Software version 2.00 Brugsvejledning. CASIO Globals website om uddannelse. CASIOs UDDANNELSESFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Software version 2.00 Brugsvejledning. CASIO Globals website om uddannelse. CASIOs UDDANNELSESFORUM"

Transkript

1 De fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9860g Slim (Opdateret til OS 2.00) fx-9860g SD (Opdateret til OS 2.00) fx-9860g (Opdateret til OS 2.00) fx-9860g AU (Opdateret til OS 2.00) fx-9750gⅡ fx-7400gⅡ Software version 2.00 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM

2 Indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel. Brugsvejledningen eller dele heraf må ikke gengives i nogen form uden producentens udtrykkelige, skriftlige samtykke. Mulighederne, der beskrives i kapitel 13 i brugsvejledningen, er måske ikke tilgængelige i visse geografiske områder. Kontakt din nærmeste CASIO-forhandler eller -distributør for at få yderligere oplysninger om dit område. Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation. i

3 Indhold Kom hurtigt i gang Læs dette først! Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster Display Indtastning og redigering af beregninger Brug af matematisk indtastningstilstand Menuen Option (OPTN) Menuen Variable Data (VARS) Menuen Program (PRGM) Brug af skærmbilledet Setup Brug af skærmhentning Hvis du bliver ved med at have problemer Kapitel 2 Manuelle beregninger 1. Grundlæggende beregninger Specielle funktioner Angivelse af vinkelenhed og visningsformat Funktionsberegninger Numeriske beregninger Beregninger med komplekse tal Binære, oktale, decimale og heksadecimale beregninger med heltal Matrixberegninger Beregninger af metriske omregninger Kapitel 3 Funktionen List 1. Indtastning og redigering af en liste Ændring af data i lister Aritmetiske beregninger vha. lister Skift mellem listefiler Kapitel 4 Ligningsregning 1. Flere lineære ligninger Højordensligninger fra 2. til 6. grad Løsning af beregninger Kapitel 5 Tegning af grafer 1. Grafeksempler Håndtering af et grafskærmbillede Tegning af en graf Lagring af en graf i billedhukommelsen Tegning af to grafer i det samme skærmbillede Manuel tegning af grafer Brug af tabeller Tegning af dynamiske grafer Tegning af en graf for en rekursionsformel Tegning af et keglesnit Ændring af en grafs udseende Funktionsanalyse ii

4 Kapitel 6 Statistiske grafer og beregninger 1. Før udførelse af statistiske beregninger Beregning og tegning af en graf for statistiske data med én variabel Beregning og tegning af en graf for statistiske data med to variable Udførelse af statistiske beregninger Test Konfidensinterval Fordeling Input- og Output-udtryk til tests, konfidensinterval, og fordeling Statistisk formel Kapitel 7 Økonomiske beregninger (TVM) 1. Før udførelse af økonomiske beregninger Simpel rente Rente og rentes rente Pengestrøm (investeringsvurdering) Amortisering Rentekonvertering Kostpris, salgspris, avance Dag-/datoberegninger Afskrivning Obligationsberegninger Økonomiske beregninger ved hjælp af funktioner Kapitel 8 Programmering 1. Grundlæggende programmeringstrin Funktionstaster i tilstanden PRGM Redigering af programindhold Filstyring Kommandoreference Brug af lommeregnerfunktioner i programmer Oversigt over kommandoer i tilstanden PRGM Programbibliotek Kapitel 9 Regneark 1. Grundlæggende regnearkshandlinger og menuen Function Grundlæggende regnearkshandlinger Brug af kommandoer i tilstanden S SHT SHT Tegning af statistiske grafer og udførelse af statistik- og regressionsberegninger Hukommelse i tilstanden S SHT SHT Kapitel 10 eactivity 1. Oversigt over eactivity Funktionsmenuer i eactivity Filhandlinger i eactivity Indtastning og redigering af data eactivity Guide Kapitel 11 Hukommelsesstyring 1. Brug af hukommelsesstyring Kapitel 12 Systemstyring 1. Brug af systemstyring Systemindstillinger iii

5 Kapitel 13 Datakommunikation 1. Oprettelse af forbindelse mellem to enheder Tilslutning af lommeregneren til en computer Udførelse af en datakommunikationshandling Vigtigt at vide om datakommunikation Afsendelse af skærmbillede Kapitel 14 Brug af SD-kort (kun fx-9860gⅡ SD) 1. Brug af et SD-kort Formatering af et SD-kort Forholdsregler ved brug af SD-kort Appendiks 1. Tabel over fejlmeddelelser Indtastningsområder E-CON2 Application (English) 1 E-CON2 Overview 2 Using the Setup Wizard 3 Using Advanced Setup 4 Using a Custom Probe 5 Using the MULTIMETER Mode 6 Using Setup Memory 7 Using Program Converter 8 Starting a Sampling Operation 9 Using Sample Data Memory 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations 12 Calling E-CON2 Functions from an eactivity iv

6 Kom hurtigt i gang Læs dette først! Om brugsvejledningen 0 Model-specifik funktion og forskellige skærmbilleder Denne brugsvejledning dækker mange forskellige lommeregnermodeller. Bemærk, at nogle af de funktioner der beskrives her, måske ikke er tilgængelige på alle modeller der er dækket af denne brugsvejledning. Alle skærmvisninger i denne brugsvejledning, viser skærmbilledet for model fx-9860gⅡ SD, og skærmbilledernes udseende på andre modeller, kan variere en smule. Direkte matematisk indtastning og visning Model fx-9860gⅡ SD, fx-9860gⅡ, eller fx-9860g AU PLUS, er som standard indstillet til at bruge matematisk indtastningstilstand, hvilket giver mulighed for direkte indtastning og visning af matematiske udtryk. Dette betyder, at du kan indtaste brøker, kvadratrødder, differentialer, og andre udtryk nøjagtigt som de er skrevet. I matematisk indtastningstilstand, vises de fleste beregninger også ved hjælp af naturlig visning. Du kan også vælge en lineær indtastningstilstand hvis du synes, til indtastning og visning af beregningsudtryk i en enkelt linje. Standardindstillingen på model fx-9860gⅡ SD, fx-9860gⅡ, og fx-9860g AU PLUS, er matematisk indtastningstilstand. Eksemplerne i denne brugsvejledning vises primært ved hjælp af den lineære indtastningstilstand. Bemærk følgende hvis du bruger model fx-9860gⅡ SD, fx-9860gⅡ, eller fx-9860g AU PLUS. Se forklaringen til indstilling af Indtastningstilstand under Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26), for yderligere information om skift mellem matematisk og lineær indtastningstilstand. Se Brug af matematisk indtastningstilstand (side 1-10), for yderligere information om indtastning og visning ved hjælp af matematisk indtastningstilstand. For ejere af modeller der ikke er udstyret med matematisk indtastningstilstand (fx-7400gⅡ, fx-9750gⅡ)... Model fx-7400gⅡ og fx-9750gⅡ har ingen matematisk indtastningstilstand. Brug lineær indtastningstilstand, når du udfører beregningerne i denne vejledning på disse modeller. Ejere af model fx-7400gⅡ og fx-9750gⅡ bør ignorere alle forklaringer i denne vejledning vedrørende matematisk indtastningstilstand. ( ) Symbolerne ovenfor angiver, at du skal trykke på og derefter, hvorefter symbolet indsættes. Alle indtastningsfunktioner, der kræver brug af flere taster, er angivet på denne måde. Tastemarkeringerne vises, efterfulgt af det indtastede tegn eller den indtastede kommando, i parentes. EQUA Dette angiver, at du først skal trykke på, bruge markørtasterne (,,, ) til at vælge tilstanden EQUA og derefter trykke på. Handlinger, du skal udføre for at gå ind i en tilstand fra hovedmenuen, er angivet på denne måde. v

7 Funktionstaster og -menuer Mange af de handlinger, der udføres af lommeregneren, kan udføres ved at trykke på funktionstasterne til. Den handling, der er tildelt de enkelte funktionstaster varierer, afhængigt af hvilken tilstand lommeregneren er i. Aktuelle handlingstildelinger er angivet med funktionsmenuer, der vises nederst på skærmen. Brugsvejledningen viser de aktuelle handlinger, der er tildelt en funktionstast, i parentes efterfulgt af tastemarkeringen for den pågældende tast. (Comp), angiver f.eks., at når man trykker på vælges {Comp}, hvilket også er angivet i funktionsmenuen. Når ( ) er angivet i funktionsmenuen for tasten, betyder det, at når man trykker på vises den næste eller foregående side af menumulighederne. Menunavne Menunavne i brugsvejledningen omfatter de tastetryk, der er nødvendige for at få vist den menu, der bliver forklaret. Tastetryk for en menu, der vises ved at trykke på og derefter {LIST}, vises som: [OPTN]-[LIST]. ( ) tastetryk til at skifte til en anden menuside vises ikke i tastetryk for menunavne. Kommandoliste Oversigten over kommandoer i tilstanden PRGM (side 8-38), viser et rutediagram over de forskellige menuer med funktionstaster og viser, hvordan du kommer frem til den menu med kommandoer, du skal bruge. Eksempel: Følgende handling viser Xfct: [VARS]-[FACT]-[Xfct] E-CON2 Denne vejledning dækker ikke tilstanden E-CON2. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: Kontrastjustering Juster kontrasten hvis objekter på skærmen er uskarpe eller er vanskelige at se. 1. Brug markørtasterne (,,, ) til at vælge ikonet SYSTEM og tryk på, og derefter på ( ) for at få vist skærmbilledet med kontrastjustering. 2. Juster kontrasten. Markørtasten gør skærmbilledets kontrast mørkere. Markørtasten gør skærmbilledets kontrast lysere. Tryk på (INIT) for at vende tilbage til standardindstillingen for skærmbilledkontrast. 3. For at forlade skærmbilledet kontrastjustering, skal du trykke på. vi

8 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster Tabel over taster Side Side Side Side Side Side , Side Side Side Side Side , Ikke alle kommandoer der er angivet ovenfor, er tilgængelige på alle modeller i denne vejledning. Afhængig af lommeregnermodel, findes nogle af de ovennævnte taster måske ikke på din lommeregner. 1-1

9 Tastemarkeringer Mange af lommeregnerens taster kan udføre mere end én funktion. De markerede funktioner på tastaturet er farvekodede, så det er let at finde den rigtige tast. Funktion Tastekombination log 10 x B Nedenfor beskrives den farvekodning, der er brugt til markering af tasterne. Farve Gul Tryk på funktion. Tastekombination og derefter på tasten for at udføre den markerede Rød Tryk på og derefter på tasten for at udføre den markerede funktion. Alpha Lock Når du trykker på og derefter på en tast for at indtaste et bogstav, skifter tastaturet normalt til de primære funktioner med det samme. Hvis du trykker på og derefter på, låses tastaturet i alfaindtastning, indtil du trykker på igen. 2. Display Valg af ikoner I dette afsnit beskrives det, hvordan du vælger en bestemt tilstand ved at vælge, dvs. markere, et ikon i hovedmenuen. Sådan markerer du et ikon 1. Tryk på, så hovedmenuen vises. 1-2

10 2. Brug markørtasterne (,,, ), til at flytte fremhævelsen til det ønskede ikon. Aktuelt valgt ikon 3. Tryk på for at få vist det første skærmbillede i den tilstand du valgte ved at fremhæve det tilhørende ikon. I dette eksempel er det tilstanden STAT. Du kan også vælge en tilstand uden at fremhæve et ikon i hovedmenuen, hvis du i stedet indtaster det tal eller bogstav, der er markeret nederst til højre på ikonet. Brug kun de procedurer der er beskrevet ovenfor, til at aktivere en tilstand. Hvis du bruger en anden procedure, aktiverer du måske en tilstand der er anderledes end den du troede du havde valgt. Nedenfor kan du se, hvad hvert ikon betyder. Ikon Tilstand Beskrivelse RUN (kun fx-7400gⅡ) RUN MAT* 1 (Run Matrix) STAT (Statistik) e ACT* 2 (eactivity) S SHT* 2 (Regneark) GRAPH DYNA* 1 (Dynamisk graf) TABLE Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger og funktionsberegninger og til beregninger, hvori der indgår binære, oktale, decimale og heksadecimale værdier. Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger og funktionsberegninger og til beregninger, hvori der indgår binære, oktale, decimale og heksadecimale værdier og matricer. Brug denne tilstand til statistiske beregninger med en enkelt variabel (standardafvigelse) og to variable (regression) samt til udførelse af test, dataanalyse og tegning af statistiske grafer. eactivity bruges til indtastning af tekst, matematiske udtryk og andre data i en brugergrænseflade, der minder om en notesbog. Brug denne tilstand når du vil gemme tekst, formler eller indbyggede programdata i en fil. Brug denne tilstand, hvis du vil udføre regnearksberegninger. Hver fil indeholder et regneark med 26 kolonner 999-rækker. Ud over lommeregnerens indbyggede kommandoer og kommandoer i S SHT-tilstanden, kan du også udføre statistiske beregninger og tegne grafer over statistiske data ved at bruge de samme procedurer som i tilstanden STAT. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne grafer ved hjælp af funktionerne. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne flere udgaver af en graf ved at ændre de værdier, der er tildelt variablerne i en funktion. Brug denne tilstand til at gemme funktioner, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier, der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. 1-3

11 Ikon Tilstand Beskrivelse RECUR* 1 (Rekursion) CONICS* 1 Brug denne tilstand til at gemme rekursionsformler, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. Brug denne tilstand, når du tegner keglesnit. EQUA (Ligning) PRGM (Program) TVM* 1 (Økonomi) E-CON2* 1 LINK MEMORY SYSTEM Brug denne tilstand, når du skal løse lineære ligninger med to til seks ubekendte, og højordensligninger fra 2. til 6. grad. Brug denne tilstand, hvis du vil gemme programmer i programområdet og køre programmer. Brug denne tilstand til økonomiske eller finansielle beregninger og til at tegne pengestrømsdiagrammer og andre typer grafer. Brug denne tilstand til kontrol af EA-200 Data Analyzer som fås som ekstraudstyr. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: Brug denne tilstand, hvis du vil overføre indhold fra hukommelsen, eller sikkerhedskopierede data til en anden enhed eller PC. Brug denne tilstand, hvis du vil arbejde med de data, der er gemt i hukommelsen. Brug denne tilstand, hvis du vil initialisere hukommelsen, justere kontrasten og vælge andre systemindstillinger. * 1 Ikke inkluderet på model fx-7400gⅡ. * 2 Ikke inkluderet på model fx-7400gⅡ/fx-9750gⅡ. Om menuen Function Brug funktionstasterne ( til ) for at få adgang til menuerne og kommandoerne på menulinjen nederst i skærmbilledet. Det er nemt at se, om et element på menulinjen er en menu eller en kommando, fordi de to ting vises forskelligt. Om skærmbilleder Der kan vises to forskellige typer skærmbilleder på lommeregneren: tekstvisning og grafvisning. I tekstvisningen er der plads til 21 kolonner og 8 linjer med tegn, mens den nederste linje bruges til funktionstasterne. I grafvisningen bruges et område, der måler 127 (B) 63 (H) punkter. Tekstvisning Grafvisning 1-4

12 Normalvisning På denne lommeregner vises værdier på op til 10 cifre. Værdier der overskrider denne grænse, konverteres automatisk til et format og vises med eksponenter. Sådan læses eksponentialformat 1.2E+12 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tolv pladser til højre, fordi eksponenten er positiv. Det giver resultatet E 03 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tre pladser til venstre, fordi eksponenten er negativ. Det giver resultatet 0,0012. Du kan angive et af to forskellige områder, hvor der skal skiftes automatisk til normal visning. Norm (0,01) > x, x Norm (0, ) > x, x Alle eksempler i denne brugsvejledning viser beregningsresultater med Norm 1. På side 2-10 kan du finde detaljerede oplysninger om, hvordan du skifter mellem Norm 1 og Norm 2. Specielle visningsformater Der bruges specielle visningsformater til brøker, heksadecimaler samt til grader, minutter og sekunder. Brøker... Angiver: Heksadecimale værdier Grader/minutter/sekunder... Angiver: 0ABCDEF1(16), hvilket er lig med (10)... Angiver: ,78 Ud over ovennævnte, bruges der også andre indikatorer eller symboler, som beskrives i de relevante afsnit i brugsvejledningen. 1-5

13 3. Indtastning og redigering af beregninger Indtastning af beregninger Når du skal indtaste en beregning, skal du først trykke på for at rydde skærmbilledet. Dernæst skal du indtaste beregningsformlerne nøjagtigt som de skrives, fra venstre mod højre, og trykke på for at få vist resultatet. Eksempel = Redigering af beregninger Tryk på tasterne og for at flytte markøren til det sted hvor du vil ændre noget, og udfør derefter en af de handlinger, der er beskrevet nedenfor. Når du har redigeret beregningen, kan du udføre den ved at trykke på. Du kan også trykke på og flytte til slutningen af beregningen, så du kan indtaste mere. Du kan vælge enten indsæt eller overskriv for indtast* 1. Hvis du vælger overskriv, erstatter den tekst du indtaster teksten ved den aktuelle markørplacering. Du kan skifte mellem indsæt og overskriv ved at udføre følgende handling: (INS). Markøren vises som I for indsæt og som for overskriv. * 1 For alle modeller, undtagen fx-7400gⅡ/fx-9750gⅡ gælder, at skift mellem indsæt og overskriv kun er muligt når lineær indtastningstilstand (side 1-29) er valgt. Sådan ændres et trin Eksempel Sådan ændres cos60 til sin60 Sådan slettes et trin Eksempel Sådan ændres til I indsætningstilstand fungerer tasten som tilbagetast. 1-6

14 Sådan indsættes et trin Eksempel Sådan ændres 2,36 2 til sin2,36 2 Brug af gentagelseshukommelsen Den sidst udførte beregning gemmes altid i gentagelseshukommelsen. Du kan genkalde indholdet i gentagelseshukommelsen ved at trykke på eller. Hvis du trykker på, vises beregningen med markøren ved starten. Hvis du trykker på, vises beregningen med markøren stående lige bag den. Du kan ændre beregningen som du vil, og derefter udføre den igen. Gentagelseshukommelsen aktiveres kun i lineær indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, anvendes historiefunktionen i stedet for gentagelseshukommelsen. Se Historiefunktion (side 1-17) for detaljerede oplysninger. Eksempel 1 Sådan udføres de følgende to beregninger 4,12 6,4 = 26,368 4,12 7,1 = 29,252 (INS) Når du har trykket på, kan du trykke på eller og gentage tidligere beregninger i rækkefølge fra den nyeste til den ældste (funktionen Multi-Replay). Når du har hentet en beregning, kan du flytte markøren rundt i beregningen med og, så du kan ændre den og på den måde oprette en ny beregning. Eksempel 2 (En beregning tilbage) (To beregninger tilbage) En beregning gemmes i gentagelseshukommelsen, indtil du udfører en ny beregning. 1-7

15 Indholdet i gentagelseshukommelsen slettes ikke, når du trykker på tasten. Derfor kan du hente en beregning og udføre den igen, selvom du har trykket på tasten. Rettelser i den oprindelige beregning Eksempel ,3 indtastet ved en fejltagelse i stedet for ,3 Tryk på. Udfør nødvendige ændringer. Markøren er automatisk placeret på det sted, hvor fejlen er opstået. Udfør den igen. Brug af udklipsholderen til kopiering og indsætning Du kan kopiere (eller klippe) en funktion, kommando eller anden indtastning til udklipsholderen (Clipboard) og sætte indholdet fra udklipsholderen ind et andet sted. De procedurer der beskrives her bruger alle den lineære indtastningstilstand. Se Brug af udklipsholder til kopiering og indsætning i matematisk indtastningstilstand (side 1-18), for detaljerede oplysninger om kopiering og indsætning mens matematisk indtastningstilstand er valgt. Sådan angives det, der skal kopieres 1. Flyt markøren (I), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil kopiere, og tryk derefter på (CLIP). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil kopiere. 3. Tryk på (COPY) for at kopiere den fremhævede tekst til udklipsholder og afslutte den tilstand, hvor du angiver det der skal kopieres. 1-8 De markerede tegn ændres ikke, når du kopierer dem.

16 Du kan annullere fremhævelsen af teksten, uden at kopiere noget, ved at trykke på. Sådan klippes der i teksten 1. Flyt markøren (I), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil klippe ud, og tryk derefter på (CLIP). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil klippe ud. 3. Tryk på (CUT), så den fremhævede tekst klippes ud og flyttes til udklipsholderen. Når du klipper noget ud, slettes de oprindelige tegn. Indsætning af tekst Flyt markøren til den position hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på Indholdet fra udklipsholderen indsættes på markørens position. (PASTE). (PASTE) Katalogfunktionen Kataloget er en alfabetisk liste over alle tilgængelige kommandoer på denne lommeregner. Du kan indtaste en kommando ved at hente kataloget og derefter vælge den ønskede kommando. Sådan bruges kataloget til at indsætte en kommando 1. Tryk på (CATALOG) for at få vist et alfabetisk katalog med kommandoer. Det første skærmbillede der vises er det sidste du brugte til indtastning af kommandoer. På model fx-9860g Slim, vises de første to linjer med tekstforklaring for den aktuelt valgte kommando, nederst i skærmbilledet. Hvis du trykker på (HELP) vises en fuldskærmsvisning med teksten. Hvis teksten ikke passer ind i et enkelt skærmbillede, kan du bruge og til at rulle teksten med. (HELP) Tryk på for at lukke skærmbilledet med hjælpeteksten. 1-9

17 2. Tryk på (CTGY) for at få vist kategorilisten. Du kan udelade dette trin og fortsætte direkte til trin 5, hvis du ønsker det. 3. Brug markørtasterne (, ) til at fremhæve den kommandokategori du ønsker, og tryk derefter på (EXE) eller. Herefter vises en liste med kommandoer i den valgte kategori. 4. Indtast første bogstav i den kommando du vil indtaste. Du får derefter vist den første kommando der begynder med dette bogstav. 5. Brug markørtasterne (, ) til at fremhæve den kommando du vil indtaste, og tryk derefter på (INPUT) eller. Eksempel Sådan bruges Katalog til indtastning af kommandoen ClrGraph (CATALOG) (C) ~ Hvis du trykker på eller (QUIT) lukkes kataloget. Sådan indtastes en kommando med (kun fx-9860g Slim) 1. Tryk på. Herefter vises skærmbilledet til valg af kategori. (EXE)... {viser en liste med kommandoer i den aktuelle, valgte kategori} (EXIT)... {afslutter skærmbillede til valg af kategori} 2. Fortsæt fra trin 3 i proceduren under Sådan bruges kataloget til at indtaste en kommando. 4. Brug af matematisk indtastningstilstand Vigtigt! Model fx-7400gⅡ og fx-9750gⅡ er ikke udstyret med matematisk indtastningstilstand. Hvis du vælger Math som indstilling af indtastningstilstand i skærmbilledet Setup (side 1-29), aktiverer du matematisk indtastningstilstand, hvor du kan indtaste og få vist bestemte funktioner, nøjagtigt som de skrives. Handlingerne i dette afsnit udføres alle i matematisk indtastningstilstand. - Standardindstillingen på model fx-9860gⅡ SD/fx-9860GⅡ/fx-9860G AU PLUS er den matematiske indtastningstilstand. Hvis du har skiftet til lineær indtastningstilstand, skal du

18 skifte tilbage til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. - Standardindstillingen for model fx-9860g Slim/fx-9860G SD/fx-9860G/fx-9860G AU er den lineære indtastningstilstand. Skift til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. I matematisk indtastningstilstand, foregår al indtastning i indsætningstilstand (i modsætning til overskrivningstilstand). Bemærk, at funktionen (INS) (side 1-6), som du bruger i lineær indtastningstilstand for at skifte til indtastning i indsætningstilstand, udfører en helt anden funktion i matematisk indtastningstilstand. Se Brug af værdier og udtryk som argumenter (side 1-14), for yderligere information. Medmindre andet er angivet, udføres alle funktioner i dette afsnit i tilstanden RUN MAT. Indtastningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand Funktioner og symboler i matematisk indtastningstilstand De funktioner og symboler der er angivet nedenfor, kan indtastes direkte i matematisk indtastningstilstand. Kolonnen Byte viser, hvor meget hukommelse (angivet i byte) der bruges af det, der indtastes i matematisk indtastningstilstand. Funktion/symbol Tastekombination Byte Brøk (uægte) 9 Blandet tal* 1 ( ) 14 Kraft 4 Kvadrat 4 Negativ potens (reciprok) (x 1 ) 5 ( ) 6 Kubikrod ( 3 ) 9 Potens og rod ( x ) 9 e x (e x ) 6 10 x (10 x ) 6 log(a,b) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Abs (absolut værdi) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 6 Lineært differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 2. ordens differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Integraler* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 8 -beregning* 4 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 11 Matrix (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 14* 5 Parenteser og 1 Klammeparenteser (anvendes ved listeindtastning). ( { ) og ( } ) 1 Kantede parenteser (anvendes ved matrixindtastning). ( [ ) og ( ] )

19 * 1 Blandede tal understøttes kun i matematisk indtastningstilstand. * 2 Se Brug af menuen MATH beskrevet nedenfor, for information om funktionsindtastning fra funktionsmenuen MATH. * 3 Der kan ikke angives tolerance i matematisk indtastningstilstand. Hvis du vil angive tolerance, skal du bruge lineær indtastningstilstand i stedet. * 4 I forbindelse med -beregning i matematisk indtastningstilstand er pitch altid 1. Vælg lineær indtastningstilstand, hvis du vil angive en anden pitch. * 5 Dette er byteantallet for en matrix på 2 2. Brug af menuen MATH Hvis du trykker på (MATH) i tilstanden RUN MAT, vises menuen MATH. Her kan du indtaste matricer, differentialer, integraler m.m., nøjagtigt som de skrives. {MAT}... {viser undermenuen MAT, hvor du kan indtaste matricer, nøjagtigt som de skrives} {2 2}... {indsætter en matrix på 2 2} {3 3}... {indsætter en matrix på 3 3} {m n}... {indsætter en matrix med m linjer og n kolonner (op til 6 6)} {logab}... {starter direkte indtastning af logaritme log a b} {Abs}... {starter direkte indtastning af absolut værdi X } d {d/dx}... {starter direkte indtastning af lineært differentiale f(x)x = a} dx {d 2 /dx d 2 2 }... {starter direkte indtastning af 2. ordens differentialfunktion f(x) dx 2 x = a} { dx} {starter direkte indtastning af integral { (} {starter direkte indtastning af beregning a b f(x)dx } f(x) } x= Eksempler på indtastning i matematisk indtastningstilstand Eksemplerne i dette afsnit viser, hvordan funktionsmenuen MATH og andre taster kan bruges til direkte indtastning i matematisk indtastningstilstand. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor markøren er placeret når du indtaster tal og data. Eksempel 1 Sådan indtastes

20 Eksempel 2 Sådan indtastes ( ) 1 Eksempel 3 Sådan indtastes 1+ x + 1dx 0 (MATH) ( ) ( dx) Eksempel 4 Sådan indtastes (MATH) (MAT) (2 2)

21 ( ) ( ) Når beregningen ikke kan være på skærmen Der vises pile til venstre, højre, foroven eller forneden på skærmen så du ved at der er flere beregninger uden for skærmbilledet i den pågældende retning. Når du ser en pil, kan du rulle gennem indholdet på skærmen med markørtasterne og få vist den manglende del. Begrænsninger for indtastning i matematisk indtastningstilstand Nogle udtrykstyper kan bevirke, at en beregningsformels vertikale bredde er større end én skærmlinje. En beregningsformels maksimale tilladte vertikale bredde svarer til ca. to skærmbilleder (120 punkter). Du kan ikke indtaste udtryk, der overskrider denne grænse. Brug af værdier og udtryk som argumenter En værdi eller et udtryk du allerede har indtastet, kan bruges som argument for en funktion. Efter du f.eks. har indtastet (2+3), kan du lave det til et argument for, hvilket resulterer i (2+3). Eksempel 1. Flyt markøren, så den er placeret direkte til venstre for den del af udtrykket, som skal være argumentet i den funktion, du vil indsætte. 2. Tryk på (INS). Markøren ændrer udseende til en indsætningsmarkør ( )

22 3. Tryk på ( ) for at indsætte funktionen. Funktionen indsættes med udtrykket i parentes som argument. Som vist ovenfor, bliver den værdi eller det udtryk til højre for markøren, efter at der er trykket på (INS), argumentet i den funktion der angives som den næste. Det område der omfattes som argumentet, er alt op til først åbne parentes til højre, hvis der er en, eller alt op til første funktion til højre (sin(30), log2(4) osv.). Denne mulighed kan bruges sammen med følgende funktioner. Funktion Tastekombination Oprindeligt udtryk Udtryk efter indsættelse Uægte brøk Kraft ( ) Kubikrod ( 3 ) Potens og rod ( x ) e x (e x ) 10 x (10 x ) log(a,b) (MATH) (log a b) Absolut værdi Lineært differentiale (MATH) (Abs) (MATH) (d/dx) 2. ordens differentiale (MATH) (d 2 /dx 2 ) Integraler -beregning (MATH) ( ) ( dx) (MATH) ( ) ( ( ) Hvis du trykker på (INS) i lineær indtastningstilstand, skiftes der til indsætningstilstand. Se side 1-6 for yderligere information. Redigering af beregninger i matematisk indtastningstilstand Du skal bruge stort set samme fremgangsmåde, når du redigerer beregninger i matematisk indtastningstilstand som i lineær indtastningstilstand. Se Redigering af beregninger (side 1-6) for yderligere oplysninger. Bemærk dog, at følgende punkter er forskellige i matematisk indtastningstilstand og lineær som i lineær indtastningstilstand. Indtastning i overskrivningstilstand kan bruges i lineær indtastningstilstand, men understøttes ikke i matematisk indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, indsættes data altid ved den aktuelle markørposition

23 Hvis du trykker på i matematisk indtastningstilstand, flyttes markøren altid en plads tilbage. Bemærk de følgende markørhandlinger som du kan anvende, mens du indtaster en beregning med matematisk indtastningstilstand. For at gøre dette: Flytte markøren fra slutningen af beregningen til begyndelsen Flytte markøren fra begyndelsen af beregningen til slutningen Skal du trykke på denne tast: Brug af handlinger med fortryd og ændre Du kan bruge følgende fremgangsmåder under indtastning af beregningsudtryk i matematisk indtastningstilstand (indtil du trykker på tasten ) for at fortryde sidste tastetryk og at ændre det tastetryk du netop har fortrudt. - For at fortryde sidste tastetryk, skal du trykke på: (UNDO). - For at ændre et tastetryk du netop har fortrudt, skal du trykke på: (UNDO) igen. Du kan også bruge UNDO til at annullere et tastetryk med. Når du har trykket på for at slette et udtryk du har indtastet, vil et tryk på (UNDO) gendanne det der blev vist i skærmbilledet, før du trykkede på. Du kan også bruge UNDO til at annullere en handling med en markørtast. Hvis du trykker på under indtastningen, og derefter på (UNDO), vil markøren flytte tilbage til det sted den var placeret, før du trykkede på. Handlingen UNDO er deaktiveret mens tastaturet er alpha-locked. Hvis du trykker på (UNDO) mens tastaturet er alpha-locked, udføres samme slette-handling som med tasten alene. Eksempel (UNDO) (UNDO) Visning af beregningsresultater i matematisk indtastningstilstand Brøker, matricer og lister, der er resultatet af beregninger i matematisk indtastningstilstand, vises i direkte format, dvs. nøjagtigt som de skrives

24 Eksempler på, hvordan beregninger vises Brøker vises enten som uægte brøker eller som blandede tal, afhængigt af indstillingen for Frac Result i skærmbilledet Setup. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for detaljerede oplysninger. Matricer vises i direkte format, op til 6 6. En matrix med mere end seks rækker eller kolonner vises i skærmbilledet MatAns. Det er det samme skærmbillede, der bruges i lineær indtastningstilstand. Lister vises i direkte format og kan rumme op til 20 elementer. Hvis en liste har mere end 20 elementer, vises den i skærmbilledet ListAns. Det er det samme skærmbillede, der bruges i lineær indtastningstilstand. Der vises pile til venstre, højre, foroven eller forneden på skærmen som tegn på, at der ikke er plads til alle data på skærmen. Pilene angiver, hvor de manglende data findes. Du kan rulle rundt i skærmbilledet med markørtasterne og få vist de ønskede data. Hvis du trykker på (DEL) (DEL L), mens et beregningsresultat er markeret, slettes både resultatet og den beregning, som gav resultatet. Multiplikationstegnet kan ikke udelades umiddelbart før en uægte brøk eller et blandet tal. Husk derfor altid multiplikationstegnet her. Eksempel: Når du trykker på tasterne,, eller (x 1 ) kan du ikke trykke på de samme taster, dvs.,, eller (x 1 ) igen umiddelbart efter. I stedet skal du holde disse tastetryk adskilt med parenteser. Eksempel: (3 2 ) 1 (x 1 ) Historiefunktion Historiefunktionen bevarer en historie af beregningsudtryk og -resultater i matematisk indtastningstilstand. Op til 30 sæt beregningsudtryk og -resultater bevares. Det er også muligt at redigere de beregningsudtryk, som er bevaret af historiefunktionen og genberegne. Dette vil genberegne alle udtrykkene, begyndende fra det redigerede udtryk

25 Eksempel Ændring af 1+2 til 1+3 og genberegning Udfør den følgende handling ved at følge ovenstående eksempel. Den værdi, som er gemt i svarhukommelsen, afhænger altid af det resultat, som frembringes af den udførte beregning. Hvis historieindholdet indeholder handlinger, som anvender svarhukommelsen, vil redigering af en beregning muligvis påvirke den værdi i svarhukommelsen, som anvendes i efterfølgende beregninger. - Hvis der er en serie beregninger, som anvender svarhukommelsen til at inkludere resultatet af den foregående beregning i den næste beregning, vil redigering af en beregning påvirke resultaterne af alle de andre beregninger, som kommer efter den. - Når den første beregning i historien indeholder indhold i svarhukommelsen, er værdien i svarhukommelsen 0, fordi der ikke er nogen beregning før den første beregning i historien. Brug af udklipsholder til kopiering og indsætning i matematisk indtastningstilstand Du kan kopiere en funktion, kommando eller anden indtastning til udklipsholderen (Clipboard) og derefter indsætte indholdet fra udklipsholderen et andet sted. I matematisk indtastningstilstand, kan du kun angive én linje som kopieringsområde. Funktionen CUT understøttes kun i lineær indtastningstilstand. Den understøttes ikke i matematisk indtastningstilstand. Kopiering af tekst 1. Brug markørtasterne til at flytte markøren til den linje du vil kopiere. 2. Tryk på (CLIP). Markøren skifter udseende til. 3. Tryk på (CPY L) for at kopiere den fremhævede tekst til udklipsholderen. Indsætning af tekst Flyt markøren til den position hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på Indholdet fra udklipsholderen indsættes på markørens position. (PASTE). Beregningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand I dette afsnit introduceres beregningseksempler i matematisk indtastningstilstand. Se Kapitel 2 Manuelle beregninger for detaljerede oplysninger om beregningsfunktioner

26 Udførelse af funktionsberegninger i matematisk indtastningstilstand Eksempel = 3 10 ( ) cos = (Vinkel: Rad) log28 = = 1, = Handling ( ) 3 (MATH) (log a b) 2 8 ( x ) ( x ) log 3 = 0, = ,5 + 2,3i = i 2 10 dx d ( x ) 3 + 4x 2 + x 6 x = 3 = 52 2x 2 + 3x + 4dx = (k 2 3k + 5 ) = 55 k=2 (MATH) (Abs) ( )1 4 (i) (MATH) (d/dx) (MATH) ( ) ( dx) (MATH) ( ) ( ) (K) 3 (K) 5 (K) 2 6 Udførelse af matrixberegninger i matematisk indtastningstilstand Sådan angives dimensionerne (størrelsen) for en matrix 1. Tryk på (SET UP) (Math) i tilstanden RUN MAT. 2. Tryk på (MATH) for at få vist menuen MATH. 3. Tryk på (MAT) for at få vist følgende menu. {2 2} {indsætter en matrix på 2 2} {3 3} {indsætter en matrix på 3 3} {m n} {indsætter en m-række n-kolonne matrix (op til 6 6)} Eksempel Sådan oprettes en matrix med 2 rækker 3 kolonner (m n) Angiv antallet af rækker

27 Angiv antallet af kolonner. Sådan indtastes celleværdier Eksempel Sådan udføres nedenstående beregning Følgende handling er en fortsættelse af den beregning, der blev vist som eksempel på den foregående side. Sådan tildeles en matrix, der er oprettet vha. matematisk indtastningstilstand, til en matrix i tilstanden MAT Eksempel Sådan tildeles beregningsresultatet til Mat J (Mat) (Ans) (Mat) (J) Hvis du trykker på tasten, mens markøren befinder sig øverst til venstre i matricen, slettes hele matricen. 1-20

28 Brug af graftilstande og tilstanden EQUA i matematisk indtastningstilstand Ved at bruge matematisk indtastningstilstand sammen med en af modellerne nedenfor, kan du indsætte numeriske udtryk som de er skrevet og få vist beregningsresultater i naturligt visningsformat. Tilstande som understøtter indsættelse af udtryk som de skrives: RUN MAT, e ACT, GRAPH, DYNA, TABLE, RECUR, EQUA (SOLV) Tilstande der understøtter naturligt visningsformat: RUN MAT, e ACT, EQUA Følgende forklaringer viser handlinger der er udført i matematisk indtastningstilstand i tilstandene GRAPH, DYNA, TABLE, RECUR og EQUA, og naturlig visning af et beregningsresultat i tilstanden EQUA. Se de afsnit der dækker hver beregning, for detaljerede oplysninger om den pågældende handling. Se Indtastningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand (side 1-11) og Beregningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand (side 1-18) for detaljerede oplysninger om indtastningsfunktioner og visning af beregningsresultater i matematisk indtastningstilstand med tilstanden RUN MAT. Indtastningsfunktioner og resultatvisninger i tilstanden e ACT, er de samme som i tilstanden RUN MAT. Se Kapitel 10 eactivity for oplysninger om handlinger i tilstanden e ACT. Vigtigt! På en model hvis styresystem er blevet opdateret til OS 2.00 fra en ældre OS-version, understøttes indtastning og resultatvisning i matematisk indtastningstilstand ikke i nogen tilstand, undtagen tilstanden RUN MAT og tilstanden e ACT. Indtastning i tilstanden GRAPH i matematisk indtastningstilstand Du kan bruge matematisk indtastningstilstand til indtastning af grafudtryk i tilstandene GRAPH, DYNA, TABLE, og RECUR. Eksempel 1 I tilstanden GRAPH, skal du indtaste funktionen y= x 2 x 1 ' 2 ' 2 og derefter tegne en graf for den. Sørg for, at standardindstillinger er konfigureret i View Window. GRAPH (DRAW) ( ) ( ) 1-21

29 Eksempel 2 Indtast funktionen y= x 1 x 2 1 x 1dx i tilstanden GRAPH og tegn derefter en graf for den. Sørg for, at standardindstillinger er konfigureret i View Window. GRAPH (CALC) ( dx) (DRAW) Indtastning og resultatvisning i tilstanden EQUA i matematisk indtastningstilstand Du kan bruge matematisk indtastningstilstand i tilstanden EQUA til indtastning og visning som vist nedenfor. I tilfælde af flere samtidige ligninger ( (SIML)) og højordensligninger ( (POLY)), vises løsningerne i naturligt visningsformat (brøker,, vises i naturligt format) når det er muligt. I tilfælde af Solver ( (SOLV)), kan du bruge direkte indtastning i matematisk indtastningstilstand. Eksempel Sådan løses andengradsligningen x 2 + 3x + 5 = 0 i tilstanden EQUA EQUA (SET UP) (Complex Mode) (a+bi) (POLY) (2) 5. Menuen Option (OPTN) Menuen Option giver adgang til videnskabelige funktioner og andre muligheder, der ikke kan vælges direkte på lommeregnerens taster. Indholdet i menuen skifter afhængigt af, hvilken tilstand der er valgt, når du trykker på tasten. Menuen option vises ikke, hvis du trykker på når der er angivet binær, oktal, decimal eller heksadecimal som standardtalsystem. Se tast i Oversigt over kommandoer i tilstanden PRGM (side 8-38), for detaljerede oplysninger om kommandoer der er inkluderet i menuen option (OPTN). Betydningen af de forskellige elementer i menuen Option beskrives i de afsnit, der omhandler de forskellige tilstande. I følgende liste vises den option-menu der vises når tilstanden RUN MAT (eller RUN) eller PRGM vælges. Navne nedenfor der er markeret med en stjerne (*) er ikke inkluderet på model fx-7400gⅡ. 1-22

30 {LIST}... {menu til listefunktion} {MAT}*... {menu til matrixfunktion} {CPLX}... {menu til beregning af komplekse tal} { {CALC}... {menu til funktionsanalyse} {STAT}... {menu til statistisk anslået værdi med to variable} (fx-7400gⅡ) {menu til statistisk anslået værdi med to variable, fordeling, standardafvigelse, varians, og testfunktioner} (alle modeller undtagen fx-7400gⅡ) {CONV}... {menu til metrisk omregning} {HYP}... {menu til hyperbelberegning} {PROB}... {menu til beregning af sandsynlighed/fordeling} {NUM}... {menu til numerisk beregning} {ANGL}... {menu til omregning af vinkler/koordinater, sexagesimal indtastning/omregning} {ESYM}... {menu til tekniske symboler} {PICT}... {menu til lagring/genkaldelse af graf} {FMEM}... {menu til funktionshukommelse} {LOGIC}... {menu til logiske operatorer} { {CAPT}... {menu til skærmhentning} {TVM}*... {menu til økonomiske beregninger} Elementerne PICT, FMEM og CAPT vises ikke, når Math er valgt som indtastningstilstand. 6. Menuen Variable Data (VARS) Du kan hente variable data ved at trykke på, så menuen Variable Data vises. {V-WIN}/{FACT}/{STAT}/{GRPH}/{DYNA}/{TABL}/{RECR}/{EQUA}/{TVM}/{Str} Bemærk, at elementerne EQUA og TVM kun vises for funktionstasterne ( og ) når du åbner menuen Variable Data i tilstanden RUN MAT (eller RUN) eller PRGM. Menuen Variable Data vises ikke, hvis du trykker på, når der er angivet binær, oktal, decimal eller heksadecimal som standardtalsystem. Afhængig af lommeregnermodel, er nogle menupunkter måske ikke inkluderet. Se punktet tast i Oversigt over kommandoer i tilstanden PRGM (side 8-38), for detaljerede oplysninger om kommandoer der er inkluderet i menuen Variable Data (VARS). Navne nedenfor der er markeret med en stjerne (*) er ikke inkluderet på model fx-7400gⅡ. V-WIN sådan hentes V-Window-værdier {X}/{Y}/{T,θ}... {x-aksemenu}/{y-aksemenu}/{t,θ menu} {R-X}/{R-Y}/{R-T,θ}... {x-aksemenu}/{y-aksemenu}/{t,θ menu} for højre side af Dual Graph {min}/{max}/{scal}/{dot}/{ptch}... {minimumsværdi}/{maksimumsværdi}/{skala}/{punkt værdi* 1 }/{pitch} * 1 Punktværdien angiver visningsområdet (Xmax-værdi Xmin-værdi) divideret med skærmpunktpitch (126). Punktværdien beregnes normalt automatisk med udgangspunkt i minimums- og maksimumsværdierne. Hvis du ændrer punktværdien, beregnes maksimum automatisk. 1-23

31 FACT sådan hentes zoomfaktorer {Xfct}/{Yfct}... {x-aksefaktor}/{y-aksefaktor} STAT sådan hentes statistiske data {X} {x-data med enkelt variabel, to variabler} {n}/{ x}/{ x}/{ x 2 }/{σx}/{sx}/{minx}/{maxx}... {antal data}/{middelværdi}/{sum}/{kvadrat sum}/{populationens standardafvigelse}/{stikprøvens standardafvigelse}/ {minimumsværdi}/{maksimumsværdi} {Y}... {y-data med to variable} {ӯ}/{ y}/{ y 2 }/{ xy}/{σx}/{sy}/{miny}/{maxy}... {middelværdi}/{sum}/{kvadratsum}/ {summen af produkterne af x-data og y-data}/{populationens standardafvigelse}/ {stikprøvens standardafvigelse}/{minimumsværdi}/{maksimumsværdi} {GRPH}... {menu til grafdata} {a}/{b}/{c}/{d}/{e}... {regressionskoefficient og polynomialkoefficienter} {r}/{r 2 }... {korrelationskoefficient}/{determinantkoefficient} {MSe}... {fejl middelkvadrat} {Q1}/{Q3}... {første kvartil}/{tredje kvartil} {Med}/{Mod}... de indtastede datas {median}/{tilstand} {Strt}/{Pitch}... histogrammets {startfordeling}/{pitch} {PTS}... {menu til summeringspunktdata} {x1}/{y1}/{x2}/{y2}/{x3}/{y3}... {koordinater til summeringspunkter} {INPT}*... {indtastningsværdier til statistisk beregning} {n}/{ x}/{sx}/{n1}/{n2}/{ x1}/{ x2}/{sx1}/{sx2}/{sp}... {stikprøvestørrelse}/{middelværdi for stikprøve}/{stikprøvens standardafvigelse}/{stikprøvestørrelse 1}/{stikprøvestørrelse 2}/{middelværdi for stikprøve 1}/{middelværdi for stikprøve 2}/{standardafvigelse for stikprøve 1}/{standardafvigelse for stikprøve 2}/{standardafvigelse for stikprøve p} {RESLT}*... {output-værdier til statistisk beregning} {TEST}... {testberegningsresultater} {p}/{z}/{t}/{chi}/{f}/{ ˆp}/{ ˆp1}/{ ˆp2}/{df}/{se}/{r}/{r 2 }/{pa}/{fa}/{adf}/{ssa}/{msa}/{pb}/{fb}/ {Bdf}/{SSb}/{MSb}/{pab}/{Fab}/{ABdf}/{SSab}/{MSab}/{Edf}/{SSe}/{MSe}... {p-værdi}/{z-score}/{t-score}/{ 2 -værdi}/{f-værdi}/{estimeret stikprøveproportion}/ {estimeret proportion for stikprøve 1}/{estimeret proportion for stikprøve 2}/ {frihedsgrader}/{standardfejl}/{korrelationskooefficient}/{determinantkoefficient}/ {faktor A p-værdi}/{faktor A F-værdi}/{faktor A frihedsgrader}/{faktor A kvadratsummer}/{faktor A middelkvadrater}/{faktor B p-værdi}/{faktor B F-værdi}/{faktor B frihedsgrader}/{faktor B kvadrat-summer}/ {faktor B middelkvadrater}/{faktor AB p-værdi}/{faktor AB F-værdi}/{faktor AB frihedsgrader}/{faktor AB kvadrat-summer}/ {faktor AB middelkvadrater}/{fejl frihedsgrader}/{fejl kvadrat-summer}/ {fejl middelkvadrater} {INTR}... {beregningsresultater for konfidensinterval} {Left}/{Right}/{ ˆp}/{ ˆp1}/{ ˆp2}/{df}... {nedre grænse for konfidensinterval (til venstre)}/ {øvre grænse for konfidensinterval (til højre)}/{estimeret stikprøveproportion}/ {estimeret proportion for stikprøve 1}/{estimeret proportion for stikprøve 2}/ {frihedsgrader} {DIST}... {fordelingsberegningsresultater} {p}/{xinv}/{x1inv}/{x2inv}/{zlow}/{zup}/{tlow}/{tup}... {sandsynlighedsfordeling eller beregningsresultat for kumulativ fordeling (p-værdi)}/{invers Student-t, 2, F, binomiel, Poisson, geometrisk eller hypergeometrisk kumulativ fordelingsberegnings resultat}/{øvre grænse for invers normal kumulativ fordeling (til højre) eller nedre 1-24

32 grænse (til venstre)}/{øvre grænse for invers normal kumulativ fordeling (til højre)}/ {nedre grænse for normal kumulativ fordeling (til venstre)}/{øvre grænse for normal kumulativ fordeling (til højre)}/{nedre grænse for Student-t kumulativ fordeling (til venstre)}/{øvre grænse for Student-t kumulativ fordeling (til højre)} GRPH sådan genkaldes graffunktioner {Y}/{r}... {rektangulær koordinat eller ulighedsfunktion}/{polærkoordinatfunktion} {Xt}/{Yt}... parametrisk graffunktion {Xt}/{Yt} {X}... {graffunktion med X=konstant} Tryk på disse taster, inden du indtaster en værdi for at angive et hukommelsesområde. DYNA* sådan genkaldes data til opsætning af dynamiske grafer {Strt}/{End}/{Pitch}... {startværdi til koefficientområde}/{slutværdi til koefficientområde}/ {tilvækst i koefficientværdi} TABL sådan hentes data til tabelopsætning og tabelindhold {Strt}/{End}/{Pitch}... {startværdi til tabelområde}/{slutværdi til tabelområde}/{tilvækst i tabelværdi} {Reslt* 1 }... {matrix over tabelindhold} * 1 Elementet Reslt vises kun, når menuen TABL vises i tilstanden RUN MAT (eller RUN) og PRGM. RECR* sådan hentes data til rekursionsformler* 1, tabelområde og tabelindhold {FORM}... {menu til rekursionsformeldata} {an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/{cn+1}/{cn+2}... {an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/ {cn+1}/{cn+2} udtryk {RANG}... {menu til tabelområdedata} {Strt}/{End}... tabelområde {startværdi}/{slutværdi} {a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2}... {a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2} værdi {anst}/{bnst}/{cnst}... origo af {an}/{bn}/{cn} konvergent/divergent graf for rekursionsformel (WEB-graf) {Reslt* 2 }*... {matrix over tabelindhold* 3 } * 1 Der vises en fejlmeddelelse, hvis der ikke er en funktion eller numerisk tabel med en rekursionsformel i hukommelsen. * 2 Reslt er kun tilgængelig i tilstanden RUN MAT og PRGM. * 3 Tabelindhold gemmes automatisk i matrixsvarhukommelsen (MatAns). EQUA* sådan hentes koefficienter og løsninger* 1 * 2 {S-Rlt}/{S-Cof}... matrix over {løsninger}/{koefficienter} for lineære ligninger med to til og med seks ubekendte* 3 {P-Rlt}/{P-Cof}... matrix over {løsning}/{koefficienter} for en anden- eller tredjegradsligning * 1 Koefficienter og løsninger gemmes automatisk i matrixsvarhukommelsen (MatAns). * 2 Der vises en fejlmeddelelse i følgende situationer. - Hvis der ikke er indtastet koefficienter til ligningen - Hvis der ikke er fundet løsninger til ligningen * 3 Der kan ikke hentes koefficient- og løsningsdata til en lineær ligning samtidig fra hukommelsen. 1-25

33 TVM* sådan hentes data til økonomiske beregninger {n}/{i%}/{pv}/{pmt}/{fv}... {betalingsperioder (afdrag)}/{årlig rente}/{aktuel værdi}/ {betaling}/{fremtidig værdi} {P/Y}/{C/Y}... {antal afdragsperioder pr. år}/{antal rentetilskrivningsperioder pr. år} Str Kommandoen Str {Str}... {strenghukommelse} 7. Menuen Program (PRGM) Når du vil åbne menuen Program (PRGM), skal du først skifte til tilstanden RUN MAT (eller RUN) eller PRGM i hovedmenuen og derefter trykke på (PRGM). Nedenfor kan du se, hvad du kan vælge i menuen Program (PRGM). {COM}... {menu med programkommandoer} {CTL}... {menu med programkontrolkommandoer} {JUMP}... {menu med hopkommando} {?}... {indtastningskommando} { }... {outputkommando} {CLR}... {menu med rydkommando} {DISP}... {menu med viskommando} {REL}... {menu med relationsoperatorer til betinget hop} {I/O}... {menu til I/O-kontrol/overførselskommando} {:}... {kommando til flere sætninger} {STR}... {tekststreng-kommando} Følgende menu med funktionstaster vises, hvis du trykker på (PRGM) i tilstanden RUN MAT (eller RUN) eller tilstanden PRGM når der er valgt binære tal, oktaler, decimaler eller heksadecimaler som standardtalsystem. {Prog}... {programgenkald} {JUMP}/{?}/{ }/{REL}/{:} De funktioner, der kan vælges med funktionstasterne, er de samme som i Comp-tilstand. Se Kapitel 8 Programmering for detaljerede oplysninger om kommandoerne i de forskellige menuer, du kan få adgang til fra menuen Program. 8. Brug af skærmbilledet Setup Skærmbilledet Setup i denne tilstand viser den aktuelle status for tilstandsindstillingerne. Du kan ændre det, du vil. Nedenfor kan du se, hvordan du ændrer de valgte indstillinger i et Setup-skærmbillede. Sådan ændres indstillinger for en tilstand 1. Marker det ønskede ikon, og tryk på for at skifte til en tilstand, så tilstandens første skærmbillede vises. Her skal du vælge tilstanden RUN MAT (eller RUN). 1-26

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET E-IM-2721 DANSK SUOMI DANSK Indhold Display...S.3 Startvejledning Tænd og Sluk...S.4 Justering af Displaykontrast...S.4 Valg af Status... S.4-5 Menuen Programfunktioner...

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Brug af TI-83. Løsning af uligheder: Andre ikke simple uligheder løses ved følgende metode - skitseret ved et eksempel : Løs uligheden

Brug af TI-83. Løsning af uligheder: Andre ikke simple uligheder løses ved følgende metode - skitseret ved et eksempel : Løs uligheden Brug af TI-83 Løsning af andengradsligninger med TI-83 Indtast formlerne for d, og rødderne og gem dem i formellagrene u,v eller w. Gem værdierne for a, b og c i lagrene A, B og C Nedenstående display

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Parameterkurver. Kapitel 7:

Parameterkurver. Kapitel 7: Kapitel 7: Parameterkurver 7 Oversigt af tegning af parameterkurver... 116 Oversigt over tegning af parameterkurver... 117 Forskelle mellem tegning af parameterkurver og funktioner... 118 I dette kapitel

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kapitel 8: Polære grafer

Kapitel 8: Polære grafer Kapitel 8: Polære grafer 8 Oversigt af polær tegning... 122 Oversigt over trinene i tegning af polære ligninger... 123 Forskelle mellem polær tegning og funktionstegning... 124 I dette kapitel beskrives,

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Braille Display Input kommandoer

Braille Display Input kommandoer Braille Display Input kommandoer JAWS understøtter en serie af kommandoer, som giver dig mulighed for at give braille kommandoer, og også kontrollere din computer. Benyt disse kommandoer sammen med Freedom

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

15 Løsning af ligninger

15 Løsning af ligninger 15 Løsning af ligninger Oversigt over ligningsløseren... 234 Indtastning af en ligning i ligningseditoren... 235 Opsætning af den interaktive løsningseditor... 236 Løsning af én ligning med én ubekendt

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Lommeregnerkursus 2008

Lommeregnerkursus 2008 Mikkel Stouby Petersen Lommeregnerkursus 008 Med gennemregnede eksempler og øvelser Materialet er udarbejdet til et kursus i brug af TI-89 Titanium afholdt på Odder Gymnasium. april 008 1. Ligningsløsning

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere