Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub, fik overrakt medalje og trofæ, som Danmarksmester i hulspil for juniorer. Et stort tillykke til Kamilla. Samfundet omkring os forandrer sig, og golfsporten møder som aldrig før konkurrence fra andre individuelle former for motion. Løb, cykling, triatlon og mange andre former for motion er golfsportens konkurrenter. Det påvirker tilgangen til golfsporten, og er en af klubbens store udfordringer. Horsens Golfklub klager ikke og påtager sig udfordringen, som klubben altid har gjort. Der er positive tendenser og klubbens økonomi er fortsat sund og robust. Klubben klarer sig fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der eksisterer, hvorfor bestyrelsen ser positivt på fremtiden. Bestyrelsens hovedområder for prioritering har gennem hele året været følgende: Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse og forbedring af banen. Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Årsberetningen beskriver på følgende områder: 1. Medlemmerne 2. Golfspilleren i Centrum 3. Greenfee og Østjysk Golfring 4. Banen 5. Regnskabet Budget Sportsresultater 8. Medarbejderne 9. Vores sponsorer 10. Fremtiden Bestyrelsens årsberetning

2 1. Medlemmerne Medlemsantallet i Dansk Golf Union har siden 2008 været stagnerende. DGU er dog fortsat det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. DGU har 188 medlemsklubber, som er det samme antal som foregående år. Klubberne har i alt aktive og passive medlemmer. Et fald for aktive medlemmer på 1,25 % (1.889 aktive) og et fald på 11,00 % for passive medlemmer (1.892 passive) Nye senior medlemmer Nye medlemmer Heraf nye golfspillere Velkommen til 88 nye medlemmer, som i antal er på niveau med hvad vi fik af nye medlemmer i årene før er helt nye golfspillere, som har været en del af de 52 prøvemedlemmer vi har haft igennem i løbet af sæsonen. Fra 2013 var der yderligere 18 prøvemedlemmer, således at det samlede antal i 2014 var 70 potentielle nye medlemmer. Ved udgangen af 2014 var der 26 prøvemedlemmer, som endnu ikke har taget stilling til medlemskab for Prøvemedlemmer 2014 Medlemmer Medlemmer Antal primo 18 Nye 52 Udmeldte -10 Indmeldte -34 Antal ultimo 26 Det er positivt, at vi igen har formået at øge antallet af nye medlemmer i forhold til året før, og det er nu 3. år i træk at vi forøger antallet. Andelen af prøvemedlemmer, der konvertere, et prøvemedlemsskab til et varigt medlemskab, var på 49 % hvor det året før var på 60 % og forrige år på 47 %. De nye medlemskategorier, for seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent og Par 3 bane medlemskategori, har været et tilbud med en begrænset effekt. Bestyrelsens årsberetning

3 For seniorer uden indskud, men med forhøjet kontingent har vi fået 7 nye medlemmer, og for Par 3 medlemskab har vi fået 6 nye medlemmer. Der er dog samtidig 19 seniorer, der har konverteret et seniormedlemsskab til Par 3 medlemskab, således at der i alt er 25 medlemmer der har et Par 3 medlemskab. Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen, og bestyrelsen glæder sig over at vi fortsat formår at tiltrække nye medlemmer, og at vi nu for 3. år i træk kan fremvise en positiv udvikling. Desværre er det ikke nok til at kompensere for den naturlige afgang, men også anden afgang af medlemmer, som vi ser år efter år. Nettoafgang seniormedlemmer Nettoafgang Afgang i % seniormedlemmer % % % % % % % Klubben har siden 2008 haft en nettoafgang af seniorer. Udviklingen er svær at stoppe og også i 2014 mistede klubben medlemmer på trods af en flot tilgang af nye medlemmer. I 2014 har nettoafgangen været på 3 % svarende til 28 senior medlemmer. I dette tal er der 17 senior medlemmer der har skiftet medlemskategori til et Par 3 medlemskab. Reguleres der for dette, blev tilbagegangen på 1 % svarende til 11 medlemmer. En gennemsnitlig årlig nettotilbagegang på 3-4 % er bekymrende og betyder ca. kr i mindre årlig indtægt hver år. Der skal arbejdes hårdt på andre områder for at kompensere for denne manglende årlig indtægt. Et aldersgenerationsskifte er klubbens helt store udfordring, da vi de seneste 7 år har set ca. 40 % af udmeldelserne komme fra medlemmer, som er over 60 år. Dertil kommer, som før nævnt, at de seneste år er løb, cykling, triatlon og mange andre former for individuel motion blevet en endnu større udfordring for tilgang og fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

4 Aldersfordeling af seniormedlemmerne (inklusiv Par 3 medlemmer) Alder Damer 2014 Herrer 2014 Antal i 2014 Antal i 2013 Antal i 2012 Antal i 2011 Antal i 2010 Antal i 2009 Antal i 2008 Antal i år 2 54 (9%) 56 (6%) 54 (6%) 52 (6%) 54 (6%) 69 (7 %) 101 (10%) 105 (10 %) 120 (11 %) år 37 (15%) 182 (29%) 219 (25%) 232 (26%) 246 (28%) 242 (27%) 254 (27%) 276 (27%) 277 (26 %) 294 (27 %) år 96 (39%) 200 (32%) 296 (34%) 294 (34%) 311 (35%) 321 (35%) 329 (35%) 386 (39%) 407 (39 %) 455 (41 %) (46%) 175 (29%) 293 (34%) 289 (33%) 271 (31%) 287 (31%) 280 (30%) 225 (23%) 252 (24 %) 216 (20 %) (1%) 9 (1%) 7 (1%) 3 (0%) 4 (1%) 7 (1%) 12 (1 %) 13 (1 %) 15 (1 %) Total Aldersfordelingen blandt klubbens medlemmer har vist den samme tendens de seneste 8 år med en stigende andel af medlemmer over 65 år. I dag udgør andelen af medlemmer over 65 år 34 % hvor andelen i 2007 var 20 %. Der er intet der tyder på, at denne andel vil stagnere, hvorfor vi fortsat vil se en endnu større andel af medlemmer i denne aldersgruppe de kommende år. Klubben behøver nye medlemmer i aldersgruppen under 50 år, dels for at kompensere for den naturlige afgang, men også for at sikre at vi beholder de nye medlemmer i længere tid. Det er ikke kun Horsens Golfklub der har udfordringer med generationsskifte, det er et generelt problem i Dansk Golf. Bestyrelsens årsberetning

5 Medlemsfordeling (til- og afgang pr. medlemskategori) Sen. Sen. u/ind. Sen. Stud. Par 3 Yng. Yng. Stud Jun. Sand kasse Long Greenfee I alt Passiv I alt Antal medlemmer primo Prøvemedlem til senior medlem Øvrige nye medlemmer Senior fra ynglinge Yngling.stud. fra yng Yngling fra junior Jun. Fra sandkasse Par 3 fra senior Aktivt medlem fra passiv Aktiv til passiv senior Aktivt til passiv (1/1-1/3-2014) I alt tilgang af nye medlemmer Udmeldt pr. 31/ Medlemmer udmeldt 1/1-1/ Medlemmer passive 1/1-1/ Medlemmer til Par Medlemmer overgået til passiv Medlemmer udmeldt pga.restance Yngling til ynglingstud Sandkasse Til junior Junior til yngling Yngling til senior Passivt til aktivt medlem 7 7 I alt afgang af medlemmer Antal medlemmer ult Bestyrelsens årsberetning

6 Medlemsstatistik Medlemmer i alt Heraf passive Heraf seniorer (fleks) Det gennemsnitlige antal medlemmer i danske golfklubber i 2014 er opgjort til 802 aktive og 83 passive medlemmer. Bredden er stor, fra den største golfklub med aktive medlemmer (Hørsholm), til den mindste golfklub med 50 aktive medlemmer (Brændeskovgård Golf). Horsens Golfklub er Danmarks 28. største klub målt på antal aktive medlemmer. Udvikling ynglinge og juniorer Ynglinge Juniorer Sandkasse Antallet af juniorer og ynglinge er ligeledes påvirket af mange forskellige, fleksible og uforpligtende tilbud af fritidsaktiviteter, der strømmer gennem samfundet i dag. Det afspejles i antallet af juniorer, som er mere end halveret i antal siden Der har heldigvis været en positiv tilgang af ynglinge i 2014, som dels skyldes en øget fastholdelse fra junior til ynglinge, dels nye medlemmer. Bestyrelsens årsberetning

7 Handicapfordeling alle medlemmer (excl. sandkasse) Handicap Antal 2014 Antal 2013 Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 <4, ,5-11, ,5-18, ,5-26, ,5 45, ,0 54, > Total Bestyrelsen hævede handicap grænsen på 18 huls banen fra 41,0 til 45,0 i maj måned. Dette har betydet at ca. 25 yderligere medlemmer fik mulighed for at spille på banen. 2. Golfspilleren i Centrum DGU har udviklet et online baseret dialog-og rapporteringssystem i samarbejde med udvalgte klubber. Efter et medlem eller en gæst har haft et besøg på banen, sender systemet automatisk en invitation til spilleren, til et spørgeskema omkring besøget. Efter spilleren har besvaret spørgeskemaet online, indgår data i dagens vurdering der ligger tilgængelig for sekretariat eller bestyrelse på hjemmesiden Golfspilleren i Centrum. Horsens Golfklub har tilmeldt sig Golfspilleren i Centrum, hvilket giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub, og på at stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster. Som medlem af Horsens Golfklub har du mødt Golfspilleren i Centrum, dels gennem spørgeskemaer udsendt med spørgsmål vedrørende egen klub, dels som opfølgning af greenfeerunde. Som afslutning på 2014 har vi modtaget resultaterne fra undersøgelsen i form af bestyrelsesrapporter, som viser scoren på de væsentligste områder vi arbejder med. Som vi tidligere har gjort, vil vi ud fra resultaterne udarbejde handleplaner til videreudvikling af klubben. Generelt er scoren høj men der er altid nogle områder, der skal arbejdes med. Et væsentligt element i Golfspilleren i Centrum er, at vi kan sammenligne os op mod de andre deltagende klubber, så vi hele tiden kan følge med i, hvorledes vi performer sammenlignet med andre danske klubber. Bestyrelse og sekretariat vil i løbet af vinteren bearbejde årsrapporten for 2014 og kommunikere de foreløbige konklusioner og bestyrelsens anbefaling til forbedringer. Bestyrelsens årsberetning

8 3. Greenfee og Østjysk Golfring Greenfee sæsonen startede meget tidligt, og vi havde rigtig mange gæster i første halvdel af Ved udgangen af juli måned havde vi haft 11 % flere gæster, sammenlignet med samme periode året før. Anden halvdel af året blev desværre ikke på samme måde, og var påvirket af en del nedbør. Dette betød en kraftig reduktion af gæster på -22 % sammenlignet med året før. Året sluttede dermed med en 3 % nedgang i antal gæster sammenlignet med året før. Tallene nedenfor indeholder en del variationer, inden for de enkelte greenfee-typer. Greenfee-besøg 18 hul banen I forhold til 2011 I forhold til 2012 Total besøg +12% +3% -3% Østjysk Golfring +19% +9% +5% Golfhæftet, Teetime +38% -8% -23% Fuld betalende +10% -4% -15% Gæste ordning +9% -16% -12% Billetter -10% +25% -4% I forhold til 2013 I både 2012 og 2013 oplevede vi en stigning i antal greenfee gæster, som i 2014 desværre er afløst af et mindre fald på 3 %. Vejret har selvfølgelig haft en betydning, men vi er ærgerlig over eventuelle følgevirkninger, fra til tider en meget våd bane med vanskeligheder i klipning og græsafklip samt opkørte stier. Dette giver ikke tilfredse medlemmer eller gode ambassadører, uanset om der er gode årsags forklaringer. På trods af nedgangen i antal gæster formåede vi at øge vores greenfee indtægter i forhold til året før med 2 % på 18 huls banen. Den gennemsnitlige greenfee per betalende runde formåede vi ligeledes at forbedre med 6 % i forhold til Antal gæster på Par 3 banen er på samme niveau men den samlede indtægt er forøget med 20 % i forhold til året før. Ligeledes er den gennemsnitlige greenfee per betalende runde forøget med 20 %. En meget positiv udvikling som bidrager fornuftigt til golfklubbens samlede økonomi. Østjysk Golfring er fortsat den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 7%, samt en vækst på 19% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Væksten er aftaget en smule i 2014, men fortsat en ordning som værdsættes af medlemmerne i de 6 klubber. I 2015 udvider vi samarbejdet ved at optage Aarhus Golf Klub som ny samarbejdsklub i Østjysk Golfring, hvor vi nu kan tilbyde 7 klubber i fritspilordningen, og til samme pris som i Vi har store forventninger til 2015 og glæder os til at byde Aarhus Golfklub velkommen, når sæsonen startes i gang. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 7 golfklubber kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes i Østjylland! Bestyrelsens årsberetning

9 Antal solgte fritspilskort i Østjysk Golfring Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Antal gæster med fritspilskort i Østjysk Golfring hos: Horsens Juelsminde Odder Hedensted Himmelbjerg Skanderborg I alt Banen Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. For første gang siden 2010 har vi gennemført investeringer i banen, defineret i Banerapporten fra Nye teesteder på hul 3, hul 14 og hvid tee på hul 10 blev taget i brug i august måned. Den samlede investering for disse to nye teesteder blev på ca.kr Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,3 mio. kr. På Par 3 banen har vi renoveret 6 bunkers, da slidtagen blev for tydelig. Den samlede investering for renovering af 5 bunkers blev på ca. kr Par 3 banen fremstår nu flot og parat til vinteren, såfremt vejret tillader det. Vi havde en mild vinter 2014 og dermed ikke de sædvanlige skader på greens efter vinteren. Vinteren var våd, hvilket betød at en del greens stod og soppede det meste af vinteren. Det gav Hede Danmark problemer med græskvaliteten i starten af sæsonen. Der var et par kraftige storme henover vinteren, som betød en del stormfald, og specielt hul 6 og 7 blev hårdt ramt, med markante visuelle ændringer til følge. Reparation af vandingsanlægget blev afsluttet med en ny rørføring mellem hul 8 og hul 9. Bestyrelsens årsberetning

10 Sommeren var fin og banen stod i en rigtigt flot stand henover sommeren. I august og oktober kom der en del nedbør, betydeligt over gennemsnittet, hvilket gav løbende problemer med græsklipning og græsafklip på banen. Sommergreens blev åbnet allerede 30. marts og lukkede ned igen d. 17. november. Boldfremføring og boldautomat på Driving Range blev udskiftet i løbet af foråret og fungere nu igen efter hensigten. Investeringen beløb sig til kr inkl. et antal nye måtter. De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrerer med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen besøgte Horsens Golfklub i oktober, på et rutinemæssigt tilsyn, med fokus på opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger fra tilsynsførende. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed, som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. 5. Regnskabet 2014 Der henvises til særskilte kommentarer for årsregnskabet. Årsregnskabet anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Klubbens økonomi er fortsat god og med en solid likviditet. Klubben er velkonsolideret og er, efter bestyrelsens mening, godt rustet til fremtidens udfordringer. 6. Budget 2015 Der henvises til særskilte kommentarer for budget Budgettet viser et mindre overskud. Bestyrelsens årsberetning

11 7. Sportsresultater Som skrevet i indledningen fik HGK for første gang en officiel Danmarksmester ved Kamilla Bang. Danmarksmesterskabet var blot en af Kamillas mange flotte resultater hen over sæsonen, således vandt hun også 3 ranglisteturneringer Himmelbjerg, Bravo Tours/Backtee Open og Aon Junior Girls på hjemmebane, og så ikke at forglemme Klubmesterskabet. Kamilla spillede også turnering i udlandet Duke of York. Kamilla ligger nr på WAGR amatørverdensranglisten, og nr. 11 på AON Juniorranglisten. De mange flotte resultater har hjulpet Kamilla ind i landsholdtruppen. Stephanie Amalie Astrup fortsatte også de gode takter fra 2013, hvor hun blev en fast del af landsholdet, Stephanie deltog i mange internationale turneringer bl.a. Spanish Junior og French Junior. Stephanie fandt dog også tid til at deltage i danske turneringer og bl.a. via en 3. plads i Nike Kokkedal og en sejr i DGU Elitetour & AON Juniortour, ligger Stephanie nr. 5 på AON Juniorranglisten og nr. 885 på WAGR. Traditionen tro vandt vi igen Kredsturneringen, denne gang trak spændingen helt ud til sidste runde i Give hvor vi så til gengæld var helt suveræne. En 2.plads til Mads lykke Lomholt i A-rækken, 2. plads til Mathilde Milo i B-rækken, 4. plads til Mads Hüttel i B-rækken, en 1. plads til Anna Behnsen i c18 og en 2. plads til Toke Laursen i c9. Hen over året deltog over 25 forskellige spillere i turneringen. Layla Krainert samlede tropperne. 12-årige Mathilde Milo Laursen fra Horsens Golfklub spillede torsdag den 7/8 Junior Cup landsfinale i Hjortespring Golfklub, Ballerup. Efter et prøve spil onsdag, hvor banen lige blev tjekket, gik det super fint torsdag, hvor hun vandt med 11 slag ned til nummer 2, så det var en rigtig glad pige der kunne tage hjem til Horsens. I Short Game Challenge lykkedes det Alexander Loft at kvalificere sig til DM, hvor han opnåede en sekundær placering. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af vores satsning i sandkassegolfere, flere spillere under 10 år er kommet i handicap. Nogle af disse har på flotteste vis bidraget til pointhøsten i kredsturneringen, men vigtigst af alt har de fået en god legende indføring i golfspillet. I danmarksturneringen deltog vi med 6 hold: - Et 2. divisionshold seniorer, som sluttede på 2.pladsen, holdet blev i de 2 sidste kampe forstærket af klubbens pro Graham Oakley, de 2 sidste kampe blev da også vundet. Gennem sæsonen spillede Eva Panduro, Kell Häuser, Jimmy Augustesen, Danny Carstens, Jens Jørn Lauridsen, Jan Rye, Inge Løvbjerg og Graham Oakley på holdet. Kaptajn var Danny Carstens. - Et veteran 2. divisionshold med Kirsten Myhre, Bent Nielsen, Erling Rasmussen, Zoran Nikolic, Niels Bjørn Rühne, Bjarne Iversen, Henrik Myhre, Inge Hansen, Erling Walther Bestyrelsens årsberetning

12 Madsen, Lis Jacobsen, Bent Nielsen, og Anne Marie Nikolic. Holdet sluttede desværre på sidstepladsen på trods af hjemmebanefordel i sidste kamp mod vinderen af puljen Fanø. - Et herrehold i 3. division med Steffan Mikkelsen, Jesper Uldum-Nielsen, Christian Lind, Jacob Madsen, Christopher Bühl Hansen, Palle Wichmann, Rene Behnsen, Oliver Hagedorn- Olsen, Simon Kaiser Frederiksen og Rasmus Lomholt. Kaptajn Graham Oakley. På trods af 3 spillere med plus hcp., indfriede holdet ikke forventningerne og efter 2 nederlag i første turneringsweekend var målsætningen at holde pladsen, dette lykkedes. Holdkaptajner var Graham Oakley / Claus Hagedorn-Olsen - To herrehold i kvalifikationsrækken hvoraf det ene blev brugt til at udvikle vore unge talenter. På holdene spillede Dion Krag, Thomas Rasmussen, Kim Rasmussen, Kent Christensen, Peder Andreasen, Søren Braas Skytte, Carsten Sørensen, Bo C. Nielsen, Søren Goul, Mikkel Jensen, Søren B. Jensen, Casper Jørgensen, Alexander Loft, Mads L. Lomholt, Oliver Hagedorn-Olsen, Rasmus L. Lomholt, Steffen Oakley, Frederik R. Andersen, Allan L. Pedersen, Simon Kaiser Frederiksen, Christoffer K. Astrup, Jesper Uldum Nielsen og René Behnsen. Kaptajnerne var Søren Braas Skytte og Jan Rasmussen. - Begge hold vandt deres indledende pulje og var i oprykningsspil, det ene hold sluttede der som nr. 5 lige uden for oprykning, men da Juelsminde trak deres 4. divisionshold til 2015 turneringen, fik vi alligevel et hold i 4. division i Et HELT suverænt fusions-damehold i 3. division, som for andet år i træk suste op gennem rækkerne, vandt indledende pulje med max. point og med afgivelse af så lidt som 4 point. I alt var cifrene 12 point Holdet spiller således nu i 2. division med gode muligheder for yderligere avancement. I 2014 deltog Kamilla Bang, Stephanie Amalie Astrup, Helle Birn Sand, Camilla Vildrik, Susanne Holten og Mathilde Milo Laursen på holdet. Kaptajner var Pernille Astrup og Annette Bang Krag. Årets sportslige højdepunkt er vores klubmesterskab, som i år blev afviklet i weekenden 27. og 28.september, hvor 61 deltagere havde tilmeldt sig. Færre end året før, hvor der var 87 deltagere. Mesterskabet blev afholdt en måned senere end tidligere og det kan måske være årsag til færre deltagere. I 2015 vil vi gå tilbage til den sidste weekend i august som vi gennem mange år har haft som termin. Klubmestrene er pr. definition de bedste golfspillere, vi har i klubben, og det må være på sin plads at nævne vore klubmestre i bestyrelsens årsberetning. Vi ønsker endnu engang 2014-klubmestrene til lykke med titlen. Herrer: Simon Kaiser Frederiksen Damer: Ikke afviklet Senior: Jimmy Augustesen Senior: Eva Panduro Mid-age : Søren Braas Skytte Mid-age: Ikke afviklet Veteran: Henrik Myhre Veteran: Bente Munkholm Junior: Alexander Loft Junior: Kamilla Bang Bestyrelsens årsberetning

13 Alle klubmestrene mødtes efterfølgende i en hulspilsturnering, for at finde klubbens bedste dame- og herrespiller uanset alder og handicap. Klubbens bedste dame og herrespiller blev i år Kamilla Bang og Jimmy Augustesen. Et stort tillykke til Kamilla og Jimmy, som i 2015 sæsonen kan disponere over deres personlige P- plads. Turneringsudvikling Åbningsturnering Vitus Bering Elite Ikke Ikke Ikke afholdt afholdt afholdt Tee Time Ikke Ikke afholdt afholdt Horsens Bys Ærespokal Ikke afholdt 2. Generations Match Ikke 34 Ikke 40 afholdt afholdt Pinsemorgen Royal Unibrew Klubmesterskab Kortbanemesterskab Ikke Ikke 30 afholdt afholdt Cross Country Juleturnering Ikke 27 Ikke 62 afholdt afholdt Ialt Der er afholdt 7 turneringer mod planlagt 9 turneringer. Horsens Bys Ærespokal og Kortbanemesterskabet blev aflyst, da der var for få deltagere. Antallet af deltagere til turneringerne har været jævnt faldende de sidste par år, og et vis sammenhæng med faldende medlemstal kan ikke afvises. Alene i 2014 er antallet af deltagere faldet med 33 %, og selvom meget er forsøgt, gennem de sidste par år, med forskellige former for turneringsafvikling, er det ikke lykkes at øge antallet af deltagere. Tiden, man bruger på at spille turnering, er af stor betydning og netop denne del vil bestyrelsen arbejde med at reducere, ved eventuelt at indføre 9 hullers turneringer i Alternativt skal vi blot acceptere at der er en mindre interesse for turneringer, og turneringer dermed bør leve sit eget liv i golfens ånd. Bestyrelsens årsberetning

14 8. Medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Klubbens to medarbejdere, Susanne og Karsten, holder sammen om klubben og varetager mange forskellige funktioner. Klubbens administration, medlemspleje, kundepleje, sponsorpleje, pleje af vores frivillige, pleje og koordinering med vores samarbejdspartnere og leverandører er alle sammen områder som varetages på bedste og professionelt vis. Udover nævnte, er rekruttering af nye medlemmer og markedsføring af klubben, en væsentlig og vigtig del af alle de mange opgaver, som findes i en golfklub. Efteruddannelse og opdatering af ny viden er ligeledes et område som prioriteres. Bestyrelsen er glad for samarbejdet med Susanne og Karsten, og anerkender deres professionelle og faglige kompetencer. Graham Oakley kan 1. maj 2015 fejre 35 år som Pro i Horsens Golfklub. En uovertruffen milepæl og er ikke set før i nogen dansk golfklub. Else kom til og siden Steffen, sammen udgør de et familieteam, som er omdrejningspunkt for medlemmer og gæster i Horsens Golfklub. Familien Oakley har skabt en Proshop, som er kendt og værdsat langt ud over Horsens Golfklub naturlige grænser. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub, og deres professionelle indstilling til driften af Proshoppen. En anden familie med stor og lang tilknytning til Horsens Golfklub, er familien Astrup, som går ind i sæson 11 sammen med Horsens Golfklub. Modsat mange golfklubber, er Horsens Golfklub begunstiget af en velfungerende cafe, som har formået at supplere og udvikle deres forretning med Catering aktivitet i et omfang, som kommer alle golfklubbens medlemmer til gavn. Danmarks bedste Golf Cafe med åbent alle årets dage En stor tak til Henrik, Pernille og deres team for indsatsen. Det er vigtigt med gensidig fleksibilitet, så det gode samarbejde mellem klub og cafe kan udvikles til fælles bedste. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 9. sæson i Der er stor fokus på frivilligt arbejde generelt i samfundet, hvad enten det er socialt, humanitært eller i foreningsarbejde. Specielt til foreningsarbejde bliver det sværere og sværere at rekruttere frivillige, og er til tider et utaknemmeligt job, med alt for lidt anerkendelse. Heldigvis har vi fortsat i Horsens Golfklub rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, som vi har i dag. Bestyrelsens årsberetning

15 I 2014 fik vi en ny dimension af frivillig arbejdsindsats i Horsens Golfklub, da endnu flere arbejdsopgaver blev defineret og sat i system. Mange opgaver fra generel oprydning, til skiltevask, skovning, finish ved klubhus, driving range og skilte, boldvask, rengøring af starterhus og buggies samt oprydning terrasseområde og oliering af møbler og bænke. Hertil kommer hjælp til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En stor tak fra bestyrelsen til alle vores frivillige, som gør en forskel. I 2015 vil vi forsøge med en turnering for vores frivillige med efterfølgende barbecue, som en simpel anerkendelse af en stor indsats. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. 9. Vores sponsorer Bestyrelsen er imponeret og ikke mindst taknemmelig for at vi igen i år kan fremvise en rekord indtægt i vor sponsor indtægter. En stor og konstant lokal opbakning fra mange lokale forretningsdrivende og selskaber, nye som gamle. Resultatet er ikke en selvfølge og skyldes velvillighed fra sponsorer og en utrættelig indsats fra sekretariatet i form af pleje og påvirkning. Vore konkurrenter er bl.a. andre foreninger og hvor Horsens Golfklub klarer sig fint i konkurrencen og nyder fortsat stor lokal opbakning. Vi benytter lejligheden til at takke vore sponsorer, for den store støtte, og opfordrer samtidig hver enkelt medlem til at støtte vore sponsorer. De fortjener det. 10. Fremtiden Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og ser golfklubben som værende i god udvikling, men erkender samtidig at vi fortsat har udfordringer i at fastholde udvikling og fortsat stabilitet. Konkurrencen er, på mange områder, hård for golfklubben, og vi skal fortsat fokusere på vores konkurrencedygtighed. I 2014 indførte vi nye medlemskategorier og vi har allerede set en effekt af disse, dog i mindre grad. Vi skal fortsat være opmærksom på udviklingen, og på generalforsamlingen vil vi foreslå et uændret kontingent niveau, som også burde styrke konkurrence evnen. Klubben er velkonsolideret, og i 2014 brugte vi en mindre del af midlerne til for første gang, siden 2010, at investere i baneforbedringer. Vi mener fortsat, at vi kan bruge en del af vore midler, hvilket forslaget om uændret kontingent er et udtryk for. Vi vil også fortsætte med baneforbedringer, dog ikke i 2015, men hvis udviklingen kan retfærdiggøre investering, vil vi afsætte midler til yderligere baneforbedring i Bestyrelsens årsberetning

16 Rettidig omhu er fortsat vigtig for bestyrelsen i vores prioriteringer for allokering af omkostninger og investeringer. Kun dermed kan vi bevare vores uafhængighed og fortsætte med at være en velkonsolideret golfklub som en del af det at være attraktiv. Både for medlemmer, nye medlemmer og samarbejdspartnere. Klubben har gennem de sidste 7 år haft en konstant nettoafgang af medlemmer. Senior kontingent er klubbens største indtægt og en væsentlig forudsætning for golfklubbens drift. Medlemstilgangen har været stigende de sidste 3 år, men er for lille til at kunne modstå den naturlige afgang, som vi ved kommer, ligesom den ændrede fritidsinteresse adfærd, generelt i samfundet, øger risikoen for tab af medlemmer. Bestyrelsen anser nettoafgangen, som den største trussel for at fastholde en fornuftig økonomi, og vil derfor fortsat følge medlemsudviklingen intensivt. Såfremt nettoafgangen fortsætter den samme udvikling, som de sidste 7 år, vil bestyrelsen endnu engang vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Ved generalforsamlingen i 2014 blev klubhusets indretning, og til tider mangel på plads til klubaktiviteter drøftet. Konklusionen blev at en opdeling af nuværende lokale ikke vil løse problemet, og kun en udvidelse ville være optimalt. Bestyrelsen lovede til generalforsamlingen at ville se yderligere på mulighederne i Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet mere konkret med at vurdere mulighederne, og har i den anledning, fået et mere detaljeret kendskab til en eventuel udvidelse af klubhuset. Udvidelsen vil opfylde vores behov, med hensyn til yderligere plads, ligesom det opfylder vores krav til at fastholde det arkitektoniske udseende som klubhuset har i dag. En eventuel udvidelse af klubhuset vil minimum omfatte en investering på 6,0 mio kroner. Finansiering af dette vil inkludere betydelige ekstra årlige medlemsbidrag i en 3 årig periode, en reduktion af klubbens frie reserver samt en generel usikkerhed om nødvendig låneoptagelse. Resultatet vil være en meget stram økonomi som ikke efterlader den nødvendige fleksibilitet i vores fremtidige budgetter i årene frem. Bestyrelsen har ligeledes vurderet risici i relation til fremtidige udfordringer i golfsporten som beskrevet ovenfor og har konkluderet at vi ikke kan anbefale at arbejde videre med projektet. Vi vil i løbet af foråret forsøge med en alternativ indretning af lokalet som forhåbentlig vil afhjælpe manglerne. Bestyrelsens årsberetning

17 Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor vi for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane, som kan forbedres Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til nu 6 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2015 fokusere og prioritere, som de foregående år. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på Golfspilleren i Centrum Vi glæder os til en ny sæson, 2015, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 22. marts kl Mange golfhilsner Bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere