Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015"

Transkript

1 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr

2 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at, der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget der er emner, man absolut bør undgå

3 Udgiftsområder regnskab 2013 Indeks 100 = landsgennemsnittet Kilde: ECO nøgletal

4 Nettodriftsudgifter Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Budget 2015 I alt budget: 601,950 mio. kr.

5 Samlet økonomi i budget 2015 Beløb i hele tusinde kr. 00 Byudvikling, - midlertidig boligplacering af flygtninge Beløb Undervisning og kultur Folkeskolen uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser EGU Sundhedsomr. (screening nye integrationsflygtninge) Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

6 Tilbud til udlændinge Beløb i hele tusinde kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Beløb Der forventes en 3 dobling af flygtningekvoten fra 57 til 171 integrationsflygtninge + familiesammenførte i 2015 Budget 2015 skal tilpasses den nye flygtningekvote budgetudvidelsen finansieres af den statslige budgetgaranti

7 Tilbud til udlændinge Hvilke faktorer har indflydelse? Mulighed for investering i yderligere virksomhedskonsulenter (1 bevilget B2015) for at bringe integrationsflygtninge tættere på arbejdsmarkedet. Større brug af aktiv indsatser som løntilskud, virksomhedspraktikker, mentorordning. Hvor skal de nye integrationsflygtninge boligplaceres Varde, centerbyerne i oplandet, andre muligheder?

8 Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i hele tusinde kr. Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. jan Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. jan Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler efter 1. jan Beløb

9 ECO landsgrafik.dk Førtidspensioner i alt kr. pr årig, budget

10 VK

11 Tilbud til førtidspension og personlige tillæg Jævnfør ECO nøgletal er Varde kommunes udgifter til førtidspension ca. 18 mio. kr. større end sammenligningsgrupperne (landsgennemsnittet og den udvalgte kommunegruppe), men ca. 21 mio. kr. mindre end Region Syddanmark

12 Tilbud til førtidspension og personlige tillæg Førtids- og fleksreformerne med rehabiliteringsteam, fleksjob på færre timer og ressourceforløb betyder, at der tilkendes væsentlig færre førtidspensioner. Tidligere bevilgede Varde Kommune førtidspensioner årligt for budget 2015 er der forventet 65 nye tilkendelser svarende til antallet for 2014 Den nye reform betyder, at afgangen til primært folkepension er større end tilgang af nye kendelser Varde Kommunes budget 2015 er reduceret med 7,9 mio. kr., og der forventes yderligere reduktioner fremover.

13 Kontante ydelser Beløb i hele tusinde kr. Beløb Sygedagpenge* Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp (passiv)** Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp** Boligydelse kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige

14 ECO landsgrafik.dk 2100 ECO1200 landsgrafik.dk Sygedagpenge kr. pr årig, budget Sygedagpenge kr. pr årig, budget

15 VK

16 Tilbud til sygedagpenge Varde Kommunes udgifter er større end alle de udvalgte sammenligningsgrupper vedr. ECO nøgletal (landsgennemsnittet, Region Syddanmark og de udvalgte kommunegrupper). I forhold til kommunegruppen svarer merudgiften for 2013 regnskabet til ca. 4,5 mio. kr. Jævnfør opgørelse fra KL er Varde Kommunes andel 37,3% af sygedagpengeforløb over 26 uger (Januar 2014) mod f.eks 31,4% for den sammenlignelige kommuneklynge (28 kommuner). Forannævnte viser et potentiale for udgiftsreducering.

17 Tilbud til sygedagpenge Hvilke faktorer har indflydelse? Reduktion af sygefraværet i Varde Kommune. Antallet af langvarige sygedagpengesager skal reduceres.

18 VK

19 ECO landsgrafik.dk Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr årig, budget

20 Kontanthjælp Jævnfør de udvalgte sammenligningsgrupper vedr. ECO nøgletal har Varde kommune en væsentlig mindre udgift end kommunerne i Region Syd (ca. 28 mio. kr.) og landsgennemsnittet (ca. 37 mio. kr.), men en merudgift ift. kommunegruppen svarende til ca. 7,5 mio. kr. Det vurderes, at der er et potentiale for udgiftsreduktion.

21 Kontanthjælp Hvilke faktorer har indflydelse? Fokus på indsats overfor ungegruppen, hvor Varde kommune har haft en større stigning ift. sammenligningskommunerne. Fokus på at reducere varigheden for borgere på kontanthjælp. Øget brug af aktive tilbud.

22 Revalidering Beløb i hele tusinde kr. Beløb Revalidering Løntilskud m.v. til personer i flexjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Varde Kommune afviger på den gode måde ved at have merudgifter til revalidering (investering i uddannelse/ser på muligheder) og mindre udgifter til ledighedsydelse.

23 Revalidering revalidering, fleks- og skånejob, ledighedsydelse og ressourceforløb. Hvilke faktorer har indflydelse? Den primære mulighed for budgetreduktion er at etablere fleksjob og minimere antallet af borgere på ledighedsydelse.

24 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i hele tusinde kr. Driftsudg. til den kommunale beskæftigelsesindsats Beløb Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger (primært mentorer) 3.006

25 VK

26 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (excl. A-dagpenge, arbejdsforanstaltninger under lovpligtig ydelser) Varde Kommunes udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger er mindre end de tre sammenligningsgrupper både excl og incl. A-dagpenge. Ift. Region Syddanmark er den samlede mindre udgift ca. 31 mio. kr. Da der er lav arbejdsløshed i Varde kommune bør udgiften være lavere end gennemsnittet. De primære budgetter er driftsbudgettet til den aktive beskæftigelsesindsats og mentorbudgettet.

27 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (excl. A-dagpenge, arbejdsforanstaltninger under lovpligtig ydelser) Hvilke faktorer har indflydelse? Udnyttes tilbudsviften (Kompetencecentret/eksterne aktører) optimalt? Sammensætning af ydelseskatalog. Kan fx tilbud til forsikrede ledige, som er den bedste gruppe, omprioriteres til andre grupper fx ungegruppen på kontanthjælp?

28 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at, der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget der er emner, man absolut bør undgå

29 Spørgsmål *

30 Kildehenvisning Varde Kommunes hjemmeside, hvor vi kan finde henvisning til Eco nøgletallene og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal Specielle bemærkninger til budget 2015 Se dok. nr

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere