INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012"

Transkript

1 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget kick-back el. lign. returneres til kunden. Vi modtager alene betaling efter timebetaling (1.500 kr.) eller maksimalt 0,45 % af formuen. Vi tager udgangspunkt i kundens formuesammensætning, risikoprofil, forpligtelser og formuemål, dvs. ALM. 1 Vores rådgivning fokuserer på langsigtet værdiskabelse, der tager højde for makroøkonomiens forventede indflydelse på formueudviklingen. Dette investeringsbrev vil beskrive hvordan vores rådgivning kan tilføre kunden værdi, samt følge op på Investeringsbrev MAJ 2012, der havde fokus på investeringsmulighederne, set i lyset af Eurokrisen og udviklingen i den globale økonomi. Hvordan tilfører vi kunden værdi? Dialogen med kunden fokuserer på 3 spørgsmål: 1. I hvilken retning vurderer vi, at makroøkonomien og hermed investeringsmulighederne, bevæger sig. 2. Hvilke investeringsmuligheder kan sikre den ønskede formueudvikling, under hensyn til kundens risikoprofil, forpligtelser og formuemål? 3. Hvad anbefaler vi konkret at der investeres i, for at forene 1. og 2. Spørgsmål 2 er det der i fagsprog hos institutionelle investorer, som pensionsselskaber, bekrives som ALM, dvs. Asset Liability Management eller på dansk Aktiv Passiv Styring. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning overfører ALM erfaringer fra institutionel kapitalforvaltning til formuende private, så de opnår en langsigtet værdiskabelse 2, og får et uvildigt filter til salgsbaseret investeringsrådgivning. 1 ALM er en struktureret risikostyringsproces, som anvendes af bl.a. institutionelle investorer, som pensionsselskaber, for at sikre at formueudvikling og forpligtelser afbalanceres på kort og lang sigt. 1

2 ALM er i sin natur enkelt, fordi det svarer til, som i en husholdning, at der er i længden er balance mellem udgifter og indtægter, så man kan svare hver sit og have noget tilbage på kistebunden til uforudsete udgifter eller fremtidige behov, og det man ønsker at efterlade til arvingerne. A et (Aktiverne) i ALM kompliceres når det handler om formueforvaltning. Her må man acceptere usikkerhed og risici på de finansielle markeder, som man ikke selv har indflydelse, og man er omgivet af rådgivere, hvis kvalitet, man kan have svært ved at vurdere før det er for sent. Hertil kommer, at evolutionen har givet mennesket evnen til at overvurdere egne evner og formåen. Det har gennem historien for enkeltpersoner og familier skabt imponerende formueudviklinger og spektakulære tab. Vi kender alle historierene om personer, der ved egen flid og nøjsomhed har skabt en formue, for så at sætte den helt eller delvist over styr. Det skyldes ofte, at man undervurderer nødvendigheden af at sikre rådgivning og overvågning af formueforvaltningen, og ikke mindst sparring om enkeltinvesteringer, dvs. M (management) i ALM. De mest professionelle investorer har erkendt, at formuepleje er som at få en have til at trives og gro. Man skal plante og pleje, og hele tiden holde ukrudtet nede, så det ikke tager over og kvæler de sunde planter. Ukrudtet på investeringsområdet tager over, hvis man lader tilfældighederne råde, undervurderer risiciene, fravælger attraktive investeringer på grund af manglende indsigt og kompetence, og har for høje omkostninger ift. de afkast der skabes. Ukrudtet breder sig, hvis man ikke har rådgivere, der ser på helheden for udviklingen og beskyttelsen af ens formue. Hvis man ikke har en dialog med en rådgiver om ens risikoprofil, forpligtelser og formuemål, dvs. hvad ens L er i ALM, leder det ofte til overlappende investeringer, en skæv risikospredning, unødigt høje omkostninger og enkeltinvesteringer, som er for risikable i forhold til de tab man kan tage. 2 Peter Schmiegelow har i over 20 år arbejdet med institutionel kapitalforvaltning og risikostyring, senest som investeringschef (CIO) hos Nordea Liv & Pension. Anbefaling herfra ( ) og fra øvrige arbejdssteder, herunder ATP ( ) kan rekvireres via hjemmesidens kontaktformular. 2

3 Det er derfor institutionelle investorer har egne investeringsafdelinger, og meget velhavende familier har et family office. De har ansat eksperter indenfor formuepleje, der overordnet rådgiver om investering og risikostyring, herunder udvælgelse af specialiserede investeringsforvaltere på specifikke områder, som aktier, obligationer, fast ejendom, private equity, hedgefonde etc. Det er den opgave SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning løser for kunder, der ikke har ansat medarbejdere eller som ønsker uvildig rådgivning, som supplement eller alternativ til den salgsbaserede investeringsrådgivning fra banker og andre formueforvaltere. Vi gør det for omkostninger, der er væsentligt lavere end ved ansættelse af egne medarbejdere eller ved at få rådgivningen via en formueforvalter, f.eks. banken, der ikke er uvildig og trækker væsentlige skjulte omkostninger på 1 % 2,5 % af formuen ved kick-back og handelsomkostninger. Banker og andre formueforvaltere sælger oftest deres egne investeringsprodukter. De høje omkostninger på ofte 1 % - 2,5 % om året af formuen betaler investeringsrådgivere, bankrådgivere, administrativt personale etc. Hos bankerne er det ofte muligt at trække på en bredere rådgivning, som f.eks. pension, skat og arv, hvor vi henviser til eksperter på disse områder. Så den enkelte kunde bør overveje, hvad der bedst matcher egne behov. Den brede, men dyrere salgsbaserede rådgivning eller den fokuserede og billigere uvildige rådgivning. Som uvildig investeringsrådgiver sender vi en regning til kunden, mens banker og andre trækker hovedparten af betalingen i kundens depot. Det sker ved at de modtager betaling (kick-back) på ½ - 0,75 % fra de investeringsforeninger de anbefaler. Penge, som altså først er trukket fra kundens formue, som betaling til investeringsforeningen, og nu sendes uden om kunden tilbage til banken / formueforvalteren. Hvis de anbefaler enkeltinvesteringer i aktier og obligationer er det ofte handelsomsætningen plus et rådgivningshonorar, der genererer indtjeningen, og kunden kan sjældent gennemskue hvad omsætningen trækker af omkostninger fra formuen. 3

4 I England er kick-back blevet forbudt fra 1. januar 2013, fordi undersøgelser viser at investeringsrådgivere ofte anbefaler de formueforvaltere, hvor de får det største kick-back og ikke altid dem der er bedst, og fordi de meget høje omkostninger forringer formueudviklingen i væsentligt omfang. I England skal investeringsrådgiverne nu sende en regning til kunden, ligesom vi gør det. Hos SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning betales der således ikke omkostninger, som kunden ikke har kendskab til og der foretages ingen handler, som kunden ikke selv har sat i gang. Vi rådgiver alene, og kunden giver handelsordre til depotbanken. Af en formue på f.eks. 5 mio. kr. er det normalt, at kunden for aktieinvesteringer hos banken, årligt betaler mellem 1 % ( kr.) og 2,5 % ( kr.). En væsentlig del af denne indtjening kommer fra skjulte omkostninger, som kick-back og handelsomkostninger. Omkostningen hos SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er til sammenligning kr. (maksimalt 0,45 %) ekskl. depot- og handelsomkostninger. Det vil sige en væsentlig besparelse, hvis kunden køber værdipapirerne direkte til depot eller kun vælger de bedste investeringsforeninger. Ved investering direkte til depot, har vi en række anbefalinger, der tager udgangspunkt i prisfastsættelsen på aktie- og obligationsmarkederne og forventninger til den langsigtede udvikling for virksomheder og brancher. Disse kan suppleres med kundens egne præferencer, og kunden kan vælge bankens/formueforvalterens anbefalinger og sparre med os. Vi rådgiver om investeringer og er således ikke sælgere af investeringsprodukter. Ved investering gennem investeringsforeninger anvender vi Morningsstar Direct, og sikrer herved at kunden har de bedste investeringsforeninger. I centrum for vores rådgivning er kundens risikoprofil, således at der undgås paniksalg og opnås en konkurrencedygtig langsigtet formueudvikling. Vores rapportering til kunden giver et pædagogisk overblik, der sikrer gennemsigtighed, og at investeringernes afkast kan sammenholdes med markedsudviklingen. 4

5 I det følgende vil vi følge op på Investeringsbrev MAJ 2012, der fortsat dækker vores holdning til økonomierne og investeringsmulighederne. Investeringsrådgivning i en turbulent tid Vores kunder har de seneste år haft en konservativ investeringsprofil med en meget forsigtig holdning til aktiemarkederne, som følge af gældskrisen i Vesten. Vores fokus er derfor på: 1) Virksomheder der har en stabil og høj udbyttepolitik og er velkonsoliderede. 2) Virksomheder, der indgår i vores temaer, som styrkes af strukturelle udviklinger i den globale økonomi, herunder udviklingen i Asien og de råvareproducerende lande.. 3) Virksomhedsobligationer fra finansielt stærke virksomheder. 4) Statsgæld og aktier fra lande med store valutareserver og stor opsparing, der kan omsættes i øget forbrug og investering, og hvor også valutakursudviklingen kan øge afkastet på investeringen. 5) Korte og mellemlange obligationer med høj kreditværdighed 6) Aftaleindskud i banker inden for grænsen på Euro ( kr.), hvor tab dækkes af indskydergarantifonden. Herudover anbefaler vi overvågning af ejendomsgæld, så f.eks. rentestigninger kan nedbringe ejendomsgælden. Det kan ens egen bank gøre, eller vi kan henvise til en uvildig rådgiver, som er ekspert på dette område. I MAJ 2012 Investeringsbrevet skrev vi om udviklingen I Eurozonen: Det kan forventes, at både EU og ECB vil gøre hvad de kan for at sikre, at landene får den fornødne tid til at gennemføre reformerne. Men det sker ikke uden stor politisk og økonomisk dramatik, da enigheden ofte først nås når alternativet med et opbrud af euroen eller et uoverskueligt finansielt sammenbrud er truende nær. 5

6 Denne dramatik var vi vidne til i 2. og 3. kvartal 2012, og resultatet blev beslutninger om yderligere økonomisk integration i EU, og ECB gav reelt tilsagn om stille ubegrænset likviditet til rådighed for de lande der måtte have behov for det og som indordner sig under sparekrav, der skal skabe balance i deres økonomi. Vi skrev også, at forudsætningen for at dette skal lykkedes er: at det er de rigtige reformer der vælges, dvs. reformer der styrker landenes internationale konkurrenceevne og samtidigt sikre den sociale sammenhængskraft baseret på demokrati og en reform af velfærdsstaten. I USA gav den amerikanske centralbank også tilsagn om ubegrænset likviditet, som finansmarkederne nu kalder QE infinity, der svarer til pengeudpumpning i uendelighed eller som nogen kalder det QEnfinity. Her stilles dog ingen sparekrav til politikerne, fordi politikerne allerede har vedtaget besparelser og skattestigninger, der automatisk træder i kraft 1. januar 2013, med hvad der svarer til 3-4 % af BNP og evt. mere. Det forventes, at nogen af disse besparelser og skattestigninger vil blive udskudt. USA s kreditværdighed kan sænkes, hvis der ikke foreligger en langsigtet plan for gældsnedbringelsen. Offentlige besparelser og skattestigninger sænker væksten og giver recession i nogle lande. Men besparelserne i det offentlige sektor frigør også ressourcer til den private sektor, så den private sektor kan vokse, øge produktiviteten, dvs. skabe velstandsfremgang, og styrke den internationale konkurrenceevne og hermed samlet styrke beskæftigelsen og genskabe balancen i en gældspræget økonomi. Men fordi de økonomiske ubalancer i dag er historisk store, er det en meget barsk og lang tilpasningsproces for befolkningerne i de sydeuropæiske lande og vil være det i USA, hvis besparelserne og skattestigninger slår igennem efter 1. januar Historisk er der 3 måder, lande med stor og uholdbar gæld, kan servicere den og afvikle den på. 1. Betale under markedsrente for gælden ved finansiel repression. For at undgå rentedøden og default fra en uholdbar stor offentlig gæld (normalt over 90 % af BNP) holdes renten kunstigt nede ved at tvinge investorerne til 6

7 at finansiere gælden gennem regulering og begrænsninger. Det skete efter 2. verdenskrigs store gældsbyrde og det sker i dag, hvor Eurolandenes befolkninger (investorerne) reelt tvinges til at finansiere de sydeuropæiske landes gæld via overførselsfonde, som landenes befolkninger hæfter for. (Grækenland, Irland, Portugal og formodentligt snart Spanien og Italien). Derfor er modkravet besparelser, så der er sikkerhed for at lånene kan betales tilbage. Det kan kun fastholdes i længden, hvis den politiske opbakning er til stede hos befolkningerne i Nordeuropa og Sydeuropa. Da det er en proces der tager rigtig mange år er det en meget stor udfordring i et politisk demokrati, fordi de siddende regeringer bliver upopulære, med mindre befolkningerne har forstået fordelene ved denne løsningsmodel. 2. Betale markedsrente for gælden, men nedskrive dens realværdi gennem øget inflation, der tilvejebringes via en aggressiv pengepolitik med forøgelse af pengemængden (seddelpressen), der medfører inflation og forringelse af valutaen, dvs. devalueringer. Det var det Tyskland i ekstrem grad valgte i 1920 erne, og er det USA i mild grad er startet på i dag. Det kaldes også reflation. Det er også den vej de sydeuropæiske lande vil vælge, hvis de træder ud af euroen og genindfører deres egen valuta. Denne vej kombineres ofte med offentlige besparelser, men det er oftest inflation og devalueringer, der er trækker mest i gældsnedbringelsen. Det er den politisk lette løsning, men den rammer især de svage grupper i samfundet, der lever af overførsler fra det offentlige eller har lave lønninger og ikke kan kompensere for den højere inflation, der udhuler deres købekraft. 3. Nedskrive gæld gennem tvungne aftaler med investorerne eller default (betalingsstandsning). Her reduceres gælden med ad.hoc nedskrivninger (f.eks. Grækenland i 2011), tvangsomlægning af gæld til lavere renter, udskyde rente- og afdragsbetalinger og evt. helt stoppe alle betalinger på gælden (default), som Argentina har gjort det 3 gange fra Rendyrket default sker sjældent. 7

8 Det mest sandsynlige scenarie for Euro landene de næste år er besparelser og overførsler af penge fra Nordeuropa til Sydeuropa, ledsaget af øget økonomisk og finansiel integration mellem Eurolandene. Men det forudsætter som beskrevet ovenfor, at befolkninger i Sydeuropa fortsat kan leve med besparelserne, og at man i Nordeuropa vil fortsætte pengeoverførslerne og integrationen. Der kan også forventes elementer af 3. (delvise gældsudsættelser og nedskrivninger), som det er set med Grækenland i Muligt er også at enkelte lande forlader euroen. For de finansielle markeder betyder det svag vækst i en længere årrække i Europa, mens gælden afvikles. Det giver også lave renter, og aktier der er prissat rimeligt til billigt, fordi usikkerheden er stor og afsætningsmarkederne er i stagnation eller kun vokser svagt. Det svarer til udviklingen i Tyskland efter genforeningen. For den langsigtede investor er det derfor attraktivt at købe europæiske aktier. Men hvis euroen brydes op og lande som Italien og Spanien træder ud, kan der ventes store aktiekursfald, fordi landene er så finansielt integreret og gældsniveauerne så høje, at gældstabene vil være som en tsunami gennem det finansielle system. Herefter vil stormen lægge sig og markederne rejse sig langsomt. Danmark vil være tilknyttet en stærkere valuta og renterne vil normaliseres, dvs. 1-3 % højere end de er i dag afhængig af tilliden til den danske valutakurspolitik. USA, derimod synes at have valgt 2. ( reflation ) og det er en vej som ligger lige for, når man har en privilegeret status som international reservevaluta og politisk er mest orienteret mod de indre politiske forhold. Så bliver det långiverne, der betaler prisen ved en forringelse af dollarens værdi. Grafen nedenfor viser at den amerikanske dollars købekraft er faldet meget fra og det må forventes, at denne udvikling vil fortsætte. 8

9 Investorerne skal således være opmærksomme på, at selvom amerikanske aktiver stiger i pris, som er den amerikanske centralbanks ønske, for at styrke væksten via den formueeffekt, der opstår når fast ejendom, aktier m.v. stiger i pris, så vil dollarens købekraft falde gennem højere inflation og lavere valutakurs, og det trækker afkastet den modsatte vej, medmindre ens egen valutas købekraft også forringes. Det er således sandsynligt at euroen på sigt vil blive styrket ift. dollar, enten ved at de sydeuropæiske lande træder ud eller der kommer orden i økonomierne. Af tabellen nedenfor fremgår, at hvis denne reflation af USA s økonomi lykkedes for USA centralbank, hvilket er sandsynligt på længere sigt med QE infinity, kan investering i USA aktier og andre reale aktiver være positivt (grønne felter), mens tab vil opstå på dollaren og amerikanske statsobligationer (røde felter). På kort sigt kan denne reflation politik dog havde den utilsigtede virkning, at inflationsforventningerne stiger og det får også reale aktiver, som råvarer (olie, metaller m.v.) til spekulativt at stige, fordi investorerne spekulerer i yderligere prisstigninger. Det kan dæmpe væksten, fordi råvareprisstigninger på kort sigt virker som en skat på den globale økonomi. Sammen med gældskrisens deflationspres, og USA's kommende skattestigninger og besparelser (fra 1. januar 2013), kan det få USA i recession i Risikobilledet for den globale økonomi er således langt fra entydigt og verdensøkonomien balancerer på kanten af en ny økonomisk afmatning. 9

10 Det er på grund af disse risikobilleder, at vi anbefaler vores kunder, at være forsigtige og meget fokuserede med deres investeringer, samt have en lang og tålmodig tidshorisont. Vi anbefaler vores kunder, at investere i valutaer der styrkes, og afdække dollarrisikoen med guld og råvarer, der normalt stiger når dollaren svækkes. Vores fokuserede aktietemaer, særligt udvalgte investeringsforeninger pga. deres resultater og omkostninger, og anbefaling af indeksfonde (ETF) giver vores kunder en fokuseret risikospredning. Nedenstående oversigt der viser sammenhængen mellem udviklingen i forskellige aktivklasser i 2012, hvor de finansielle markeder oversvømmes af likviditet fra centralbankerne. Dollar / Guld Inflation (reflation) Oversigten viser at korrelationen (samvariationen) i 2012 mellem investeringerne er stor. Risikospredningen er derfor sat alvorligt på prøve, fordi tab på nogle aktiver ikke opvejes af gevinst på andre aktiver. Kun dollar og langeobligationer modvirker tab på aktier, og tab på dollar modvirkes af gevinst på olie og andre dollarnominerede råvarer. Det afspejler derfor også den situation verdensøkonomien står i. Virker pengeudpumpningerne fra centralbankerne kan det ventes at aktierne vil stige i værdi og dollar og lange obligationer (renterne) vil falde i værdi. Virker pengeudpumpningerne ikke 10

11 tilstrækkeligt til at opveje det nedadgående pres på den økonomiske vækst fra gældskrisen og offentlige besparelser i Europa og USA og evt. fortsat lavere vækst i Asien og Kina pga. af deres afhængighed af vestlige markeder, så vil væksten i verdensøkonomien falde. Det betyder at aktier vil falde i værdi og obligationer stige i værdi, dvs. renterne vil falde. Svaret herpå fra centralbankerne kan ventes at være yderligere pengeudpumpninger, der får de langsigtede inflationsforventninger til at stige, og understøtter aktier og andre reale aktiver. Når pengeudpumpningerne pt. ikke virker, skyldes det likviditetsfælden. Gældskrisen gør husholdningerne tilbageholdende med at låne, selvom renten er meget lav, og bankernes udlån er samtidigt restriktivt pga. af tab og presset indtjening. Efterspørgslen efter penge er således meget lav og øges ikke af de lave renter, og bankerne kreditvurderinger er mere restriktive og begrænser udbuddet af penge. Så selvom pengemængden er steget meget kraftigt, omsættes den ikke ( Velocity of Money ) af husholdninger og virksomheder til øget forbrug og investering. Pengeudpumpningerne realøkonomiske virkning er derfor begrænset, fordi de sker midt i en historisk stor gældskrise, der vil tage mange år at afvikle. På kort sigt er der således meget store udfordringer for verdensøkonomien med svagere vækst og deflationstendenser, og på lang sigt må forventes øget inflation, der accelererer når væksten igen øges og omsætningen af penge stiger ( Velocity of Money ) og centralbankerne formodentligt for sent trækker likviditeten hjem. Kort sigt kan her strække sig fra 1-5 år og lang sigt fra 3-10 år. Tallene angiver den meget store usikkerhed. Verdensøkonomien er som en supertanker, der vender meget langsomt. Den er meget svær at få på ret spor igen, når den først kommer ud af kurs, som i dag med gældskrisen i Vesten og de store økonomiske ubalancer. For at vende supertankeren løber centralbankerne risikoen for at overdosere med pengeudpumpninger og om 3-10 år når inflationen igen kan ventes at få tag i økonomierne, understøttet af befolkningstilvækst og en voksende middelklasse, der giver globalt større ressourceforbrug, skal supertankeren igen vendes, med store pengepolitiske stramninger. 11

12 Det er derfor vores kunder har en meget fokuseret investeringsstrategi, hvor formuebeskyttelse og løbende afkast er i fokus, hvad enten det er fra aktier med udbytte, virksomheder der vokser strukturelt (temaer) og i mindre grad påvirkes af konkjunkturerne, virksomheder der er solide og langsigtet attraktivt prissat, rente fra virksomhedsobligationer, lejeindtægter fra fast ejendom med beskyttelse ved øget inflation og andre investeringsaktiver, der genererer stabile afkast. Investorerne må derfor forvente store prisudsving på deres investeringer, fordi markedernes risikovilje vil skifte meget, som følge af de store globale ubalancer og normaliseringen til en bedre balance i verdensøkonomien. Det er derfor vigtigt, at der løbende foreligger en grundigt gennemarbejdet ALM politik (Aktiv Passiv Styring). Kunden vil også opleve, at det er ALM og dialogen med SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning, der giver overblik og tryghed i en meget usikker investeringsverden. SLUT 12

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere