Der er i 2008 solgt erhvervsgrunde med et samlet areal på 140,9 ha. Der er 56,4 ha erhvervsjord til salg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er i 2008 solgt erhvervsgrunde med et samlet areal på 140,9 ha. Der er 56,4 ha erhvervsjord til salg."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. marts 2009 Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommune har i 2008 solgt 133 parcelhusgrunde. Ved udgangen af 2008 er der tilbageskødet 10 parcelhusgrunde, som bliver genudbudt i starten af Herudover er der 129 parcelhusgrunde til salg til fast pris. Yderligere 64 grunde er færdiggjort klar til salg. Der er i det forløbne år solgt otte storparceller med en samlet byggemulighed på 291 boliger. 16 storparceller med mulighed for 682 boliger er til frit salg til fast pris. Der er i 2008 solgt erhvervsgrunde med et samlet areal på 140,9 ha. Der er 56,4 ha erhvervsjord til salg. I 2009 udbydes 68 nye parcelhusgrunde og ca. 86,9 ha erhvervsjord. Det foreslås, at salgspriserne for villagrundene ved Balskærvej i Malling nedsættes som vist på bilag 5, og at alle andre godkendte priser for 2008 fastholdes. Kalkværksvej Århus C Sagsnummer POB/08/ Sagsbehandler Gitte Gammelgaard Pedersen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: E-post direkte Tilbageskødede grunde foreslås udbudt for højeste bud over tilbageskødningsprisen og evt. usolgte grunde foreslås solgt til en fast pris svarende til tilbageskødningsprisen. Det foreslås, at fremtidige byrådsindstillinger om salg af parcelhusgrunde indeholder oplysninger om hvilken salgspris, der kan dække omkostningerne. Den aktuelle salgspris fastsættes af to ejendomsmæglere umiddelbart forud for salget. Der er i afsnit 7.4 redegjort for status på aktiviteten på grundsalgs- og byggemodningsområdet. Det sker i henhold til en tidligere godkendt indstilling om forøgelse af resurserne på de nævnte områder. Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009

2 2. Beslutningspunkter At 1) salgsprisen for villagrundene ved Balskærvej i Malling nedsættes som vist på bilag 5. At 2) mindreindtægterne på 3,0 mio. kr. vedrørende villagrundene ved Balskærvej i Malling bevilges. At 3) alle andre godkendte salgspriser fastholdes uændret. At 4) fremtidige indstillinger om salg af villagrunde i byggemodningsområder indeholder en omkostningsbestemt mindstepris. At 5) salgspriserne på disse villagrunde fremover fastsættes på grundlag af ejendomsmæglervurderinger. At 6) tilbageskødede grunde foreslås udbudt for højeste bud over tilbageskødningsprisen og evt. usolgte grunde foreslås solgt til en fast pris svarende til tilbageskødningsprisen. 3. Baggrund Kommunens salgspriser gælder, indtil der fastsættes nye priser i I afsnit 7.4 gives en uddybende statusredegørelse for aktivitetsomfanget på grundsalgsog byggesagsområderne. 3.1 Salget i 2008 Boliggrunde Der er i 2008 solgt 133 parcelhusgrunde og ved udgangen af 2008 var yderligere 27 grunde under salg. 129 grunde var til frit salg og 10 grunde bliver genudbudt i starten af Herudover er der 64 grunde klar til salg i Malling og Trige. Endvidere er der solgt otte storparceller til bebyggelse med etm², hvoraf etm² er solgt til boligforeninger, og resten er solgt til private. Det solgte antal etagemetre svarer til 291 boliger beregnet efter boligstørrelse på 80 m². Herudover er tre storparceller med en byggemulighed på etm², svarende til 63 boliger solgt, men endnu ikke overtaget af køber. Der er i øjeblikket 16 storparceller til bebyggelse med etm² til frit salg til fast pris. Erhvervsgrunde Der er i 2008 solgt 39 grunde med et samlet areal på m². Kommunen har fortsat 56,4 ha erhvervsjord til salg, hvoraf 3,8 ha er accepteret af købere og 16,2 ha er tilbudt. 3.2 Køb af arealer Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 2 af 10

3 I 2008 er der til byudvikling opkøbt ca. 42 ha for i alt ca. 67 mio. kr. Størstedelen ca. 34 ha - er arealer nord for Harlev til erhvervsformål, købt for ca. 44 mio. kr. Til erhvervsformål er der i øvrigt købt mindre arealer ved Skejby og Årslev for tilsammen ca. 11 mio. kr. To arealer på tilsammen ca. 2,5 ha ved henholdsvis Stavtrup og Trige er for ca. 8 mio. kr. købt til boligformål (og eventuelt en daginstitution). Endelig er et areal ved Ølsted på ca. 3 ha, hvoraf størstedelen er udlagt som perspektivområde, købt for ca. 4 mio. kr. 4. Den forventede effekt Århus kommune skal sikre et geografisk og anvendelsesmæssigt varieret udbud af byggegrunde. Jordopkøbet samt udbuddet af parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsgrunde i 2009 er medvirkende til at opfylde dette mål. 5. De planlagte ydelser 5.1 Parcelhusgrunde I løbet af 2009 forventes der udbudt nye parcelhusgrunde fordelt således: Område LP 813 Viby LP 841 Skødstrup Total Antal grunde 10 grunde 58 grunde 68 grunde Der vil i tiden fremover kunne udbydes parcelhusgrunde som vist herunder: Område Antal grunde Kan udbydes om: LP 753 Stavtrup 36 grunde 1 måned LP 835 Tilst 46 grunde 1 måned LP 711 Malling 20 grunde ½ år LP 823 Hårup 80 grunde ½ år LP 808 Stavtrup 60 grunde 1 år LP 818 Trige 64 grunde 1 år LP 854 Solbjerg (1. etape) 33 grunde 1½ år LP 854 Solbjerg (2. etape) 191 grunde 2 år Tilst Vestervej 60 grunde 2 år Helenelyst i Brabrand 30 grunde 2 år Sabro øst 30 grunde 3 år Spørring Nord 150 grunde 3 år Total: 800 grunde I forbindelse med byrådsbeslutningen den 24. september 2008 om Grundsalg i 2007 og salgspriser for kommunens grunde i 2008 blev der samtidigt vedtaget regler om fortrydelse af køb af parcelgrunde og om evt. byggefristforlængelse. Der er indtil den 7. januar 2009 modtaget 42 anmodninger, heraf 10 anmodninger om tilbageskødning af parcelhusgrunde, to har fået godkendelse til videresalg af grunde og Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 3 af 10

4 to har fået forlænget fristen for byggepligt. Endvidere er der seks, der har fortrudt købet og 20 sager er under behandling. Endelig er der givet afslag på 2 ansøgninger. Ved anmodning om tilbageskødning vurderes det, hvorvidt grundene skal tilbageskødes til salgsprisen eller til en pris, der er fastsat af en ejendomsmægler. Dog vil tilbageskødningsprisen altid blive fastsat af en ejendomsmægler, når anmodningen om tilbageskødning modtages ½ år eller mere efter overtagelsen. Tilbageskødede grunde genudbydes til salg for højeste bud over tilbageskødningsprisen. Hvis der efter et udbud er grunde tilbage, forslås det, at disse sælges til en fast pris svarende til tilbageskødningsprisen. Hvis ejendomsmæglervurdering på en grund, der ønskes tilbageskødet, ligger væsentligt under mindsteprisen for evt. ledige grunde i området, anmodes om en mæglervurdering for alle ledige grunde, som derefter udbydes til salg for højeste bud med den nye vurdering som mindstepris. Hvis der efter et udbud er grunde tilbage, forslås det, at disse sælges til en fast pris svarende til udbudsprisen. 5.2 Storparceller På grund af den store beholdning af storparceller kombineret med den manglende efterspørgsel forventes der ikke udbudt nye storparceller i Erhvervsgrunde Det forventes, at følgende nye erhvervsgrunde kan udbydes i 2009: LP 59 Hasselager/Kolt Skovvej m² LP 402 Elev/Koldkilde m² LP 411 Hasselager/Beringvej m² Bl.a. arealer med mulighed for besporing (jernbane) LP 754 Lystrup/Lægårdsvej m² LP 760 Årslev/Logistikparken m² LP 846 Hasselager/Genvejen m² LP 812 Årslev II m² Total m² 5.4 Lejegrunde Salgsprisen for 2009 for lejegrunde i Elev og Harlev fastsættes i de konkrete tilfælde af en ejendomsmægler og afdelingen er bemyndiget til at sælge til den af ejendomsmægleren fastsatte pris i overensstemmelse med tidligere beslutninger. 6. Organisering af indsatsen Grundene sælges ved offentligt udbud. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Produktion og fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde Det foreslås, at salgsprisen for villagrundene ved Balskærvej i Malling nedsættes som vist på bilag 5. Der er indhentet en ejendomsmæglervurdering. Sidste år blev prisen nedsat Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 4 af 10

5 på andre grunde men ikke for disse grunde. Men den nye mæglervurdering viser, at salgsprisen bør nedsættes. Da der stadig vil være dækning for kostprisen, selv om grundene sælges under den hidtil gældende mindstepris, foreslås det, at grundene udbydes til salg for højeste bud over en mindstepris, der er lig med ejendomsmæglervurderingen. Evt. usolgte grunde efter budrunden foreslås sat til salg for en fast pris, der svarer til mindsteprisen. Indtægtsbevillingen for Malling (XA ) skal nedjusteres, idet den oprindelige indtægtsbevilling på 71,2 mio. kr. skal reduceres med 3,0 mio. kr. til 68,2 mio. kr. I forbindelse med byrådets vedtagelse af Grundsalg i 2007 og salgspriser for kommunens grunde i 2008 blev det besluttet, at: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø opfordres til at overveje, hvordan produktionen af grunde kan tilpasses markedssituationen i et hurtigere tempo, samt hvordan priserne på kommunens grunde hurtigere, end det er tilfældet i dag, vil kunne tilpasses en ændret markedssituation. For at imødekomme kravet er nærværende indstilling udvidet, så den ud over en redegørelse for det foregående års salg og oplysning om det kommende års produktion også indeholder en vurdering af, hvad der kan produceres i de efterfølgende år, jf. afsnit 5. For så vidt angår prissætningen af grundene findes der ikke noget styringsinstrument, som med tilstrækkelig sikkerhed kan vise prisudviklingen på kort sigt. Danmarks Statistik udarbejder en oversigt, som viser prisudviklingen fordelt på forskellige ejendomskategorier. Statistikken opgøres kvartalsvis, og offentliggøres ca. 4-5 måneder efter et kvartals udløb. Dermed er ændringer i prisudviklingen op til 7-8 måneder gamle, før de kan ses. Hvis de kommunale priser skal ændres på grundlag af oversigterne i Danmarks Statistik, bør det være på grundlag af en sikker tendens. Det betyder, at der bør være en klar tendens over 2-3 kvartaler, før priserne på de kommunale grunde ændres. Dermed vil der gå måneder før vi med sikkerhed kan konstatere, at priserne bør reguleres, og derefter skal der indhentes ejendomsmæglervurderinger. Det foreslås derfor, at den tidligere beslutning om, at prisniveauet skal vurderes af 2 ejendomsmæglere 1 gang årligt fastholdes. For at få fastsat aktuelle priser så nær salgstidspunktet som muligt, foreslås det, at de kommende byggemodningsindstillinger kun vil indeholde oplysninger om, hvilke mindstepriser, der kan dække kostprisen. Grundsalg vil umiddelbart forud for salget af grundene bede to ejendomsmæglere foretage en vurdering. Grundene udbydes til salg for højeste bud over en mindstepris, hvor prisen på hver enkelt grund svarer til et gennemsnit af de to ejendomsmæglervurderinger. Hvis ikke alle Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 5 af 10

6 grunde sælges i forbindelse med budrunden, sættes de resterende grunde til salg for en fast pris, som svarer til gennemsnittet af de solgte grunde. Villagrunde: Det foreslås, at følgende mindstepriser fastholdes. Lokalsamfund LP 503 Mejlby/ Mejlbyparken LP 728 Viby/ Engelundsvej LP 751 Skødstrup/ Tronkærgårdsvej LP 753 Stavtrup/ Vestergårdsvangen LP 761 Mårslet/ Hørretløkken LP 768 Trige/ Bærmosehøjen LP 771 Lystrup/ Hybenhaven LP 780 Malling/ Balskærvej Antal grunde Grunde under salg Grunde pr. 31/ Mindstepris 2009 kr./m² Heraf tilbageskødede eller fortrudte grunde Ejendomsmæglervurdering Ejendomsmæglervurdering LP 823 Hårup/ Parosvej LP 835 Tilst/ Østervænget Skødstrup/Bakkely Ejendomsmæglervurdering Araliavej 1 1 Ejendomsmæglervurdering 7.2 Storparceller Det foreslås, at mindstepriserne for 2008 fastholdes. Lokalsamfund Antal storparceller Storparceller under salg Storparceller pr. 31/ Mindstepris 2009 kr./etm² LP 402 Elev/Koldkilde LP 751 Skødstrup/Tronkærgårdsvej LP 761 Mårslet/Hørretløkken LP 763 Hasle/Vintervej Lp 692 Solbjerg/Hyldevangen Lp 753 Stavtrup/Vestermarken Lp 768 Trige/Holmkærvej Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 6 af 10

7 7.3 Erhvervsgrunde Priserne for erhvervsgrunde blev reguleret i 2006 og der er ikke mange grunde tilbage i de gamle områder. I de nye områder er salgspriserne vurderet i forbindelse med byrådsindstilling om byggemodning og salg af de enkelte områder. Det foreslås derfor, at priserne fastholdes i Lokalsamfund Areal m² Areal under salg m² Kloak betalt Pris 2009 LP 27 Trige/Høgemosevænget kr./m² LP 359 Hasselager/Elmegårdsvej kr./m² LP 374 Sabro/Hvidtjørnvej kr./m² LP 402 Elev/Koldkilde LP 411 Hasselager/Beringvej kr./m² LP 428 Stavtrup/Vestermarken LP 546 Malling/Holmskovtoften kr./m² LP 602 Harlev/Kettingparkvej, mio. kr. butiksgrund LP 692 Solbjerg/Solbjerg Hedevej kr./m² LP 802 Harlev/Gammel Silkeborgvej kr./m² 7.4 Statusredegørelse på aktivitetsomfanget på grundsalgs- og byggesagsområderne Byrådet vedtog den 6. december 2006 en indstilling om aktivitetsbetinget ressourceudvidelse til styrkelse af grundsalget og byggesagsbehandlingen, herunder ressourcer til scanning af byggesagsarkivet. Det blev i den forbindelse besluttet, at der skulle gives en status på de to sagsområder i den årlige grundprisindstilling. Grundsalget Som det fremgår af de foregående sider, har der efter byrådets beslutning om en ressourceudvidelse fortsat været et højt aktivitetsniveau på grundsalgsområdet. Det høje niveau har i 2008 især været på erhvervsarealer. Udviklingen i grundsalget I skemaet nedenfor gives en samlet oversigt over grundsalget i perioden fordelt på parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsarealer: År Solgte parcelhusgrunde Solgte storparceller (antal boliger) Solgte erhvervsarealer (ha) , , , , , , , ,4 Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 7 af 10

8 , , , ,9 For parcelhusgrunde ligger salget stadig over det gennemsnitlige salg for den forudgående 20-års periode. For erhvervsgrunde ligger salget på et ekstraordinært højt niveau. Dette skyldes både et højt aktivitetsniveau i begyndelsen af 2008 og nogle store enkeltsalg. Det skal bemærkes, at der er en vis tidsforskydning mellem salgsaktiviteten og det registrerede salgstidspunkt, idet en del grunde er under salg hen over årsskiftet. Det har kun været muligt at klare den stærkt forøgede aktivitet på grundsalgsområdet, fordi der er tilført flere ressourcer via en ekstrabevilling i Byggesagsbehandlingen I 2008 er der indkommet byggesager og færdigbehandlet byggesager med en netto sagsbehandlingstid på 15 dage. Sagsbehandlingstiden i offentlig regi var på 31 dage, og bruttosagsbehandlingstiden inkl. ansøgers tid var på 91 dage. Sagsantallet i 2008 er lidt mindre end i 2006, men til gengæld er der startet nogle meget store sager op på Havnen og Årslevarealerne. Oversigt over antal indkomne byggesager År Antal Med udgangspunkt i 1996 blev afdelingen nettobudgetteret. Her var sagsantallet og personalebudgettet på bygningsinspektoratet 39,8. I målfastsættelsen opereres med en nettosagsbehandlingstid på 14 dage med basis i ca byggesager om året. Sagsantallet for 2008 ligger over basis-sagsantallet, og personaleforbruget på 39,25 (inkl. resurseudvidelsen på 5 heraf to til scanning af byggesagsarkivet) er lavere end dengang bygningsinspektoratet blev nettobudgetteret. I 2008 var den gennemsnitlige nettosagsbehandlingstid på 15 kalenderdage. Uden ekstrabevillingen ville det ikke have været muligt at fastholde en lav nettosagsbehandlingstid. Scanning af byggesagsarkivet Enfamiliehuse I 2005 startede et pilotprojekt med scanning af byggesagsbiblioteket. Fokus var på enfamiliehuse da: Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 8 af 10

9 Tegninger og øvrigt materiale er i overskuelige størrelser, så materialet kan digitaliseres på materiel, der er relativt billigt. Sagerne er relativt simple og ikke ret omfangsrige. Sagerne er relativt ens. Der er ca enfamiliehuse i Århus Kommune, så det samlede omfang er ganske betragteligt. Perioden fra 2005 til slutningen 2007 blev brugt til at programmere, forsøge og lære. Omkring januar 2008 var de fleste problemer og løsninger klaret, hvorefter egentlig scanning af enfamiliehuse blev opstartet. Samlet er der i perioden fra opstart i 2005 til nu skannet enfamiliehuse svarende til 18% af de enfamiliehuse. Større og mere komplekse byggesager Sideløbende med indscanningen af enfamiliehuse er der gjort forsøg med indscanning af forskellige typer mere komplekse ejendomme. Århus Universitet og Århus Sygehus er bl.a. digitaliseret på denne måde. Der er høstet mange erfaringer også med indscanning af disse større og mere komplekse sager. De større og mere komplekse sager giver væsentlig større udfordringer end enfamiliehusene: Tegninger og øvrigt materiale ligger i formater fra A4 til A0, det er derfor mest økonomisk at få scannet materialet ude i byen. Sagerne er meget komplekse med mange om- og tilbygninger og kan være meget omfangsrige. Hver sag er unik. En enkelt ejendom kan være om- og tilbygget over mere end 50 år og der har ikke i hele perioden været de samme krav til materialet. Sortering af materialet inden digitaliseringen er meget omfattende og nødvendig for at borgeren kan bruge materialet efterfølgende. Det samlede tegningsbibliotek i Århus Kommune er på ca hyldemeter. I 2008 blev der tilført ca. 96 hyldemeter arkivmateriale. Samtidig blev der i 2008 skannet ca. 126 m arkivmateriale. Mål og midler Opgaverne for 2009 er: Digitaliseringen af enfamiliehusene fortsætter. Samtidig planlægges mulighed for at borgerne kan tilgå det digitale materiale via internettet. Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 9 af 10

10 Der skal findes en kundevenlig løsning for digitalisering af de mere komplekse sager Der skal skabes mulighed for at modtage nye byggesager digitalt. Det er som at gå over åen efter vand når forvaltningen som nu modtager materialet i papir og derefter digitaliserer materialet. Digitale ansøgninger er også en forudsætning for at honorere kravet fra borgerne om øget tilgængelighed via internettet. Målet med digitaliseringen er at skabe mulighed for en digital byggesagsbehandling, hvor borgerne kan tilgå det nødvendige materiale til en byggeansøgning fra hjemmet. Dette mål vil give færre omkostninger til sagsbehandlingen. Forudsætningen for denne digitale byggesagsbehandling er digitaliseringen af byggesagsbiblioteket. Peter Thyssen / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Oversigt over salget af parcelhusgrunde i 2008 (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Oversigt over salget af storparceller i 2008 (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 3: Oversigt over salget af erhvervsgrunde i 2008 (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 4: Nøgletal fra Danmarks Statistik (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 5: Prisoversigt over grunde ved Balskærvej i Malling (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 6: Anlægsbevilling (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 24. september 2008 de nuværende priser for 2008 for kommunens grunde. Byrådet vedtog den 23. maj 2007 indstilling om byggemodning og salg af arealet omfattet af lokalplan 780 i Malling. Byrådet vedtog den 2. maj 2007 at ændre salgsproceduren for villagrunde. Byrådet vedtog den 6. december 2006 en indstilling om aktivitetsbetinget ressourceudvidelse til styrkelse af grundsalget og byggesagsbehandlingen, herunder ressourcer til scanning af byggesagsarkivet. Den 8. januar 2003 vedtog Byrådet at bevilge 112 mio. kr. til opkøb af arealer til byudvikling (boligformål). Samtidig blev det besluttet, at den årlige indstilling om grundsalg skal suppleres med en status for opkøb af arealer via bevillingen. Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Side 10 af 10

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger.

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommune har i 2009 solgt 151 parcelhusgrunde, og der er

Læs mere

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. maj 2011 Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8.

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller 1. Resume I

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af del af lokalplan nr. 751 i Skødstrup. 1. Resume

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

Indstilling Planlægning og Byggeri Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villapar- celler i delområde Ia 1. Resume

Indstilling Planlægning og Byggeri Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villapar- celler i delområde Ia 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villaparceller i delområde

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller mv. i Elev

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Jordforsyning. Desuden varetager Jordforsyningen kommunens generelle køb og salg af arealer og ejendomme til ubestemte formål.

Jordforsyning. Desuden varetager Jordforsyningen kommunens generelle køb og salg af arealer og ejendomme til ubestemte formål. - 59 - Jordforsyning 1. Baggrund Sektor omfatter: Århus kommunes forsyning af byggemodnede arealer til bolig- og erhvervsformål. Heri er indeholdt ydelser fra planlægning af potentielle udbygningsområder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 5. maj 2008. Planlægning og Byggeri

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 5. maj 2008. Planlægning og Byggeri Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. maj 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommune har i 2007 solgt 256 parcelhusgrunde. Ved årsskiftet

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Salgspriser parcelhusgrunde På Byrådets møde den behandles som punkt 13. Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014. Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Den 16. oktober 2006 Århus Kommune

Den 16. oktober 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. oktober 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Indstilling om ressourcer til styrkelse af grundsalget og byggesagsbehandlingen

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Grundsalg og Alment Byggeri Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 Salgsmateriale for 31 villagrunde ved Møddebro Parkvej i Solbjerg. Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for 31

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. november 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.00G00/JTK/04/03029 Ref.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 7 Salgsmateriale for 32 villagrunde ved Langfreddal i Sabro TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Vedlagt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg og Alment Byggeri Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 Salgsmateriale for 8 villagrunde ved Løgten Østervej i Skødstrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for 4. etape,

Læs mere

OBS: Grundsalg er flyttet til Kalkværksvej 10, Aarhus C

OBS: Grundsalg er flyttet til Kalkværksvej 10, Aarhus C Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Salgsmateriale for villagrunden Laskedalen 82, 8220 Brabrand Vedlagt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 Salgsmateriale for 5 villagrunde ved Laskedalen i Brabrand TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Vedlagt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. september 2016 Åben dagsorden Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Den 30. januar 2013 Arealudvikling Aarhus Den 13. december 2013

Den 30. januar 2013 Arealudvikling Aarhus Den 13. december 2013 Til interesserede Den 30. januar 2013 Arealudvikling Aarhus Den 13. december 2013 Teknik og Miljø Salgsmateriale for erhvervsgrund til dagligvarebutik ved Ny Studstrupvej Aarhus i Skød- Kommune strup Salgsmateriale

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Til interesserede. Arealudvikling Aarhus. Den 8. december Salgsmateriale for 22 villagrunde ved Løgten Østervej i Skødstrup

Til interesserede. Arealudvikling Aarhus. Den 8. december Salgsmateriale for 22 villagrunde ved Løgten Østervej i Skødstrup Til interesserede Den 8. december 2013 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 22 villagrunde ved Løgten Østervej i Skødstrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for grundene

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 14. september 2012. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 14. september 2012. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten le Forhold og Beskæftigelse Den 14. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø 1. Resume Storbylandsbyen er et boligprojekt,

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. marts 2008 Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens 11, stk. 1 (nedsættelse

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Ejendomssalg - administrationsgrundlag. TEKNIK OG MILJØ Center for Administration og Ejendomme. Ejendomssalg - administrationsgrundlag

Ejendomssalg - administrationsgrundlag. TEKNIK OG MILJØ Center for Administration og Ejendomme. Ejendomssalg - administrationsgrundlag Ejendomssalg - administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge sager om salg af bolig- og erhvervsejendomme for byrådet til godkendelse.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. januar 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 813 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 1. Resume

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere