Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl hos Københavns kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune."

Transkript

1 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web EAN-nr: Dato: 15. september 2008 Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl hos Københavns kommune. 1. Velkomst og introduktion til Københavns Kommune Overborgmester Ritt Bjerregaard bød velkommen til Rådhuset og gav en kort introduktion til kommunens erhvervspolitik og centrale planer på området. 2. Temadrøftelse - energi & klima Punktet blev indledt ved to oplægsholdere: Head of special project, Jens Rostrup-Nielsen, som holdt oplæg om muligheder og udfordringer for forskning inden for klima og energi. Adm. direktør Peter Holmen Jensen, Aquaporin, som holdt oplæg om rammebetingelserne for en iværksætter på clean-tech-området. Plancherne fra de to oplæg kan ses på 3. Proces for udarbejdelse af ny Handlingsplan Finansrådet orienterede om, at man sammen med IT-erhvervet arbejder på et projektforslag på videnserviceområdet. Der blev gjort opmærksom på, at Beskæftigelsesregionen bør inddrages i processen. Tids- og procesplanen blev derefter godkendt. 4. Tillæg til Partnerskabsaftalen Formanden orienterede om partnerskabsforhandlingerne i juni. Oplevede indledningsvist at alle væktsfora fik præsenteret det samme udkast til partnerskabsaftale. Men formandskabet fik ved forhandlingerne på en god måde gjort opmærksom på Hovedstadens særlige rolle og udfordringer.

2 Jens Chr. Sørensen orienterede om, at der i forlængelse af, at EXPO 2020 indgår i partnerskabsaftalen, foregår en dialog mellem Økonomi- og erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Vækstforums sekretariat om at igangsætte et feasibility-studie. Sandsynligvis vil det kræve en hurtig beslutning om medfinansiering i størrelsesordenen 2 mio. kr., som forelægges formandskabet. Klaus Bondam bemærkede, at spørgsmålet om EXPO 2020 også indgår i budgetlægningen i Københavns Kommune. Endvidere blev der orienteret om, at det været svært at få sat Øresund på dagsordenen i forhandlingerne, og det havde ikke været muligt at få konkrete løfter om fremtiden med i aftalen. Orienteringen blev derefter taget til efterretning. 5. Godkendelse af Eventstrategi Formanden introducerede punktet og orienterede bl.a. om, at strategien efter den første forelæggelse i Vækstforum er blevet suppleret med handlingsplan, forslag til konkrete initiativer mm. Strategien har derudover været i høring hos interessenterne herunder kommunerne. Olav Aaen bemærkede, at det var meget positivt, at kommunerne var tænkt aktivt ind i strategien. Foreslog endvidere, at der blev udarbejdet en fordelingsnøgle for kommunernes medfinansiering af strategien. Klaus Bondam kommenterede i forhold til forslaget om et begivenhedscenter, at man bør benytte sig af de eksisterende strukturer. Og foreslog, at man evt. kunne tale om sammenhængen til Copenhagen Eventures i regi af Wonderful Copenhagen. Det blev præciseret, at centerbegrebet ikke skulle opfattes som en helt ny organisatorisk enhed, men at det netop er intentionen, at Wonderful Copenhagen er leadpartner i projektet. Der blev endvidere spurgt til, hvordan det kan lade sig gøre at anvende strukturfondsmidler til strategien. Det vil først og fremmest være netværks- og kompetenceudviklingsdelen af projektet, som er egnet til dette. Derefter godkendte Vækstforum: Forslag til begivenhedsstrategi for Hovedstadsregionen , at anbefale regionsrådet at medfinansiere et kompetenceudviklingsprojekt og etablering af Begivenhedscenter for Hovedstadsregionen under Socialfonden med i alt 5 mio. kr. i perioden , og at opfordre regionsrådet til at målrette regionens kulturmidler til medfinansiering af konkrete begivenheder/projekter inden for rammerne af Begivenhedsstrategi for Hovedstadsregionen. Side 2

3 6. Henvendelse fra Klimakonsortiet vedr. Vækstforum som medarrangør af Klima-DM Vækstforum godkendte, at sekretariatet går i dialog med Klimakonsortiet om muligheden for at indgå som medarrangør af konkurrencen, og at det anbefales regionsrådet at bevilge op til kroner til ekstern hjælp til løsning af de opgaver, som følger med afholdelse af Vækstforums andel af konkurrencen. 7. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Væksthus Hovedstadsregionen (15 min.) Vækstforum besluttede at genudpege adm. direktør Mai Buch, Competencehouse til Væksthusets bestyrelse for den kommende valgperiode (2009) Finansrådet bemærkede, at man er interesseret i at indstille en kandidat til bestyrelsen. Hvad angår den ledige bestyrelsesplads godkendte Vækstforum, at de ordinære erhvervsorganisationer indstiller egnede kandidater til Vækstforum. Kandidaterne skal være erhvervsdrivende. 8. Indstilling af medlem og suppleant til Innovationsudvalget nedsat af Fødevareministeren (10 min.) Indstillingen om, at de ordinære erhvervsorganisationer finder egnede kandidater til udvalget blev godkendt. 9. Stillingtagen til projekter og bevillinger 9.1 Indstilling om medfinansiering fra Vækstforum (Regionens erhvervsfremmemidler) af erhvervsprojekter Medfinansiering af Knudepunkt for mobil & trådløs kommunikation Vækstforum besluttede, at anbefale regionsrådet bevillingen i henhold til indstillingen Medfinansiering af analyse af rammebetingelser for vækst i førende internationale biotekregioner Vækstforum besluttede, at anbefale regionsrådet bevillingen i henhold til indstillingen Medfinansiering af projekter i forbindelse med IOC-kongres 2009 Vækstforum besluttede, at anbefale regionsrådet bevillingen i henhold til indstillingen. Side 3

4 9.2 Indstilling af Strukturfondsprojekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatets indstilling blev godkendt. EU Socialfond Kan støttes: Ledige nydanske erhvervsdrivende, ID 3985, Ansøger: Arbejdsløshedskassen ASE. Ansøgt beløb 3,5 mio. kr. Studentervæksthuset Katapult, ID 4205, Ansøger: Københavns Universitet. Ansøgt beløb 2,3 mio. kr. Afslag: Alle kan noget, ID 4092, Ansøger: Frelsens Hær. Ansøgt beløb 7,2 mio. kr. EU Regionalfond Kan støttes Knudepunkt for mobil trådløs kommunikation, ID 4102, Ansøger er cmi, Copenhagen Institute of Technology i Ballerup, Ansøgt beløb 7,6 mio. kr. Derudover spurgte Gita Grüning til baggrunden for Erhvervs- og Byggestyrelsens afslag på en ansøgning fra FIC (Fagligt Internationalt Center) og gjorde endvidere opmærksom på, at hvis en ansøgning fra ASE (Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende) godkendes bør det i princippet også gælde ansøgningen fra FIC. [Sekretariatet har efterfølgende fået oplyst, at projektet ikke er endeligt afvist, men at der derimod er en dialog mellem EBST og ansøger om en løsning, der kan gennemføres inden for statsstøttereglerne.] Endvidere blev det godkendt, at Formandskabet bemyndiges til at træffe beslutninger om indstillinger om tilsagn eller afslag på ansøgninger til de konkurrenceudsatte midler i Hvad angår de konkurrenceudsatte midler i regi af Danmarks Vækstråd orienterede Jens Chr. Sørensen om, at man på det seneste møde i Kommunekontaktudvalget havde drøftet vigtigheden af, at regionen udnytter de puljemidler, der findes. Men at det på den anden side også er nødvendigt med stærke ansøgninger i den sammenhæng. 10. Meddelelser fra formanden Mange udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, synes, at det er svært at blive en del af det danske samfund og få danske venner. Med pjecen Kommet for at blive har Danmarks Vækstråd givet nogle bud på, hvordan vi hjælper udlændinge til at falde til i Danmark. Pjecen og baggrundsmateriale kan findes på rådets hjemmeside, Side 4

5 Rapporten Bio-sundhedsklyngen klinisk forskning og kliniske forsøg med lægemidler i Danmark, som blandt andet er støttet af de regionale erhvervsfremmemidler, er offentliggjort. Rapporten afdækker udfordringer og indsatser, der kan styrke biosundhedsklyngens internationale position. Rapportens kan findes på Formandskabet vil på møde den 3. september drøfte udviklingen af en fælles strategi for dansk turisme frem mod 2015 med VisitDenmarks formand og direktør. Wonderful Copenhagens formand og direktør deltager også i mødet. Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udgivet årsberetning for Her kan man blandt andet læse om en forenklet struktur for innovationssystemet og dansk deltagelse i aktiviteter under EU s 7. rammeprogram. [Beretningen blev omdelt på mødet] Væksthus Hovedstadsregionen har offentliggjort sin årsberetning for Den kan findes på Væksthusets hjemmeside, [Beretningen blev omdelt på mødet] Formandskabet for Vækstforum Hovedstaden har besluttet at tage på studietur til Stockholm den januar Turen er åben for Vækstforums øvrige medlemmer. Vækstforums medlemmer kan tilmelde sig hos sekretariatet inden 1. november Side 5

6 Fra Vækstforum deltog: Formand for Vækstforum, medlem af regionsrådet Jørgen Christensen (V) Medlem af formandskabet, adm. direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Centret A/S Medlem af formandskabet, country manager Benedikte Østergaard, Novo Nordisk Scandinavia AB Medlem af formandskabet, rektor Finn Junge-Jensen, Copenhagen Business School Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (A) Overborgmester Ritt Bjerregaard (A), Københavns Kommune (deltog i punkt 1-2) Borgmester Klaus Bondam (B), Københavns Kommune (deltog i punkt 1-6) Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen (C), Lyngby-Taarbæk Kommune Borgmester Olav Aaen (V), Fredensborg Kommune Direktør Karl-Gustav Jensen, Udviklingsselskabet By & Havn, HTS (deltog i punkt 1-3) Rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet Direktør Niels Svenningsen, Svenningsens Maskinforretning A/S Direktør Jørgen Simonsen, Nordtag A/S Formand Gita Grüning, Teknisk Landsforbund Privatdirektør Lone Schjødt, Danske Bank, Region København Afdelingschef John Westhausen, 3F Formand Herdis Dam, Nordsjællands Landboforening Adm. direktør Nina Crone, Crone Film A/S (deltog i punkt 1-2) Projektleder Ellen Fænøe, Roche A/S Afbud Medlem af regionsrådet, borgmester Per Tærsbøl (C) Byrådsmedlem Niels Borre (F), Ishøj Kommune Borgmester Kirsten Jensen, (A) Hillerød Kommune Adm. direktør Birgitte Hass, Forsikringens Datacenter Vicepresident Jørn Henrik Levy Rasmussen, Terma A/S Rektor Lars Pallesen, Danmarks Tekniske Universitet Fra sekretariatet deltog: Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen, Region Hovedstaden Stabsdirektør Joost Nielsen, Region Hovedstaden Udviklingschef Henrik Madsen, Region Hovedstaden Side 6

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere