Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Henrik Nissen (H1) og Christina Fisch-Thomsen (H2+H3) HHC12-15 Oversigt over gennemførte / planlagte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Virksomheden og dens opstart Virksomhedens indtjening Virksomhedens økonomiske rapportering Ikke finansielle rapporter Analyse af virksomhedsrapporter Logistik Virksomhedens strategi Aktivitets- og kapacitetsstyring, herunder investering Budgetlægning og kontrol Eksamensforløb Side 1 af 14

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Virksomheden og dens opstart Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 Kap. 1 Virksomheden Kap. 2 Virksomhedens interessenter Kap. 4 Virksomhedens etablering Kap. 5 Virksomheden i drift Tværfaglig opgave omkring emnerne: SWOT Mission Kvickly Anvendt uddannelsestid: på HH 1 Kompetencer: Beherske notat og studieteknik Beherske faglige problemstillinger Beherske forskellige arbejdsformer Læreplanens mål: Kunne identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold. Kunne afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi Progression: Fra beherskelse af fagtermer til udarbejdelse af forretningsplan Væsentligste arbejdsformer Der arbejdes med klasseundervisning (lærerstyret) Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. Der arbejdes med notattagning Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer Fremlæggelse Side 2 af 14

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Virksomhedens indtjening Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 Kap. 6 Virksomhedens indtægter Kap. 7 Virksomhedens omkostninger Kap. 8 Virksomhedens indtjening Projekt i samarbejde med Afsætning om opstart af egen virksomhed Foredrag ved Butikschef i Kvickly om lagerstyring og CSR Anvendt uddannelsestid på HH 1 Kompetencer: Forståelse for virksomheders grundlæggende indtjeningmuligheder Forståelse for omkostnings- og indtægtsrelationer Læreplanens mål: Udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst Progression: Fra forståelse af indtjeningsmuligheder til dets indgåelse i årsregnskabet. Væsentligste arbejdsformer Der arbejdes med klasseundervisning (lærerstyret) Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. Der arbejdes med notattagning Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer med særlig vægt på: Processkrivning Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder Side 3 af 14

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Virksomhedens økonomiske rapportering Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 Kap. 9 Årsregnskabet og registreringssystemet Kap. 10 Det samlede regnskabssystem Kap. 11 Præsentation af årsregnskabet Kap. 12 Årsrapport for selskaber Virksomhedsregnskaber fra www Anvendt uddannelsestid: på HH 1 Kompetencer: Forståelse for virksomheders rapportering Forståelse for årsrapportens indhold Læreplanens mål: Kunne fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold Progression: Fra bilag til internt regnskab Fra internt regnskab til årsrapport Væsentligste arbejdsformer Der arbejdes med klasseundervisning (lærerstyret) Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. Der arbejdes med notattagning Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder Side 4 af 14

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Ikke finansielle rapporter Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 Kap. 13 Ikke finansielle rapporter Materiale hentet på www om etisk, socialt og CSR Foredrag ved Kvickly s bestyrer i Svendborg Anvendt uddannelsestid på HH 1 Kompetencer: Virksomheders ansvarlighed Læreplanens mål: Kunne identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold Progression: Fra forståelse af virksomheders interne økonomiske situation til placeringen og påvirkningen i/af omverdenens situation. Væsentligste arbejdsformer Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. Der arbejdes med gruppearbejde Der arbejdes med refleksion Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer med særlig vægt på processkrivning og rapportskrivning Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder Side 5 af 14

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Analyse af virksomhedsrapporter Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 Kap. 14 Økonomiske analyser Kap. 15 Analyse af rentabilitet Kap. 16 Andre analyser Anvendelse af teori i praksis via www Foredrag af Kvickly s bestyrer Diverse årsrapporter Anvendt uddannelsestid: på HH1 / 2 10% af lektionerne på 2. år Kompetencer: Kunne opstille brugbare økonomiske tal til kommentering Kunne analyserer selvstændigt ud fra givne økonomiske nøgletal Læreplanens mål: Kunne udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst Progression: Fra årsrapporten til analysen Fra analysen til omverdenen Væsentligste arbejdsformer Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. Der arbejdes med præsentation Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer Der arbejdes med Excel i opgaveløsningen Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder Side 6 af 14

7 Titel 6 Logistik Kernestof: Virksomhedsøkonomi A2, Systime 2010 som ibog Kap 23: Økonomiske beslutninger Kap 24: Logistik Kap 25: Logistisk effektivitet Kap 26: Indkøbsstyring Kap 27: Lagerstyring Kap 28: Produktionsstyring Kap 29: Distributionsstyring Virksomhedsbesøg Svendborg Brakes Film: Just in time plan Lean: 45% af lektionerne på 2. år. Faglige fokuspunkter: Forståelse af logistiksystemet, logistisk effektivitet, indkøbsstyring, lagerstyring og produktionsstyring. Målsætning: Fagligt: Eleven skal Have kendskab til begrebet en økonomisk beslutning Have kendskab til den rationelle beslutningsmodel Have kendskab til beslutningstyper Kunne redegøre før logistikbegrebet Kunne redegøre for, analyse og vurdere logistiksystemet Kunne redegøre for, analysere og vurdere logistikprocessen Kunne redegøre for elementerne i den logistiske effektivitet Kunne vurdere sammenhængene mellem de enkelte elementer i virksomhedens logistiske effektivitet, samt give en samlet vurdering af en virksomheds logistiske effektivitet. Kunne redgøre for formålet med en virksomheds forsyningsstrategi Kunne vurdere, om en virksomhed skal producere selv eller outsource hele eller dele af virksomhedens produktion. Kunne redgøre for købsstrategier og vurdere, hvornår de forskellige strategier er velegnede. Kunne redegøre for formålet med en virksomheds lagerstyring Kunne redegøre for forskellige lagertyper Kunne redegøre for lagermotiver Side 7 af 14

8 Kunne redegøre for lagerdisponeringsmetoder Kunne redegøre for en simpel lagermodel og dens forudsætninger, samt vurdere modellens anvendelighed i konkrete situationer ud fra modellens forudsætninger Kunne beregne den optimale indkøbsstørrelse, samt forklare trade-off forholdet mellem ordre og lageromkostninger. Kunne redegøre for formålet med en virksomheds produktionsstyring og produktionsstrategi. Kunne redegøre for forskellige produktionsformer Kunne redegøre for forskellige produktionslay-out, samt vurdere, hvornår de forskellige lay-outs anvendes. Kunne redegøre for produktionsstyringssystemer Kunne redegøre for formålet med en virksomheds distributionsstyring og distributionsstrategi. Kunne redegøre for virksomhedens lagerstruktur, herunder forskellige lagertyper. Kunne redegøre for forskellige transportformer, samt hvorledes virksomhedens vælger mellem forskellige transportformer, samt for hvilke overvejelser der kan ligge bag beslutningen om selv at stå for transport eller outsource denne funktion. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning lærerstyret Gruppearbejde Fremlæggelser Afleveringsopgaver Side 8 af 14

9 Titel 7 Virksomhedens strategi Kernestof: Virksomhedsøkonomi A2, Systime 2010 som ibog Kap 17: Strategiens kendetegn Kap 18: Strategisk analyse af eksterne forhold Kap 19: Strategisk analyse af interne forhold Kap 20: Strategisk intention Kap 21: Den strategiske plan Erhvervscase materiale. 45% af lektionerne på 2. år (dette er inklusiv timerne til arbejdet med erhvervscase, som selvfølgelig involverer kernestof fra andre undervisningsforløb) Faglige fokuspunkter: Rammer for virksomhedens udvikling, virksomhedens eksterne forhold, virksomhedens interne forhold, opsamling på den strategiske analyse, strategisk intention, strategiudvikling og implementering, strategisk forretningsudvikling. Målsætning: Fagligt mål: Eleven skal Kunne redegøre for hvad begrebet strategi indeholder Kunne redegøre for begrebet strategisk ledelse og strategityper Kunne redegøre for strategiprocessen og de elementer der indgår i denne Kunne redegøre for udvalgte modeller til analyse af virksomhedens eksterne forhold Kunne placere de eksterne forholds korrekt i SWOT-modellen Kunne redegøre for udvalgte modeller til analyse af virksomhedens interne forhold Kunne placere de interne forhold korrekt i SWOT-modellen Kunne redegøre for begrebet strategisk planlægning Kunne udarbejde den strategiske plan Kunne redegøre for metoder til udarbejdelsen af nye strategier Kunne implementere den strategiske plan i en virksomhed Kunne redegøre for elementerne under begrebet strategisk intention Kunne redegør for hvad der kræves af et mål, for at det (målet) er et operationelt mål. Kunne redegøre for sammenhængen mellem mission, vision, mål og værdier Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning lærerstyret Opgaveløsning individuelt som i grupper. Side 9 af 14

10 Fremlæggelser Synopser Side 10 af 14

11 Titel 8 Aktivitets- og kapacitetsstyring, herunder investering Kernestof: Virksomhedsøkonomi A2, Systime 2010 som ibog Kap 30: Mere om omkostninger Kap 31: Aktivitetsoptimering Kap 32: Styring af kapacitet og andre knappe ressourcer Kap 33: Investering 45 % af lektionerne på 3. år Faglige fokuspunkter: Grænseomkostninger, differensomkostninger, sammenhæng mellem totalomkostninger, enhedsomkostninger og differensomkostninger, offeromkostninger, prisfastsættelsesmetoder, priselasticitet, grænseomsætning, differensomsætning, forholdet mellem differensbidraget og dækningsbidraget, prisfastsættelse vha. totalmetoden, enhedsmetoden, differensmetoden, nulpunktsberegninger, differensbidraget pr. knap faktor, aktivitetsudvidelse, lineær programmering, ekspansionsinvesteringer, rationaliseringsinvesteringer, udskiftningsinvesteringer, tvangsinvesteringer og velfærdsinvesteringer, nettobetalingsstrøm, kapitalværdimetoden, følsomhedsnalyser, intern rente. Målsætning: Fagligt mål: Eleven skal Kunne redegøre for de forskellige omkostningstyper Kunne redegøre for sammenhængen mellem enheds- og totalomkostninger Kunne beregne differensomkostninger Kunne redegøre for sammenhængen mellem enhedsomkostninger og differensomkostninger Kunne redegøre for offeromkostningsbegrebet Kunne redegøre for de forskellige prisfastsætningsmetoder Kunne redegøre for begrebet elasticitet Kunne beregne DB pr. stk og DB i alt Kunne prisfastsætte en virksomheds produkter vha. de forskellige prisfastsættelsesmetoder. Kunne beregne og bruge nulpunktsberegninger Kunne foretage beregninger der sikrer optimal udnyttelse af kapaciteten i en virksomhed Kunne vurdere om en virksomhed skal udvide sin kapacitet. Kunne redegøre for de forskellige investeringsårsager Kunne opstille en virksomheds nettobetalingsstrøm Kunne redegøre for kapitalværdimetoden. Kunne opstille, beregne og vurdere en investering vha. kapitalværdimetoden Side 11 af 14

12 Kunne foretage følsomhedsanalyser Kunne beregne en investerings interne rente. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning lærerstyret Opgaveløsning individuelt som i grupper. Side 12 af 14

13 Titel 9 Budgetlægning og kontrol Kernestof: Virksomhedsøkonomi A2, Systime 2010 som ibog Kap 34: Planlægning og budgetlægning Kap 35: Budgetudarbejdelse Kap 36: Budgetkontrol 30 % af lektionerne på 3. år Faglige fokuspunkter: AKF-model, styringsniveauer, budget, break-down-metoden, build-up metoden, budgetprocedure, passiv budgetfase, aktiv budgetfase, direkte budgetaktivitetsbudgettering, indirekte aktivitetsbudgettering, likviditetsbudget, budgetstimulering, budgetkontrol, resultatkontrol, likviditetskontrol, dækningsbidragskontrol, budgetrevision, rullende budgettering. Målsætning: Fagligt mål: Eleven skal Kunne redegøre for begrebet budget-planlægning Kunne redegøre for budgetarbejdets tilrettelæggelse Kunne budgetproceduren Kunne udarbejde et budget vha. af både den direkte metode og den indirekte metode. Kunne redegøre for begrebet budgetstimulering Kunne redegøre for indholdet i en budgetkontrol Kunne foretage en budgetkontrol, udregne afvigelser og kunne analysere sig frem til årsagen til afvigelserne Kunne beregne et budgetteret DB ud fra DG ved både den direkte og indirekte metode Kunne redegøre for rullende budgettering samt hvorledes budgetkontrol indgår i den rullende budgettering Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning lærerstyret Opgaveløsning individuelt som i grupper. Side 13 af 14

14 Titel 10 Eksamensforløb om bryggeriet Albani Kernestof: Virksomhedsøkonomi A2, Systime 2010 som ibog Virksomhedsøkonomi A1, Systime 2010 som ibog Virksomhedsbesøg på Albani bryggeri - med særlig fokus på produktionsstyringssystemer Royal Unibrew årsregnskab fra 2013 Fra bogen Lean implementering i danske virksomheder af Thomas B. Christiansen, Niels Ahrengot og Michael Leck følgende kapitler: De 7 spildtyper fjern muda og Indfør nye styringsprincipper 20 % af lektionerne på 3. år Eleven skal i dette forløb vise at vedkommende kan/har opfyldt VØ fagets faglige mål: afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi identificere, formulere og behandle økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde Fremlæggelser Virksomhedsbesøg Side 14 af 14

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere