INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012"

Transkript

1 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget kick-back el. lign. returneres til kunden. Vi modtager alene betaling efter timebetaling (1.500 kr.) eller maksimalt 0,45 % af formuen. Vi tager udgangspunkt i kundens formuesammensætning, risikoprofil, forpligtelser og formuemål, dvs. ALM. 1 Vores rådgivning fokuserer på langsigtet værdiskabelse, der tager højde for makroøkonomiens forventede indflydelse på formueudviklingen. Dette investeringsbrev vil beskrive hvordan vores rådgivning kan tilføre kunden værdi, samt følge op på Investeringsbrev MAJ 2012, der havde fokus på investeringsmulighederne, set i lyset af Eurokrisen og udviklingen i den globale økonomi. Hvordan tilfører vi kunden værdi? Dialogen med kunden fokuserer på 3 spørgsmål: 1. I hvilken retning vurderer vi, at makroøkonomien og hermed investeringsmulighederne, bevæger sig. 2. Hvilke investeringsmuligheder kan sikre den ønskede formueudvikling, under hensyn til kundens risikoprofil, forpligtelser og formuemål? 3. Hvad anbefaler vi konkret at der investeres i, for at forene 1. og 2. Spørgsmål 2 er det der i fagsprog hos institutionelle investorer, som pensionsselskaber, bekrives som ALM, dvs. Asset Liability Management eller på dansk Aktiv Passiv Styring. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning overfører ALM erfaringer fra institutionel kapitalforvaltning til formuende private, så de opnår en langsigtet værdiskabelse 2, og får et uvildigt filter til salgsbaseret investeringsrådgivning. 1 ALM er en struktureret risikostyringsproces, som anvendes af bl.a. institutionelle investorer, som pensionsselskaber, for at sikre at formueudvikling og forpligtelser afbalanceres på kort og lang sigt. 1

2 ALM er i sin natur enkelt, fordi det svarer til, som i en husholdning, at der er i længden er balance mellem udgifter og indtægter, så man kan svare hver sit og have noget tilbage på kistebunden til uforudsete udgifter eller fremtidige behov, og det man ønsker at efterlade til arvingerne. A et (Aktiverne) i ALM kompliceres når det handler om formueforvaltning. Her må man acceptere usikkerhed og risici på de finansielle markeder, som man ikke selv har indflydelse, og man er omgivet af rådgivere, hvis kvalitet, man kan have svært ved at vurdere før det er for sent. Hertil kommer, at evolutionen har givet mennesket evnen til at overvurdere egne evner og formåen. Det har gennem historien for enkeltpersoner og familier skabt imponerende formueudviklinger og spektakulære tab. Vi kender alle historierene om personer, der ved egen flid og nøjsomhed har skabt en formue, for så at sætte den helt eller delvist over styr. Det skyldes ofte, at man undervurderer nødvendigheden af at sikre rådgivning og overvågning af formueforvaltningen, og ikke mindst sparring om enkeltinvesteringer, dvs. M (management) i ALM. De mest professionelle investorer har erkendt, at formuepleje er som at få en have til at trives og gro. Man skal plante og pleje, og hele tiden holde ukrudtet nede, så det ikke tager over og kvæler de sunde planter. Ukrudtet på investeringsområdet tager over, hvis man lader tilfældighederne råde, undervurderer risiciene, fravælger attraktive investeringer på grund af manglende indsigt og kompetence, og har for høje omkostninger ift. de afkast der skabes. Ukrudtet breder sig, hvis man ikke har rådgivere, der ser på helheden for udviklingen og beskyttelsen af ens formue. Hvis man ikke har en dialog med en rådgiver om ens risikoprofil, forpligtelser og formuemål, dvs. hvad ens L er i ALM, leder det ofte til overlappende investeringer, en skæv risikospredning, unødigt høje omkostninger og enkeltinvesteringer, som er for risikable i forhold til de tab man kan tage. 2 Peter Schmiegelow har i over 20 år arbejdet med institutionel kapitalforvaltning og risikostyring, senest som investeringschef (CIO) hos Nordea Liv & Pension. Anbefaling herfra ( ) og fra øvrige arbejdssteder, herunder ATP ( ) kan rekvireres via hjemmesidens kontaktformular. 2

3 Det er derfor institutionelle investorer har egne investeringsafdelinger, og meget velhavende familier har et family office. De har ansat eksperter indenfor formuepleje, der overordnet rådgiver om investering og risikostyring, herunder udvælgelse af specialiserede investeringsforvaltere på specifikke områder, som aktier, obligationer, fast ejendom, private equity, hedgefonde etc. Det er den opgave SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning løser for kunder, der ikke har ansat medarbejdere eller som ønsker uvildig rådgivning, som supplement eller alternativ til den salgsbaserede investeringsrådgivning fra banker og andre formueforvaltere. Vi gør det for omkostninger, der er væsentligt lavere end ved ansættelse af egne medarbejdere eller ved at få rådgivningen via en formueforvalter, f.eks. banken, der ikke er uvildig og trækker væsentlige skjulte omkostninger på 1 % 2,5 % af formuen ved kick-back og handelsomkostninger. Banker og andre formueforvaltere sælger oftest deres egne investeringsprodukter. De høje omkostninger på ofte 1 % - 2,5 % om året af formuen betaler investeringsrådgivere, bankrådgivere, administrativt personale etc. Hos bankerne er det ofte muligt at trække på en bredere rådgivning, som f.eks. pension, skat og arv, hvor vi henviser til eksperter på disse områder. Så den enkelte kunde bør overveje, hvad der bedst matcher egne behov. Den brede, men dyrere salgsbaserede rådgivning eller den fokuserede og billigere uvildige rådgivning. Som uvildig investeringsrådgiver sender vi en regning til kunden, mens banker og andre trækker hovedparten af betalingen i kundens depot. Det sker ved at de modtager betaling (kick-back) på ½ - 0,75 % fra de investeringsforeninger de anbefaler. Penge, som altså først er trukket fra kundens formue, som betaling til investeringsforeningen, og nu sendes uden om kunden tilbage til banken / formueforvalteren. Hvis de anbefaler enkeltinvesteringer i aktier og obligationer er det ofte handelsomsætningen plus et rådgivningshonorar, der genererer indtjeningen, og kunden kan sjældent gennemskue hvad omsætningen trækker af omkostninger fra formuen. 3

4 I England er kick-back blevet forbudt fra 1. januar 2013, fordi undersøgelser viser at investeringsrådgivere ofte anbefaler de formueforvaltere, hvor de får det største kick-back og ikke altid dem der er bedst, og fordi de meget høje omkostninger forringer formueudviklingen i væsentligt omfang. I England skal investeringsrådgiverne nu sende en regning til kunden, ligesom vi gør det. Hos SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning betales der således ikke omkostninger, som kunden ikke har kendskab til og der foretages ingen handler, som kunden ikke selv har sat i gang. Vi rådgiver alene, og kunden giver handelsordre til depotbanken. Af en formue på f.eks. 5 mio. kr. er det normalt, at kunden for aktieinvesteringer hos banken, årligt betaler mellem 1 % ( kr.) og 2,5 % ( kr.). En væsentlig del af denne indtjening kommer fra skjulte omkostninger, som kick-back og handelsomkostninger. Omkostningen hos SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er til sammenligning kr. (maksimalt 0,45 %) ekskl. depot- og handelsomkostninger. Det vil sige en væsentlig besparelse, hvis kunden køber værdipapirerne direkte til depot eller kun vælger de bedste investeringsforeninger. Ved investering direkte til depot, har vi en række anbefalinger, der tager udgangspunkt i prisfastsættelsen på aktie- og obligationsmarkederne og forventninger til den langsigtede udvikling for virksomheder og brancher. Disse kan suppleres med kundens egne præferencer, og kunden kan vælge bankens/formueforvalterens anbefalinger og sparre med os. Vi rådgiver om investeringer og er således ikke sælgere af investeringsprodukter. Ved investering gennem investeringsforeninger anvender vi Morningsstar Direct, og sikrer herved at kunden har de bedste investeringsforeninger. I centrum for vores rådgivning er kundens risikoprofil, således at der undgås paniksalg og opnås en konkurrencedygtig langsigtet formueudvikling. Vores rapportering til kunden giver et pædagogisk overblik, der sikrer gennemsigtighed, og at investeringernes afkast kan sammenholdes med markedsudviklingen. 4

5 I det følgende vil vi følge op på Investeringsbrev MAJ 2012, der fortsat dækker vores holdning til økonomierne og investeringsmulighederne. Investeringsrådgivning i en turbulent tid Vores kunder har de seneste år haft en konservativ investeringsprofil med en meget forsigtig holdning til aktiemarkederne, som følge af gældskrisen i Vesten. Vores fokus er derfor på: 1) Virksomheder der har en stabil og høj udbyttepolitik og er velkonsoliderede. 2) Virksomheder, der indgår i vores temaer, som styrkes af strukturelle udviklinger i den globale økonomi, herunder udviklingen i Asien og de råvareproducerende lande.. 3) Virksomhedsobligationer fra finansielt stærke virksomheder. 4) Statsgæld og aktier fra lande med store valutareserver og stor opsparing, der kan omsættes i øget forbrug og investering, og hvor også valutakursudviklingen kan øge afkastet på investeringen. 5) Korte og mellemlange obligationer med høj kreditværdighed 6) Aftaleindskud i banker inden for grænsen på Euro ( kr.), hvor tab dækkes af indskydergarantifonden. Herudover anbefaler vi overvågning af ejendomsgæld, så f.eks. rentestigninger kan nedbringe ejendomsgælden. Det kan ens egen bank gøre, eller vi kan henvise til en uvildig rådgiver, som er ekspert på dette område. I MAJ 2012 Investeringsbrevet skrev vi om udviklingen I Eurozonen: Det kan forventes, at både EU og ECB vil gøre hvad de kan for at sikre, at landene får den fornødne tid til at gennemføre reformerne. Men det sker ikke uden stor politisk og økonomisk dramatik, da enigheden ofte først nås når alternativet med et opbrud af euroen eller et uoverskueligt finansielt sammenbrud er truende nær. 5

6 Denne dramatik var vi vidne til i 2. og 3. kvartal 2012, og resultatet blev beslutninger om yderligere økonomisk integration i EU, og ECB gav reelt tilsagn om stille ubegrænset likviditet til rådighed for de lande der måtte have behov for det og som indordner sig under sparekrav, der skal skabe balance i deres økonomi. Vi skrev også, at forudsætningen for at dette skal lykkedes er: at det er de rigtige reformer der vælges, dvs. reformer der styrker landenes internationale konkurrenceevne og samtidigt sikre den sociale sammenhængskraft baseret på demokrati og en reform af velfærdsstaten. I USA gav den amerikanske centralbank også tilsagn om ubegrænset likviditet, som finansmarkederne nu kalder QE infinity, der svarer til pengeudpumpning i uendelighed eller som nogen kalder det QEnfinity. Her stilles dog ingen sparekrav til politikerne, fordi politikerne allerede har vedtaget besparelser og skattestigninger, der automatisk træder i kraft 1. januar 2013, med hvad der svarer til 3-4 % af BNP og evt. mere. Det forventes, at nogen af disse besparelser og skattestigninger vil blive udskudt. USA s kreditværdighed kan sænkes, hvis der ikke foreligger en langsigtet plan for gældsnedbringelsen. Offentlige besparelser og skattestigninger sænker væksten og giver recession i nogle lande. Men besparelserne i det offentlige sektor frigør også ressourcer til den private sektor, så den private sektor kan vokse, øge produktiviteten, dvs. skabe velstandsfremgang, og styrke den internationale konkurrenceevne og hermed samlet styrke beskæftigelsen og genskabe balancen i en gældspræget økonomi. Men fordi de økonomiske ubalancer i dag er historisk store, er det en meget barsk og lang tilpasningsproces for befolkningerne i de sydeuropæiske lande og vil være det i USA, hvis besparelserne og skattestigninger slår igennem efter 1. januar Historisk er der 3 måder, lande med stor og uholdbar gæld, kan servicere den og afvikle den på. 1. Betale under markedsrente for gælden ved finansiel repression. For at undgå rentedøden og default fra en uholdbar stor offentlig gæld (normalt over 90 % af BNP) holdes renten kunstigt nede ved at tvinge investorerne til 6

7 at finansiere gælden gennem regulering og begrænsninger. Det skete efter 2. verdenskrigs store gældsbyrde og det sker i dag, hvor Eurolandenes befolkninger (investorerne) reelt tvinges til at finansiere de sydeuropæiske landes gæld via overførselsfonde, som landenes befolkninger hæfter for. (Grækenland, Irland, Portugal og formodentligt snart Spanien og Italien). Derfor er modkravet besparelser, så der er sikkerhed for at lånene kan betales tilbage. Det kan kun fastholdes i længden, hvis den politiske opbakning er til stede hos befolkningerne i Nordeuropa og Sydeuropa. Da det er en proces der tager rigtig mange år er det en meget stor udfordring i et politisk demokrati, fordi de siddende regeringer bliver upopulære, med mindre befolkningerne har forstået fordelene ved denne løsningsmodel. 2. Betale markedsrente for gælden, men nedskrive dens realværdi gennem øget inflation, der tilvejebringes via en aggressiv pengepolitik med forøgelse af pengemængden (seddelpressen), der medfører inflation og forringelse af valutaen, dvs. devalueringer. Det var det Tyskland i ekstrem grad valgte i 1920 erne, og er det USA i mild grad er startet på i dag. Det kaldes også reflation. Det er også den vej de sydeuropæiske lande vil vælge, hvis de træder ud af euroen og genindfører deres egen valuta. Denne vej kombineres ofte med offentlige besparelser, men det er oftest inflation og devalueringer, der er trækker mest i gældsnedbringelsen. Det er den politisk lette løsning, men den rammer især de svage grupper i samfundet, der lever af overførsler fra det offentlige eller har lave lønninger og ikke kan kompensere for den højere inflation, der udhuler deres købekraft. 3. Nedskrive gæld gennem tvungne aftaler med investorerne eller default (betalingsstandsning). Her reduceres gælden med ad.hoc nedskrivninger (f.eks. Grækenland i 2011), tvangsomlægning af gæld til lavere renter, udskyde rente- og afdragsbetalinger og evt. helt stoppe alle betalinger på gælden (default), som Argentina har gjort det 3 gange fra Rendyrket default sker sjældent. 7

8 Det mest sandsynlige scenarie for Euro landene de næste år er besparelser og overførsler af penge fra Nordeuropa til Sydeuropa, ledsaget af øget økonomisk og finansiel integration mellem Eurolandene. Men det forudsætter som beskrevet ovenfor, at befolkninger i Sydeuropa fortsat kan leve med besparelserne, og at man i Nordeuropa vil fortsætte pengeoverførslerne og integrationen. Der kan også forventes elementer af 3. (delvise gældsudsættelser og nedskrivninger), som det er set med Grækenland i Muligt er også at enkelte lande forlader euroen. For de finansielle markeder betyder det svag vækst i en længere årrække i Europa, mens gælden afvikles. Det giver også lave renter, og aktier der er prissat rimeligt til billigt, fordi usikkerheden er stor og afsætningsmarkederne er i stagnation eller kun vokser svagt. Det svarer til udviklingen i Tyskland efter genforeningen. For den langsigtede investor er det derfor attraktivt at købe europæiske aktier. Men hvis euroen brydes op og lande som Italien og Spanien træder ud, kan der ventes store aktiekursfald, fordi landene er så finansielt integreret og gældsniveauerne så høje, at gældstabene vil være som en tsunami gennem det finansielle system. Herefter vil stormen lægge sig og markederne rejse sig langsomt. Danmark vil være tilknyttet en stærkere valuta og renterne vil normaliseres, dvs. 1-3 % højere end de er i dag afhængig af tilliden til den danske valutakurspolitik. USA, derimod synes at have valgt 2. ( reflation ) og det er en vej som ligger lige for, når man har en privilegeret status som international reservevaluta og politisk er mest orienteret mod de indre politiske forhold. Så bliver det långiverne, der betaler prisen ved en forringelse af dollarens værdi. Grafen nedenfor viser at den amerikanske dollars købekraft er faldet meget fra og det må forventes, at denne udvikling vil fortsætte. 8

9 Investorerne skal således være opmærksomme på, at selvom amerikanske aktiver stiger i pris, som er den amerikanske centralbanks ønske, for at styrke væksten via den formueeffekt, der opstår når fast ejendom, aktier m.v. stiger i pris, så vil dollarens købekraft falde gennem højere inflation og lavere valutakurs, og det trækker afkastet den modsatte vej, medmindre ens egen valutas købekraft også forringes. Det er således sandsynligt at euroen på sigt vil blive styrket ift. dollar, enten ved at de sydeuropæiske lande træder ud eller der kommer orden i økonomierne. Af tabellen nedenfor fremgår, at hvis denne reflation af USA s økonomi lykkedes for USA centralbank, hvilket er sandsynligt på længere sigt med QE infinity, kan investering i USA aktier og andre reale aktiver være positivt (grønne felter), mens tab vil opstå på dollaren og amerikanske statsobligationer (røde felter). På kort sigt kan denne reflation politik dog havde den utilsigtede virkning, at inflationsforventningerne stiger og det får også reale aktiver, som råvarer (olie, metaller m.v.) til spekulativt at stige, fordi investorerne spekulerer i yderligere prisstigninger. Det kan dæmpe væksten, fordi råvareprisstigninger på kort sigt virker som en skat på den globale økonomi. Sammen med gældskrisens deflationspres, og USA's kommende skattestigninger og besparelser (fra 1. januar 2013), kan det få USA i recession i Risikobilledet for den globale økonomi er således langt fra entydigt og verdensøkonomien balancerer på kanten af en ny økonomisk afmatning. 9

10 Det er på grund af disse risikobilleder, at vi anbefaler vores kunder, at være forsigtige og meget fokuserede med deres investeringer, samt have en lang og tålmodig tidshorisont. Vi anbefaler vores kunder, at investere i valutaer der styrkes, og afdække dollarrisikoen med guld og råvarer, der normalt stiger når dollaren svækkes. Vores fokuserede aktietemaer, særligt udvalgte investeringsforeninger pga. deres resultater og omkostninger, og anbefaling af indeksfonde (ETF) giver vores kunder en fokuseret risikospredning. Nedenstående oversigt der viser sammenhængen mellem udviklingen i forskellige aktivklasser i 2012, hvor de finansielle markeder oversvømmes af likviditet fra centralbankerne. Dollar / Guld Inflation (reflation) Oversigten viser at korrelationen (samvariationen) i 2012 mellem investeringerne er stor. Risikospredningen er derfor sat alvorligt på prøve, fordi tab på nogle aktiver ikke opvejes af gevinst på andre aktiver. Kun dollar og langeobligationer modvirker tab på aktier, og tab på dollar modvirkes af gevinst på olie og andre dollarnominerede råvarer. Det afspejler derfor også den situation verdensøkonomien står i. Virker pengeudpumpningerne fra centralbankerne kan det ventes at aktierne vil stige i værdi og dollar og lange obligationer (renterne) vil falde i værdi. Virker pengeudpumpningerne ikke 10

11 tilstrækkeligt til at opveje det nedadgående pres på den økonomiske vækst fra gældskrisen og offentlige besparelser i Europa og USA og evt. fortsat lavere vækst i Asien og Kina pga. af deres afhængighed af vestlige markeder, så vil væksten i verdensøkonomien falde. Det betyder at aktier vil falde i værdi og obligationer stige i værdi, dvs. renterne vil falde. Svaret herpå fra centralbankerne kan ventes at være yderligere pengeudpumpninger, der får de langsigtede inflationsforventninger til at stige, og understøtter aktier og andre reale aktiver. Når pengeudpumpningerne pt. ikke virker, skyldes det likviditetsfælden. Gældskrisen gør husholdningerne tilbageholdende med at låne, selvom renten er meget lav, og bankernes udlån er samtidigt restriktivt pga. af tab og presset indtjening. Efterspørgslen efter penge er således meget lav og øges ikke af de lave renter, og bankerne kreditvurderinger er mere restriktive og begrænser udbuddet af penge. Så selvom pengemængden er steget meget kraftigt, omsættes den ikke ( Velocity of Money ) af husholdninger og virksomheder til øget forbrug og investering. Pengeudpumpningerne realøkonomiske virkning er derfor begrænset, fordi de sker midt i en historisk stor gældskrise, der vil tage mange år at afvikle. På kort sigt er der således meget store udfordringer for verdensøkonomien med svagere vækst og deflationstendenser, og på lang sigt må forventes øget inflation, der accelererer når væksten igen øges og omsætningen af penge stiger ( Velocity of Money ) og centralbankerne formodentligt for sent trækker likviditeten hjem. Kort sigt kan her strække sig fra 1-5 år og lang sigt fra 3-10 år. Tallene angiver den meget store usikkerhed. Verdensøkonomien er som en supertanker, der vender meget langsomt. Den er meget svær at få på ret spor igen, når den først kommer ud af kurs, som i dag med gældskrisen i Vesten og de store økonomiske ubalancer. For at vende supertankeren løber centralbankerne risikoen for at overdosere med pengeudpumpninger og om 3-10 år når inflationen igen kan ventes at få tag i økonomierne, understøttet af befolkningstilvækst og en voksende middelklasse, der giver globalt større ressourceforbrug, skal supertankeren igen vendes, med store pengepolitiske stramninger. 11

12 Det er derfor vores kunder har en meget fokuseret investeringsstrategi, hvor formuebeskyttelse og løbende afkast er i fokus, hvad enten det er fra aktier med udbytte, virksomheder der vokser strukturelt (temaer) og i mindre grad påvirkes af konkjunkturerne, virksomheder der er solide og langsigtet attraktivt prissat, rente fra virksomhedsobligationer, lejeindtægter fra fast ejendom med beskyttelse ved øget inflation og andre investeringsaktiver, der genererer stabile afkast. Investorerne må derfor forvente store prisudsving på deres investeringer, fordi markedernes risikovilje vil skifte meget, som følge af de store globale ubalancer og normaliseringen til en bedre balance i verdensøkonomien. Det er derfor vigtigt, at der løbende foreligger en grundigt gennemarbejdet ALM politik (Aktiv Passiv Styring). Kunden vil også opleve, at det er ALM og dialogen med SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning, der giver overblik og tryghed i en meget usikker investeringsverden. SLUT 12

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

INVESTERINGSBREV MAJ 2012

INVESTERINGSBREV MAJ 2012 INVESTERINGSBREV MAJ 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010 6. august 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. juli 2010 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere