Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010"

Transkript

1 Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010 Tak fordi jeg er blevet inviteret til at komme og reflektere lidt over, hvad man kan lære af finanskrisen. Jeg vil starte med kort at rekapitulere, hvad det var, der skete for to år siden: Normalt betragter vi Lehman Brothers kollaps som starten på den finansielle krise. Men længe inden havde markederne været under massivt pres. Epicentret for krisen var det amerikanske marked for strukturelle boligobligationer. Især den såkaldte subprime del. Det var her, amerikanske banker pakkede finansielle masseødelæggelsesvåben sammen til godtroende investorer. Altså dårlige boliglån indpakket som værdipapirer. Et marked der i omfang androg trillioner af dollars. Allerede i 2007 faldt prisfastsættelsen for AAA ratede boligobligationer dramatisk. Tilliden til rating systemet begyndte at bryde sammen. I dag må systemet nok indrømme, at banksektorens kortsigtede jagt på overskud og bonusbetaling har bidraget til, at incitamenterne ikke var sammenfaldende mellem udsteder og investor. Obligationernes bonitet var ringere end investorernes forventning og rating bureauernes karaktergivning. Hertil kommer, at der i den amerikanske boliglånsindustri var massiv kriminalitet og et mangelfuldt finansielt tilsyn. Udviklingen førte til tillidssammenbrud i sektoren og dårligt fungerende pengemarkeder. I foråret 2008 måtte investeringsbanken Bear Sterns reddes med bistand fra den amerikanske regering. Redningen understregede, at kreditkvaliteten i sektoren var fyldt med råd. Den fik samtidig i et vist omfang markederne til at forvente, at den amerikanske stat ville optræde ansvarligt. I løbet af sommeren 2008 blev stemningen mere negativ. Likviditeten forsvandt gradvist ud af banksystemet, som om det var en flygtig gasart. I weekenden den september 2008 traf den amerikanske regering en, efter min opfattelse, katastrofal beslutning om at lade investeringsbanken Lehman Brothers gå konkurs. Det medførte et totalt kollaps i tilliden på de finansielle markeder og kunne have medført en nedsmeltning af hele det finansielle system. Især da det mandag og tirsdag efter Lehman konkursen viste sig, at også AIG verdens største forsikringsselskab var på vej ned. AIG blev reddet, hvilket sikrede solvensen i en række banker herunder europæiske. Danske Bank ville kun have oplevet en marginal direkte virkning fra et AIG kollaps, men havde AIG ikke fået bistand, ville sammenbundetheden i de finansielle markeder have haft uoverskuelige konsekvenser. Men lad os vende os til det mere lavpraktiske. Hvordan oplever man egentlig en finansiel krise, når den vælter ind over én? Søndag den 14. september befandt jeg mig om aftenen på et hotel i Stockholm for at tage et møde med en af bankens store kunder mandag morgen. Jeg får en opringning fra en af mine kollegaer, der lyder som følger: De amerikanske banker er begyndt at cleare deres betalinger,

2 2 værdipapirhandler og derivativafviklinger uden om Lehman, for at give plads til, at han kan gå konkurs. Og derefter en farverig, deskriptiv beskrivelse, hvad vedkommende mener om det amerikanske system. En beskrivelse som jeg i dag skal spare tilhørerne for. Jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg nogensinde har sovet ringere. Aflyser mit møde og tager morgenflyet hjem. Vi havde ydet Lehman nogle lån mod sikkerhed i blandt andet fast ejendom. Vi mente, at vores pant oversteg lånets værdi. Men efter nogle dage måtte vi se i øjnene, at vi ville få et tab. Det er ikke den mest behagelige fondsbørsmeddelelse, som vi har sendt ud fra Danske Bank. Herefter følger den mest skræmmende periode i min karriere. Pengemarkederne var blevet ualmindeligt træge. Vi opfyldte vores likviditetsmålsætninger. Men markederne så ikke godt ud. Og det begyndte at blive svært at veksle fra en valuta til en anden valuta. Dollar-swap markedet var i perioder lukket ned. Et scenarie, som faldt helt uden for tekstbogen. Likviditetsmangel er farlig for enhver virksomhed men for banker er det en pistol for panden. Forpligtelser skal afregnes til tiden hver dag og i den rigtige valuta. Hvis man skylder penge i dollar, skal de betales i dollar. Fra begyndelsen af oktober var det kommet så vidt, at staterne begyndte at gribe ind for at beskytte deres banker og finansielle infrastruktur. De irske myndigheder lavede en statsgaranti for hele deres banksektor. I Danmark kunne vi mærke presset. Roskilde Bank var gået ned. Det havde de finansielle markeder opdaget. Under en krise reagerer de finansielle markeder med flokinstinkt. Følelsen af sammenbrud blev ikke mindre i begyndelsen af oktober. Folketinget handlede resolut og lavede Bankpakke I et helt ekstraordinært tiltag hvor staten stillede sig som garant for de danske banker. Mod betaling ved at mærke! Det var godt politisk håndværk, og det virkede. Andre europæiske lande gennemførte også tiltag for at understøtte deres finansielle sektor. Strukturerne var forskellige fra land til land, men alle steder præget af en ambition om at undgå den nedsmeltning, som ville have så katastrofale samfundsmæssige virkninger. Jeg nærer ingen illusion om, at den finansielle sektor blev reddet af regeringsindgreb på grund af veneration for sektoren og dens aktører. Den finansielle sektor blev reddet af den simple årsag, at hvis man undlod det, ville tingene blive endnu værre. Og i løbet af en ganske kort periode var en stor andel af den vestlige verdens banker statsgaranterede eller understøttet af kapitalindskud fra staten eller likviditet fra Centralbankerne. Danske Bank kommer til at betale 13,2 mia. kr. for deltagelse i bankpakkerne. Håber der er forståelse for, at jeg bliver trist, når jeg skal lægge øre til, at vi har kostet skatteyderne penge. Havde Danske Bank klaret den uden Bankpakke I og II? Vores kapitalsituation var stærk nok til at tage de tab, der kom. Men jeg må desværre vedstå, at havde regeringer og centralbanker ikke generelt grebet ind for at redde deres finansielle sektor, så er det i dag min opfattelse, at vi ville have oplevet et finansielt sammenbrud i hele systemet. Det ville ikke have ramt Danske Bank som en af de første, men efterhånden ville det have ramt alle. Og det ville være gået relativt hurtigt. Banksektoren i den vestlige 2

3 3 verden ville simpelthen være ophørt med at fungere. Ingen kreditkort, ingen hæveautomater, ingen lønkonti, ingen netbank nedsmeltning! Vi ville have fået en hel anden samfundsorden. En finansiel krise udløser altid en efterfølgende økonomisk recession. Og det fik vi så sandelig. Verden gik i chok. Og vi opdagede, at globalisering også omfattede, at alle kunne trække bremsen på samme tidspunkt. Det skabte den hårdeste økonomiske opbremsning, vi har set siden 30-erne. Efterfølgende har krisen blotlagt og skabt nogle ubalancer i nationale budgetter, som blandt andet har truet med at kunne presse euro-samarbejdet i stykker. Det er ikke let at redegøre for, hvorfor det finansielle system kom i den situation, at det kollektivt var ved at smelte ned. Men hovedoverskriften er: alt for stor gældsætning og sammenbundethed. En væsentlig kilde til den enorme gældsætningen er de globale ubalancer. Globaliseringen har givet os billige varer og en lav inflation. Gennem forløbet har vi fastholdt lave renter. Pengepolitikken blev dirigeret efter prisudviklingen på varer, der blev samlet sammen i en indkøbskurv. I det miljø steg ejendomspriserne kraftigt, uden at nogen forbandt det med inflationstendenser. Ubalancerne i verdensøkonomien steg, uden vi egentlig var opmærksomme på det. Kina blev verdens største kreditor. Amerika verdens største debitor. Så gældskrisen opstod i ly af lave renter, stigende ejendomspriser i den vestlige verden, og indrømmet - en overdrevet ekspansiv finanssektor og et heraf følgende overforbrug. Det er selvfølgelig let at se bagefter, men når folk begynder at købe en lejlighed til at bo i og to-tre ekstra lejligheder som spekulation, så er en boligboble ved at blive blæst op. Jeg har desværre fået en hel del erfaring med det irske boligmarked. Og her må man efterfølgende sige, at når ejendomspriserne når så højt op, at en gennemsnitsborger langt fra har råd til at købe et gennemsnitshus, så brister der på et tidspunkt en boble. Og det gjorde der. Hvis skyld var det egentlig? Hvem skal vi pege fingre af? Institutionelt er der efter min opfattelse ikke tvivl om, at det amerikanske system bærer hovedparten af ansvaret. Ser man isoleret på banksektoren, er der en åbenbar kollektiv synd. Det er, at forretningen er blevet drevet i tillid til, at de igangværende konjunkturer og aktivværdier ikke ville undergå så massive forvridninger, som vi har gennemlevet. Risikoen ved at forlænge verden med brædder er både velkendt og desværre ofte gentaget. Men der har også været andet end blot konjunkturmedløberi. Sektoren var blevet for indbyrdes indfiltret. Summen af indbyrdes forretninger inden for komplicerede produkter havde gjort det svært at overskue sundhedstilstanden. Og historierne fra dele af det amerikanske finanssystem er rystende. Der er desværre også eksempler på skandaløse forhold i danske banker. Og selvom vi i Danske Bank generelt har opført os ordentligt i lighed med langt størstedelen af sektoren, så har vi måttet indrømme, og vi har lært, at der er lån, vi aldrig skulle have givet. 3

4 4 Hvis samfundet generelt skal lære af finanskrisen, så tror jeg, det er en god idé at reflektere ud over blot den finansielle sektors forhold. Globale ubalancer, valutariske forhold, pengepolitikkens fokusområder og understøtning af frihandelsaftalerne er interessante områder at arbejde med. I de pågående Basel III bestræbelser på at lave nye regelsæt arbejdes der med den finansielle sektors forhold. Her er overskrifterne: kapitalforhold, likviditet, finansielt tilsyn og såkaldte resolution schemes. Alt sammen nødvendigt. Men helst ikke for meget, please. Finanskrisen blotlage, at den vestlige verden kæmper med en overdreven gældsætning. På samme måde som finansfolk kunne bilde sig selv ind, at risikofyldte investeringer var sikre, så kunne staterne fortælle sig selv, at der var styr på budgettet, og at det offentlige forbrug kunne fortsætte med at ekspandere, fordi indtægterne til statskassen var historisk højt som følge af netop højkonjunkturen. Nu er er de offentlige budgetter i mange vestlige lande slået helt ud af balance. Danmark ligger relativt bedre end så mange andre. Men gælden vokser. Der er mange udfordringer, og bevægelsesmulighederne er begrænsede. Der er en risiko for, at vi i den vestlige verden får det, man kan kalde en zombie-økonomi. En økonomi, som er en lille smule bevidstløs på grund af gældsætning, som man kæmper for at afdrage. Økonomien kan i et dårligt forløb komme til at minde os om den japanske fra 1990 og fremefter. Så der er udfordringer på kort sigt. Det er der også på det mellemlange sigt. De fundamentale ubalancer i verdensøkonomien vil det tage årtier at reparere på. Amerikanerne skal lære at spare op og eksportere flere varer til Asien. Kineserne skal forbruge mere. Europæerne skal både styrke konkurrenceevnen og reducere de store budgetunderskud. Oveni kommer den velkendte demografiske problemstilling med en aldrende befolkning og et stigende pres på arbejdsstyrken. Det er farligt at trække på skulderen og sige, at det går vel nok. Alting går. Spørgsmålet er, om det går godt. Det vi gennemlever er ikke en normal konjunkturbevægelse. Verdens vestlige lande er endt i et gældshul. Hvem er det, vi skylder pengene? Vesterlændinge skylder penge til banker og obligationsinvestorer. Og de skylder penge til pensionsselskaber, som skal betale for dem, når de bliver gamle. Og så skylder Vesten penge til de nye vækstlande. Og det er faktisk mærkværdigt. Vi skylder i den vestlige verden penge til de lande, som er ved at opbygge deres økonomier. Det burde være omvendt. De nye lande, som foretager og har behov for store investeringer, burde låne penge af os i den etablerede verden. Vi, der har en god levefod, burde være kreditorer ved indgangen til en periode, hvor vores demografi melder om flere ældre. En periode hvor vi ikke har så store behov for investering i infrastruktur. Vores pensionsopsparing burde i stort omfang være fordringer på den nye verden. Det er gået den modsatte vej. Personificeret har de gamle har gæld til de unge. Gæld, som vi skal indfri fremover, mens vi bliver endnu ældre. Hvordan er vi i den vestlige verden egentlig havnet i den situation? Der er mange årsager. Og det er ikke kun finanskrisens og bankernes skyld. Én årsag er, at vi i de seneste årtier har ladet mange industrier og serviceaktiviteter udflage til nye lande. Nye lande, som tilbød deres arbejdskraft til en lav pris. I den vestlige verden fokuserede vi på inflationen. Den blev kunstigt holdt nede af billige forbrugsgoder, produceret af billig arbejdskraft fra de nye lande. Den lave inflation muliggjorde, at renterne blev holdt lave. Det fik priserne på faste aktiver især fast 4

5 5 ejendom til at stige. Husbyggeri satte gang i økonomien i mange lande, og friværdier blev konverteret til checkhæfter ligeså mange steder. Og så er vi tilbage til udgangspunktet for den finansielle krise. Massiv gældsætning især af fast ejendom. Alt i alt tegner det et billede af en meget lang periode med lav vækst, meget offentligt budgetbøvl og sandsynligvis også generelt stigende skatter. Hvis jeg til slut skal vurdere, hvad man kan lære af finanskrisen, så er jeg personligt blevet mere forsigtig. Jeg har lært på den hårde måde, at man ikke kan forlænge verden med brædder. Selv ikke hvis man har lavet stress tests, hvor brædderne bøjede lidt nedad. Brædderne kan brække. Og det gjorde de! Hvis jeg skulle prøve at hæve blikket lidt, så vil jeg sige, at finanskrisen har gjort mig opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder i det finansielle system, som allerede er ved at blive rettet op i kraft af ny regulering og andre tiltag. Og så har jeg lært, at likviditet er en gasart, som sagt. Det er tankevækkende, at bankreguleringen i Basel II ikke ét sted nævner ordet likviditet. Det gør Basel III i rigt mål. Faktisk endog mere end ønskværdigt. I dag er der nemlig en anden lære at drage. Og det er, at banksektoren kommer til at betale for sin lod og del i den finansielle krise. Og betalingen kommer til at bestå af nye krav, ny regulering og langt større indblanding i bankernes dagligdag fra det offentliges side. Der er omkostninger forbundet med at læne sig op af statens kreditværdighed. Trods alle de gode bestræbelser er der selvfølgelig en risiko. Risikoen for, at vi bliver reguleret for meget. Er der en bekymring for det på nuværende tidspunkt? Ja, det er der desværre, men det er mit håb, at vi finder en balance, så alle hensyn varetages. Og jeg håber, der opstår bedre forståelse for, at byrder der pålægges finanssektoren, rammer kunderne. Det svarer til at afgiftspålægge det økonomiske opsving. Uanset hvad, noget sprudlende opsving bliver det i hvert fald ikke. Og slet ikke hvis den finansielle sektor bliver bundet for hårdt op. 5

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 Indlæg præsenteret i Videnskabernes Selskab den 28. april 2011. Offentliggjort i Nationaløkonomisk

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analyse 18. juni 2013

Analyse 18. juni 2013 18. juni 2013. Overblik over resultaterne fra andre landes finanskrise kommissioner Af Jens Hauch Notatet giver et overblik over de centrale konklusioner fra andre finanskrise kommissioner. Der ses på

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere