KORT OG GODT TAL OG REGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT TAL OG REGLER"

Transkript

1 KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th København K Telefon , Telefax ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE side 3 2. SYGEDAGPENGE side 3 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST side 4 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER side 4 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING side 4 6. FERIE, FERIEFRIDAG OG FRIDAGE * Beregningsmetode side 5 * Feriefridage side 5 * Søgnehelligdage side 5 * 1. maj /Grundlovsdag side 5 * Juleaften / Nytårsaften side 5 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG side 5 8. ATP-BIDRAG side 5 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD - Lønrefusion for elever på skoleophold side AES og FINANSIERINGSBIDRAG, LG side LO / DA - UDDANNELSESFONDEN side UDDANNELSESORDNING side SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE side PENSIONSORDNING * PensionDanmark - Glasoverenskomsten side 7 * PensionDanmark - HK-overenskomsten side BARSELSFOND - DA-BARSEL side LØNBEHANDLINGSSKEMA side SVENDELØNNINGER side UNGARBEJDER side ELEVER / GLARMESTER side REGLER FOR FERIEPENGE / ELEVER side FUNKTIONÆRER side ELEVER / HANDEL og KONTOR side ANSÆTTELSESBEVISER side OPSIGELSESREGLER side ARBEJDSSKADER side UDVIKLINGS/KOMPETENCE/ARBEJDSMILJØ FONDE side 15 2

3 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE (G-dage) Ved afskedigelse eller hjemsendelse (vejrlig) betales dagpengegodtgørelse for 3 ledighedsdage - pr. dag (G-dage) fra 2. januar kr. 788,00 Er ledigheden på 4 timer eller derunder betales en halv dagpengegodtgørelse fra 2. januar kr. 394,00 Beregningsmåde: 7,4 time pr. dag Inden for et kalenderår skal arbejdsgiveren maks. betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme lønmodtager. En gang kan udgøre enten ½ (pt. kr. 394) eller en hel sats (pt. kr. 788). For at udbetaling kan ske, skal lønmodtageren have arbejdet 74 timer inden for de sidste 4 uger. Lønmodtageren skal være medlem af en arbejdsløshedskasse og ledig på ledighedsdagene for at modtage godtgørelsen. Der skal ikke beregnes ferie- og søgnehelligdagsbetaling, AM-bidrag og indbetales til ATP af dagpengegodtgørelsen. 2. SYGEDAGPENGE (Glarmestersvende, se tillige pkt løn under sygdom) Såfremt der efter reglerne under de enkelte fagområder, ikke skal betales løn under sygdom, betales sygedagpenge efter reglerne i sygedagpengeloven. Arbejdsgiver skal anmelde sygefravær til lønmodtagers opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 kalenderdage. Arbejdsgiverperioden er 30 dage (ej refusionsberettiget, dog se pkt. 4). Sygedagpenge udgør personlig løn dog maks. pr. time fra 2. januar kr. 106,49 Pr. uge maks. fra 2. januar kr ,00 Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelserne i pkt. 3, side 4 er opfyldt. Hvornår er det arbejdsgiveren der udbetaler dagpengene? Hvis medarbejderen ikke får udbetalt fuld løn under sygdom (Glarmestersvende, se pkt løn under sygdom), har medarbejderen ret til dagpenge i 30 dage, hvis Medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom eller ulykke. Medarbejderen har været ansat alle dage i mindst 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer. Rettidig anmeldelse til arbejdsgiveren. Ved mindre end 8 ugers anciennitet, skal medarbejderen have sygedagpenge fra egen kommune. (Blanket dp 200A skal udfyldes og udleveres straks til medarbejderen). Oversigt over udvalgte dagpengeblanketter. (Anvend - dp 200A udfyldes af arbejdsgiveren og udleveres til lønmodtageren straks efter arbejdsgiverperiodens udløb eller hvis arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale dagpenge. - dp 201 anvendes af arbejdsgivere, der fortsætter udbetalingen efter 2 ugers sygdom eller udbetaler løn/dagpenge efter en 55-forsikring eller 56-aftale. - dp 202 udfyldes af arbejdsgiveren, når der anmodes om refusion af udbetalt løn/dagpenge, og fraværet er anmeldt på blanket dp 201 eller dp

4 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST I periode med sygdom, hvor der ikke under sygdommen gives løn med feriepenge (se pkt. 17), og sygefraværet er over 3 dage: København Provinsen Glarmestersvende... pr. dag kr. 179,15 kr. 164,65 Arbejdsmænd og ikke faglærte arbejdere... pr. dag kr. 159,30 kr. 156,65 Feriegodtgørelsen optjenes i 5 dage pr. uge. Forudsætningen for at udbetale feriegodtgørelsen under sygdom er 12 måneders anciennitet i virksomheden ved sygdommens indtræden, inden for de sidste 24 måneder. Såfremt sygdommen ikke strækker sig over mere end 3 dage, optjenes der ikke feriegodtgørelse. Såfremt sygdommen varer over 3 dage ydes der feriegodtgørelse, efter ovenstående regler fra 1. sygedag og for sammenlagt højest 4 måneder inden for et kalenderår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom. Ved tilskadekomst i virksomheden ydes uanset ovennævnte bestemmelser om anciennitet altid feriegodtgørelse under fraværet, dog højest i sammenlagt 4 måneder. Ved løn under sygdom i op til 4 uger (tilskadekomst 8 uger), se pkt. 17 ydes feriegodtgørelsen under sygdom ikke F.eks. skal feriegodtgørelsen under sygdom først betales til en svend med flerårig ansættelse, når han har været syg i mere end 4 uger - og ikke længere får løn under sygdom, men i stedet for får dagpenge på kr. 106,49 pr. time. 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER Maks. lønsum for optagelse i forsikringsordningen må ikke overstige, pr. år 1750 x højeste dagpengesats kr Udelukkelsesgrænsen er pr. år 2160 x højeste dagpengesats kr ,00 Præmiesatsen er 0,76 % i år I 2012 er højeste dagpengesats, pr. uge... kr ,00 Fra 1. januar 2004 er medarbejderens første sygedag ikke længere omfattet af forsikringsordningen. Henvendelse om ordningen skal rettes til den kommune, hvori virksomheden er beliggende. Forsikrede arbejdsgivere udbetaler løn under sygdom og tilskadekomst / sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, når betingelserne for udbetaling er opfyldt, hvorefter dagpengesatsen refunderes af kommunen. 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING Feriegodtgørelsen udgør af den ferieberettigede løn... 12,5 % Søgnehelligdagsopsparing inkl. godtgørelse til feriefridage udgør af den ferieberettigede løn fra 23. februar ,9 % + evt. feriegodtgørelse under sygdom og ved tilskadekomst. 4

5 6. FERIE, FERIEFRIDAGE og FRIDAGE Optjening af ferie sker med 2,08 dag pr. måneds ansættelse, og med 0,07 pr. dags ansættelse. F.eks. ved fratrædelse 18. marts optjenes (2 måneder x 2, dage x 0,07) 5,42 feriedag. Medarbejdere under Glasoverenskomsten har ret til 5 feriefridage inden for kalenderåret, hvor der udbetales kr. 900,00 pr. dag fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen (6,9 %). For ungarbejdere under 18 år kun kr. 550,00 pr. helligdag/feriefridag, dog maksimalt fuld personlig løn. Endvidere betales der kr. 900,00 pr. dag ved følgende helligdage i år 2012 fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen: Skærtorsdag 5/ Langfredag 6/ Påskedag 9/ St. Bededag 4/ Kristi Himmelfartsdag 17/ Pinsedag 28/ Grundlovsdag 5/ Juledag 26/ Nytårsdag 1/ Restsaldoen på S/H-kontoen udbetales ved årets udgang, dog mulighed for at indsætte restsaldoen på pensionsopsparing ved at give besked om dette til arbejdsgiveren inden 30. november. 1. maj fridag hvor svendene ikke får løn. Funktionærlignende svende har fri med løn. Elever har fri med løn, dog følger elever på skoleophold skolen. Hvis ikke andet er aftalt, så er det arbejdsdag for kontor/butiks personale. Grundlovsdag Svendene modtager betaling fra S/H-kontoen og elever får løn. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. For øvrige medarbejdere er det en arbejdsdag til kl , hvis der ikke er aftalt andet eller kutyme for andet. Butikker skal i.h.t. lov om butikstid holde lukket Grundlovsdag. Juleaftensdag 24. december Nytårsaftensdag 31. december Betragtes som arbejdsdag til kl Butikker skal dog i.h.t. lov om butikstid holde lukket 24. december. Dette gælder både direkte butikssalg samt salg af håndsværks-ydelser gennem butikken. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. Betragtes som almindelig arbejdsdag, hvis der ikke er lokal aftale eller kutyme. 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG Pr. 1. januar 2001 er arbejdstagerens AM-bidrag % 8. ATP-BIDRAG ved fuld tid fra 1. januar Arbejdsgiver + Arbejdstager I alt Pr. måned , ,00 kr. 270,00 Pr. 14 dag , ,40 kr. 142,20 Pr. uge , ,70 kr. 71,10 Pr. time ,28 + 0,64 kr. 1,92 Bidraget opkræves kvartalsvis, og der betales for alle lønmodtagere som er fyldt 16 år, og mindst 5

6 arbejder 9 timer om ugen. ATP-bidrag ved sygedagpenge Når arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge til sin lønmodtager, skal der betales samme ATP-bidrag, som arbejdsgiveren betaler, når lønmodtageren ikke er syg. 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD Samlet AER-betaling 2012 er kr pr. fuldtidsansat fordelt således: Bidraget til AER udgør pr. kvartal pr. fuldtidsansat... kr. 731,50 Pr. år pr. fuldtidsansat... kr Der skal ikke betales bidrag for elever og 1 medarbejder pr. virksomhed. AER, AES og Finansieringsbidraget opkræves samlet. Bidraget opkræves kvartalsvis. For arbejdsgivere med under 4 ansatte sker opkrævningen en gang årligt. Lønrefusion for elever på skoleophold udgør i år 2012: 1. års elever pr. uge... kr ,00 2. års elever pr. uge... kr ,00 3. års elever pr. uge... kr ,00 4. års elever pr. uge... kr ,00 Voksenelever: den udbetalte løn, dog maks. pr. uge... kr , AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Finansieringsbidrag AES, Glarmestersvende pr. heltidsansat... kr. 608,00 Finansieringsbidrag, FIB (LG Lønmodtagernes Garantifond, sygdom, barsel og ledighed mv.) pr. heltidsansat, pr. kvartal... kr. 240, LO / DA - UDDANNELSESFONDEN Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0,36 Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0, UDDANNELSESORDNING I de tilfælde, hvor medarbejdere på arbejdsgiverens foranledning deltager i efteruddannelse, betaler arbejdsgiveren medarbejderens normale løn. Refusionsansøgning skal være arbejdsløshedskassens hovedledelse eller Arbejdsløshedsformidling i hænde inden for 4 uger. For yderligere oplysninger og information om refusionsansøgning, kan de pågældende kursussteder kontaktes. 13. SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE Den skattefri befordringsgodtgørelse må ikke overstige Ligningsrådets satser, der for år 2012 er følgende: Kørsel indtil km. pr. år, pr. km... kr. 3,80 Kørsel over km. pr. år, pr. km... kr. 2,10 Sker udbetalingen med en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. Arbejdsgiveren skal for hver udbetaling registrere modtagerens navn, adresse og cpr-nummer, kørslens 6

7 erhvervsmæssige formål, dato for kørsel, kørslens mål med eventuelle delmål, angivelse af antal kørte kilometer, de anvendte satser og beregning af befordringsgodtgørelsen. Bilaget med disse oplysninger skal indgå i virksomhedens bogføring som dokumentation. 14. PENSIONSORDNING Glasoverenskomsten - PensionDanmark - - Tilmelding tlf Der skal betales pension til svende og andre medarbejdere under glasoverenskomsten, der er fyldt 18 år og har 6 måneders erhvervsarbejde eller har haft tilsvarende pensionsordning inden for de seneste 5 år. Elever skal være fyldt 20 år og havde 6 måneders erhvervsarbejde. Fra 30. juni 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager ,0 % I alt 12,0 % Indbetalingen til PensionDanmark følger lønudbetalingerne, dog senest den 10. i efterfølgende måned. Alle % -satser beregnes af skattepligtig A-indkomst, d.v.s. også af beregnede feriepenge. For virksomheder, der er tilsluttet et Edb-lønsystem fx. Pro-Løn eller Dataløn, sker regulering af satserne automatisk efter de relevante overenskomstkoder. Glasoverenskomsten, svende = 07100, dog ved funktionærlignende ansættelse = Ved HK-overenskomst = Der henvises til PensionDanmark arbejdsgivervejledning, kan rekvireres på tlf eller se HK-overenskomsten - PensionDanmark - Der skal betales pension til ikke ledende-medarbejdere, der er fyldt 18 år og har arbejdet 3 måneder under overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og HK/Industri eller tilsvarende, og kun såfremt virksomheden har underskrevet denne overenskomst. Elever har ikke pension. Pr. 1. juli 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager... 4,0 % I alt 12,0 % Virksomheden skal selv sørge for ændring af procentsats; Dette sker ikke automatisk via Dataløn. Pensionsbidrag ved barselsorlov For medarbejdere under både Glasoverenskomsten og HK-overenskomsten ydes der fra 1. juli 2007 et forhøjet pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2009 Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2012 Arbejdsgiver... kr. 890,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 445,00 pr. md. I alt... kr.1.335,00 pr. md. Arbejdsgiver... kr.1.120,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 560,00 pr. md. I alt... kr.1.680,00 pr. md 15. BARSELSFOND - DA-BARSEL Fra 1. oktober 2006 skal alle medarbejdere, bortset fra nogle få undtagelser, være omfattet af en barselsfond som giver refusion ved barselsorlov. Medarbejdere omfattet af en overenskomst skal tilmeldes DA-barsel, mens medarbejdere som ikke er omfattet af en overenskomst, kan enten tilmeldes DA-barsel eller den offentlige barselsfond. 7

8 I år 2012 er det kr. 204,90 pr medarbejder pr. kvartal. Se detaljer på inkl. takster ved mindre end fuld tid. Udbetaling ved medarbejders barselsorlov: DA-barsel giver refusion af beløbet mellem dagpengebeløbet og maksimum kr. 155,43 kr. pr. time. I det beløb indgår virksomhedens pensionsbidrag med maksimalt 8 pct., feriepenge med 12,5 pct., betaling for søgnehelligdagsopsparing med 3,5 pct. og fritvalgs-/opsparingsbidrag med 1 pct. Brug for ansøgning om refusion. 16. LØNBEHANDLING TEKST AM - bidrag INDGÅR I BEREGNING AF: A - indkomst & A-skat Ferie- & SH opsparing Arbejdsmarkedspen sion ATP- Bidrag Ferieberettiget løn JA JA JA JA JA Feriepenge JA JA NEJ JA NEJ SH betaling/feriefridag kr. 900 pr. dag JA JA NEJ JA NEJ Overtid JA JA JA JA NEJ Løn under sygdom kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Sygedagpenge kr. 106,49 pr. time NEJ JA * NEJ JA JA Børns første sygedag (løn) kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Barsel kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA 1., 2. og 3. ledighedsdag samt godtgørelse ved hjemsendelse (vejrlig) kr. 788,00 pr. dag NEJ JA NEJ NEJ NEJ Skurpenge JA JA JA JA NEJ Værktøjspenge og smudstillæg JA JA JA JA NEJ * Der skal betales feriegodtgørelse efter pkt. 3 under generelle bestemmelser på side 4. 8

9 Glarmesterfagets svendelønninger 17. SVENDELØNINGER Arbejdstiden Den normale arbejdstid er 37 timer fordelt på ugens 5 første hverdage. Minimallønnen pr. time udgør fra 1. marts kr. 113,60 Løn under sygdom, tilskadekomst og graviditetsundersøgelse Såfremt en medarbejder må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom eller sygemelding og lønmodtageren i øvrigt opfylder nedenstående anciennitetsbestemmelser, betaler arbejdsgiveren / virksomheden den personlige timeløn i indtil 4 uger (ved tilskadekomst i virksomheden i indtil 8 uger)(maks. 37 timer pr. uge), dog maks. pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time... kr. 133,00 Betalingen sker for de resterende timer, hvis sygdom opstår i arbejdstiden, og for første hele fraværsdag og 4 uger frem (maks. 37 timer pr. uge). Anciennitetsbestemmelser: Ved sygdom skal lønmodtageren have været ansat 3 måneder inden for de sidste 1½ år hos den pågældende arbejdsgiver / virksomhed. Ved tilskadekomst i virksomheden er der intet anciennitetskrav, og der ydes betaling i indtil 8 uger. Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelser er opfyldt. Der betales feriepenge og søgnehelligdagsgodtgørelse af løn under sygdom ved betaling af den personlige timeløn, dog maks. pr. time kr. 133,00 i arbejdsgiverperioden på 4 uger. Betalt frihed ved barns første sygedag Til pasning af syge børn under 14 år betales den personlige timeløn, intet anciennitetskrav Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Der skal betales ferie- og søgnehelligdagspenge af beløbet (pt. 12,5 % + 6,90 %) Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere kan holde fri med betaling, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Barsel - Glasoverenskomsten Der er betaling under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen, dog maks 18 uger med fuld løn, dog maksimalt pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 9

10 Ved forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov fra uge 15 til uge 25 er der 11 uger hvor der ydes personlig timeløn, dog maks. kr.133,00 som fordeles med 4 uger til hver forælder samt at der er 3 uger som enten kan holdes af faderen eller moderen. Fra 1. juli 2012 yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 11 uger inden for 52 uger efter fødslen. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Forældrene kan holde orlov samtidigt, og hver forældres orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats, og vær opmærksom på at få refusion fra barselsudligningsordning DA-barsel. Fædreorlov på 2 uger betales efter de samme regler som barsel med samme anciennitetskrav. Kravet til anciennitet for at der ydes løn, er 6 måneder for både barsels-, forældre- og fædreorlov inden for de seneste 18 måneder. Akkordlønninger - på akkordregningens slutbeløb Fra 1. marts 2012 øges Glarmesterprislisten af 1. maj 2007 med yderligere 1,8 %, så satserne i alt skal tillægges 10,94 % i stedet for 9,62 %. Bygningsarbejde Grænsen for akkord ved bygningsarbejde... kr. 400,00 Overarbejde De 2 første timer tillægges timelønnen % Efterfølgende timer samt Søn- og helligdage tillægges % Forskudt arbejdstidstillæg Fra 1. marts 2012 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 19,15 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 39,49 Påbegyndes der kl eller derefter tillægges indtil kl pr. time... kr. 47,77 Alle tillæg er til den personlige timeløn. Forskudt arbejdstid kan annonceres med 5 dages varsel, såfremt dette er nødvendigt p.g.a. særlige forhold på arbejdspladsen eller andre særlige omstændigheder. Det er et krav for brug af forskudt tid at det er aftalt skriftligt lokalt i virksomheden. Den maksimale arbejdstid ved forskudt tid må højst udgøre 160,33 timer pr. måned og maks. 42,5 time pr. uge. Skurpenge Betales hvis svenden ikke kan spise frokost på værkstedet eller der ikke er skurforhold. Fra 1. marts 2012 udgør betalingen, pr. dag... kr. 38,53 10

11 Værktøjspenge Betales hvis svenden selv holder sig med det fornødne værktøj Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 1,47 Kørselsgodtgørelse - Tjenestekørsel i eget køretøj i år 2012: Funktionær Svende Kørsel indtil km pr. år... kr. 3,80 kr. 3,80 Kørsel over km pr. år... kr. 2,10 kr. 2,10 Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Jf. skattekontrollovens 7 stk. 1 nr. 1 har arbejdsgiveren oplysningspligt ved udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse. Kørselsafstand beregnes fra en omkreds med radius 10 km fra mesterens værksted. Landarbejde (køretid) Der henvises til Glasoverenskomst 13 Overnatning ( 15) Statens takst for år 2012 Kr. 113,75 pr. nat. Oversigt over rettigheder ved forskellig anciennitet Anciennitet og 3. ledighedsdag Sygedagepenge Feriegodtgørelse under sygdom S/H+ feriefridagsopspari ng Pensionsordning Løn under sygdom Barns 1. sygedag Løn under barsel Løn under fædreorlov Ansættelsesbevis Opsigelsesvarsel < 74 timer Nej Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 74 timer Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 1 måned Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 8 uger Ja Ja Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 3 måneder Ja Ja Nej Ja Måske Ja Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 6 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 9 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 12 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 24 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5 arb. dag >36 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 arb. dag Se de enkelte punkter for de præcise betingelser og regler. 18. Ungarbejdere For ungarbejdere under 18 år er følgende minimal løn gældende fra den 1. marts 2012: 15 år men ikke 16 år kr. 45,44 pr. time. 16 år men ikke 17 år kr. 56,80 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 79,52 pr. time. 11

12 Glarmesterfagets elevlønninger 19. Elevlønninger gældende fra 1. marts 2012 pr. uge pr. time 1. løntrin 26 uger pr. uge... kr ,21 57,92 2. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,72 69,48 3. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,60 81,80 4. løntrin uger pr. uge... kr ,38 98,42 Antal uger tælles fra uddannelsesaftalens start tidspunkt. Voksenelever 25 år eller ældre ved start Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 113,60 Pension Fra 1. marts 2006 omfattes elever af pensionsordningen, når de fylder 20 år og har 6 måneder erhvervsarbejde. For elevens arbejdstid gælder det, der er indgået på det overenskomstmæssige område. 1. maj er en fridag for elever, der betales løn. Er eleven på skole, så er det skolens møderegler, der er gældende. Eleverne er omfattet af reglerne omkring feriefridage (5 feriefridage) og barns 1. sygedag og modtager normal elevløn. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 0,5 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog maks. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. Landarbejde (køretid udenfor arbejdstid) betales med 50 % af svendens betaling. Betaling af skurpenge, følger samme regler som gældende for svendene. Kørepenge betales efter dokumenterede udgifter. 20. Regler for feriepenge / elever Der udbetales feriegodtgørelse i læretiden i form af løn + 1 % feriegodtgørelse af det foregående optjeningsårs indtjente løn. Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvor 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Eksempel: Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11½ % (12½ % minus 1 %) af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 12

13 Funktionærer 21. Med virkning fra 1. marts 2012 er der indgået overenskomst mellem Glarmesterlauget og HK/Privat Gælder kun virksomheder, der har tiltrådt Landsoverenskomsten på HK-området eller som senere tiltræder denne nye overenskomst. Lønbestemmelser Lønnen for den enkelte funktionær aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og funktionæren. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Vurdering og eventuel regulering af funktionærens lønforhold sker individuelt mindst 1 gang årligt. Særlig opsparing - Pr. 1. marts 2009 betaler arbejdsgiver 1,0 % af lønnen som særlig opsparing. Den særlige opsparing udbetales sammen med december lønnen eller medarbejderen kan inden den 1. december anmode om beløbet indbetales til den pågældendes pensionskonto. Beregning af løn for brudte måneder Tidsfaktoren er ,33 time Betalt frihed ved børns første sygedag Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, til pasning af medarbejderens barn/børn under 14 år på barnets / børnenes første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Barsel/adoption Til kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet på fødsels- eller adoptionstidspunktet ydes fuld løn fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger, løn under fædreorlov. For forældreorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger samt der er 3 uger som enten den ene eller den anden af forældrene kan holde. De op til 11 uger skal holdes inden for 46 uger efter fødslen. Betaling er fuld løn dog maks. pr. time... kr. 135,00 Feriefridage Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til 5 feriefridage inden for et år. 13

14 22. Elever / handel og kontor Mindste lønsatser pr. 1. marts år pr. måned... kr ,00 2. år pr. måned... kr ,00 3. år pr. måned... kr ,00 4. år pr. måned... kr , Ansættelsesbevis Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter et ansættelsesforholds begyndelse udlevere et ansættelsesbevis. Ansættelsesbevisloven - der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren - gælder for alle lønmodtagere (uanset alder), hvis ansættelsesforhold varer længere end èn måned, og hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Gennemsnittet beregnes over en 4-ugers periode. Lønmodtagerbegrebet svarer til ferielovens lønmodtagerbegreb samt de personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens 43, stk. 1. Formularer for henholdsvis glarmestersvende, funktionærlignende ansættelse og funktionær kan rekvireres fra Laugskontoret. 24. Opsigelsesregler Glarmestersvende - Glasoverenskomstens 37 Fratrædelse skal altid ske til en uges udgang med nedenstående opsigelsesvarsel: * fra 0 til 6 måneder... 1 arbejdsdag * fra 6 til 24 måneder... 3 arbejdsdage * fra 24 til 36 måneder... 5 arbejdsdage * fra 36 og fremefter arbejdsdage F.eks. skal en medarbejder med 11 måneders ansættelse opsiges senest tirsdag til fratrædelse om fredagen. Medarbejdere som er sygemeldt pga. uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for virksomheden, kan ikke opsiges inden for de første 8 uger. Enhver afskedigelse af medarbejdere skal ske skriftligt med angivelse af arbejdsforholdets ophør og dato. Kvittering for modtagelsen af opsigelsen skal bekræftes med den ansattes underskrift. Funktionærer Fra funktionærside - hvis ikke andet er aftalt. * I prøvetiden kan opsigelse ske uden varsel * 1 måned til en måneds udgang Fra arbejdsgiverside: * ansat på prøve og ikke ud over 3 måneder varsel på 14 dage - behøver ikke at være til en måneds udgang * Inden udløbet af 5 måneder varsel på 1 måned 14

15 * Inden udløbet af 2 år og 9 måneder varsel på 3 måneder * Inden udløbet af 5 år og 8 måneder varsel på 4 måneder * Inden udløbet af 8 år og 7 måneder varsel på 5 måneder * Herefter varsel på 6 måneder Fratrædelsesgodtgørelse: Kontakt sekretariatet. 25. Arbejdsskader Der gælder følgende regler for anmeldelse af arbejdsskader: Arbejdstilsynet Arbejdsgiveren skal inden 9 dage på internettet https://easy.ask.dk/easy/ hos Arbejdstilsynet, anmelde arbejdsulykker, hvis skaden medfører uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag ud over tilskadekomstdagen. Alvorlige arbejdsulykker, herunder arbejdsbetinget dødsfald, skal dog straks anmeldes til Arbejdstilsynet. Forsikringsselskabet Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykkestilfælde til forsikringsselskabet, hvis arbejdsgiveren skønner, at skaden kan begrunde erstatning mv. Kan man ikke inden for de første 9 dage vurdere, om skaden kan begrunde erstatningskrav, skal anmeldelse ske, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget arbejdet fuldt ud på 5-ugers-dagen for skadens indtræden. Fristen for anmeldelse er i disse tilfælde 9 dage efter 5-ugers-dagen for skadens indtræden. 26. Udviklings/Kompetence/Arbejdsmiljø fonde I overenskomsterne er der aftalt etablering af fonde for udvikling, kompetence og arbejdsmiljø inden for både Glasoverenskomstens område og HK-overenskomstens område. På Glasoverenskomstens område er der både en Kompetencefond og en Arbejdsmiljøfond, dog med samlet opkrævning, hvor til der skal betales følgende: Kompetencefond fra 1. marts kr. 0,35 pr. arbejdstime Arbejdsmiljø fra 1. marts kr. 0,25 pr. arbejdstime På HK-overenskomstens område er der en fond til kompetenceudvikling, hvor til der skal betales følgende Opkrævning for år 2011 vil ske primo år Fra 1. januar kr. 0,265 pr. kr. betalt i ATP-bidrag. ProLøn styr på tallene! Glarmesterlauget i Danmark har et samarbejde med ProLøn i Randers som har udviklet et system til lønadministration der er tilpasset til glarmestervirksomheder og Glasoverenskomsten. Ring til ProLøn på telefon for at høre nærmere. 15

Lønoversigt Marts 2015

Lønoversigt Marts 2015 Lønoversigt Marts 2015 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser,

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere