Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Beredskabsplan / Søndre Skole Beredskabsplan / Gymnastik- og Idrætshøjskolen Beredskabsplan / Viborg Svømmehal Beredskabsplan / Søndre Skole lille og stor gymnastikhal Beredskabsplan / arrangementer Krisestabens arbejde Evaluering af hændelsesforløb Skema / Beskrivelse af hændelsesforløb Skema / Kontrol af hjertestarter, førstehjælpskasser og træningsudstyr Oversigt over hjertestarter, førstehjælpskasser og træningsudstyr Kontaktliste Side 1 af 21

2 Generelt Dette er 1. udgave af Viborg Svømmeklubs beredskabsplan. Beredskabsplanen ajourføres mindst en gang årligt. Bestyrelsen er ansvarlig. Beredskabsplanen træder i kraft, når der sker en hændelse enten fysisk eller psykisk med klubbens medlemmer og medarbejdere (både frivillige og lønnede). Begrebet hændelse dækker bredt og som eksempler herpå kan være fald-, drukne- og kørsels- ulykker, madforgiftninger og pædofili. Hændelser kan variere fra værende ikke-kritiske til kritiske. For at alle herunder trænere, instruktører og hjælpeinstruktører kan være bedst muligt forbeer det bestyrelsens ansvar at følgende iværksættes: redt, når en hændelse opstår At beredskabsplanen gennemgås en gang årligt ved sæsonstart med alle hjælpeinstruktører og instruktørerne samt trænere. At planen for de enkelte svømmehaller er placeret i instruktør / hjælpeinstruktørmapperne. At planen ligeledes udleveres til trænerne i K-afdelingen. At hjertestarter og førstehjælpskasser kontrolleres en gang ved sæsonstart, at kontrollen do- kumenteres ved brug af skema Skema / kontrol af hjertestarter, førstehjælpskasser og træskal være omfattet af regel- ningsudstyr. At der ved indkøb af træningsudstyr vurderes, hvorvidt udstyret mæssig kontrol, - hvis ja, at fastsætte frekvensen af kontrollen. At gennemføre førstehjælpskursus for alle instruktører, hjælpeinstruktører og trænere ved sæindhente børneattester for alle instruktører, hjælpeinstruktører og træ- sonstart. At ved sæsonstart at nere 15 år. I tilfælde af at der sker en hændelse kontaktes krisestaben. Krisestaben vurderer, om krisebered- skabet skal iværksættes. Krisestabens arbejde er beskrevet på side 12. Side 2 af 21

3 Beredskabsplan / Søndre Skole Instruktøren / træneren er livredder i svømmehallen, og har dermed det overordnede opsyn. Hjælpeinstruk- tøren skal i tilfælde af ulykke være instruktøren behjælpelig. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Hvis det er livstruende / drukneulykke: Skab sikkerhed / få den druknede op af vandet. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Vurder personen, tilkald hjælp og påbegynd livreddende fø stehjælp. Kontakt FALCK på 112. Dette kan ske ved indgangen til herreomklædningen. Oplys: Hvor det er sket (Koldingvej 114, 8800 Viborg), hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade og hvorfra du ringer, evt. dit eget te- lefonnummer. Hjertestarter og tæppe hentes ved indgangen til herreomklædningen. Hjerte-lunge-redning fortsættes indtil ambulancen ankommer. Sørg for at der er modtagelse udenfor svømmehallen til at tage imod Falck og vise dem vej hen til den forulykkede. Når ambulancen er kørt Alle svømmere kaldes op ad vandet og sendes straks til omklædnings- rummene. Orienterer forældre/pårørende. Ved kritiske hændelser kontaktes de på- rørende af bestyrelsen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og snak oplevelsen igennem med svømmeholdet. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid straks Peter Dalsgaard ( ). Krisestaben iværksættes altid ved en kritisk ulykke eller ved en drukne- ulykke. Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisesta- ben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 3 af 21

4 Side 4 af 21

5 Hvis det er en mindre hændelse Skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp (hvis nødvendigt) og på- begynd førstehjælp. Der findes en førstehjælpskassee ved indgangen til herreomklædningen. Orienterer forældre/pårørende. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Fortsæt undervisningen herefter. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid Peter Dalsgaard ( ). Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisestaben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 5 af 21

6 Beredskabsplan / Gymnastik- og Idrætshøjskolen Instruktøren er livredder i svømmehallen, og har dermed det overordnede opsyn. Hjælpeinstruktøren skal i tilfælde af ulykke være instruktøren behjælpelige. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Hvis det er livstruende / drukneulykke: Skab sikkerhed / få den druknede op af vandet. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Vurder personen, tilkald hjælp og påbegynd livreddende førstehjælp. Kontakt FALCK på 112. Dette kan ske ved indgangen til omklædningen. Oplys: Hvor det er sket (Vinkelvej 32, 8800 Viborg), hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade og hvorfra du ringer, evt. dit eget telefon- nummer. Hjertestarter er i fitness centeret og tæppe hentes ved indgangen til om- klædningen. Hjerte-lunge-redning fortsættes indtil ambulancen ankommer. Sørg for at der er modtagelse udenfor svømmehallen til at tage imod Falck og vise dem vej hen til den forulykkede. Når ambulancen er kørt Alle svømmere kaldes op ad vandet og sendes straks til omklædnings- rummene. Orienterer forældre/pårørende. Ved kritiske hændelser kontaktes de pårø- rende af bestyrelsen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og snak oplevelsen igennem med svømmeholdet. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid straks Peter Dalsgaard ( ). Krisestaben iværksættes altid ved en kritisk ulykke eller ved en drukne- Side 6 af 21

7 ulykke. Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisestaben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Hvis det er en mindre hændelse Stands ulykken og påbegynd førstehjælp. Der findes en førstehjælpskasse ved indgangen til omklædningen. Orienterer forældre/pårørende. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Fortsæt undervisningen herefter. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid Peter Dalsgaard ( ). Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisestaben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 7 af 21

8 Beredskabsplan / Viborg Svømmehal I Viborg Svømmehal er der en ekstern livredder, som har det overordnede opsyn. Instruktøren og hjælpeinstruktøren skal i tilfælde af ulykke være livredderen behjælpelige. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Hvis det er livstruende / drukneulykke: Skab sikkerhed / få den druknede op af vandet. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Vurder personen, tilkald hjælp og påbegynd livreddende førstehjælp. Svømmehallens livredder kontakter FALCK på 112. Svømmehallens livredder henter hjertestarter og tæppe. Hjerte-lunge-redning fortsættes indtil ambulancen ankommer. Sørg for at der er modtagelse udenfor svømmehallen til at tage imod Falck og vise dem vej hen til den forulykkede. Når ambulancen er kørt Alle svømmere kaldes op ad vandet og sendes straks til omklædnings- rummene. Orienterer forældre/pårørende. Ved kritiske hændelser kontaktes de på- rørende af formanden. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og snak oplevelsen igennem med svømmeholdet Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Side 8 af 21

9 Kontakt: Beredskabsplan Orienter altid straks Peter Dalsgaard ( ). Krisestaben iværksættes altid ved en kritisk ulykke eller ved en drukne- ulykke. Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisesta- ben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Hvis det er en mindre hændelse Stands ulykken og påbegynd førstehjælp. Der findes en førstehjælpskasse ved under Orienterer forældre/pårørende. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Fortsæt undervisningen herefter. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid Peter Dalsgaard ( ). Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisestaben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 9 af 21

10 Side 10 af 21

11 Beredskabsplan / Søndre Skole lille og stor gymnastikhal Træneren har det overordnede opsyn. Evt. hjælpetrænere skal i tilfælde af ulykke være træneren behjælpelige. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Hvis det er livstruende: Skab sikkerhed / undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Vurder personen, tilkald førstehjælp og påbegynd førstehjælp. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Kontakt Falck på 112. Dette kan ske ved indgangen til omklædningen. Oplys: Hvor det er sket (Koldingvej 114, 8800 Viborg), hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade og hvorfra du ringer, evt. dit eget te- lefonnummer. Hjertestarter og tæppe hentes ved indgangen til pædagogisk udviklingsindtil ambulancen center. Hjerte-lunge-redning fortsættes ankommer. Når ambulancen er kørt Sørg for at der er modtagelse udenfor gymnastikhallen er en til at tage imod Falck og vise dem vej hen til den forulykkede. Orienterer forældre/pårørende. Ved kritiske hændelser kontaktes de på- rørende af bestyrelsen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og snak oplevelsen igennem med hele holdet. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid straks Peter Dalsgaard ( ). Krisestaben iværksættes altid ved en kritisk ulykke eller ved en drukne- ulykke. Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisesta- ben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 11 af 21

12 Side 12 af 21

13 Hvis det er en mindre hændelse Skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp (hvis nødvendigt). Der findes en førstehjælpskasse ved Orienterer forældre/pårørende. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen. Pårørende oplyses om, at klubben har en beredskabsplan, som følges, og at der vil blive fulgt op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Fortsæt undervisningen herefter. Husk at fortælle de voksne, der henter børnene, hvad der er sket. Kontakt: Orienter altid Peter Dalsgaard ( ). Peter Dalsgaard er ansvarlig for at orientere resten af krisestaben om hændelsen. Udtal Dig aldrig til pressen, henvis til Peter Dalsgaard. Side 13 af 21

14 Beredskabsplan / arrangementer For hvert arrangement, som ikke er omfattet af den almindelige træning og undervisning, skal der udarbejdes en beredskabsplan. Arrangementer kan bl.a. omfatte stævner, rystesammenture og træningslejre. Beredskabsplaner skal udarbejdes på baggrund af de eksisterende beredskabspla- ner og tilpasses forholdene ved arrangementet. Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplanen er Solveig Harksen. Beredskabsplanen skal foreligge inden arrangementets start og gennemgås med de for arrangementet ansvarlige. Efter afslutning af arrangementet arkiveres beredskabsplanen i mappe Beredskabsplan / Viborg Svømmeklub Side 14 af 21

15 Krisestabens arbejde I tilfælde af at der sker en hændelse kontaktes krisestaben. Viborg Svømmeklubs krisestab består af: Formanden: Kommunikationsansvarlige: Udarbejdelse af planer: Ella K. Pedersen Peter Dalsgaard Solveig Harksen Krisestaben vurderer, om kriseberedskabet skal iværksættes. Krisestaben skal nedsættes hurtigst muligt og senest inden for 24 timer. Krisestaben skal udarbejde en klar ansvars- og opgaveforde- ling. Det vurderes i hvert tilfælde hvorvidt træner, holdleder eller andre skal inkluderes i krisestaben. Benyt skemaet Beskrivelse af hændelsesforløb, s. 12 til at registrere forløbet samt hvem de in- volverede har været i dialog med. Alle registreringer vedrørende et hændelsesforløb arkiveres i mappe Beredskabsplan / Viborg Svømmeklub Krisestabens opgaver er følgende: Skab klarhed over, hvad der er sket. Beskyt den/de tilskadekomne, og tag hånd om andre, der har været direkte involveret i hændelsen. Vurder omfanget af hændelsen ved at udarbejde en prioriteret liste over, hvem hændelsen berører, og hvordan personerne forventes at reagere. Afhængig af krisens omfang, skal Dansk Svømmeunions konsulenter kontaktes ( ) for at få professionel hjælp. Beslut hvilke handlinger, der skal udføres her og nu fx: o Vurder, om der er behov for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen. Kontakt Dansk Svømmeunions konsulenter, som hjælper med kontakt til rette vedkommende. o Indkald til fællesmøder med forældre og svømmere. o Aflys træningen og evt. lukke svømmehallen. o Indkald tekniske folk med ekspertviden. Lad al kommunikation foregå gennem den kommunikationsansvarlige. Tag stilling til, hvad der skal kommunikeres videre og orienter relevante interessenter. Følg op over for personer, der har været direkte involverede i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for fx resten af holdet, som også er berørt af hændelsen. Side 15 af 21

16 Evaluering af hændelsesforløb Krisestaben skal, efter et hændelsesforløb er afsluttet, foretage en evaluering af forløbet. Det er vigtigt at forholde sig til, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt. Evalueringen skal som minimum fokusere på følgende spørgsmål: Selve hændelsen Hvilke faktorer udløste hændelsen? Hvad skete der, hvornår og hvordan? Hvordan reagerede de berørte personer? Hvordan håndterede I praktikken ift. hændelsen, f.eks. tilkalde ambulancen, samarbejde med livreddere, nedsættelse af krisestab etc. o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvordan kan det forbedres? Kommunikation Hvordan foregik kommunikationen med de berørte personer f.eks. orientering af forældre og svømmere o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. Hvordan kan det forbedres? Hvordan foregik kommunikationen med øvrige interessenter f.eks. kommunen og halinspektører o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. Hvordan kan det forbedres? Organisation Giver evalueringen anledning til ændringer i praksis /arbejdsgange? Skal beredskabsplanen revideres på grundlag af krisens forløb? Skal der som følge af krisen og evalueringen igangsættes organisatoriske ændringer? Der laves altid et referat af evaluering med de nødvendige konklusioner. Om nødvendigt re- videres beredskabsplanen / procedurer. Husk at orientere bestyrelsen og afhængig af hændelsen K-udvalget eller Undervisningsafmappe Beredskabsplan / Viborg delingen. Alle referater arkiveres i Svømmeklub Side 16 af 21

17 Skema / Beskrivelse af hændelsesforløb Dato: Klokken: Hvad er der sket? Hvem er direkte berørt af ulykken? På hvilket tidspunkt og hvor fandt hændelsen sted? Hvem standsede ulykken og hvordan? Hvornår og hvordan blev relevante personer orienteret om hændelsen? Side 17 af 21

18 Udfyldt af, navn: Telefon: Side 18 af 21

19 Skema / Kontrol af hjertestarter, førstehjælpskasser og træningsudstyr Sted: Udført af: Dato: Placering Godkendt (x) Kontrolleret Ikke godkendt (x) Evt. bemærkninger Hjertestarter Førstehjælpskasse Evt. træningsudstyr Kan et eller flere af de kontrollerede udstyr ikke godkendes, skal der altid ske en opfølgning for at få bragt udstyret i orden. Følgende ansvarlig for udstyret er kontaktet: Følgende er aftalt: Fornyet kontrol er foretaget af: dato: Konklusion af kontrollen: Side 19 af 21

20 Oversigt over hjertestarter, førstehjælpskasser og træningsudstyr ID Betegnelse Placering Bemærkninger 1 Hjertestarter Søndre Skole / Svømmehal 2 Førstehjælpskasse Søndre Skole / Svømmehal 3 Hjertestarter Søndre Skole / Haller 4 Førstehjælpskasse Søndre Skole / Haller 5 Hjertestarter Idræts- og Gymnastikhøjskolen 6 Førstehjælpskasse Idræts- og Gymnastikhøjskolen 7 Hjertestarter Viborg Svømmehal 8 Førstehjælpskasse Viborg Svømmehal Kontrolleres af svømmehallens ansatte. Kontrolleres af svømmehallens ansatte. Side 20 af 21

21 Kontaktliste Formand Elle K. Pedersen Mobil: Undervisningsafdelingen, leder Henrik Lisby Axelsen Mobil: Krisestaben: Ella K. Pedersen / mobil: Peter Dalsgård / mobil: Solveig Harksen / mobil: Dansk Svømmeunion: (også ved henvendelser vedr. forsikringen) Side 21 af 21

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Ansvar og sikkerhed Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Kan jeres svømmelærere eller pædagoger varetage sikkerheden i svømmehallen eller på stranden? En stor undersøgelse af YouGow viser, at

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Standart Operating Procedure (SOP ) for: (Vandhalla Svømmehal Svømmefag og svømmeundevisning)

Standart Operating Procedure (SOP ) for: (Vandhalla Svømmehal Svømmefag og svømmeundevisning) Standart Operating Procedure (SOP ) for: (Vandhalla Svømmehal Svømmefag og svømmeundevisning) Identifikation af ansvarshavere: Forstander : Ole Lauth Undervisere/instruktører/ansvarlige: Kristian Mandal

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

OMSORGSPLAN. Procedure

OMSORGSPLAN. Procedure OMSORGSPLAN et barn dør i institutionen et barn dør hjemme en søskende dør en forældre dør en bedsteforældre dør et andet familiemedlem dør en medarbejder dør en medarbejders barn dør en medarbejders mand/kone

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Børnesvømning Revideret maj 2010

Børnesvømning Revideret maj 2010 Børnesvømning Revideret maj 2010 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 2 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 2 Hygiejne... 2 Svømning... 2 Badetøj... 2 Omklædning og ordensregler i svømmehallen...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord SKOVTROLDENS Sorg- og kriseplan Forord Hvert år mister over 2.500 danske børn deres far eller mor på grund af et dødsfald. Børn, der mister en forælder, har behov for voksenhjælp til at bearbejde sorgen.

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

BEREDSKABSPAPIR 2013

BEREDSKABSPAPIR 2013 BEREDSKABSPAPIR 2013 BEREDSKABSPAPIR Når spejdere mødes, fx i gruppen, divisionen eller på kurser, er der risiko for, at der opstår farlige situationer. Er uheldet ude, så er der mange ting, man skal forholde

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

OmsorgsPlan for Lerbjergskolen

OmsorgsPlan for Lerbjergskolen OmsorgsPlan for Lerbjergskolen Indholdsfortegnelse sidetal Forord 1 Opfølgning 1 Alment beredskab 2 Forebyggende foranstaltninger 2 Kontorets rolle 2 Krisehjælp til forældre og børn 3 Krisehjælp til ansatte

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Befolkningsundersøgelse

Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 96% 96% 96% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Befolkning (n=3208)

Læs mere