Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændrede regler pr. 1. januar 2001"

Transkript

1 Ændrede regler pr. 1. januar Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt over, hvad regelændringerne indebærer. Kort sagt: hvad er nyt i forhold til tidligere? 2. Ændring af lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2.1. Styrkelse af den tidlige forebyggende indsats Individuel samtale For at få et bedre grundlag for at vurdere, hvilke aktiviteter den ledige har behov for, er det fastsat, at Arbejdsformidlingens visitationssamtale med den ledige skal være en individuel samtale. Samtidig er tidspunktet for afholdelse af samtalen flyttet, således at den nu skal finde sted, når den ledige har mellem 3 og 6 måneders ledighed Tovholdertilskud Tilskud til en tovholderfunktion Nyt redskab: intensiv jobsøgning Varighed Aktiveringsydelse Der er indført mulighed for at betale et særligt tilskud til private arbejdsgivere, der i forbindelse med ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning iværksætter særlige foranstaltninger til introduktion, oplæring m.v. af den ansatte. Der kan endvidere betales tilskud til uddannelse af medarbejdere i virksomheden, der skal varetage de nævnte foranstaltninger Intensiv jobsøgning som nyt redskab i aktiveringsindsatsen Det nye redskab giver mulighed for en særlig intensiv jobsøgningsperiode i forbindelse med tilbud til ledige dagpengemodtagere i aktivperioden. Den ledige skal i jobsøgningsperioden have en særlig tæt kontakt med Arbejdsformidlingen, herunder deltage i en jobsøgningssamtale, og efter Arbejdsformidlingens vurdering i et jobsøgningskursus. Den intensive jobsøgningsperioden kan have en varighed på op til 8 uger. I jobsøgningsperioden får den ledige en aktiveringsydelse. Aktiveringsydelsen bevilges af Arbejdsformidlingen. Arbejdsløshedskassen udbetaler aktiveringsydelsen, der svarer til de dagpenge, den ledige ellers ville være berettiget til.

2 Nyt redskab: særlig formidlingsindsats Varighed Aktiveringsydelse Efter 2 års ledighed i aktivperioden Hovedregel: jobtræning Forsøgsperioden udvidet Optjening af dagpengeret Ansættelsesstedet Supplerende tilskud 2.4. Særlig formidlingsindsats som nyt redskab i aktiveringsindsatsen Det nye redskab giver mulighed for, at en række forskellige aktører efter udbud kan gennemføre aktiveringsforløb med fokus på en særlig formidlingsindsats til ordinær beskæftigelse. Aktørerne kan f.eks. være virksomheder, konsulentfirmaer, vikarbureauer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser og faglige organisationer. Indsatsen har primært som mål at bringe ledige dagpengemodtagere i ordinær beskæftigelse, alternativt ansættelse i jobtræning hos privat arbejdsgiver. Den særlige formidlingsindsats kan have en varighed på op til 10 uger. Under den særlige formidlingsindsats får den ledige aktiveringsydelse. Se under pkt Styrkelse af indsatsen sidst i aktivperioden Efter de hidtidige regler skal ledige dagpengemodtagere med mere end 2 års ledighed i aktivperioden have tilbud om en revision af den individuelle handlingsplan med henblik på, at der eventuelt skal iværksættes særlige initiativer senest 26 uger, før ydelsesperioden ophører. Indsatsen sidst i aktivperioden styrkes ved en bestemmelse om, at der som hovedregel skal afgives et tilbud om mindst 6 måneders jobtræning inden for de sidste 8 måneder af aktivperioden. 3. Ændring af lov om servicejob Ændringerne i lov om servicejob træder i kraft den 1. januar Forsøgsperioden er samtidig udvidet til 31. december Fra den 1. januar 2001 kan den ansatte i servicejob optjene ret til dagpenge på baggrund af beskæftigelsen i servicejob. Fra den 1. januar 2001 vil selvejende institutioner og humanitære organisationer også kunne ansætte langtidsledige i servicejob. For så vidt angår selvejende institutioner, er det en betingelse, at den selvejende institution udfører offentlige opgaver, og at den selvejende institutions udgifter dækkes med mindst 50 pct. Offentligt tilskud. For humanitære organisationer gælder, at organisationen skal være ikkekommerciel. Til servicejob, der oprettes inden for ældresektoren, kan der inden for en 2

3 samlet pulje på 100 mio. kr. ydes et supplerende tilskud på kr. pr. person, der ansættes i et servicejob. Det supplerende tilskud ydes f.eks. i forhold til varetagelse af funktioner i forbindelse med genoptræning, fysioterapi, hjemmepleje, hjemmesygepleje, særlige indsatser for demente ældre samt varetagelse af plejehjemsfunktioner i bred forstand mv. Det supplerende tilskud ydes som udgangspunkt til brug for oplæring og uddannelse af den ansatte. Det supplerende tilskud gives efter først til mølle princippet. Det supplerende tilskud kan gives for ansættelsesforhold etableret efter 5. november Ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 3 muligheder ved personlig assistance Omfang af tilskud Overgangsordning 4.1. Personlig assistance - tegnsprogstolkning Det er nu gjort tydeligt, at en person med handicap har 3 muligheder for at få personlig assistance. For det første, kan personen få assistance ved, at den personlige assistent ansættes i virksomheden, for det andet kan assistenten rekvireres fra et vikarbureau, og endelig kan assistancen gives i form af uddannet tegnsprogstolkning Assistance ved flere handicap eller betydeligt handicap En person, der har flere handicap eller et meget betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud til personlig assistance svarende til fuld arbejdstid (37 timer) om ugen. Hidtil har der kun været mulighed for at få tilskud i op til 20 timer om ugen Assistance under uddannelsesorlov Personer med handicap, der har fået bevilget orlov til uddannelse efter de tidligere gældende regler (ophævet pr. 1. januar 2001), kan fortsat få personlig assistance i orlovsperioden. 5. Ændring af bekendtgørelse om orlov til børnepasning Direkte fra barselsorlov til børnepasningsorlov Orlovsperioden 5.1. Overgang fra barselsorlov til børnepasningsorlov under ophold i udlandet Lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, der opholder sig i udlandet under en barselsorlov, kan gå direkte fra barselsorlov til børnepasningsorlov, mens de opholder sig i udlandet. Disse personer behøver derfor ikke mere at vende hjem til DK for at søge om børnepasningsorlov. Kontanthjælpsmodtagere har ikke denne mulighed Indgivelse af orlovsansøgning Hidtil har det været en betingelse for bevilling af børnepasningsorlov, at 3

4 orlovsansøgningen blev indgivet inden orlovens start. I modsat fald fik personen afslag på sin ansøgning om orlov. Det gælder fortsat, at ansøgningen skal indgives inden orlovens start, hvis orlov skal kunne bevilges i hele den ønskede orlovsperiode. Hvis ansøgningen modtages hos AF eller arbejdsløshedskassen/kommunen efter orlovens start men inden orlovens udløb, vil der efter de nye regler kunne bevilges orlov i perioden fra modtagelsen af orlovsansøgningen til orlovens udløb. Det er dog en betingelse, at orlovsperioden er på mindst 8 uger (lønmodtagere) eller 13 uger (selvstændige erhvervsdrivende, ledige og kontanthjælpsmodtagere). Forsøgsperioden udvidet Ændrede tilskudsbetingelser 6. Ændring af bekendtgørelse om forsøg med tilskud til (amts)kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne Ændringerne i bekendtgørelse om forsøg med tilskud til (amts)kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne træder i kraft den 1. januar 2001 og gælder for elevkontrakter, hvor uddannelsen påbegyndes fra denne dato og inden 1. januar Ændringerne indebærer, at (amts)kommuner lettere vil kunne opfylde betingelserne for bevilling af tilskud til voksenlærling. De nye betingelser for bevilling af tilskud er følgende: 1. Der kan kun bevilges tilskud til den enkelte (amts)kommune, hvis fæ llesbestyrelsen vurdere, at dimensioneringen svarer til behovet i den enkelte (amts)kommune. 2. Tilskud kan kun bevilges for det antal elever i den enkelte (amts)kommune, der ligger ud over antallet af påbegyndte elever uden tilskud i de to foregående år. 7. Mere information Hvis du søger mere præcis og detaljeret information om ændringerne i arbejdsmarkedspolitikken, kan du finde de nye regler under Love og Regler. Du er også velkommen til at tage kontakt til dit lokale AF-kontor for at høre mere om, hvad ændringerne mere konkret betyder for dig. Oplysninger om nærmeste AF-kontor kan findes på AF s hjemmeside Lovændringer: Lov om ændring af lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik 4

5 Lov om servicejob Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats Bekendtgørelse om servicejob Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Bekendtgørelse om orlov til børnepasning Bekendtgørelse om forsøg med tilskud til (amts)kommuner, der indgår elevkontrakt med voksne 5

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere