Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)"

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension Side 5 Taktregulering Side 6 Krav til Mejeri OK Side 6 Forhandlingsudvalg valgt på kongres 2013 Side 6 Landsmejeriudstilling Side 6 TR-Forum Side 7 Seniordage og feriefritimer. Side 7 Kontingent. Side 7 Tilmelding Landsklub konference Side 8 Program Landsklub konference. Side 9 Generalforsamling Side 10 Bestyrelsen. Side 10 Kommende møder. Side 11 Dækning PensionDanmark Side 12 Lønskema. Formanden har ordet: Sommeren er snart slut, vi kan mærke luften forandrer sig og vintertøjet er begyndt at komme frem fra skabene igen. Tager vi et tilbageblik på tiden siden sidste nyhedsbrev er det nogle ting der huskes bedre end andet. Vi var kun lige kommet over overenskomstforhandlingerne, hvor vi var blevet mødt med beklagelser over hvor skidt det står til ved bønderne og den nye overenskomst var knap tør og udkommet før vi kunne læse at Arla skruer op for bestyrelseshonorarer, honorarer der blev lidt mere end fordoblet på nogle områder. 1,35 millioner til Hantoft Nye honorarer (i parentes 2011-tal). Formand: 1,35 mio. kroner ( ) Næstformand: kroner ( ) Medlem: kroner ( ) Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) Regionsformand (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer): Kredsrådsformand (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer): Repræsentantskabsmedlem: Formand for virksomhedsmedlem (MUH, Milk Link, Hansa): Medlem i virksomhedsbestyrelse (MUH, Milk Link, Hansa): kroner kroner kroner kroner kroner 1

2 Mødehonorarer vil fremover være: 0-5 timer: 625 kroner 5-12 timer: kroner 12 timer eller mere: kroner kroner Vi må have det i mente til de næste overenskomstforhandlinger. Kongressen 3F har afholdt kongres i Ålborg i dagene fra 14.sept. til 19. sept En kongres hvor vi tog afsked med formand Poul Erik Skov Christensen og sagde goddag til Per Christensen som ny formand for 3F. Det bliver spændende at opleve Per i rollen som formand, men personligt synes jeg det var et rigtig godt valg. Det var en god kongres hvor der blev taget mange gode beslutninger og samtidig kunne vi se at der er mange af anden etnisk herkomst som deltager aktivt i det faglige arbejde. Onsdag d. 18. sept blev der afholdt gruppekonferencer og Peter Møller Sjøgren blev her valgt til hovedbestyrelsen i 3F. Bent Salvesen fra Ishøj Terminal og Henrik Jepsen fra Christiansfeld Mejericenter blev valgt til forhandlingsudvalget for transporten. Henrik Skaksen Henrik Blum Niels Nordlund og undertegnede er valgt til Forhandlingsudvalget for Mejeri og Terminal. Landsklubben ønsker alle tillykke. Afsagte domme. Lang anciennitet sikrer ikke jobbet ANCIENNITET og OPSIGELSE: Hvornår er det i orden at opsige medarbejdere, som har arbejdet mange år på virksomheden? Afskedigelsesnævnet har i to sager taget stilling til dette spørgsmål. To større danske virksomheder havde brug for at afskedige en del af deres medarbejdere, fordi virksomhederne oplevede arbejdsmangel. 1. I den ene sag var der tale om en kollektiv afskedigelsesrunde med over 100 opsagte, hvor en af de opsagte havde 19 års anciennitet. 2. I den anden sag blev i alt syv medarbejdere opsagt, hvoraf den ene af de syv havde over 15 års anciennitet. Forbundene mente, at det var usagligt, at virksomhederne havde opsagt de to medarbejdere med lang anciennitet i stedet for to medarbejdere med kortere anciennitet. I begge sager skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om opsigelserne var rimelige eller ej. Virksomheder bedømte ud fra saglige kriterier Begge virksomheder havde opstillet saglige kriterier forud for, at de skulle opsige medarbejderne. Den ene virksomhed havde blandt andet lagt vægt på, om medarbejderen tidligere havde fået advarsler, og hvor stort medarbejderens sygefravær havde været. Virksomheden havde derimod ikke lagt vægt på ancienniteten i vurderingen. Den anden virksomhed havde opstillet fire kriterier, som de bedømte den enkelte medarbejder ud fra. Denne virksomhed havde dog også taget hensyn til de enkelte afdelingers behov i virksomhedens helhedsvurdering af, hvem de bedst kunne undvære. Virksomhedernes grundige forarbejde gjorde forskellen Afskedigelsesnævnet afgjorde i begge sager, at de to virksomheder havde ret til at opsige de to medarbejdere med lang anciennitet. Dommerne vurderede nemlig i begge sager, at der var tale om arbejdsmangel. Virksomhederne kunne derfor vælge, hvilke medarbejdere, de bedst kunne undvære. 2

3 Dommerne mente, at virksomhederne havde gjort deres forarbejde ordentligt og havde udvalgt de medarbejdere, der skulle opsiges på basis af saglige kriterier. Begge virksomheder blev derfor frifundet. DI førte sagerne for de to virksomheder. Bortvist for overdreven brug af sociale medier i arbejdstiden BORTVISNING: En virksomhed havde ret til at bortvise en timelønnet medarbejder med 13 års anciennitet uden forudgående varsel. Han havde nemlig under en nattevagt brugt en af virksomhedens computere til chat og facebook. Chattede med tillidsrepræsentanten: En timelønnet kvalitetsinspektør satte sig under en nattevagt ved sin computer for at tjekke diverse hjemmesider i privat øjemed. Han chattede blandt andet med 3F tillidsrepræsentanten, som havde fri. Da lederen blev opmærksom på dette, blev medarbejderen bortvist dagen efter. Det var nemlig i strid med virksomhedens gældende regler at anvende computerne til private gøremål i arbejdstiden. Krævede kr. Medarbejderen krævede betaling af i alt kr. svarende til løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse efter Industriens Overenskomst. Han mente, at bortvisningen var uberettiget, da alle medarbejdere på virksomheden brugte internettet i arbejdstiden. Tiden på internettet var efter hans mening ikke gået ud over de arbejdsmæssige opgaver. Der var nemlig ingen arbejdsopgaver til ham. Han skulle blot være til stede og stå til rådighed. Desuden mente medarbejderen ikke, at der kunne være tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Episoden kunne højest give virksomheden ret til at give ham en advarsel. Krav om effektiv arbejdstid. Virksomheden fremhævede, at arbejdstiden skulle være effektiv, og at medarbejderne derfor ikke måtte foretage sig private gøremål uden for de fastsatte pauser. Medarbejderen kunne have udført forefaldende arbejde eller have informeret ledelsen om, at han manglede opgaver. Medarbejderen havde derfor groft misligholdt sit ansættelsesforhold ved at få løn for timer, hvor han ikke arbejdede. Det var en skærpende omstændighed, at det foregik på et tidspunkt, hvor virksomheden ikke havde mulighed for at føre kontrol med, at medarbejderen udførte sit arbejde. Medarbejderens arbejdsløshedskasse havde godkendt hans dagpengeret, men gav ham samtidig karantæne. Arbejdsløshedskassen mente nemlig, at han selv var skyld i sin ledighed. Virksomhed frifundet Retten i Århus slog fast, at medarbejderens brug af internettet den pågældende nattevagt langt oversteg hans pauser. Herudover mente retten, at det var en skærpende omstændighed, at det skete på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt for virksomheden at føre en almindelig kontrol med, at medarbejderen rent faktisk arbejdede. Derfor blev virksomheden frifundet for alle krav. DI førte sagen for virksomheden. Venlig hilsen Else Marie Pettersen 3

4 PensionDanmark. Tilfredsstillende resultater i 1. halvår 2013 I 1. halvår 2013 havde PensionDanmark indbetalinger af pensionsbidrag på 5,2 mia. kr. og udbetalinger på 2,5 mia. kr. Investeringsafkastet før skat var på 2,2 mia. kr. Balancen er det seneste år steget med 13,5 mia. kr. til i alt 142 mia. kr. Indbetalingerne var på 5,2 mia. kr. i 1. halvår. Udbetalingerne lød på 2,5 mia. kr., og balancen var ved udgangen af halvåret på over 142 mia. kr. PensionDanmarks investeringsafkast i årets første seks måneder var på 2,2 mia. kr. før skat. Det betyder, at medlemmerne i 1. halvår fik en forrentning på deres opsparing på mellem 0,4 pct. (alder 65 år) og 3 pct. (alder 40 år) før skat. Vi har fokus på at sikre vores medlemmer lave omkostninger og stabile, positive afkast - uden at påtage os høje risici. Det lever halvårsresultatet op til, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Hoved- og nøgletal 1. halvår halvår halvår 2012 Indbetalinger, mio. kr Afkast af investeringsaktiver, før skat, mio. kr Udbetalinger, mio. kr Balance, mio. kr Omkostningsprocent 2,6 3,0 Omkostning i kr. pr. forsikret Antal medlemmer, ultimo Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 40 3,0 4,9 Afkasttilskrivning før skat, pct. alder 65 0,4 3,1 Pension.dk Sundhedsordning Den 1. september 2013er sundhedsordningen udvidet således at også privatrelateret skader behandles over ordningen. Rent skatteteknisk vil det have konsekvenser, da værdien af ordningen vil komme til beskatning. PensionDanmark foranlediger de fornødne indberetninger til SKAT. Kapitalpension Valg vedrørende beskatning udsat til udgang Hele problematikken omkring udfasning af kapitalpension er udvidet med et år. Beslutninger om PensionDanmark skal have produktet aldersopsparing (Omtalt i sidste Nyhedsbrev) arbejdes der på. Niels Nordlund 4

5 5

6 Krav til Mejerioverenskomsten Den 17. juni afholdte Landsklubben møde for udtagelse af krav til overenskomsten marts Et godt og konstruktiv møde hvorfra der er tilgået krav til forbundet. Indkomne krav fra 3F afdelinger og Landsklubben vil blive behandlet af forhandlingsudvalget på et møde den 17. oktober. D. 25. november møde mellem de 3 forbund, 3F, NNF og DMF, hvor der udtages fælles krav. Mødedatoerne for den videre proces er ikke fastlagt endnu. Forhandlingsudvalg På 3F kongressen blev følgende forhandlingsudvalg til Mejerioverenskomsten valgt: Forhandlingsleder: Vagn Henriksen, Den Grønne Gruppe og Kim Poder, Transport Gruppen. Mejeri Else Marie Pettersen, ARLA CMC Henrik Blum, ARLA Nr. Vium Henrik Skaksen, ARLA Bislev Niels Nordlund, Them Andelsmejeri Chauffør Henrik Jepsen, ARLA CMC, 3F Vojens Bent Salvesen, ARLA Ishøj, 3F Høje Tåstrup Steen Hansen, 3F Slagelse Dion Andersen, ARLA Akafa (3F Ålborg) Den Grønne Gruppes bestyrelse: Vagn Korshøj, 3F Skjern. Hovedbestyrelsen: Peter M Sjøgren, 3F Vojens Landsmejeriudstillingen i Herning. De 3 Forbund vil også i år sammen med PensionDanmark have en fælles stand på Landsmejeriudstillingen Danish Food Contest 2013 den 5. og 6. november. Landsklubbens formand, Else Marie Pettersen vil være til stede på standen. TR-Forum TR-Forum er medlemmernes talerør i pensionsordningen Tillidsrepræsentantforum (TR-Forum) er en del af medlemsdemokratiet i PensionDanmark. Her diskuterer tillidsrepræsentanter pensionsordningen og hvordan den kan gøres bedre. Det skal være med til at give PensionDanmarks seks branchebestyrelser inspiration til at udvikle medlemmernes pensionsordning og dens produkter. Her vælges desuden lønmodtagernes repræsentanter til branchebestyrelserne. TR-Forum har en tillidsrepræsentant for hver medlemmer af pensionsordningen og er en del af den nye struktur, der blev etableret i Strukturen skal sikre tæt kontakt og stor indflydelse til organisationer og medlemmer i udformning af pensionsprodukter, forsikringsprodukter og kundeservice. TR-Forum 2013 Onsdag den 25. september blev der afholdt det årlige TR møde inden for PensionDanmark på Hotel Comwell Middelfart. Dit talerør inden for mejerioverenskomsten under den Grønne gruppe er: Else Marie Pettersen og Niels Nordlund for mejeriarbejderne og Poul Erik Christensen for chaufførerne. Poul Erik Nielsen fra HedeDanmark er vores repræsentant i den Grønne Branchebestyrelsen. De er altid modtagelige for input. Niels Nordlund 6

7 Seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan der indgås om seniorordning. Medarbejder der ønsker at indgå i ordningen skal senest 1. november anmode skriftligt til arbejdsgiver. Der gives maksimalt 22 dage af 7,4 timer årligt og der kan vælges fra selvfinansiering eller over pension indbetalinger. Skema for finansiering over pensionsmidler kan rekvireres hos PensionDanmark. Det undersøges p.t. om seniorfritimer finansieret af pensionsmidler, indsat på seniorfrihedskontoen, giver skattefri efterlønspræmie. Feriefridagskontoen. Fra de 1. januar 2014 kan der maksimalt stå 100 feriefritimer på din konto, overskydende udbetales løbende. Såfremt der ikke ønskes en udbetaling men en indsættelse på din arbejdsmarkedspension skal du reagere inden den 1. december. Kontingent. Rykker. Der er enkelte der ikke har nået at betale kontingent, jeg håber at de vil benytte vedlagte FI-kort eller indsætte på Kto. nr.: 5383 Reg. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Såfremt der er andre forhold der gør sig gældende vil jeg gerne vide det. Kasserer for landsklubben: Niels Nordlund Tilmelding Landsklubkonference 2013 Navn: Afdeling... Pris for deltagelse på hele konferencen er kr. 1500,00 Prisen er inkluderet frokost v. ankomst som serveres kl Du skal kontakte din afdeling, da de som regel betaler tilmeldingsgebyr, dagløntab, kørsel mm. Det ses helst at tilmeldingen og betaling sker igennem din afdeling. Indbetaling af deltagergebyr til: Reg. nr.: 5383 Kto. nr.: eller FI kort: +73< Medio november udsendes til alle deltagere: Deltagerliste, program, dagsorden for generalforsamlingen og evt. betalingskort. Tilmelding sendes til vor kasserer: Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej Sdr. Omme Tlf.: Mail: Tilmeldingen er bindende og sidste rettidig tilmelding er 5. november

8 Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F Program: Fredag den 22. november Frokost og indkvartering Velkomst v. landsklubbens Else Marie Pettersen Generalforsamling Henrik Jepsen. Nordkorea Kaffepause PensionDanmark. Morten Gass Medarbejder repræsentant i ARLA bestyrelsen. Ib Bjerglund Middag Sociale samvær, Lotteri og Natmad. Lørdag den 23. november Morgenmad Nyt fra Borgen. Christian Juhl Kaffepause Overenskomst og tolkninger. Vagn Henriksen og Kim Poder Frokost og hjemrejse Landsklubbens bestyrelse. PS: Husk vores årlige tilløbsstykke, lotteriet. Dorte og Jack tager med glæde imod bidrag. 8

9 Dagsorden for generalforsamling den 22. november Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 3 Valg af to stemmetællere. 4 Bestyrelsens beretning v. formand Else Marie Pettersen 5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Niels Nordlund. 6 Fastlæggelse af kontingent 7 Indkomne forslag. 8 Valg: o Kassere Niels Nordlund modtager genvalg. o Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Kim Egelund modtager genvalg. Henrik Blum modtager genvalg. Henrik Damgård modtager genvalg. o Suppleanter til bestyrelsen 1. Suppleant. 2. Suppleant. o Bilagskontrollant på valg er Jack Hansen modtager genvalg o Suppleanter til bilagskontrollanter 1. Suppleant. 2. Suppleant. 9 Evt.: Diskussion af et aktuelt emne / forslag til bestyrelsesarbejdet i det kommende år. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen senest den 8. november 2013 kl

10 Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Henrik Blum Momhøjvej 72, 7400 Herning Tlf.: Mail: ARLA Foods Nr. Vium. Henrik Damgård Hestebakken 14, 9240 Nibe Tlf: Mail: ARLA Foods Bislev Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Inge Pedersen Ørbækvej 834, 5863 Ferritslev Mail: Birkum. Kim Egelund Skemeskevej Nr. Alslev Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Henrik Skaksen Engdraget 9, 9240 Nibe Tlf Mail: ARLA Foods Bislev. Redaktør Niels Nordlund Nielsen Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. december Bestyrelsesmøder: oktober i 3F Skjern december på Ishøj Ferskvare terminal. Konferencer og møder: november: MIA- dag og 23. november: Landsklubkonference/generalforsamling på Langsøhus december: Stormøde TR i Odense 10

11 PensionDanmark: Dækninger i Fællesoverenskomsten. Din Sundhed Du kan få behandlet problemer i led, muskler og sener hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør med PensionDanmark Sundhedsordning. Du kan også få tre typer rådgivning over telefonen: Krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning og vejledning om behandlingstilbud i det offentlige sundhedsvæsen. Læs mere på: pension.dk/sundhed. Du har også adgang til Hurtig Diagnose. Det sikrer dig en hurtig og effektiv vej gennem sundhedssystemet, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Læs mere på: pension.dk/hurtigdiannose. Forsikring ved førtidspension Du får en supplerende førtidspension hver måned - det svarer til kr. om året. Du kan sænke beløbet til kr. eller hæve det til kr. PensionDanmark sætter endvidere hver måned et beløb ind på din pensionsopsparing (opsparingssikring). Beløbet tager udgangspunkt i indbetalingerne de sidste 12 måneder, før du bliver førtidspensionist. Du kan se det præcise beløb på: pension.dk/dinegenpension. Forsikring ved kritisk sygdom Du får et skattefrit engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme på kr. Du kan sænke engangsbeløbet til kr. eller hæve det til kr. Forsikring ved dødsfald Dine efterladte får hele opsparingen efter afgift - dog et mindstebeløb på kr. Du kan sænke mindstebeløbet til kr. eller hæve det til kr. eller 1 mio. kr. Du kan også fravælge mindstebeløbet ved dødsfald. Så får de efterladte udbetalt opsparingen efter afgift. Mindstebeløbet aftrappes med alderen. Din pension Der indbetales 13,14 % (4,33/8,81) af din løn til PensionDanmark. Efter administration og forsikringsbetaling (ca.12 %) tilgår der 50 % til ratepension og 50 % til alderspension. Du får ved pensionering alderspension hver måned resten af livet. Kan forsikres i 10 år. Du får ved pensionering ratepension i enten 10, 15 eller 20 år. Se også for alle dine pensioner: pensioninfo.dk (log in med NEM-ID) 11

12 12

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere