Hjemsendt. For sva ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemsendt. For sva ret"

Transkript

1 Hjemsendt For sva ret

2 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret... 4 Arbejdsløshedspenge... 5 Økonomisk hjælp... 5 Sygesikring... 6 Tilskadekomst eller sygdom... 6 Udlandsophold...7 Yderligere oplysninger...7

3 Bo pæls æn dring 3 Du skal selv efter senest 5 dage melde dig til folkeregistret i den kommune, hvor du vil bo: Hvis du hjemsendes før tiden (f.eks. på grund af sygdom) Hvis du hjemsendes efter normalt hjemsendelsestidspunkt (f.eks. efter en befalingsmandsuddannelse) Hvis du skifter folkeregisteradresse under indkaldelsen (flytter). Øko no mi Skat Din forskudsskat beregnes på grundlag af din indtægt forrige år. Det betyder, at din forskudsregistrering ved hjemsendelsen sikkert er forkert. Derfor bør du straks efter hjemsendelsen henvende dig til skattevæsnet i din kommune for at få lavet en realistisk forskudsregistrering. Der gælder disse regler for skat af indtægt under værnepligten: Værnepligtsløn er A-indkomst. Der tilbageholdes kildeskat. Indtægten skal med på selvangivelsen. Kostpenge og værdi af logi er skattefri og skal ikke med på selvangivelsen.

4 4 Økonomisk hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 25 og 37 er skattepligtig og skal med på selvangivelsen, hvorimod hjælp efter 37a er skattefri og derfor ikke skal oplyses til skattevæsnet. Feriegodtgørelse I værnepligtstiden indtjener du feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen. Beløbet indbetales til FERIEGIRO og kan hæves efter ferielovens bestemmelser. Din fagforening/arbejdsløshedskasse eller socialforvaltning kan give nær mere oplysninger. Arbejds- eller uddannelsessøgende Afgang fra uddannelsen før ordinær tid. Dit uddannelsessted kan hjemsende en værnepligtig i utide i følgende tilfælde: Har man været fraværende fra tjenesten i mere end 10 dage, enten på grund af ulovligt fravær, har været varetægtsfængslet eller modtaget frihedsstraf i mere end 10 dage. Hjemsendelse af andre årsager kan være et varigt forbrug af euforiserende stoffer. Enkeltstående tilfælde behøver ikke medføre hjemsendelse. Dog vil man modtage en bøde. Sociale årsager: Hvis den værnepligtige kan påvise tungtvejende grund til hjemsendelse før tid grundet sociale årsager, enten i hjemmet eller andet, kontaktes den stedlige socialrådgiver, som herefter overtager sagsbehandling indtil sagens afslutning. Det vil altid være Forsvarets Personeltjeneste, der træffer afgørelse i sådanne sager. Arbejdsformidling på Jobcentret Du skal 1. arbejdsledige dag melde dig arbejdssøgende i din hjemkommunes lokale jobcenter, hvis du er arbejdsløs ved hjem-

5 5 sendelsen. Det er nemlig en betingelse for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller økonomisk hjælp efter Aktivloven. På Jobcentret kan du også få råd og vejledning, hvis du tænker på at skifte erhverv overvejer at tage en uddannelse Arbejdsløshedsdagpenge Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du efter at have været på Jobcentret henvende dig i arbejdsløshedskassen for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Du har normalt ret til arbejdsløshedsdagpenge, når du har været medlem af A-kassen i 12 måneder og hvis du i medlemsperioden har haft 52 ugers arbejde eller værnepligtstjeneste. Arbejdsløshedsdagpengenes størrelse beregnes efter særlige regler, men udgør dog mindst satsen til nyuddannede. Økonomisk hjælp Hvis du er arbejdsløs og ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du henvende dig til din lokale Social- og sundhedsforvaltning, der kan yde økonomisk hjælp efter loven om aktiv socialpolitik. Sy ge sik ring Sundhedskortet er gratis Retten til lægehjælp i Forsvaret falder væk ved hjemsendelsen af værnepligtigt personel eller på det tidspunkt, vedkommende fastansættes. Såfremt du ikke selv henvender dig til din kommune inden for de nærmeste dage efter hjemsendelsen, fremsender kommunen et sundhedskort med sidst tildelte læge og sygesikringsgruppe. Hvis du selv henvender dig til kommunen, har du mulighed for selv at vælge læge og sygesikringsgruppe.

6 6 Der skal ikke medbringes dokumentation for hjemsendelsen. Forsvaret informerer automatisk din hjemkommune, ved påbegyndelsen af din værnepligt. Såfremt du flytter til en anden kommune, skal tilmeldingen ske inden for 5 dage til folkeregisteret, som herefter gennemfører en anmeldelsesproces med valg af læge m.m. Bemærk: Såfremt du i forlængelse af værnepligten får kontrakt med Forsvaret, og evt. i denne forbindelse kommer i international tjeneste, skal du også have et sundhedskort efter de ovennævnte regler. Til ska de komst eller syg dom Du har ret til ydelser i forbindelse med ulykkestilfælde eller sygdom, som er en følge af tjenesten, eller som kan have noget at gøre med de forhold, som tjenesten udføres under (Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.). Hvis du mener, at du har ret til erstatning efter denne lov, skal du gøre opmærksom på det senest ved hjemsendelsen. På dit tjenestested kan du få udleveret en pjece, benævnt Værnepligtiges arbejdsskader. Du skal også sikre dig, at en evt. arbejdsskade inden hjemsendelsen anmeldes til Forsvarets Arbejdsskadeog Erstatningskontor. Husk at sørge for at få en kopi af anmeldelsen om arbejdsskaden. Ulykkestilfælde, der er sket udenfor tjenestetiden, hører normalt ikke under loven. Hvis du har en privat fritidsulykkesforsikring, skal sådanne ulykkestilfælde anmeldes dertil.

7 7 Hvis du ikke er arbejdsdygtig ved hjemsendelsen, skal du bede tjenestestedets læge om en erklæring om arbejdsudygtighed. Du kan så få udbetalt sygedagpenge i Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune. Ud lands op hold Hvis du tænker på at tage varigt ophold i udlandet, bør du undersøge, om der er truffet aftale mellem Danmark og det pågældende land om, at danske statsborgere ikke skal aftjene værnepligt, hvis de allerede har aftjent fuld værnepligt i Danmark. Du kan kontakte Forsvarets Rekruttering med evt. spørgsmål. Oplysningerne i dette hæfte er vejledende. Hvis du har spørgsmål til emnerne i hæftet, kan du henvende dig til: Forsvarets Rekruttering Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon Mandag-torsdag kl Fredag kl

8 Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup, Telefon , Fax FVR / Folkmann Design

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere