Dato: 25. januar J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten"

Transkript

1 Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som fejibehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilstandsrapporten Der foreligger en gældende ptale med udløb den 17. august 2013, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets afgørelse, at denne ptale ikke skal have skærpende virkning for afgørelsen i nærværende sag. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 28. juni har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 26. november Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 26. november Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen p møde den 21. januar med bisidder havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger, i det væsentlige som en fastholdelse og underbygning af kommentarerne til den foreløbige kontrolrapport. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstgende er veldokumenterede, og at afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.1 frafaldes fejlangivelsen (AS), da det ikke findes godtgjort, at tagstenene var gledet ned ved den sagkyndiges besigtigelse. Under punkt 4.3 sænkes vægten B8 til A5, da der vurderes at være alternative udbedringsmetoder, der kan udføres for under kr. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet i middel grad, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger en gældende ptale med udløb indenfor overskuelig tid den 17. august 2013, der samlet set ogs er vægtet fejlbehæftet i middel grad. Det er nævnets vurdering, at denne sanktion ikke har en vægt, der skal have skærpende virkning for afgørelsen i nærværende sag.

2 Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 , Stikprøve Stikprøve Beboelse DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RESKIKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 25. januar 2013 Påtale 24. januar 2016 Hurtige besigtigelser 3. februar 2012 Ukendt Opfølgende kontrol 20. december 2010 Acceptabel Stikprøve 18. august2010 Påtale 17. august2013 Tidsforbrug 16. december 2008 Godkendt 29. september 2008 Godkendt Karakterfordeling 16. november2007 Godkendt 6. november 2006 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Nej Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejend om mens beliggenhed Billedtekst Litra A - mod Oversigtsbilleder 2. marts :15 Sagen lukket 1

4 Drivhus Litra B - Carport under tag, set fra vejen. Litra C - set fra haveside. Sagsfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-jul-12 09:04 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 06-jul-i 2 09:04 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 17-aug-12 12:27 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra sot 17-aug-12 12:27 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 27-aug-12 09:30 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 28-sep-12 12:00 Kontrolrapport udarbejdet 03-okt-12 11:30 Kontrolrapport udarbejdet 08-okt-12 10:40 Høring iværksat 09-okt-12 09:18 Søgt ny deadline: 31. okt okt-12 10:03 Ny deadline for BS kommentar: 31. okt okt-12 11:25 kommenteret høring 23-nov-12 10:28 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 10-dec-12 10:28 Kontrolrapport godkendt af NS 11-dec-12 11:43 Indstilling til nævn 17-jan-13 08:41 Indkaldelse til nævnsmøde 25-jan-13 14:17 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning 2. marts :15 Sagen lukket 2

5 Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger 2. marts :15 Sagen lukket 3

6 Byg ningsbeskrivelse 2. marts :15 Sagen lukket 4

7 Boligtype Hustype Ejendom men Tagets restlevetid Note Fejlangivelse Enfamilieshus M urermesterhus/bed re Byggeskik Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tsgetage i A Beboelse 1925 i iii B Carport I C I Drivhus 0 i L 10 I Al BS benævner litra C som en carport. Det er ikke TR s vurdering, at litra B kan betragtes som en carport. I tilfælde af, at den skal betrages som en carport, skal der under skadesbeskrivelse bemærkes, at der mangler tag på carporten. Det er dog TR s vurderinci, at som carporten fremstår, kan den ikke betragtes som en bygning. Ingen bemærkninger Al 2. marts :15 Sagen lukket 5

8 Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Huset er med faste tæpper / gulvbelægninger i kælder og 1. sal dog undtagen badeværelse og ikke kunne besigtiges? gang. Tagpap på tagterrasse under brædder er ikke besigtiget. I kælder er ydervæg mod øst ikke besigtiget bagved privat indbo. 3. Bemærkninger til Ja: A - Der tages forbehold for punkterede termoruder, da en besigtigelse ikke altid kan afsløre en termoruder? eventuel punktering med sikkerhed. Forhold omkring vejrilg, temperatur og rengjorthed betyder, at kun et nærmere kendskab til forholdene kan afsløre punkterede termoruder. Synligt punkterede ruder vil fremgå af rapporten. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? I Nej 2. marts :15 Sagen lukket 6

9 Bygning A (Beboelse - 170m2) 2. marts :15 Sagen lukket 7

10 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning 2. marts :15 Sagen lukket 8

11 Fejlangivelse A5 2. marts :15 Sagen lukket 9

12 Beskrivelse af skadelmangel: Mod gadeside ses der ved gavludhæng mod vest 2 tagsten, som er gledet ned. Note: Der er risiko for indtrængning at slagregn og fygesne som følge af delvist manglende tagsten. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Fejlbeskrivelse: Normal vægtning vil være A3, men p.g.a de følgeskader, indtrængning af slagregn og fygesne vil kunne give, hæves vægtningen til A5. Genereret HE-nr Kontrolrapport Status Side 2. marts :15 Sagen lukket 10

13 0 De 2 tagsten var ikke gledet ved eftersynet! Taget var på det punkt intakt! En skade som dette kan jo nemt ske, hvis sten ikke er bundet korrekt. Billed nr. 2 på side 9, passer meget lidt med virkeligheden. Der ses manglende mursten. Det er korrekt. Men der er sat vindskede uden på, se ovenstående billeder som er taget ved min oorindelia besiatioelse. Ingen yderligere bemærkninger. 1.3 Kl: Dæklister slutter ikke tæt i begge gavle, idet lys trænger ind i tagrum. Der kan trænge fygesne ind. A5 2. marts :15 Sagen lukket 11

14 Skotrender/inddækninge Note: Det anbefales udbedret, da fygesne kan give følgeskader. - Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skadelmangel: BS har beskrevet og registreret skaden vedr, ikke tilstrækkelig inddækning, men idet BS også beskriver følgeskader, ved at der kan ske indtrængning af fygesne, må skade have karakteren K3. Som noten er beskrevet, er det TR s vurdering, at der ligger en rådgivning i noten ved at anbefale køber at udbedre indækningen, så der ikke trænger fygsne ind i tagrummet. BS kan IKKE på den måde dække sig ind og derved give en lavere karakter. I noten skal der beskrives, hvilke følgeskader manglende inddækning kan medføre og være i overensstemmelse med skadesbeskrivelsen. Herudover bør BS beskrive, hvor dækliste er monteret - på overkant af vindskede. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Ikke korrekt karakter og stedfæstelse. Fejibeskrivelse: Normal vægtning vil være A3. Da BS har beskrevet skaden, men ikke givet den korrekte karakter sænkes vægtningen til A2. 2. marts :15 Sagen lukket 12

15 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækninge Jeg har fået kommenteret skaden en gang under punkt 1.1 og bør ikke dømmes mere end 0 en gang. Jeg opfatter alu-kapslen som korrekt udført. Hvis den ikke er det, vil alle huse i landet med den slags inddækning være med skade. Indtrængen lys stammer fra gavl mellem murværk og vindskede. TR bemækninger under punkt. 1.1 omhandler tagsten som er gledet ned. Bemærkning under dette punkt omhandler at BS har forsøgt gennem sin tekst at oplyse en køber risikoen ved tjelen i inddækning, men ikke fuldt med en korrekt karakter. Tekst og karakter SKAL ALTID hænge sammen A2 2marts2Ol3lS:15 Sagenlukket 13

16 Fejlangivelse A4 2. marts :15 Sagen lukket 14

17 : I..t4.u r Beskrivelse afskade!mangel: Ved altandør med udgang fra 1. sal til tagterrasse og ved kviste mod haveside fremstår inddækningen håndværksmæssig mangelfuldt udført, især hvor disse slutter ind til andre bygningsdele, og der vil være risiko for indtrængning af vand. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registeret og beskrevet. Fejlbeskrivelse: Normal vægtning vil være A3, men p.g.a de følgeskader, indtrængning af vand vil kunne alve. hæves væatninaen til A4. lnddækning er med klip i hjørner af begge kviste. Det er håndværksmæssig korrekt udført, A2 dog mangler en beklædning uden på. Hvad angår kvist ved altandør, så er der ikke tale om en skade - og henset til husets / bygningsdelens alder. Der er ikke nærliggende risiko for skader. Nederste del af inddækning er lavet i glastibre. Der er ikke set utætheder ved denne inddækning. Se billed nr. 1 og 2 på foregående side. TS fastholdt sin vurdering, tekst og vægtning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Tagnedløb i naboskel mod øst er ikke tæt og mangler håndværksmæssig kvalitet i udførelsen. 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger A4 2. marts :15 Sagen lukket 15

18 Fejlangivelse A3 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: Mod gadeside er der opsat en plasttagrende i nogle ældre rendejern. Rendejernene er med kraftig korrosion, og plasttagrender er ikke tilstrækkelig fastholdt, antageligvis fordi tagrende ikke passer til størrelsen på rendejernene. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Jeg syntes bedømmelsen på A3 er alt for hård. En Al må være passende. Der er ingen skade_sket_på_bygningen_og_tagrende_er_ikke_utæt. Hvis forholdet skal vægtes lavere end A3 skal der være forhold som gør der kan gives en lavere vægtning. Det kunne være hvis BS havde registers forholdet med ikke beskrivet et tilstrækkeligt eller ikke anført forholdet med en korrekt karakter. Al A3 2. marts :15 Sagen lukket 16

19 Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade!mangel: Mod gadeside ses der bagfald på tagrenden de sidste 2-3 meter mod øst. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Jeg har fået den samme tagrende bedømt en gang og bør ikke dømmes mere end en 0 gang._jeg_medgiver der_er_bagfald. Første forhold omhandlede defekte og rustangrebet rendejern. Det forhold omhandler bagfalde på tagrenden TS fastholder sin vurdering. 1.7 Kviste K3: lnddækning foran vindue mod vejen slutter ikke tæt. Note: Der er risiko for fugtindtrængen. 1.7 Kviste Kl: Der mangler zinkinddækning langs kanter af kvisttage Andet Ingen bemærkninger A3 2. marts :15 Sagen lukket 17

20 Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Aftrækskanel fra badeværelse på 1. sal sesi tagrummet ikke at være kondensisoleret. Herudover er aftrækskanalen ikke korrekt ført ud gennem tag, men blot ført til udhæng ved vestvendt gavl. Grundlæggende vurderes aftrækskanalen i tagrummet at være for lang og et enkelt sted næsten vandretliggende, hvor der vil kunne stå kondensvand. Note: Ikke kondensisolerede aftrækskanaler i koldt tagrum vil kunne give fugt i omkringliggende konstruktioner, såsom loft i badeværelse, overliggende isolering mm. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registrret og beskrevet. da der ikke er sket skade vurderes at være mindre. A2 Hvis forholdet skal vægtes lavere en A3 skal der være forhold som gør der kan gives en lavere vægtning. Det kunne være hvis BS havde registers forholdet med ikke beskrivet et tilstrækkeligt eller ikke anført forholdet med en korrekt karakter. TS fastholder sin vurdering A3 2. marts :15 Sagen lukket 18

21 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er enkelte revner i ydervæg. Eksempelvis set mod vejen og over vindue ved hovedtrappe. Note: Reparation hører under almindelig vedligeholdelse. 2.4 Altaner K3: Rækværk omkring tagterrasse er med for store mellemrum mellem lister. Note: Der er risiko for personskade. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Havelåge støder mod plankeværk. Hængslerne er bukket. 2. marts :15 Sagen lukket 19

22 3.1 Døre Ingen bemærkninger 2. marts :15 Sagen lukket 20

23 Fejlangivelse A3 2. marts :15 Sagen lukket 21

24 Sagen Beskrivelse af skadelmangel: I bunden af sidekarmen til kælderdør samt i selve bundstykket til kælderdøren forekommer der kraftigt nedbrudt træ. Herudover forekommer selve kælderdøren i nederste del kraftig fugpåvirket fra vand fra kældertrappen. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. i Ingen bemærkninger. 3.2 Vinduer K2: Tætningsbånd mangler mellem glas og bundglasliste for vindue udfor hovedtrappe. 3.2 Vinduer K2: Ruder kældervinduer er med revne stedvis. A3 2. marts :15. lukket 22

25 3.2 Vinduer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: I bunden af fast stuevinduesparti til højre for entredør ses der nedbrydning af træ i bundglasliste og bundestykke. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Der kan ikke konstateres råd i vindueskarm, men bundgiaslisten er med råd. Syns- og Al skønsmandens påstand om råd i karmen kan ikke konstateres. Bedømmelsen er for høj. Hvorvidt om der råd i både glasliste og karm eller kun glaslisten er ikke afgørende for A3 vægtningen. 3.3 Fuger K3: Fuge mangler under terrassedør og tilstødende vindue. Note: Der er risiko for fugtindtrængen. 2 marts :15 Sagen lukket 23

26 3.3 Fuger Ingen bemærkninger - Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Under de to kvistvinduer med mod zinkinddækninger er fugen udført som en silikonefuge. Fugen slipper ned med zinkinddækningen, og et par steder mangler den helt. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Fugen er med slip. Det korrekt. Jeg syntes bedømmelsen er for hård. A2 vil være oassende. Ingen yderligere bemærkninger. TS fastholder. A2 A3 2. marts :15 Sagen lukket 24

27 3.3 Fuger Ingen bemærkninger 2. marts :15 Sagen lukket 25

28 Fejlangivelse Syns-og Skønsmand A4 : ; 1 I..\ \ \\\\, Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 2 marts Sagen lukket 26

29 Beskrivelse afskadelmangel: Ved altandør med udgang fra 1. sal til tagterrasse er fugen omkring altandør udført i fugeskum, som er overmalet. Note. Anvendelse af fugeskum er ikke egnet som afsluttende fuge. Skummet vil kunne optage fugt, og grundlæggende er fugen ikke tæt, og der vil kunne indtrænge fugt. Eugen er på inden måde håndværksmæssig korrekt udført. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Fejibeskrivelse: Normal vægtning vil være A3, men p.g.a. de tølgeskader, som indtrænanina at vand vil kunne medføre. hæves væatninaen til A4. Fugeskum/befæstigelsesskum til tætning: Det er sådan at dette skummateriale fra trykdåser ikke optager fugt, men overfladen forvitrer/nedbrydes at solens UV-stråler. Så fugen er tæt i sig selv. En fugeliste kan beskytte mod UV-stråler. Listen mangler. Bedømmelsen er alt for hård. TS fastholder sin vurdering 3.4 Sålbænke Kl: Der er revne i sålbænke. Eksempelvis set mod vejen. Note: Det er vigtigt at der lukkes af for fugtindtrængen i murværk. Al A3 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er enkelte revner i sokkel/sokkelpuds. Eksempelvis set mod vejen. Det har ingen yderligere betydning for ejendommens stabilitet. 4.3 Udvendige trapper Kl: To midterste trin på hovedtrappe er repareret mod hus. Mangler håndværksmæssig kvalitet i udførelsen. 4.3 Udvendige trapper K2: Gelænder på hovedtrappe mangler. Note: Der er risiko for personskade. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: BS angiver i sin beskrivelse, at der er risiko for Al personskade. Når der er risiko for personskade, skal der gives karakteren K3. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Ikke korrekt karakter. Ingen bemærkninger. 4.3 Udvendige trapper Kl: Vanger i kældertrappe er revnet fra mod kælderydervægge. Al 2. marts :15 Sagen lukket 27

30 dø 4.3 Udvendige trapper Fejla ngivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel:ved udvendig trappe til kælder er nederste trin afsluttet ca. 25 cm over kældergulv. Dette bevirker, at kælderdør fugtpåvirkes kraftigt, og når det regner, vil der kunne løbe vand ind i kælderen. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Fejlbeskrivelse: Det er TR s vurdering, at for at sikre at der ikke løber vand ind ved kældertrappen, skal der udføres ny kældertrappe. Udgift til ny kældertrappe vurderes at kunne udføres for under kr Derfor væates feilen oå B niveau. Kældertrappen i beton er afsluttet med nederste trin ind mod kælderdør, og der er således 0 ikke bund mellem trin og kælderdør. Kældertrappen er drænet i det nederste trin. Se billede. Syns- og skønsmanden kasserer trappen og vil støbe er fly. Vi kikker på skade og risiko herfor. Der er ingen skade og der løber ikke vand ind i kælder - der er afvandet. Der gives en højere vedligeholdelse at dør, men det er ikke en skade. TS fastholder sin vurdering. BB 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion Kl: Gulvvinyl er beskadiget flere steder i kælder. Note: Det anbefales fjernet, da der er risiko for kondens kan opstå på undersiden af belægningen. 2. marts :15 Sagen lukket 28

31 5.4 Indvendig K3: Vægge langs ydervægge er beklædt med plader. De forekommer jordslået/ beskadeiget enkelte beklædning steder. Eksempelvis set under køkken, ydervæg mod vej og ydervæg mod øst. Fejlangivelse Beskrivelse af skade!mangel:når BS registrerer pladebeklædning på kælderydervægge, Al bør der anføres en bemærkning om dette. Bemærkning kunne være: Pladebeklædning på kælderydervægge indebærer stor risiko for fugtproblemer, og skimmelvækstjf. BYG-ERFA Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen tilstrækkelig beskrivelse. Jeg er ikke enig i at jeg mangler en note på at der er risiko for skimmelvækst. Jeg mener 0 min kommentering er dækkende. Bedømmelsen skal derfor være 0. TS fastholder sin vurdering 5.4 Indvendig Kl: Skillevæg imellem teknikrum og tilstødende rum er med uafsluttet arbejder. F.eks. ved beklædning rørgennemføringer. Der er revne i pladesamling. Al 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- K2: Badeværelse 1. sal: Enkelte fliser er med hul klang, manglende/svag vedhæftning. Eksempelvis belægning set midt i bruseniche. 6.2 Vægkonstruktion/- Kl: Badeværelse 1. sal: Vægfliser er stedvis med hul klang, manglende/svag vedhæftning. belægning Eksempelvis set i bruseniche forneden i ydervæg og til højre for vindue foroven. 6.7 Rumaftræk Kl: Der mangler aftræksventil fra toiletrum. Note: Et oplukkeligt vindue er ikke tilstrækkelig i henhold til Bygningsreglementet. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Der er niveauforskel i stue, hvor tidligere skillevæg har stået. 7.2 Belægninger Kl: Køkken: Der er enkelte revnede fliser. Set mod stue, midt i rum ved inventar mod spisebord og for ende at samme inventar. 7.2 Belægninger IK1: Enkelte fliser er med hul klang, manglende/svag vedhættning i køkken. Eksempelvis set langs [ydervæg_mod_vest,_mod_stue_og_ved_yderdør. 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 2. marts :15 Sagen lukket 29

32 . Begrundelse 10. Indvendige trapper i bygning A 10.2 Konstruktion K3: Der mangler rækværk på 1. sal udfor trappe. Note: Der er risiko for personskade. i 1. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Ir Fejlangivelse A3 Beskrivelse afskadelmangel: Under håndvask i badeværelse på 1. sal forekommer brugsvandsinstallationener løstsiddende. Note: Brugsvandsinstallation skal være fastgjort og sikres mod mekanisk påvirkning. Et riv i et af de løse rør vil kunne medføre betraglig vandskade på de omkringliggende bygningsdele. Karakter: K3 for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Vandhanearmatur er tilsluttet til Pex-rør med skæreringssamling. Pex-rør er for lange og 0 installationen er ikke køn. For pex-rør gælder det: Der må ikke være skjulte samlinger, og det kan konstateres, at installationen ikke er ulovlig. Syns- og skønsmanden siger et riv i et af de løse rør vil kunne medføre betragtelig vandskade på de omkringliggende bygningsdele. Man kan ikke trække en skæreringssamling fra hinanden. Kravet til pex-rør er: Der må ikke være skjulte samlinger. Der er erfaringen, at indstøbte pex-rør vil danne tryk/træk spændinger i sammenhæng med vekslende temperatur i røret, og det er alene i disse situationer der er konstateret skader. Vi står uforstående overfor Syns- og skønsmandens bemærkninger. Citat Otto Blomberg, Botjek Odense. For øvrigt har jeg lavet en bemærkning i tilstandsrapporten under punkt 11.5, hvor jeg skriver følgende: VVS-installationer i kælder er nogle steder med dårlig rørføring og ringe ophæng. TS fastholder sin vurdering A3 2. marts :15 Sagen lukket 30

33 11.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel:termostatventil til radiator i stue er løstsiddende. Karakter: Kl Bearundelse for fejl: Manalen er ikke reaistreret oa beskrevet. Jeg mener der er ingen skade, fordi det ikke meningen vi skal se efter om de sidder fast. 0 Altså lave en fysisk påvirkning. Vi skal se efter om der forekommer tæringer eller utætheder i varmeanlægget. Der blev ikke konstateret utætheder, hellere ikke ved det konkrete sted. Man kan jo godt se at der noget uafsluttet ved ventilen og bør så lige holde på den. TS flytter dog niveauet til Al Al 2. marts :15 Sagen lukket 31

34 11.3 Afløbsinstallationer Fejlangivelse I. A3 Beskrivelse af skadelmangel: Afløb under håndvask badeværelse på 1. sal er samlet med tape. Der er risiko for, at afløbsvand kan give skade på skab mm. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglen er ikke registreret og beskrevet. Ingen bemærkninger A Andet Kl: VVS-installationer i kælder er nogle steder med dårlig rørføring og ringe ophæng. 2.marts2Ol3l6:15 Sagenlukket 32

35 Bygning B (Carport - 13m2) 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Al Det skal anføres, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger. Karakter: IB Begrundelse for fejl: IB er ikke anført. Vægten omfatter denne - og de fire følgende fejl af samme type. Ingen bemærkninger Al 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: 0 Det skal anføres, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger. Karakter: IB Begrundelse for fejl: IB er ikke anført. Ingen bemærkninger 0 2. marts :15 Sagen lukket 33

36 Bygning C (Drivhus - 10m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning K2: En rude ermed revne. Tagbelægning/rygning 2. Ydervægge i bygning C 2.0 Ydervægge Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse afskadelmangel: 0 Det skal anføres, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger. Karakter: IB Begrundelse_for fejl:_ib_er_ikke_anført. Ingen bemærkninger 0 3. Vinduer og døre i bygning C 3.0 Vinduer og døre Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: 0 Det skal anføres, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger. Karakter: IB Begrundelse_for fejl:_ib_er_ikke_anført. Ingen bemærkninger 0 4. Fundament/sokler i bygning Fundament/sokler Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: 0 Det skal anføres, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger. Karakter: IB Begrundelse_for fejl:_ib_er_ikke_anført. Ingen bemærkninger 0 Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 2 2 i 5 2 Ydervægge 1 i x 3 Vinduer og døre x 4 Fundamentlsokler 3 i x 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 2 i X 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 2 1 x 7. Gulvkonstruktion og gulve 3 8 Indervægge/skillevægge x 9. Lofter/etageadskillelser x 10 Indvendige trapper i x 11. VVS-installationer 1 2. marts :15 Sagen lukket 34

37 - lofter - gulve? Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er fra 20 erne og af tidstypiske materialer. Der må påregnes nogle forbedringer, inden normal vedligeholdelse kan opnås. Færdiggørelse af carport mangler. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmægler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, Nybolig 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 21 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? 21 år 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Tag (nyt) 1999 udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder I krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer! døre? Nej / etageadskillelser? Nej Nej -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej i 2.2 Er der, eller har der været, skader / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja i i 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Ja, Nordvæggen det store (ikke gulvafløb)? kælderrum. (Nyt tagrendesystem på terrassen, har afhjulpet problemet.) 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej Ja Nej 2. marts :15 Sagen lukket 35

38 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofter!etageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger II 2. marts :15 Sagen lukket 36

39 Bygningskonstruktioner 1.0 A A A A A A c Sadeltag Ensidigt fald Hanebdndspær Bjælkespær Taghældning - 35 grader Tagbelægning - Betonsten Tagbelægning - Fejlangivelse Andet, Type Glas Al Beskrivelse af skadelmangel: Tagbelægning på kviste mod både gade og have er udført med tagpap og med en taghældning på 1-15 grader. Bearundelse for fejl: Konstruktionen er ikke reoistreret. Ingen bemærkninger Al 2.0 Ydervægge A IHulmur I 2. marts :15 Sagen lukket 37

40 Murværk A B Formur- Murværk med puds Træ C Andet Gtas i Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Bagmur er udført som murværk med puds. 0 Begrundelse for fejl: Konstruktionen er ikke registreret. Fejlbeskrivelse: Fejlen vægtes som Al. Der er kap. i Tagkonstruktioner/ - belægninger givet en karakter Al. Formelle fejl under de enkelte afsnit giver kun en samlet karakter. Ingen bemærkninger Vinduer og døre A C Træ Metal 4.0 Fundament/sokler A Beton B Andet, Type Træstolper C Andet; Type: Træstolper 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Terrændæk A Støbt i beton 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A A A Vægkonstruktioner, organisk Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv på strøer etler bjælker A Væg-til-væg tæppe 1 sal A Klinkegulv på beton A Andet; Type vinyl, kælder 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge Lofter/etageadskillelser 10.0 Indvendige trapper I i 1.0 VVS-installationer A Fjernvarme I 2. marts ;15 Sagen lukket 38

41 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 55 17% ikke angivet ikke angivet % 0% Formigerdetsvært 19 at forstå bedømmelses /vægskalaen. Eksempelvis hvornår skal der gives A3 fremfor A2 ect. Syns- og Skønsmand 52 17% ikke angivet ikke angivet 43 Syns- og Skønsmand 0 17% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Middel Middel Middel Ikke angivet Ejendommen, er opført i 1925 og er løbende ombygget/ renoveret. Det er dog TR s vurdering, at huset er opført og renoveret i kendte byggematerialer, som bør være kendt ved en gennemgang for udarbejdelse af en tilstandsrapport. Ingen bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Kælderen er ikke gennemgået i forbindelse med den tekniske revision, da denne er under renovering/ombygning_og_fremstår_med_svær_tilgængelighed. Ingen bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. 2. marts :15 Sagen iukket 39

42 Nævnets afgørelse 2. marts :15 Sagen lukket 40

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012 for ejendommen Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen dresse Højgårds Vænge 3 Postnr. 2880 Dato 17-01-2012 By Bagsværd Udløbsdato 17-07-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-60624 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 09-02-2012. Lb. nr. H-11-01578-0172. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 09-02-2012. Lb. nr. H-11-01578-0172. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erling Mogensen dresse Øster Korupvej 5 Postnr. 9560 Dato 09-08-2011 By Hadsund Udløbsdato 09-02-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-3272 Matrikel/Ejerlav: 2U Ø. Korup Gde., Solbjerg

Læs mere