Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er en udfordring, og betyder at der skal foretages prioriteringer af de midler, som klubben kan disponere over. Bestyrelsen klager ikke, da det i dag er vilkårene generelt i Dansk Golf, men vælger at være taknemmelig over de muligheder, som klubben har haft gennem tiden. Horsens Golfklub har i dag et solidt økonomisk fundament, modsat mange andre af vore kollegaer. Klubben klarer sig fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der eksistere, hvorfor bestyrelsen ser positivt på fremtiden, men vedkender sig en fortsat udfordring de næste par år eller mere. Bestyrelsens hovedområder for prioritering er fortsat: Fokus på økonomi. Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse på banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Årsberetningen beskriver på følgende områder: 1. Medlemmerne 2. Banen 3. Regnskabet Budget Sportsresultater 6. Medarbejderne 7. Vores sponsorer 8. Fremtiden Bestyrelsens årsberetning

2 1. Medlemmerne Medlemsantallet i Dansk Golf Union har siden 2008 været stagnerende. DGU er dog fortsat det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. DGU har 188 medlemsklubber. En stigning på 0,54% (1 klub) i forhold til Klubberne har i alt aktive og passive medlemmer. Et fald for aktive medlemmer på 0,25% (384 aktive) og et fald på 6,00% for passive medlemmer (1.108 passive) Nye medlemmer Nye medlemmer Heraf nye golfspillere Velkommen til 77 nye medlemmer, som er det højeste antal siden Heraf er de 44 helt nye golfspillere, som har været en del af de 73 prøvemedlemmer vi har haft igennem, i løbet af sæsonen. Glædeligt er det at vi har formået at fastholde en væsentlig højere andel af prøvemedlemmerne. Vi har formået at fastholde 60 % af prøvemedlemmerne, hvor vi i 2012 kun formåede at fastholde 47 %. Vi håber at årsagen er en bedre indslusning, i både spil og i klubben, men erkender at det kan være tilfældigheder. Af de 77 nye medlemmer er der 13 passive medlemmer, der har besluttet at aktivere deres medlemskab igen. En meget positiv udvikling. Konkurrencen med at tiltrække nye golfspillere, er yderligere skærpet, ligesom potentialet af nye golfspillere synes at være faldende. Bestyrelsen har fulgt denne udvikling opmærksomt, de sidste par år og har foretaget justering af vore medlemsbetingelser, i et forsøg på at tilpasse sig markedsvilkårene. Bestyrelsen vurdere, at det nu er nødvendigt at foretage yderligere tilpasning af medlemsbetingelserne, og vi henviser til bestyrelsens forslag, om forhøjet kontingent for medlemmer med betalt og ikke betalt indskud samt Par 3 medlemsskab Nettoafgang seniormedlemmer Nettoafgang Afgang i % seniormedlemmer % % % % % % Bestyrelsens årsberetning

3 Klubben har fortsat en nettoafgang. I 2013 har nettoafgangen været på 1 % svarende til 7 medlemmer. Det er den laveste nettoafgang siden 2007, som er det seneste år hvor vi have en netto tilgang. Vi glæder os over at det går den rigtige vej, men samtidig kan vi konstatere, at klubben siden 2008 netto har mistet 224 senior medlemmer i de sidste 6 år Det er et rigtigt stort antal, og svarer til en mistet indtægt på ca. 1,3 mio. kr. med det nuværende kontingent niveau. Ændrede interesser, andre prioriteringer i fritiden, samt ikke mindst en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år. Aldersfordeling af seniormedlemmerne Alder Damer Herrer Antal i 2013 Antal i 2012 Antal i 2011 Antal i 2010 Antal i 2009 Antal i 2008 Antal i år (6%) 52 (6%) 54 (6%) 69 (7 %) 101 (10%) 105 (10 %) 120 (11 %) år (26%) 246 (28%) 242 (27%) 254 (27%) 276 (27%) 277 (26 %) 294 (27 %) år (34%) 311 (35%) 321 (35%) 329 (35%) 386 (39%) 407 (39 %) 455 (41 %) (33%) 271 (31%) 287 (31%) 280 (30%) 225 (23%) 252 (24 %) 216 (20 %) (1%) 3 (0%) 4 (1%) 7 (1%) 12 (1 %) 13 (1 %) 15 (1 %) Total Andelen af medlemmer over 65 år fortsætter med at stige. I 2007 var andelen 20 %, som i 2013 er steget til 33 %, og er nu tæt på at udgøre den største andel af medlemmerne. Den største andel af medlemmer er i aldersgruppen år med 34 %. I 2007 repræsenterede aldersgruppen 41 % I alt er 68 % af medlemmerne over 50 år, hvilket er en stigning på 2 % point i forhold til Det er der i realiteten ikke noget mærkeligt i, da det følger den øvrige udvikling i Dansk Golf, ligesom det også afspejler demografien i Danmark. Det betænkelige er at antallet af medlemmer under 50 år er stærkt faldende, og udgør nu blot 286 medlemmer, svarende til 32 % af medlemmerne. I 2007 var andelen 38 %. Vi mangler det naturlige generationsskifte, som vil blive et problem på længere sigt. Bestyrelsens årsberetning

4 Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori) Yng. Sand Passiv I alt Senior Yngling Stud Junior kasse Long Greenfee I alt Antal medlemmer primo Prøvemedlem til senior medlem Øvrige nye medlemmer Senior fra ynglinge Yngling.stud. fra yng Yngling fra junior Jun. Fra sandkasse Aktivt medlem fra passiv Aktiv til passiv senior Aktiv til passiv ynglinge Aktivt til passiv (1/1-1/3-2013) 7 7 I alt tilgang af nye medlemmer Udmeldt pr. 31/ Medlemmer udmeldt 1/1-1/ Medlemmer passive 1/1-1/ Medlemmer overgået til passiv Medlemmer udmeldt pga.restance Yngling til ynglingstud Sandkasse Til junior Junior til yngling Yngling til senior Passivt til aktivt medlem I alt afgang af medlemmer Antal medlemmer ult Medlemsstatistik Medlemmer i Heraf passive Heraf seniorer alt Bestyrelsens årsberetning

5 Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2013, er opgjort til 812 aktive og 93 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med 1806 aktive medlemmer (Vejle), til den mindste golfklub med 53 aktive medlemmer (Sunset). Horsens Golfklub er Danmarks 31. største klub målt på antal aktive medlemmer. Udvikling ynglinge og juniorer Ynglinge Juniorer Sandkasse Antallet af juniorer og ynglinge er ligeledes påvirket af mange forskellige, fleksible og uforpligtende tilbud af fritids aktiviteter, der strømmer gennem samfundet i dag. Det kan også afspejles i antallet af juniorer og ynglinge som er faldet med 35 % siden Dog har der været en positiv tilgang af ynglinge i 2013, som skyldes en øget fastholdelse fra overgang fra junior, samt et antal prøvemedlemmer som ligeledes er fastholdt. Handicapfordeling alle medlemmer (excl. sandkasse) Handicap Antal 2013 Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 <4, ,5-11, , ,4 18, ,4 26, ,0 41, ,0 > Total Antallet af golfspillere med et handicap > 41,1 er faldet dramatisk i 2013, i forhold til Sammenholdt med bedre plads på 18 huls banen, giver det bestyrelsen overvejelser, om at hæve handicap grænsen på 18 huls banen til 45,0 således at endnu flere kan få glæde af vores bane. Bestyrelsens årsberetning

6 Greenfee og Østjysk Golfring Greenfee sæsonen startede sent i 2013, og vi havde meget få greenfee gæster de første måneder af sæsonen. Ved udgangen af maj måned havde vi haft 40 % færre gæster, i forhold til Sommeren blev heldigvis god, og ved udgangen af året kunne vi konstatere en stigning på 2 % i forhold til 2012 på 18 huls banen. Det er vi meget tilfredse med, især da 2012 var et rigtigt flot år med stor stigning i forhold til Tallene indeholder en del variationer, inden for de enkelte greenfee-typer, som ses nedenfor. Greenfee-besøg 18 hul banen I forhold til 2011 I forhold til 2012 Total besøg +12% +3% Østjysk Golfring +19% +9% Golfhæftet, Teetime +38% -8% Fuld betalende +10% -4% Gæste ordning +9% -16% Billetter -10% +25% Den positive udvikling fra 2012, er fortsat ind i 2013, dog med en mindre vækst rate sammenlignet med 2012 mod Vi blev begunstiget med en god sommer og et godt efterår men samtidig en meget sen start på sæsonen. Banen har været i en god stand hen over sommer og efterår, som også afspejles i mange positive tilkendegivelser fra vores gæster. Gode oplevelser giver genbesøg og generere ambassadører. En god cirkel som vi skal forsøge at fortsætte og bevare. Antal af gæster er et vigtigt element i at generere indtægter for golfklubben, men også for Cafeen og Proshoppen er gæster vigtige. Greenfee indtægten for 18 huls banen er på niveau med sidste år, på trods af en mindre besøgsstigning. I 2013 var der en forholdsvis stor stigning i brug af billetter, som kan variere fra år til år. Par 3 banen fortsætter sin fremgang, og har præsteret en besøgsstigning på 17% i forhold til 2012, hvor vi startede med Pay & Play konceptet. Banen er blevet kendt som en rigtig god og udfordrende Pay & Play bane, men banen kan rumme flere besøgende, så der er plads til yderligere udvikling af vores koncept. Vi har gode forventninger til yderligere vækst, og vi henviser til bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen til en ny medlemskategori for Par 3 banen. Greenfee-indtægten på Par 3-banen er forøget med 6 % i forhold til Bestyrelsens årsberetning

7 Østjysk Golfring er den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 28%, samt en vækst på 44% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Skanderborg kom med som ny klub i 2013, men selv uden Skanderborg er det fortsat en imponerende vækst. Et medlemsfordel som der sættes stor pris på i alle 6 klubber, og med en stor opbakning. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 6 golfklubber, kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes i Østjylland! Der kommer et par ændringer i 2014, hvor prisen på kortet vil stige til kr. 800,00 samtidig med at medlemmer, der ikke har betalt indskud skal betale kr.1.600,00. Det er specielt i Juelsminde og Himmelbjerg, hvor dette er gældende, da disse to klubber i 2014 vil fjerne indskud. Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg 116 I alt Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg 2869 I alt Bestyrelsens årsberetning

8 3. Banen Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. Bestyrelsen har ikke foretaget disponeringer til anlægsinvesteringer på banen, i relation til Banerapporten fra 2003, siden Vi mener nu at vi bør foretage investeringer til at anlægge et antal nye teesteder, som beskrevet i rapporten, og vi henviser til budgettet for 2014, hvor konsekvenser af dette forslag er beskrevet. Vi påregner at investere kr til dette formål, og vedkender at golfklubben ikke kan generere dette beløb, alene fra den løbende drift, men må financierers fra klubbens opsparede midler. Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,5 mio. kr. Vinteren 2013 var hård ved banen, og det blev en historisk sen opstart på banen. Nattefrost til midt i april, svampeangreb på specielt de gamle greens, stankelbenslarver og råger, som river græsset væk for at spise larver. Udfordringerne var store for Hede Danmark i forårets måneder, og først omkring midten af juni var banen igen i rigtigt fin stand. Det var den så til gengæld resten af sæsonen, samtidig med en sommer fra sin varmeste side. Mange golfbaner rundt i Danmark var brændt af, men i Horsens var der grønne fairways på golfbanen. Der er både fordele og ulemper, ved banens beliggenhed og vækstlag! Det blev en sen åbning af sommergrens d. 26. april, men til gengæld også en sen lukning d. 9. december. En af vores største udfordringer i 2013, som ikke er direkte henført til banen, var og er 1. sal på Driving Range. Til stor irritation for alle medlemmer, gæster, medarbejdere og bestyrelse, har fremføringsmekanisme og automat ikke fungeret optimalt, gennem det meste af sæsonen. Mange ihærdige forsøg fra mange, gennem sæsonen, for at udbedre og finde årsagen er mislykkes. Vi har nu konkluderet at vi ikke kan fortsætte med den nuværende model for fremføring, og ser os nødsaget til at investere i en anden model for fremføring. Investeringen vil andrage ca. kr og er indeholdt i budgettet for De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrere med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen har en skarp opfølgning, og har i 2013 besøgt 29 golfklubber og givet 4 påbud. Bestyrelsens årsberetning

9 Fra og med marts 2014 skal alle golfklubber indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er meget tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. 4. Regnskabet 2013 Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Klubbens økonomi er fortsat god og med en solid likviditet. Klubben er velkonsolideret og, efter bestyrelsens mening, godt rustet til fremtidens udfordringer. 5. Budget 2014 Der henvises til særskilte kommentarer for budget Budgettet viser et underskud, og bestyrelsen anser det som forsvarligt at dække underskuddet med klubbens opsparede midler. 6. Sportsresultater Juniorer: Mange af vore unge spillere gjorde sig positivt bemærket i 2013, et lille udpluk af resultaterne ses nedenfor: Stephanie Amalie Astrup blev i slutningen af 2012, optaget i obs.truppen til juniorlandsholdet og slog sig fast på A-truppen i løbet af 2013 sæsonen. Senest er Stephanie blevet TEAM DK atlet. Stephanie spillede mange internationale og nationale matcher i 2013 bl.a. kan nævnes: Cave Richmere, Frankrig - Nr. 1, Hammel Junior Open - Nr. 1, AON DGU Junior Tour II - Nr. 1 (med hole in one ) Kamilla Bang Christensen havde også en fantastisk sæson og opnåede bl.a. - Nr. 1 Cobra/Puma, Skanderborg, Nr. 1 Girls Only touren, Viborg - Nr. 1 Girls Only touren, Roskilde og Nr. 1 i den samlede Girls Only tour Fik ligeledes en meget flot 2. plads ved Haderslev ynglinge open Alexander Loft gjorde sig også positivt bemærket, ved at vinde de 4 individuelle turneringer i JDT for U16. Bestyrelsens årsberetning

10 I AON Juniorholdturneringen, deltog vi med et elite-hold, et ynglingehold og et U16 hold. Spillerne fik megen erfaring og er i år klar til nye udfordringer. I kredsturneringen var vi igen suveræne, og genvandt pokalen efter den havde tilbragt et år i Vejle. Ikke mindst efter storsejr i sidste spillerunde på hjemmebane, hvor vi vandt både A og B rækken. Gennem sæsonen deltog over 30 forskellige juniorer i turneringen, under kyndig ledelse af Sun Phan. Sandkassegolferne hyggede sig igen gevaldigt med at lege golf, godt hjulpet på vej af Rasmus Lomholt, Oliver Hagedorn-Olsen og Jan Rasmussen. Det er vigtigt at de unge får gode oplevelser til træningen, hvor de også har mulighed for at invitere venner med. På eliteplan deltog vi i Danmarksturneringen med 5 hold: - Et 2. divisionshold seniorer, som sluttede på 3.pladsen, ved at dele den sidste kamp mod Esbjerg. - I løbet af året spillede: Inge Løvbjerg, Eva Panduro, Kell Haüser, Jens Jørn Lauridsen, Henrik Myhre, Bjarne N. Jensen, Per Hald, Jimmi Augustesen, Klaus Brinch- Møller, Zoran Nikolic, Jan Rye og Kaptajn Danny Carstens på holdet. - Et veteran-divisionshold med Lis Jacobsen, Bent Johansen, Erling Rasmussen, Niels Bjørn Rühne, Kirsten Myhre, Bjarne Iversen, Henrik Myhre, Ellen Meidahl, Anne Marie Nikolic, Gerhardt Børlum, Finn Ingolf Nielsen og Kaptajn Erling Walther Madsen. Holdet vandt en kamp over Odense så sikkert som 10-4, men da det var de eneste point der blev opnået blev det desværre til en sidsteplads i puljen. - Et herrehold i 3. division med Jacob Madsen, Simon Kaiser Frederiksen, Jesper Uldum, Oliver Rasmussen, Oliver Hagedorn-Olsen, Rasmus Lomholt, Mads Lomholt, Steffen Oakley, Søren Mogensen og Kaptajn Graham Oakley. Holdet lå inden sidste spillerunde nr. 1 men da begge kampe blev tabt, landede vi desværre på 3. pladsen. - Et herrehold i kvalifikationsrækken med, Mikkel Jensen, Jacob Haüser, Søren Braas Skytte, Carsten Sørensen, Thomas Rasmussen, Dion Krag, Michael Rosenberg, Peder Andreasen. Holdet blev nr. 2 i puljen. - Et fusions-damehold i kvalifikationsrækken med Stephanie Amalie Astrup, Kamilla Bang Christensen, Camilla Vildrik Pedersen, Helle Birn Sand, Sofie K. Nielsen, Mathilde Milo Laursen, Bente Munkholm, Lene Offersen og Kaptajn Jan Rasmussen. - Holdet vandt indledende pulje efter en tæt duel med Åskov - kom i oprykningsspil, hvor det også gik godt så holdet spiller divisionsgolf i Bestyrelsens årsberetning

11 På eliteplan har vi gennem 2013 til tider haft svært ved at stille slagkraftige hold, heldigvis har vi i 2014 fået tilgang af flere stærke spillere, og en af målsætningerne for året, er oprykning for vort 3. div. Herrehold. Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som i år blev afviklet i weekenden 25. og 26.august, hvor 87 deltagere havde tilmeldt sig. Flere end året før, hvor der var 74 deltagere. Klubmestrene er pr. definition de bedste golfspillere, vi har i klubben, og det må være på sin plads at nævne vore klubmestre i bestyrelsens årsberetning. Vi ønsker endnu engang klubmestrene til lykke med titlen. Herrer: Jacob Madsen Damer: Susanne Holten Senior: Danny Carstens Senior: Eva Panduro Mid-age : Søren Braas Skytte Mid-age: Ikke afholdt Veteran: Per Brandt Andersen Veteran: Bente Munkholm Junior: Oliver U. Rasmussen Junior: Stephanie Amalie Astrup Alle klubmestrene mødtes efterfølgende i en hulspilsturnering, for at finde klubbens bedste dame- og herrespiller uanset alder. Klubbens bedste dame og herrespiller blev igen i år Stephanie Amalie Astrup og Jacob Madsen, som gentog bedriften fra Et stort tillykke til Stephanie og Jacob, som dermed fortsat kan disponere over deres personlige P-plads. Turneringsudvikling Åbningsturnering Vitus Bering Elite Ikke afholdt Ikke afholdt Tee Time Ikke afholdt Horsens Bys Ærespokal Generations Match 20 Ikke afholdt 34 Ikke afholdt 40 Pinsemorgen Royal Unibrew Klubmesterskab Kortbanemesterskab Ikke afholdt 30 Cross Country Juleturnering 20 Ikke afholdt 27 Ikke afholdt 62 Ialt Der er afholdt 9 turneringer mod planlagt 10 turneringer. Tee Time turneringen blev aflyst da der var for få deltagere. Bestyrelsens årsberetning

12 Antallet af deltagere til turneringerne har været jævnt faldende de sidste par år og der er selvfølgelig et vis sammenhæng med faldende medlemstal. Det er også usikkert hvilken effekt indførsel af forskellige former for turneringer har haft men bestyrelsen er fortsat åbne for forslag til ændringer af turneringsform. 7. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv, år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Et af sekretariatets vigtigste opgaver er medlemspleje, og god kundeservice, overfor vore gæster. En opgave som Susanne og Karsten udfører på bedste vis, med mange positive reaktioner og kommentarer fra medlemmer og gæster. Et andet område er at rekruttere nye medlemmer, som sker via åbent-hus-arrangementer, deltagelse i udstillinger, markedsføring eller direkte kontakt med potentielle nye medlemmer. I disse tider, et hårdt og til tider utaknemmeligt job, men hvor Susanne og Karsten løfter niveauet. Bestyrelsen anerkender i stor grad deres indsats for golfklubben. Else, Graham og Steffen Oakley er på mange områder omdrejningspunktet, for mange medlemmer og gæster. Det er i shoppen man finder, hvad vi har brug for, og det er i shoppen snakken går, om alt mellem himmel og jord. En velfungerende Proshop er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende Proshop. Familien Oakley har en høj servicegrad, som ikke kun gælder for deres egen shop, men bestemt også for medlemmer og gæster, der søger råd og hjælp ved besøg i klubben. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub og deres professionelle indstilling til driften af Proshoppen. Vores samarbejde med Henrik og Pernille har i februar års jubilæum. Et unikt samarbejde, i en tid hvor flere og flere golfklubber har store udfordringer, i at få deres golfcafe til at fungere optimalt, og deraf et konstant skift af forpagtere. En velfungerende cafe er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende cafe, og vi kender ingen golfklubber som har åben 365 dage om året! En stor tak til Henrik, Pernille og deres team, for indsatsen. Fra klubbens side kan vi kun opfordre til en fortsat udvikling af jeres koncept, både i cafeen og i jeres cateringvirksomhed. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 8. sæson i Bestyrelsens årsberetning

13 Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at rekruttere frivillige, og er til tider et utaknemmeligt job med alt for lidt anerkendelse. Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, vi har i dag. En stor tak fra bestyrelsen for jeres hjælp og støtte til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En speciel tak til vores nye begynderudvalg, som har haft sit første år og med stor succes. Det er glædeligt at de alle har givet tilsagn om at fortsætte i udvalget. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse også yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. 8. Vores sponsorer Gennem hele sæsonen arbejdes der fra sekretariatets side ihærdigt med sponsorer. Møder, påvirkning og besøg, er en del af det daglige arbejde. Det er en fornøjelse, for bestyrelsen at være vidne til denne aktivitet, måned for måned. Resultatet af dette aktive arbejde, er en fortsat stor lokal opbakning fra vores sponsorer, og klubben er taknemmelig for denne opbakning. Vi erkender, at det er svært, da konkurrencen i det lokale sponsormarked er hård og intensiv. Der er mange foreninger og andre interessenter, der bejler til de samme sponsorer, men vi føler selv at vi har succes og kan tilbyde vore sponsorer noget til gengæld. Vi benytter lejligheden til at takke vore sponsorer, for den store støtte, og opfordrer samtidig hver enkelt medlem til at støtte vore sponsorer. De fortjener det. 9. Fremtiden Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års stigning i greenfee har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Det kræver dog, at vi gør os mere konkurrence dygtige, i at tiltrække nye golfspillere, bruger lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro, indføre mulighed for nye medlemmer at vælge om de vil betale indskud eller betale et forhøjet kontingent i en årrække. Begynde at investere i banen igen, efter en pause på 3 år, og i første omgang starte med forbedring af et antal teesteder. Vi syntes at vi har udvist mere end rettidig omhu de sidste 3 år, og at vi derfor godt kan tillade os, at smide lidt af vores forsigtighed væk. Vi er beviste om at vores udfordringer ikke forsvinder, blot fordi vi bruger lidt af vores reserver, men det kan kick starte en ny positiv udvikling for klubben. Mange klubber fjerner indskud, og Horsens Golfklub er faktisk en af færre og færre klubber i Danmark, som fastholder indskud. Bestyrelsens årsberetning

14 Det er der gode grunde til, da vi fortsat mener at vi som klub er attraktiv, ligesom vi gennem en årrække har gjort klubben økonomisk attraktiv. Vi håber at vi med vores tiltag med fjernelse af indskud, men med forhøjet kontingent, kan gøre os endnu mere konkurrence dygtig, og skabe grobund for flere medlemmer. Klubben har et faldende medlemsantal, og dermed en netto afgang, hvilket primært skyldes en stigende høj aldersprofil, hvor mange af vores ældre medlemmer desværre stopper med golf. Denne udvikling er også en væsentlig årsag, til at bestyrelsen nu stiller forslag om en ny medlemskategori for Par 3 banen. Der kan være barrierer i dels økonomi, men også manglende fysisk mulighed, for at udnytte 18 huls banen der gør at ældre medlemmer stopper med golf. Bestyrelsen vil fortsat følge medlemsudviklingen intensivt, og såfremt tiltagene i 2014 ikke viser sig at være tilstrækkelig, til at opfylde vores ambition, vil bestyrelsen vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor vi for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 5 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2014 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år, bortset fra at vi har smidt lidt forsigtighed væk og vil starte på at investere i vores bane. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter Vi glæder os til en ny sæson, 2014, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 30. marts kl Mange golfhilsner Bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere