diskutere udviklingspolitik og den nyorientering af udviklingsbistanden,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diskutere udviklingspolitik og den nyorientering af udviklingsbistanden,"

Transkript

1 Tale af udviklingsminister Søren Pind til debatarrangement om dansk-svensk udviklingspolitik i forandring, Stockholm den 3. marts 2011 Kun det talte ord gælder Det er en fornøjelse for mig at være her i Stockholm i dag og sammen med Gunilla diskutere udviklingspolitik og den nyorientering af udviklingsbistanden, som vi hver især og sammen har igangsat. Udviklingspolitik i forandring handler om reformer af bistanden, om at turde stille spørgsmål ved vanetænkning og etablerede holdninger, om at søge nye veje og stille krav om resultater. Først som sidst handler det om en udviklingsbistand med et klart politisk udgangspunkt og en klar politisk målsætning. Da jeg tiltrådte som udviklingsminister for godt et år siden, udråbte jeg mig selv til Frihedsminister og ministeriet departementet til Frihedsministeriet. Det gjorde jeg, fordi jeg mener, at netop frihedsbegrebet rummer selve kernen af det, vi kan opnå med udviklingspolitikken. At sætte det enkelte menneske fri. Lige nu er vi vidne til Verdenshistorie. En ung mand satte ild til sig selv i Tunis og tændte håb og mod til at kæmpe for drømmen om frihed i hele den under- 1

2 trykte verden. Begivenhederne i Tunesien, Egypten, Libyen og mange andre steder i den arabiske verden understreger for mig, at det vigtigste, vi kan arbejde med i vort globale engagement, er holdninger. Det vigtigste, vi kan stå ved, er at støtte kampen for frihed. At forsvare den unikke påstand, der er Vestens, nemlig at hvert menneske er ukrænkeligt og udgør noget værdifuldt i sig selv. Frihedens budskab er så stærkt, at det appellerer til alle. Forandringerne i Nordafrika og Mellemøsten bekræfter styrken af det vestlige frihedsbudskab og frihed som grundlæggende værdi og mål for udviklingspolitikken. Frihedsbevægelser, som på kort tid har væltet regimer i Tunesien og Egypten og nu [snart] også i Libyen - har lagt kimen til kampen for frihed mange andre steder i verden. Det må og skal vi støtte. Jeg har etableret en frihedspulje, som med mindst 100 mio. kr. årligt skal støtte demokrati og frihedsrettigheder i lande, hvor de er særligt under pres herunder fra truslen om radikalisering. 25 mio. kr. går nu til at støtte friheds- og reformbestræbelserne i Egypten og Tunesien. Men det er vigtigt, at vi - ligesindede lande - arbejder sammen om at støtte landene i Nordafrika og Mellemøsten politisk, moralsk og finansielt. Vi har derfor fra dansk og svensk side netop be- 2

3 sluttet i fællesskab at støtte en række hurtige indsatser, der kan bakke op om reformkræfterne både i Egypten og Tunesien og mere bredt i regionen. Sammen vil vi i Tunesien støtte træning af journalister og oprettelsen af en menneskerettighedsenhed, der skal bistå med etablering af nye demokratiske civilsamfundsorganisationer. Vi vil samarbejde med det Internationale Institut for Demokrati og Valgstøtte (IDEA) her i Stockholm om et regionalt initiativ, der skal hjælpe landene med rådgivning om forfatnings- og valgreformer. Og vi vil støtte samarbejdet mellem menneskerettighedsorganisationer fra regionen og Europa. Den ufrihed, vrede og afmagt, der fik bægeret til at flyde over for den unge mand i Tunis, da han fik frataget sin salgsvogn, den ser jeg som udviklingsminister igen og igen på mine rejser. I Zimbabwe, på min allerførste rejse som udviklingsminister, var den første, jeg mødte en kvinde, der med desperation, vrede og afmagt i stemmen fortalte, at: Nu kan vi ikke en gang sælge vores tomater på gaden. Senere på samme rejse mødte jeg en bonde, der havde fået hjælp til at købe en kanin, der så havde fået unger, som han kunne sælge. Han købte en høne og en hane, solgte æg og kyllinger, og så kunne han også investere i 3

4 såsæd. Bonden havde håb, det havde kvinden, tomatsælgeren ikke. Han havde mulighed for at gøre noget ved sin egen situation. Det havde hun ikke. Danmarks udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom. Virkelig fattigdom er, når et menneske er ude af stand til at påvirke sin egen skæbne. Ude af stand til at gøre noget ved sin egen situation. Målet med bistanden er at understøtte, at dette bliver muligt. At gøre det enkelte menneske i stand til at tage skæbnen i egen hånd. Bistanden skal skabe rammer for fri menneskelig udfoldelse og give fattige mennesker mulighed for at udnytte de rammer. Det er grundtanken i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Frihed fra Fattigdom, Frihed til Forandring, som Folketinget vedtog i maj sidste år. Den nye strategi placerer udviklingspolitikken som en integreret del af Danmarks udenrigspolitik. Det gør den, fordi udviklingspolitik i dag er high politics. Som Robert Gates, den amerikanske forsvarsminister, skrev i magasinet Foreign Affairs i sommer, så kan man ikke længere adskille udenrigs-, forsvarsog udviklingspolitik. Det er ét sammenhængende hele. 4

5 At sige, at udviklingsbistand er en ligeværdig og selvstændig del af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, kan stadig falde folk for brystet i Danmark. Bistanden er ren og hellig, mener de. En moralsk forpligtelse, der ikke må politiseres eller bruges udenrigspolitisk. Det, mener jeg, er naivt. Det apolitiske rum findes ikke virkeligheden. Det betyder ikke, at moral ikke er vigtig. Moral er en bærende del af bistanden. Jeg anvender ofte et citat fra den britiske statsmand og filosof Edmund Burke: Det eneste, der skal til, for at ondskaben triumferer, er, at gode mennesker intet gør, sagde han. Vi skal bistå fattige lande og hjælpe dem til at hjælpe sig selv. Fordi det er det rigtige at gøre. Men vi gør det ikke kun på grund af et moralsk imperativ eller blåøjet velgørenhed. Vi gør også for vores egen skyld, for vores egen sikkerhed. Og det skal vi turde sige højt. Vores egen sikkerhed er direkte knyttet til vores globale engagement. Hvis vi ikke kommer til verden, kommer verden til os. Ude i verden hænger tingene sammen - også udenrigspolitik og udviklingsbistand. En af vores vigtigste erfaringer i skrøbelige stater som Afghanistan er, at 5

6 det er tvingende nødvendigt at sikre, at de udenrigspolitiske, udviklingspolitiske, sikkerhedspolitiske og humanitære instrumenter tænkes sammen. Danske soldaters indsats og dansk bistand til pigeskoler i Afghanistan er tæt forbundne. Vi kan ikke lykkes med det ene uden det andet. Vi skal turde bruge bistanden aktivt som et blandt flere instrumenter til at fremme en bedre og mere sikker verden. Med frihed som omdrejningspunkt bærer Danmarks udviklingspolitik et frihedsbudskab om politisk og økonomisk forandring for det enkelte menneske. Den indeholder også et budskab om, at mennesket har en iboende og forunderlig evne til at overkomme problemer. Nogle har blot brug for en håndsrækning. Derfor skal dansk udviklingsbistand også kun være en slags starthjælp. Den skal skubbe i gang. Skabe initiativ. Bistand må aldrig bidrage til skabelse af en permanent, passiv modtagerkultur i forventning om business as usual. Det skal være efterspørgslen og ejerskabet, der er drivende. Ikke det velmenende udbud. 6

7 Bistand skal bidrage til at gøre landene selvhjulpne. Udvikle produktion og innovation. Skabe arbejdspladser. Vækst. Opbygge retsstater. Og forbedre landenes skattesystemer, så indtægter herfra bidrager til at bekæmpe fattigdom. Men styringen og det overordnede ansvar skal ligge hos den enkelte partner selv. Succeskriteriet er at gøre bistanden overflødig. Fra første færd har jeg søgt at gøre op med vanetænkningen om udviklingsbistand som globalt, socialt underhold. At bistand i sig selv er et gode, og at størrelsen er målestokken. Mens Danmark, ligesom Sverige, ligger i verdens top 5 over dem, der forholdsmæssigt giver mest i udviklingsbistand, så er det ikke i sig selv et succeskriterium. Det må og skal være resultaterne, der tæller. Vi skal stille spørgsmålene: Hvad skal vi nå? Og virker det? Og vi skal kunne svare klart på selv samme spørgsmål. Derfor skal vi vide mere om bistandens forskellige effekter. Vide hvordan vi måler resultater og lære af succeser og fejltagelser. Af samme grund har jeg lanceret et internationalt forskningsprogram, der netop skal belyse, hvilken konkret forskel bistanden kan gøre. Sverige er tæt involveret i dette arbejde. 7

8 Et af de bistandstabuer, som jeg mener, er vigtigt at tage op, er spørgsmålet om risici. Risiko for korruption og misbrug af skattekroner er en daglig udfordring i al udviklingssamarbejde. Især i skrøbelige stater, hvor strukturerne er svage eller ligefrem ikke eksisterer. Risici er således et arbejdsvilkår for udviklingssamarbejdet i nogle af verdens fattigste lande. Alt skal måles på sit alternativ. Og alternativet ikke at gøre noget - vil ofte være værre. Men vi skal ikke fortie den risiko, der er, for korruption af frygt for en ny offentlig skandale. Vi skal være åbne og ærlige, sikre transparens i alt, hvad vi gør, og blive bedre til at håndtere de politiske og finansielle risici. Så sent som i sidste uge stod jeg i dilemmaet. Den somaliske terrororganisation al-shabaab har sat sig på stort set alle myndighedsstrukturer i det sydcentrale Somalia og afkræver skat af mennesker, som arbejder med udviklingsaktiviteter. På den måde endte danske bistandsmidler, som var ydet til et udviklingsprojekt i Hiiran, indirekte i lommerne på al-shabaab. Det var jeg selvsagt nødt til prompte at stoppe. Og jeg har derfor suspenderet alle nye udviklingsaktiviteter i al-shabaab-dominerede områder i Somalia. Men hvad med nødhjælpen? Nødhjælpen foregår heller ikke i et vakuum. Men vi har alligevel besluttet at 8

9 fortsætte den humanitære bistand også i det sydcentrale Somalia under tæt monitorering. Vi fortsætter, fordi alternativet til at afhjælpe sult og nød i Somalia vil være ubærligt for befolkningen og føre til flygtningestrømme og ustabilitet i nabolandene. Jeg accepterer risici, men jeg mener også, at vi skal blive bedre til at håndtere dem. Mit mål er, at vi i fællesskab med Sverige, andre ligesindede donorer og multilaterale spillere skal udvikle et risikobarometer, så vi kan følge og forklare, hvordan risikosituationen udvikler sig. Denne tilgang har givet anledning til debat i dansk presse. En morgen vågnede jeg op til overskriften: Søren Pind accepterer korruption. Nej. Jeg accepterer, at udvikling er en høj-risiko investering, men det er ikke det samme som at acceptere, at risikoen realiseres. Danmark har et princip om nul-tolerance mod korruption. Nul-tolerance betyder at vi ved, korruption eksisterer, at vi gør det klart, at vi ikke accepterer korruption, og at vi slår hårdt ned, når vi opdager den. Det betyder også, at korruption får konsekvenser. Vi stiller vores partnere til ansvar og standser om nødvendigt samarbejdet. Og vi offentliggør alle kor- 9

10 ruptionssager, herunder omfanget af tabte danske skattekroner. Korruption kan ikke ties ihjel. Tværtimod skal vi råbe op, når vi møder den. Frihed og forandring, mål og resultater, risici og anti-korruption er alle væsentlige byggesten i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi Frihed fra Fattigdom Frihed til Forandring, som jeg omtalte tidligere. Strategien indeholder fem politiske prioritetsområder, der udover demokrati og menneskerettigheder omfatter fremme af markedsbaseret økonomisk vækst og beskæftigelse; kvinders ligestilling; støtte til skrøbelige stater og til miljø og klima. Det betyder også, at vi vil fravælge andre indsatsområder og fokusere bistanden på langt færre lande. Grundtanken er, at vi skal gøre en forskel, der hvor vi er. Og det kræver, at vi samler bistandsressourcerne for at opnå større tyngde og gennemslagskraft. Danmark skal fra de nuværende 26 til 15 partnerlande. Vi har fundet de første 7 lande, som vi vil fase ud af, og vil identificere de sidste i den kommende tid. 10

11 Danmark er klar til at forpligte sig i langsigtede partnerskaber, men stiller også klare krav til udviklingslandene. Vi vil samarbejde med de lande, der kan og vil forandring. Og vi er parate til at drage konsekvensen, hvis udviklingen går den gale vej. Som f.eks. med Nicaragua. Her besluttede vi i 2010 at udfase bistanden med udgangen af I sidste måned måtte jeg dog konstatere, at samarbejdsmulighederne var udtømte. Nicaraguas regering modsatte sig støtte til civilsamfundet. Jeg har derfor draget konsekvensen og oplyst Nicaraguas regering, at vi udfaser bistanden helt og holdent i år. Det ligger mig også på sinde som dansk udviklingsminister at søge et tæt samarbejde med ligesindede donorer. Med Sverige og med kollegerne i EU og USA. Kun i fællesskab kan vi styrke gennemslagskraften og effekten af disse tiltag. Og påvirke den internationale dagsorden. Det er jo ikke tilfældigt, at jeg står her i dag. I Stockholm. Med min gode svenske kollega. Jeg ved, at debatten om udviklingspolitik i forandring lever i bedste velgående i Sverige. Det har Gunilla en stor fortjeneste for. Jeg glæder mig til at deltage i den. Tak for opmærksomheden. 11

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14

DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14 DANSK-ARABISKE PARTNERSKABER I ØJENHØJDE DET ARABISKE INITIATIV 2011-14 PARTNERSKABER DIALOG KONFLIKTLØSNING REFORM JORDAN SYRIEN MEDBORGERSKAB EGYPTEN RETTIGHEDER MAROKKO SAMEKSISTENS TUNESIEN LIGESTILLING

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere