KORT OG GODT TAL OG REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT TAL OG REGLER"

Transkript

1 KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th København K Telefon , Telefax ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE side 3 2. SYGEDAGPENGE side 3 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST side 4 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER side 4 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING side 4 6. FERIE, FERIEFRIDAG OG FRIDAGE * Beregningsmetode side 5 * Feriefridage side 5 * Søgnehelligdage side 5 * 1. maj /Grundlovsdag side 5 * Juleaften / Nytårsaften side 5 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG side 5 8. ATP-BIDRAG side 5 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD - Lønrefusion for elever på skoleophold side AES og FINANSIERINGSBIDRAG, LG side LO / DA - UDDANNELSESFONDEN side UDDANNELSESORDNING side SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE side PENSIONSORDNING * PensionDanmark - Glasoverenskomsten side 7 * PensionDanmark - HK-overenskomsten side BARSELSFOND - DA-BARSEL side LØNBEHANDLINGSSKEMA side SVENDELØNNINGER side UNGARBEJDER side ELEVER / GLARMESTER side REGLER FOR FERIEPENGE / ELEVER side FUNKTIONÆRER side ELEVER / HANDEL og KONTOR side ANSÆTTELSESBEVISER side OPSIGELSESREGLER side ARBEJDSSKADER side UDVIKLINGS/KOMPETENCE/ARBEJDSMILJØ FONDE side 15 2

3 1. DAGPENGEGODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE OG HJEMSENDELSE (G-dage) Ved afskedigelse eller hjemsendelse (vejrlig) betales dagpengegodtgørelse for 3 ledighedsdage - pr. dag (G-dage) fra 2. januar kr. 788,00 Er ledigheden på 4 timer eller derunder betales en halv dagpengegodtgørelse fra 2. januar kr. 394,00 Beregningsmåde: 7,4 time pr. dag Inden for et kalenderår skal arbejdsgiveren maks. betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme lønmodtager. En gang kan udgøre enten ½ (pt. kr. 394) eller en hel sats (pt. kr. 788). For at udbetaling kan ske, skal lønmodtageren have arbejdet 74 timer inden for de sidste 4 uger. Lønmodtageren skal være medlem af en arbejdsløshedskasse og ledig på ledighedsdagene for at modtage godtgørelsen. Der skal ikke beregnes ferie- og søgnehelligdagsbetaling, AM-bidrag og indbetales til ATP af dagpengegodtgørelsen. 2. SYGEDAGPENGE (Glarmestersvende, se tillige pkt løn under sygdom) Såfremt der efter reglerne under de enkelte fagområder, ikke skal betales løn under sygdom, betales sygedagpenge efter reglerne i sygedagpengeloven. Arbejdsgiver skal anmelde sygefravær til lønmodtagers opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 kalenderdage. Arbejdsgiverperioden er 30 dage (ej refusionsberettiget, dog se pkt. 4). Sygedagpenge udgør personlig løn dog maks. pr. time fra 2. januar kr. 106,49 Pr. uge maks. fra 2. januar kr ,00 Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelserne i pkt. 3, side 4 er opfyldt. Hvornår er det arbejdsgiveren der udbetaler dagpengene? Hvis medarbejderen ikke får udbetalt fuld løn under sygdom (Glarmestersvende, se pkt løn under sygdom), har medarbejderen ret til dagpenge i 30 dage, hvis Medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom eller ulykke. Medarbejderen har været ansat alle dage i mindst 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer. Rettidig anmeldelse til arbejdsgiveren. Ved mindre end 8 ugers anciennitet, skal medarbejderen have sygedagpenge fra egen kommune. (Blanket dp 200A skal udfyldes og udleveres straks til medarbejderen). Oversigt over udvalgte dagpengeblanketter. (Anvend - dp 200A udfyldes af arbejdsgiveren og udleveres til lønmodtageren straks efter arbejdsgiverperiodens udløb eller hvis arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale dagpenge. - dp 201 anvendes af arbejdsgivere, der fortsætter udbetalingen efter 2 ugers sygdom eller udbetaler løn/dagpenge efter en 55-forsikring eller 56-aftale. - dp 202 udfyldes af arbejdsgiveren, når der anmodes om refusion af udbetalt løn/dagpenge, og fraværet er anmeldt på blanket dp 201 eller dp

4 3. FERIEGODTGØRELSE UNDER SYGDOM OG VED TILSKADEKOMST I periode med sygdom, hvor der ikke under sygdommen gives løn med feriepenge (se pkt. 17), og sygefraværet er over 3 dage: København Provinsen Glarmestersvende... pr. dag kr. 179,15 kr. 164,65 Arbejdsmænd og ikke faglærte arbejdere... pr. dag kr. 159,30 kr. 156,65 Feriegodtgørelsen optjenes i 5 dage pr. uge. Forudsætningen for at udbetale feriegodtgørelsen under sygdom er 12 måneders anciennitet i virksomheden ved sygdommens indtræden, inden for de sidste 24 måneder. Såfremt sygdommen ikke strækker sig over mere end 3 dage, optjenes der ikke feriegodtgørelse. Såfremt sygdommen varer over 3 dage ydes der feriegodtgørelse, efter ovenstående regler fra 1. sygedag og for sammenlagt højest 4 måneder inden for et kalenderår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom. Ved tilskadekomst i virksomheden ydes uanset ovennævnte bestemmelser om anciennitet altid feriegodtgørelse under fraværet, dog højest i sammenlagt 4 måneder. Ved løn under sygdom i op til 4 uger (tilskadekomst 8 uger), se pkt. 17 ydes feriegodtgørelsen under sygdom ikke F.eks. skal feriegodtgørelsen under sygdom først betales til en svend med flerårig ansættelse, når han har været syg i mere end 4 uger - og ikke længere får løn under sygdom, men i stedet for får dagpenge på kr. 106,49 pr. time. 4. FORSIKRINGSORDNINGEN FOR MINDRE VIRKSOMHEDER Maks. lønsum for optagelse i forsikringsordningen må ikke overstige, pr. år 1750 x højeste dagpengesats kr Udelukkelsesgrænsen er pr. år 2160 x højeste dagpengesats kr ,00 Præmiesatsen er 0,76 % i år I 2012 er højeste dagpengesats, pr. uge... kr ,00 Fra 1. januar 2004 er medarbejderens første sygedag ikke længere omfattet af forsikringsordningen. Henvendelse om ordningen skal rettes til den kommune, hvori virksomheden er beliggende. Forsikrede arbejdsgivere udbetaler løn under sygdom og tilskadekomst / sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, når betingelserne for udbetaling er opfyldt, hvorefter dagpengesatsen refunderes af kommunen. 5. FERIE-, FERIEFRIDAG OG SØGNEHELLIGDAGSOPSPARING Feriegodtgørelsen udgør af den ferieberettigede løn... 12,5 % Søgnehelligdagsopsparing inkl. godtgørelse til feriefridage udgør af den ferieberettigede løn fra 23. februar ,9 % + evt. feriegodtgørelse under sygdom og ved tilskadekomst. 4

5 6. FERIE, FERIEFRIDAGE og FRIDAGE Optjening af ferie sker med 2,08 dag pr. måneds ansættelse, og med 0,07 pr. dags ansættelse. F.eks. ved fratrædelse 18. marts optjenes (2 måneder x 2, dage x 0,07) 5,42 feriedag. Medarbejdere under Glasoverenskomsten har ret til 5 feriefridage inden for kalenderåret, hvor der udbetales kr. 900,00 pr. dag fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen (6,9 %). For ungarbejdere under 18 år kun kr. 550,00 pr. helligdag/feriefridag, dog maksimalt fuld personlig løn. Endvidere betales der kr. 900,00 pr. dag ved følgende helligdage i år 2012 fra medarbejderens feriefridag/søgnehelligdagsopsparingen: Skærtorsdag 5/ Langfredag 6/ Påskedag 9/ St. Bededag 4/ Kristi Himmelfartsdag 17/ Pinsedag 28/ Grundlovsdag 5/ Juledag 26/ Nytårsdag 1/ Restsaldoen på S/H-kontoen udbetales ved årets udgang, dog mulighed for at indsætte restsaldoen på pensionsopsparing ved at give besked om dette til arbejdsgiveren inden 30. november. 1. maj fridag hvor svendene ikke får løn. Funktionærlignende svende har fri med løn. Elever har fri med løn, dog følger elever på skoleophold skolen. Hvis ikke andet er aftalt, så er det arbejdsdag for kontor/butiks personale. Grundlovsdag Svendene modtager betaling fra S/H-kontoen og elever får løn. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. For øvrige medarbejdere er det en arbejdsdag til kl , hvis der ikke er aftalt andet eller kutyme for andet. Butikker skal i.h.t. lov om butikstid holde lukket Grundlovsdag. Juleaftensdag 24. december Nytårsaftensdag 31. december Betragtes som arbejdsdag til kl Butikker skal dog i.h.t. lov om butikstid holde lukket 24. december. Dette gælder både direkte butikssalg samt salg af håndsværks-ydelser gennem butikken. Fridag for medarbejdere under HK-overenskomst. Betragtes som almindelig arbejdsdag, hvis der ikke er lokal aftale eller kutyme. 7. AM-BIDRAG/SP-BIDRAG Pr. 1. januar 2001 er arbejdstagerens AM-bidrag % 8. ATP-BIDRAG ved fuld tid fra 1. januar Arbejdsgiver + Arbejdstager I alt Pr. måned , ,00 kr. 270,00 Pr. 14 dag , ,40 kr. 142,20 Pr. uge , ,70 kr. 71,10 Pr. time ,28 + 0,64 kr. 1,92 Bidraget opkræves kvartalsvis, og der betales for alle lønmodtagere som er fyldt 16 år, og mindst 5

6 arbejder 9 timer om ugen. ATP-bidrag ved sygedagpenge Når arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge til sin lønmodtager, skal der betales samme ATP-bidrag, som arbejdsgiveren betaler, når lønmodtageren ikke er syg. 9. AER - BIDRAG OG TILSKUD Samlet AER-betaling 2012 er kr pr. fuldtidsansat fordelt således: Bidraget til AER udgør pr. kvartal pr. fuldtidsansat... kr. 731,50 Pr. år pr. fuldtidsansat... kr Der skal ikke betales bidrag for elever og 1 medarbejder pr. virksomhed. AER, AES og Finansieringsbidraget opkræves samlet. Bidraget opkræves kvartalsvis. For arbejdsgivere med under 4 ansatte sker opkrævningen en gang årligt. Lønrefusion for elever på skoleophold udgør i år 2012: 1. års elever pr. uge... kr ,00 2. års elever pr. uge... kr ,00 3. års elever pr. uge... kr ,00 4. års elever pr. uge... kr ,00 Voksenelever: den udbetalte løn, dog maks. pr. uge... kr , AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Finansieringsbidrag AES, Glarmestersvende pr. heltidsansat... kr. 608,00 Finansieringsbidrag, FIB (LG Lønmodtagernes Garantifond, sygdom, barsel og ledighed mv.) pr. heltidsansat, pr. kvartal... kr. 240, LO / DA - UDDANNELSESFONDEN Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0,36 Pr. arbejdstime både Glasoverenskomsten og HK fra 1. januar kr. 0, UDDANNELSESORDNING I de tilfælde, hvor medarbejdere på arbejdsgiverens foranledning deltager i efteruddannelse, betaler arbejdsgiveren medarbejderens normale løn. Refusionsansøgning skal være arbejdsløshedskassens hovedledelse eller Arbejdsløshedsformidling i hænde inden for 4 uger. For yderligere oplysninger og information om refusionsansøgning, kan de pågældende kursussteder kontaktes. 13. SKATTEFRI BEFORDRINGSGODTGØRELSE Den skattefri befordringsgodtgørelse må ikke overstige Ligningsrådets satser, der for år 2012 er følgende: Kørsel indtil km. pr. år, pr. km... kr. 3,80 Kørsel over km. pr. år, pr. km... kr. 2,10 Sker udbetalingen med en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. Arbejdsgiveren skal for hver udbetaling registrere modtagerens navn, adresse og cpr-nummer, kørslens 6

7 erhvervsmæssige formål, dato for kørsel, kørslens mål med eventuelle delmål, angivelse af antal kørte kilometer, de anvendte satser og beregning af befordringsgodtgørelsen. Bilaget med disse oplysninger skal indgå i virksomhedens bogføring som dokumentation. 14. PENSIONSORDNING Glasoverenskomsten - PensionDanmark Tilmelding tlf Der skal betales pension til svende og andre medarbejdere under glasoverenskomsten, der er fyldt 18 år og har 6 måneders erhvervsarbejde eller har haft tilsvarende pensionsordning inden for de seneste 5 år. Elever skal være fyldt 20 år og havde 6 måneders erhvervsarbejde. Fra 30. juni 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager ,0 % I alt 12,0 % Indbetalingen til PensionDanmark følger lønudbetalingerne, dog senest den 10. i efterfølgende måned. Alle % -satser beregnes af skattepligtig A-indkomst, d.v.s. også af beregnede feriepenge. For virksomheder, der er tilsluttet et Edb-lønsystem fx. Pro-Løn eller Dataløn, sker regulering af satserne automatisk efter de relevante overenskomstkoder. Glasoverenskomsten, svende = 07100, dog ved funktionærlignende ansættelse = Ved HK-overenskomst = Der henvises til PensionDanmark arbejdsgivervejledning, kan rekvireres på tlf eller se HK-overenskomsten - PensionDanmark - Der skal betales pension til ikke ledende-medarbejdere, der er fyldt 18 år og har arbejdet 3 måneder under overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og HK/Industri eller tilsvarende, og kun såfremt virksomheden har underskrevet denne overenskomst. Elever har ikke pension. Pr. 1. juli 2008 Arbejdsgiver... 8,0 % Arbejdstager... 4,0 % I alt 12,0 % Virksomheden skal selv sørge for ændring af procentsats; Dette sker ikke automatisk via Dataløn. Pensionsbidrag ved barselsorlov For medarbejdere under både Glasoverenskomsten og HK-overenskomsten ydes der fra 1. juli 2007 et forhøjet pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2009 Pensionsbidraget udgør pr. 1. juli 2012 Arbejdsgiver... kr. 890,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 445,00 pr. md. I alt... kr.1.335,00 pr. md. Arbejdsgiver... kr.1.120,00 pr. md. Arbejdstager... kr. 560,00 pr. md. I alt... kr.1.680,00 pr. md 15. BARSELSFOND - DA-BARSEL Fra 1. oktober 2006 skal alle medarbejdere, bortset fra nogle få undtagelser, være omfattet af en barselsfond som giver refusion ved barselsorlov. Medarbejdere omfattet af en overenskomst skal tilmeldes DA-barsel, mens medarbejdere som ikke er omfattet af en overenskomst, kan enten tilmeldes DA-barsel eller den offentlige barselsfond. 7

8 I år 2012 er det kr. 204,90 pr medarbejder pr. kvartal. Se detaljer på inkl. takster ved mindre end fuld tid. Udbetaling ved medarbejders barselsorlov: DA-barsel giver refusion af beløbet mellem dagpengebeløbet og maksimum kr. 155,43 kr. pr. time. I det beløb indgår virksomhedens pensionsbidrag med maksimalt 8 pct., feriepenge med 12,5 pct., betaling for søgnehelligdagsopsparing med 3,5 pct. og fritvalgs-/opsparingsbidrag med 1 pct. Brug for ansøgning om refusion. 16. LØNBEHANDLING TEKST AM - bidrag INDGÅR I BEREGNING AF: A - indkomst & A-skat Ferie- & SH opsparing Arbejdsmarkedspen sion ATP- Bidrag Ferieberettiget løn JA JA JA JA JA Feriepenge JA JA NEJ JA NEJ SH betaling/feriefridag kr. 900 pr. dag JA JA NEJ JA NEJ Overtid JA JA JA JA NEJ Løn under sygdom kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Sygedagpenge kr. 106,49 pr. time NEJ JA * NEJ JA JA Børns første sygedag (løn) kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA Barsel kr. 133,00 pr. time JA JA JA JA JA 1., 2. og 3. ledighedsdag samt godtgørelse ved hjemsendelse (vejrlig) kr. 788,00 pr. dag NEJ JA NEJ NEJ NEJ Skurpenge JA JA JA JA NEJ Værktøjspenge og smudstillæg JA JA JA JA NEJ * Der skal betales feriegodtgørelse efter pkt. 3 under generelle bestemmelser på side 4. 8

9 Glarmesterfagets svendelønninger 17. SVENDELØNINGER Arbejdstiden Den normale arbejdstid er 37 timer fordelt på ugens 5 første hverdage. Minimallønnen pr. time udgør fra 1. marts kr. 113,60 Løn under sygdom, tilskadekomst og graviditetsundersøgelse Såfremt en medarbejder må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom eller sygemelding og lønmodtageren i øvrigt opfylder nedenstående anciennitetsbestemmelser, betaler arbejdsgiveren / virksomheden den personlige timeløn i indtil 4 uger (ved tilskadekomst i virksomheden i indtil 8 uger)(maks. 37 timer pr. uge), dog maks. pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time... kr. 133,00 Betalingen sker for de resterende timer, hvis sygdom opstår i arbejdstiden, og for første hele fraværsdag og 4 uger frem (maks. 37 timer pr. uge). Anciennitetsbestemmelser: Ved sygdom skal lønmodtageren have været ansat 3 måneder inden for de sidste 1½ år hos den pågældende arbejdsgiver / virksomhed. Ved tilskadekomst i virksomheden er der intet anciennitetskrav, og der ydes betaling i indtil 8 uger. Der betales ikke feriepenge eller søgnehelligdagsgodtgørelse af sygedagpenge (kr. 106,49), men feriegodtgørelse efter pkt. 3 på side 4, hvis betingelser er opfyldt. Der betales feriepenge og søgnehelligdagsgodtgørelse af løn under sygdom ved betaling af den personlige timeløn, dog maks. pr. time kr. 133,00 i arbejdsgiverperioden på 4 uger. Betalt frihed ved barns første sygedag Til pasning af syge børn under 14 år betales den personlige timeløn, intet anciennitetskrav Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Der skal betales ferie- og søgnehelligdagspenge af beløbet (pt. 12,5 % + 6,90 %) Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere kan holde fri med betaling, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 Barsel - Glasoverenskomsten Der er betaling under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen, dog maks 18 uger med fuld løn, dog maksimalt pr. time, fra 1. marts 2012, personlig timeløn dog maks. pr. time kr. 133,00 9

10 Ved forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov fra uge 15 til uge 25 er der 11 uger hvor der ydes personlig timeløn, dog maks. kr.133,00 som fordeles med 4 uger til hver forælder samt at der er 3 uger som enten kan holdes af faderen eller moderen. Fra 1. juli 2012 yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 11 uger inden for 52 uger efter fødslen. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Forældrene kan holde orlov samtidigt, og hver forældres orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats, og vær opmærksom på at få refusion fra barselsudligningsordning DA-barsel. Fædreorlov på 2 uger betales efter de samme regler som barsel med samme anciennitetskrav. Kravet til anciennitet for at der ydes løn, er 6 måneder for både barsels-, forældre- og fædreorlov inden for de seneste 18 måneder. Akkordlønninger - på akkordregningens slutbeløb Fra 1. marts 2012 øges Glarmesterprislisten af 1. maj 2007 med yderligere 1,8 %, så satserne i alt skal tillægges 10,94 % i stedet for 9,62 %. Bygningsarbejde Grænsen for akkord ved bygningsarbejde... kr. 400,00 Overarbejde De 2 første timer tillægges timelønnen % Efterfølgende timer samt Søn- og helligdage tillægges % Forskudt arbejdstidstillæg Fra 1. marts 2012 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 19,15 Fra kl til kl tillægges, pr. time... kr. 39,49 Påbegyndes der kl eller derefter tillægges indtil kl pr. time... kr. 47,77 Alle tillæg er til den personlige timeløn. Forskudt arbejdstid kan annonceres med 5 dages varsel, såfremt dette er nødvendigt p.g.a. særlige forhold på arbejdspladsen eller andre særlige omstændigheder. Det er et krav for brug af forskudt tid at det er aftalt skriftligt lokalt i virksomheden. Den maksimale arbejdstid ved forskudt tid må højst udgøre 160,33 timer pr. måned og maks. 42,5 time pr. uge. Skurpenge Betales hvis svenden ikke kan spise frokost på værkstedet eller der ikke er skurforhold. Fra 1. marts 2012 udgør betalingen, pr. dag... kr. 38,53 10

11 Værktøjspenge Betales hvis svenden selv holder sig med det fornødne værktøj Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 1,47 Kørselsgodtgørelse - Tjenestekørsel i eget køretøj i år 2012: Funktionær Svende Kørsel indtil km pr. år... kr. 3,80 kr. 3,80 Kørsel over km pr. år... kr. 2,10 kr. 2,10 Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Jf. skattekontrollovens 7 stk. 1 nr. 1 har arbejdsgiveren oplysningspligt ved udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse. Kørselsafstand beregnes fra en omkreds med radius 10 km fra mesterens værksted. Landarbejde (køretid) Der henvises til Glasoverenskomst 13 Overnatning ( 15) Statens takst for år 2012 Kr. 113,75 pr. nat. Oversigt over rettigheder ved forskellig anciennitet Anciennitet og 3. ledighedsdag Sygedagepenge Feriegodtgørelse under sygdom S/H+ feriefridagsopspari ng Pensionsordning Løn under sygdom Barns 1. sygedag Løn under barsel Løn under fædreorlov Ansættelsesbevis Opsigelsesvarsel < 74 timer Nej Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 74 timer Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Nej 1 arb. dag > 1 måned Ja Nej Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 8 uger Ja Ja Nej Ja Måske Nej Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 3 måneder Ja Ja Nej Ja Måske Ja Ja Nej Nej Ja 1 arb. dag > 6 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 9 måneder Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 12 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3 arb. dag > 24 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5 arb. dag >36 måneder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 arb. dag Se de enkelte punkter for de præcise betingelser og regler. 18. Ungarbejdere For ungarbejdere under 18 år er følgende minimal løn gældende fra den 1. marts 2012: 15 år men ikke 16 år kr. 45,44 pr. time. 16 år men ikke 17 år kr. 56,80 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 79,52 pr. time. 11

12 Glarmesterfagets elevlønninger 19. Elevlønninger gældende fra 1. marts 2012 pr. uge pr. time 1. løntrin 26 uger pr. uge... kr ,21 57,92 2. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,72 69,48 3. løntrin 52 uger pr. uge... kr ,60 81,80 4. løntrin uger pr. uge... kr ,38 98,42 Antal uger tælles fra uddannelsesaftalens start tidspunkt. Voksenelever 25 år eller ældre ved start Fra 1. marts 2012 pr. time... kr. 113,60 Pension Fra 1. marts 2006 omfattes elever af pensionsordningen, når de fylder 20 år og har 6 måneder erhvervsarbejde. For elevens arbejdstid gælder det, der er indgået på det overenskomstmæssige område. 1. maj er en fridag for elever, der betales løn. Er eleven på skole, så er det skolens møderegler, der er gældende. Eleverne er omfattet af reglerne omkring feriefridage (5 feriefridage) og barns 1. sygedag og modtager normal elevløn. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 0,5 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog maks. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdte feriefridage. Landarbejde (køretid udenfor arbejdstid) betales med 50 % af svendens betaling. Betaling af skurpenge, følger samme regler som gældende for svendene. Kørepenge betales efter dokumenterede udgifter. 20. Regler for feriepenge / elever Der udbetales feriegodtgørelse i læretiden i form af løn + 1 % feriegodtgørelse af det foregående optjeningsårs indtjente løn. Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. udbetalt ferietillæg) for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken eleven ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Eksempel: Har eleven optjent ret til 5 ugers ferie, hvor 3 uger er afviklet inden fratrædelsen, er eleven berettiget til en feriegodtgørelse for dette optjeningsår, der svarer til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Eksempel: Hvis eleven har fået ferietillægget (1 %) udbetalt, da eleven holdt ferie, skal der kun betales feriegodtgørelse svarende til 2/5 af 11½ % (12½ % minus 1 %) af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. 12

13 Funktionærer 21. Med virkning fra 1. marts 2012 er der indgået overenskomst mellem Glarmesterlauget og HK/Privat Gælder kun virksomheder, der har tiltrådt Landsoverenskomsten på HK-området eller som senere tiltræder denne nye overenskomst. Lønbestemmelser Lønnen for den enkelte funktionær aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og funktionæren. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Vurdering og eventuel regulering af funktionærens lønforhold sker individuelt mindst 1 gang årligt. Særlig opsparing - Pr. 1. marts 2009 betaler arbejdsgiver 1,0 % af lønnen som særlig opsparing. Den særlige opsparing udbetales sammen med december lønnen eller medarbejderen kan inden den 1. december anmode om beløbet indbetales til den pågældendes pensionskonto. Beregning af løn for brudte måneder Tidsfaktoren er ,33 time Betalt frihed ved børns første sygedag Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, til pasning af medarbejderens barn/børn under 14 år på barnets / børnenes første sygedag. Betalt frihed ved hospitalsindlæggelse sammen med barn Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, hvis medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Sammenlagt højst 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Retten gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden. Barsel/adoption Til kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet på fødsels- eller adoptionstidspunktet ydes fuld løn fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger, løn under fædreorlov. For forældreorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger samt der er 3 uger som enten den ene eller den anden af forældrene kan holde. De op til 11 uger skal holdes inden for 46 uger efter fødslen. Betaling er fuld løn dog maks. pr. time... kr. 135,00 Feriefridage Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til 5 feriefridage inden for et år. 13

14 22. Elever / handel og kontor Mindste lønsatser pr. 1. marts år pr. måned... kr ,00 2. år pr. måned... kr ,00 3. år pr. måned... kr ,00 4. år pr. måned... kr , Ansættelsesbevis Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter et ansættelsesforholds begyndelse udlevere et ansættelsesbevis. Ansættelsesbevisloven - der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren - gælder for alle lønmodtagere (uanset alder), hvis ansættelsesforhold varer længere end èn måned, og hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Gennemsnittet beregnes over en 4-ugers periode. Lønmodtagerbegrebet svarer til ferielovens lønmodtagerbegreb samt de personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens 43, stk. 1. Formularer for henholdsvis glarmestersvende, funktionærlignende ansættelse og funktionær kan rekvireres fra Laugskontoret. 24. Opsigelsesregler Glarmestersvende - Glasoverenskomstens 37 Fratrædelse skal altid ske til en uges udgang med nedenstående opsigelsesvarsel: * fra 0 til 6 måneder... 1 arbejdsdag * fra 6 til 24 måneder... 3 arbejdsdage * fra 24 til 36 måneder... 5 arbejdsdage * fra 36 og fremefter arbejdsdage F.eks. skal en medarbejder med 11 måneders ansættelse opsiges senest tirsdag til fratrædelse om fredagen. Medarbejdere som er sygemeldt pga. uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for virksomheden, kan ikke opsiges inden for de første 8 uger. Enhver afskedigelse af medarbejdere skal ske skriftligt med angivelse af arbejdsforholdets ophør og dato. Kvittering for modtagelsen af opsigelsen skal bekræftes med den ansattes underskrift. Funktionærer Fra funktionærside - hvis ikke andet er aftalt. * I prøvetiden kan opsigelse ske uden varsel * 1 måned til en måneds udgang Fra arbejdsgiverside: * ansat på prøve og ikke ud over 3 måneder varsel på 14 dage - behøver ikke at være til en måneds udgang * Inden udløbet af 5 måneder varsel på 1 måned 14

15 * Inden udløbet af 2 år og 9 måneder varsel på 3 måneder * Inden udløbet af 5 år og 8 måneder varsel på 4 måneder * Inden udløbet af 8 år og 7 måneder varsel på 5 måneder * Herefter varsel på 6 måneder Fratrædelsesgodtgørelse: Kontakt sekretariatet. 25. Arbejdsskader Der gælder følgende regler for anmeldelse af arbejdsskader: Arbejdstilsynet Arbejdsgiveren skal inden 9 dage på internettet hos Arbejdstilsynet, anmelde arbejdsulykker, hvis skaden medfører uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag ud over tilskadekomstdagen. Alvorlige arbejdsulykker, herunder arbejdsbetinget dødsfald, skal dog straks anmeldes til Arbejdstilsynet. Forsikringsselskabet Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykkestilfælde til forsikringsselskabet, hvis arbejdsgiveren skønner, at skaden kan begrunde erstatning mv. Kan man ikke inden for de første 9 dage vurdere, om skaden kan begrunde erstatningskrav, skal anmeldelse ske, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget arbejdet fuldt ud på 5-ugers-dagen for skadens indtræden. Fristen for anmeldelse er i disse tilfælde 9 dage efter 5-ugers-dagen for skadens indtræden. 26. Udviklings/Kompetence/Arbejdsmiljø fonde I overenskomsterne er der aftalt etablering af fonde for udvikling, kompetence og arbejdsmiljø inden for både Glasoverenskomstens område og HK-overenskomstens område. På Glasoverenskomstens område er der både en Kompetencefond og en Arbejdsmiljøfond, dog med samlet opkrævning, hvor til der skal betales følgende: Kompetencefond fra 1. marts kr. 0,35 pr. arbejdstime Arbejdsmiljø fra 1. marts kr. 0,25 pr. arbejdstime På HK-overenskomstens område er der en fond til kompetenceudvikling, hvor til der skal betales følgende Opkrævning for år 2011 vil ske primo år Fra 1. januar kr. 0,265 pr. kr. betalt i ATP-bidrag. ProLøn styr på tallene! Glarmesterlauget i Danmark har et samarbejde med ProLøn i Randers som har udviklet et system til lønadministration der er tilpasset til glarmestervirksomheder og Glasoverenskomsten. Ring til ProLøn på telefon for at høre nærmere. 15

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere