Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub, fik overrakt medalje og trofæ, som Danmarksmester i hulspil for juniorer. Et stort tillykke til Kamilla. Samfundet omkring os forandrer sig, og golfsporten møder som aldrig før konkurrence fra andre individuelle former for motion. Løb, cykling, triatlon og mange andre former for motion er golfsportens konkurrenter. Det påvirker tilgangen til golfsporten, og er en af klubbens store udfordringer. Horsens Golfklub klager ikke og påtager sig udfordringen, som klubben altid har gjort. Der er positive tendenser og klubbens økonomi er fortsat sund og robust. Klubben klarer sig fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der eksisterer, hvorfor bestyrelsen ser positivt på fremtiden. Bestyrelsens hovedområder for prioritering har gennem hele året været følgende: Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse og forbedring af banen. Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Årsberetningen beskriver på følgende områder: 1. Medlemmerne 2. Golfspilleren i Centrum 3. Greenfee og Østjysk Golfring 4. Banen 5. Regnskabet Budget Sportsresultater 8. Medarbejderne 9. Vores sponsorer 10. Fremtiden Bestyrelsens årsberetning

2 1. Medlemmerne Medlemsantallet i Dansk Golf Union har siden 2008 været stagnerende. DGU er dog fortsat det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. DGU har 188 medlemsklubber, som er det samme antal som foregående år. Klubberne har i alt aktive og passive medlemmer. Et fald for aktive medlemmer på 1,25 % (1.889 aktive) og et fald på 11,00 % for passive medlemmer (1.892 passive) Nye senior medlemmer Nye medlemmer Heraf nye golfspillere Velkommen til 88 nye medlemmer, som i antal er på niveau med hvad vi fik af nye medlemmer i årene før er helt nye golfspillere, som har været en del af de 52 prøvemedlemmer vi har haft igennem i løbet af sæsonen. Fra 2013 var der yderligere 18 prøvemedlemmer, således at det samlede antal i 2014 var 70 potentielle nye medlemmer. Ved udgangen af 2014 var der 26 prøvemedlemmer, som endnu ikke har taget stilling til medlemskab for Prøvemedlemmer 2014 Medlemmer Medlemmer Antal primo 18 Nye 52 Udmeldte -10 Indmeldte -34 Antal ultimo 26 Det er positivt, at vi igen har formået at øge antallet af nye medlemmer i forhold til året før, og det er nu 3. år i træk at vi forøger antallet. Andelen af prøvemedlemmer, der konvertere, et prøvemedlemsskab til et varigt medlemskab, var på 49 % hvor det året før var på 60 % og forrige år på 47 %. De nye medlemskategorier, for seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent og Par 3 bane medlemskategori, har været et tilbud med en begrænset effekt. Bestyrelsens årsberetning

3 For seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent har vi fået 7 nye medlemmer, og for Par 3 medlemskab har vi fået 6 nye medlemmer. Der er dog samtidig 19 seniorer, der har konverteret et seniormedlemsskab til Par 3 medlemskab, således at der i alt er 25 medlemmer der har et Par 3 medlemskab. Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen, og bestyrelsen glæder sig over at vi fortsat formår at tiltrække nye medlemmer, og at vi nu for 3. år i træk kan fremvise en positiv udvikling. Desværre er det ikke nok til at kompensere for den naturlige afgang, men også anden afgang af medlemmer, som vi ser år efter år. Nettoafgang seniormedlemmer Nettoafgang Afgang i % seniormedlemmer % % % % % % % Klubben har siden 2008 haft en nettoafgang af seniorer. Udviklingen er svær at stoppe og også i 2014 mistede klubben medlemmer på trods af en flot tilgang af nye medlemmer. I 2014 har nettoafgangen været på 3 % svarende til 28 senior medlemmer. I dette tal er der 17 senior medlemmer der har skiftet medlemskategori til et Par 3 medlemskab. Reguleres der for dette, blev tilbagegangen på 1 % svarende til 11 medlemmer. En gennemsnitlig årlig nettotilbagegang på 3-4 % er bekymrende og betyder ca. kr i mindre årlig indtægt hver år. Der skal arbejdes hårdt på andre områder for at kompensere for denne manglende årlig indtægt. Et aldersgenerationsskifte er klubbens helt store udfordring, da vi de seneste 7 år har set ca. 40 % af udmeldelserne komme fra medlemmer, som er over 60 år. Dertil kommer, som før nævnt, at de seneste år er løb, cykling, triatlon og mange andre former for individuel motion blevet en endnu større udfordring for tilgang og fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

4 Aldersfordeling af seniormedlemmerne (inklusiv Par 3 medlemmer) Alder Damer 2014 Herrer 2014 Antal i 2014 Antal i 2013 Antal i 2012 Antal i 2011 Antal i 2010 Antal i 2009 Antal i 2008 Antal i år 2 54 (9%) 56 (6%) 54 (6%) 52 (6%) 54 (6%) 69 (7 %) 101 (10%) 105 (10 %) 120 (11 %) år 37 (15%) 182 (29%) 219 (25%) 232 (26%) 246 (28%) 242 (27%) 254 (27%) 276 (27%) 277 (26 %) 294 (27 %) år 96 (39%) 200 (32%) 296 (34%) 294 (34%) 311 (35%) 321 (35%) 329 (35%) 386 (39%) 407 (39 %) 455 (41 %) (46%) 175 (29%) 293 (34%) 289 (33%) 271 (31%) 287 (31%) 280 (30%) 225 (23%) 252 (24 %) 216 (20 %) (1%) 9 (1%) 7 (1%) 3 (0%) 4 (1%) 7 (1%) 12 (1 %) 13 (1 %) 15 (1 %) Total Aldersfordelingen blandt klubbens medlemmer har vist den samme tendens de seneste 8 år med en stigende andel af medlemmer over 65 år. I dag udgør andelen af medlemmer over 65 år 34 % hvor andelen i 2007 var 20 %. Der er intet der tyder på, at denne andel vil stagnere, hvorfor vi fortsat vil se en endnu større andel af medlemmer i denne aldersgruppe de kommende år. Klubben behøver nye medlemmer i aldersgruppen under 50 år, dels for at kompensere for den naturlige afgang, men også for at sikre at vi beholder de nye medlemmer i længere tid. Det er ikke kun Horsens Golfklub der har udfordringer med generationsskifte, det er et generelt problem i Dansk Golf. Bestyrelsens årsberetning

5 Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori) Sen. Sen. u/ind. Sen. Stud. Par 3 Yng. Yng. Stud Jun. Sand kasse Long Greenfee I alt Passiv I alt Antal medlemmer primo Prøvemedlem til senior medlem Øvrige nye medlemmer Senior fra ynglinge Yngling.stud. fra yng Yngling fra junior Jun. Fra sandkasse Par 3 fra senior Aktivt medlem fra passiv Aktiv til passiv senior Aktivt til passiv (1/1-1/3-2014) I alt tilgang af nye medlemmer Udmeldt pr. 31/ Medlemmer udmeldt 1/1-1/ Medlemmer passive 1/1-1/ Medlemmer til Par Medlemmer overgået til passiv Medlemmer udmeldt pga.restance Yngling til ynglingstud Sandkasse Til junior Junior til yngling Yngling til senior Passivt til aktivt medlem 7 7 I alt afgang af medlemmer Antal medlemmer ult Bestyrelsens årsberetning

6 Medlemsstatistik Medlemmer i alt Heraf passive Heraf seniorer (fleks) Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2014 er opgjort til 802 aktive og 83 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med aktive medlemmer (Hørsholm), til den mindste golfklub med 50 aktive medlemmer (Brændeskovgård Golf). Horsens Golfklub er Danmarks 28. største klub målt på antal aktive medlemmer. Udvikling ynglinge og juniorer Ynglinge Juniorer Sandkasse Antallet af juniorer og ynglinge er ligeledes påvirket af mange forskellige, fleksible og uforpligtende tilbud af fritidsaktiviteter, der strømmer gennem samfundet i dag. Det afspejles i antallet af juniorer, som er mere end halveret i antal siden Der har heldigvis været en positiv tilgang af ynglinge i 2014, som dels skyldes en øget fastholdelse fra junior til ynglinge, dels nye medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

7 Handicapfordeling alle medlemmer (excl. sandkasse) Handicap Antal 2014 Antal 2013 Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 <4, ,5-11, ,5-18, ,5-26, ,5 45, ,0 54, > Total Bestyrelsen hævede handicap grænsen på 18 huls banen fra 41,0 til 45,0 i maj måned. Dette har betydet at ca. 25 yderligere medlemmer fik mulighed for at spille på banen. 2. Golfspilleren i Centrum DGU har udviklet et online baseret dialog-og rapporteringssystem i samarbejde med udvalgte klubber. Efter et medlem eller en gæst har haft et besøg på banen, sender systemet automatisk en invitation til spilleren, til et spørgeskema omkring besøget. Efter spilleren har besvaret spørgeskemaet online, indgår data i dagens vurdering der ligger tilgængelig for sekretariat eller bestyrelse på hjemmesiden Golfspilleren i Centrum. Horsens Golfklub har tilmeldt sig Golfspilleren i Centrum, hvilket giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub, og på at stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster. Som medlem af Horsens Golfklub har du mødt Golfspilleren i Centrum, dels gennem spørgeskemaer udsendt med spørgsmål vedrørende egen klub, dels som opfølgning af greenfeerunde. Som afslutning på 2014 har vi modtaget resultaterne fra undersøgelsen i form af bestyrelsesrapporter, som viser scoren på de væsentligste områder vi arbejder med. Som vi tidligere har gjort, vil vi ud fra resultaterne udarbejde handleplaner til videreudvikling af klubben. Generelt er scoren høj men der er altid nogle områder, der skal arbejdes med. Et væsentligt element i Golfspilleren i Centrum er, at vi kan sammenligne os op mod de andre deltagende klubber, så vi hele tiden kan følge med i, hvorledes vi performer sammenlignet med andre danske klubber. Bestyrelse og sekretariat vil i løbet af vinteren bearbejde årsrapporten for 2014 og kommunikere de foreløbige konklusioner og bestyrelsens anbefaling til forbedringer. Bestyrelsens årsberetning

8 3. Greenfee og Østjysk Golfring Greenfee sæsonen startede meget tidligt, og vi havde rigtig mange gæster i første halvdel af Ved udgangen af juli måned havde vi haft 11 % flere gæster, sammenlignet med samme periode året før. Anden halvdel af året blev desværre ikke på samme måde, og var påvirket af en del nedbør. Dette betød en kraftig reduktion af gæster på -22 % sammenlignet med året før. Året sluttede dermed med en 3 % nedgang i antal gæster sammenlignet med året før. Tallene nedenfor indeholder en del variationer, inden for de enkelte greenfee-typer. Greenfee-besøg 18 hul banen I forhold til 2011 I forhold til 2012 Total besøg +12% +3% -3% Østjysk Golfring +19% +9% +5% Golfhæftet, Teetime +38% -8% -23% Fuld betalende +10% -4% -15% Gæste ordning +9% -16% -12% Billetter -10% +25% -4% I forhold til 2013 I både 2012 og 2013 oplevede vi en stigning i antal greenfee gæster, som i 2014 desværre er afløst af et mindre fald på 3 %. Vejret har selvfølgelig haft en betydning, men vi er ærgerlig over eventuelle følgevirkninger, fra til tider en meget våd bane med vanskeligheder i klipning og græsafklip samt opkørte stier. Dette giver ikke tilfredse medlemmer eller gode ambassadører, uanset om der er gode årsags forklaringer. På trods af nedgangen i antal gæster formåede vi at øge vores greenfee indtægter i forhold til året før med 2 % på 18 huls banen. Den gennemsnitlige greenfee per betalende runde formåede vi ligeledes at forbedre med 6 % i forhold til Antal gæster på Par 3 banen er på samme niveau men den samlede indtægt er forøget med 20 % i forhold til året før. Ligeledes er den gennemsnitlige greenfee per betalende runde forøget med 20 %. En meget positiv udvikling som bidrager fornuftigt til golfklubbens samlede økonomi. Østjysk Golfring er fortsat den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 7%, samt en vækst på 19% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Væksten er aftaget en smule i 2014, men fortsat en ordning som værdsættes af medlemmerne i de 6 klubber. I 2015 udvider vi samarbejdet ved at optage Aarhus Golf Klub som ny samarbejdsklub i Østjysk Golfring, hvor vi nu kan tilbyde 7 klubber i fritspilordningen, og til samme pris som i Vi har store forventninger til 2015 og glæder os til at byde Aarhus Golfklub velkommen, når sæsonen startes i gang. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 7 golfklubber kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes i Østjylland! Bestyrelsens årsberetning

9 Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Banen Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. For første gang siden 2010 har vi gennemført investeringer i banen, defineret i Banerapporten fra Nye teesteder på hul 3, hul 14 og hvid tee på hul 10 blev taget i brug i august måned. Den samlede investering for disse to nye teesteder blev på ca.kr Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,3 mio. kr. På Par 3 banen har vi renoveret 6 bunkers, da slidtagen blev for tydelig. Den samlede investering for renovering af 5 bunkers blev på ca. kr Par 3 banen fremstår nu flot og parat til vinteren, såfremt vejret tillader det. Vi havde en mild vinter 2014 og dermed ikke de sædvanlige skader på greens efter vinteren. Vinteren var våd, hvilket betød at en del greens stod og soppede det meste af vinteren. Det gav Hede Danmark problemer med græskvaliteten i starten af sæsonen. Der var et par kraftige storme henover vinteren, som betød en del stormfald, og specielt hul 6 og 7 blev hårdt ramt, med markante visuelle ændringer til følge. Reparation af vandingsanlægget blev afsluttet med en ny rørføring mellem hul 8 og hul 9. Bestyrelsens årsberetning

10 Sommeren var fin og banen stod i en rigtigt flot stand henover sommeren. I august og oktober kom der en del nedbør, betydeligt over gennemsnittet, hvilket gav løbende problemer med græsklipning og græsafklip på banen. Sommergreens blev åbnet allerede 30. marts og lukkede ned igen d. 17. november. Boldfremføring og boldautomat på Driving Range blev udskiftet i løbet af foråret og fungere nu igen efter hensigten. Investeringen beløb sig til kr inkl. et antal nye måtter. De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrerer med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen besøgte Horsens Golfklub i oktober, på et rutinemæssigt tilsyn, med fokus på opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger fra tilsynsførende. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed, som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. 5. Regnskabet 2014 Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Klubbens økonomi er fortsat god og med en solid likviditet. Klubben er velkonsolideret og er, efter bestyrelsens mening, godt rustet til fremtidens udfordringer. 6. Budget 2015 Der henvises til særskilte kommentarer for budget Budgettet viser et mindre overskud. Bestyrelsens årsberetning

11 7. Sportsresultater Som skrevet i indledningen fik HGK for første gang en officiel Danmarksmester ved Kamilla Bang. Danmarksmesterskabet var blot en af Kamillas mange flotte resultater hen over sæsonen, således vandt hun også 3 ranglisteturneringer Himmelbjerg, Bravo Tours/Backtee Open og Aon Junior Girls på hjemmebane, og så ikke at forglemme Klubmesterskabet. Kamilla spillede også turnering i udlandet Duke of York. Kamilla ligger nr på WAGR amatørverdensranglisten, og nr. 11 på AON Juniorranglisten. De mange flotte resultater har hjulpet Kamilla ind i landsholdtruppen. Stephanie Amalie Astrup fortsatte også de gode takter fra 2013, hvor hun blev en fast del af landsholdet, Stephanie deltog i mange internationale turneringer bl.a. Spanish Junior og French Junior. Stephanie fandt dog også tid til at deltage i danske turneringer og bl.a. via en 3. plads i Nike Kokkedal og en sejr i DGU Elitetour & AON Juniortour, ligger Stephanie nr. 5 på AON Juniorranglisten og nr. 885 på WAGR. Traditionen tro vandt vi igen Kredsturneringen, denne gang trak spændingen helt ud til sidste runde i Give hvor vi så til gengæld var helt suveræne. En 2.plads til Mads lykke Lomholt i A-rækken, 2. plads til Mathilde Milo i B-rækken, 4. plads til Mads Hüttel i B-rækken, en 1. plads til Anna Behnsen i c18 og en 2. plads til Toke Laursen i c9. Hen over året deltog over 25 forskellige spillere i turneringen. Layla Krainert samlede tropperne. 12-årige Mathilde Milo Laursen fra Horsens Golfklub spillede torsdag den 7/8 Junior Cup landsfinale i Hjortespring Golfklub, Ballerup. Efter et prøve spil onsdag, hvor banen lige blev tjekket, gik det super fint torsdag, hvor hun vandt med 11 slag ned til nummer 2, så det var en rigtig glad pige der kunne tage hjem til Horsens. I Short Game Challenge lykkedes det Alexander Loft at kvalificere sig til DM, hvor han opnåede en sekundær placering. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af vores satsning i sandkassegolfere, flere spillere under 10 år er kommet i handicap. Nogle af disse har på flotteste vis bidraget til pointhøsten i kredsturneringen, men vigtigst af alt har de fået en god legende indføring i golfspillet. I danmarksturneringen deltog vi med 6 hold: - Et 2. divisionshold seniorer, som sluttede på 2.pladsen, holdet blev i de 2 sidste kampe forstærket af klubbens pro Graham Oakley, de 2 sidste kampe blev da også vundet. Gennem sæsonen spillede Eva Panduro, Kell Häuser, Jimmy Augustesen, Danny Carstens, Jens Jørn Lauridsen, Jan Rye, Inge Løvbjerg og Graham Oakley på holdet. Kaptajn var Danny Carstens. - Et veteran 2. divisionshold med Kirsten Myhre, Bent Nielsen, Erling Rasmussen, Zoran Nikolic, Niels Bjørn Rühne, Bjarne Iversen, Henrik Myhre, Inge Hansen, Erling Walther Bestyrelsens årsberetning

12 Madsen, Lis Jacobsen, Bent Nielsen, og Anne Marie Nikolic. Holdet sluttede desværre på sidstepladsen på trods af hjemmebanefordel i sidste kamp mod vinderen af puljen Fanø. - Et herrehold i 3. division med Steffan Mikkelsen, Jesper Uldum-Nielsen, Christian Lind, Jacob Madsen, Christopher Bühl Hansen, Palle Wichmann, Rene Behnsen, Oliver Hagedorn- Olsen, Simon Kaiser Frederiksen og Rasmus Lomholt. Kaptajn Graham Oakley. På trods af 3 spillere med plus hcp., indfriede holdet ikke forventningerne og efter 2 nederlag i første turneringsweekend var målsætningen at holde pladsen, dette lykkedes. Holdkaptajner var Graham Oakley / Claus Hagedorn-Olsen - To herrehold i kvalifikationsrækken hvoraf det ene blev brugt til at udvikle vore unge talenter. På holdene spillede Dion Krag, Thomas Rasmussen, Kim Rasmussen, Kent Christensen, Peder Andreasen, Søren Braas Skytte, Carsten Sørensen, Bo C. Nielsen, Søren Goul, Mikkel Jensen, Søren B. Jensen, Casper Jørgensen, Alexander Loft, Mads L. Lomholt, Oliver Hagedorn-Olsen, Rasmus L. Lomholt, Steffen Oakley, Frederik R. Andersen, Allan L. Pedersen, Simon Kaiser Frederiksen, Christoffer K. Astrup, Jesper Uldum Nielsen og René Behnsen. Kaptajnerne var Søren Braas Skytte og Jan Rasmussen. - Begge hold vandt deres indledende pulje og var i oprykningsspil, det ene hold sluttede der som nr. 5 lige uden for oprykning, men da Juelsminde trak deres 4. divisionshold til 2015 turneringen, fik vi alligevel et hold i 4. division i Et HELT suverænt fusions-damehold i 3. division, som for andet år i træk suste op gennem rækkerne, vandt indledende pulje med max. point og med afgivelse af så lidt som 4 point. I alt var cifrene 12 point Holdet spiller således nu i 2. division med gode muligheder for yderligere avancement. I 2014 deltog Kamilla Bang, Stephanie Amalie Astrup, Helle Birn Sand, Camilla Vildrik, Susanne Holten og Mathilde Milo Laursen på holdet. Kaptajner var Pernille Astrup og Annette Bang Krag. Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som i år blev afviklet i weekenden 27. og 28.september, hvor 61 deltagere havde tilmeldt sig. Færre end året før, hvor der var 87 deltagere. Mesterskabet blev afholdt en måned senere end tidligere og det kan måske være årsag til færre deltagere. I 2015 vil vi gå tilbage til den sidste weekend i august som vi gennem mange år har haft som termin. Klubmestrene er pr. definition de bedste golfspillere, vi har i klubben, og det må være på sin plads at nævne vore klubmestre i bestyrelsens årsberetning. Vi ønsker endnu engang 2014-klubmestrene til lykke med titlen. Herrer: Simon Kaiser Frederiksen Damer: Ikke afviklet Senior: Jimmy Augustesen Senior: Eva Panduro Mid-age : Søren Braas Skytte Mid-age: Ikke afviklet Veteran: Henrik Myhre Veteran: Bente Munkholm Junior: Alexander Loft Junior: Kamilla Bang Bestyrelsens årsberetning

13 Alle klubmestrene mødtes efterfølgende i en hulspilsturnering, for at finde klubbens bedste dame- og herrespiller uanset alder og handicap. Klubbens bedste dame og herrespiller blev i år Kamilla Bang og Jimmy Augustesen. Et stort tillykke til Kamilla og Jimmy, som i 2015 sæsonen kan disponere over deres personlige P- plads. Turneringsudvikling Åbningsturnering Vitus Bering Elite Ikke Ikke Ikke afholdt afholdt afholdt Tee Time Ikke Ikke afholdt afholdt Horsens Bys Ærespokal Ikke afholdt 2. Generations Match Ikke 34 Ikke 40 afholdt afholdt Pinsemorgen Royal Unibrew Klubmesterskab Kortbanemesterskab Ikke Ikke 30 afholdt afholdt Cross Country Juleturnering Ikke 27 Ikke 62 afholdt afholdt Ialt Der er afholdt 7 turneringer mod planlagt 9 turneringer. Horsens Bys Ærespokal og Kortbanemesterskabet blev aflyst, da der var for få deltagere. Antallet af deltagere til turneringerne har været jævnt faldende de sidste par år, og et vis sammenhæng med faldende medlemstal kan ikke afvises. Alene i 2014 er antallet af deltagere faldet med 33 %, og selvom meget er forsøgt, gennem de sidste par år, med forskellige former for turneringsafvikling, er det ikke lykkes at øge antallet af deltagere. Tiden, man bruger på at spille turnering, er af stor betydning og netop denne del vil bestyrelsen arbejde med at reducere, ved eventuelt at indføre 9 hullers turneringer i Alternativt skal vi blot acceptere at der er en mindre interesse for turneringer, og turneringer dermed bør leve sit eget liv i golfens ånd. Bestyrelsens årsberetning

14 8. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Klubbens to medarbejdere, Susanne og Karsten, holder sammen om klubben og varetager mange forskellige funktioner. Klubbens administration, medlemspleje, kundepleje, sponsorpleje, pleje af vores frivillige, pleje og koordinering med vores samarbejdspartnere og leverandører er alle sammen områder som varetages på bedste og professionelt vis. Udover nævnte, er rekruttering af nye medlemmer og markedsføring af klubben, en væsentlig og vigtig del af alle de mange opgaver, som findes i en golfklub. Efteruddannelse og opdatering af ny viden er ligeledes et område som prioriteres. Bestyrelsen er glad for samarbejdet med Susanne og Karsten, og anerkender deres professionelle og faglige kompetencer. Graham Oakley kan 1. maj 2015 fejre 35 år som Pro i Horsens Golfklub. En uovertruffen milepæl og er ikke set før i nogen dansk golfklub. Else kom til og siden Steffen, sammen udgør de et familieteam, som er omdrejningspunkt for medlemmer og gæster i Horsens Golfklub. Familien Oakley har skabt en Proshop, som er kendt og værdsat langt ud over Horsens Golfklub naturlige grænser. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub, og deres professionelle indstilling til driften af Proshoppen. En anden familie med stor og lang tilknytning til Horsens Golfklub, er familien Astrup, som går ind i sæson 11 sammen med Horsens Golfklub. Modsat mange golfklubber, er Horsens Golfklub begunstiget af en velfungerende cafe, som har formået at supplere og udvikle deres forretning med Catering aktivitet i et omfang, som kommer alle golfklubbens medlemmer til gavn. Danmarks bedste Golf Cafe med åbent alle årets dage En stor tak til Henrik, Pernille og deres team for indsatsen. Det er vigtigt med gensidig fleksibilitet, så det gode samarbejde mellem klub og cafe kan udvikles til fælles bedste. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 9. sæson i Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at rekruttere frivillige, og er til tider et utaknemmeligt job, med alt for lidt anerkendelse. Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, som vi har i dag. Bestyrelsens årsberetning

15 I 2014 fik vi en ny dimension af frivillig arbejdsindsats i Horsens Golfklub, da endnu flere arbejdsopgaver blev defineret og sat i system. Mange opgaver fra generel oprydning, til skiltevask, skovning, finish ved klubhus, driving range og skilte, boldvask, rengøring af starterhus og buggies samt oprydning terrasseområde og oliering af møbler og bænke. Hertil kommer hjælp til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En stor tak fra bestyrelsen til alle vores frivillige, som gør en forskel. I 2015 vil vi forsøge med en turnering for vores frivillige med efterfølgende barbecue, som en simpel anerkendelse af en stor indsats. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. 9. Vores sponsorer Bestyrelsen er imponeret og ikke mindst taknemmelig for at vi igen i år kan fremvise en rekord indtægt i vor sponsor indtægter. En stor og konstant lokal opbakning fra mange lokale forretningsdrivende og selskaber, nye som gamle. Resultatet er ikke en selvfølge og skyldes velvillighed fra sponsorer og en utrættelig indsats fra sekretariatet i form af pleje og påvirkning. Vore konkurrenter er bl.a. andre foreninger og hvor Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen og nyder fortsat stor lokal opbakning. Vi benytter lejligheden til at takke vore sponsorer, for den store støtte, og opfordrer samtidig hver enkelt medlem til at støtte vore sponsorer. De fortjener det. 10. Fremtiden Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og ser golfklubben som værende i god udvikling, men erkender samtidig at vi fortsat har udfordringer i at fastholde udvikling og fortsat stabilitet. Konkurrencen er, på mange områder, hård for golfklubben, og vi skal fortsat fokusere på vores konkurrencedygtighed. I 2014 indførte vi nye medlemskategorier og vi har allerede set en effekt af disse, dog i mindre grad. Vi skal fortsat være opmærksom på udviklingen, og på generalforsamlingen vil vi foreslå et uændret kontingent niveau, som også burde styrke konkurrence evnen. Klubben er velkonsolideret, og i 2014 brugte vi en mindre del af midlerne til for første gang, siden 2010, at investere i baneforbedringer. Vi mener fortsat, at vi kan bruge en del af vore midler, hvilket forslaget om uændret kontingent er et udtryk for. Vi vil også fortsætte med baneforbedringer, dog ikke i 2015, men hvis udviklingen kan retfærdiggøre investering, vil vi afsætte midler til yderligere baneforbedring i Bestyrelsens årsberetning

16 Rettidig omhu er fortsat vigtig for bestyrelsen i vores prioriteringer for allokering af omkostninger og investeringer. Kun dermed kan vi bevare vores uafhængighed og fortsætte med at være en velkonsolideret golfklub som en del af det at være attraktiv. Både for medlemmer, nye medlemmer og samarbejdspartnere. Klubben har gennem de sidste 7 år haft en konstant nettoafgang af medlemmer. Senior kontingent er klubbens største indtægt og en væsentlig forudsætning for golfklubbens drift. Medlemstilgangen har været stigende de sidste 3 år, men er for lille til at kunne modstå den naturlige afgang, som vi ved kommer, ligesom den ændrede fritidsinteresse adfærd, generelt i samfundet, øger risikoen for tab af medlemmer. Bestyrelsen anser nettoafgangen, som den største trussel for at fastholde en fornuftig økonomi, og vil derfor fortsat følge medlemsudviklingen intensivt. Såfremt nettoafgangen fortsætter den samme udvikling, som de sidste 7 år, vil bestyrelsen endnu engang vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Ved generalforsamlingen i 2014 blev klubhusets indretning, og til tider mangel på plads til klubaktiviteter drøftet. Konklusionen blev at en opdeling af nuværende lokale ikke vil løse problemet, og kun en udvidelse ville være optimalt. Bestyrelsen lovede til generalforsamlingen at ville se yderligere på mulighederne i Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet mere konkret med at vurdere mulighederne, og har i den anledning, fået et mere detaljeret kendskab til en eventuel udvidelse af klubhuset. Udvidelsen vil opfylde vores behov, med hensyn til yderligere plads, ligesom det opfylder vores krav til at fastholde det arkitektoniske udseende som klubhuset har i dag. En eventuel udvidelse af klubhuset vil minimum omfatte en investering på 6,0 mio kroner. Finansiering af dette vil inkludere betydelige ekstra årlige medlemsbidrag i en 3 årig periode, en reduktion af klubbens frie reserver samt en generel usikkerhed om nødvendig låneoptagelse. Resultatet vil være en meget stram økonomi som ikke efterlader den nødvendige fleksibilitet i vores fremtidige budgetter i årene frem. Bestyrelsen har ligeledes vurderet risici i relation til fremtidige udfordringer i golfsporten som beskrevet ovenfor og har konkluderet at vi ikke kan anbefale at arbejde videre med projektet. Vi vil i løbet af foråret forsøge med en alternativ indretning af lokalet som forhåbentlig vil afhjælpe manglerne. Bestyrelsens årsberetning

17 Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor vi for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane, som kan forbedres Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til nu 6 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2015 fokusere og prioritere, som de foregående år. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på Golfspilleren i Centrum Vi glæder os til en ny sæson, 2015, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 22. marts kl Mange golfhilsner Bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

2015-sæsonen er nu så fremskreden at sommeren banker på døren, og det er derfor på sin plads med et nyhedsbrev fra ungdomsafdelingen.

2015-sæsonen er nu så fremskreden at sommeren banker på døren, og det er derfor på sin plads med et nyhedsbrev fra ungdomsafdelingen. Skovbo Golfklub Ungdomsafdelingen 10. juni 2015 Nyhedsbrev 02/2015 2015-sæsonen er nu så fremskreden at sommeren banker på døren, og det er derfor på sin plads med et nyhedsbrev fra ungdomsafdelingen.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere