KORT OG GODT TAL OG REGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT TAL OG REGLER"

Transkript

1 KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th København K Telefon , Telefax ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE side 3 2. SYGEDAGPENGE side 3 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST side 4 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER side 4 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING side 4 6. FERIE, FERIEFRIDAG OG FRIDAGE * Beregningsmetode side 5 * Feriefridage side 5 * Søgnehelligdage side 5 * 1. maj /Grundlovsdag side 5 * Juleaften / Nytårsaften side 5 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG side 5 8. ATP-BIDRAG side 5 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD - Lønrefusion for elever på skoleophold side AES og FINANSIERINGSBIDRAG, LG side LO / DA - UDDANNELSESFONDEN side UDDANNELSESORDNING side SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE side PENSIONSORDNING * PensionDanmark - Glasoverenskomsten side 7 * PensionDanmark - HK-overenskomsten side BARSELSFOND - DA-BARSEL side LØNBEHANDLINGSSKEMA side SVENDELØNNINGER side UNGARBEJDER side ELEVER / GLARMESTER side REGLER FOR FERIEPENGE / ELEVER side FUNKTIONÆRER side ELEVER / HANDEL og KONTOR side ANSÆTTELSESBEVISER side OPSIGELSESREGLER side ARBEJDSSKADER side UDVIKLINGS/KOMPETENCE/ARBEJDSMILJØ FONDE side 15 2

3 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE (G-dage) Ved afskedigelse eller hjemsendelse (vejrlig) betales dagpengegodtgørelse for 3 ledighedsdage - pr. dag (G-dage) fra 2. januar kr. 788,00 Er ledigheden på 4 timer eller derunder betales en halv dagpengegodtgørelse fra 2. januar kr. 394,00 Beregningsmåde: 7,4 time pr. dag Inden for et kalenderår skal arbejdsgiveren maks. betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme lønmodtager. En gang kan udgøre enten ½ (pt. kr. 394) eller en hel sats (pt. kr. 788). For at udbetaling kan ske, skal lønmodtageren have arbejdet 74 timer inden for de sidste 4 uger. Lønmodtageren skal være medlem af en arbejdsløshedskasse og ledig på ledighedsdagene for at modtage godtgørelsen. Der skal ikke beregnes ferie- og søgnehelligdagsbetaling, AM-bidrag og indbetales til ATP af dagpengegodtgørelsen. 2. SYGEDAGPENGE (Glarmestersvende, se tillige pkt løn under sygdom) Såfremt der efter reglerne under de enkelte fagområder, ikke skal betales løn under sygdom, betales sygedagpenge efter reglerne i sygedagpengeloven. Arbejdsgiver skal anmelde sygefravær til lønmodtagers opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 kalenderdage. Arbejdsgiverperioden er 30 dage (ej refusionsberettiget, dog se pkt. 4). Sygedagpenge udgør personlig løn dog maks. pr. time fra 2. januar kr. 106,49 Pr. uge maks. fra 2. januar kr ,00 Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelserne i pkt. 3, side 4 er opfyldt. Hvornår er det arbejdsgiveren der udbetaler dagpengene? Hvis medarbejderen ikke får udbetalt fuld løn under sygdom (Glarmestersvende, se pkt løn under sygdom), har medarbejderen ret til dagpenge i 30 dage, hvis Medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom eller ulykke. Medarbejderen har været ansat alle dage i mindst 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer. Rettidig anmeldelse til arbejdsgiveren. Ved mindre end 8 ugers anciennitet, skal medarbejderen have sygedagpenge fra egen kommune. (Blanket dp 200A skal udfyldes og udleveres straks til medarbejderen). Oversigt over udvalgte dagpengeblanketter. (Anvend - dp 200A udfyldes af arbejdsgiveren og udleveres til lønmodtageren straks efter arbejdsgiverperiodens udløb eller hvis arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale dagpenge. - dp 201 anvendes af arbejdsgivere, der fortsætter udbetalingen efter 2 ugers sygdom eller udbetaler løn/dagpenge efter en 55-forsikring eller 56-aftale. - dp 202 udfyldes af arbejdsgiveren, når der anmodes om refusion af udbetalt løn/dagpenge, og fraværet er anmeldt på blanket dp 201 eller dp

4 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST I periode med sygdom, hvor der ikke under sygdommen gives løn med feriepenge (se pkt. 17), og sygefraværet er over 3 dage: København Provinsen Glarmestersvende... pr. dag kr. 179,15 kr. 164,65 Arbejdsmænd og ikke faglærte arbejdere... pr. dag kr. 159,30 kr. 156,65 Feriegodtgørelsen optjenes i 5 dage pr. uge. Forudsætningen for at udbetale feriegodtgørelsen under sygdom er 12 måneders anciennitet i virksomheden ved sygdommens indtræden, inden for de sidste 24 måneder. Såfremt sygdommen ikke strækker sig over mere end 3 dage, optjenes der ikke feriegodtgørelse. Såfremt sygdommen varer over 3 dage ydes der feriegodtgørelse, efter ovenstående regler fra 1. sygedag og for sammenlagt højest 4 måneder inden for et kalenderår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom. Ved tilskadekomst i virksomheden ydes uanset ovennævnte bestemmelser om anciennitet altid feriegodtgørelse under fraværet, dog højest i sammenlagt 4 måneder. Ved løn under sygdom i op til 4 uger (tilskadekomst 8 uger), se pkt. 17 ydes feriegodtgørelsen under sygdom ikke F.eks. skal feriegodtgørelsen under sygdom først betales til en svend med flerårig ansættelse, når han har været syg i mere end 4 uger - og ikke længere får løn under sygdom, men i stedet for får dagpenge på kr. 106,49 pr. time. 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER Maks. lønsum for optagelse i forsikringsordningen må ikke overstige, pr. år 1750 x højeste dagpengesats kr Udelukkelsesgrænsen er pr. år 2160 x højeste dagpengesats kr ,00 Præmiesatsen er 0,76 % i år I 2012 er højeste dagpengesats, pr. uge... kr ,00 Fra 1. januar 2004 er medarbejderens første sygedag ikke længere omfattet af forsikringsordningen. Henvendelse om ordningen skal rettes til den kommune, hvori virksomheden er beliggende. Forsikrede arbejdsgivere udbetaler løn under sygdom og tilskadekomst / sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, når betingelserne for udbetaling er opfyldt, hvorefter dagpengesatsen refunderes af kommunen. 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING Feriegodtgørelsen udgør af den ferieberettigede løn... 12,5 % Søgnehelligdagsopsparing inkl. godtgørelse til feriefridage udgør af den ferieberettigede løn fra 23. februar ,9 % + evt. feriegodtgørelse under sygdom og ved tilskadekomst. 4

5 6. FERIE, FERIEFRIDAGE og FRIDAGE Optjening af ferie sker med 2,08 dag pr. måneds ansættelse, og med 0,07 pr. dags ansættelse. F.eks. ved fratrædelse 18. marts optjenes (2 måneder x 2, dage x 0,07) 5,42 feriedag. Medarbejdere under Glasoverenskomsten har ret til 5 feriefridage inden for kalenderåret, hvor der udbetales kr. 900,00 pr. dag fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen (6,9 %). For ungarbejdere under 18 år kun kr. 550,00 pr. helligdag/feriefridag, dog maksimalt fuld personlig løn. Endvidere betales der kr. 900,00 pr. dag ved følgende helligdage i år 2012 fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen: Skærtorsdag 5/ Langfredag 6/ Påskedag 9/ St. Bededag 4/ Kristi Himmelfartsdag 17/ Pinsedag 28/ Grundlovsdag 5/ Juledag 26/ Nytårsdag 1/ Restsaldoen på S/H-kontoen udbetales ved årets udgang, dog mulighed for at indsætte restsaldoen på pensionsopsparing ved at give besked om dette til arbejdsgiveren inden 30. november. 1. maj fridag hvor svendene ikke får løn. Funktionærlignende svende har fri med løn. Elever har fri med løn, dog følger elever på skoleophold skolen. Hvis ikke andet er aftalt, så er det arbejdsdag for kontor/butiks personale. Grundlovsdag Svendene modtager betaling fra S/H-kontoen og elever får løn. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. For øvrige medarbejdere er det en arbejdsdag til kl , hvis der ikke er aftalt andet eller kutyme for andet. Butikker skal i.h.t. lov om butikstid holde lukket Grundlovsdag. Juleaftensdag 24. december Nytårsaftensdag 31. december Betragtes som arbejdsdag til kl Butikker skal dog i.h.t. lov om butikstid holde lukket 24. december. Dette gælder både direkte butikssalg samt salg af håndsværks-ydelser gennem butikken. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. Betragtes som almindelig arbejdsdag, hvis der ikke er lokal aftale eller kutyme. 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG Pr. 1. januar 2001 er arbejdstagerens AM-bidrag % 8. ATP-BIDRAG ved fuld tid fra 1. januar Arbejdsgiver + Arbejdstager I alt Pr. måned , ,00 kr. 270,00 Pr. 14 dag , ,40 kr. 142,20 Pr. uge , ,70 kr. 71,10 Pr. time ,28 + 0,64 kr. 1,92 Bidraget opkræves kvartalsvis, og der betales for alle lønmodtagere som er fyldt 16 år, og mindst 5

6 arbejder 9 timer om ugen. ATP-bidrag ved sygedagpenge Når arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge til sin lønmodtager, skal der betales samme ATP-bidrag, som arbejdsgiveren betaler, når lønmodtageren ikke er syg. 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD Samlet AER-betaling 2012 er kr pr. fuldtidsansat fordelt således: Bidraget til AER udgør pr. kvartal pr. fuldtidsansat... kr. 731,50 Pr. år pr. fuldtidsansat... kr Der skal ikke betales bidrag for elever og 1 medarbejder pr. virksomhed. AER, AES og Finansieringsbidraget opkræves samlet. Bidraget opkræves kvartalsvis. For arbejdsgivere med under 4 ansatte sker opkrævningen en gang årligt. Lønrefusion for elever på skoleophold udgør i år 2012: 1. års elever pr. uge... kr ,00 2. års elever pr. uge... kr ,00 3. års elever pr. uge... kr ,00 4. års elever pr. uge... kr ,00 Voksenelever: den udbetalte løn, dog maks. pr. uge... kr , AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Finansieringsbidrag AES, Glarmestersvende pr. heltidsansat... kr. 608,00 Finansieringsbidrag, FIB (LG Lønmodtagernes Garantifond, sygdom, barsel og ledighed mv.) pr. heltidsansat, pr. kvartal... kr. 240, LO / DA - UDDANNELSESFONDEN Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0,36 Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0, UDDANNELSESORDNING I de tilfælde, hvor medarbejdere på arbejdsgiverens foranledning deltager i efteruddannelse, betaler arbejdsgiveren medarbejderens normale løn. Refusionsansøgning skal være arbejdsløshedskassens hovedledelse eller Arbejdsløshedsformidling i hænde inden for 4 uger. For yderligere oplysninger og information om refusionsansøgning, kan de pågældende kursussteder kontaktes. 13. SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE Den skattefri befordringsgodtgørelse må ikke overstige Ligningsrådets satser, der for år 2012 er følgende: Kørsel indtil km. pr. år, pr. km... kr. 3,80 Kørsel over km. pr. år, pr. km... kr. 2,10 Sker udbetalingen med en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. Arbejdsgiveren skal for hver udbetaling registrere modtagerens navn, adresse og cpr-nummer, kørslens 6

7 erhvervsmæssige formål, dato for kørsel, kørslens mål med eventuelle delmål, angivelse af antal kørte kilometer, de anvendte satser og beregning af befordringsgodtgørelsen. Bilaget med disse oplysninger skal indgå i virksomhedens bogføring som dokumentation. 14. PENSIONSORDNING Glasoverenskomsten - PensionDanmark - - Tilmelding tlf Der skal betales pension til svende og andre medarbejdere under glasoverenskomsten, der er fyldt 18 år og har 6 måneders erhvervsarbejde eller har haft tilsvarende pensionsordning inden for de seneste 5 år. Elever skal være fyldt 20 år og havde 6 måneders erhvervsarbejde. Fra 30. juni 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager ,0 % I alt 12,0 % Indbetalingen til PensionDanmark følger lønudbetalingerne, dog senest den 10. i efterfølgende måned. Alle % -satser beregnes af skattepligtig A-indkomst, d.v.s. også af beregnede feriepenge. For virksomheder, der er tilsluttet et Edb-lønsystem fx. Pro-Løn eller Dataløn, sker regulering af satserne automatisk efter de relevante overenskomstkoder. Glasoverenskomsten, svende = 07100, dog ved funktionærlignende ansættelse = Ved HK-overenskomst = Der henvises til PensionDanmark arbejdsgivervejledning, kan rekvireres på tlf eller se HK-overenskomsten - PensionDanmark - Der skal betales pension til ikke ledende-medarbejdere, der er fyldt 18 år og har arbejdet 3 måneder under overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og HK/Industri eller tilsvarende, og kun såfremt virksomheden har underskrevet denne overenskomst. Elever har ikke pension. Pr. 1. juli 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager... 4,0 % I alt 12,0 % Virksomheden skal selv sørge for ændring af procentsats; Dette sker ikke automatisk via Dataløn. Pensionsbidrag ved barselsorlov For medarbejdere under både Glasoverenskomsten og HK-overenskomsten ydes der fra 1. juli 2007 et forhøjet pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2009 Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2012 Arbejdsgiver... kr. 890,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 445,00 pr. md. I alt... kr.1.335,00 pr. md. Arbejdsgiver... kr.1.120,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 560,00 pr. md. I alt... kr.1.680,00 pr. md 15. BARSELSFOND - DA-BARSEL Fra 1. oktober 2006 skal alle medarbejdere, bortset fra nogle få undtagelser, være omfattet af en barselsfond som giver refusion ved barselsorlov. Medarbejdere omfattet af en overenskomst skal tilmeldes DA-barsel, mens medarbejdere som ikke er omfattet af en overenskomst, kan enten tilmeldes DA-barsel eller den offentlige barselsfond. 7

8 I år 2012 er det kr. 204,90 pr medarbejder pr. kvartal. Se detaljer på inkl. takster ved mindre end fuld tid. Udbetaling ved medarbejders barselsorlov: DA-barsel giver refusion af beløbet mellem dagpengebeløbet og maksimum kr. 155,43 kr. pr. time. I det beløb indgår virksomhedens pensionsbidrag med maksimalt 8 pct., feriepenge med 12,5 pct., betaling for søgnehelligdagsopsparing med 3,5 pct. og fritvalgs-/opsparingsbidrag med 1 pct. Brug for ansøgning om refusion. 16. LØNBEHANDLING TEKST AM - bidrag INDGÅR I BEREGNING AF: A - indkomst & A-skat Ferie- & SH opsparing Arbejdsmarkedspen sion ATP- Bidrag Ferieberettiget løn JA JA JA JA JA Feriepenge JA JA NEJ JA NEJ SH betaling/feriefridag kr. 900 pr. dag JA JA NEJ JA NEJ Overtid JA JA JA JA NEJ Løn under sygdom kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Sygedagpenge kr. 106,49 pr. time NEJ JA * NEJ JA JA Børns første sygedag (løn) kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Barsel kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA 1., 2. og 3. ledighedsdag samt godtgørelse ved hjemsendelse (vejrlig) kr. 788,00 pr. dag NEJ JA NEJ NEJ NEJ Skurpenge JA JA JA JA NEJ Værktøjspenge og smudstillæg JA JA JA JA NEJ * Der skal betales feriegodtgørelse efter pkt. 3 under generelle bestemmelser på side 4. 8

9 Glarmesterfagets svendelønninger 17. SVENDELØNINGER Arbejdstiden Den normale arbejdstid er 37 timer fordelt på ugens 5 første hverdage. Minimallønnen pr. time udgør fra 1. marts kr. 113,60 Løn under sygdom, tilskadekomst og graviditetsundersøgelse Såfremt en medarbejder må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom eller sygemelding og lønmodtageren i øvrigt opfylder nedenstående anciennitetsbestemmelser, betaler arbejdsgiveren / virksomheden den personlige timeløn i indtil 4 uger (ved tilskadekomst i virksomheden i indtil 8 uger)(maks. 37 timer pr. uge), dog maks. pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time... kr. 133,00 Betalingen sker for de resterende timer, hvis sygdom opstår i arbejdstiden, og for første hele fraværsdag og 4 uger frem (maks. 37 timer pr. uge). Anciennitetsbestemmelser: Ved sygdom skal lønmodtageren have været ansat 3 måneder inden for de sidste 1½ år hos den pågældende arbejdsgiver / virksomhed. Ved tilskadekomst i virksomheden er der intet anciennitetskrav, og der ydes betaling i indtil 8 uger. Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelser er opfyldt. Der betales feriepenge og søgnehelligdagsgodtgørelse af løn under sygdom ved betaling af den personlige timeløn, dog maks. pr. time kr. 133,00 i arbejdsgiverperioden på 4 uger. Betalt frihed ved barns første sygedag Til pasning af syge børn under 14 år betales den personlige timeløn, intet anciennitetskrav Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Der skal betales ferie- og søgnehelligdagspenge af beløbet (pt. 12,5 % + 6,90 %) Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere kan holde fri med betaling, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Barsel - Glasoverenskomsten Der er betaling under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen, dog maks 18 uger med fuld løn, dog maksimalt pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 9

10 Ved forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov fra uge 15 til uge 25 er der 11 uger hvor der ydes personlig timeløn, dog maks. kr.133,00 som fordeles med 4 uger til hver forælder samt at der er 3 uger som enten kan holdes af faderen eller moderen. Fra 1. juli 2012 yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 11 uger inden for 52 uger efter fødslen. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Forældrene kan holde orlov samtidigt, og hver forældres orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats, og vær opmærksom på at få refusion fra barselsudligningsordning DA-barsel. Fædreorlov på 2 uger betales efter de samme regler som barsel med samme anciennitetskrav. Kravet til anciennitet for at der ydes løn, er 6 måneder for både barsels-, forældre- og fædreorlov inden for de seneste 18 måneder. Akkordlønninger - på akkordregningens slutbeløb Fra 1. marts 2012 øges Glarmesterprislisten af 1. maj 2007 med yderligere 1,8 %, så satserne i alt skal tillægges 10,94 % i stedet for 9,62 %. Bygningsarbejde Grænsen for akkord ved bygningsarbejde... kr. 400,00 Overarbejde De 2 første timer tillægges timelønnen % Efterfølgende timer samt Søn- og helligdage tillægges % Forskudt arbejdstidstillæg Fra 1. marts 2012 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 19,15 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 39,49 Påbegyndes der kl eller derefter tillægges indtil kl pr. time... kr. 47,77 Alle tillæg er til den personlige timeløn. Forskudt arbejdstid kan annonceres med 5 dages varsel, såfremt dette er nødvendigt p.g.a. særlige forhold på arbejdspladsen eller andre særlige omstændigheder. Det er et krav for brug af forskudt tid at det er aftalt skriftligt lokalt i virksomheden. Den maksimale arbejdstid ved forskudt tid må højst udgøre 160,33 timer pr. måned og maks. 42,5 time pr. uge. Skurpenge Betales hvis svenden ikke kan spise frokost på værkstedet eller der ikke er skurforhold. Fra 1. marts 2012 udgør betalingen, pr. dag... kr. 38,53 10

11 Værktøjspenge Betales hvis svenden selv holder sig med det fornødne værktøj Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 1,47 Kørselsgodtgørelse - Tjenestekørsel i eget køretøj i år 2012: Funktionær Svende Kørsel indtil km pr. år... kr. 3,80 kr. 3,80 Kørsel over km pr. år... kr. 2,10 kr. 2,10 Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Jf. skattekontrollovens 7 stk. 1 nr. 1 har arbejdsgiveren oplysningspligt ved udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse. Kørselsafstand beregnes fra en omkreds med radius 10 km fra mesterens værksted. Landarbejde (køretid) Der henvises til Glasoverenskomst 13 Overnatning ( 15) Statens takst for år 2012 Kr. 113,75 pr. nat. Oversigt over rettigheder ved forskellig anciennitet Anciennitet og 3. ledighedsdag Sygedagepenge Feriegodtgørelse under sygdom S/H+ feriefridagsopspari ng Pensionsordning Løn under sygdom Barns 1. sygedag Løn under barsel Løn under fædreorlov Ansættelsesbevis Opsigelsesvarsel < 74 timer Nej Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 74 timer Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 1 måned Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 8 uger Ja Ja Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 3 måneder Ja Ja Nej Ja Måske Ja Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 6 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 9 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 12 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 24 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5 arb. dag >36 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 arb. dag Se de enkelte punkter for de præcise betingelser og regler. 18. Ungarbejdere For ungarbejdere under 18 år er følgende minimal løn gældende fra den 1. marts 2012: 15 år men ikke 16 år kr. 45,44 pr. time. 16 år men ikke 17 år kr. 56,80 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 79,52 pr. time. 11

12 Glarmesterfagets elevlønninger 19. Elevlønninger gældende fra 1. marts 2012 pr. uge pr. time 1. løntrin 26 uger pr. uge... kr ,21 57,92 2. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,72 69,48 3. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,60 81,80 4. løntrin uger pr. uge... kr ,38 98,42 Antal uger tælles fra uddannelsesaftalens start tidspunkt. Voksenelever 25 år eller ældre ved start Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 113,60 Pension Fra 1. marts 2006 omfattes elever af pensionsordningen, når de fylder 20 år og har 6 måneder erhvervsarbejde. For elevens arbejdstid gælder det, der er indgået på det overenskomstmæssige område. 1. maj er en fridag for elever, der betales løn. Er eleven på skole, så er det skolens møderegler, der er gældende. Eleverne er omfattet af reglerne omkring feriefridage (5 feriefridage) og barns 1. sygedag og modtager normal elevløn. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 0,5 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog maks. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. Landarbejde (køretid udenfor arbejdstid) betales med 50 % af svendens betaling. Betaling af skurpenge, følger samme regler som gældende for svendene. Kørepenge betales efter dokumenterede udgifter. 20. Regler for feriepenge / elever Der udbetales feriegodtgørelse i læretiden i form af løn + 1 % feriegodtgørelse af det foregående optjeningsårs indtjente løn. Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvor 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Eksempel: Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11½ % (12½ % minus 1 %) af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 12

13 Funktionærer 21. Med virkning fra 1. marts 2012 er der indgået overenskomst mellem Glarmesterlauget og HK/Privat Gælder kun virksomheder, der har tiltrådt Landsoverenskomsten på HK-området eller som senere tiltræder denne nye overenskomst. Lønbestemmelser Lønnen for den enkelte funktionær aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og funktionæren. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Vurdering og eventuel regulering af funktionærens lønforhold sker individuelt mindst 1 gang årligt. Særlig opsparing - Pr. 1. marts 2009 betaler arbejdsgiver 1,0 % af lønnen som særlig opsparing. Den særlige opsparing udbetales sammen med december lønnen eller medarbejderen kan inden den 1. december anmode om beløbet indbetales til den pågældendes pensionskonto. Beregning af løn for brudte måneder Tidsfaktoren er ,33 time Betalt frihed ved børns første sygedag Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, til pasning af medarbejderens barn/børn under 14 år på barnets / børnenes første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Barsel/adoption Til kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet på fødsels- eller adoptionstidspunktet ydes fuld løn fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger, løn under fædreorlov. For forældreorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger samt der er 3 uger som enten den ene eller den anden af forældrene kan holde. De op til 11 uger skal holdes inden for 46 uger efter fødslen. Betaling er fuld løn dog maks. pr. time... kr. 135,00 Feriefridage Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til 5 feriefridage inden for et år. 13

14 22. Elever / handel og kontor Mindste lønsatser pr. 1. marts år pr. måned... kr ,00 2. år pr. måned... kr ,00 3. år pr. måned... kr ,00 4. år pr. måned... kr , Ansættelsesbevis Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter et ansættelsesforholds begyndelse udlevere et ansættelsesbevis. Ansættelsesbevisloven - der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren - gælder for alle lønmodtagere (uanset alder), hvis ansættelsesforhold varer længere end èn måned, og hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Gennemsnittet beregnes over en 4-ugers periode. Lønmodtagerbegrebet svarer til ferielovens lønmodtagerbegreb samt de personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens 43, stk. 1. Formularer for henholdsvis glarmestersvende, funktionærlignende ansættelse og funktionær kan rekvireres fra Laugskontoret. 24. Opsigelsesregler Glarmestersvende - Glasoverenskomstens 37 Fratrædelse skal altid ske til en uges udgang med nedenstående opsigelsesvarsel: * fra 0 til 6 måneder... 1 arbejdsdag * fra 6 til 24 måneder... 3 arbejdsdage * fra 24 til 36 måneder... 5 arbejdsdage * fra 36 og fremefter arbejdsdage F.eks. skal en medarbejder med 11 måneders ansættelse opsiges senest tirsdag til fratrædelse om fredagen. Medarbejdere som er sygemeldt pga. uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for virksomheden, kan ikke opsiges inden for de første 8 uger. Enhver afskedigelse af medarbejdere skal ske skriftligt med angivelse af arbejdsforholdets ophør og dato. Kvittering for modtagelsen af opsigelsen skal bekræftes med den ansattes underskrift. Funktionærer Fra funktionærside - hvis ikke andet er aftalt. * I prøvetiden kan opsigelse ske uden varsel * 1 måned til en måneds udgang Fra arbejdsgiverside: * ansat på prøve og ikke ud over 3 måneder varsel på 14 dage - behøver ikke at være til en måneds udgang * Inden udløbet af 5 måneder varsel på 1 måned 14

15 * Inden udløbet af 2 år og 9 måneder varsel på 3 måneder * Inden udløbet af 5 år og 8 måneder varsel på 4 måneder * Inden udløbet af 8 år og 7 måneder varsel på 5 måneder * Herefter varsel på 6 måneder Fratrædelsesgodtgørelse: Kontakt sekretariatet. 25. Arbejdsskader Der gælder følgende regler for anmeldelse af arbejdsskader: Arbejdstilsynet Arbejdsgiveren skal inden 9 dage på internettet https://easy.ask.dk/easy/ hos Arbejdstilsynet, anmelde arbejdsulykker, hvis skaden medfører uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag ud over tilskadekomstdagen. Alvorlige arbejdsulykker, herunder arbejdsbetinget dødsfald, skal dog straks anmeldes til Arbejdstilsynet. Forsikringsselskabet Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykkestilfælde til forsikringsselskabet, hvis arbejdsgiveren skønner, at skaden kan begrunde erstatning mv. Kan man ikke inden for de første 9 dage vurdere, om skaden kan begrunde erstatningskrav, skal anmeldelse ske, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget arbejdet fuldt ud på 5-ugers-dagen for skadens indtræden. Fristen for anmeldelse er i disse tilfælde 9 dage efter 5-ugers-dagen for skadens indtræden. 26. Udviklings/Kompetence/Arbejdsmiljø fonde I overenskomsterne er der aftalt etablering af fonde for udvikling, kompetence og arbejdsmiljø inden for både Glasoverenskomstens område og HK-overenskomstens område. På Glasoverenskomstens område er der både en Kompetencefond og en Arbejdsmiljøfond, dog med samlet opkrævning, hvor til der skal betales følgende: Kompetencefond fra 1. marts kr. 0,35 pr. arbejdstime Arbejdsmiljø fra 1. marts kr. 0,25 pr. arbejdstime På HK-overenskomstens område er der en fond til kompetenceudvikling, hvor til der skal betales følgende Opkrævning for år 2011 vil ske primo år Fra 1. januar kr. 0,265 pr. kr. betalt i ATP-bidrag. ProLøn styr på tallene! Glarmesterlauget i Danmark har et samarbejde med ProLøn i Randers som har udviklet et system til lønadministration der er tilpasset til glarmestervirksomheder og Glasoverenskomsten. Ring til ProLøn på telefon for at høre nærmere. 15

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere