Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere og flere forsikrer sig mod ledighed"

Transkript

1 Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger uligheden blandt lønmodtagerne. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 07/2010 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Repræsentativt på køn, alder og geografi (region) Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger, samt stemt ved seneste folketingsvalg. Om læsning af tabellerne: Kolonnen "valid percent" angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "percent" og "valid percent", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "missing"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 8

3 Frekvenser Hvor meget tjente du før skat inklusiv pension i 2009? Frequency Under kroner 117 8,0 8,0 8, til kroner ,9 14,9 22, til kroner ,8 18,8 41, til kroner ,0 25,0 66, til kroner ,7 12,7 79, til kroner 105 7,2 7,2 86, til kroner 41 2,8 2,8 89, til kroner 23 1,6 1,6 90, til kroner 5,4,4 91,2 Over kroner 16 1,1 1,1 92,3 Ønsker ikke at oplyse 112 7,7 7,7 100,0 100,0 Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) Frequency A Socialdemokraterne ,9 21,9 21,9 B Det Radikale Venstre 64 4,4 4,4 26,3 C De Konservative 130 8,9 8,9 35,2 F Socialistisk Folkeparti ,2 11,2 46,4 K Kristendemokraterne 11,7,7 47,2 O Dansk Folkeparti ,9 11,9 59,1 V Venstre ,6 22,6 81,7 Y Ny Alliance 35 2,4 2,4 84,1 Ø Enhedslisten 27 1,9 1,9 86,0 Stemte blankt 12,8,8 86,8 Stemte ikke/havde ikke stemmeret 34 2,3 2,3 89,2 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse ,8 10,8 100,0 100,0 Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Frequency 15 1,0 1,0 1,0 Grund-/folkeskole ( klasse) ,9 10,9 12,0 Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer eller finansøkonom) Mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor eller universitetsbachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) ,1 10,1 22,1 66 4,5 4,5 26, ,4 20,4 47, ,7 13,7 60, ,0 28,0 88, ,3 11,3 100,0 100,0 Hvad er din primære beskæftigelse? Frequency Offentligt ansat ,4 27,4 27,4 Privat ansat ,0 39,0 66,4 Selvstændig 51 3,5 3,5 69,9 Ledig 68 4,6 4,6 74,6 Ude af erhverv (f.eks. pensionist, førtidspensionist, eller efterlønsmodtager) ,6 14,6 89,2 Under uddannelse 124 8,5 8,5 97,7 Andet 34 2,3 2,3 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 8

4 Frekvenser Hvilken A-kasse er du medlem af? Frequency Er ikke medlem af en A-kasse ,9 20,9 20,9 Akademikernes? AAK n for Journalistik, Kommunikation og Sprog 56 3,8 3,8 24,7 15 1,0 1,0 25,8 n STA 11,7,7 26,5 ASE 38 2,6 2,6 29,1 Business Danmarks A-kasse 9,6,6 29,7 Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende (BUPL-A) 21 1,5 1,5 31,2 CA a-kasse 20 1,4 1,4 32,6 DANA for selvstændige Danske Lønmodtageres (DLA) Danske Sundhedsorganisationers 4,3,3 32,8 11,7,7 33,6 44 3,0 3,0 36,6 El-Fagets 6,4,4 37,0 Faglig Fælles Akasse (3FA) 103 7,1 7,1 44,1 FOA - Fag og Arbejdes Frie Funktionærers? Tværfaglig Funktionærernes og Servicefagenes Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles- - FTF-A Fødevareforbundet NNF s 63 4,3 4,3 48,4 14 1,0 1,0 49,4 3,2,2 49,6 64 4,4 4,4 53, ,5 7,5 61,4 HK/Danmark 80 5,5 5,5 66,9 Ingeniørernes (IAK) 21 1,4 1,4 68,3 Kristelig a-kasse 71 4,9 4,9 73,2 Ledernes 44 3,0 3,0 76,2 Lærernes a-kasse - dlf/a 30 2,0 2,0 78,3 Magistrenes (MA) Metalarbejdernes 23 1,6 1,6 79,9 16 1,1 1,1 81,0 Prosa og Merkonomernes Socialpædagogernes Landsdækkende 12,8,8 81,7 27 1,8 1,8 83,6 Teknikernes 12,8,8 84,4 Træ-Industri-Byg s 4,2,2 84,6 Anden A-Kasse (skriv venligst): 73 5,0 5,0 89,6 Ønsker ikke at oplyse 17 1,2 1,2 90,8 Ved ikke 11,8,8 91,6 Ude af erhverv/ under uddannelse/ andet 123 8,4 8,4 100,0 100,0 Har du tegnet en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 53 3,6 4,9 4,9 Nej ,6 93,3 98,2 Ved ikke 19 1,3 1,8 100, ,6 100,0 Missing System ,4 Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 131 9,0 12,6 12,6 Nej ,5 69,7 82,4 Ved ikke ,5 17,6 100, ,9 100,0 Missing System ,1 Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? Frequency Meget sandsynligt 26 1,8 2,5 2,5 Sandsynligt 58 4,0 5,6 8,1 Usandsynligt ,5 29,0 37,1 Meget usandsynligt ,7 53,2 90,3 Ved ikke 101 6,9 9,7 100, ,9 100,0 Missing System ,1 Analyse Danmark A/S Side 3 af 8

5 Frekvenser Hvad er årsagen til at du har tegnet en tillægs-/lønforsikring? Min privatøkonomi vil ikke kunne holde til en længere periode kun på dagpenge Jeg vurderer, at der er risiko for at jeg mister mit arbejde Tillægsforsikringen er rar at have som økonomisk sikkerhedsnet 26 49,3% 12 22,7% 31 58,8% Anden årsager (skriv venligst): 1 2,0% Ved ikke ,8% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 1,1 2,8 2,8 Nej 49 3,3 97,2 100,0 50 3,4 100,0 Missing System ,6 Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 1,1 26,8 26,8 Nej 3,2 73,2 100,0 4,3 100,0 Missing System ,7 Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? Frequency Meget god 1,1 26,8 26,8 Dårlig 1,1 32,2 58,9 Meget dårlig 0,0 10,6 69,6 Ved ikke 1,1 30,4 100,0 4,3 100,0 Missing System ,7 "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" Frequency Helt enig ,4 27,4 27,4 Delvist enig ,3 35,3 62,7 Hverken/eller ,4 17,4 80,0 Delvist uenig 86 5,9 5,9 85,9 Helt uenig 68 4,7 4,7 90,5 Ved ikke 138 9,5 9,5 100,0 100,0 "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" Frequency Helt enig ,6 19,6 19,6 Delvist enig ,6 25,6 45,3 Hverken/eller ,3 23,3 68,6 Delvist uenig 135 9,2 9,2 77,8 Helt uenig ,2 11,2 89,0 Ved ikke ,0 11,0 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 4 af 8

6 Frekvenser "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" Frequency Helt enig ,2 27,2 27,2 Delvist enig ,1 34,1 61,3 Hverken/eller ,8 17,8 79,1 Delvist uenig 97 6,7 6,7 85,8 Helt uenig 65 4,5 4,5 90,3 Ved ikke 142 9,7 9,7 100,0 100,0 "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" Frequency Helt enig ,3 25,3 25,3 Delvist enig ,4 22,4 47,7 Hverken/eller ,3 19,3 67,0 Delvist uenig 136 9,3 9,3 76,3 Helt uenig ,8 13,8 90,2 Ved ikke 144 9,8 9,8 100,0 100,0 I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge.hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" Frequency Helt enig ,4 27,4 27,4 Delvist enig ,7 25,7 53,1 Hverken/eller ,3 18,3 71,4 Delvist uenig ,5 12,5 83,9 Helt uenig ,8 11,8 95,7 Ved ikke 63 4,3 4,3 100,0 100,0 Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige". Frequency Helt enig ,6 20,6 20,6 Delvist enig ,9 26,9 47,6 Hverken/eller ,8 12,8 60,4 Delvist uenig ,3 15,3 75,7 Helt uenig ,2 19,2 94,8 Ved ikke 75 5,2 5,2 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 5 af 8

7 Køn Har du tegnet en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Ja 23 4,0% 30 5,9% 53 4,9% Har du tegnet en tillægs- /lønforsikring? Nej ,1% ,4% ,3% Ved ikke 5,9% 14 2,8% 19 1,8% ,0% ,0% ,0% Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Ja 61 11,2% 70 14,3% ,6% Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? Nej ,1% ,0% ,7% Ved ikke 92 16,7% 91 18,7% ,6% ,0% ,0% ,0% Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? - krydset med køn Meget sandsynligt 13 2,4% 13 2,7% 26 2,5% Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? Sandsynligt 27 5,0% 31 6,3% 58 5,6% Usandsynligt ,9% ,1% ,0% Meget usandsynligt ,1% ,9% ,2% Ved ikke 42 7,7% 59 12,0% 101 9,7% ,0% ,0% ,0% Hvad er årsagen til at du har tegnet en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Min privatøkonomi vil ikke kunne holde til en længere periode kun på dagpenge Jeg vurderer, at der er risiko for at jeg mister mit arbejde Tillægsforsikringen er rar at have som økonomisk sikkerhedsnet 12 51,2% 14 47,9% 26 49,3% 5 23,7% 7 21,9% 12 22,7% 14 60,2% 17 57,8% 31 58,8% Anden årsager (skriv venligst): 1 4,6% 1 2,0% Ved ikke ,0% ,0% ,0% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? Ja 1 6,5% 1 2,8% Nej 20 93,5% ,0% 49 97,2% ,0% ,0% ,0% Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? Ja 1 38,5% 1 26,8% Nej 2 61,5% 1 100,0% 3 73,2% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% Analyse Danmark A/S Side 6 af 8

8 Køn Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Meget god 1 38,5% 1 26,8% Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? Dårlig 1 46,2% 1 32,2% Meget dårlig 0 15,3% 0 10,6% Ved ikke 1 100,0% 1 30,4% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" - krydset med køn Helt enig ,5% ,2% ,4% Delvist enig ,7% ,8% ,3% "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" Hverken/eller ,6% ,1% ,4% Delvist uenig 48 6,6% 37 5,1% 86 5,9% Helt uenig 41 5,6% 27 3,7% 68 4,7% Ved ikke 59 8,0% 80 11,0% 138 9,5% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" - krydset med køn Helt enig ,0% ,3% ,6% Delvist enig ,0% ,3% ,6% "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" Hverken/eller ,1% ,5% ,3% Delvist uenig 77 10,5% 58 8,0% 135 9,2% Helt uenig 99 13,5% 64 8,8% ,2% Ved ikke 73 9,9% 88 12,2% ,0% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" - krydset med køn Helt enig ,9% ,4% ,2% "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" Delvist enig ,8% ,4% ,1% Hverken/eller ,3% ,4% ,8% Delvist uenig 58 7,9% 39 5,4% 97 6,7% Helt uenig 39 5,3% 26 3,6% 65 4,5% Ved ikke 57 7,8% 85 11,7% 142 9,7% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" - krydset med køn Helt enig ,1% ,6% ,3% Delvist enig ,2% ,7% ,4% "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" Hverken/eller ,0% ,6% ,3% Delvist uenig 77 10,5% 59 8,1% 136 9,3% Helt uenig ,2% 68 9,4% ,8% Ved ikke 67 9,1% 77 10,6% 144 9,8% ,0% ,0% % Analyse Danmark A/S Side 7 af 8

9 Køn I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" - krydset med køn Helt enig ,5% ,2% ,4% I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" Delvist enig ,1% ,4% ,7% Hverken/eller ,9% ,7% ,3% Delvist uenig 86 11,7% 96 13,3% ,5% Helt uenig 97 13,2% 75 10,4% ,8% Ved ikke 26 3,6% 36 5,0% 63 4,3% ,0% ,0% % Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige" - krydset med køn Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige. Helt enig ,2% ,1% ,6% Delvist enig ,5% ,4% ,9% Hverken/eller 93 12,6% 94 13,0% ,8% Delvist uenig ,9% ,6% ,3% Helt uenig ,7% ,7% ,2% Ved ikke 30 4,1% 45 6,2% 75 5,2% ,0% ,0% % Analyse Danmark A/S Side 8 af 8

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 2013 Private lønsikringer Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 1 Indholdsfortegnelse Analyseoverblik... 4 Indledning: Lønsikringer og forsikring af udgifter ved arbejdsløshed... 5 Afsnit 1: Lønsikringer

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere