Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub, fik overrakt medalje og trofæ, som Danmarksmester i hulspil for juniorer. Et stort tillykke til Kamilla. Samfundet omkring os forandrer sig, og golfsporten møder som aldrig før konkurrence fra andre individuelle former for motion. Løb, cykling, triatlon og mange andre former for motion er golfsportens konkurrenter. Det påvirker tilgangen til golfsporten, og er en af klubbens store udfordringer. Horsens Golfklub klager ikke og påtager sig udfordringen, som klubben altid har gjort. Der er positive tendenser og klubbens økonomi er fortsat sund og robust. Klubben klarer sig fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der eksisterer, hvorfor bestyrelsen ser positivt på fremtiden. Bestyrelsens hovedområder for prioritering har gennem hele året været følgende: Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse og forbedring af banen. Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Årsberetningen beskriver på følgende områder: 1. Medlemmerne 2. Golfspilleren i Centrum 3. Greenfee og Østjysk Golfring 4. Banen 5. Regnskabet Budget Sportsresultater 8. Medarbejderne 9. Vores sponsorer 10. Fremtiden Bestyrelsens årsberetning

2 1. Medlemmerne Medlemsantallet i Dansk Golf Union har siden 2008 været stagnerende. DGU er dog fortsat det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. DGU har 188 medlemsklubber, som er det samme antal som foregående år. Klubberne har i alt aktive og passive medlemmer. Et fald for aktive medlemmer på 1,25 % (1.889 aktive) og et fald på 11,00 % for passive medlemmer (1.892 passive) Nye senior medlemmer Nye medlemmer Heraf nye golfspillere Velkommen til 88 nye medlemmer, som i antal er på niveau med hvad vi fik af nye medlemmer i årene før er helt nye golfspillere, som har været en del af de 52 prøvemedlemmer vi har haft igennem i løbet af sæsonen. Fra 2013 var der yderligere 18 prøvemedlemmer, således at det samlede antal i 2014 var 70 potentielle nye medlemmer. Ved udgangen af 2014 var der 26 prøvemedlemmer, som endnu ikke har taget stilling til medlemskab for Prøvemedlemmer 2014 Medlemmer Medlemmer Antal primo 18 Nye 52 Udmeldte -10 Indmeldte -34 Antal ultimo 26 Det er positivt, at vi igen har formået at øge antallet af nye medlemmer i forhold til året før, og det er nu 3. år i træk at vi forøger antallet. Andelen af prøvemedlemmer, der konvertere, et prøvemedlemsskab til et varigt medlemskab, var på 49 % hvor det året før var på 60 % og forrige år på 47 %. De nye medlemskategorier, for seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent og Par 3 bane medlemskategori, har været et tilbud med en begrænset effekt. Bestyrelsens årsberetning

3 For seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent har vi fået 7 nye medlemmer, og for Par 3 medlemskab har vi fået 6 nye medlemmer. Der er dog samtidig 19 seniorer, der har konverteret et seniormedlemsskab til Par 3 medlemskab, således at der i alt er 25 medlemmer der har et Par 3 medlemskab. Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen, og bestyrelsen glæder sig over at vi fortsat formår at tiltrække nye medlemmer, og at vi nu for 3. år i træk kan fremvise en positiv udvikling. Desværre er det ikke nok til at kompensere for den naturlige afgang, men også anden afgang af medlemmer, som vi ser år efter år. Nettoafgang seniormedlemmer Nettoafgang Afgang i % seniormedlemmer % % % % % % % Klubben har siden 2008 haft en nettoafgang af seniorer. Udviklingen er svær at stoppe og også i 2014 mistede klubben medlemmer på trods af en flot tilgang af nye medlemmer. I 2014 har nettoafgangen været på 3 % svarende til 28 senior medlemmer. I dette tal er der 17 senior medlemmer der har skiftet medlemskategori til et Par 3 medlemskab. Reguleres der for dette, blev tilbagegangen på 1 % svarende til 11 medlemmer. En gennemsnitlig årlig nettotilbagegang på 3-4 % er bekymrende og betyder ca. kr i mindre årlig indtægt hver år. Der skal arbejdes hårdt på andre områder for at kompensere for denne manglende årlig indtægt. Et aldersgenerationsskifte er klubbens helt store udfordring, da vi de seneste 7 år har set ca. 40 % af udmeldelserne komme fra medlemmer, som er over 60 år. Dertil kommer, som før nævnt, at de seneste år er løb, cykling, triatlon og mange andre former for individuel motion blevet en endnu større udfordring for tilgang og fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

4 Aldersfordeling af seniormedlemmerne (inklusiv Par 3 medlemmer) Alder Damer 2014 Herrer 2014 Antal i 2014 Antal i 2013 Antal i 2012 Antal i 2011 Antal i 2010 Antal i 2009 Antal i 2008 Antal i år 2 54 (9%) 56 (6%) 54 (6%) 52 (6%) 54 (6%) 69 (7 %) 101 (10%) 105 (10 %) 120 (11 %) år 37 (15%) 182 (29%) 219 (25%) 232 (26%) 246 (28%) 242 (27%) 254 (27%) 276 (27%) 277 (26 %) 294 (27 %) år 96 (39%) 200 (32%) 296 (34%) 294 (34%) 311 (35%) 321 (35%) 329 (35%) 386 (39%) 407 (39 %) 455 (41 %) (46%) 175 (29%) 293 (34%) 289 (33%) 271 (31%) 287 (31%) 280 (30%) 225 (23%) 252 (24 %) 216 (20 %) (1%) 9 (1%) 7 (1%) 3 (0%) 4 (1%) 7 (1%) 12 (1 %) 13 (1 %) 15 (1 %) Total Aldersfordelingen blandt klubbens medlemmer har vist den samme tendens de seneste 8 år med en stigende andel af medlemmer over 65 år. I dag udgør andelen af medlemmer over 65 år 34 % hvor andelen i 2007 var 20 %. Der er intet der tyder på, at denne andel vil stagnere, hvorfor vi fortsat vil se en endnu større andel af medlemmer i denne aldersgruppe de kommende år. Klubben behøver nye medlemmer i aldersgruppen under 50 år, dels for at kompensere for den naturlige afgang, men også for at sikre at vi beholder de nye medlemmer i længere tid. Det er ikke kun Horsens Golfklub der har udfordringer med generationsskifte, det er et generelt problem i Dansk Golf. Bestyrelsens årsberetning

5 Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori) Sen. Sen. u/ind. Sen. Stud. Par 3 Yng. Yng. Stud Jun. Sand kasse Long Greenfee I alt Passiv I alt Antal medlemmer primo Prøvemedlem til senior medlem Øvrige nye medlemmer Senior fra ynglinge Yngling.stud. fra yng Yngling fra junior Jun. Fra sandkasse Par 3 fra senior Aktivt medlem fra passiv Aktiv til passiv senior Aktivt til passiv (1/1-1/3-2014) I alt tilgang af nye medlemmer Udmeldt pr. 31/ Medlemmer udmeldt 1/1-1/ Medlemmer passive 1/1-1/ Medlemmer til Par Medlemmer overgået til passiv Medlemmer udmeldt pga.restance Yngling til ynglingstud Sandkasse Til junior Junior til yngling Yngling til senior Passivt til aktivt medlem 7 7 I alt afgang af medlemmer Antal medlemmer ult Bestyrelsens årsberetning

6 Medlemsstatistik Medlemmer i alt Heraf passive Heraf seniorer (fleks) Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2014 er opgjort til 802 aktive og 83 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med aktive medlemmer (Hørsholm), til den mindste golfklub med 50 aktive medlemmer (Brændeskovgård Golf). Horsens Golfklub er Danmarks 28. største klub målt på antal aktive medlemmer. Udvikling ynglinge og juniorer Ynglinge Juniorer Sandkasse Antallet af juniorer og ynglinge er ligeledes påvirket af mange forskellige, fleksible og uforpligtende tilbud af fritidsaktiviteter, der strømmer gennem samfundet i dag. Det afspejles i antallet af juniorer, som er mere end halveret i antal siden Der har heldigvis været en positiv tilgang af ynglinge i 2014, som dels skyldes en øget fastholdelse fra junior til ynglinge, dels nye medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

7 Handicapfordeling alle medlemmer (excl. sandkasse) Handicap Antal 2014 Antal 2013 Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 <4, ,5-11, ,5-18, ,5-26, ,5 45, ,0 54, > Total Bestyrelsen hævede handicap grænsen på 18 huls banen fra 41,0 til 45,0 i maj måned. Dette har betydet at ca. 25 yderligere medlemmer fik mulighed for at spille på banen. 2. Golfspilleren i Centrum DGU har udviklet et online baseret dialog-og rapporteringssystem i samarbejde med udvalgte klubber. Efter et medlem eller en gæst har haft et besøg på banen, sender systemet automatisk en invitation til spilleren, til et spørgeskema omkring besøget. Efter spilleren har besvaret spørgeskemaet online, indgår data i dagens vurdering der ligger tilgængelig for sekretariat eller bestyrelse på hjemmesiden Golfspilleren i Centrum. Horsens Golfklub har tilmeldt sig Golfspilleren i Centrum, hvilket giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub, og på at stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster. Som medlem af Horsens Golfklub har du mødt Golfspilleren i Centrum, dels gennem spørgeskemaer udsendt med spørgsmål vedrørende egen klub, dels som opfølgning af greenfeerunde. Som afslutning på 2014 har vi modtaget resultaterne fra undersøgelsen i form af bestyrelsesrapporter, som viser scoren på de væsentligste områder vi arbejder med. Som vi tidligere har gjort, vil vi ud fra resultaterne udarbejde handleplaner til videreudvikling af klubben. Generelt er scoren høj men der er altid nogle områder, der skal arbejdes med. Et væsentligt element i Golfspilleren i Centrum er, at vi kan sammenligne os op mod de andre deltagende klubber, så vi hele tiden kan følge med i, hvorledes vi performer sammenlignet med andre danske klubber. Bestyrelse og sekretariat vil i løbet af vinteren bearbejde årsrapporten for 2014 og kommunikere de foreløbige konklusioner og bestyrelsens anbefaling til forbedringer. Bestyrelsens årsberetning

8 3. Greenfee og Østjysk Golfring Greenfee sæsonen startede meget tidligt, og vi havde rigtig mange gæster i første halvdel af Ved udgangen af juli måned havde vi haft 11 % flere gæster, sammenlignet med samme periode året før. Anden halvdel af året blev desværre ikke på samme måde, og var påvirket af en del nedbør. Dette betød en kraftig reduktion af gæster på -22 % sammenlignet med året før. Året sluttede dermed med en 3 % nedgang i antal gæster sammenlignet med året før. Tallene nedenfor indeholder en del variationer, inden for de enkelte greenfee-typer. Greenfee-besøg 18 hul banen I forhold til 2011 I forhold til 2012 Total besøg +12% +3% -3% Østjysk Golfring +19% +9% +5% Golfhæftet, Teetime +38% -8% -23% Fuld betalende +10% -4% -15% Gæste ordning +9% -16% -12% Billetter -10% +25% -4% I forhold til 2013 I både 2012 og 2013 oplevede vi en stigning i antal greenfee gæster, som i 2014 desværre er afløst af et mindre fald på 3 %. Vejret har selvfølgelig haft en betydning, men vi er ærgerlig over eventuelle følgevirkninger, fra til tider en meget våd bane med vanskeligheder i klipning og græsafklip samt opkørte stier. Dette giver ikke tilfredse medlemmer eller gode ambassadører, uanset om der er gode årsags forklaringer. På trods af nedgangen i antal gæster formåede vi at øge vores greenfee indtægter i forhold til året før med 2 % på 18 huls banen. Den gennemsnitlige greenfee per betalende runde formåede vi ligeledes at forbedre med 6 % i forhold til Antal gæster på Par 3 banen er på samme niveau men den samlede indtægt er forøget med 20 % i forhold til året før. Ligeledes er den gennemsnitlige greenfee per betalende runde forøget med 20 %. En meget positiv udvikling som bidrager fornuftigt til golfklubbens samlede økonomi. Østjysk Golfring er fortsat den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 7%, samt en vækst på 19% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Væksten er aftaget en smule i 2014, men fortsat en ordning som værdsættes af medlemmerne i de 6 klubber. I 2015 udvider vi samarbejdet ved at optage Aarhus Golf Klub som ny samarbejdsklub i Østjysk Golfring, hvor vi nu kan tilbyde 7 klubber i fritspilordningen, og til samme pris som i Vi har store forventninger til 2015 og glæder os til at byde Aarhus Golfklub velkommen, når sæsonen startes i gang. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 7 golfklubber kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes i Østjylland! Bestyrelsens årsberetning

9 Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Banen Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. For første gang siden 2010 har vi gennemført investeringer i banen, defineret i Banerapporten fra Nye teesteder på hul 3, hul 14 og hvid tee på hul 10 blev taget i brug i august måned. Den samlede investering for disse to nye teesteder blev på ca.kr Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,3 mio. kr. På Par 3 banen har vi renoveret 6 bunkers, da slidtagen blev for tydelig. Den samlede investering for renovering af 5 bunkers blev på ca. kr Par 3 banen fremstår nu flot og parat til vinteren, såfremt vejret tillader det. Vi havde en mild vinter 2014 og dermed ikke de sædvanlige skader på greens efter vinteren. Vinteren var våd, hvilket betød at en del greens stod og soppede det meste af vinteren. Det gav Hede Danmark problemer med græskvaliteten i starten af sæsonen. Der var et par kraftige storme henover vinteren, som betød en del stormfald, og specielt hul 6 og 7 blev hårdt ramt, med markante visuelle ændringer til følge. Reparation af vandingsanlægget blev afsluttet med en ny rørføring mellem hul 8 og hul 9. Bestyrelsens årsberetning

10 Sommeren var fin og banen stod i en rigtigt flot stand henover sommeren. I august og oktober kom der en del nedbør, betydeligt over gennemsnittet, hvilket gav løbende problemer med græsklipning og græsafklip på banen. Sommergreens blev åbnet allerede 30. marts og lukkede ned igen d. 17. november. Boldfremføring og boldautomat på Driving Range blev udskiftet i løbet af foråret og fungere nu igen efter hensigten. Investeringen beløb sig til kr inkl. et antal nye måtter. De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrerer med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen besøgte Horsens Golfklub i oktober, på et rutinemæssigt tilsyn, med fokus på opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger fra tilsynsførende. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed, som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. 5. Regnskabet 2014 Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Klubbens økonomi er fortsat god og med en solid likviditet. Klubben er velkonsolideret og er, efter bestyrelsens mening, godt rustet til fremtidens udfordringer. 6. Budget 2015 Der henvises til særskilte kommentarer for budget Budgettet viser et mindre overskud. Bestyrelsens årsberetning

11 7. Sportsresultater Som skrevet i indledningen fik HGK for første gang en officiel Danmarksmester ved Kamilla Bang. Danmarksmesterskabet var blot en af Kamillas mange flotte resultater hen over sæsonen, således vandt hun også 3 ranglisteturneringer Himmelbjerg, Bravo Tours/Backtee Open og Aon Junior Girls på hjemmebane, og så ikke at forglemme Klubmesterskabet. Kamilla spillede også turnering i udlandet Duke of York. Kamilla ligger nr på WAGR amatørverdensranglisten, og nr. 11 på AON Juniorranglisten. De mange flotte resultater har hjulpet Kamilla ind i landsholdtruppen. Stephanie Amalie Astrup fortsatte også de gode takter fra 2013, hvor hun blev en fast del af landsholdet, Stephanie deltog i mange internationale turneringer bl.a. Spanish Junior og French Junior. Stephanie fandt dog også tid til at deltage i danske turneringer og bl.a. via en 3. plads i Nike Kokkedal og en sejr i DGU Elitetour & AON Juniortour, ligger Stephanie nr. 5 på AON Juniorranglisten og nr. 885 på WAGR. Traditionen tro vandt vi igen Kredsturneringen, denne gang trak spændingen helt ud til sidste runde i Give hvor vi så til gengæld var helt suveræne. En 2.plads til Mads lykke Lomholt i A-rækken, 2. plads til Mathilde Milo i B-rækken, 4. plads til Mads Hüttel i B-rækken, en 1. plads til Anna Behnsen i c18 og en 2. plads til Toke Laursen i c9. Hen over året deltog over 25 forskellige spillere i turneringen. Layla Krainert samlede tropperne. 12-årige Mathilde Milo Laursen fra Horsens Golfklub spillede torsdag den 7/8 Junior Cup landsfinale i Hjortespring Golfklub, Ballerup. Efter et prøve spil onsdag, hvor banen lige blev tjekket, gik det super fint torsdag, hvor hun vandt med 11 slag ned til nummer 2, så det var en rigtig glad pige der kunne tage hjem til Horsens. I Short Game Challenge lykkedes det Alexander Loft at kvalificere sig til DM, hvor han opnåede en sekundær placering. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af vores satsning i sandkassegolfere, flere spillere under 10 år er kommet i handicap. Nogle af disse har på flotteste vis bidraget til pointhøsten i kredsturneringen, men vigtigst af alt har de fået en god legende indføring i golfspillet. I danmarksturneringen deltog vi med 6 hold: - Et 2. divisionshold seniorer, som sluttede på 2.pladsen, holdet blev i de 2 sidste kampe forstærket af klubbens pro Graham Oakley, de 2 sidste kampe blev da også vundet. Gennem sæsonen spillede Eva Panduro, Kell Häuser, Jimmy Augustesen, Danny Carstens, Jens Jørn Lauridsen, Jan Rye, Inge Løvbjerg og Graham Oakley på holdet. Kaptajn var Danny Carstens. - Et veteran 2. divisionshold med Kirsten Myhre, Bent Nielsen, Erling Rasmussen, Zoran Nikolic, Niels Bjørn Rühne, Bjarne Iversen, Henrik Myhre, Inge Hansen, Erling Walther Bestyrelsens årsberetning

12 Madsen, Lis Jacobsen, Bent Nielsen, og Anne Marie Nikolic. Holdet sluttede desværre på sidstepladsen på trods af hjemmebanefordel i sidste kamp mod vinderen af puljen Fanø. - Et herrehold i 3. division med Steffan Mikkelsen, Jesper Uldum-Nielsen, Christian Lind, Jacob Madsen, Christopher Bühl Hansen, Palle Wichmann, Rene Behnsen, Oliver Hagedorn- Olsen, Simon Kaiser Frederiksen og Rasmus Lomholt. Kaptajn Graham Oakley. På trods af 3 spillere med plus hcp., indfriede holdet ikke forventningerne og efter 2 nederlag i første turneringsweekend var målsætningen at holde pladsen, dette lykkedes. Holdkaptajner var Graham Oakley / Claus Hagedorn-Olsen - To herrehold i kvalifikationsrækken hvoraf det ene blev brugt til at udvikle vore unge talenter. På holdene spillede Dion Krag, Thomas Rasmussen, Kim Rasmussen, Kent Christensen, Peder Andreasen, Søren Braas Skytte, Carsten Sørensen, Bo C. Nielsen, Søren Goul, Mikkel Jensen, Søren B. Jensen, Casper Jørgensen, Alexander Loft, Mads L. Lomholt, Oliver Hagedorn-Olsen, Rasmus L. Lomholt, Steffen Oakley, Frederik R. Andersen, Allan L. Pedersen, Simon Kaiser Frederiksen, Christoffer K. Astrup, Jesper Uldum Nielsen og René Behnsen. Kaptajnerne var Søren Braas Skytte og Jan Rasmussen. - Begge hold vandt deres indledende pulje og var i oprykningsspil, det ene hold sluttede der som nr. 5 lige uden for oprykning, men da Juelsminde trak deres 4. divisionshold til 2015 turneringen, fik vi alligevel et hold i 4. division i Et HELT suverænt fusions-damehold i 3. division, som for andet år i træk suste op gennem rækkerne, vandt indledende pulje med max. point og med afgivelse af så lidt som 4 point. I alt var cifrene 12 point Holdet spiller således nu i 2. division med gode muligheder for yderligere avancement. I 2014 deltog Kamilla Bang, Stephanie Amalie Astrup, Helle Birn Sand, Camilla Vildrik, Susanne Holten og Mathilde Milo Laursen på holdet. Kaptajner var Pernille Astrup og Annette Bang Krag. Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som i år blev afviklet i weekenden 27. og 28.september, hvor 61 deltagere havde tilmeldt sig. Færre end året før, hvor der var 87 deltagere. Mesterskabet blev afholdt en måned senere end tidligere og det kan måske være årsag til færre deltagere. I 2015 vil vi gå tilbage til den sidste weekend i august som vi gennem mange år har haft som termin. Klubmestrene er pr. definition de bedste golfspillere, vi har i klubben, og det må være på sin plads at nævne vore klubmestre i bestyrelsens årsberetning. Vi ønsker endnu engang 2014-klubmestrene til lykke med titlen. Herrer: Simon Kaiser Frederiksen Damer: Ikke afviklet Senior: Jimmy Augustesen Senior: Eva Panduro Mid-age : Søren Braas Skytte Mid-age: Ikke afviklet Veteran: Henrik Myhre Veteran: Bente Munkholm Junior: Alexander Loft Junior: Kamilla Bang Bestyrelsens årsberetning

13 Alle klubmestrene mødtes efterfølgende i en hulspilsturnering, for at finde klubbens bedste dame- og herrespiller uanset alder og handicap. Klubbens bedste dame og herrespiller blev i år Kamilla Bang og Jimmy Augustesen. Et stort tillykke til Kamilla og Jimmy, som i 2015 sæsonen kan disponere over deres personlige P- plads. Turneringsudvikling Åbningsturnering Vitus Bering Elite Ikke Ikke Ikke afholdt afholdt afholdt Tee Time Ikke Ikke afholdt afholdt Horsens Bys Ærespokal Ikke afholdt 2. Generations Match Ikke 34 Ikke 40 afholdt afholdt Pinsemorgen Royal Unibrew Klubmesterskab Kortbanemesterskab Ikke Ikke 30 afholdt afholdt Cross Country Juleturnering Ikke 27 Ikke 62 afholdt afholdt Ialt Der er afholdt 7 turneringer mod planlagt 9 turneringer. Horsens Bys Ærespokal og Kortbanemesterskabet blev aflyst, da der var for få deltagere. Antallet af deltagere til turneringerne har været jævnt faldende de sidste par år, og et vis sammenhæng med faldende medlemstal kan ikke afvises. Alene i 2014 er antallet af deltagere faldet med 33 %, og selvom meget er forsøgt, gennem de sidste par år, med forskellige former for turneringsafvikling, er det ikke lykkes at øge antallet af deltagere. Tiden, man bruger på at spille turnering, er af stor betydning og netop denne del vil bestyrelsen arbejde med at reducere, ved eventuelt at indføre 9 hullers turneringer i Alternativt skal vi blot acceptere at der er en mindre interesse for turneringer, og turneringer dermed bør leve sit eget liv i golfens ånd. Bestyrelsens årsberetning

14 8. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Klubbens to medarbejdere, Susanne og Karsten, holder sammen om klubben og varetager mange forskellige funktioner. Klubbens administration, medlemspleje, kundepleje, sponsorpleje, pleje af vores frivillige, pleje og koordinering med vores samarbejdspartnere og leverandører er alle sammen områder som varetages på bedste og professionelt vis. Udover nævnte, er rekruttering af nye medlemmer og markedsføring af klubben, en væsentlig og vigtig del af alle de mange opgaver, som findes i en golfklub. Efteruddannelse og opdatering af ny viden er ligeledes et område som prioriteres. Bestyrelsen er glad for samarbejdet med Susanne og Karsten, og anerkender deres professionelle og faglige kompetencer. Graham Oakley kan 1. maj 2015 fejre 35 år som Pro i Horsens Golfklub. En uovertruffen milepæl og er ikke set før i nogen dansk golfklub. Else kom til og siden Steffen, sammen udgør de et familieteam, som er omdrejningspunkt for medlemmer og gæster i Horsens Golfklub. Familien Oakley har skabt en Proshop, som er kendt og værdsat langt ud over Horsens Golfklub naturlige grænser. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub, og deres professionelle indstilling til driften af Proshoppen. En anden familie med stor og lang tilknytning til Horsens Golfklub, er familien Astrup, som går ind i sæson 11 sammen med Horsens Golfklub. Modsat mange golfklubber, er Horsens Golfklub begunstiget af en velfungerende cafe, som har formået at supplere og udvikle deres forretning med Catering aktivitet i et omfang, som kommer alle golfklubbens medlemmer til gavn. Danmarks bedste Golf Cafe med åbent alle årets dage En stor tak til Henrik, Pernille og deres team for indsatsen. Det er vigtigt med gensidig fleksibilitet, så det gode samarbejde mellem klub og cafe kan udvikles til fælles bedste. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 9. sæson i Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at rekruttere frivillige, og er til tider et utaknemmeligt job, med alt for lidt anerkendelse. Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, som vi har i dag. Bestyrelsens årsberetning

15 I 2014 fik vi en ny dimension af frivillig arbejdsindsats i Horsens Golfklub, da endnu flere arbejdsopgaver blev defineret og sat i system. Mange opgaver fra generel oprydning, til skiltevask, skovning, finish ved klubhus, driving range og skilte, boldvask, rengøring af starterhus og buggies samt oprydning terrasseområde og oliering af møbler og bænke. Hertil kommer hjælp til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En stor tak fra bestyrelsen til alle vores frivillige, som gør en forskel. I 2015 vil vi forsøge med en turnering for vores frivillige med efterfølgende barbecue, som en simpel anerkendelse af en stor indsats. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. 9. Vores sponsorer Bestyrelsen er imponeret og ikke mindst taknemmelig for at vi igen i år kan fremvise en rekord indtægt i vor sponsor indtægter. En stor og konstant lokal opbakning fra mange lokale forretningsdrivende og selskaber, nye som gamle. Resultatet er ikke en selvfølge og skyldes velvillighed fra sponsorer og en utrættelig indsats fra sekretariatet i form af pleje og påvirkning. Vore konkurrenter er bl.a. andre foreninger og hvor Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen og nyder fortsat stor lokal opbakning. Vi benytter lejligheden til at takke vore sponsorer, for den store støtte, og opfordrer samtidig hver enkelt medlem til at støtte vore sponsorer. De fortjener det. 10. Fremtiden Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og ser golfklubben som værende i god udvikling, men erkender samtidig at vi fortsat har udfordringer i at fastholde udvikling og fortsat stabilitet. Konkurrencen er, på mange områder, hård for golfklubben, og vi skal fortsat fokusere på vores konkurrencedygtighed. I 2014 indførte vi nye medlemskategorier og vi har allerede set en effekt af disse, dog i mindre grad. Vi skal fortsat være opmærksom på udviklingen, og på generalforsamlingen vil vi foreslå et uændret kontingent niveau, som også burde styrke konkurrence evnen. Klubben er velkonsolideret, og i 2014 brugte vi en mindre del af midlerne til for første gang, siden 2010, at investere i baneforbedringer. Vi mener fortsat, at vi kan bruge en del af vore midler, hvilket forslaget om uændret kontingent er et udtryk for. Vi vil også fortsætte med baneforbedringer, dog ikke i 2015, men hvis udviklingen kan retfærdiggøre investering, vil vi afsætte midler til yderligere baneforbedring i Bestyrelsens årsberetning

16 Rettidig omhu er fortsat vigtig for bestyrelsen i vores prioriteringer for allokering af omkostninger og investeringer. Kun dermed kan vi bevare vores uafhængighed og fortsætte med at være en velkonsolideret golfklub som en del af det at være attraktiv. Både for medlemmer, nye medlemmer og samarbejdspartnere. Klubben har gennem de sidste 7 år haft en konstant nettoafgang af medlemmer. Senior kontingent er klubbens største indtægt og en væsentlig forudsætning for golfklubbens drift. Medlemstilgangen har været stigende de sidste 3 år, men er for lille til at kunne modstå den naturlige afgang, som vi ved kommer, ligesom den ændrede fritidsinteresse adfærd, generelt i samfundet, øger risikoen for tab af medlemmer. Bestyrelsen anser nettoafgangen, som den største trussel for at fastholde en fornuftig økonomi, og vil derfor fortsat følge medlemsudviklingen intensivt. Såfremt nettoafgangen fortsætter den samme udvikling, som de sidste 7 år, vil bestyrelsen endnu engang vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Ved generalforsamlingen i 2014 blev klubhusets indretning, og til tider mangel på plads til klubaktiviteter drøftet. Konklusionen blev at en opdeling af nuværende lokale ikke vil løse problemet, og kun en udvidelse ville være optimalt. Bestyrelsen lovede til generalforsamlingen at ville se yderligere på mulighederne i Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet mere konkret med at vurdere mulighederne, og har i den anledning, fået et mere detaljeret kendskab til en eventuel udvidelse af klubhuset. Udvidelsen vil opfylde vores behov, med hensyn til yderligere plads, ligesom det opfylder vores krav til at fastholde det arkitektoniske udseende som klubhuset har i dag. En eventuel udvidelse af klubhuset vil minimum omfatte en investering på 6,0 mio kroner. Finansiering af dette vil inkludere betydelige ekstra årlige medlemsbidrag i en 3 årig periode, en reduktion af klubbens frie reserver samt en generel usikkerhed om nødvendig låneoptagelse. Resultatet vil være en meget stram økonomi som ikke efterlader den nødvendige fleksibilitet i vores fremtidige budgetter i årene frem. Bestyrelsen har ligeledes vurderet risici i relation til fremtidige udfordringer i golfsporten som beskrevet ovenfor og har konkluderet at vi ikke kan anbefale at arbejde videre med projektet. Vi vil i løbet af foråret forsøge med en alternativ indretning af lokalet som forhåbentlig vil afhjælpe manglerne. Bestyrelsens årsberetning

17 Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor vi for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane, som kan forbedres Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til nu 6 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2015 fokusere og prioritere, som de foregående år. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på Golfspilleren i Centrum Vi glæder os til en ny sæson, 2015, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 22. marts kl Mange golfhilsner Bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) 250215 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) 250215 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2015 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2016 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår Endnu et år er gået og nummer 40 i rækken. Et år, der har lignet de foregående år. Et år med nødvendige økonomiske prioriteringer, med fokus på

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår Endnu et år med en Danmarksmester til Horsens Golfklub. Stephanie Amalie Astrup vandt sit andet danske mesterskab, da hun forsvarede sit mesterskab

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2010 klubbens 38. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2010 klubbens 38. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2010 klubbens 38. driftsår Som så mange andre danske golfklubber har Horsens Golfklub oplevet et forandringsrigt år på mange fronter. Forandringer behøver nødvendigvis ikke

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår Horsens Golfklub kan se tilbage på et år, med flotte sportslige resultater som vi normalt ikke er forvendt med. Vi klarer os flot i et stærkt lokalt

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår ( )

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår ( ) Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling 2018 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår (1971-2017) REFERAT Dato: Ref.: 260218

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2013 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår (1971-2012) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2015 klubbens 43. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2015 klubbens 43. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2015 klubbens 43. driftsår Endnu et år med en Danmarksmester til Horsens Golfklub. Stephanie Amalie Astrup, vandt som den første i klubbens historie et officielt DGU/DIF Senior

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos Stensballegaard Golfklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 hos Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for Kære medlemmer. Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af golfklubben. Vi har fortsat det positive frivillige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010 Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner Horsens Golf Klub 2010 Side: 1 Baggrund for tilfredshedsundersøgelse - Det blev i løbet af foråret 2010 besluttet, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Stensballegaard Golfklub. Referat af ordinær generalforsamling. Mandag den 20. marts 2017 kl hos

Stensballegaard Golfklub. Referat af ordinær generalforsamling. Mandag den 20. marts 2017 kl hos Stensballegaard Golfklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 hos Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens 1. Valg af dirigent. Klaus Therkildsen valgt. Konstaterede

Læs mere

Medlemsorientering. Nedenstående en nærmere orientering om status på en række fokusområder.

Medlemsorientering. Nedenstående en nærmere orientering om status på en række fokusområder. Medlemsorientering Kære medlemmer September er over os, og med den har vi taget hul på efterårssæsonen. Desværre måtte vi i starten af sæsonen afbryde samarbejdet med vores golfmanager Thomas, hvilket

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017 Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division Weekenden 12. og 13. august var der stor aktivitet i Hammel Golf Klub. Klubben har 5 hold der spiller divisionsgolf under Dansk

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2008 klubbens 36. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2008 klubbens 36. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2008 klubbens 36. driftsår Sæsonen 2008 i Horsens Golfklub har været en god sæson med fremgang på mange områder. Den røde tråd gennem hele sæsonen har været bestyrelsens prioriteter

Læs mere

Medlemsmøde 26. November 2014

Medlemsmøde 26. November 2014 Medlemsmøde 26. November 2014 Velkomst & Dagsorden Velkomst Økonomi pr. 31.10 og prognose årsregnskab Medlemstal & MGP status Medlemsskaber, vedtægter & betalinger -> GF2015 Stander i foyer og ombygning

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Leth Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 18.30 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard

Læs mere

Først vil jeg bede forsamlingen rejser sig og mindes de medlemmer, som vi mistede i 2016 og som ikke er blandt os mere. TAK!

Først vil jeg bede forsamlingen rejser sig og mindes de medlemmer, som vi mistede i 2016 og som ikke er blandt os mere. TAK! Tak for ordet. Formandens beretning 2017 Først vil jeg bede forsamlingen rejser sig og mindes de medlemmer, som vi mistede i 2016 og som ikke er blandt os mere. TAK! Bestyrelsens beretning for året 2016:

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Kære alle hermed august nyhedsbrev,

Kære alle hermed august nyhedsbrev, Kære alle hermed august nyhedsbrev, Inden sommerferien sluttede vi forårs sæsonen af med Sommer Camp. Igen i år gik det helt forrygende. Masser af træning, spil og sjov. på såvel som uden for banen. Det

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Spar Nord Jeg har et godt tilbud i dag Tirsdag den 29. november 2016 - kl. 19.00 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere