Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?"

Transkript

1 Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece.

2 Bliv klædt på som tillidsrepræsentant til at indgå aftaler om jobrotation Jobrotation defineres som en ordning, hvor en virksomhed sender ansatte på efteruddannelse og ansætter ledige som vikarer i perioden. side 1

3 Fordele for virksomheden, ansatte og ledige Jobrotation kan give mange og store fordele både for virksomheden, de ansatte og for den ledige, der er vikar for den ansatte. Det er vigtigt, at jobrotationen tilrettelægges, så den er til gavn for alle parter. Fordel for de ansatte Efteruddannes og opnår nye kompetencer Øger muligheden for at fastholde jobbet Øger værdien i virksomheden og i forholdet til andre virksomheder Øget arbejdsglæde og selvtillid. Fordel for virksomheden Får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen Reducerer udgifterne til/omkostninger ved efteruddannelse Styrker rekrutteringsgrundlaget (vikarerne). Fordele for de ledige/vikarerne Opnår nye kompetencer via opkvalificering og/eller job i virksomheden Får ofte ordinær ansættelse i forlængelse af jobrotationsprojektet Øger deres værdien gennem opkvalificering og erhvervserfaring Får udvidet netværket og forbedret jobmulighederne. side 2

4 Tilskudsordninger Der er mulighed for at lave jobrotation med to forskellige tilskudsordninger. 1. Jobrotation med jobrotationsydelse 2. Jobrotation med løntilskud til vikaren. 1. JOBROTATION MED JOBROTATIONSYDELSE Jobrotationsydelse I jobrotation med jobrotationsydelse modtager virksomheden jobrotationsydelse på 170,36 kr. pr. time, hvor de ansatte uddanner sig og den ledig vikarierer. Vilkår for den ansatte 1. Den ansatte må som udgangspunkt højst have en uddannelse op til erhvervsuddannelsesniveau. 2. Der er ingen krav til hvilke typer af uddannelse, den ansatte kan deltage i. 3. Der kan ikke modtages VEU, SVU eller befordringsgodtgørelse under uddannelsen. 4. Den ansatte skal have sin sædvanlige løn under uddannelsen. 5. Virksomheden betaler evt. udgifter eller deltagerbetaling til de ansattes uddannelse. side 3

5 Vikaren/krav til vikaren Er personen medlem af arbejdløshedskassen, skal vikaren have været ledig i sammenlagt mindst tre måneder. Er vikaren en kontanthjælpsmodtager, skal vikaren have været ledig - sammenhængende - i mindst tre måneder. Vikaren kan forud for jobrotationen opkvalificeres med enten uddannelse med jobplan eller virksomhedspraktik. Ansættelsesvilkår 1. Vikaren skal ansættes i mindst ti timer pr. uge i op til 12 måneder. Dagpengeregler for et medlem af arbejdsløshedskassen En ledig har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for tre år. Når den ledige har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i to år, stopper retten til arbejdsløshedsdagpenge. For at generhverve en ny dagpengeret skal den ledige have arbejdet. Regler for jobbet som vikar: Vikaren bruger ikke af de to år, hvor der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge. Arbejde som vikar kan ikke bruges til at generhverve en ny dagpengeret. 2. Vikaren skal ansættes på almindelige vilkår. 3. Vikaren skal have overenskomstmæssig løn eller tilsvarende. 4. Er ansættelsen af vikaren ikke tidsbegrænset, gælder de almindelige regler for opsigelse - inklusiv opsigelsesvarsel. side 4

6 Alt det praktiske Det er virksomheden, der skal ansøge om jobrotationsydelsen. Der udfyldes en blanket pr. projekt - blanket nr. AB 522. Det er jobcenteret, der behandler og godkender ansøgningen. Når lønnen til medarbejder og vikar er udbetalt, kan der søges om ydelsen. Der kan søges om ydelsen efter hver lønudbetaling. 2. JOBROTATION MED LØNTILSKKUD TIL VIKAREN I stedet for jobrotation med jobrotationsydelse kan virksomheden vælge at iværksætte jobrotation, hvor der i stedet for jobrotationsydelse ansættes en ledig i løntilskud. Uddannelse Der er mulighed for VEU eller SVU til forsørgelse under Vilkår for den ansattes uddannelse: uddannelsen og befordringsgodtgørelse. Der er ingen krav til hvilke typer af uddannelse, den ansatte kan deltage i. Virksomheden kan betale evt. udgifter eller deltagerbetaling til den ansattes uddannelse. side 5

7 Krav til vikaren Skal vikaren ansættes med løntilskud, skal følgende krav være opfyldt: Mindst sammenlagt seks månedes ledighed, hvis vikaren er medlem af en arbejdløshedskasse. Mindst sammenhængende seks måneders ledighed, hvis vikaren er kontanthjælpsmodtager. Kravet om mindst seks måneders ledighed gælder ikke, hvis den ledige er: Ufaglært Over 50 år Enlig forsørger. Ansættelse er ikke tilladt i den virksomhed, den ledige senest har været ansat i. Virksomheden må ikke ejes af ægtefælle/samlever. Ansættelse må højst have en varighed på op til et år. Privat virksomhed Offentlig virksomhed Foregår jobrotationen på en offentlig virksomhed, skal vikaren i løntilskud arbejde for en løn, der svarer til dagpengene. Dagpengeregler for et medlem af arbejdsløshedskassen En ledig har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for tre år. Når den ledige har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i to år, stopper retten til arbejdsløshedsdagpenge. For at generhverve en ny dagpengeret skal den ledige have arbejdet. Regler for jobbet som vikar: Uger hvor vikaren er i jobrotation, modregnes i de to år, hvor der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge. Arbejde som vikar kan ikke bruges til at generhverve en ny dagpengeret. Foregår jobrotationen på en privat virksomhed, skal vikaren, der er ansat med løntilskud, have overenskomstmæssig løn. side 6

8 Figur 1. Jobrotation - økonomien - set i virksomhedsperspektiv - privat virksomhed Privat virksomhed Beskæftigede uddanner sig. Vikaren: Dagpengeberettiget ledig. Tilskud til virksomheden i alt pr. uge. Jobrotation med løntilskud* VEU-godtgørelse kr. pr. uge. Løntilskud til vikar 70,54 kr. pr. time kr. for 37 timer kr. Jobrotation med jobrotationsydelse* Jobrotationsydelse 170,36 kr. pr. time ,32 kr. pr. uge. O kr. i tilskud til vikarens løn kr. * I private virksomheder skal vikaren have ordinær løn i begge ordninger. side 7

9 Figur 2. Jobrotation - økonomien - set i virksomhedsperspektiv - offentlig virksomhed Offentlig virksomhed Beskæftigede uddanner sig. Vikaren: Dagpengeberettiget ledig. Tilskud i alt pr. uge. Jobrotation med løntilskud VEU-godtgørelse kr. pr. uge. Løntilskud 136,35 kr. pr. time kr. pr. uge. Loft over vikarens løn kr. Jobrotation med jobrotationsydelse Jobrotationsydelse 170,36 kr. pr. time kr. pr. uge. O kr. i tilskud til vikarens løn. Skal have ordinær løn kr. side 8

10 Figur 3 Jobrotation - økonomien - set i kommune perspektiv Kommunen betaler for aktivering. Kommunen får refunderet fra staten. Kommunens udgift til aktivering. Jobrotation med løntilskud Løntilskud hhv. Off.: 136,35 kr. pr. time kr. pr. uge. Privat: Løntilskud til vikar 70,54 kr. pr. time kr. for 37 timer. 50 % refusion Løntilskud offentlig virksomhed: 68 kr. i timen ,50 kr. pr. uge. Privat virksomhed: 35 kr. i timen, kr. pr. uge. Jobrotation med jobrotationsydelse Jobrotationsydelse. 170,36 kr. pr. time kr. pr. uge. 100 % refusion 0 kr. Eks. PÅ ROTATIONSPROJEKT I SERVICETEAM 3F er gået i samarbejde med Kommunens Serviceteam og jobcenter om etablering af et rotationsprojekt i rengøringssektoren. Formålet med projektet er at sikre at de: faste medarbejdere får mulighed for at tilegne sig de nyeste teknikker og nyeste viden om materialer for at højne kvaliteten og effektiviteten samt minimere risikoen for nedslidning og arbejdsskader. vikarer, der ansættes i projektperioden, får mulighed for at tilegne sig relevante kvalifikationer og prøve dem af i praksis indenfor et beskæftigelsesområde, hvor der til stadighed er mulighed for beskæftigelse. side 9

11 De faste medarbejdere vil ved afsluttet uddannelse stige et løntrin. Vikarerne får tilbud om at blive optaget i en jobbank, som kommunen forpligter sig til at rekruttere fra, hvis vikarerne ikke går direkte i ordinært arbejde fra projektet. Det forventes, at der rekrutteres 16 ledige til projektet, der skal afløse fire hold fastansatte, der skal uddannes. Opkvalificering af vikarerne Forud for jobrotationen opkvalificeres vikarerne på et 20 dages AMU-kursus finansieret af jobcenteret. Efter endt AMU-kursus på de 20 dage indgår vikarerne i sidemandsoplæring på arbejdspladsen. Derefter skal vikarerne afløse 4 hold af fastansatte, der sendes på 20 dages AMU-kursus. Jobrotationen Arbejdsgiveren modtager jobrotationsydelse for de timer, den fastansatte er på kursus, og en ledig er vikar. Arbejdsgiveren modtager 170,36 kr. pr. time (satsen er gældende for hele 2012). De fastansatte deltager på AMUkurset i 20 dage med fuld løn betalt af arbejdsgiver. Vikarerne overtager arbejdet, mens de fastansatte er på kurset. Vikarerne får ordinær løn under ansættelsen. Timerne forbruger ikke af de 2 år, der er ret til arbejdsløshedsdagpenge, men de forbruger af perioden på 3 år. Overskudsøkonomi 3F har en forventning om, at kommunens økonomiske overskud på ordningen sættes ind på en særlig uddannelseskonto, der er partsstyret. side 10

12 Varenummer nr juni Layut/foto Karen Olsen Her kan du få mere at vide om jobrotationobrotationen Håndbog i jobrotation findes på alle beskæftigelsesregioners hjemmeside. Jobrotationsguide.aspx. AOF TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Vi anbefaler, at du undersøger, om der i jeres overenskomst findes aftaler om jobrotation. Venlig hilsen

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere