ERHVERVSP S YKOLOGI ARTIKEL KONSULENTUDDANNELSE I ET KOMPLEKSITETSPERSPEKTIV INDIVIDUATION OG DANNELSE. Erhvervspsykologi nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSP S YKOLOGI ARTIKEL KONSULENTUDDANNELSE I ET KOMPLEKSITETSPERSPEKTIV INDIVIDUATION OG DANNELSE. Erhvervspsykologi nr."

Transkript

1 ARTIKEL ERHVERVSP S YKOLOGI TIDSSKRIFT OM DIALOG UDVIKLING LEDELSE ORGANISATION Erhvervspsykologi nr. 4, december 2016 KONSULENTUDDANNELSE I ET KOMPLEKSITETSPERSPEKTIV INDIVIDUATION OG DANNELSE Mette Amtoft og Arne Vestergaard DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

2 ERHVERVSPSYKOLOGI Volume 14 nummer 4 december 2016 ISSN: Dansk Psykologisk Forlag A/S Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Specialtrykkeriet Viborg Omslag: Nete Banke/Imperiet.dk REDAKTION Christina Giordani Langeland (ansvarshavende redaktør), organisationspsykolog (autoriseret cand.psych.), Rasmus Lund-Nielsen (ansvarlig for boganmeldelser), arbejds- og organisationspsykolog, UDGIVELSE Tidsskriftet udgives 4 gange årligt ABONNEMENT OG BLADSALG PRISER Dansk Psykologisk Forlag Almindeligt abonnement kr. 675,- Knabrostræde 3, 1. Studerende 337, København K (Medsend kopi af gyldigt studiekort) tel Løssalg kr. 210,- (Alle priser er inkl. moms) ANNONCER Pris per helside: kr ,- ekskl. moms Pris per halvside kr ,- ekskl. moms DEADLINES FOR 2017 (mandag inden kl ) Nr. 1: uge 48 Nr. 2: uge 10 Nr. 3: uge 24 Nr. 4: uge 34 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra dette tidsskrift eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser.

3 KONSULENTUDDANNELSE I ET KOMPLEKSITETSPERSPEKTIV INDIVIDUATION OG DANNELSE INDLEDNING Mette Amtoft Arne Vestergaard Kompleksitetsperspektivet kom ind i vores praksis omkring udvikling af projektledelse og projektorganisationer, som vi havde samarbejdet om i mange år. Den ene af os (AV) skrev ph.d. om et kompleksitets-mindset og sprogbrug i forhold til projektledelse Dette perspektiv var efter vores mening hårdt tiltrængt i projektverdenen og muliggjorde blandt andet, at diskursen inden for projektledelse kunne bevæge sig videre fra en opdeling i den bløde psykologtilgang og den hårde ingeniørtilgang. Vi kom i gang med at udbyde konsulentuddannelser på initiativ af en gruppe psykologer, der manglede 40 timers undervisning i deres A&O-specialisering. De spurgte, om vi ville oversætte vores teori og praksis fra arbejdet med projektledelse til en konsulentkontekst. Det blev til vores første uddannelse i konsulentarbejde, OPK (Organisationspsykologiske Perspektiver på Kompleksitet) i I 2009 udbød vi det første toårige konsulentuddannelsesforløb, som blev forhåndsgodkendt som grundstammeforløb for psykologer under specialisering. Det blev starten på en proces med at forstå, hvordan konsulenter egentlig udvikler evnen til at arbejde effektivt og bæredygtigt på grundlag af en kompleksitetsforståelse af konflikter, projekter, relationer, forandringer og ledelse i grupper og organisationer. Det er en proces, vi ikke er færdige med og nok aldrig bliver, men vi vil med denne artikel gøre status over, hvor vi er nået til. Kort fortalt er vi nået til den erkendelse, at praktisering og udvikling af et kompleksitets-mindset ikke kun er et spørgsmål om nye kompetencer og forståelser, men desuden et psykologisk identitetsarbejde. I det følgende beskriver vi den delikate og vanskelige læreproces, vi ser hos deltagerne på vores uddannelsesforløb. Der er tale om erfarne og kompetente psykologer og konsulenter, som i løbet af de to år gradvist finder sig bedre til rette med kompleksiteten i deres konsulentarbejde. At finde sig til rette med kompleksitet forstår vi som andet og mere 16

4 end en kognitiv forståelse og accept. Det er at forbinde sig undersøgende og deltagende til der, hvor skoen trykker i organisationen, og er dermed i modsætning til at reducere, benægte eller på andre måder at undvige kompleksiteten. Det at levere forenklede kompleksitetsreducerende løsninger kan være særdeles fristende for konsulenter, som gerne vil fremstå kompetente i både egne og andres øjne, da disse løsninger er angst reducerende på kort sigt ved at reducere konflikter, usikkerhed, uforudsigelighed, ustyrlighed, afmagtsfølelse og ansigtstab. Der skal derfor være gode grunde til at fokusere på konsulenters evne til at håndtere og rumme organisatorisk kompleksitet, som vi gør det på vores uddannelse. Nogle af de begrundelser vil vi forsøge at gøre rede for i denne artikel. Artiklen er en opfølgning på tre artikler, der tidligere er publiceret i Erhvervspsykologi (Amtoft & Vestergaard, 2003, 2009, 2012). Hermed afrunder vi begrundelsen af den praksis, det indhold og det læringssyn, der udfolder sig på uddannelsen. Pointer og argumenter fra de tidligere artikler i forhold til ledelse og konsulentarbejde i organisatorisk kompleksitet vil være underforstået i denne artikel. HVORFOR SÆTTER VI NETOP KOMPLEKSITET I CENTRUM PÅ KOK? Det er vores erfaring og overbevisning, at der åbner sig muligheder i det øjeblik, vi som konsulenter prøver noget andet end at kontrollere det, som sker i vores arbejde. Vi har også erfaret, at dette er lettere sagt end gjort. Vi har selv prøvet os frem, og vi vil gerne udbyde den uddannelse, vi godt kunne have brugt selv for at undgå de mest uelegante og ubehagelige oplevelser på vejen. Vi er enige med Kegan & Lahey (2009), når de siger, at problemet ikke er kompleksiteten, men forholdet mellem kompleksiteten i verden og kompleksiteten i sindet. Vi vil gerne bidrage til, at vi som samfund bliver bedre til at løse de problemer, som kræver, at vi accepterer og kommer til rette med kompleksitet og tab af kontrol. Organisationer nægter at gøres til et system, der kan kontrolleres de er snarere never ending stories, et flow under stadig udfoldelse eller for konsulenter et work in progress. Vi er midt i historien, men har intet overblik, intet helle, intet ståsted udenfor Weick ville sige, vi kan make sense se på organiseringen som det at være kastet ind i en vedvarende, uforståelig, uforudsigelig strøm af oplevelser i søgen efter svar på spørgsmålet: Hvad er historien her? (Weick, 1995). I begyndelsen troede vi på, at kompleksitet kunne kortlægges, og at vi på den måde kunne finde den bedste vej frem. Vi troede også, at der kunne defineres et sæt af generiske kompetencer for konsulenter, der arbejder med komplekse udfordringer. Det tror vi ikke længere så meget på. Som konsulenter, deltagende i et organisatorisk liv, befinder vi os i en stadig pendulering mellem mening og meningsløshed, mellem kompetent og inkompetent, som eksistenspsykologien med Deurzen ville formulere det (Deurzen, 2009). I det øjeblik, vi fik- 17

5 serer en mening, mister vi den, bl.a. fordi verden bevæger sig, og den kan vi ikke fiksere. Den kontrol, vi kan opnå, er den, der kommer af, at vi opgiver den ensidige kontrol og kommer til rette med, at opgivelsen af kontrol ikke betyder afmagt, men derimod relation eller kærlighed, som Jung ville sige det. Det kan ikke forudsiges, hvad der sker, men det er sikkert, at noget vil ske. Som Stacey (2003) siger det: Organisationer er forudsigeligt uforudsigelige og uforudsigeligt forudsigelige. Det, vi ikke kan gøre, er at kontrollere forløb fra sidelinjen og på den måde beskytte os mod overraskelser, der indebærer risiko for at tabe ansigt, blive fanget med bukserne nede, tage os hjælpeløse ud eller føle os krænket, når tingene udfolder sig på måder, vi ikke havde forudset eller aftalt. Hvis vi derimod vælger relationen med ovennævnte risici frem for kontrol (Amtoft & Vestergaard, 2009), bevarer vi samtidigt muligheden for at forfølge de uforudsete muligheder og potentialer, der måtte opstå. Det er the pain and the gain. Vi tror ikke, at kategorisering af organisatorisk kompleksitet eller kompleksitetskompetencer i form af kompetenceprofiler er det mest hjælpsomme for konsulenter, der ønsker at blive gode til at arbejde i organisatorisk kompleksitet. Vi har valgt at gå en anden vej, som handler om at komme til rette med kompleksitet. Vi har formuleret fire hjørnesten, som vi tror er nyttige for at arbejde i og med organisatorisk kompleksitet. Dette vil der gøres rede for i det følgende. FIRE HJØRNESTEN Den organisatoriske kompleksitet står i midten som uddannelsens primære genstandsfelt. Vi definerede også fire hjørnesten, der tilsammen indrammer den måde, vi ville arbejde med læreprocessen. På det fjerde hold valgte vi at strukturere de to år som fire semestre og gav dem navn efter den af de fire hjørnesten, der er mest i forgrunden på det enkelte semester, men vi har som intention at berøre alle fire perspektiver på alle fire semestre. Den første hjørnesten er en emergens-teoretisk funderet forståelse af ledelse og organisationer (Stacey, 2012; Amtoft & Vestergaard, 2003). Emergens er et særligt vigtigt begreb i forhold til en tydelig kontrast mellem kompleksitet og andre forståelser af organisationer og udvikling. Måske kan vi kalde det en ontologisk ambition om at kunne finde et overbevisende nyttigt alternativ til maskin- og systemforståelser i organisationer. Vi bygger på Staceys forståelse af organisationer som interaktionsmønstre, der opstår ud af det vedvarende samspil mellem medarbejdernes intentioner. I denne forståelse er procedurer, kultur, magtforhold og dagsordener et emergent udkomme af lokale, daglige interaktioner og derfor ude af vores fulde kontrol. Læreprocesser og syn, der bygger på en emergensforståelse, afstiver deltagerens kommen overens med uforudsigelighed og transcendens i grupper og organisationer. 18

6 Den anden hjørnesten kalder vi ko-kreativitet. Med denne fordanskning af co-creative betegner vi konsulenters kunderelationer, når det ikke reduceres til et spørgsmål om enten at være den vidende leverancekonsulent over for den ikke-vidende kunde eller den ikke-vidende proceskonsulent over for den vidende kunde (Amtoft & Vestergaard, 2009). Den ko-kreative relation til kunden lader opgavens formning emergere ud af interaktionen mellem konsulent og kunde. Vi arbejder her med, at de enkelte deltagere finder sig til rette med at være en partner og rejsekammerat, dvs. en konsulent, der på samme tid både former og formes af processen, som den skrider frem. Den tredje hjørnesten kalder vi multiteoretisk tilgang. Vi definerede denne hjørnesten på baggrund af vores erfaringer, som fortalte os, at der ikke er nogen teori, der alene kan favne den kompleksitet, vi møder i organisationskonsultation (Amtoft & Vestergaard, 2012). Teorier er både nyttige og vigtige for at begrunde praksis, men kan samtidigt også være unyttige for-forståelser, der står i vejen for at forstå problemstillingen på kundens præmisser. Her arbejder KOK-deltageren med den udfordring, det er at kunne finde tilstrækkelig tryghed i opgaven andre steder end i en på forhånd valgt teori eller foretrukken tilgang. Den fjerde hjørnesten kalder vi konsulentens individuation. Denne hjørnesten kaldte vi i starten konsulentens praksis og tænkte i første omgang på metoder, teknikker og modeller. Efterhånden fandt vi dette navn utilstrækkeligt, fordi det ikke så meget er nye redskaber, den nødvendige læreproces handler om. Det handler snarere om, hvad og hvordan man gør med de redskaber, man nu engang har, og ikke mindst hvordan man er sammen med kunden, samt hvordan man deltager med alt det, man kan på holdet, i gruppen og på jobbet. Det handler om konsulentens kvalifikationer og kompetencer, men også om dannelse, som flere deltagere har udtrykt det. Og så handler det om individuation i den forstand, som Jung talte om det, nemlig at komme overens med kompleksitet. Vi vil i nedenstående supplere med nogle konkluderende og teoretiske perspektiveringer af vores pointer fra denne artikel. KONSULENTUDDANNELSE I KOMPLEKSITET SOM INDIVIDUATION OG DAN- NELSE Vi lever midt i et af verdens mest dynamiske, men også mest komplekse samfund. Blandt de vigtigste livsfærdigheder nu er simpelt hen at tåle kompleksiteten og at forstå sig selv og andre (Skårderud, 2016). Dette citat formulerer det, vi også efterhånden er nået frem til, nemlig at det, der også er vores mission med uddannelsen, kunne kaldes udvikling af livsfærdigheder i forhold til at tåle den kompleksitet, vi møder som konsulenter i den organisatoriske virkelighed. 19

7 Og som Skårderud er det vores erfaring, at det omfatter både det at forstå andre og at forstå os selv. I forlængelse af det ønsker vi, at vores deltagere kommer overens med kompleksitet i den forstand, at de finder en måde at arbejde på, der gør det tåleligt for både dem selv og andre at arbejde målrettet i kompleksiteten uden at løbe fra den, benægte den, reducere den eller få styr på den. Efterhånden er vi begyndt at tænke på denne proces som individuation i Jungs forstand. INDIVIDUATION Jung var allerede for over 100 år siden interesseret i, hvordan mennesker kommer overens med kompleksitet. Han overvejede at kalde sin teori for kompleks psykologi, og individuation er et centralt begreb heri. Individuation er den aldrig afsluttede proces, det er at blive en mere hel udgave af sig selv gennem samspillet mellem det, man er givet, og de omstændigheder, man gennem livet kastes ind i. Individuationens mål er ikke at blive den bedste eller perfekte konsulent, men at blive en sammenhængende konsulent, der er bevidst om sig selv, sine indre konflikter, skygger og paradokser etc. for dermed bedre at kunne forbinde sig med organisationens ditto. Individuation er en spontan og naturlig proces, som kan gå i stå, men også hjælpes i gang igen, sådan at menneskers forbløffende tilpasningsevne genvindes: My aim is to bring about a psychic state in which my patient begins to experiment with his own nature a state of fluidity, change and growth where nothing is eternally fixed and hopelessly petrified (Jung, 1954). SKYGGE, FORSKELLIGHED OG PARADOKS Dette indebærer for det første at komme til rette med, at vi har en skygge. Professionelle skygger er alt det, man ikke har noget ønske om at være. Konsulentskygger kan være vigtige at have et forhold til, fordi en konsulent ellers vil kunne lade sin praksis styre alt for meget af, hvad der umiddelbart føles godt og persona-rigtigt, men som lader kundeorganisationen i stikken, hvis der er udsigt til, at skyggen skulle komme til. Konsulenter er alle en form for hjælpere, og som sådan er det en udfordring at opleve hjælpeløshed. I værste fald kan skyggen tage over, og man bliver netop til den konsulent, man foragter. Derfor har vi inkluderet både teori og personligt arbejde med skygger på vores uddannelse, da de så let kommer til at spænde ben for et kompleksitets-mindset. Alle bærer en skygge, og jo mindre den legemliggøres i personens bevidste liv, jo mørkere og tættere er den Men hvis den er undertrykt og isoleret fra bevidstheden, bliver den aldrig korrigeret og er dermed i stand til pludseligt at storme frem i et øjebliks uopmærksomhed og modarbejder vore mest velmente intentioner (Jung, 1958). 20

8 For det andet skal konsulenter komme til rette med, at forskellighed, modsætninger og konflikter ikke blot er forventeligt, men også en forudsætning for, at der kan ske udvikling, læring og tilpasning til en foranderlig kontekst. Jung gik så langt som til at sige, at mennesker har brug for kollisioner og konflikter for at holde sig sunde. Det samme kan vi sige om organisationer. For en konsulent, der vil møde og rumme kompleksitet uden at reducere, er det afgørende at kunne finde sig til rette i processer, der er langt fra at være båret af konsensus. Individuation er en proces, hvor konflikter kan transcenderes i og med, at et nyt perspektiv emergerer, så modsætningerne ikke længere udgør et uoverstigeligt problem. The transcendent function is a reflection of psychological maturity, and it is the ability of a person to tolerate ambiguity, uncertainty, and complexity, in the world, in others, and, especially in him- or herself (Hecht, 2016, s. 7). Som det tredje forudsætter individuation, at konsulenten kommer overens med paradokser. Et centralt paradoks er, at den eneste måde at forblive sig selv på er ved at acceptere hele tiden at være på vej til at blive det. Stabilitet og forandring er til stede samtidigt. Vi former og formes af de interaktionsmønstre, vi indgår i. Vi danner hele tiden en helhed/mening, der på én og samme tid er en fiktion, men også virksom i forhold til, hvad vi oplever som meningsfuldt. Som tidligere nævnt er det centrale paradoks for nærværende tekst, at vi samtidigt med, at vi har dannet os et overblik over kompleksiteten, har mistet dette overblik. Der er noget trækken op ved hårene (bootstrapping) i dette perspektiv, hvor alting samskabes. Et kompleksitets-mindset udvikles sammen med evnen til at rumme og tolerere polaritet, pluralitet og paradoks. Et kompleksitets-mindset er både det, konsulenter kan afsøge på uddannelsen, og det, som deltagerne efterfølgende kan hjælpe deres kunder med at afsøge. Denne afsøgen kan ses som individuation modet til at være sig selv og at tage alle de erfaringer med sig, som livet har givet en, og turde være til stede på denne uddannelse med sin særegenhed uden at forfalde til at dyrke den. Uddannelsen bliver således et toårigt muligheds- og læringsrum. Vi ser det at være i en gruppe i så lang tid som noget særligt ikke mindst i vores tidsalder. Det betyder, at det bliver svært eller hårdt at være i en som-om-tilstedeværelse. Der er en strøm af invitationer til at træde frem eller ud af konsulentrollen som et følende, tænkende og villende menneske, der responderer på de oplevelser, man deler. Vi har tidligere omtalt Jungs begreb om individuation. Det, vi taler om her, kan måske kaldes Co-individuation: CO-INDIVIDUATION OG DANNELSE Co-individuation forstås således som en proces, hvorigennem ikke kun individet, men også gruppen udvikler en stadig mere omfattende, integrerende bevidsthed om sig selv. Processen 21

9 sigter mod, at den enkelte i højere grad bliver sig selv i en mere moden gensidighed med andre mennesker, idet der udvikles en større tolerance for forskellighed (Thygesen, 2000, s. 7). Uddannelsens opbygning og forankring i de fire hjørnesten samt de forskellige læringsrum giver en mulighed for at undersøge og blive kendt med, hvordan det er at være sammen med andre i forfølgelsen af de intentioner, der har trukket dem til netop denne uddannelse. Som deltager medvirker man i samskabelsen af et midlertidigt fællesskab der har kvaliteten til at kunne danne ramme for 10, 12 eller 14 individuelle udviklingslinjer. Uddannelsen har således efterhånden udviklet sig til en udviklingsrejse, hvor læring af og gennem deltagelse i arbejdsmæssige kontekster og sociale fællesskaber spiller en mere og mere overordnet rolle. Det er sket samtidigt med et formindsket fokus på træning og indføring i normativ adfærd og kompetencer, baseret på en funktionel og rationel ideologi. Det, vi her er inde på, kunne kaldes dannelsesprocesser (Western, 2009, s. 201). På uddannelsen vil man som deltager engagere sig i de øvrige deltageres virkeligheder (dannelsesformer) gennem supervision, refleksion og samarbejde i øvelser m.m. Vi lader os inspirere af tekster, teknikker og tilgange, hvor det hverken er konsulenten eller kunden, der er eksperten, og den anden den ikke-vidende men hvor det er interaktionen og den relation, der dannes, emergerer, ud fra dette, der giver styring. Denne måde at være konsulent på forudsætter kendskab til sig selv og til andre og evnen til at kunne etablere et midlertidigt fællesskab om en opgave. Fuld og hel dannelse består ikke i at indtage en dannelse, man formoder er den højeste, mest reflekterede etc., men i at kunne bevæge sig i frie flow ind og ud af mange dannelsesformer afstemt med hver sin opgave- og værditype i samfundsmæssige fællesskaber (Bertelsen, 2005). Vi forfølger co-individuation og dannelse i og af fællesskabet på flere måder på uddannelsen og vil afslutningsvist nævne et par eksempler. Vi har regelmæssige frit flydende dialoger, hvor vi undersøger læringsrummet, som det nu har udviklet sig. Hvordan oplever de forskellige konsulenter læringsrummet nu? Står det i vejen eller fremmer det muligheds- og læringsrummet for de enkelte deltagere? Supervision og case-læring organiseres på måder, der over tid danner holdet eller gruppen som en forlænget ikke arm, men sind. Gruppen fungerer som distribueret kognition, emotion og konnotation. Man ved og kan noget sammen, som man kun kan, når man løbende undersøger det, man er sammen om sammen. Det gælder på vores uddannelse, og det gælder i organisationer, og måske kan man med Stern kalde det en intersubjektivisering af konsulentarbejdet (Stern, 2005). 22

10 KONKLUSION Gennem vort arbejde med deltagerne på vores kompleksitetsteoretiske konsulentuddannelse har vi udover det oprindelige faglige indhold tiltagende haft fokus på mødet mellem konsulenten som menneske og den organisatoriske kompleksitet i opgaverne og i læringsrummene på KOK. Vi har i artiklen beskrevet den personlige dimension af læreprocessen hos deltagerne på uddannelsen hen imod at komme til rette med kompleksiteten forbundet med organisationspsykologisk konsulentarbejde. Vi ser denne dimension som en individuationsog dannelsesproces, som understøttes af og udvikles i et fællesskab enten af kolleger, netværk eller på en uddannelse. Endelig er det vores og deltagernes erfaring, at konsulenters egen individuations og dannelsesproces i menneskelige fælleskaber giver dem en bedre baggrund for at hjælpe mennesker i organisationer med at komme overens med kompleksitet. Konsulenten styrkes i at forbinde sig til den organisatoriske kompleksitet/virkelighed fremfor at forsøge at opnå kontrol via forenklende og kompleksitetsreducerende metoder ude fra konsulentsidelinjen. REFERENCER Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2012). Multiteoretisk tilgang for organisationspsykologiske konsulenter. Erhvervspsykologi, 10(1), s Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2009). Ko-kreativitet og kompleksitet i konsulentarbejdet. Erhvervspsykologi, 7(1), s Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2003). Ledelse i kompleksitet. Erhvervspsykologi, 1(3), s Bertelsen, P. (2005). Dannelse i fællesskaber dannelse af fællesskaber. Psyke & Logos, 26, s Deurzen, E.V. (2009). The Good Life: Philosophy as a Guide to Therapy. I E.V. Deurzen, Psychotherapy and the Quest for Happiness. Hecht, (2016). Proceedings of IAAP Congress (in press). Jung, C.G. (1958). Collected Works of C.G. Jung, Volume 11. London: Routledge. Jung, C.G. (1954). Collected Works of C.G. Jung, Volume 16. London: Routledge. Kegan, R. & Lahey, L.L. (2009). Immunity to Change. Boston: Harvard Business Press. Skårderud, F. (2016). Munden - det centrale skamorgan. I: Dagbladet Information, d. 25. juli Solsø, K. & Thorup P. (2015). Ledelse i kompleksitet. København: Dansk Psykologisk Forlag. Stacey, R.D. ( ). Organizations as complex responsive processes of relating. Journal of Innovative Management. Stacey, R.D. (2012). Tools and Techniques of leadership and management. London: Routledge. Stern, D.N. (2005). Det nuværende øjeblik. København: Munksgaard. Thygesen, B. (2000). Gruppers individuation individuation i grupper.københavn: Dansk Psykologisk Forlag. Weick K.E. (1995). Sensemaking in Organisations. Thousand Oaks: SAGE. Western, S. (2009). Leadership: A critical Text. London: SAGE. Western, S. (2012). Coaching and mentoring a critical text. London: SAGE. 23

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 7: Multiteoretisk konsulentuddannelse 2016 2018

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 7: Multiteoretisk konsulentuddannelse 2016 2018 Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 7: Multiteoretisk konsulentuddannelse 2016 2018 KOK 7 er en ambitiøs toårig konsulentuddannelse for erfarne konsulenter og for organisations-

Læs mere

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Konsulentrolle KOK 8: Multiteoretisk konsulentuddannelse

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Konsulentrolle KOK 8: Multiteoretisk konsulentuddannelse Kompleksitet, Organisationspsykologi og Konsulentrolle KOK 8: Multiteoretisk konsulentuddannelse 2018 2019 KOK 8 er en ambitiøs toårig konsulentuddannelse for erfarne konsulenter og for organisationspsykologer,

Læs mere

KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014

KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014 KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014 KOK 5 er en toårig konsulentuddannelse, der retter sig mod erfarne konsulenter

Læs mere

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 5: Multiteoretisk konsulentuddannelse

Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 5: Multiteoretisk konsulentuddannelse Kompleksitet, Organisationspsykologi og Ko- kreativitet KOK 5: Multiteoretisk konsulentuddannelse 2014 2015 KOK 5 er en ambitiøs toårig konsulentuddannelse for erfarne konsulenter og organisationspsykologer,

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK)

Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK) 1 Kompleksitet, Organisation, Konsultation (KOK) Organisationskonsulentens rollespektrum Hvad er KOK? Målgruppe: En toårig organisationspsykologisk konsulentuddannelse. Organisationskonsulenter med baggrund

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED RIGÉT SEMINAR JANUAR 2015 DORTHE STEEN DRS@RAMBOLL.COM 51 61 82 04 HVAD ER GOD LEDELSE? The Boss vs Unboss MYTER OM LEDELSE Der hersker en kultur omkring ledelse i mange

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Hjernens plasticitet og inklusion

Hjernens plasticitet og inklusion Hjernens plasticitet og inklusion Kan viden om hjernens plasticitet og neuropædagogik fremme og udvikle borgerens muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber? Af Anna Marie Langhoff Nielsen,

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Georg Græsholt sognepræst, cand.theol: Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Tidsskriftet Fønix Årgang

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Nogle perspektiver og vinkler Chef for EVU-forretningsudvikling Koncernadministration Hanne Moltke Hanne@newstories.dk www.newstories.dk hegm@phmetropol.dk www.phmetropol.dk

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

2003 Godkendt specialistuddannelse og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening

2003 Godkendt specialistuddannelse og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening Curriculum Vitae: Mette Amtoft Født: 1954 Uddannelse 2003 Godkendt specialistuddannelse og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Dansk Psykolog Forening 1997 Godkendt specialistuddannelse i Klinisk

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING

ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING Peter Hagedorn-Rasmussen, Jan Pries-Heje, Keld Bødker, Steen Elsborg og John Damm Scheuer (red.) ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING Forside Design og implementering etik i orkanens øje rolle værdier menin

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Hvornår er biblioteket et læringsrum?

Hvornår er biblioteket et læringsrum? Bibliotek: Undervisning og/eller Læring Hvornår er biblioteket et læringsrum? Hans Elbeshausen Danmarks Biblioteksskole Videnssamfund 2. Moderne Knowledge-worker Risikosamfund økonomisk teori sociologisk

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

faglig tilgang neuropædagogisk tilgang strukturpædagogisk tilgang konsekvenspædagogisk tilgang relationspædagogisk tilgang

faglig tilgang neuropædagogisk tilgang strukturpædagogisk tilgang konsekvenspædagogisk tilgang relationspædagogisk tilgang 1 af 5 15-01-2015 13:31 Artikler 26 artikler. faglig tilgang fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde skal udføres i kraft af et bestemt fokus og formål Formidlingsversion:

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer inspiration fra praksis Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen 1. udgave,

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9 Indhold Indhold Indhold Forord... 9 Kapitel 1. Rådgiverens ekstra faglighed... 15 Værn mod faglig ensomhed... 15 Den modige rådgiver... 17 Definition af en rådgiver... 19 Rådgiverhåndbogens ståsted...

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere?

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Hvem er jeg? Manon de Jongh, Organisatorisk adfærd, fra Holland Organisationskonsulent, partner Dr. afhandling

Læs mere

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring 2 Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

Cubions coachingprofil

Cubions coachingprofil Cubions coachingprofil Af Astrid Kilt Abstrakt Følgende er en artikel omkring Cubions coachingprofil, som er produktet af den gennemgribende undersøgelse, som Cubion fik foretaget i efteråret 2008. Artiklen

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

Læringsgrundlag. Vestre Skole

Læringsgrundlag. Vestre Skole Læringsgrundlag Vestre Skole Vestre Skole er som kommunal folkeskole undergivet folkeskoleloven og de indholdsmæssige, styrelsesmæssige og økonomiske rammer som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i Silkeborg

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere