Teknisk manual 7"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk manual 7""

Transkript

1 Teknisk manual 7" DP7-S-6xx

2 Indhold 1 Information om manualen Sikkerhed Anvendte symboler Tilsigtet brug Forkert brug Målgruppe / personalets kvalifikation Sikkerhedsinstruktioner Information om beskyttelse af miljøet Produktbeskrivelse Leveringsomfang Type oversigt Funktionsoversigt 11 5 Tekniske data Hovedoversigt Dimensioner Kredsløbsdiagrammer Montering Instruktioner for planlægning Sikkerhedsinstruktioner til monteringen Generelle installationsinstruktioner Mountering / Installation Forbindelse Brug Standard brug Kontrolelementer Dørkommunikationssystemets funktioner i systemet Statusbjælke Kontrolhandlinger Opsætning af stemme- og videoforbindelse Åbning af døren Lyddæmpning Tænding af lyset Begivenheder og billedhukommelse / historie Isættelse af SD kort Indstillinger Overblik Lydindstillinger Automatisk oplåsning Display indstillinger Dato / tid Sprog Indstilling Justering af enheden Terminalmodstand Indstilling af herre/slave kontakten Adressering Teknisk manual

3 Indhold 8.1 Adressering af stationerne Potentiometer Indstilling af udendørs stationens adresse: ildeling af en udendørsstations dørklokke trykknap til en lejlighed Indstilling af adressen på indendørs stationen Indstilling af standard indendørs stationen Video om adressering for enheden Opdateringsmulighed Vedligeholdelse Rengøring Teknisk manual

4 Information om manualen 1 Information om manualen Læs manualen omhyggeligt og følg informationerne, den indholder. Dette vil hjælpe dig med at undgå skade på personer og skade på ejendom og sikre pålidelig brug og enhedens brug på langt sigt. Opbevar manualen på et sikkert sted. Hvis du giver enheden videre, så medgiv også manualen. Busch-Jaeger accepterer intet ansvar for manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual. Hvis du har brug for yderligere information eller har spørgsmål om enheden, så kontakt Busch-Jaeger eller besøg vort internet site på: Bemærk... Detaljeret information om nlanlægning af ABB-Welcome systemer og systemer findes i systemmanualerne. Download på eller Teknisk manual

5 Sicurezza 2 Sikkerhed Enheden er bygget i overensstemmelse med de seneste regler angående teknologi og fungerer pålideligt. Den er blevet testet og forlod fabrikken i teknisk sikker og pålidelig stand. Der forbliver imidlertid ekstra farer tilbage. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne for at undgå sådanne farer. Busch-Jaeger accepterer intet ansvar for skader som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. 2.1 Anvendte symboler Følgende symboler henviser til farerne, der er forbundet med brugen af enheden og giver praktiske instruktioner. Advarsel Dette symbol i forbindelse med signalordet Advarsel viser en farlig situation, som kunne føre til øjeblikkelig død eller til alvorlig skade OBS skade på ejendom Dette symbol viser en mulig skadelig situation for produktet. Ikkeoverholdelse kan føre til skade eller ødelæggelse af produktet Bemærk... Dette symbol viser informationer eller henvisning til yderligere, nyttige emner. Dette er ikke et signalord for en farlig situation. Dette symbol viser informatin om beskyttelse af miljøet. De følgende symboler anvendes i manualen til at gøre opmærksom på særlige farer: Dette symbol viser en farlig situation pga. elektrisk strøm. Hvis et sådant tegn ignoreres, kan det føre til alvorlige skader eller endog død. Teknisk manual

6 Sikkerhed 2.2 Tilsigtet brug The 7" (DP7-S-6xx) er en integreret del af ABB Welcome dør-kommunikatonssstemet og kører udelukkende med komponenter fra dette system og kan anvendes med komponenter fra dette system, kan anvenes som kontrolpanel i systemet (bør konfigureres via SysAP i forvejen). Enheden er beregnet til følgende:» brug i overensstemmelse med de opførte tekniske data,» installation i tørre rum indendørs,» brug med de forbindende muligheder, der er til rådighed på enheden. Den tilsigtede brug inkluderer også overholdelse af alle specifikationer i denne manual. 2.3 Forkert brug Hver anvendelse, som ikke er opført i kapitel 2.2 anses for at være i modstrid med den tilsigtede brug og kan føre til skade på personer eller skade på ejendom. Busch-Jaeger er ikke anvarlig for skader forårsaget af brug, der anses for værende i modstrid med enhedens tilsigtede brug. Den forbundne risiko bæres udelukkende af brugeren/operatøren. Enheden er ikke beregnet til følgende:» uautoriserede, strukturelle ændringer,» reparationer,» brug udendørs eller i badeværelsesmiljøer,» brug med en yderligere bus coupler. 2.4 Målgruppe / personalets kvalifikation Installation, igangsættelse og vedligeholdelse af enheden må kun udføres af trænede og korrekt kvalificerede elektriske installatører. De elektriske installatører skal have læst og forstået manualen og følge de givne instruktioner. De elektriske installatører skal følge de gældende, nationale regler i deres land, som angår installationen, funktionsprøve, reparation og vedligeholdelse af elektriske produkter. De elektriske installatører skal have kendskab til og vise korrekt anvendelse af de Fem sikkerhedsregler (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Afbryd strømmen, 2. Sikr mod at blive genforbundet, 3. Sikr, at der ingen spænding er, 4. Forbind til jorden og kortslutning, 5. Dække eller spærre for tilstødende levende dele. Teknisk manual

7 Sikkerhed 2.5 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Elektrisk spænding. Risiko for død og brand på grund af elektrisk spænding på 230 volt. Farlige strømme går gennem kroppen, når den kommer i direkte eller indirekte kontakt med levende komponenter. Dette kan føre til elektrisk stød, forbrændinger eller endog død.» Arbejde på 230 V forsyningssystemet må kun udføres af autoriserede og kvalificerede elektrikere» Afbryd forbindelse til hovedforsyningsledningen inden installation / afmontering» Brug aldrig enheden med beskadigede forbindelsesledninger» Åbn ikke dækker, der er fastboltet til enhedens hus.» Brug kun enheden i en teknisk ubekladelig stand» Foretag ikke ændringer ved og udfør ikke reparationer på enheden, på dens komponenter eller tilbehør til den» Hold enheden borte fra vand og våde omgivelser. OBS skade på ejendom Risiko for at beskadige enheden på grund af eksterne faktorer. Fugt og forurening kan beskadige eller ødelægge enheden.» Beskyt enheden mod fugtighed, snavs og beskadigelse under opbevaring og brug. Teknisk manual

8 Sikkerhed 3 Information om beskyttelse af miljøet Alle indpakningsmaterialer og enheder bærer mærkerne og prøveseglene til korrekt bortskaffelse. Produktet opfylder lovens krav, specielt lovene vedrørende elektroniske og elektriske anordninger og REACH forordningen (EU Directive 2002/96/EG WEEE and 2002/95/EG RoHS), (EU-REACH Directive and Law for the Execution of the Directive (EG) No.1907/2006). Enheden indeholder værdifulde råmaterialer, som kan genbruges. Brugte elektriske og elektroniske enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.» Bortskaf altid indpakningsmateriale og elektriske enheder og tilhørende komponenter via de autoriserede indsamlingsdepoter og bortskaffelsesfirmaer. 8

9 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Fig. 1: Produktoversigt Touch 7" tjener som indendørs video station for ABB- Welcome dørkommunikaitonssystemet og for den centrale kontrol med funktioner, som at flytte rullegardiner, skifte steder eller kontrol med kontrollen af rumtemperaturen (som forlængerenhed). Produktet er en del af ABB Welcome dørkommunikationssystemet og kører udelukkende med komponenterne i dette system. Panelet er forbundet med begge bus systemer, bus og Welcome bus. Audio/video signalerne overføres og enheden forsynes med strøm udelukkende via Welcome bus. Panelet kan derfor også benyttes som ren video indendørs uden at være forbundet til systemet. Det er ikke muligt at benytte panelet uden at være forbundet til Welcome bus. Dette betyder, at mindst en ABB-Welcome systemkontrol eller en yderligere strømforsyning skal leveres for at sikre, at panelet forsynes med strøm. Op til 16 funktioner kan placeres på brugssiden. Funktionen til kontrol af rumtemperaturen optager to funktionsplaceringer. Programmering udføres via systemadgangspunktets bruger interface. Desuden fungerer panelet som gateway, der gensidigt samler telegrammerne fra de to bus systmer. Dette gør det for eksempel muligt at skifte til actuator i systemet under en indkommende døropringning fra ABB-Welcome systemet eller at bruge en sensor i systemet til at sende en Åbn dør kommando til ABB-Welcome systemet. 9

10 Produktbeskrivelse 4.1 Leveringsomfang Leveringens omfang indeholder kun panelet.. Bus kan forbindes via medleveret blok. 4.2 Type oversigt Vare nr. Produktnavn Farve Display diagonal DP7-S-611 Touch 7" hvid 17,8 cm (7 ) DP7-S-625 Touch 7" sort 17,8 cm (7 ) Tabel 1: Oversigt over typer 10

11 Produktbeskrivelse 4.3 Funktionsoversigt Den følgende tabel giver et overblik over enhedens mulige funktioner og applikationer: Icon over brugsoverfladen Information Name: Etagebesøg Type: Sensor Gjort tilgængelig af: 7 Funktion: Angiver et indkommende etageopkald(applikation: en actuator skal skifte under et indkommende etageopkald) Navn: Etage ringeknap Type: Actuator Gjort tilgængelig af: 7 Funktion: Udløser et etageopkald (Applikation: en sensorf skal anvendes som etage ringeknap) Name: Korridorlys Type: Actuator Gjort tilgængelig af: 7 Funckion: Tænder og slukkker for korridorkontakten til t velkommen systemkontrollen Navn: Automatisk døråbner Type: Actuator gjort tilgængelig af: 7 Funktion: Aktiverer deaktiverer den automatiske døråbner (Applikation: en sensor skal aktivere/deaktivere den automatiske døråbner) Navn: Døråbner Type: Actuator gjort tilgængelig af: 7 Funktion: Aktiverer døråbneren i ABB Welcome systemet (Applikation: en sensor skal to aktivere døråbneren) Name: Door call Type: Sensor Made available by: 7 Function: Signals an incoming door call (Application: a actuator is to switch during an incoming door opringning) Table 2: Funktionsoversigt Hver af disse funktioner optræder som separat indgang i Allokerings -området. Funktionerne kan placeres i etageplanen og så, som enhver anden sensor eller actuator, forbindes i Forbindelses -området med andre sensorer og actuatorer. "Døropkalds" funktionen tilbyder 4 forbindende funktioner til hver af de 4 mulige Welcome undendørsfunktioner. Dette tillader specifikke handlinger til separat konfigurering til hver af husets indgange. Disse udløses, så snart den besøgende ringer på klokken ved en af udendørsstationerne. "Døråbner" -funktionen tilbyder 5 forbindende funktioner: Hver af de 4 mulige døråbnere i Welcome systemet kan aktiveres specifikt (for at åbne en specifik dør med den ene sensor), eller en døråbner kan defineres, som dynamisk åbner døren, hvorfra der lige foretages et døropkald (alle døre kan åbnes med blot en sensor, hvor klokken end ringes fra). 11

12 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Hovedoversigt Parametre Værdi Skærmopløsning 800 x 480 Display størrelse 17,8 cm (7") Brugstemperatur Opbevaringstemperatur -5 C til +40 C -20 C +70 C Beskyttelse IP 20 Enkelt lednings klamper Finlednings klamper Welcome bus spænding 2 x 0.6 mm² 2 x 1 mm² 2 x 0,6 mm² 2 x 0,75 mm² 28 V- ±2 V bus spænding 21-30V bus klamper 0,6-0,8mm enkelt lednings Volumen Maks. 85 dba (Afstand:0,5 m) Tabel 3: Tekniske data 5.2 Dimensioner Bemærk... Alle dimensioner er specificeret i mm. Fig. 2: Dimensioner for alle beskrevne enhedstyper 12

13 Tekniske data 5.3 Kredsløbsdiagrammer Fig. 3: Elektrisk forbindelse 13

14 Montering 6 Montering 6.1 Instruktioner for planlægning Bemærk... Planlægnings- og anvendelsesinstruktioner til systemet er til rådighed i Welcome og systemmanualerne. De kan downloades på www. BUSCH-JAGER.com eller Sikkerhedsinstruktioner til monteringen Advarsel Risiko for død på grund af kortslutning Risiko for død og brand på grund af elektrisk spænding på 230 V.» Lavspændings- og 230 V- ledninger må ikke installeres sammen i et flush-mounted stik! I tilfælde af kortslutning er der fare for en 230 belastning på lavspændingslinjen.» Overhold de relevante standarder! Advarsel Risiko for død på grund af elektrisk spænding Farlige strømme går gennem kroppen, når de kommer i direkte eller indirekte kontakt med levende komponenter. Dette resulterer i elektrisk stød, forbrændinger eller endog død. Arbejde, der er udført ukorrekt på elektriske systemer, er en fare for ens eget liv samt forbrugeres. Der kan også opstå brand og ske skade på ejendom som resultat.» Installer kun enheden, hvis du har de nødvendige kundskaber inden for elektrikerfaget og erfaring (se kapitel 2.4).» Brug passende personlig beskyttelsdragt.» Brug passende værktøj og måleanordninger» Kontroller netværkstypen til leveringen (TN sytem, IT system, TT system) for at sikre følgende strømleveringsbetingelser (klassisk forbindelse til jord, beskyttende jordforbindelse, nødvendige yderligere skridt, m.v 6.3 Generelle installationsinstruktioner» Afslut alle forgreninger af ledningssystemet via en forbundet bus enhed (fx. indendørs station, udendørs station, systemenhed).» Installer ikke systemkontrollen direkte ved siden af klokketransformeren og andre strømforsyninger (for at undgå indvirken).» Installer ikke ledningerne til syztem bus sammen med 230 V ledninger.» Brug ikke almindelige ledninger til de forbindende ledninger til døråbningerne og ledninger til system bus.» Undgå broer mellem forskellige ledningstyper.» Brug kun to ledninger til system bus i en ledning med. to eller flere ledninger i. 14

15 Montering» Ved sløjfer, skal man aldrig installere den indkommende og udgående bus inden i den samme ledning.» Installer aldrig den interne og eksterne bus inden i samme ledning. 6.4 Mountering / Installation Installation på en FM kontakt i overensstemmelse med DIN , eller direkte på en plan vægoverflade. Fig Åbn panelets hus ved trække klampen på bunden af enheden. Video om montering og forbinding af enheden 15

16 Montering Fig Fæstn bunden af enheden til væggen. Fig Forbind enhedens bund i overensstemmelse med grafikken (se kapitel Forbindelser på side 18). Fig. 7 16

17 Montering 4. Indstil de foretrukne udendørsstationers adresse, indendørs stationens adresse på drejekontakterne (se kapitel Adressering på side 43). Fig Indstil herre/slave funktionen og terminalmodstanden på kontakterne på bagsiden af den øverste del af huset (se kapitel Indstilling af herre/slave kontakten på side 42). Fig Smæk den øvre del af enheden på dens nedre del. For at gøre dette skal man placere den øverste side af enheden på the låsemekanismen, og så trykke undersiden på enhedens underside, indtil klampen griber fat. Installationen af indendørs stationen er nu afsluttet. Video om montering af enheden 17

18 Montering 6.5 Forbindelse Fig. 10: Nr. Funktion 1 Skift fra kan kontrollere døradgangssystemet (lyskontakt, åbn dør, etc.) 2 Forbindelse til etage opkaldsknappen 3 Forbindelse til systemkontrollen Ved brug af flere indendørs stationer: forbindelse til den interne bus 18

19 Brug 7 Brug 7.1 Standard brug Kontrolelementer Fig.11: Overblik over kontrolknapper 19

20 Brug Nr. Funktion 1 Tryk på denne knap for at acceptere en opringning. 2 Tryk på denne knap for at åbne døren Tryk på denne kanp for at deaktivere dørklokken. Mens et opkald er i gang, har denne knap forkast opkald funktionen. - Tryk på denne knap for at forkaste et opkald. Under samtalen har knappen stum funktionen. Tryk på denne knap for at aktivere stum funktionen. - Parten ved den anden ende kan ikke høre dig. - Tryk knappen igen for at fortsætte samtalen. 4 Tryk på denne knap for at tænde for belysning. 5 Tryk på denne knap for at vise begivenhederne og billedhukommelse / historie Tryk på denne knap for at ændre Indstillinger - Indstillinger numrene 6-1 til 6-5 er til rådighed på berøringsskærmen. Justering af klokkelyden Lås automatisk op for indstilling, når denne indstilling er TIL, er oplåsningsknaps LED slået TIL. Displayets klarhed Tiden og datoen Sproget 20

21 Brug Dørkommunikationssystemets funktioner i systemet ABB Welcome systemet systemet Fig.12: Oversigt over kontrolknapper Nr. Funktion 1 Døråbner - brug en sensor til at aktivere døråbner. - åbn dør til nu ringende udendørs station (ligner åbn dør-kanppen i indendørs station) 2 Korrridorlys - tænder og slukker Welcome systemkontrollens kontakt i korridoren. 3 Etage opkaldsknap - brug en sensor til at aktivere etageopkald til en indendørs staton (etageopkald kan lide dørklokkeopkald uden intercom). - aktiver en actuator, med kontaktrelæ, når der trykkes på etageopkaldet. 4 Automatisk døråbner - brug en sensor til at aktivere / deaktivere den automatiske døråbnerfunktion. 5 Etageringning - aktivér actuator, når der blev modtaget et opkald fra udendørs. 6 Døropkald - aktiver actuator under et indkommende opkald. 21

22 Brug Fig. 13: Automatisering af hjem Når man aktiverer funktionen, vil kontrolrammerne til automatisering af hjem blive vist på velkomstskærmen. Nr. Funktion 1 Lyskontakt - Slå til/fra. - Tidstagning på varighed. - Tving-position til/fra. 2 Lysdæmperkontrol - Lysdæmperkontrol (Et trin frem og et trin tilbage). 3 Rullegardinskontrol - Rullegardinskontrol (Bevægelse op/ned, trin op/ned). 4 Kontrol værelsestermostat - Kontrol klimaanlæg (Temperatur op/ned, modusskift). 5 Situationskontrol - Morgen, Aften, Søvn, Afgang fra hjemmet, fest, Biograf, Middag, Simulering af tilstedeværelse. 22

23 Brug Statusbjælke Fig.14: Statusbjælke Nr. Funktion 1 Gældende dato - Indstil datoen ved at røre ved knappen. 2 Tid - Indstil den korrekte tid ved at røre ved knappen. 3 Systeminformation - Hent adressen (indendørsstationens nummer) til dette panel samt den gældende hardware og software information ved berøring af knappen. 4 Historie - Ny information er tilgængelig i Historie (begivenheder og billedhukommelse), når dette ikon lyser. Fx. et ubesvaret opkald. - Vis begivenhederne og billedhukommelsen ved at røre ved knappen. 5 Lyddæmpningsfunktion - Ikonerne "krydset hovedtelefon" og "annulleret klokke" viser mikrofonens lyddæmpningsfunktion eller panelets højtaler. 6 Åbn indgangsdør - "Åbn dør" ikonet vises, når man trykker på døråbneren eller aktiverer funktionen Automatisk døråbner". 7 SD kort - Ikonet viser, om man har isat et SD kort. 8 Lys - Ikonet vises, når man har tændt lyset direkte fra panelet. 9 Rengøringsblokering - Ikonet vises, når displayet er blokeret for at forhindre, at funktioner udløses under rengøring. 23

24 Brug 7.2 Kontrolhandlinger Opsætning af stemme- og videoforbindelse Wednesday Fig. 15: Opsætning af stemme- og videoforbindelsen Følgende funktioner er til rådighed til opsætning af stemme- og videoforbindelsen (tryk på hovedtelefonknappen): Nr. Funktion 1 Kameraet betegnelse 2 Indstil volumen ved at røre ved de respektive knapper (plus og minus). 3 Hvis adskillige udendørs stationer eller eksterne kamaraer er forbundet: Vælg kamaraet ved at berøre de respektive knapper (fremad og tilbage). 4 Indstil displayet ved at berøre de respektive knapper. Mætning af displayet (plus og minus) Displayets kontrast (plus og minus) 24

25 Brug Åbning af døren Wednesday Fig.16: Åbning af døren Når døråbneren aktiveres (ved at trykke på nøgleknappen), er flg. funktion til rådighed: Nr. Funktion 1 "Åben dør" ikonet vises, når man trykker på døråbneren eller aktiverer funktionen Automatisk døråbner. 25

26 Brug Lyddæmpning Wednesday Wednesday Fig.17: Lyddæmpningsfunktion (timer til lyddæmpning) Følgende funktioner er til rådighed til lyddæmpning (timeren til lyddæmpning): Nr. Funktion 1 Ingen opkald forestående: Hvis man trykker på Lyddæmpningsfunktion, mens ingen opkald er forestående, bliver panelets klokkelyd deaktiveret i en vis periode. - Hvis der kommer opkald ind i den tid, vises kun videobilledet. - Ubesvarede opkald vises i begivenheds- og billedopbevaringen. 2 Et opkald er forestående: Hvis man trykker på knappen "Lyddæmpende funktion" under et opkald, deaktiveres panelets mikrofon, indtil der igen trykkes på knappen. 26

27 Brug Tænding af lyset Wednesday Fig.18: Tænding af lyset Når lyskontakten aktiveres, er føgende funktioner til rådighed: Nr. Funktion 1 "Lys" -ikonet vises, når man trykker på knappen Tænding af lys. 27

28 Brug Begivenheder og billedhukommelse / historie Panelet optager alle begivenheder. Tryk på Historie knappen viser de sidste 100 begivenheder (tidligere begivenheder overskrives). Wednesday Fig.19: Begivenheder og billedopbevaring / historie Nr. Funktion 1 Hvis man har aktiveret funktionen Automatisk snapshot aktiveret i systemindstillinger, viser lysglimt ikonet i statusbjælken et snapshot taget for nylig. - Symbolet standser med at lyse, når man kalder begivenhederne og billedopbevaringen frem. 28

29 Brug Wednesday Wednesday Fig. 20: Begivenheds- og billedopbevaring / historie Under et opkald kan man til enhver tid tage et snapshot ved at trykke på Historie - knappen, selv når den Automatiske snapshots-funktion ikke er aktiv. Følgende funktioner er til rådighed til Begivenheds- og billedopbevaring/ historie -funktionen. Nr. Funktion 1 Hvis man har aktiveret systemindstillingen "Automatiske snapshots", vises en miniaturevisning på begivenhedslisten, når indkommende opkald ikke besvares. - Dato, tid og type begivenhed optegnes sammen med pågældende snapshot. - Hvis ingen automatiske snapshots er aktive, ses et kameraikon. Miniaturev. 2 Enkelte indtastninger og hele lister kan slettes til enhver tid. - Snapshots, som du ønsker at arkivere, kan kopieres på et isat SD kort (SD, SDHC). 3 Der laves altid 3 billeder, når en gæst ringer på. Dette sikrer et optimalt snapshot. - Alle billeder, der er optaget, kaldes frem via den detaljerede visning. 4 Visning af den detaljerede visning af en optagelse 5 Vælg begivenheden ved at røre ved de respektive knapper (frem og tilbage). 6 Vælg det enkelte billede ved at berøre de respetive knapper (1 til 3). 29

30 Brug Isættelse af SD kort Fig.21: Isættelse af SD kort 30

31 Brug Indstillinger Overblik Fig. 22: Overvblik over indstillinger Følgende områder er til rådighed, når man berører Indstillinger -knappen: Nr. Funktion 1 Audio indstillinger Indstil ringetonen til udendørs, dørklokke eller andre: Indstil ringetones styrke 2 Automatisk oplåsning Indstil den automatiske tidsinterval for oplåsning. 3 Display indstilling Forskellige display indstillinger. 3 Dato og tid Forskellige tidsindstillinger 4 Sprog Sproget på stedet 5 Indstilling Andre indstillinger, fx. automatiske snapshots 6 Firmware opdatering 31

32 Brug Fig.23: Indstillinger For at ændre i listefeltets (1) indstillingsområder skal man udføre følgende trin: 1. Prik på rulleknapperne (2) for at vise de skjulte funktioner. 2. Berør en af indstillingsområderne. 3. Berør knappen "Juster" (3). Enheden ændrer de valgte indstillingsområder. De enkelte funktioner er beskrevet i de følgende kapitler. Enheden skifter tilbage til startsiden via knappen Tilbage. 32

33 Brug Lydindstillinger Fig.24: Lydindstillinger Når man skifter til Lydindstillinger, bliver følgende funktioner tilgængelige: Nr. Funktion 1 Klokkelyd til standard dør Vælg klokkelyd til standard dør ved at prikke på en af knapperne i listefeltet. 2 Klokkelyd til andre døre Vælg klokkelyden til de andre døre ved at prikke på en af knapperne i listefeltet. 3 Klokkelyd til lejlighed Vælg klokkelyden til lejlighed ved at prikke på en af knapperne i listefeltet. 4 Klokkelydsvolumen Indstil klokkenlydens volumen via Plus / minus knapperne. 5 Lyddæmpningstimeren Brug "Plus / minus" knapperne til at indstille tiden for lyddæmpningsfunktionen, som man aktiverer via lyddæmpnings - knappen. Prik Timer el. Minutter inden justering. Aktive område er markeret med en ramme. 6 Rør ved Feedback Ved at prikke på afkrydsningsboksen, aktiverer man eller deaktiverer feedback tonen, som lyder, når displayet eller knappen berøres. 7 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillingerne. 8 Tilbage Ved at prikke på denne knap kan man returnere til systemindstillinger. 33

34 Brug Automatisk oplåsning Fig. 25: Automatisk oplåsning Når man skifter til Automatisk oplåsning vil følgende funktioner være til rådighed: Nr. Funktion 1 Aktiver Automatisk døroplåsning Ved at prikke på afkrydsningsboksen aktiverer man eller deaktiverer den automatiske oplåsning. Når auto oplås er aktiveret, lad hjemmead. og auto-snapshot være deaktiveret. 2 Til Aktiver eller deaktiver tidsområdet, hvor den automatiske døråbner er aktiveret. 3 Starttid Indstil starttiden via Plus / minus knappen, som man aktiverer timeren med. Prik på Timer eller Minutter inden justeringen. Det aktive område er mærket med en ramme. 4 Sluttid Indstil sluttiden via Plus / minus knappen, som man aktiverer timeren. Prik på Timer eller Minutter, inden justeringen. Det aktive område er mærket med en ramme. 5 Gentag Indstil gentag frekvens via rul ned-menuen, som man aktiverer med timeren. Vælger man En gang, efter perioden, bliver funktionen deaktiveret. 6 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillingerne. 7 Tilbage Ved at prikke på denne knap kan man returnere til systemindstillingerne uden at gemme indstillingerne. 34

35 Brug Display indstillinger Fig. 26: Display indstillinger Når man skifter til "Display indstillinger", vil følgende funktioner være til rådighed: Nr. Funktion 1 Klarhed Indstil displayets klarhed via "Plus / minus" knapperne. 2 Aktiver screen saver Ved prikning på tjekboksen aktiveres eller dekativeres screen saver. 3 Screen saver Displayet er forudindstillet som digitalt ur Findes der et SD kort med passende billeder på enheden, kan en screen saver vælges via rulle ned-menuen. Opbevares flere billeder på SC kortet, vises de som slide show. Slide show (elektronisk billedramme ) Hvert billede viser sig i 20 sekunder. Billedkrav: Billederne skal opbevares på SD kortet i mappen DCIM (Digital Camera Images) på første niveau. Maksimal tilladelig billedstørrelse er 2048 x 1960 pixel. Maksimal tilladelig opløsning for et billede er 800 x 480 pixel. Displayets opløsning er 800 x 600. Større billeder bliver reduceret til denne opløsning. Det understøttede format er "jpg". 4 Hele skærmen Aktiver eller deaktiver dørkameraets helside modus ved at prikke på afkrydsningsboksen. Helsidemodus forbliver aktiv, mens gæstens billede vises efter, at dørklokken har ringet. 5 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillingerne. 6 Tilbage Ved at prikke på denne knap returnerer man til startsiden uden at gemme indstillingerne. 7 Kalibrering Hvis knapperne og displayets forbundne grafik ikke længere er pålagt, skal monitoren kalibreres. Prik på kalibreringsknappen, og så på de 5 viste positionskryds efter hinanden. Bekræft endelig den viste dialogboks. 35

36 Brug Displayet er blevet kalibreret. 8 Pauseskærm Fra Vælg den aktive periode til pauseskærm via rulle ned-menuen, indtil den selv slår automatisk fra. Til rådighed: 5 / 15 / 30 minutter. Den maksimale visningsperiode er begrænset til 30 minutter for at beskytte displayet. 9 Pauseskærm Til Vælg starttiden til pauseskærm via rulle-ned menuen. Tll rådighed: 30 / 60 / 120 sekunder. 36

37 Brug Dato / tid Fig. 27: Indstilling af dato og tid Med ændring af Dato og tid bliver følgende funktioner tilgængelige: Nr. Funktion 1 Tid Indstil tiden via "Plus / minus" knapperne. Prik på ""Timer", "Minutter" or "Sekunder" inden justeringen. Det aktive område markeres med en ramme. 2 Dato Indstil datoen via "Plus / minus" knapperne. Prik på "Dag", "Måned" eller "År" inden justeringen. Det aktive område markeres med en ramme. 3 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillinger. 4 Tilbage Ved at prikke på denne knap returnerer man til startsiden uden at gemme indstillingerne. 5 Sommertid Aktivér eller deaktivér sommertiden ved at prikke på afkrydsningsfeltet (automatisk overskiftning). 6 Tid Vælg formatet for den viste tid via rulle ned-menuen. Tilgængelige er 12 timer am/pm / 24 timer. 7 Dato Vælg formatet for den viste dato via rulle ned-menuen. 37

38 Brug Sprog Fig. 28: Indstilling af sproget Når man skifter til Sprog, bliver følgende funktioner tilgængelige: Nr. Funktion 1 Sprog (listefelt) Her opføres sprogene, der kan vælges 2 Rul Prik på rullefelterne for at vise de skjulte sprog. 3 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillingerne. 4 Tilbage Ved at prikke på denne knap returnerer man til startsiden uden at gemme indstillingerne. 38

39 Brug Fremmed sprog indstilles Hvis et fremmed sprog er indstillet, så tag følgende trin for en genindstilling: 1. Prik på Indstillinger -knappen under displayet. 2. Prik på 4. indgang fra oven (denne indgang er markeret med et flag) i listefeltet til Indstillinger -visning (til venstre på displayet). 3. Prik på bunden til højre (juster) i Indstillinger displayet. Enheden skifter til Sprog -visning. 4. Prik på dit sprog i listefeltet (1) til Sprog -visningen (til venstre på displayet). 5. Prik på knappen på bunden til venstre (3) (ok) i Sprog displayet. Enheden ændrer sproget. Enheden skifter tilbage til startsiden. Sproget er blevet ændret. Fig. 29: Fremmed sprog indstilles 39

40 Brug Indstilling Fig. 30: Indstilling Med ændringen ved "Indstilling" bliver følgende funktioner tilgængelige: Nr. Funktion 1 Udendørs stationer Vælg antallet af udendørs stationer til rådighed via rulle ned-menuen. Maksimalt 4 udendørs stationer forbundet med enheden er tilgængelige. 2 Åbn Anvist udendørsstation Vælg hvilken udendørs station bliver låst op. 3 Automatiske snapshots Når der trykkes på klokken, bliver tre snapshots automatisk opbevaret i Historie. Denne funktion kan kun aktiveres, når den automatiske døråbner er deaktiveret. Ellers ville for mange snapshots blive opbevaret i travle perioder. 4 Hjemmeautomatisering Ved at prikke på afkrydsningsboksen aktiverer eller deaktiverer man hjemmeautomatiseringen. Ved aktivering af funktionen vises kontrolrammerne til hjemmeautomatisering på velkomstskærmen. (Konfigurationen bør foretages via SysAP i forvejen.)* 5 Nøglebelysning Ved at prikke på afkrydsningsboksen aktiverer eller deaktiverer man belysningen af Hård nøgle. 6 OK Ved at prikke på denne knap aktiverer man indstillinger. 7 Tilbage Ved at prikke på denne knap vender man tilbage til startsiden uden at gemme indstillingerne. *) Igangsættelse udføres altid via den Web-baserede overflade til System adgangspunktet. System adgangspunktet etablerer forbindelsen mellem deltagere og smartphone, tablet eller PC. Det anvendes til at identificere og programmere deltagerne under programmering. 40

41 Brug Enhederne, som fysisk er forbundet til bus, logger sig automatisk ind på System Adgangspunktet. De overfører information om deres type og understøttede funktioner. I panelkonfigurationen kan knapperne i 7" udstyres frit. Alle paneler i systemet og favoritbjælken kan vælges fra nederste valgbjælke. Vigtigt: Der kommer kun paneler til syne, der tidligere er placeret på etageplanen under ibrugtagelsetrin Allokering! De tildelte actuator kanaler kan placeres på panelet via træk-og-slip fra listevisningen. Efter bekræftelsen overtages konfigurationen, og den bliver synlig på enheden efter nogle få sekunder. Bemærk Almindelig information om ibrugtagen og indstilling af parametre findes i den tekniske referencemanual og på online Hjælp på System adgangspunktet 41

42 Brug Justering af enheden Terminalmodstand Fig. 31:» Ved rene lydinstallationer sættes terminalmodstanden (2) altid på FRA.» Ved video installationer eller blandede lyd og video installationer sættes terminalmodstanden på TIL for de sidste enheder af en forgrening Indstilling af herre/slave kontakten Fig.32: En station i hver lejlighed skal indstilles som Herre. Alle andre indendørs stationer i samme lejlighed skal indstilles som Slave. Indendørs station, som skal indstilles som Herre Indstil kontakte "M"(1-1) på "TIL". Ang. alle andre indendørs stationer Indstil kontakten "S"(1-2) på FRA". 42

43 Adresser 8 Adressering 8.1 Adressering af stationerne Potentiometer Inden installering som system skal det adresseres. Til denne "Adressering", er tre potentiometre blevet sat på bagsiden af enheden. Cifrene 0 til 9 kan indstilles på hvert potentiometer. Fig. 33: Potentiometer til indstilling af stationerne Udendørs station: Det venstre potentiometer (1) ved en udendørs station viser denne stations adresse. De næste to potentiometre (2) viser den øverste adresse for den allerøverste dørklokke trykknap til denne station. Dørklokketrykkontakterne nedenfor, som er nummeret automatiske (konsekutive). Fig. 34: Potentiometres funktioner Indendørs station: Det venstre potentiometer (3) til indendørs stationen viser den foretrukne udendørs stations adresse. De næste to pentiometre (4) viser denne indendørs stations adresse Indstilling af udendørs stationens adresse: Tildelingen til en af systemets fire inputs foretages på udendørs stationerne og de forbundne kontakt actuatorer til dør og lys via adressens indstilling. Til dette indstilles potentiometret hus/udendørs til en adresse mellem 1 og 4. Potentiometret er placeret på bagsiden af udendørs stationen eller på forsiden af MDRC kontakt actuatoren Tildeling af en udendørsstations dørklokke trykknap til en lejlighed. Dørklokke trykknappene til en udendørs station tildeles lejlighederne konsekutivt ovenfra nedefter og fra venstre til højre med adresserne 01, 02, osv. Denne tildeling gælder ligeligt for adskillige udendørs stationer i et system. Dette betyder, at i figur 35 på side 44 tildeles for hver udendørs station trykknap A til lejlighed 01, osv. 43

44 Adresser Denne fabriksindstilling fastsættes via to potentiometre på bagsiden af udendørs stationen. Det mellemste pentiometer skal være på 0 og det højre på Indstilling af adressen på indendørs stationen Lejligheden angives på indendørsstationen via indstillingen af adressen. Op til 99 lejligheder kan adresseres inden for et system. I hver af disse kan indtil fire indendørsstationer lokaliseres med samme adresse. Når man trykker på den angivne trykknap til dørklokken, ringes der til alle fire indendørsstationer. Indendørsstationens adresse (fx. 15 ) sættes ved hjælp af potentiometrene på indendørsstationen, hvor det mellemste viser ti-cifrene (her 1 ) og det højre de enkelte cifre (her 5 ). Potentiometret er placeret på bagsiden af indendørsstationen Indstilling af standard indendørs stationen Standard udendørsstationen til adskillige udendørsstationer skal indstilles på indendørs stationerne. Til dette indstilles potentiometer STATIONEN på adressen til standard udendørs stationen mellem 1 og 4. Potentiometret er placeret på bagsiden af indendørs stationerne. Nr. Betegnelse 1 Lejlighed 01 2 Lejlighed 01 3 Udendørs station 4 Lejlighed 09 5 Lejlighed 10 Fig. 35: Dørklokke trykknappers fabriksopgave 44

45 Adresser Fig. 36: Adskillige udendørs stationer med identisk tildeling Nr. Betegnelse 1 Hovedindgang udendørs station 2 Sideindgang udendørs station 3 Lejlighed 01 4 Lejlighed 02 5 Lejlighed 03 45

46 Adresser Fig. 37: Adskillige udendørsstationer med identisk opgave No. Betegnelse 1 Lejlighed 01 2 Lejlighed 02 3 Udendørs station ved den venstre bygning 4 Udendørs station ved indgangsporten 5 Udendørs station ved den højre bygning 6 Lejlighed 03 7 Lejlighed Video om adressering for enheden Video om adressering for enheden 46

47 Adresser Projekt navn: Udendørsstationens monteringsposition : ETAGE

48 Opdateringsmulighed 9 Opdateringsmulighed Fig. 2: Firmware opdatering Firmware opdateringerne gøres tilgængeige på internettet på Hvis firmwaren til din enhed skal opdateres, så udfør flg. trin: 1. Indtast varenummeret på enheden i Søg delen på siden Siden skifter til enhedens område. Hvis en opdatering for firmwaren er tilfængelig, er den parat til downloading på dette område. Pakken til downloading indeholder firmwaren og instruktionerne om, hvordan firmwaren installeres. 2. Installér firmwaren i overensstemmelse med de downloadede instruktioner. 48

49 Vedligeholde lse 10 Vedligeholdelse Enheden er vedligeholdelsesfri. Udfør ikke reparationer ved beskadigelse (fx. under transport eller opbevaring). Så snart enheden åbnes, er garantien ugyldig! Der skal garanteres adgang til enheden ved brug, testning, inspektion, vedligeholdelse og reparationer (i overensstemmelse med DIN VDE ) Rengøring Forsigtig! Risiko for beskadigelse af overflade på skærm. Skærmens overflade kan beskadiges af hårde eller skarpe objekter! Brug aldrig genstande til indtastninger på touch screen monitoren. Brug fingeren eller en platikpen. Overfladen på skærmen kan beskadiges af rengøringsvæsker eller skrappe midler! Rengør overfladen ved at bruge en blød klud og glasrensemiddel, der findes i i handlen. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler. 49

50 Medlem af ABB Gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH PO Boks Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Bemærk! Vi forbeholder os ret til til enhver tid at foretage tekniske ændringer samt ændringer ved dette dokuments indhold uden forudgåede varsel. De detaljerede specifikationer, der er enighed om, gælder for ordrer. ABB accepterer intet ansvar for mulige fejl eller for ufuldsændigheder i dette dokument DD.MM Central salgsservice: Telf.: Faks: Vi forbeholder os alle rettigheder til dette dokument, emnerne og illustrationerne, der findes heri. Dokumentet og dets indhold eller uddrag heraf må ikke reproduceres, overføres eller genbruges af tredje parter uden forudgående skriftlig tilladelse fra ABB. Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rettigheder forbeholdt

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor

Teknisk vejledning Bevægelsessensor 1273-1-8565 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor MD-F-1.0.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig brug 5 2.3 Ikke-bestemmelsesmæssig

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation håndfri 1280.. Produktbeskrivelse Boligstationen håndfri er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele: 3 4 5 2 1 6 1 Dørkommunikations-buskobler

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere