ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011-2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Indhold Forord HK Midt Faglig afdeling Ringeteamet Fastholdelse HK/Kommunal Midt HK/Privat Midt HK/Handel Midt HK/Stat Midt HK Ungdom TV-året FIU-kurser Miljøsekretariatet Arbejdsløshedskassen, lokalrådgivning og vejledning Rumænien Afdelingsbestyrelsen Sektorernes bestyrelser pr Ansatte i HK Midt pr Layout: Søren Berg

3 Forord I den seneste beretning håbede jeg på, at der snart ville ske noget positivt for medlemsudviklingen. Det er der desværre ikke. Vi kan selvfølgelig glæde os over, at medlemsudviklingen i 2012 blev den bedste i de seneste 3 år, men det er for meget at tabe 3,4 % af de fuldtidsbetalende medlemmer. Vi er desværre ikke ene om en negativ medlemsudvikling. De fleste forbund under LO lider under det, men det hjælper ikke at græde over det, der må handling til, og vi må gøre tingene anderledes end vi plejer, og det vil jeg komme ind på i den mundtlige beretning. 6 år har HK Midt nu eksisteret. Jeg kan nogle gange komme til at glemme, at vi ikke bare har været der altid, men jeg tilskriver det, at vi har en velfungerende afdeling. Der er masser af faglige aktiviteter, det syder af engagement på alle vores kontorer og ude på arbejdspladsen er der fyldt med liv. Det er dejligt at opleve. Tak til alle frivillige og lønnede tillidsvalgte. Tak til vores medarbejdere. I gør alle en kæmpe og uvurderlig indsats for vores medlemmer hver dag. Der er mange spændende ting at læse i beretningen, som jeg håber I giver jer tid til at kigge igennem. Den er også elektronisk denne gang, da den trykte udgave var en ret dyr omgang efterhånden, men vi skal jo også udvikle os. God læselyst! Med venlig hilsen Martin Rasmussen Afdelingsformand ÅRSBERETNING

4 AF MARTIN RASMUSSEN HK Midt Medarbejderne Da vi fortsat taber medlemmer, så forsøger afdelingsbestyrelsen konstant at justere den interne organisation. Siden den seneste beretning betyder det eksempelvis, at vi nedlage vores udviklingssekretariat. Sekretariatet gjorde det fantastisk. Vi havde mange gode kampagner, vi kom rigtig meget ud på arbejdspladserne og vi fik også mange nye medlemmer. Men desværre ikke nok nye medlemmer i forhold til den indsats vi investerede i sekretariatet. Udviklingssekretariatets arbejde blev lagt ud i sektorerne og samtidig oprettede vi et fastholdelsessekretariat, som til gengæld har vist mange flotte resultater. HK Midt har stort set i hele 2012 været den bedste afdeling til at fastholde. Fastholdelsesteamet har senere i beretningen deres eget afsnit, så glæd dig til at læse om deres resultater. Vi har igennem nogle år haft store problemer med hurtigt at få indmeldt nye medlemmer. Derfor har vores Medlemsservice haft et ekstra årsværk til deres rådighed. Det har kunnet ses, så udfordringen bliver at fastholde det gode arbejde, selvom det ekstra årsværk på et tidspunkt forsvinder. Det er bestemt ikke nemt at være medarbejder i HK Midt. Der bliver stillet store krav til hver enkelt af dem og organisationen ændrer sig konstant. Vi prøver at passe så godt på vores medarbejdere som muligt, men det er nødvendigt med konstant forandring. Dels for at vende medlemsudviklingen, men også for at være på forkant med tidens trend og dermed stadig være en aktiv fagforening. Fagbevægelsen Normalt ville overskriften på dette afsnit være Christiansborg, men det er simpelthen for deprimerende at skulle skrive om de mange forringelser der næsten dagligt sker for vores medlemmer. Det kan vist kun gå fremad. Vi havde i fagbevægelsen store forventninger til den nuværende regering. De er absolut ikke blevet indfriet, men til gengæld er fagbevægelsen sendt ud på et sidespor. Vi kan undre os, men det hjælper ikke at pive, vi har simpelthen ikke været gode nok til at sætte en politisk dagsorden. Så indtil videre må vi se DI være dem, der giver regeringen de gode ideer, og det kan vi jo ikke leve med. Vi har ligeledes i beretningsperioden forsøgt os med afholdelse af flere kurser for vores ledige medlemmer. I samarbejde med nogle af de lokale uddannelsesinstitutioner, fik vi sammensat et flot program, men desværre var det ganske få kurser, der blev gennemført, og til sidst valgte vi at sige farvel til den person der havde ansvaret for kurserne. I slutningen af beretningsperioden kunne vi se, at der var behov for ressourcer til at der skaffe flere medlemmer. Det blev derfor besluttet at ansætte to sælgere, hvoraf den ene var med tilskud fra HK/Privat Danmark. Begge sælgere valgte efter kort tid at stoppe i HK Midt. Trist, men nu ved vi, at det vi fremover skal satse på er organisatorer. Vi er under pres. Overenskomstresultaterne er historisk ringe. Flere medlemmer siger ja til at gå ned i løn og ledigheden stiger, det er ikke gode parametre for os, men selvfølgelig kan vi ændre det. Vi må aldrig stoppe med at hjælpe de svage, men vi skal blive bedre til at vise de stærke, hvad vi kan gøre for dem. Vi skal blive bedre til at arbejde politisk mere bredt, så vi har samme indflydelse, uanset om det er rød eller blå blok, der er ved magten. På længere sigt må vi se på vores kontingent. Ved at samarbejde på tværs i LO, burde vi kunne effektivisere vores sagsbehandling og dermed gøre det billigere for medlemmerne. 4 ÅRSBERETNING

5 Vi skal være meget mere aktive på det internationale plan, så vi er bedre rustet til at forhindre social dumping fra vores kolleger i Europa. Odin Havnepark Odin Havnepark er en kæmpe succes. Der bliver talt om den i hele landet og mange kommer for at se hvad vi har gjort. Succesen kan deles i tre. For det første har vi samlet rigtig mange fagforeninger og dermed skabt et grundlag for et tættere og billigere samarbejde i hverdagen. For det andet har vi næsten udlejet m 2 ud af de m 2, vi har til rådighed. Det er ret godt gået i en tid hvor ejendomsmarkedet er i krise. Når andre skal bedømme vores succes, så fremhæver de placeringen ved den nye kanalforbindelse, de flotte lokaler, de mange p-pladser og ikke mindst de gode mødelokaler. For det tredje, så er vi pludselig blevet store på konferencedelen. Vi har åbenbart ramt et marked med vores lyse, venlige og udstyrsrige mødelokaler, godt mikset med dejlig mad, og det hele til meget fornuftige priser. Vi har de seneste år arbejdet konstant på at holde udgifterne til Odin Havnepark i ro og samtidig satse på tiltag, der kan spare på energien. Det er vi lykkes ganske godt med. tre år tilbage, inden vi for alvor kan se de helt store gevinster i Odin Havnepark. Beskæftigelsen Beskæftigelsen har det svært, og HK Midt er den HK-afdeling med den største ledighed. Forklaringen ligger selvfølgelig i de mange store virksomhedslukninger og finanskrisen i det hele taget, men der er ikke blevet gjort nok for at skabe mere beskæftigelse. Akutjob-pakken skulle være rigtig godt for vores ledige kolleger, men populært sagt, så blev det en kaputpakke. Arbejdsgiverne har godt nok slået over akutjob op, men det er ikke alle der kan få job som kommunaldirektør eller læge. Så begynder vi en optælling af de langtidsledige, der har fået et akutjob, så behøver vi ikke så mange fingre at tælle med. HK erne er altid de sidste der mærker en krise, men det er også os, der til sidst opdager, når krisen er væk. Uddannelse Generelt må vi glæde os over, at der faktisk er mange penge til rådighed for uddannelse, men desværre er der mange af vores medlemmer, der ikke gør brug af uddannelse. For det er vigtigt at uddanne sig løbende, så vi alle kan forberede os til den næste virkelighed, der venter. På negativsiden går der nogle år endnu, inden det bliver en helt vild god forretning. Vi har skudt mange millioner i istandsættelser, men de skal nok komme hjem, dog skal vi forvente, at der stadig er Uddannelsesinstitutionerne i vores område har det forbavsende godt. De er dygtige til at skabe indtjening, det sker altid på elevernes præmisser. > > > ÅRSBERETNING

6 AF ARNE JØRGENSEN Faglig afdeling Medarbejderne i HK Midts faglige afdeling har også i denne beretningsperiode, som dækker årene 2011 og 2012, hver eneste dag været aktiv i besvarelse og løsning af de mange og forskelligartede opgaver, som HK Midts medlemmer er kommet med. Du kan længere fremme læse mere om, hvilke økonomiske resultater der er hentet hjem til medlemmerne i beretningsperioden. HK Midts faglige sagsbehandlere er i dagligdagen fysisk tilstede på alle vores 3 adresser i Svendborg, Fredericia og Odense. Vores faglige konsulenter er i beretningsåret alle blevet samlet i Odense. Årsagen hertil er økonomisk begrundet, da Odense er det mest centrale udgangspunkt for konsulenterne, når de skal på opgaver og ikke mindst virksomhedsbesøg rundt omkring på arbejdspladserne i afdelingens geografiske område. Ændringer i beretningsperioden Den faglige organisation HK er som bekendt en medlemsorganisation, som blev stiftet af utilfredse og fremsynede frontløbere for mere end 100 år siden. HK har siden starten uophørligt arbejdet for, og ikke mindst på at få flere, medlemmer for bramfrit udtrykt er det styrken der gør forskellen HK har gennem de mange år gradvist udviklet organisationen til fra starten kun at bestå af frivillige ulønnede kræfter til i dag, at have fordelt rollerne så lønnede ansatte løser medlemsopgaverne, mens frivillige og ulønnede udgør HKs medlemsdemokrati. HKs udvikling pågår fortsat, og vi er da heller ikke kommet gennem beretningsåret uden justeringer, omlægninger og tilpasninger, som desværre også har betydet, at vi har måttet tage afsked med en række ansatte. Opgaven at få nye medlemmer og holde fast i dem vi har, er en opgave der er højt prioriteret i HK Midt. Det har blandt andet betydet, at vi de seneste 4 år har afprøvet et projekt, hvor vi i 2009 ansatte 3 såkaldte udviklings konsulenter. Opgaven for de 3 var fra starten, ved opsøgende aktiviteter, at hente flere medlemmer til HK. De 3 medarbejderes virke betød, at ikke kun de 3 kom meget på visit på vores arbejdspladser, også vores øvrige konsulenter deltog mere og mere i de opsøgende opgaver. Desværre tillod vores økonomi ikke at fortsætte projektet med de 3 udviklingskonsulenter i den dengang kendte form efter de første 2 år. Vi måtte justere både det projekt og andre team i HK Midt, ligesom vi skulle indtænke kongressens beslutning om alle afdelinger skulle ansætte en såkaldt ungemedarbejder. Omlægningerne betød, at en medarbejder vendte retur til sit tidligere virke som faglig konsulent på et sektorområde, samt at vi måtte tage afsked med den ene af udviklingskonsulenterne. Herudover blev vores daværende agitationssekretariat nedlagt, og medarbejderen derfra blev overflyttet til et justeret udviklingsteam, som herudover kom til at bestå af en ny tidsbestemt ansat medarbejder samt en nyansat ungemedarbejder, der udover ungeopgaverne skulle deltage i det rekonstruerede udviklingssekretariats opgaver. HK Midt organisationsændringen betød også reduktion af en medarbejder i vores Arbejdsmiljøsekretariat. Pågældende medarbejder blev overflyttet som faglig konsulent til HK Privat, hvor en medarbejder gik på efterløn. Det nye udviklingssekretariat fik dog en forholdsvis kort levetid, idet vi havde et stort behov for at koncentrere medarbejdere på fastholdelsesopgaver, hvorfor to af teamets medarbejdere fik 6 ÅRSBERETNING

7 overdraget fastholdelsesopgaven. En opgave som siden er blevet løst med stort engagement og flotte resultater. Ungemedarbejderen koncentrerede sit virke om de unge og blev herudover tilknyttet HK Handel aktiviteter. I beretningsperioden har yderligere en faglig konsulent på HK Privats område efter eget ønske forladt HK Midt, pågældendes stilling er nedlagt. I starten af 2012 besluttede afdelingsbestyrelsen en organisationsændring gående på, at HK Midts udadvendte faglige aktiviteter skulle optimeres. Det skulle ske ved nedlæggelse af en stilling som faglig sagsbehandler på det private område, for i stedet at ansætte en konsulent til deling mellem HK Privat og HK Handel. Herudover blev det besluttet, at det tilbageværende Arbejdsmiljøteam skulle nedlægges og sekretariatets opgaver og medarbejdere skulle integreres i de to sagsbehandlerteams. Ændringerne skulle ske 1. oktober 2012, og der blev derfor igangsat et analysearbejde i samarbejde med medarbejderne i de berørte områder/ teams. Afdelingsbestyrelsen tog derudover også konsekvensen af de i juni 2011 havde besluttet oprettelse af en midlertidig stilling som kursussekretær. Det var planen, at afdelingen i samarbejde med erhvervsskolerne i vores område skulle have gang i kurser og uddannelsesformidling for HK Midts ledige og beskæftigede medlemmer. Desværre lykkedes det ikke at få løbet projektet i gang, hvorfor det blev besluttet nedlagt, med den konsekvens, at medarbejderen der havde opgaven blev opsagt. Midt i den igangværende analyseproces opsagde en konstitueret konsulent sin stilling i HK Midt for at rejse til anden landsdel. I konsekvens af det faktum, revurderede afdelingsbestyrelsen beslutningen om ansættelse af en delekonsulent, for i stedet at opslå en stilling som sælger i HK Midt med speciel fokus på de to private sektorers område. Herudover gik vi med på en fifty-fifty ordning med HK Privat forbundet om ansættelse af yderligere en sælger i en tidsbestemt periode på HK Privats faglige område. De 2 sælgende medarbejdere blev ansat omkring sommerferien 2012, og efter en oplæringsperiode blev de 2 sluppet løs sammen med sektorernes faglige konsulenter. De 2 nyansatte sælgere opsagde efter kort tids ansættelse på eget initiativ deres stillinger for igen at vende retur til mere traditionelle sælgeropgaver. Sælgernes evaluering af sælgerjobbet i HK Midt konkluderede: Desværre var det ikke nok kun at have fokus på at være en god sælger, man skulle også have en god erfaring/indsigt med HKs daglige opgaver og værdier samt ikke mindst kunne formidle de gode budskaber videre. Efter evaluering af projektet har afdelingsbestyrelsen besluttet, at der ikke ansættes nye sælgere. Derimod vil der ske en ny organisationstilpasning, hvor der udover fastholdelsessekretariat etableres et team bestående af såkaldte organiserende medarbejdere. Dette projekt er aktuelt under etablering. MedlemsKontaktCenter Ikke mindre end har ringet til HK s MedlemsKontaktCenter i 2012, hvilket svarer til i omegnen af 1450 opkald til HK Danmark om dagen. 80 procent af de opkald blev besvaret og færdiggjort af den MKC medarbejder, som modtog kaldet. Den daglige opgave at besvare og servicere MKC opkaldene er en opgave som HK Midts faglige sagsbehandlere, medarbejdere i medlemsservice samt vores vejledere deler med resten af Danmarks øvrige HK afdelinger. Praktisk har HK afdelingerne fordelt MKC opgaven/bemanding i forhold til afdelingernes størrelse. Det betyder for HK Midts vedkommende, at vi indgår i en opgavedeling med en andel i omegnen af 10%. De mange kald kan kategoriseres i 4 hovedområder og fordeler sig således: Emne Faglige spørgsmål Medlemskab & Kontingent Job & Vejledning Andre spørgsmål Fordeling 24 procent af kaldende 30 procent af kaldende 18 procent af kaldende 28 procent af kaldende > > > ÅRSBERETNING

8 I såvel forår som efterår gennemføres der medlemstilfredshedsundersøgelser af MKC oplevelsen, og undersøgelsen gav endnu engang et meget flot resultat. 84 procent af de adspurgte tilkendegav, at de er godt tilfredse med MKC s samlede telefonservice. Faglige sager HK Midt har i de 2 år, som beretningen omfatter, oplevet et samlet fald i mængden af afsluttede sager på 7% i forhold til den seneste beretningsperiode. Sagsøkonomi I den forrige beretningsperiode ( ) eksploderede antallet af konkurser, og dermed vores medlemmers behov for at hente hjælp hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Den tendens er heldigvis aftaget i indeværende beretningsperiode. Vi oplevede specielt i 2011 et betydeligt fald i såvel antallet af anmeldelser, som det beløb vi hentede i LG til vores medlemmer. Kikker vi specifikt på forskellen mellem årene 2011 og 2012 er faldet i afsluttede sager dog meget mere markant, idet antallet af afsluttede sager i 2012 er ikke mindre end 24% lavere end året før. Et fald som desværre ikke holdt i 2012, hvor der igen kom en mindre stigning på området. Det bør her fortælles, at HK Midt medarbejdere som hovedregel kun opretter sager i vores elektroniske system i de situationer, hvor en henvendelse til HK Midt medarbejderen ikke har kunnet afklares nu og her. Kort sagt henvendelsen kræver noget mere. Et eksempel på en sådan henvendelse kunne være dialog med et medlem eller arbejdsgiver om indholdet i en ansættelseskontrakt. Mange af de henvendelser som dagligt kommer til HK Midt, bliver som vi fortalte under emnet MedlemsKontaktCentret (MKC) afklaret nu og her, og de bliver derfor ikke oprettet i vores sagssystem. Efter samme koncept afklares en lang række spørgsmål og andet i forbindelse med vores konsulenters daglige visitter på HK arbejdspladserne. Du kan i diagrammet ovenfor se udviklingen i LG sager over de seneste 4 år. Bemærk: Der opleves ikke konkurser på vores offentlige områder, men når de sektorer alligevel er med i grafikken skyldes det, at nogle af de medlemmer som har modtaget LG afregninger er påbegyndt ny beskæftigelse på en af de 2 sektorers faglige område. HK Midts faglige sagsbehandlere har i beretningsåret ikke kun beskæftiget sig med konkurssager, der har også været en lang række andre sager, som har betydet større eller mindre beløb i udbetalinger til vores medlemmer. 8 ÅRSBERETNING

9 Som det ses i grafikken betyder faldet i udbetalinger fra LG et fald i det beløb, som vores medarbejdere samlet har hentet hjem til medlemmerne i forhold til den seneste beretningsperiode. Oplevelsen fra en arbejdsplads derude handler om et kvindeligt medlem, som efter mere end 15 års lang og tro tjeneste, løb ind i alvorlige problemer da hendes arbejdsplads blev solgt. HK Midt har i beretningsperioden haft ekstra fokus på, hvorledes vores medlemmer oplever sagsbehandlingen i HK Midt. Vi beder simpelthen, ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, medlemmer som har haft en sag i HK om at evaluere forløbet. Det kan her fortælles, at tilbagemeldingerne fra medlemmerne er meget positive. Medlemmerne har via fritekst også mulighed for at kommentere eller komme med supplerende bemærkninger til spørgeskemaet, hvilket mange af vores medlemmer har gjort. Vi er meget glade for medlemmernes udsagn og gode hints, og de benyttes aktivt til at forbedre sagsbehandlingen i HK Midt. Bag statistikkens tal gemmer der sig altid medlemmer, som har måttet lægge ryg til eksempelvis at have mistet en arbejdsplads på grund af konkurs. Eller måske fordi pågældende, som den efterfølgende oplevelse fra det virkelige liv beskriver, gennem en periode har været udsat for en arbejdsgivers luner/urimeligheder. Vores medlem havde altid været en skattet medarbejder, og det var blandt andet udtrykt i gode ansættelsesvilkår, høj løn, bonusordning, fornuftig fridagsordning m.v. Desværre viste det sig hurtigt, at den nye ejer ikke havde det samme syn på vores medlem, som hendes gamle arbejdsgiver. Den nye ejer begyndte at chikanere vores medlem, kaldte hende dum og uduelig kort sagt den nye ejer lagde ikke skjul på, at hun burde opsige sin stilling. Da medlemmet ikke gjorde som forventet, dukkede der et brev op fra den nye ejers advokat, hvoraf det fremgik, at vores medlem var usamarbejdsvillig, samt at hun ikke udførte pålagte opgaver. Med det brev i hånden opsøgte vores medlem HK. HKs sagsbehandler var efter en dialog med medlemmet ikke i tvivl om, at arbejdsgiveren ledte efter en grund til at skille sig af med > > > ÅRSBERETNING

10 Retsmæling betyder at parterne i dette tilfælde HK, medlemmet og arbejdsgiveren - sammen med deres respektive advokater - mødes sammen med en uvildig retsmægler (advokat med specialuddannelse), for at afklare om parterne kan dialoge sig frem til en løsning af sagen Tillidsrepræsentant Kontaktperson AMR Forskel i % Forskel i % Forskel i % HK/Privat Midt HK/Handel Midt HK/Kommunal Midt HK/Stat Midt HK Midt i alt den mangeårige medarbejder, uden det skulle blive for kosbart for firmaet. Medlemmet nåede at blive opsagt fra sin mangeårige arbejdsplads med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Trods HKs påstand om, at der var tale om en usaglig opsigelse fastholdt firmaet såvel opsigelsen som påstand, man ville ikke betale erstatning til vores medlem. HK måtte derfor på medlemmets vegne rejse sag ved domstolene. Undervejs i det forløb sendte domstolen sagen til retsmægling. Resultatet af retsmæglingen blev, at vores medlem fik tilkendt kr for usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Vores medlem jobber i dag på en ny arbejdsplads og har igen både gode ansættelsesvilkår og løn, kort sagt der findes fortsat arbejdspladser der værdsætter dygtige medarbejdere! Overenskomster I alt HK/Handel Midt HK/Privat Midt De to sektorers overenskomstarbejde har i beretningsperioden betydet at såvel medlemmer som andre ansatte i 229 virksomheder på HK Midts private område er blevet omfattet af en overenskomst, og dermed: For nogens vedkommende mindsteløn (flere overenskomster på HKs område har ikke en sådan bestemmelse, men deri mod en pligt til forhandling til markedspriser) Pensionsordning Feriefridage Fritvalgsordning Barns første sygedag Forbedrede barselsvilkår Og ikke mindst forbedrede trygheds vilkår 10 ÅRSBERETNING

11 Du kan i tabellen ovenfor læse, hvordan antallet af nytegnede overenskomster sektormæssigt fordeler sig, ligesom du under sektorberetningerne kan læse mere om emnet. Udviklingen i tillidsvalgte HK Midts faglige medarbejdere er i samarbejde med sektorerne løbende i gang med opgaven at få valgt tillidsvalgte på vores arbejdspladser, og det hvad enten det handler om tillidsrepræsentanter (TR), arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) eller kontaktpersoner (KTP). Som det ses i faktaboksen andets steds på siden, ser det ikke ud som om der sker megen forandring i antallet af tillidsvalgte, derfor skal det her fortælles, at specifikt på tillidsrepræsentant området er der sket en del udskiftning og dermed nyvalg i beretningsperioden, se blot: HK Privat 9 9 HK Handel 5 4 HK Stat 5 7 HK Kommunal Sidstnævnte har ikke som TR og AMR beskyttelse i deres job, derfor er opgaven og ikke mindst forventningen til KTP lidt anderledes end til de to nævnte, det kan du blandt andet læse mere om i sektorernes beretninger. ÅRSBERETNING

12 12 ÅRSBERETNING

13 AF SØREN BERG Afdelingens presseindsats I HK Midt er der politisk enighed om, at afdelingen skal tage aktivt del i den lokale debat og gennem pressearbejde synliggøre det faglige arbejde og de mange andre fordele, som et HK-medlemskab giver. Såvel for det politiske niveau som det administrative niveau er der vedtaget en række målbare mål for medietilstedeværelsen. Medierne overvåges dagligt af mediebureauet Primetime Kommunikation, og der udsendes dagligt opgørelser over, hvor HK Midt er omtalt. HK Midt opnår typisk omtale via læserbreve, radio- eller tvindslag, samt artikler i de trykte medier eller netaviser. Pressearbejdet i I 2011 så tallene for HK Midt således ud: Afdelingsbestyrelsen havde opstillet et årsmål for 2011 på 400 medieklip, og den målsætning lykkedes det desværre ikke at leve de strategimøder, der afholdes med chefer, konsulenter og politikere som deltagere. 7. HK/Midt Afdelingen havde i alt 207 medieklip Nedenstående tabel viser en oversigt over det antal af artikler samt radio- og tvomtale, nedbrudt på annonceværdi samt læser-, seer- og lyttertal, som HK/Midt har Cirka 15 millioner læsere, seere og lyttere blev eksponeret for omtalerne. Indsatsen lønnede sig. Da året var omme, kunne alle glæde sig opnået fra 1. januar til 31. december 2011 sammenlignet med perioden fra 1. januar Annonceværdien af de 207 medieklip er anslået til over ikke alene at have opfyldt målsætningen, men faktisk overhalet den med et betydeligt antal til 31. december kroner. medieklip. op til. Det gav anledning til et mere systematisk arbejde med at indhente historier fra alle hjørner af HK Midt politikere, sektorer, vejledningsafsnit, sagsbehandlere mv. Det blev defineret som en fælles opgave at få de gode historier op til overfladen og ud over rampen. Pressearbejdet 2012 Målsætningen for 2012 lød igen på 400 medieklip, og fra alle sider af huset blev der meldt mulige pressesager ind. Pressearbejdet blev desuden gentagne gange drøftet både i bestyrelsen og til Antal artikler og indslag Annonceværdi i kroner Læser-/seer-/lyttertal Tidsperiode Internet Trykte medier Telegrammer Radio Tv Samlet Tabellen viser en oversigt over det antal af artikler samt radio- og tvomtale, nedbrudt på annonceværdi samt læser-, seer- og lyttertal, som HK/Midt har opnået fra 1. januar til 31. december 2012 sammenlignet med perioden fra 1. januar til 31. december > > > ÅRSBERETNING

14 HK/Handel Midt gjorde en meget aktiv medieindsats i forhold til discountkæden Aldi, og især Avisen.dk kulegravede sagen. Medieindsatsen startede med en artikel i afdelingsbladet, som blev grebet af pressen. Allerede i november måned var årsmålet nået, og ved udgangen af 2012 kunne det konstateres, at HK Midt havde været i pressen hele 535 gange til en annonceværdi af kroner læsere, seere og lyttere blev eksponeret for klippene. 3 gode pressesager i 2012 Presseindsatsen i 2012 blev hjulpet godt på vej af tre store pressesager: 1. HK/Kommunal Midt var i de fleste af landets medier, herunder TV Avisen, TV 2 Nyhederne og Aftenshowet, da et kommunalt medlem fra Odense Renovation blev fyret, fordi hun gjorde opmærksom på ulovligheder i Odense Renovation. 2. HK/Handel Midt gjorde en meget aktiv medieindsats i forhold til discountkæden Aldi, og især Avisen.dk kulegravede sagen. Medieindsatsen startede med numåvise,sigersolveigpe- en artikel i afdelingsbladet, som blev grebet af pressen. Kirke lukket i et år Deternemligikkelængesiden,ingeniøreroghåndvær Sektorerne og fællesskabet kere var på opgave satte i kirken sig i november derslogrevnerogderfortruededegamlekalkmalerier. holdning til frivillig løn sig for at undersøge medlemmernes 7. HK/Midt Hvis tingene flasker sig, nedgang. Pressen fik adgang til det satsersolveigpedersenpåat opsigtsvækkende at talmateriale, og HK Midt var i de fleste af kirken skal holde lukket komme i gang med renoveringeniløbetaf2013,ogen viser en oversigt Gislev-borgerne over det antal så tage af til artikler holderikke,fordeblevjoal- samt radio- og tv- iomkringetår.identidmå det var præventivt, men det Nedenstående tabel længereopgavelisteventer. landets medier med Ellested historien Kirke, når de vil til ligeveludsatforrøveri.jeger omtale, nedbrudt -Viskalha afrensetaltertavle og prædikestol, TV Avisen. vi skal denanledning. frahk/handelmidt,derhar på annonceværdi samt gudstjenesteellerikirkeian- læser-, seer- og godttilfreds,sigerpiathurøe lyttertal, som HK/Midt har herunder både TV2 Landsnyhederne opnået fra 1. januar have malet til 31. bænke december og kalket Menvisætterenkirkebil sammenlignet fremlagtskilte-sagenfrarin- med perioden fra 1. januar Tidsperiode Internet Trykte medier Telegrammer Radio Tv Samlet til 31. december Onsdag 12. december 2012 FyensStiftstidende { 17 Tab: Juncker fortsætter sin kamp mod Jyske Bank. Business-Fyn 1. sektion side 15 dersen,derlangtfraeruvant medhåndværkereisinkirke. foratstabiliserekirkensloft, vægge,ogsåerderetproblem medvoresvarmesystem,som ikke fungerer rigtigt, forklarersolveigpedersen. Når renoveringen kommer i gang, vil det betyde, Gennem snart 20 år er der sparet sammen til renovering af Gislev Kirkes berømte kalkmalerier. Nu trækker det op til, at kirken som helhed får den store omgang, hvis det lykkes menighedsrådet at samle fondsmidler til opgaven. Foto: Jørgen Outzen ind, og der er kun fem-seks kilometer,sådetskalnokgå, sigersolveigpedersen. Skraldet fryser fast i spanden Moseholm: Skultur-lysfest med æreskunstner. Kultur 1. sektion side 27 Ringe:AldiiRingefjernernu deskilte,derviser,atderer overvågning i butikken. For halvandenmånedsidenkunneavisenafsløre,atbutikken skiltede med overvågning, somsletikkefandtes. Eller en faximile fra den Aldi skilter med falsk Det kom frem, da Fa- overvågning. aborg-midtfyn Lokalpoliti ikkekunnebenyttesigafvideomateriale fra butikken i forbindelse med efterforskningen af et røveri den 17. september, hvor to maskeredemændtruededeansatte medenmurerhammerogen hobbyknivtilatåbneetpengeskabogudlevereindholdet fradenenekasse. Aldi-koncernen har været tavs under hele forløbet, mens HK/Handel i kraftige vendingerharkritiseretaldi foratskiltemedfalsktryghed for både kunder og ansatte. Fagforbundeterderforsvært tilfredsmedudfaldet. - Deres argument var, at geunderetdialogmødemed flere Aldi-chefer i starten af november. Af Tim Visti Aldi i skjul Aldi-koncernen er tidligere blevetkritiseretforringearbejdsforhold,ogdenforhenværende Antal artikler og indslag Annonceværdi i kroner medarbejder Tina JanLund,derentener udeaf Læser-/seer-/lyttertal Tavse Aldi fjerner falsk video-skilt Aldi i Ringe fjerner omstridt overvågningsskilt, som advarer om overvågning, der slet ikke findes Ernstsen i Aldi-butikken i Ringeharogsåfortalttilavisen,hvordandeansattefrygterfyring,hvisdefremsætter kritik. HK/Handel Midt håber,ataldiiringeeftersagen monterer overvågningskameraer. - Der er overvågning de fleste steder, og der er lavet enaftalemeddanskerhverv om,atderskalværeoverensstemmelse mellem faktisk overvågningogskiltning.jeg håber, at de sætter rigtig videoovervågning op. Det vil jegtageendrøftelsemedderesdistriktschefom,sigerpia Thurøe. Avisen mødte forleden fi- antal af artikler samt radio- og tvomtale, nedbrudt på annonceværdi samt læser-, seer- og lyttertal, som HK/Midt har opnået fra 1. januar til 31. december 2012 sammenlignet med perioden fra 1. januar til 31. december Kommunalbestyrelsesmøde: Hed debat om asylcenter. Faaborg-Midtfyn side lialleder Bo Schmidt i Aldi i Ringe, som henviste til distriktschefen,dertilfældigvis befandtsigibutikken,dervar underenstørreombygning. Distriktschefen henviste tilkoncerndirektørjanlund meddenbegrundelse,atder kun er én person i Aldi, der udtalersigtilpressen. Trods gentagne henvendelsererdetendnuikkelykkedesatfåenkommentarfra huset eller haringenkommentarer, oplyser hans sekretær.oghanreagererhellerikkepåavisensbeskeder. Af Daniel Kofoed Kirkekor synger julen ind indogpådennemådeforberederdengladehøjtid. Efterfølgende byder menighedsrådetpågløggogjuleknas. Detforegårsøndagden16. decemberkl.15.ivesterhæ- Faaborg-Midtfyn:Detkolde ning,kandetværepågrund vintervejrgivermangeekstraglæderogudfordringeri affrosten,advarerfaaborg MidtfynKommunepåsin hverdagen. sidepåfacebook. Enafudfordringerneer, KommunensrenovationsselskabFFVopfordrerderfor nårskraldebilenkommer,og Vester Hæsinge: Blomstre kendte og elskede advents- 187 skraldespandenskaltippes til,atmanikkelæggerfugtigt somenrosengård, Gørdø- ogjulesalmer,ogdeflestehar 51 opogtømmes.forderertil affalddirekteiskraldespan renhøj,gørportenvid, Vel deresheltegenfavorit. syneladendeproblemermed, den,hvismanvilværesikker kommen igen, Guds engle Dentredjesøndagiadvent atendelafaffaldetfryserfast på,atspandenerhelttom, små, Julenharbragtvelsignet bliverderriglejlighedtilatfå ispanden. nårskraldebilenharværet bud, Den yndigste ro- sungetetudplukafjuletidens Finderduaffaldibunden forbi senerfunden salmeskat,nårvesterhæsinge Kirkes Kors synger julen singe. afdinspandefterentøm- Ja, listen er lang over de Tabellen viser en oversigt over det Logemøder for et godt formål Faaborg:Derblevbådefortalt legender,gåetluciaogbeundretjuletræ,daoddfellow søstreneisøsterlogenr.73 KarenBrahe,Faaborg,for nyligholdtderestraditionsrigejulemøde. Logesøstrenehavdeogså besøgafsørenterndrup, dersangforogmeddefremmødte. Somtraditionenlyder,var dernaturligvisogsålotteri medfinepræmier-ogoverskuddetfradettevil,ligesom overskuddetfralotterietved etnyligtafholdtadventsmøde,blivefordeltmellemflere godeformål. Logesøstreneviliårstøtte hospitalsklovnenlulupå OUH,Sorggruppenforbørn ogungesamtungemødrei Faaborg. Ogsådeældresøstre,der harsværtvedatdeltageilogemøderneomaftenen,har afholdtderesjuleafslutning, hvorengruppeaflidtyngre søstrestodforjulemaden. Julebold med nissehuen på Ryslinge:Boldklubbeninvitererlørdagden15.decemberkl.10-12tilenhyggelig fodboldformiddagiryslinge Hallen. Udoverchancenforen godgangboldserveresogså saft,gløggogæbleskiver,og hallenlæggergulvtilmasser affodboldforsjov. Børnopfordrestilattage deresforældremedtilengod gangmotion-ellersende demudogkøbejulegaver, mensbørneneselveftermiddagshyggersigmedvennerne ihallen. Detergratisatdeltage,og derertilmeldingsenestidag Harmonisk julekoncert Politiet på bar bund Faaborg-MidtfynLokalpoliti har på grund af manglende sporvalgtathenlæggesagen. -Vierikkekommetvidere, forviharikkehaftnoget,der harløftetsagen.sånuligger den desværre i den bunke, hvordenikkeburdeligge,siger vicepolitikommissær Jan StenKristensen. Det har ikke været muligt at fremskaffe overvågningsbillederfraomkringliggende butikker, der kunne hjælpe politietvidere. Og en DNA-undersøgelse harhellerikkegivetnyespor, menlokalpolitieterstadiginteresseretihenvendelser,hvis folkharafgørendeoplysningerisagen. Årslev:Årslevharmonikaorkesterholderjulekoncert tirsdagden18.december klokken19.30påbroskolens afdelingbøgehøjiårslev. Hervilharmonikaorkesteretspilleetbredtrepertoire afjulemelodier,ogsomekstrabonuskommerfynbokoretogsyngerogså.derer forfriskningeripausen,og bådekorogorkesterhåber påetstortfremmødeogbyderallevelkomne. Sæt dit aftryk på Fyn 14 ÅRSBERETNING

15 HK/Kommunal Midt var i de fleste af landets medier, herunder TV Avisen, TV 2 Nyhederne og Aftenshowet, da et kommunalt medlem fra Odense Renovation blev fyret, fordi hun gjorde opmærksom på ulovligheder i Odense Renovation. 25 Nedenstående graf viser en sammenligning af annonceværdi pr. måned fra januar til december Sammenligning mellem afdelingerne 45 I årsrapporten indgår der en sammenligning mellem de 7 lokalafdelinger. Det kan være svært at føre direkte sammenligninger mellem afdelingerne, da afdelingerne varierer størrelsesmæssigt, både geografisk og med hensyn til medlemstal. 15. Sammenligning mellem de syv lokalafdelinger Desuden er Nedenstående antallet af lokalaviser tabel og øvrige viser medier en sammenligning meget varie- mellem de syv lokalafdelinger for hhv. rende i afdelingernes antal klip, geografiske annonceværdi områder. Med samt disse bruttolæser-, forbehold seer- og lyttertal fra 1. januar til 31. in mente er sammenligningen anskueliggjort i nedenstående december Tallene i parentes er fra perioden Ovenstående fra 1. graf januar viser en til sammenligning 31. december af annonceværdi pr. måned fra januar til december tabel: Bagerst i medierapporten findes en oversigt over samtlige presseklip, hvor HK/Midt er blevet omtalt fra januar til december Antal klip Annonceværdi i kroner Samlet bruttolæser-/seer- /lyttertal HK/Midt 535 (207) ( ) ( ) HK/Midtvest 339 (397) ( ) ( ) HK/Nordjylland 587 (628) ( ) ( ) HK/Østjylland 468 (251) ( ) ( ) HK/Sydjylland 420 (385) ( ) ( ) HK/Hovedstaden 693 (467) ( ) ( ) HK/Sjælland 146 (159) ( ) ( ) Tabellen ovenfor viser en sammenligning mellem de syv lokalafdelinger for hhv. antal klip, annonceværdi samt bruttolæser-, seer- og lyttertal fra 1. januar til 31. december Tallene i parentes er fra perioden fra 1. januar til 31. december 2011.Et klips annonceværdi er udtryk for, hvad omtalen ville have kostet, hvis der var tale om en betalt annonce. Annonceværdien udregnes på baggrund af artiklens/ indslagets længde og annonceprisen for det enkelte medie. Negative klips annonceværdi tælles ikke med i den samlede annonceværdi, men opgøres separat. > > > ÅRSBERETNING

16 AF BENT MORTENSEN Ringeteamet Som en del af indsatsen for øget fastholdelse i HK har hovedbestyrelsen og administrativ ledelse besluttet, at afdelingerne skal gennemføre: Loyalitetskald til specifikke medlemsgrupper, f.eks. efter 3-6 mdr. indmeldelse, ved arbejdslivsskift eller bestemte aldersgrupper. i den konkurrence om overenskomster, som findes på kampagnens hjemmeside. Svarene opsamles og benyttes bl.a. af afdelingsbestyrelsen til at målrette tilbud og indsatser. I HK Midt er dette sket løbende i det Ringeteam, som blev etableret i 2009 og afdelingsbestyrelsen har løbende tilpasset og ændret teamets sammensætning og opgaver i takt med de fokusområder, der prioriteres i HK Midt og HK Danmark. I 2011 sagde man således mange tak for indsatsen i denne omgang til de frivillige aktive, som havde hjulpet til med opkaldende, og teamet er herefter sammensat af afdelingsformand, sektorformænd, ledelsen og medarbejdere i HK Midt. Der arrangeres 9 ringeeftermiddage/-aftener årligt og de enkelte teammedlemmer deltager 4-9 gange i løbet af året, ift. hvad vagtplaner, andre arbejdsopgaver og fritiden tillader. Ved udgangen af 2012 omfattede teamets målgrupper bl.a. elever som afslutter teoretisk hhv. praktisk uddannelse, medlemmer der er kommet i arbejde, medlemmer der er i restance og ikke mindst de loyalitetskald som rettes til såvel nye medlemmer med knapt et års medlemskab, som til medlemmer med flere års medlemskab. Ved loyalitetskald indledes med en kort snak om medlemmets status (samme arbejdsplads, ledig eller andet) og efterfølges af nogle korte spørgsmål om medlemskabet, kontakt til afdelingen og temaer som eksempelvis LO s kampagne Er du OK. Her spørges til, om medlemmet kender kampagnen, og om man vil deltage Samtidig med at målet med opkaldene er at fastholde medlemmerne og med jævne mellemrum vise os som deres fagforening er sidegevinsten, at der udelukkende er tale om positive opkald, hvilket vi ind imellem godt kan have brug for som medarbejdere. Stort set alle medlemmer er glade for, at vi ringer, og selvom nogle ikke har tid til en længere samtale her og nu ender det altid med, at medlemmet er blevet mindet om, at han/hun har en aktiv fagforening i ryggen. Endvidere benytter en del af medlemmerne opkaldet til at få rettet data eller snakke om nuværende eller kommende faglige sager. Hver mødedag i Ringeteamet medfører også altid en lang række ændringer til medlemsdata som i det lange løb er med til at gøre HK s medlemsservice endnu bedre og målrettet. Indsatsen for at fastholde medlemmer ved loyalitetskald er ikke direkte målbar men såvel erfaringer som konkrete tilbagemeldinger viser, at medlemmerne generelt dels er glade for opkaldet, dels taler mere positivt om deres fagforening i såvel arbejdsmæssige som private sammenhænge. 16 ÅRSBERETNING

17 AF HENRIK GILS Fastholdelse Overflytninger til de gule og udmeldelser af HK lå i 2011 hos alle de faglige konsulenter, som havde til opgave at kontakte medlemmerne og forsøge at fastholde dem. I 2011 fastholdt vi på den baggrund 10 %. Siden december 2011 har opkaldene med at fastholde medlemmer, som havde taget en beslutning om at forlade HK, været koncentreret på 2 medarbejdere i HK. Medarbejderne fortæller om de mange gode ting, man går glip af, hvis man forlader HK og bliver en almindelig kunde i de konkurrerende faglige forretninger. Alle medlemmer bliver kontaktet hurtigst muligt, når vi har modtaget udmeldelsen/overflytningen. Hvis der er en TR på medlemmets arbejdsplads kontakter vi TR, som så tager kontakten med medlemmet og forsøger at fastholde. HK Midt tog samtidig med den nye organisering initiativ til at få dannet en landsdækkende erfagruppe omkring fastholdelse. Gruppen har holdt 5 møder i 2012 med medarbejdere fra hele landet, der sidder og arbejder med fastholdelse. På møderne har vi bl.a. haft oplæg om vores gule konkurrenter, besøg af ALKA og udveksling af gode erfaringer, og ikke mindst har vi motiveret hinanden til den lidt svære opgave, det er. Vi kan nu konstatere, at den nye organisering har virket. Fastholdelsesprocenten steg til mere end det dobbelte i forhold til 2011, idet vi fastholdt 23,5 % i Sidste halvdel af 2012 har især været fyldt af udmeldelser af Forbundet, dels grundet ledighed, dels grundet økonomiske problemer hos medlemmerne. ÅRSBERETNING

18 AF PIA TØRVING HK/Kommunal Midt Det har været en periode i den kommunale sektor, hvor aktivitetsniveauet har været højt og beslutningerne mange startede med afholdelse af Forbundsektorkongres, her blev forbundssektorformand Bodil Otto genvalgt med stor applaus. Posten som forbundssektornæstformand var ledig, efter vi havde taget afsked med Claus Gahrn. Her blev Mads Samsing valgt i en overbevisende duel med Carsten Caspersen. I HK Kommunal Midt så vi frem til samarbejdet med det nye formandskab, og det har ikke skuffet os. Kongressen gav HK/Kommunal mulighed for at arbejde videre med etablering af en lønforsikring for medlemmer af HK/Kommunal og HK s a-kasse. Forsikringen blev etableret til en pris af 35 kroner om måneden. Information om fordel/ulemper ved lønforsikringen blev formidlet til vores medlemmer og tillidsvalgte på arbejdspladserne. Der blev udarbejdet kampagnemateriale til ikke medlemmer, med henblik på at gi dem en chance for at blive omfattet af forsikringen. Forsikringen er kommet godt fra start, og nu er de første udbetalinger på vej til medlemmerne. Overskrifter i medierne efter kongressen HK ere vil forlade LO, Offentligt ansatte vil bryde med LO, grunden var et forslag fra HK Hovedstaden, om Hovedorganisationstilhørsforhold, kongressen stemte for en analyse, der omfatter hele HK, er det tid at skifte hovedorganisation? Undersøgelsen er færdig, så den kan indgå i forberedelserne til HK Danmarks Kongres I 2011 blev Regionernes fremtid et aktuelt tema daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vendte bogstaveligt talt på en tallerken, og indgik en aftale om nedlæggelse af regionerne i løbet af I HK/Kommunal gav det anledning til stor bekymring en bekymring vi ikke stod alene med. Heldigvis gik det ikke så galt, da folketingsvalget satte en stopper for planerne. Udbetaling Danmark hvor flere kommunale opgaver overflyttes til ATP, blev en realitet. Det skete ikke uden sværdslag såvel lokalt i HK/Kommunal Midt som på forbundsplan. Vores overbevisning var og er stadig, at det vil gi borgerne en ringere service med centraliseringen, og samtidig vil flytningen af opgaverne ikke gi den besparelse af de offentlige midler som annonceret. Vi har kapituleret, og vi håber de kommunale medlemmer flytter med over i HK Privat. OK 11 var præget af manglende vilje fra arbejdsgiverne til reelt at indgå i en dialog om en række af KTO s krav. Overenskomsten gav dog enkelte gode resultater. Nu er der så fuld gang i OK 13, hvor vi befinder os i en samfundsmæssig krise, midlerne er få, og pengene hænger absolut ikke løst på træerne. I skrivende stund kender vi endnu ikke resultatet af forhandlingerne eller forløbets gang. Vores medlemmer kan altid følge overenskomstforløbet via den kommunale hjemmeside. Form dit Fag blev skudt i gang på forbundssektorkongressen, og efterfølgende har processen været hele landet rundt. Vi har spurgt vores medlemmer om: Hvad vil de være kendte for i fremtiden? Hvad skal de gøre anderledes end i dag? Og hvad er de oppe imod? En proces, hvor der kom mange spændende tanker og bud på fremtidens opgaver og fremtidens HK ere. Vi er nu klar med en fagstrategi, der overordnet beskriver, hvad HK-grupperne samlet set skal have af kompetencer. Hvis man i dag spørger HK erne ansat i kommuner og regioner: Hvad laver I er svaret Vi gør det let at være borger og virksomhed i Danmark. Det som er vigtigt er, at rette fokus på det vi kan, gør og vil. I den forbindelse kan nævnes, at vi i periodens løb har rettet fokus på vores overenskomstmæssige ret til en udviklingsplan. Der er stadig mange medlemmer, som ikke har benyttet sig af denne ret. Vi må se i øjnene, at det ikke er alle arbejds- 18 ÅRSBERETNING

19 givere, der tager initiativ til udformning af en udviklingsplan. Derfor er det vigtigt, at vi ikke holder os tilbage - men banker på døren og selv tager initiativet. Husk: Ingen udvikling er lig afvikling. Medlemsudviklingen har i den forløbne periode været kraftigt i fokus. Vores intention er at opnå en organisationsprocent på 80 % i Nogle klubber har nået målet, andre er godt på vej, men der er områder, som kræver en håndholdt indsats. Derfor har vi haft vores klubber i skole og talt om, hvordan vi bedst kan fastholde medlemmerne, og hvordan får vi flere medlemmer - en proces der fortsætter i årene frem. Vi har gennem flere år besøgt vores arbejdspladser. Det er et tiltag, som vi i Sektorbestyrelsen sætter stor pris på. Det er vigtigt at ha dialogen med vores medlemmer og eventuelt kommende medlemmer. Vi fanger problemstillinger, får nye tanker og ideer og får måske også en eller flere nye indmeldelser med hjem. Det, som er vigtigt at huske i den forbindelse, er, at vi kun har den store indflydelse på f.eks. overenskomsten i kraft af vores størrelse var også året, hvor vi besøgte alle vores kommunale selskaber. Det var nogle spændende besøg, lidt anderledes områder, end når vi besøger hospitaler og andre regionale- og kommunale arbejdspladser. Formålet var synlighed på arbejdspladserne, en god lokal snak og fortællingen om vigtigheden af et stærkt HK. Aktivitetsniveauet for vores tillidsrepræsentanter har været højt, og vi har været bredt rundt i emnerne: OK 11 og OK 13, Job med løntilskud, Hurtiglæsning, Mobning, Organisering og Fastholdelse, Klubarbejdet og Organisering, Form dit Fag, Samtalen med medlemmet, Bisidderrollen, Digitalisering, Statistikker og Er du OK-projektet, Lønforsikring, En voldsramt kan også være din kollega. Årets tiilidsrepræsentant i HK/Kommunal i 2012 blev klinikassistent Simone Johansen (t.v.) fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Her fotograferet sammen med sektorformand Pia Tørving. På medlemssiden har vi holdt mange meget forskellige arrangementer såvel i 2011 som i 2012, vi har besøgt Fredericia, Svendborg og Odense. Alle steder har medlemstilstrømningen været stor. Der har flere gange været fuldt hus, hvilket kan betegnes som en succes. Årets Tillidsrepræsentant blev i 2011 skolesekretær Lea Lyberth, Fredericia Kommune og i 2012 skulle vi til Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Årets Tillidsrepræsentant blev tandklinikassistent Simone Johansen. Begge kandidater til titlen blev meget overraskede over HK s besøg på deres arbejdsplads. Stort tillykke til dem begge - og samtidig en stort tak til alle vores tillidsvalgte, der hver dag gør en ekstra indsats som HK s repræsentant lokalt på arbejdspladsen. Medieomtale er et vigtigt element - vurderingen er, at vi har været aktive på denne front og i alle aktuelle medier, avis, radio, tv og selvfølgelig HK Midt Bladet. En af de større medieomtaler fik vi i forbindelse med den - efter vores vurdering - uberettigede fyring af Helle Olsen ved Odense Renovation. Alt i alt har det været 2 spændende år i HK/Kommunal Midt, hvor jeg i alle de fora, jeg er repræsenteret, har arbejdet aktivt for at sætte medlemmerne positivt på dagsordenen. Ingen skal være i tvivl om, at HK erne gør det let at være borger og virksomhed i Danmark. ÅRSBERETNING

20 AF LONE THOMHAV HK/Privat Midt II HK/Privat Midts sektorbestyrelse har opmærksomhedspunkterne været de kongres-vedtagne emner: Overenskomster, Medlemsorganisering og fastholdelse, Tillidsvalgte og Elever. Både i 2011 og i 2012 har vi gjort meget for at være synlige i lokalområderne, og det er vores oplevelse, at medlemmerne er rigtig glade for at se os på arbejdspladserne, hvor de færdes i det daglige! Vi har desuden taget kontakt til de elever, som er i gang med en faglig uddannelse på vores område, og sørger for, at de bliver bevidste om, hvorfor det er vigtigt, at de bliver meldt ind i HK/Privat og bakker op om fagforeningen og de overenskomster, som vi tegner for dem på arbejdspladserne. Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2013 besøger alle elever, lige inden de afslutter deres elevforhold, med en lille gave og noget information om fordelen ved at blive i HK efter endt uddannelse. Vi tror på at virksomhedsbesøgene og kontakten til eleverne er et stort plus for medlemmerne, men også for HK/Privat Midt når vi snakker organisering og medlemsfastholdelse. Vi har besøgt handelsskolerne i afdelingens område, samt erhvervsskolerne og de tekniske skoler, hvor vi bl.a. besøger mediegrafikere, webintegratorer, datamatikere, laboranter og tandklinikassistenter, men også på Syddansk Universitet har vi været i samarbejde med sektorens forskellige landsforeninger. Vi fortsætter med at holde fokus på medlemsorganisering og medlemsfastholdelse, som en vigtig del af arbejdet i HK/Privat Midt, og netop derfor har og vil vi fortsat have faget i fokus. Sektoren følger med i, hvad der rører sig på sektorens område, i vores klubber og blandt medlemmerne generelt, og bl.a. derfor deltager vi også i generalforsamlingerne både i brancheklubberne og på arbejdspladserne, for at høre hvad der sker. Vi er både glade og stolte over det faglige arbejde som foregår lokalt og synes, at det er rigtig dejligt at se, den store aktivitet der er på alle områder. De sidste to år har flere af brancheklubberne afholdt generalforsamling samme dag med et efterfølgende fælles foredrag. Det giver megen aktivitet og summen i huset samt bevis på, at der er liv i fagforeningen. Med stor glæde kan vi fortælle, at det i februar måned 2012 endelig lykkedes at få etableret en lokal brancheklub for Transport & Turisme samt for Privat Service. Bestyrelserne ønskes held og lykke med arbejdet. I den private sektor er der brugt rigtig megen tid på, at forhandle millioner af kroner hjem til medlemmerne, men der er også blevet tid til at indgå 83 nye overenskomster i 2011 og 56 nye overenskomster i FLOT arbejde som vi gerne vil give personalet velfortjente roser for, og som vi i HK Privat Midts bestyrelse er både glade for og stolte over. Der gives råd og vejledning, der forhandles overenskomster og lokale aftaler, der ydes service til vores tillidsvalgte og klubber. Hvis vi skulle ønske os mere ud over det, er det, at alle vores medlemmer husker at fortælle om det flotte arbejde til kolleger, venner og familie, og så tilbyder dem at blive medlem, så vi kan blive endnu flere i HK Midts store fællesskab. Vi vil gerne styrke vores tillidsvalgte og har bl.a. afholdt temamøder, og i samarbejde med de øvrige sektorer lavet fælles initiativer og aktiviteter for at sætte tillidshvervet på dagsordenen. Perspektivet er, at sammenhold gør stærk, og viden på tværs af sektorer vil være med til at styrke vores vigtigste eksterne ressource nemlig de tillidsvalgte, der med deres arbejde ude på arbejdspladsen servicerer vores medlemmer og ikke mindst vores kommende medlemmer. 20 ÅRSBERETNING

21 > fortsat fra side 11 underligt at komme over på den anden side af bordet Pia Longet Vi er alle lige meget værd Pia Longet: - En dag kom ostehandleren fra den anden side af gaden herover, og spurgte, hvad vi skulle. Jeg sagde, at vi skulle lave avis. Så kiggede hun på mig og hoppede en halv meter i vejret og råbte hurra! Der blev hurtigt behov for ekstra hænder på den nystartede avis. Det dér med at sælge havde aldrig været Pia Longets livret. Bare det med at fortælle, hvad tingene kostede, kunne volde hende kvaler. Derfor begyndte hun efter et stykke tid HK/Privat Midt skal til stadighed kenat kigge sig om efter en annoncesælger. Det og siden medlemmet skal lykkedes at finde en, des og på forkvaliteten, et års tid være i centrum. For at det kan lykkes ansatte hun endnu en. vil vi fastholde alle vores tillidsvalgte Siden stødte også ægtemanden Henning Longet til arbejdspladsen. På grund det på, at netop de også af er en vigtig del af svigtende bilsalg havde han mistet sit job løsningen. som salgschef hos SMC Biler i Odense, og det lå lige for at indarbejde ham i familiei perioden er der lavet målrettet kampagner hvor vi bl.a. har besøgt foretagendet. medlemmerne Advokatkontorer, Boligforeningskontorer, I dag er på der fire fuldtidsansatte og to del- Organisationer og Privat praktiserende læger. tidsansatte på avisen. Der er tegnet 139 overenskomster inden for HK/Privats område i 2011 og HK Bladet Midt var med, da der blev tegnet overenskomst med Ugeavisen Lokaljournalen i Otterup. Redaktør Pia Longet og faglig konsulent Ole Pedersen. HK MIDT BLADET MARTS 2012 Pia Longet har i sin tid som lønmodtager selv haft god gavn af sin fagforening. Derfor har hun heller al Der er bl.a. blevet uddelt et kalenderlys med teksten Overenskomst - selvfølgelig! været i tvivl om, at Lokaljournalen skulle have en overenskomst. Her er Pia Longet fotograferet samme Det nummer af Lokaljournalen, der blev faglig konsulent 50i % reglen ermidt, en grov diskrimination af vores medlemmer, da reghk/privat Ole Pedersen. sendt på gadenmed den 28. var 4 års ju Det luner enfebruar, god fagforening len kun findes på HKs område. Pia Longet kan stadig blive helt høj ved pelthen ikke kunnet se, hvor vi skull i bilæumsnummeret en kold tid og trods finanskrise og fald i annonceindtægter tror Pia Longet tanken om, at den virksomhed, som hun pengene henne. Vores medlemmer i BUPL s A-kasse gik i strejke i efteråret 2011 fuldt og fast på avisens fremtid. Tallene pe- har skabt sammen med sine ansatte, nu gider findes imidlertid en såkaldt Påger trods af rigtig mange gode tiltag og kampagner må vi desværre pga.fire overenskomstkonflikt, i strejke omkring en måned. også i den retning. ver arbejde til fuldtidsansatte og ogde tovar delringsordning for arbejdsgivere, som konstatere, at vi fortsat mister i den private Det første år blev detmedlemmer til et underskud påsektor. tidsansatte. Medlemmerne og HK/Privat Midt lavede en at aktion tegnei forbindelse overenskomst, så de gradv med BUPL s ordinære generalforsamling, vi deltepensionsindbetalinger løbesedler kr., i det næste år gik regnskabet - Jeg har aldrig været i tvivl om, at vi selv- hvor indføre til de i nul og siden har Lokaljournalen kunnet følgelig skalud have overenskomst. HK stårat desatte. Det igjorde Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 gjorde HK/Privat meget for atenfortælle BUPL-medlemmerne, HK ansatte A-Kassenudslaget for Pia Lo præstere mindrepå,overskud. for mig somvarmin engel, jeghele fik landet. hjæl- Omkring overenskomsten tydeligt opmærksom at vores krav om 50 % reglens afskaffelse i konflikt, somfordi dækkede en uge efter ind-blev tegnet. Longet ikke et stor pen, da jeg gik havde allermest brug forkom det. skullepia kæmpes nu. gør Denne indsats blevnummer genoptagetud til overensde forlig, og overenskomsten i hus. af sin status som iarbejdsgiver. På LokaljourDerfor er det også underligt at komme over Danmarks flotteste ugeavis komstforhandlingerne Både sektorens politikere, tillidsfolk nalen er ingen vigtigere end de andre, og på den anden side af bordet, siger Pia Lon- Ambitionen var i sin tid at gøre Lo og faglige konsulenter blev sat ind i kampen mod 50 % reglen, og vi I 2012 fik vi også luftet vores faner nogle gange. Socialpædagogeralle får det samme i løn. Der er også indført get. nalen til Fyns flotteste ugeavis. Et n arbejdede hårdt på at skaffe højeatstemmetal. lykkedes at få den nes Landsforbund havde besluttet, vedi de landsdækkende lønforoverskudsdeling, sådan en del afdetavisens Hun understreger samtidig, at hun kig på Lokaljournalen afslører, at ma højeste stemmeprocent nogen sinde. handlinger, at fremsætte krav om, at vores medlemmer skulle overskud deles ligeligt mellem de ansatte på en lille virksomhed som Lokaljournalen er på målet. Der sætbruges en kraftigere tes op på i arbejdstid uden lønkompensation. måneders for- og der arbejdes sti avisen. nødt til at passe omkostningerne, og at Efter tere 14 kvalitet papir, - Jeg glemmer aldrig, da vi præsterede derforderfor også haruden indgået økonomiske avisenshklayout. Sektoren valgte handling, der kunne opnås enighed,med fremsendte kondet første overskud. Vi regnede efter og reg- ogbetragtninger i overvejelserne om11.atjuni. indgå Lokaljournalen synligheden morfliktvarsel med virkning fra 144 HK ere -gik i strejke. Afde- har helt klart e nede efter, og sluttede med at kunne udbetid her skabens skyld atoverenskomst. Slå lingens lokaler blev flittigt brugt til fællesmøder m.m.,i området. og der blev Faktisk vil jeg ge tale kr. til os hver. Det var ikke så me- Det der har været afgørende for, at vi give endnu en ekstra avis, ja faktisk bunden ud af 50 % arrangeret faneopstilling med deltagelse fra alle afdelinger foran get beløbet, men følelsen af at have præste- ikke har indgået overenskomst noget før, Pia Longet. z reglen ved et fint fade mødelokaler, hvor SL-ledelsen holdt møder. Konflikten varede i ret noget sammen, siger Pia Longet. er pensionsindbetalingerne. Jeg har simstelavnsarrangement, 2½ uge, og på intet tidspunkt var der vaklen i geledderne. Den 27. som blev holdt for vojuni kl. 03:30 blev protokollatet underskrevet og sendt til urafstemres medlemmer og ning. Betalt frokostpause blev bibeholdt. 93 % af medlemmerne af12 deres familier. gav deres stemme med et stort ja, og arbejdet blev genoptaget. >>> hkbladetmidt copy.indd 12 Å R S B E R E T N I N G

22 Branchesektioner aktiviteter Brancheklubberne får et rådighedsbeløb fra HK Midt, som har et ønske om at faglige og uddannelsesmæssige arrangementer sættes i højsædet. Klubberne har i perioden afholdt forskellige arrangementer til stor glæde og nytte for medlemmerne. Klubberne åbner gerne deres aktiviteter for sektorens/afdelingens medlemmer. IT, Medie & Kommunikation samt Grafisk Kommunikation Foredrag om Tips og Tricks i InDesign Besøg på Plakatmuseet i Den Gamle By i Århus Foredrag om Iværksætteri nyttig viden for freelancere eller andre med tanker om at starte op for sig selv. Foredrag/kursus om Interaktive pdf er, Lightroom og Brug din ipad samt sidste nyheder i programmerne InDesign og Photoshop. Rundvisning på Det Kgl. Bibliotek i København, samt besøg hos Danmarks eneste håndbogbinderi-lærling. Afsluttede med besøg på Arbejdermuseet. Rundvisning på den gamle LO-skole i Helsingør Foredrag om Dynamic Web Arbejdet på at få eleverne på de Grafiske linjer på SydDansk Erhvervs Skole knyttet tættere til klubben. Foredrag v/skuespiller Jens Arentzen med Empati fører til vækst i samarbejde med SamData. Produktion Foredrag på Odense Politigård med efterfølgende rundvisning og besøg på deres museum. Forårstur med Sæl-safari i Vadehavet Besøg på Taulov postcenter Odense Zoo, hvor der blev sagt godnat til dyrene Guidet rundvisning og hele historien om Den Gamle By i Århus I samarbejde med andre brancheklubber blev der arrangeret en studietur til Stockholm. Forinden afrejsen var der 3 studiekredsaftener med relevante emner om det svenske arbejdsmarked. Besøg på Fattiggården i Svendborg, Sindshospitalets museum i Middelfart og Terrariet i Vissenbjerg Tur til Elmuseet i Tange og HK-museet i Odense Koncert med Postorkesteret i Odense Herunder ALU (Arbejdsløshedsudvalg under ITMK), der har besøgt forskellige udstillinger, Middelfart Museum, Fåborg Miniby, Veteranjernbanen, Fattigmandsmuseet og Langelands Fortet. Privat Service Stiftende generalforsamling med foredrag af Bubber om at se positivt på verden og dens udfordringer i samarbejde med Transport & Turisme Besøg på Ditlevsdal Bison Farm. Foredrag om Personlig branding. 22 ÅRSBERETNING

23 Branchesektioner aktiviteter Sundhed & Velvære Brancheklubbestyrelsen lader formandsposten gå på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Information om arbejdet på HC Andersen klinikken Besøg på træningscenteret Hollufgaard Foredrag om Kvinder og hjertesygdomme hos Hjerteforeningen Foredrag om diabetes og almindelige hudsygdomme. Forbundskonsulent Charlotte Meyer førte os igennem en snak om løn- og overenskomstforhold for området. Foredragsholder Leif Nilsson fortale om sit ophold på Rågelund drengehjem fra 1940 og 11 år frem. Foredrag ved reumatolog Jannie Bier om gigtsygdomme. Besøg på Ditlevsdal Bison Farm. Akademimerkonomerne Unikke arrangementer, hvor man efterfølgende kunne sige farvel til tilfredse medlemmer. Besøg på Nyborg Slot og Valdemar Slot som emmer af Danmarks historie Virksomhedsbesøg hos vinbonden på Skærsøgård Tur til Avernakø med taxitraktorvogn rundt på øen Besøg hos Stentemose gartneri, hvor vi fik inspiration til at anvende de biologisk dyrkede planter. Bag murerne i fængslet på Søbysøgård. Virksomhedsbesøg på chokoladefabrikken Summerbird LAK - tværgående Arrangementer der giver værktøjer til erhvervsaktive på arbejdsmarkedet. Arrangementer der giver værktøjer til erhvervsaktive på arbejdsmarkedet. Kursus i Konflikthåndtering og Forstå din chef og Kulturel Branding Afholdt populære og selvudviklende kurser som Mindfullness og Stresshåndtering Foredrag om romaer en minoritet i EU. I samarbejde med Organisationer. Virksomhedsbesøg hos Post Danmark i Odense Kursus i digitale medier som LinkedIn og Twitter Kursus i Konflikthåndtering og Forstå din chef og Kulturel Branding Afholdt populære og selvudviklende kurser som Mindfullness og Stresshåndtering Foredrag om romaer en minoritet i EU. I samarbejde med Organisationer. Virksomhedsbesøg hos Post Danmark i Odense Kursus i digitale medier som LinkedIn og Twitter AKADEMIMERKONOMERNE midt > > > ÅRSBERETNING

24 Branchesektioner aktiviteter DLF - tværgående Transport & Turisme Besøg bag kulisserne i Odense Zoo, med fokus på vandrensning. Bag pingvinernes og søkøernes fantastiske hjem. Besøg på Ejby Mølle. Vandrensning af humanitært spilde vand fra det meste af Odense kommune. Virksomhedsbesøg hos Glud og Marstrand i Odense for at undersøge emballage til fødevarer. Studietur til Stockholm Besøger de nye laborantelever på Kold College, og er deltager ved dimensionen med en gave når de får overrakt deres eksamensbeviser. Besøg på Konnerup Chokoladefabrik. Carl Th. Pedersen, dr.phil, lektor emeritus fra Syddansk Universitet tog os med ind i krydderiernes kemiske univers. Stiftende generalforsamling med foredrag af Bubber om at se positivt på verden og dens udfordringer i samarbejde med Privat Service. Foredrag ved direktør Henrik Lehmann Andersen, Odense Zoo om værdibaseret ledelse for derefter at sige godnat til dyrene. Foredrag ved direktør John Bergholdt (busselskab) om transport og logistik. Organisationer Transport & Turisme Foredrag om romaer en minoritet i EU. I samarbejde med LAK Foredrag om Trafficing, handel med kvinder v/fonden Safe & Alive og EU-parlamentariker Britta Thomsen. Studietur til Stockholm Besøg på Arbejdermuseet og Det Nye Operahus i København Foredrag om Kvinder og hjertet, og senere om Depression. Medlemsfest i anledning af klubbens 25 års jubilæum. Juletur til Den Gamle By i Århus og besøg på Aros Kunstmuseum. Udvalgets formål er: at skabe debat om faglige emner på tværs af faggrupper at lave tværfaglige arrangementer at styrke samarbejdet brancheklubberne imellem Aktiviteter: Guidet Byvandring i Odense Midtby Foredrag med skuespiller Susse Wold om hendes bog Fremkaldt Foredrag og rundvisning på byggepladsen Odins Bro i Odense Foredrag om Kvinder og Hjertet 24 ÅRSBERETNING

25 ÅRSBERETNING

26 AF PIA THURØE HK/Handel Midt Handels sektorbestyrelse i Midt kan se tilbage på de foregående 2 år som begivenhedsrige, udfordrende og bestemt ikke kedelige. Der er sket en del forandringer både lokalt i sektoren og på forbundsplan i løbet af perioden. Ved generalforsamlingen i 2011 fik handelssektoren i Midt ny formand denne gang en kvinde, Pia Thurøe. Pia har tidligere været ansat som organisator i handelssektoren. På medarbejdersiden har man været ramt af længerevarende sygdom samt barsel i Dette har selvfølgelig gjort sektoren sårbar og vanskeliggjort et kontinuerligt flow af initiativer og kampagner, men ved en ekstra arbejdsindsats af de tilstedeværende medarbejdere, lykkedes det alligevel at gennemføre de fleste af de aktiviteter, som sektoren havde planlagt. I foråret 2012 skete der nogle omrokeringer på medarbejdersiden, og der faldt i løbet sommeren ro på sektoren. De unge Skal vi bevare en stærk fagbevægelse skal vi have fat i de unge både som medlemmer og som fagligt aktive. Derfor gør vi i handelssektoren meget ud af at få indmeldt alle relevante elever i 2 årlige ringekampagner af ca. 3 dages varighed. For at vise eleverne at vi sætter pris på, at de har valgt at tage en handelsuddannelse, besluttede bestyrelsen i handel at starte en kontinuerlig indsats med at besøge færdigudlærte elever på deres arbejdsplads med en gave og lidt information om fordelen ved at blive i HK - også efter endt læretid. Indsatsen er blevet vældig godt modtaget, og det er besluttet, at den fortsætter. I 2011 har vi også brugt en del tid på at finde netværkskoordinatorer blandt eleverne - i samarbejde med forbundets ungdomskonsulent og vores egen. Det lykkedes at finde 5 interesserede elever, som gennemgik en kursusweekend på Christiansminde. I foråret 2012 er der blevet oprettet en facebookgruppe for netværkskoordinatorer, men desværre er det umådelig svært at få eleverne til at engagere sig, så der skal gøres endnu mere i de kommende år for at skabe noget mere interesse for networking. Udover elever er det vigtigt at få informeret de mange fritidsjobbere i f.eks. butikkerne om deres rettigheder på arbejdsmarkedet og med lukkelovens afskaffelse, bliver der flere og flere af dem. Derfor har vi i 2011 bl.a. været rundt og besøge tankstationer i hele Midts område og størstedelen af dem, vi havde kontakt med, valgte et gratis ungdomsmedlemskab af HK Handel, som jo bl.a. giver dem adgang til de mange fremragende kurser, som HK Ungdom arrangerer. Jobpatruljens arbejde har også givet anledning til større interesse for medlemskab af en fagforening og fremadrettet har vi i Handel Midt planer om at besøge især discountbutikkerne i løbet af 2013 for at sætte fokus på overenskomst og rettigheder for de unge. Tillidsvalgte I forhold til valg af TillidsRepræsentanter er det en realitet, at der bliver færre og færre fuldtidsansatte i butikkerne og flere og flere fritidsjobbere. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi får sat fokus på de unges rettigheder og får dem organiseret, så vi har mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter selv i de butikker, hvor der ikke er mange faste medarbejdere. Ved udgangen af 2012 har vi 42 tillidsrepræsentanter og 58 arbejdsmiljørepræsentanter. Kontakten mellem afdelingen og de tillidsvalgte foregår løbende både skriftligt og mundtligt via mails, nyhedsbreve og de 4 årlige kvartalsmøder, der bliver holdt her i afdelingen og sidstnævnte møder er i høj grad præget af de emner, som optager vores medlemmer ude på arbejdspladserne. TillidsRepræsentantUdviklings- Samtaler tager formanden sig af, og det er et vigtigt redskab til at få afstemt forventningerne til hinanden, så vi sikrer at alle får den opbakning, de har behov for i hvervet som tillidsrepræsentant. Fremadrettet er det planen, at der skal afholdes lignende samtaler med arbejdsmiljørepræsentanterne, da rigtig mange af dem slet ikke har kontakt til afdelingen og derfor ikke er klar over de 26 ÅRSBERETNING

27 mange muligheder for kurser og udddannelse, der ligger i sektoren. Synlighed Medlemmerne skal se, vi er til stede. Derfor er synlighed på arbejdspladserne og i det offentlige rum vigtigt. I efteråret 2011 drog alle sektorer til Ærø for at besøge arbejdspladser, og et fællesarrangement for medlemmer afrundede dagen. HK dagen er et andet eks. på vigtig synlighed, hvor vi i 2011 besøgte de praktiksteder, som man ikke kan ringe til, for at få organiseret elever. Bestyrelsesmedlemmer fra handelssektoren deltog i 2011 i årets julekampagne, hvor julearbejdstidsbestemmelserne blev delt ud i butikkerne i gågaderne i større byer samt centrene. De ansatte bliver glade for besøget, hvor vi har lidt slik med. I forår og sommer 2012 har bestyrelsen i handel deltaget i forskellige markeder med HKs salgsvogn og det er besluttet, at der også i 2013 skal være deltagelse i større arrangementer på Fyn og i Fredericia. Udover markeder og kampagner på arbejdspladser i vores område har vi i bestyrelsen haft fokus på vores markedsføringsstrategi i Handel Midt. Vi har oprettet en Facebook-side, som vi håber kan bidrage til at flere af vores medlemmer deltager i de arrangementer, vi laver i afdelingen. Artikler i HK Midts blad har vi haft bl.a. omkring discountkæden Aldi, og formanden har haft artikler og synspunkter i medierne omkring emner som lukkelov, børnepasningsproblematikken for butiksansatte, virksomhedspraktik/løntilskudsjob på bekostning af ordinære jobs, dilemmaet omkring salg af tobak og spiritus af unge til unge, problematikken omkring accept af lønnedgang for lavtlønnede medarbejdere o.s.v > > > ÅRSBERETNING

28 Overenskomstfornyelse 2012 Den 24. oktober 2011 afholdt HK Handel OK-konference i Vejle for tillidsvalgte med det formål at få diskuteret de temaer, som var vigtige at få med til forhandlingerne af overenskomstfornyelsen i 2012 på hhv. butiksoverenskomsten og kontor/lageroverenskomsten. Fra HK Midts område deltog 14 tillidsvalgte på konferencen og nogle af de emner, der blev diskuteret var bl.a. mere i pension, forskudttidstillæg, seniorordninger og bedre uddannelsesvilkår. Resultatet af de svære forhandlinger henover årsskiftet og i starten af 2012 endte for butiksoverenskomstens vedkommende bl.a. med en lille positiv regulering af mindstelønnen, en stigning af anciennitetstillægget, ren arbejdsgiverbetalt forhøjelse af pensionsbidrag m.m. På det uddannelsesmæssige område er der bl.a. sket forbedringer i forhold til retten til at opspare frihed til selvvalgt uddannelse. Derudover er der blevet ansat 4 uddannelsesambassadører 2 i Handel og 2 i DEA, der i overenskomstperioden har til opgave sammen at øge interessen hos arbejdsgiverne og medarbejderne i overenskomstdækkede virksomheder for at videre- og efteruddanne de ansatte. Kongres 2012 HK Handel havde forbundssektorkongres i oktober 2012, hvor daværende forbundssektorformand Jørgen Hoppe samt næstformand Herdis Poulsen gik af pga. alder. Som følge af et budgetunderskud på over 4 mill, blev der på kongressen stillet forslag om at nedlægge den fuldtidsbetalte næstformandspost og i stedet vælge en næstformand blandt de eksisterende 7 sektorformænd i afdelingerne. Forslaget blev stemt igennem og efterfølgende er Hanne Mathiasen fra Sydjylland blevet valgt som næstformand i forbundssektorbestyrelsen. Per Tønnesen, som var formand for Handel Hovedstaden blev valgt som forbundssektorformand. Kongressen besluttede også at dedikere sig til at blive den organiserende fagforening og i løbet af 2013 vil alle politikere og medarbejdere blive uddannet til at organisere. 28 ÅRSBERETNING

29 Kurser/arrangementer Ud over vores fælles arrangementer i forbindelse med afholdelse af TV-året 2012 har HK Handel, som den eneste sektor i Midt, udbudt 4 forskellige kurser i FIU-regi for vores medlemmer. To af kurserne var meget populære, Assertion (øge personlig gennemslagskraft) og Personlig effektivitet, hvor sidstnævnte havde venteliste for deltagelse. Alt taget i betragning, har de sidste 2 år været udviklende og dynamiske i vores lokale sektor og vi er fulde af gåpåmod og lyst til at efterleve handelskongressens mål om at være synlige og organiserende, da det i forvejen er den ånd, vi arbejder efter! I samarbejde med brancheorganisationen HK Handel Merkur blev der i efteråret 2012 afholdt et foredrag med skuespilleren Ellen Hillingsø, som blev udbudt til alle sektorer pga. lille tilslutning fra handels medlemmer. Medlemsudviklingen Går desværre den forkerte vej. Vi mister medlemmer i handel hver måned og den hyppigste begrundelse er prisen på kontingentet. Hvis man ser på det samlede medlemstal i handel Midt havde vi i 2011 en fremgang på 3%, men det skyldes i høj grad vores store indsats overfor fritidsjobbere. De færre fuldtidsbeskæftigede og flere deltidsbeskæftigede i butikkerne afspejles i medlemstallene. Vi havde en stigning i deltidsmedlemmer på 39% i 2011 og et fald i fuldtidsmedlemmer på 7%. Disse tal er begge faldet i 2012 hvor antal deltidsmedlemmer kun er steget med 10%, men til gengæld er faldet i fuldtidsmedlemmer kun 4%. Vi har i handel Midt haft et medlemsfald på 2%. ÅRSBERETNING

30 AF BRITA ANDERSEN HK/Stat Midt BERETNING 2011 Medlemmerne er det helt centrale for arbejdet i bestyrelsen. Vi gør, hvad der er muligt, for at påvirke de vilkår medlemmerne har på arbejdspladsen. Vi har i perioden afholdt 10 bestyrelsesmøder. Arbejdet styres bl.a. af de overordnede kongresbeslutninger og de deraf følgende handlingsplaner. Ligesom ønsker fra medlemmer og tillidsvalgte er med til at danne grundlag for planlægningen af sektorens aktiviteter. I HK Stat Midt var der 45 tillidsrepræsentanter, 49 arbejdsmiljørepræsentanter og 25 kontaktpersoner. Alle sammen personer som har valgt at yde en ekstra og meget vigtig indsats for deres kolleger på arbejdspladsen. For at understøtte de tillidsvalgte tilbyder vi løbende temadage med aktuelle emner, f.eks. arbejdstidsregler og lønforhandlinger. Vi havde selvfølgelig også gennemgang af OK11, som Rita Bundgaard stod for. To gange i løbet af 2011afholdt vi kurser i organisering for tillidsvalgte. Begge gange gode kurser med engagerede deltagere. Det er vigtigt, at de tillidsvalgte er klædt på til at kunne tage snakken på arbejdspladsen om vigtigheden af medlemskab og overenskomster. Samarbejde på tværs af afdelinger, resulterede i 2012 i en studietur for tillidsvalgt til HK Stat Hovedstaden sammen med HK Stat Sydjylland. I alt 72 tillidsvalgte fik mulighed for at netværke og udveksle erfaringer, samtidig med berigende oplæg fra bl.a. Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen), samt en grundig gennemgang af pensionsordningen hos Sampension. Det er af stor betydning for os, at vores tillidsrepræsentanter gennemfører TR uddannelsen - gerne i løbet af det første år som valgt. Dette for på bedst mulig måde at kunne varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Eleverne fik som noget nyt, et særligt fokus i HK-dagen i september, var øremærket til eleverne. I Stat Midt koncentrerede vi os om Odense, hvor vi besøgte så godt som alle elever. En god snak om deres oplevelser og udfordringer på arbejdspladsen. Fulgt op af en invitation til en tema-dag for elever. Temadagen blev en succes, 35 ud af ca. 50 elever deltog. Ungdomskonsulenterne fra Midt og Stat stod for programmet. Der blev blandt andet diskuteret A-kassse regler og fremtidsmuligheder for HK erne samt vigtigheden af at fortsætte uddannelse/udvikling, når de var udlært. Der var en god og livlig debat. Dejligt at arbejdspladserne støttede op og gav eleverne mulighed for at deltage. Dagen fik som afslutning en rigtig god evaluering. HK Stat Midt har så vidt muligt besøgt alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i Vi brugte besøget til, at få overblik over hvorledes miljøarbejdet er påvirket af den nye arbejdsmiljølov fra 30 ÅRSBERETNING

31 oktober Der var ikke endnu de store ændringer i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Retten til at få et 1½ dags kursus om året, skal der arbejdes på bliver fulgt, dette tilbud var der ikke mange som fik af arbejdsgiveren. Et andet ønske med besøgene, var at knytte tættere bånd til AMR og opfordre til samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Alle nyvalgte AMR er får besøg af sektorformanden hurtigst muligt efter valget, med en intro til arbejdet, en snak om udfordringerne på arbejdspladsen samt en præsentation af uddannelsen i HK regi for arbejdsmiljørepræsentanter. Af medlemsarrangementer har der været, Forandringer og Samarbejde med Steen Broen Jensen, Mindfulness med Pernille Rasmussen, og Gitte Koldtoft var aktuel med Hellere dø af grin end af stress, som blev afholdt i Odense og på Ærø. Sidst men ikke mindst, var vi i kontakt med rigtig mange medlemmer, når vi besøgte arbejdspladser. Hvad enten det drejede sig om generalforsamlinger eller mere uformelle snakke, når vi gik rundt på arbejdspladserne. BERETNING 2012 Efter et langt tilløb er der kommet rigtig godt gang i indsatsen for ledere i staten. Første punkt var at få lederne registeret, for at de kan få relevante tilbud - både centralt og lokalt. Opgaven blev løst efter grundigt arbejde af tillidsrepræsentanter og faglig sagsbehandler. Den første temadag har været afholdt af HK Stat i København. Ligeledes er der i 2013 planlagt temadage lokalt i samarbejde med HK Kommunal Midt. Tilbuddet til eleverne fortsatte i 2012, vi afholdt igen elevkonference i samarbejde med ungdoms-konsulenten fra HK Stat. Vi havde igen rigtig god tilslutning, som resultat af opbakningen fra arbejdsgiverne. Årets tema var, Den gode praktikplads. hvilken indsats kræver det af den enkelte at få et godt forløb? Det var en fornøjelse at opleve de unge menneskers engagement dagen igennem der var en megen fin evaluering af dagen efterfølgende. I løbet af året har der været flere nyvalg af TR ere, alle har været til en intro samtale med afdelingen, så de bliver hjulpet godt i gang med arbejdet. > > > ÅRSBERETNING

32 Samtlige tillidsrepræsentanter blev af 2 omgange inviteret til en udviklingssamtale. 20 har i årets løb taget imod tilbuddet om en individuel samtale, ud over de faglige udfordringer lagde vi særlig vægt på at tale TR grunduddannelse med de som mangler at gennemføre den. De resterende TR ere vil i 2013 blive geninviteret til en samtale. Arbejdspresset i det daglige har stor betydning for vilkårene for vores tillidsvalgte, stadig oftere oplever vi, at de har svært ved at deltage i faglig opdatering i afdelingen, hvilket ellers er yderst vigtigt, for at de er klædt på til deres opgave med at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. OK13 tog sin begyndelse i foråret. Tillidsrepræsentanterne skulle klædes på til at tage snakken med kollegerne på arbejdspladsen om ønsker og krav. Vel vidende at udsigten til forbedringer ikke var de bedste. Der ventes i spænding på resultatet. TR strukturen på statens arbejdspladser er fortsat udfordret. Flere medlemmer får TR ere som geografisk er langt væk, og som følge deraf har medlemmer og TR ofte forskellige afdelingstilhør - en udfordring vi i afdelingerne skal takle. 32 ÅRSBERETNING

33 HK Stat afholdt kongres i Der var stor interesse for at deltage blandt medlemmerne, vi fik ved generalforsamlingen valgt en meget engageret delegation, som drog til kongres i Nyborg. På kongressen blev der blandt meget andet valgt ny formand Rita Bundgaard og næstformand Peter Raben. handlede om forflytning af vores medlem til Ringkøbing. Ligebehand-lingsnævnet fandt, at der var tale om aldersdiskriminering, vores medlem blev tilkendt kr. i erstatning. Igen har vi set at nogle af statens arbejdspladser i årets løb er blevet centraliseret. Det betyder afskedigelse og forflytning af de ansatte. Ofte er det svært at forstå, hvilken gevinst det er for samfundet, når beslutninger og tilsyn skal styres langt fra opgaven. Et er dog sikkert, det har store konsekvenser for de medarbejdere, som efter mange års ansættelse pludselig skal pendle 2 timer hver vej for at komme på arbejde. Det er for første gang lykkedes at kapre overenskomst fra Prosa, i forhold til Byttelandaftalen. Efter stort arbejde fra TR og sagsbehandler kunne vi i afdelingen bevise at HK havde over 50 % af medlemmerne ved IT-center Fyn. Velkommen til denne nye gruppe. HK Stat har vundet 3 ud af 5 sager om aldersdiskrimination i SKAT. En af dem var fra HK Midt, sagen startede i Sagerne ÅRSBERETNING

34 HK/Ungdom Midt 2011/2012 har været en aktiv periode i HK Ungdom Midt. Netværket af aktive er vokset støt, og der har været en høj grad af gejst og et engagement, der har ført til øget aktivitet i vores afdeling, hvilket jeg med stor glæde og fortsat optimisme her kan berette om. Vi har i HK Ungdom Midt besluttet, at vi ikke ønsker at have en bestyrelse, da vi ser flere styrker og bedre muligheder i at være netværksbaseret. På denne måde er der plads til alle, og der er plads til at arbejde med det, som man ønsker - arbejdet bliver dermed mere frit, hvilket er motiverende for de aktive, som jo er frivillige og vi oplever, at vi på den måde får flere aktive. I efteråret 2010 afholdt vi for første gang weekend-/aktivkonference for de aktive. Dette viste sig at være et rigtig godt initiativ, der, udover at styrke sammenholdet i aktivgruppen, også var med til at skabe overblik og en god grobund for det fortsatte arbejde, hvorfor vi gentog konceptet i efteråret Der blev her fastlagt visioner/mål for det fremtidige arbejde samt udarbejdet div. vejledende retningslinier i ungdomsarbejdet samt planlagt møder og aktiviteter for Kurser og arrangementer Vi har haft en del kurser i HK Ungdom, og disse er i løbet af 2011 blevet mere og mere populære ofte så populære, at de har været overbooket, og det er vi rigtig glade for det betyder jo, at vi gør en forskel for rigtig mange unge! Der har desuden været Møde for nystartede elever om, hvad de kan forvente sig af elevtiden herunder rettigheder og pligter, møde vedr. uddannelsesplaner samt muligheder efter endt elevtid. Netværket arrangerede på eget initiativ Færdselsrelateret førstehjælp i foråret 2011, hvilket blev så stor en succes, at vi måtte oprette et ekstra kursus. Efterfølgende har vi fast haft kurset forår og efterår og oplevet, at vi af flere gange har måtte opgradere deltagerantallet. I efteråret 2011 arrangerede vi Får du for lidt? et overenskomst- og Teatersportsarrangement, hvor der var fokus på de unges rettigheder på arbejdsmarkedet. Der var ca. 50 unge deltagere, og vi fik rigtig gode tilbagemeldinger efterfølgende. Det var en succes! HK Ungdom Midt har desuden været synlig og aktiv ved: 1. maj arrangement i Ansgar Anlæg, hvor vi i 2011 havde et skydetelt og i 2012 skrivekonkurrence på gamle skrivemaskiner fra HKs museum vi har ved begge arrangementer fået gode snakke med mange unge mennesker og medlemmer med hjem! Eventyrløb, hvor vi var med til at lange pølser og brød over disken til de løbende medlemmer. Derudover var vi rundt på pladsen og delte HK Ungdom drikkedunke ud, hvilket gav en del opmærksomhed og mange gode snakke. Af afholdte kurser kan bl.a. nævnes: Lynlæsning, præsentationsteknik, Eksamensteknik, Personlig branding, Få styr på tiden alle kurser med positiv modtagelse og efterfølgende god og positiv kritik. Sponsordag i Næsby Boldklub, hvor vi også fik nogle snakke med både unge og ældre. Skills Show 2012 i OCC, hvor HK Ungdom deltog for at sætte fokus på de merkantile fag. 34 ÅRSBERETNING

35 På HK Ungdoms stand havde vi en lille test: Hvad gør dig glad?, og denne test gav anledning til nogle gode og inspirerende snakke med de unge. Kampagner Vi har i perioden haft fokus på elevforeninger, og Tim og Julie har været på visit hos diverse elevforeninger og fået nogle gode snakke til elevforeningen i Kommunal har vi også haft Michael fra A-kassen med. Der har været efterspørgsel på besøg af HK Ungdom - meget positiv oplevelse. I foråret 2012 blev kampagnen Kidnapperbussen gennemført, hvor vi i en minibus kørte Fyn/Fredericia rundt og hentede unge, som ønskede at være med til at opstarte netværk inden for Handelssektoren. De blev alle kørt til HK på Lumbyvej, hvor vi havde en hyggelig aften med gode snakke om HK samt opstart af netværk, hvilket resulterede i opstart af en mindre aktivgruppe, som arbejder med initiativer inden for butik og handel. Erhvervsskolebesøg HK har tradition for at besøge erhvervsskolerne, hvor HKs ungdomskonsulent og en faglig medarbejder er inde i klasserne for at fortælle om fagbevægelsen, det danske arbejdsmarked, fritidsjobberes rettigheder, jobsøgning samt arbejdsmiljø. Dette er i større og større omfang blevet en succes på flere skoler, hvor vi er ude flere gange om året HK Ungdoms Landsudvalg I efteråret 2011 afholdt HK Ungdom kongres, hvilket fik en stor betydning for HK Ungdom Midt, der for første gang i flere år blev fuldtalligt repræsenteret i det landsdækkende ungdomsarbejde. HK Ungdom Midt fik besat de to pladser, der er i Landsudvalget af hhv. Maja Aagaard Nielsen og Camilla Neppl og de to suppleantpladser blev også besat af hhv. Helene Holst Jørgensen og Jesper Brokmann Kristensen. HK Ungdom Midts formand, Julie Christensen, blev valgt til næstformand for Landsudvalget. Traditionen tro (siden 2010) har vi i både 2011 og 2012 haft Julekampagne i Rosengårdcentret, hvor dagen var sat af til julegaveindpakning på Store Torv. Vi sætter her fokus på travlheden for de butiksansatte og forsøger at sprede lidt af vores juleglæde og overskud - på trods af travlhed og julestress, er det vigtigt, at vi husker at være gode ved hinanden, og at et smil i en travl og stresset periode er af stor betydning. Der er begge år kørt Jobpatrulje - med Tim som koordinator. Aktive fra netværksgruppen har været med i koordineringen af patruljen og også været med ude i marken. HK Ungdom har det sidste år været meget optaget af oplysning til de unge oplysning om bl.a. Den Danske Model og dens betydning for arbejdsmarkedet, og dette har været omdrejningspunktet for meget af det aktive arbejde oplysning og synlighed. Skolekontakt er et initiativ, som er igangsat af HK Ungdom i 2012 på baggrund af diverse undersøgelser, som viser, at mange unge ikke ved, hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen. Formålet er at undervise folke- og efterskoleelever i, hvordan det er at være ny på arbejdsmarkedet, og hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen. I 2012 havde vi 32 unge frivillige i HK Midt, der alle var med til at køre jobpatrulje i 2 uger, hvor vi var ude på forskellige arbejdspladser for at snakke med fritidsjobbere og for at se, om arbejdspladsen fulgte diverse love og regler. Desværre ses det ofte, i de mindre butikker/virksomheder, at der er en del fejl og mangler. Dette vil der selvfølgelig blive fulgt op på. Alt i alt en meget vellykket Jobpatrulje, som begge år har fået en del presse. Dette vil der blive arbejdet videre med. Som formand vil jeg til sidst sige, at det er dejligt at se den positive udvikling, der er i vores afdeling. Jeg er utrolig stolt af de mange unge, der er/har været aktive i afdelingen, og hver især har påtaget sig et ansvar, så vores mål og visioner kunne leves ud og ikke bare forblev på papiret. Facebook er et vigtigt redskab for HK Ungdom Midt vi opdaterer løbende siden og kommer her i kontakt med nogle af vores unge medlemmer. De digitale medier er vejen frem! Det er de unge aktive, der er med til at gøre en forskel for hele ungdommen ikke kun i Midt men også på landsplan. De unge aktive får hjulene til at køre rundt de er ganske uundværlige! ÅRSBERETNING

36 TV året 2012 Afdelingsbestyrelsen besluttede i 2011 et nyt tiltag for vores tillidsvalgte (arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter) samt medlemmer i afdelingen - vi ville etablere aktiviteter på tværs af de 4 sektorer. På medlemssiden blev det til 2 arrangementer - et forår og et efterår. Begge blev godt besøgt. I april startede vi ud med Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen arrangement med titlen Fremtiden - ikke mere - bare bedre, hvor Anne Skare gav os et positivt indspark i forhold til, at vi lever i en fantastisk tid med ekstremt mange muligheder. September bød på et foredrag med Danmarks måske mest morgenfriske mand, Morten Resen, med foredraget Elsk dit arbejde, her fik vi eksempler på, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til at skabe en arbejdsplads præget af arbejdsglæde og godt humør. Abdul Hantout kaster HK Midts tillidsrepræsentanter ud i lidt af hvert under seminaret Puds forman af, der blev afviklet som en del af TV-året I oktober holdt vi en konference på Christiansminde med titlen What s next - trivsel i forandringstider? Programmet var sat i scene af Dacapo, der tilbyder skræddersyede forløb til virksomheder og organisationer i forandring. Vi arbejdede med involvering og medinddragelse, vekslede mellem arbejde i plenum og i mindre grupper, der var interaktivt teater, historiefortælling, sang og musik. For de tillidsvalgte afholdte vi ligeledes 2 spændende arrangementer. Vi startede ud med Puds formen af - få din viden trimmet som tillidsvalgt. Her havde vi fællesoplæg med Professor Henning Jørgensen, fra Ålborg Universitet, Abdul Hantout og foredragsholder Vibeke Arensbak. Samtidig havde de tillidsvalgte mulighed for at byde ind på 2 ud af 3 workshop, hvor vi havde følgende emner på programmet: Arbejdsmiljøet i fokus, Uddannelse og Kompetenceudvikling og Har vi baglandet med. Alle workshop blev godt besøgt. Fokus var rettet mod rollen som tillidsvalgt, hvad giver os energi, kommunikation og kropssprog, forandring og trivsel. Der var meget positiv energi blandt de tillidsvalgte, og samarbejdet på tværs af områder og sektorer fungerede optimalt og gav god mening. Om aftenen havde vi fornøjelsen af foredragsholder Hugo Mortensen - der på underholdende vis berettede om episoder fra sit liv - og det havde bestemt ikke været kedeligt. Efter en evaluering af året i Afdelingsbestyrelsen har vi besluttet, at vi ønsker at forsætte det gode arbejde med aktiviteter på tværs af de 4 sektorer. Det var en dag med god og positiv energi, hvor mange aktive tillidsvalgte fik aktuel viden med hjem samtidig med et godt grin. Derfor er planen for 2013, at vi igangsætter 2 aktiviteter for de tillidsvalgte og ligeledes 2 arrangementer for vores medlemmer. 36 ÅRSBERETNING

37 Fiu-kurser HK Midt Handel sagde ja tak til 5 FIU-kurser: Personlig effektivitet gennemført Sociale medier: kursus for ledige gennemført Forhandling Assertion aflyst grundet for få tilmeldte gennemført Livet efter forandring på arbejdspladsen aflyst grundet for få tilmeldte Faglig virksomhed Kommunal: november 2012 HK Sydjylland Stat: september 2012 aflyst grundet for få tilmeldte Privat: oktober 2012 aflyst grundet for få tilmeldte Faglig kommunikation januar HK Sydjylland 30. oktober 1. november HK Midt TR-kurser: Faglig indsigt: Kommunal: marts 2012 Stat: marts 2012 i samarbejde med HK Sydjylland Privat: maj 2012 i samarbejde med HK Sydjylland Faglig indflydelse: marts 2012 HK Sydjylland november 2012 HK Midt Faglig træning: Afholdes KUN på Christiansminde grundet krav til AV-udstyr ÅRSBERETNING

38 Miljøsekretariatet Miljøsekretariatet har i 2011 og 2012 haft 2 medarbejdere - faglig sagsbehandler Marianne Frost og konsulent Helle B. Madsen. Sekretariatets hovedopgaver har været sagsbehandling indenfor arbejdsskadeområdet, vejledning om det rummelige arbejdsmarked, registrering af arbejdsmiljørepræsentanter indenfor alle sektorer samt sekretariatsbistand til afdelingens seniorer. henviser som udgangspunkt altid i første omgang til egen læge, når et medlem henvender sig med helbredsproblemer, da lægerne har pligt til at anmelde erhvervsbetingede sygdomme, blot på mistanke om der evt. kan være en sammenhæng mellem de symptomer og det arbejde man har - og vi vil gerne være med til at fastholde lægernes opmærksomhed på området. Arbejdsmiljørepræsentanter Ved indgangen til 2011blev kontakten og samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne, som hidtil havde været varetaget af arbejdsmiljøkonsulent Søren Guldborg overført til sektorerne. Arbejdet blev overført til sektorernes medarbejdere, som jo allerede i kraft af det daglige samarbejde med tillidsrepræsentanterne havde kontakten til arbejdspladserne. Der er i afdelingen registreret 330 arbejdsmiljørepræsentanter - Handel har 58, Privat har 115, Kommunal har 107 og Stat har 50 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsskadeområdet Ved udgangen af 2012 er der i afdelingen registreret 80 igangværende arbejdsskadesager. Af disse er 37 arbejdsulykker og 43 erhvervssygdomme. 12 af de erhvervsbetingede arbejdsskadesager er anmeldt som stress/psykisk sygdom. Det er fortsat uhyre vanskeligt at få anerkendt stress/psykisk sygdom som en erhvervsbetinget sygdom, idet sygdommen fortsat ikke er på Erhvervssygdomsfortegnelsen. Det der vanskeliggør anerkendelsen er, at der skal være tale om ekstraordinære store arbejdsmæssige belastninger, der må ikke være usikkerhed om sammenhængen mellem arbejdet og symptomerne, hvilket betyder, at Arbejdsskadestyrelsen lægger vægt på, om der tidligere har været psykiske symptomer/problemer. Et medlem har fået anerkendt psykisk sygdom på grund af følger efter voldsom og langvarig mobning og chikane. Vi Psykiske symptomer som følge af arbejdsulykker anerkendes i højere grad. Således er psykiske symptomer, opstået efter at have været udsat for røveri eller trusler, blevet anerkendt. Hvis sagerne ikke anerkendes kan det være nødvendigt at anlægge sag mod henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen. Vi er ligeledes opmærksomme på, om der i forbindelse med såvel ulykkerne som erhvervssygdommene kan pålægges arbejdsgiverne et ansvar for skaderne. Der ydes advokatbistand via forbundet fra eksterne advokater. - Ved udgangen af 2012 er 5 retssager under forberedelse. Arbejdet med arbejdsskadesagerne og de sociale sager har i 2011 og 2012 indbragt kr. til medlemmerne. Heraf udløste to enkeltsager henholdsvis kr. og kr. i erstatninger. Det rummelige arbejdsmarked Flest medlemmer henvender sig med problemer i relation til sygedagpengelovgivningen og administrationen af denne. Vi har fortsat medlemmer som mister deres arbejde under en sygeperiode og ender med at stå uden selvstændig indtægt, fordi deres helbredstilstand ikke er afklaret eller fordi kommunen ikke har fundet - eller godkendt en varig løsning på problemerne. Regeringen har netop fremlagt et forslag til sygedagpengereform, og det ser efter vores opfattelse fornuftigt ud. 38 ÅRSBERETNING

39 seniorklubberne psykiske netværk for fleksjobbere arbejdsmiljørepræsentant fleksjob arbejdsskade det rummelige arbejdsmarked Pr. 1. januar 2013 er reformen af førtidspensionsreglerne og fleksjobordningen trådt i kraft. Medarbejdere fra forbundet har været rundt til alle afdelinger og har orienteret om de nye regler. Kort fortalt vil der ikke blive tilkendt førtidspension til mennesker under 40 år med mindre, der er tale om meget alvorlig sygdom eller handicap, derudover skal der gennemføres et ressourceforløb på op til 5 år, før man kan få tilkendt førtidspension. Fleksjob vil fremover blive tilkendt for 5 år af gangen, hvis man er under 40 år. Hvis man er over 40 år vil det første fleksjob blive bevilget for en periode af 5 år, hvorefter der skal tages stilling til, om berettigelsen til fleksjobbet skal være permanent. Arbejdsgiveren vil ikke længere få tilskud til lønnen, men skal så kun udbetale løn til fleksjobberen for det antal timer, der reelt udføres arbejde. Fleksjobberen vil få suppleret lønnen med et flekslønstilskud fra kommunen, dog maximalt til overenskomstniveau. Umiddelbart er det HK s vurdering, at der ikke vil ske de store forandringer i lønnen, hvis man befinder sig i lønområdet indtil kr. Netværk for fleksjobbere I efteråret 2011 var der i HK Midt særligt fokus på fleksjobområdet. Der blev i såvel Fredericia, Svendborg som Odense arrangeret møder, hvor medlemmer - og ikke-medlemmer mod betaling kunne deltage. Møderne var meget velbesøgte og resulterede bl.a. i, at der blev etableret to netværksgrupper. Grupperne mødes efter behov og kommunikerer derudover pr. mail. I Odense er godt 36 medlemmer på maillisten og i Svendborg er godt 17 medlemmer på maillisten. Seniorklubberne Afdelingen har 4 seniorklubber i henholdsvis Fredericia, Svendborg, Vestfyn og Odense. Klubberne mødes 1 gang om måneden. Der er tale om arrangementer med vekslende indhold, musik og foredrag, ligeledes har Odenseklubben arrangeret en tur til Holland i august Marianne Frost fungerer som kontaktperson mellem klubben i Odense og afdelingen. Afdelingen har 2359 pensionistmedlemmer og 1101 efterlønsmedlemmer. Nedlæggelse af Miljøsekretariatet. Med virkning fra den 1. oktober 2012 er Miljøsekretariatet nedlagt som en selvstændig enhed og Marianne Frost og Helle B. Madsen er flyttet til gruppen af private sagsbehandlere. Arbejdsopgaverne er fulgt med, med den forandring, at vejledning og hjælp indenfor sygedagpengeområdet fremover alene vil ske til medlemmer som samtidig har en arbejdsskadesag. Det er samtidig besluttet, at arbejdsskadesagerne skal fordeles på flere medarbejdere. Et analysearbejde er blevet igangsat, som bl.a. har til formål at afklare, hvordan arbejdsskadeområdet på bedst mulig måde kan organiseres fremover. ÅRSBERETNING

40 AF MARY-ANN VANDSTED Arbejdsløshedskassen, lokalrådgivning og vejledning Når vi kigger på 2011 og 2012 er det igen år, der har været præget af både udfordringer og udvikling. Det skal dog understreges, at den mest fremtrædende og gennemgående udfordring er den alt for høje ledighed. I sidste beretning, kunne vi med bekymring skrive under A-kassen, at ledigheden i HK Midt var oppe på 4,5 %. Nu må vi så konstatere, at vi med udgangen af 2012 har en ledighed i HK Midt på 7,8 %. Det er selvsagt en høj ledighed, og den høje ledighed har desværre også været kendetegnet i hele denne beretningsperiode. Ikke nok med det, vi er også den HK afdeling med den højeste ledighedsprocent. Den høje ledighed, en afkortning af dagpengeperioden, akutpakken og akutjob er emner der selvsagt har fyldt en del i hverdagen, og vil være naturligt at komme ind på her. Derudover har der været andre store opgaver i denne beretningsperiode. For at fremhæve en yderligere stor opgave, vi har haft på A-kassens område, er det tilbagetrækningsreform og tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Samlet set må det konstateres, at der har været løbet stærkt for at nå i hus med tingene, og vi kan så heldigvis også sige, at vi er kommet i hus. Tilbagebetaling af efterlønsbidraget I 2012 kom der en ny tilbagetrækningsreform, der blandt betyder at alderen for overgang til efterløn er gradvis stigende. I den forbindelse blev der åbnet op for muligheden for at hæve efterlønsbidraget skattefrit i perioden maj til oktober Det betød, at vi i foråret 2012 har holdt rigtig mange efterlønsmøder for at orientere om den nye reform og om muligheden for at hæve det indbetalte beløb. Møder dels på vores tre adresser, men også på forskellige arbejdspladser. Selvom vi har holdt mange møder, var der også stor søgning på vores kontorer. Mange var i tvivl og ønskede en personlig vejledning. Spørgsmålene var mange, svarerne få, da det er et meget personligt valg, og handler om, hvad man tror på. HK holdningen var også klar, vi måtte vejlede, fortælle fakta men ikke råde til den ene eller anden løsning. Da vi nåede til oktober 2012 og det halve år var gået, hvor der var mulighed for at hæve skattefrit, kunne det konstateres, at der samlet i HK var ca. 45 % af medlemmerne der havde valgt at hæve sit efterlønsbidrag og derved ikke er med i efterlønsordningen mere. Efterlønsmøder Lokalrådgiverne holder to gange om året orienteringsmøder for de medlemmer der er på vej på efterløn. Møderne afholdes på alle tre adresser, og er alle velbesøgte møder. I perioden med tilbagebetaling af bidrag, var der blandt mange lidt forvirring om, hvad er hvad. Men disse møder er målrettet personer, der som skrevet, er på vej til efterløn, typisk et halvt eller helt år førend det er aktuelt. Afkortning af dagpengeperioden Den afkortede dagpengeperiode fra 2010, skulle slå fuldt igennem 1. juli Vores beregninger viste, at et stort antal af vores medlemmer ville falde ud af dagpengesystemet når vi nåede denne magiske dato. Det er dynamiske tal, og der sker udsving hele tiden, men de beregninger, vi har haft løbende, har vist et gennemsnit på, at ca 540 medlemmer i HK Midt er i denne risikogruppe. Der kom så en midlertidig hjælp i form af, at der blev indgået en aftale i forbindelse med finanslovforliget for Aftalen var, at de medlemmer der ville miste retten til dagpenge i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2012, ville blive forlænget i op til 26 uger. Denne forlængelse hjalp selvfølgelig mange medlemmer, eller udsatte problemet. Samtidig kunne vi så også se, at det stadig var vanskeligt at finde et job, og krisen er ikke ovre endnu. 40 ÅRSBERETNING

41 Akutpakke og akutjob Der skulle mere til end en midlertidig forlængelse, og første forsøg på at hjælpe de ledige yderligere var regeringens Akutpakke. Dette initiativ var et forsøg på at intensivere hjælpen til de udfaldstruede ledige. Det væsentlige i denne pakke, var at medlemmerne nu skulle have en mulighed for at henvende sig til et jobberedskab i enten A-kassen eller på Jobcentret. A-kassen skulle sende breve ud hver uge til berørte ledige, der derefter havde mulighed for at henvende sig til jobberedskabet i A-kassen eller Jobcentret for yderligere hjælp. I løbet af ganske få dage, fik vi her i HK Midt skabt et jobberedskab blandt vejlederne. Vi valgte at jobberedskabet blandt andet skulle være efter Jobcenter tilhørsforhold. Det valgte vi for at optimere og systematisere samarbejdet med vores Jobcentre. Selvfølgelig med det helt overordnede i sigte, at hjælpe vores medlemmer bedst muligt. Der har været mange snakke med berørte medlemmer og mange overdragelser til Jobcentrene. Alt sammen med henblik på at hjælpe den enkelte og intensivere indsatsen. Siden de første breve blev sendt ud til berørte medlemmer i starten af september 2012, har vejlederne gennemført 126 samtaler. Derudover har der været mange telefoner, som ikke har medført overdragelse til Jobcentret eller tilbud i HK Midt, men hvor medlemmet er gået direkte videre til Jobcentret. Den handleplan vi havde lagt her i HK Midt indeholdt nogle konkrete tilbud, men det skal dog understreges, at hovedvægten af den hjælp der kan ydes ligger i Jobcenter regì. > > > ÅRSBERETNING

42 I HK Midt kunne vi blandt andet tilbyde Netværkscafe, hjælp til jobsøgning og vejledning om uddannelse. Akutjob Næste initiativ blev akutjob. Regeringen indgik en aftale med Regionerne, DA og KL om at frembringe akutjob. Akutjob er til ledige der har mindre end 13 uger tilbage af dagpengeperioden. Når en arbejdsgiver opretter et akutjob har vedkommende mulighed for at få en præmie efter 6 eller 12 måneder. Efter 6 måneder er beløbet kr kr. og efter 12 måneder kr. Ledighedsudviklingen i HK Midt Som der står har afdelingen beklageligvis en ledighedsprocent på 7,8 ved udgangen af Når der kigges i statistikkerne, er ledighedsprocenten mere eller mindre jævn perioden igennem, se nedenstående. Antal ledige Ledighedsprocent Juli ,7 November ,8 Juli ,3 November ,8 Kilde: Arbejdsmarkedsrapport, Politik og analyse Der har ikke været store udsving, lidt på sæson ledighed, men vi må desværre konstatere at ledigheden har været jævn og høj hele perioden igennem. Et væsentligt fokuspunkt i forbindelse med ledighedsudviklingen er, hvor mange af de ledige er i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet. Det følger vi på nært hold. Den midlertidige forlængelse betyder at konsekvensen af den afkortede dagpengeperiode vil slå igennem i løbet af de første 6 måneder i I opgørelsen fra december 2012 har vi 412 medlemmer i HK Midt, der er i risikogruppen fordelt over de første 6 måneder (jf.opgørelse, Politik og analyse 5. december 2012). Lokalrådgivning IT udviklingen og vejen mod den digitale A-kasse har betydet, at man nu skal melde sig ledig elektronisk. Ledighedserklæring indsendes via MitHK, og lønsedler skal vi ikke have mere, da vi henter oplysningerne i E-indkomst. Det lagde selvfølgelig lidt pres på lokalrådgiverfunktionen i starten. Rigtig mange kom og ville have hjælp til at få ordnet tingene. Det betød, at vi i starten var nødsaget til at inddrage en datastue i Odense, for at få pc er nok. Nu fungerer det, og vi kan få det til at hænge sammen med de pc er vi har til rådighed i vores receptioner. Det er således, at den enkelte kan ordne tilmelding til Jobcentret og melde sig ledig i A-kassen hjemmefra online. Virkeligheden er dog, at rigtig mange kommer og gerne vil have hjælp, for at sikre sig at tingene er på plads. Job og vejledning På job og vejledningsområdet har den digitale udvikling også haft indflydelse på vores hverdag. Nu er det fuldt implementeret, at alle møder bookes online, ligeledes udfyldes og indsendes de dokumenter der skal bruges via MitHK. Det har været en spændende udvikling. Vi oplever at medlemmerne er godt tilfredse med at kunne ordne mange ting hjemmefra, dog oplever vi desværre også, at der skal ringes til rigtig mange, fordi man ikke lige har fået ordnet papirerne på MitHK, som skulle udfyldes inden mødet. Vi er i perioden også blevet en portofri A-kasse. Efter lidt opstartsvanskeligheder og ganske få kørsler, må vi sige, at det fungerer. Det kræver dog, at medlemmerne er opmærksomme på, hvor deres post bliver leveret. Det er en stor fordel for den enkelte, hvis man bliver tilmeldt mail og sms service. Der er gjort en stor indsats i Job og vejledning for at hjælpe vores medlemmer med at få koblet sig på mail og sms service. Det har haft gennemgående opmærksomhed i mødet med vores ledige igennem en længere periode. Vi måtte dog så konstatere, at det var særligt i det første møde i A-kassen, altså CV og informationsmødet, det voldte problemer. Medlemmer der lige kom fra arbejde, tænkte ikke over at kigge i MitHK, om der var brev til dem. Det betød, at vi lokalt i en periode genindførte papir brev til den målgruppe, for at hjælpe lidt på vej. Vi valgte så i efteråret 2012 kun at benytte den elektroniske udgave og samler så op telefonisk. 42 ÅRSBERETNING

43 Møder for ledige i A-kassen CV og informationsmøder / rådighedsmøder En af kerneopgaverne er de lovpligtige samtaler med ledige. I A- kassen har vi CV og vejledningssamtaler for nyledige. Det er samtaler der skal være afholdt senest 3 uger efter tilmelding til Jobcentret. Derudover kommer de lovpligtige rådighedssamtaler senest hver 13. uge i et ledighedsforløb. I 2011 blev tilmelding til møder og samtaler i afdelinger digitaliseret. Her fik vi implementeret muligheden for at den enkelte skal tilmelde sig Samtidig skal den enkelte udfylde og indsende relevante oplysninger, som skal bruges til mødet. Et af formålene med det var, at man som medlem selv kan bestemme hvornår det passer at komme til møde i A-kassen. i 2012 blev et af de større tiltag i A-kassen, så et skridt videre. Vi har fået en portofri A-kasse, hvilket betyder at langt det meste korrespondance fra A-kassen til den enkelte foregår ved at brevet bliver lagt på MitHK. Den ledighedsudvikling vi har haft i denne beretningsperiode, har selvsagt også betydet, at der afvikles rigtig mange af disse lovpligtige møder og samtaler. Det har været nødvendigt at sætte deltagerantallet op på mange af vores møder, og vi har ofte 40 medlemmer med af gangen. Alligevel har vi i gennemsnit afholdt 25 møder om måneden på vores tre adresser tilsammen. HK dagen 2011 På HK dagen i september 2011 holdt vi markedsdag for ledige HK ere. Vi tog en ny vinkel på og udnyttede, at vi i forbindelse med HK dagen havde mulighed for at trække på nogle kræfter i organisationen, som vi ellers ikke bruger i relation til ledige medlemmer. Vi valgte at denne dag skulle være på kontorerne i Svendborg og Fredericia. Vores mulighed for at trække ekstra ressourcer til, valgte vi at udnytte, så vi netop kunne lave en dobbelt udgave og være på to adresser samtidig. Hovedemnerne var faglighed og arbejdsmiljø. Hvad vil det sige at have en faglighed, og hvordan bruger jeg denne aktivt i min jobsøgning? Dernæst var det arbejdsmiljø. Forbundet kom her med et oplæg om: Hvordan bidrager jeg til et godt arbejdsmiljø i mit næste job, og hvordan formidler jeg dette i min ansøgning? Vi havde tilrettelagt dagen, så der var rig mulighed for dialog ved små borde. Vi må sige, at det lykkedes. Det var nogle velbesøge kontorer denne dag, og der var en livlig debat. Særligt arbejdsmiljø gav anledning til en spændende dialog, og i lyset af, at det er sjældent det emne berøres i forbindelse med ledighed, var det rigtig spændende. Begge steder sluttede vi af med besøg fra nogle arbejdspladser. Det var HR chef Trine Holm Jensen fra Energi Net der kom på Fredericia kontoret, og Finn Boye Rasmussen fra Kvickly i Svendborg, der besøgte Svendborg kontoret. De gav deres bud på, hvad de ligger vægt på, når de skal ansætte, og hvordan den enkelte kan forberede sig til en samtale. Rigtige gode arrangementer, og en livlig deltagelse og debat på begge kontorerne. Markedsdag i 2011 I foråret 2011 afholdte vi en markedsdag for ledige. Denne markedsdag var inspireret af et spørgsmål, som vejlederne meget ofte får fra vores ledige medlemmer på møder i A-kassen. Hvad gør HK egentlig for os ledige medlemmer? Derfor blev det til en markedsdag med temaet Fremtidens arbejdsmarked spring med på udviklingen. Vi startede med oplæg og efterfølgende debat, alt sammen styret af Stiftstidendes Erhvervsredaktør Ole Frank Rasmussen. Der var nogle rigtig spændende oplæg, og der var en god debat om hvor bevæger arbejdsmarkeds sig hen. Derefter var der mulighed for at gå rundt til forskellige boder. Boderne var med oplægsholderne, SDE og TietgenSkolen og A-kasse relateret emner. De oplægsholdere vi havde fornøjelsen af, var følgende: - Afdelingsformand, Martin Rasmussen - Adm. Direktør og næstformand for Fynsk Erhverv, Peter Zink - Iværksætterkonsulent Randi Trabjerg fra Udvikling Odense - Kamilla Reng fra Temp-Team - TR Anne Marie Bay fra Nova-Print - Virksomhedsservice Jobcenter Odense - Marianne Schyth - medlem i HK Midt ÅRSBERETNING

44 Taskforce HK Midt er en aktiv del af en nedsat taskforce under Odense Kommune for udfaldstruede. Her følger vi og udvikler tilbud til ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten. Det er selvsagt et område, vi har haft fokus på, og vi har sat flere ting i værk. I taskforcen deltager 4 A-kasser HK, 3F, FOA og Kristelig. Derudover medarbejdere fra relevante afdelinger i Jobcentret. De A-kasser der er med i denne taskforce, er de A-kasser med den højeste ledighed i Odense kommune. Taskforcen er finansieret af midler fra LBR, og der er også bevilget konsulentbistand til at styre projektet. Det har været meget gavnligt at være med i dette arbejde, dels mulighed for indflydelse og dels erfaringsudveksling. I dette arbejde er der særligt et par tiltag jeg vil fremhæve her. Konsulentordning som betyder, at borgere i Odense kommune, der er i løntilskudsjob, får besøg af en jobkonsulent på arbejdspladsen. Der etableres rundbordssamtaler mellem arbejdsgiver, den enkelte der er i løntilskudsjob og konsulenten, med henblik på at sikre en god aktivitet i forhold til at få arbejde uden tilskud. Der vil minimum være en samtale, men der kan aftales flere, hvis det skønnes, at der er behov for det. Et andet tiltag, der er etableret, er Fællesskabet. Fællesskabet er et anonymt vejledningstilbud, der foregår onsdage eftermiddage kl i SDE s lokaler i Lahnsgade. Her er der sammensat hold af A-kasse, uddannelsesinstitutioner, virksomhedsservice i Odense Jobcenter og kontanthjælpsafdelingen. Det er som sagt et helt anonymt vejledningstilbud til vores medlemmer, der er tæt på at miste retten til dagpenge. Det der typisk efterspørges i denne vejledning,, er den økonomiske situation, og det har vist sig, at der er mange, der sætter pris på at kunne komme derhen og få snakket frit om, hvordan den enkeltes situation ser ud. De fire A-kasser, der er med i Taskforcen, har en vagtplan for vejledningen, hvilket betyder, at vi i gennemsnit bemander denne åbne vejledning hver 4. uge. Uddannelsesvejledning I efteråret 2011 startede vi et forsøg med åben vejledning, der skulle køre i en 3 måneders periode. Det er studievejledere fra TietgenSkolen, der kommer på Lumbyvej mandag eftermiddag og har personlige samtaler med medlemmerne. På vores hjemmeside kan der bookes en samtale, og tilbuddet er til alle medlemmer, både med og uden job. Forsøget er blevet en succes, så det er blevet et integreret tilbud i HK Midt. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke udelukkende er medlemmer uden job, men faktisk er det mere medlemmer i job der benytter dette tilbud. I 2012 er der gennemført 106 vejledningssamtaler. Vi blev inspireret og har lignende samarbejde både med IBC og Svendborg Erhvervsskole. Det betyder, at der er mulighed på alle vores kontorer, dog i lidt forskellig udgave. Det kan dog også nævnes, at i Svendborg og Fredericia er tilbuddet stadig under udvikling. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Vi har et fint samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner, og dette benytter vi flittigt i forskellige sammenhænge. På CV og rådighedsmøderne kommer der ofte repræsentanter og fortæller om efteruddannelse og kompetenceudvikling. Vi har en god erfaring for, at det er en god ide. Mange medlemmer er kommet med positive tilbagemeldinger og har udtrykt, at det er spændende at høre om. Netværksgrupper Vi har arbejdet meget med at etablere netværksgrupper for ledige. Det betyder, at der periodisk har været netværksgrupper i vores område. Vi har arbejdet ud fra, at det skulle være netværksdeltagerne, der har sat dagsordenen for netværket, dog understøttet af en vejleder fra afdelingen. I perioden er det lykkedes at have netværk på alle tre adresser, men vi må også sande, at det er svært arbejde, og der ikke skal meget til, før end et netværk er ikke eksisterende igen. Det har dog været vores prioritering at holde muligheden åben, også selvom det har været svært at få ledige til at komme. Dette fordi vi mener, at den ledighedssituation vi har, kan det være et godt tilbud. 44 ÅRSBERETNING

45 Voksenlærligekampagnen HK gik ind i en voksenlærligekampagne, der løber fra juni 2012 til september Det er et projekt, som handler om, at 4 deltagende A-kasser har forpligtet sig til at skaffe 800 ekstra voksenelevpladser. HK står for de 270 og HK Midt for de 27. De 4 deltagende A-kasser er 3f, Metal, Dana og HK. I HK er projektet et samarbejde mellem faglig afdeling og job og vejledning. I job og vejledning visiteres de ledige medlemmer, der har mod på og lyst til at gå i gang med ny uddannelse. De klædes så at sige på, også til selv at gå ud og finde en plads. Vi har 60 top motiverede medlemmer, der meget gerne vil i gang med ny uddannelse. Vi har afdækket indenfor hvilke områder, så arbejdsgivere, kolleger, tillidsrepræsentanter er altid velkomne til at henvende sig, så finder vi nogle kandidater at sende ud. I den mere kedelige afdeling, havde vi den ulykkelige situation i december 2011, at der skete en beklagelig fejl, der udmøntede sig i, at alle medlemmer, der betaler på pbs, fik et girokort tilsendt. Fejlen lå hos IT leverandøren, der også beklagede meget overfor organisationen. Selvom fejlen skyldes IT leverandøren, og vi efterfølgende har fået en økonomisk kompensation, er det dybt beklageligt og gav anledning til en masse ekstra pres i denne afdeling. Der var mange misforståelser blandt medlemmerne og ikke mindst gav det en voldsom telefonstorm. Så i december 2011 lå organisationen i knæ, næsten alle ringede for at høre om de skulle betale, og det blev nødvendigt at sætte alle kræfter ind her. Voksenlærligekampagnen blev også indskrevet i akutpakken, og det blev derved således, at vi i A-kassen skal prioritere ledige, der er udfaldstruede, hvis vi skal sende kandidater til en arbejdsgiver. Nyledig i Fredericia I efteråret 2012 har vi indgået en aftale med Fredericia Jobcenter. Det betyder at alle nytilmeldte ledige med bopæl i Fredericia kommune bliver screenet for at få afdækket, om der er behov for en tidlig indsats. Hvis det skønnes, at den enkelte har et behov, eller der er øget risiko for længerevarende ledighed, bliver der udvekslet handleplan med Jobcentret. Det er et tæt samarbejde mellem Jobcentret og A-kassen. Det er for tidligt at sige noget om effekten, men vi følger det nøje. Kontingent / medlemsservice I forhold til vores medlemsservice vil jeg især fremhæve portofri A-kasse. Den portofri A-kasse blev rullet ud først på kontingentområdet. Det må betegnes som værende en succes. Det sparer dels tid og penge, og mange medlemmer er glade for det elektroniske medie og helt tilfreds med at få et elektronisk brev. ÅRSBERETNING

46 Rumænien 2012 I 2012 kunne vi markere 20 års samarbejdsjubilæum med fagforeningen UTSL din Comert i Cluj-Napoca i Rumænien. Denne fagforening organiserer medlemmer inden for handelsområdet specielt supermarkedskæder og varehuse. Jubilæet blev markeret under besøg hos kollegerne i Rumænien i august uddannelsesmæssig karakter, herunder uddannelse af TR og undervisning/orientering om demokratiske processer. Denne undervisning foregik dels lokalt i Rumænien og dels ved at repræsentanter fra fagforeningen var inviteret til Danmark. Der blev også ydet mere praktisk støtte til fagforeningen i form af basale nødvendigheder, såsom kontorartikler, ligesom der også i starten i begrænset omfang blev ydet direkte økonomisk støtte. I takt med at fagforeningen i Cluj Napoca blev struktureret og organiseret, blev støtten fra HK Odense mere og mere målrettet fagforeningens aktiviteter. Den demokratiske udvikling i Rumænien generelt og specielt privatiseringen af de rumænske virksomheder betød at aktiviteterne i fagforeningen blev koncentreret om opgaven med at fastholde hidtidige medlemmer og tiltrække nye medlemmer i takt med at den gamle fagforeningsstruktur i Rumænien blev brudt op. Jubilæumskagen for 20 års samarbejde. For at styrke dette arbejde købte HK Odense i 1998 en ejendom i Cluj Napoca, hvor fagforeningen med støtte fra HK Odense - har indrettet kontor, mødelokaler og EDB-undervisningslokale. Fagforeningskontoret blev officielt indviet i foråret HK Odense har sammen med andre HK-afdelinger og HK/Danmark siden 1992 deltaget i et samarbejde med den rumænske fagforening FSLC i Bucharest. Formålet har været at bistå med at opbygge en ny demokratisk baseret fagforening inden for handelsområdet. HK Odense har samarbejdet med lokalafdelingen i byen Cluj-Napoca, som ligger i den nordvestlige del af Rumænien. I starten bestod vores støtte primært i at vi deltog i aktiviteter af 46 ÅRSBERETNING

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Sammenslutningen af HK s Provinsafdelinger og HK Hovedstaden

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Overraskende medlemsfremgang til HK?

Overraskende medlemsfremgang til HK? En artikel fra KRITISK DEBAT Overraskende medlemsfremgang til HK? Skrevet af: Ulla Jeppesen Offentliggjort: 15. april 2015 HK har medlemsfremgang for første gang i mange år. I denne beretning fra arbejdet

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013 SeniORientering Nyhedsbrev februar 2013 Vi kan komme tættere på Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Der er flere afgørende grunde til at fagforeningens økonomiske situation er anspændt.

Økonomisk Redegørelse Der er flere afgørende grunde til at fagforeningens økonomiske situation er anspændt. København den 8. marts 2012 Redegørelse vedrørende den økonomiske situation, samt oplæg til beslutning om initiativer der kan rette op på vores økonomi og sikre at vi kan leve op til vores mål og beslutninger

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere