, som har haft sit første år og med stor succes. Det er glædeligt at de alle har givet tilsagn om at fortsætte i udvalget. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse også yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. 8. Vores sponsorer Gennem hele sæsonen arbejdes der fra sekretariatets side ihærdigt med sponsorer. Møder, påvirkning og besøg, er en del af det daglige arbejde. Det er en fornøjelse, for bestyrelsen at være vidne til denne aktivitet, måned for måned. Resultatet af dette aktive arbejde, er en fortsat stor lokal opbakning fra vores sponsorer, og klubben er taknemmelig for denne opbakning. Vi erkender, at det er svært, da konkurrencen i det lokale sponsormarked er hård og intensiv. Der er mange foreninger og andre interessenter, der bejler til de samme sponsorer, men vi føler selv at vi har succes og kan tilbyde vore sponsorer noget til gengæld. Vi benytter lejligheden til at takke vore sponsorer, for den store støtte, og opfordrer samtidig hver enkelt medlem til at støtte vore sponsorer. De fortjener det. 9. Fremtiden Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års stigning i greenfee har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Det kræver dog, at vi gør os mere konkurrence dygtige, i at tiltrække nye golfspillere, bruger lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro, indføre mulighed for nye medlemmer at vælge om de vil betale indskud eller betale et forhøjet kontingent i en årrække. Begynde at investere i banen igen, efter en pause på 3 år, og i første omgang starte med forbedring af et antal teesteder. Vi syntes at vi har udvist mere end rettidig omhu de sidste 3 år, og at vi derfor godt kan tillade os, at smide lidt af vores forsigtighed væk. Vi er beviste om at vores udfordringer ikke forsvinder, blot fordi vi bruger lidt af vores reserver, men det kan kick starte en ny positiv udvikling for klubben. Mange klubber fjerner indskud, og Horsens Golfklub er faktisk en af færre og færre klubber i Danmark, som fastholder indskud. Bestyrelsens årsberetning

14 Det er der gode grunde til, da vi fortsat mener at vi som klub er attraktiv, ligesom vi gennem en årrække har gjort klubben økonomisk attraktiv. Vi håber at vi med vores tiltag med fjernelse af indskud, men med forhøjet kontingent, kan gøre os endnu mere konkurrence dygtig, og skabe grobund for flere medlemmer. Klubben har et faldende medlemsantal, og dermed en netto afgang, hvilket primært skyldes en stigende høj aldersprofil, hvor mange af vores ældre medlemmer desværre stopper med golf. Denne udvikling er også en væsentlig årsag, til at bestyrelsen nu stiller forslag om en ny medlemskategori for Par 3 banen. Der kan være barrierer i dels økonomi, men også manglende fysisk mulighed, for at udnytte 18 huls banen der gør at ældre medlemmer stopper med golf. Bestyrelsen vil fortsat følge medlemsudviklingen intensivt, og såfremt tiltagene i 2014 ikke viser sig at være tilstrækkelig, til at opfylde vores ambition, vil bestyrelsen vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor vi for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 5 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2014 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år, bortset fra at vi har smidt lidt forsigtighed væk og vil starte på at investere i vores bane. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter Vi glæder os til en ny sæson, 2014, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 30. marts kl Mange golfhilsner Bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5. Dato: 30. september 2013. Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub.

Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5. Dato: 30. september 2013. Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub. Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5 Dato: 30. september 2013 Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub Agenda: 1. Valg af referent 2. Godkendelse af referat fra side møde 3.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub

Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub Indledning. Først vil jeg beskrive nogle ydre forhold, som vi ingen indflydelse har på, men som har betydning for drift af vores klub. Generel interesse

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere