Om projektet FINAL REPORT MAY 2014 COST OPTIMUM AND STANDARD SOLUTIONS FOT MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE SOCIAL HOUSING STOCK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om projektet FINAL REPORT MAY 2014 COST OPTIMUM AND STANDARD SOLUTIONS FOT MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE SOCIAL HOUSING STOCK"

Transkript

1 afte R FINAL REPORT MAY 2014 Om projektet Bygninger tegner sig for omkring 40% af EU s energibehov. I de sidste fem år har almene boligorganisationer spillet en fremtrædende rolle i at forbedre energieffektiviteten i boligsektoren. Boligorganisationerne har forudset kommende national lovgivning og har rettidigt eksperimenteret med opførelsen af lavenergibyggeri og innovative energirenoveringer. Projektet AFTER sigter mod at fremme og fortsætte denne indsats ikke mindst i lyset af de udfordringer, som den nuværende økonomiske situation indebærer. Projektet AFTER har til hensigt at gøre det muligt for deltagende og ikke-deltagende almene boligorganisationer over hele Europa at forbedre energieffektiviteten i deres boliger med omkostningstrimmede løsninger. Projektets mål er at fremme og udvikle eksisterende viden inden for energibesparende strategier og fremme implementering inden for boligsektoren. Projektet AFTER understreger betydningen af at etablere energieffektivitet som et vigtigt mål - også efter bygningsopførelsen. AFTER fremmer tiltag, som er tilpasset en bred vifte af investeringer og situationer. Der er lagt særlig vægt på de vigtige bidrag fra drift, vedligehold og administration i forhold til bygningers energimæssige ydeevne. COST OPTIMUM AND STANDARD SOLUTIONS FOT MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE SOCIAL HOUSING STOCK Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

2 Metode Reporting Training Dissemination of the results Watching (services) Watching (tenants and users) Training. Tilgang Staff training Securizing partners Contract management 6 Evaluation of ESM and rating 1 Identification of the consumption Negociation Partners Financing Design Projektet AFTER anvender retrospektiv analyse, overskuelige løsningsforslag og langsigtede investeringsstrategier. AFTER arbejder med en trinvis proces, der kan opdeles som følger: 5 maintenance, correction and improvement of the ESM Design and conception, planning of the 2 - Resultatvurdering af tekniske løsninger som er gennemprøvet i løbet af de sidste fem år (ydeevne, omkostningseffektivitet, beboernes vurdering/ tilfredshed, osv.). - Definition af nye økonomisk optimerede, tekniske og sociale standarder og foranstaltninger, der fokuserer på styring og vedligeholdelse af bygninger såvel som tiltag der giver økonomisk gevinst for beboerne. - Test og bedømmelse af nye energibesparende foranstaltninger i boligafdelinger med fokus på fremtidig udbredelse. Reception and valorization of the ESM by tenants 4 Awareness campains Collecting opinions Implementation and adaptation 3 Technical tips Issues Almene boligorganisationer i 6 forskellige lande (Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Slovenien) og deres partnere, herunder nationale boligorganisationer, forskningsinstitutter og nationale lejerorganisationer samarbejder for at fremme de mest effektive og fleksible løsninger. En sådan mangfoldighed af forskellige projektdeltagere i AFTER giver mulighed for et bedre samarbejde mellem alle aktører i den almene boligsektor med det fælles mål at forbedre og fastholde energieffektivitet. AFTER følger en tre-faset projekttilgang: 1Retrospektiv analyse af gennemførte energibesparende tiltag Den første fase består i at identificere innovative og gode energibesparende tiltag (ESM), som bør udbredes. Dette mål kræver en dybdegående analyse af de overordnede og reelle resultater, der allerede er indhøstet af de deltagende boligorganisationer i løbet af de sidste 5 år - set fra et økonomisk, miljømæssigt og boligsocialt synspunkt. De udvalgte ESM er vil blive gensidigt styrket og optimeret gennem analysen på et sammenligneligt og troværdigt grundlag.. Opgørelse af energibesparende foranstaltninger Analyse af energimæssig ydeevne og samlede omkostninger Udvalg af de bedste praksis og optimering Test af optimerede foranstaltninger på pilotprojekter Evaluering af pilot-projekter og storskala implementering 2Forbedring og testfase I den anden fase vil AFTER projektets partnere teste 18 af de optimerede ESM er i 1:1 i forskellige boligafdelinger. Virkningen af de gennemførte ESM er vil blive overvåget igennem en fyringssæson.. 3Evaluering og udbredning af tiltag Den tredje og sidste fase består i at evaluere og forbedre de testede ESM er og derefter begynde at gennemføre dem generelt i de deltagende boligorganisationers bygningsmasse. I denne sidste fase vil formidlingsaktiviteter også sikre, at de optimerede ESM er bliver kendt af europæiske boligorganisationer udenfor projektkonsortiet, så de kan efterfølge projektmedlemmernes eksempel. 3

3 OPERATIONEL LEDELSE Bygningsrenovering Drift og forvaltning omfatter energibesparende tiltag (ESM), der ikke er tekniske og som ikke kræver direkte investeringer. Det kan fx dreje sig om: kontraktlige aftaler med varmeleverandører, med beboerne, osv.. Drift af boliger kan have stor indflydelse på den energimæssige ydeevne i bygningsmassen. AFTER vil undersøge to sider af boligdrift i relation til følgende aktører: Aftaler med varmeleverandører og facility management virksomheder. Nye relationer med slutkunden (beboeren) og fremme af energibesparende adfærd, hvilket er nødvendig for at sikre de kontraktlige relationer. Bygningsrenovering samler energibesparende tiltag (ESM er), der er tekniske og kræver direkte investeringer (fx udvendig isolering af klimaskærmen, osv. ). Denne kategori er specielt dedikeret til gennemførte indsatser på eksisterende bygninger. Helhedsorienterede renovering (fornyelse af klimaskærmen og installationer) og punktvist indgreb på klimaskærmen (udskiftning af vinduer, delvis isolering ) medtages her. Projektet fokuserer på de nyeste tiltag (mindre end 5 år gammel); dog integreres også i vist omfang nogle ældre, men relevante foranstaltninger. Projektet koncentrerer sin undersøgelser til bygninger, som benytter centralvarme. Gennemtænkte tiltag vedrørende drift og vedligeholdelse/forvaltning af nyligt renoverede bygninger bør gøre det muligt for almene boligorganisationer at spare ekstra 3 til 7,5% i energi for denne del af bygningsmassen. HERNING LYSTRUP Lejere oplysninger i et universitet passiv bopæl. Komplet renovering HERNING 66 boliger First Social Passiv Boliger bygning i Danmark. Tenant oplysninger om varmeanlægget og tips / motivation i skriftlig form er blevet leveret. H2O College er et universitet bopæl, med elevernes lejere betyder hyppige overførsler, nogle periode stillingsopslag i boliger og andre karakteristika med hensyn til brugen af bygningen og dens udstyr. Renovering for ledende individuelle boliger herunder: tagisolering, eksterne carpentries og nye vinduer med dobbelt varme beskyttelse glas, facader isolering med 140mm mineraluld, solpaneler monteret på taget. Nyt varmeanlæg med fjernvarmeforsyningen, shunt og termostat reguleret gulvvarme. Balanceret mekanisk ventilation med varmeflade leveres af fjernvarmenettet og varmegenvinding. Varmt brugsvand til bygningerne opvarmes via en varmeveksler (direkte sammenhæng med fjernvarme). LYSTRUP 14 boliger Optimering: Eksisterende energi data viser en uacceptabel forskel mellem højeste og laveste energiforbrug blandt lejere. Er behov for en mere præcis viden om energiadfærd og en supplerende lejernes oplysningskampagne i bygningen for at forbedre sin effektivitet. Denne proces vil omfatte en undersøgelse vedrørende de lejere adfærd og mønstre af energiforbrug leverede tak til personlige samtaler, online / postale spørgeskemaer og gennemførelse af en ekstra person sub-målesystem Optimering: Adskillelse mellem varmefladen i ventilationssystemet og gulvvarme system. Ventilen til eftervarmeflade (ventilationssystem) kontrol var der allerede, men ikke-funktionelle som placeres efter ventil til gulvvarme styring. Ordningen er blevet ændret, og denne ventil er nu selvstændig forbedre dets effektivitet og den generelle termiske komfort i boligerne. 5

4 Mårslet 8 boliger NYE LAVENERGIBYGNINGER Denne kategori er specielt dedikeret til opførelse af nyt lavenergibyggeri, opført i de sidste fem år - både hvad angår individuelle og kollektive bygningsstrukturer. Til brug for dette projekt kan lavenergibyggeri defineres som en bygning, der bruger mindre end 50 kwh af det endelige energiforbrug / m2 boligareal - til opvarmning, ventilation og varmt vand. Kategorien fokuserer på den miljømæssige, økonomiske og sociale performance af drift og løbende vedligehold gennemført på nye lavenergibyggerier. Vi anslår, at de rette energibesparende tiltag, målrettet drift, vedligeholdelse og administration, kan have et besparelsespotentiale på 7,5% af det nuværende energiforbrug i lavenergibyggeri. Mårslet Ny lavenergi-boliger for seniorer Tag isolering: 445mm. Vægge Isolering: 330mm EPS. Vinduer med triple-ruder og aluminiumsrammer og solbeskyttelse (U = 1,20 W / m2 * K inkl. Karm og ramme). Solpaneler på taget. Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og by-pass funktion. Gulvvarme er direkte forbundet til fjernvarmeforsyning. Decentral varmeveksler til varmt brugsvand forsynes med fjernvarme. gas. Optimisation: Varmt vand er levering direkte ved fjernvarmenettet takket være en varmeveksler (ingen tank). `Ventilen til varmt vand kontrol blev justeret til komfort forårsager varmeveksleren tomgang for hurtig produktion. Det set-up er blevet genindstillet til varmebesparelser forhindrer tomgang. Lejere bliver nødt til lidt længere acceptere ventetid for varmt vand. INTERVIEW MED OLAV Kirchhof BL BL er brancheorganisation for almene boligorganisationer. BL har 700 almene boligorganisationer som medlemmer - med i alt mere end boliger (næsten 20 % af alle boliger i Danmark). Olav Kirchhof arbejder som udviklingskonsulent i BL. Hvad er, ifølge dig, de vigtigste resultater af AFTER projektet? (Resultater, erfaringer...) Vi har fået nogle gode erfaringer vedr. energibesparende foranstaltninger - både energibesparende foranstaltninger med stor og lav investering. De store investeringer er typisk totalrenovering, der omfatter hele klimaskærmen. En udbredt anvendelse af energibesparende foranstaltninger med et lavt investeringsniveau er fx lejer information og kampagner, styring af belysning, regulering af ventilationsanlæg osv. En af de vigtige ting vi lærte i projektet handler om dataindsamling. En masse af de nødvendige oplysninger er om henholdsvis vedligeholdelse, drift og administrationsomkostninger er ikke lette at finde; for mange energibesparende foranstaltninger er der kun ét tal, der repræsenterer summen af flere typer af omkostninger. Desuden havde vi i projektet vanskeligheder med at finde omkostningerne på de relativt billige energibesparende foranstaltninger - simpelthen fordi de ikke er blevet beregnet på alle parametre. Jeg gætter på, at årsagen til manglende data er, at mange boligorganisationer ikke ser det som normal «business». Og det er ærgerligt. Uden disse konkrete oplysninger er det svært at skabe grundlag for energibesparelser. Hvordan vil projektet AFTER komme til at ændre på dit daglige arbejde? Det er vigtigt at indse, at fokus på drift og vedligehold er ekstremt vigtigt for at opretholde de energibesparelser, vi opnår i løbet af byggeri og renoveringsprocesser. Desuden bør bygningsdesign også omfatte vurdering af vedligeholdelse og hvordan brugerne forstår og opfatter funktionen af bygningen. Dette vil vi i højere grad forsøge at inddrage i vores arbejde, og det vil også blive formidlet til medlemsorganisationerne. Hvordan vil resultaterne fra AFTER blive anvendt fremadrettet? Jeg tror, at nogle af de bedste energibesparende foranstaltninger ofte er kendetegnet ved en god balance mellem de økonomiske, energimæssige og sociale aspekter. AFTER har vist nogle velafbalancerede energibesparende foranstaltninger. Disse vil blive omhyggeligt undersøgt i en dansk kontekst. Vi vil definitivt bruge de gode erfaringer og det vil også blive fremmet af BL. Erfaringerne fra AFTER og inddragelse af økonomiske, energimæssige og sociale aspekter bliver retningsgivende for BLs arbejde med energibesparende tiltag fremover. 7

5 Fakta Startede i maj 2011 og er gennemført over en periode på 3 år. Budget på 2,7 mio euro, hvoraf 75 % støttes af EU-Kommissionen. 18 partnere der tilsammen administrerer almene boliger. 200 fagfolk der har deltaget i tre store workshops og afsluttende seminarer (almene boligorganisationer, landsorganisationer, forskningsinstitutioner, lejerorganisationer. Tre gennemtestede, standard-energibesparende tiltag i hver af deltagerlandene, rettet mod en umiddelbar reduktion af energiforbruget på 3 til 7,5%. Tre afprøvninger pr. land med henblik på at demonstrere realiserbarhed og effektivitet af energibesparende tiltag. Fremme billige nyskabelser: under 500euros / bolig.

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere