Projekt næstekærligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt næstekærligheden"

Transkript

1 Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst er involveret. Et oplagt projekt til den åbne skole skolen, lokale kunstnere, lokal kunstmuseum vil kunne indgå et samarbejde derudover bliver eleverne mere opmærksomme på deres lokalsamfund og samfundet i Danmark. Undervisningsmaterialet vil omhandle emnet: Næstekærlighed/medmenneskelighed. Undervisningsmaterialet lægger op til at give eleverne stof til eftertanke og provokation omkring emnet, så der skabes gode debatter i klassen. Eleverne skal ud fra materialet beskrive og tage stilling, og udtrykke sig via et essay, læserbrev, interview eller et andet skriftligt udtryksform. Ud fra elevens beskrivelse skal der laves et kunstnerisk udtryk i en af de udvalgte genrer. Maleri, skulptur eller design. Skolerne kan vælge at modtage tilbuddet, at bruge en kunstner fra Kulturboost som har den valgte genre som speciale til en overkommelig pris. Men det er ikke et krav. Elevernes værker vil blive udstillet på det lokale kunstmuseum, hvor der vil blive afholdt en auktion af elevernes kunstværker til fordel for udsatte børn i Sønderjylland. Undervisningsmaterialet findes på hjemmesiden: Målgruppe: Mellemtrin: klasse og overbygning: klasse Varighed: 8-10 lektioner Hvilke fag: Tværfagligt med følgende fag: Mellemtrin: dansk-kristendomskundskab-billedkunst Overbygning: dansk-kristendomskundskab-samfundsfag-håndværk/design

2 Arbejdsmetoden Cooperativ learning I skal arbejde i grupper med fire elever. Hver elev får et nummer ( ) Ved hver ny opgave er der et skift af hvilken rolle man har i gruppen. VIGTIG: Man må ikke vælge andet end det rollefordelingen er, det er aldrig den samme der skriver i en ny opgave! Trin for trin 1. Læs næstekærlighed ifølge kristendommen 2. Samfundets opgaver 3. K.E. Løgstrup og den etiske fordring 4. Fattige danskere 5. Skriveopgaven: Essay-interview-læserbrev. 6. Kunstnerisk udtryk

3 Næstekærligheden BILAG 1.A Sæt jer sammen i gruppen giv hinanden tal GRUPPEROLLER: 1: ER LÆSEREN 2: ER GENFORTÆLLER 3: ER SKRIVEREN 4: ER TIDTAGER Næstekærligheden ifølge kristendommen Selv i den tid hvor Jesus levede var der love og regler som vi også kender i dag. Jesus gik op imod nogle af de gamle love og nyfortolkede dem. En af de mange love handler om næstekærligheden og da en jødisk lovkyndig spurgte Jesus om, hvad der var det største bud i loven, svarede Jesus: Der er to bud, der er de vigtigste og de står lige. Det ene er, at du skal elske Gud af hele dit hjerte. Det andet er, at du skal elske din næste som dig selv. Hvem er min næste? Men det var ikke nemt at finde ud af hvad der mentes med at elske sin næste dengang. (Og det er det egentlig heller ikke i dag. ) Jesus viste, at ens næste er alle, som man møder, der har brug for én. Jesus helbredte de syge, gav mad til de sultne og gav selvtillid til dem, der ikke mente, at de var noget. Og han hjalp dem, der blev forfulgt af dem, der følte sig bedre end andre. Jesus var ikke den eneste der gjorde dette og det er der er også mange mennesker i dag der gør det som Jesus gjorde dengang. Opgave 1: 1.A: Denne form for tankegang omkring næstekærligheden findes i Danmark i dag hvordan ses eller opleves den 1.B: Fortæl om engang, hvor du har hjulpet din næste.

4 NU SKAL I BYTTE ROLLER 1 ER TIDTAGER - 2 ER LÆSER - 3 ER GENFORTÆLLER - 4 ER SKRIVER Kvinden der skulle stenes I Johannes-evangeliet er der en historie om en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud (hun har været sin mand utro). Og dengang straffede man kvinderne ved at stene dem. Det vil sige at en masse mennesker kastede sten på hende til hun døde af det. Men så kom Jesus og så at de skulle til at straffe hende han gik hen til menneskemængden, der ville stene denne kvinde, og sagde: "Lad den, der er ren, kaste den første sten". Så gik de, som ville stene kvinden. Således viste han, at der ikke kan sættes nogen grænse for, hvem næsten er det er også den, der har syndet. Opgave 2: 2 A: Hvad mener Jesus med at den der er REN der må kaste.? 2 B: Hvad mener Jesus med at der ikke kan sættes grænser for hvem der er næsten? At elske sin næste Så det at elske sin næste som man elsker sig selv er ikke altid lige nemt. For hvordan gør man lige det? Hvordan vil andre have hjælp? Egentlig er et ret simpelt hvad ville du gerne have andre gjorde hvis de skulle hjælpe dig eller hvis det var dig der havde det svært, ville du blive glad for at nogen hjælpe dig? Så sæt dig i andres situation og mærk efter hvordan kunne du lige hjælpe her. Nogle er bange for at elske sin næste, for det at vise følelser er lidt pinligt eller anderledes nogle er også bange for at hjælpe sin næste, hvis de oplever at andre er onde mod et andet menneske. F.eks. ved mobning/overfald eller andet. Næstekærligheden i Biblen: Gå ind på bibel online: I det gamle testamente: 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18 (3. mos,19 v18) I det nye testamente: Mathæus evangeliet, kapitel 22, vers 34 til 40 (Math,22,v34-40)

5 NU SKAL I BYTTE ROLLER 1 ER SKRIVER -2 ER TIDTAGER - 3 ER LÆSER - 4 ER GENFORTÆLLER K.E.Løgstrup "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd." Knud Ejler Løgstrup var professor i teologi i Århus. Han levede fra 1905 til Han mente, at det, vi har oplevet, er vigtigt. Når vi tænker os om, ved vi godt, hvad der er rigtigt og forkert. Han skrev om, at vi altid betyder noget for hinanden. Vi kan give hinanden en dårlig dag ved, at vi for eksempel ikke gider sige "hej" til hinanden. Vi kan også give hinanden en god dag ved at sige "hej". Eller ved at give en dårlig SMS, kigge surt eller andet i stedet for det modsatte. Vores opførsel over for andre, påvirker andres dag og liv. Løgstrup levede under krigen og gik med i modstandsbevægelsen. Han har oplevet hvor onde mennesker kan være i 2. verdenskrig. I vores hverdag ser vi meget i nyhederne omkring ondskab, terror, fattigdom og krige. Og hvis vi går tættere på så er det for eksempel fattigdom, mobning og præstationsangst. Løgstrup sagde: Vi kan gøre livet godt eller ondt for hinanden. Vi kan gøre hinanden glade eller kede af det. Det ved vi. For jeg ved, hvad jeg bliver ked af. En anden bliver ked af det samme. Derfor er det ikke svært at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor er det også vigtigt at vi ved at vi kan gøre en forskel dvs. at gøre noget godt for hinanden Påvirke hinandens liv på en positiv måde. Se denne film: Hele filmen varer i 20 minutter. Se kun de første 5 minutter som handler om Den etiske fordring Løgstrup og "Den etiske fordring" Skrevet af: Susanne Balle DR tema Den etiske fordring (1956) er en af de mest kendte bøger fra K.E. Løgstrups forfatterskab. Selv om den er skrevet for et halvt århundrede siden, er indholdet stadigvæk interessant og aktuelt for mennesker i dag. Løgstrup var teolog, men i bogen forholder han sig ikke alene som teolog til emnet etik. Han går derimod filosofisk til værks og viser den almen menneskelige baggrund, som han mener, etik udspringer af. Etik er for Løgstrup ikke en række læresætninger eller en fasttømret teori, men derimod noget, som udspringer af det liv, vi lever i fællesskab med hinanden. Løgstrup smider ikke kristendommen væk ved at se på etik ud fra filosofiske analyser, men han ønsker at fremdrage nogle helt grundlæggende fænomener - såsom tillid - der er fælles i den menneskelige tilværelse.

6 Dermed skaber han et grundlag, hvorfra det er muligt at diskutere etik, uanset om man er kristen eller ikkekristen. Et sådant grundlag var af betydning, for da Løgstrup skrev Den etiske fordring, var mange mennesker så påvirket af sekulariseringen, at de i nogen grad havde mistet kontakten til kristendommen. Løgstrup beskriver, hvordan den etiske fordring på afgørende vis hænger sammen med forholdet mellem mennesker. Fordringen er det tavse krav om, at vi skal tage vare på hinanden. Det skal vi, fordi vi er prisgivet hinanden. Umiddelbart tror vi mennesker, at vi lever vort liv adskilt fra andre, og at vore liv kun rører ved hinanden momentant. Sådan mener Løgstrup ikke, at det forholder sig. Han synes derimod, at det er tydeligt at se, at mennesker lever i et dybt afhængighedsforhold til hinanden, fordi det enkelte jeg i samværet med et andet menneske altid befinder sig i en position, hvor dette jeg har en indvirkning på en andens liv, lige så vel som andre har indvirkning på mit. Graden af påvirkning kan befinde sig på et bredt spektrum, hvor det i den ene ende kan dreje sig om at skabe en god eller dårlig stemning i for eksempel mødet med kasseekspedienten. Det kan også dreje sig om en langt mere dybdegående påvirkning, hvor jeg holder et andet livs skæbne i mine hænder, som det for eksempel er tilfældet med den voksnes forhold til barnet. Løgstrup skriver, at jegets blotte holdning er med til at bestemme, om den andens verden bliver lys eller mørk, truende eller tryg, og på den måde besidder jeg og alle andre en magt, som skal forvaltes. Vi står med valget om at drage omsorg eller ødelægge. Erkendelse af at jeg i en eller anden udstrækning er medbestemmende over den andens liv, fører til konklusionen om, at jeg skal varetage det liv, jeg står over for, fordi mine handlinger her og nu ikke kan godtgøres senere hverken af mig selv eller af andre. Fordringen giver intet regelsæt for, hvordan jeg præcist skal handle over for mit medmenneske. Det må afgøres fra situation til situation, men der er dog en ramme for, hvordan fordringen skal imødegås. Når min handlen skal være at drage omsorg for det andet menneske, så må det betyde, at jeg bliver nødt til at handle uselvisk og til den andens bedste. Jeg kan altså ikke handle efter forgodtbefindende men skal derimod tage udgangspunkt i den anden person. Det er ikke det samme som at opfylde den andens ønsker. En sådan handling er ikke nødvendigvis godhed men i stedet ofte eftergivenhed, hvilket blot er ansvarsløs handlen. Jeg skal derimod selv ud fra min livsforståelse finde frem til, hvad der er til det bedste for den anden. Det medfører dog den risiko, at jeg påtager mig for meget ansvar, for her kan man ende i den grøft, der hedder: 'Jeg alene ved bedst'. I den situation, hvor jeg ønsker at lave den anden om, udviser jeg hensynsløshed. Løgstrup skriver derfor, at når man vil handle til den andens bedste, så skal jeg være villig til at lade den anden bestemme over sig selv. Mit medmenneskes selvstændighed må jeg ikke pille ved. End ikke hvis det i sidste ende ville være til gavn for ham eller hende, for det andet menneskes ansvar over sig selv må jeg aldrig overtage. K.E. Løgstrup citat: Det hører menneskelivet til at vi normalt mødes med en naturlig tillid til hinanden. (.) Der skal særlige omstændigheder til, for at vi på forhånd står over for en fremmede med sin mistillid. Den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre uden at han holdet noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, men får til at visne eller som man vækker en lede man uddyber eller hævner. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om det andens liv lykkedes eller ej.

7 Opgave 3 3 A: Hvad mener Løgstrup egentlig med at vi holder hinandens liv i vore hænder? 3 B: Beskriv betydningen for disse udsagn: 1. at holde hånden over nogen 2. at holde hånden under nogen 3. at have nogen i sin hule hånd 4. at være håndfast. 3 C: Hvad er den etiske fordring og hvad har den med næstekærlighed at gøre? NU SKAL I BYTTE ROLLER 1 ER GENFORTÆLLER -2 ER SKRIVER - 3 ER TIDTAGER - 4 ER LÆSER Samfundets opgaver I Danmark hjælper staten sine borgere, hvis de af den ene eller anden grund står uden job og har dermed ingen indkomst. Den danske stat hjælper altså folk i nød. Denne hjælp kalder man det sociale sikkerhedsnet. Hjælp til de trængende Når en borger får penge fra staten, kaldes det en overførselsindkomst. Der er mange forskellige typer af overførselsindkomster. Den vigtigste er kontanthjælpen. Arbejdsløse som ikke får penge fra en A-kasse, kan modtage kontanthjælp, hvis de ingen penge har. Arbejdsløshedskassen Mange danskere er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse). A-kassen udbetaler penge, hvis et medlem bliver arbejdsløs. Disse penge hedder arbejdsløshedsdagpenge, men kaldes ofte bare for dagpenge. For at have ret til dagpenge skal man have været medlem af en a-kasse i et år. Dvs. at man så også har betalt til denne A-kasse i et år. Pension Når en borger fylder 67 år, har borgeren ret til at gå på pension. Alle har ret til folkepension, men de fleste indbetaler ekstra penge til en pensionskasse. Man kan også indbetale penge til efterlønsordningen, hvis man ønsker at stoppe med at arbejde tidligere end ved de 67 år. Det sker også, at en person ikke kan arbejde på grund af et handicap eller en skade. Når dette sker, kan personen få førtidspension. Førtidspension Det hænder, at en person ikke kan arbejde på grund af et handicap. Når dette sker, kan personen få førtidspension. Dette kan skyldes, at personen er kommet til skade eller på anden måde er blevet syg og derfor ikke kan varetage et arbejde. Mange virksomheder tilstræber at oprette skånejobs med fleksible rammer for at tilpasse arbejdet til medarbejdernes handicap.

8 I tilfælde af sygdom I Danmark får man løn under sygdom. I de første 30 dage af sygdommen betaler arbejdsgiveren lønnen. Derefter betaler kommunen sygedagpengene. Man kan få sygedagpenge i op til et år.er man ikke rask får man kontanthjælp. Fattige danskere Fattigdom i Danmark er noget andet end at være fattig i andre lande. Vi har dermed også andre levevilkår og andre ting vi mener alle bør have Prøv at forestille dig at du ikke kan få en mobiltelefon det er der nogle børn og unge i Danmark der ikke har fordi der ikke er råd til det! Det kan være svært at sætte sig ind i, hvis man aldrig selv har manglet noget og ens familie har penge nok. Men derfor kan det godt være at man godt kan være en rigtig god ven! For det har nemlig intet at gøre med om man har de rigtige ting. Har det vel? Mellemtrin: læse disse følgende tekster: Disse tekster handler om Børn der er blevet interviewet om hvad de tænker om fattigdom i Danmark.

9 OPGAVE 4: 4.1 A: Tag papiret Rundt om bordet I hvert rum skal i nu hver især skrive jeres mening på følgende spørgsmål B: Skriv 5 ting der gør at en familie er fattig C: De ting I alle er enige om skriver i op i midten af papiret D: Gem papiret til senere 4.2: A:Tag et nyt papir Rundt om bordet I hvert rum skal i nu hver især skrive jeres mening på følgende spørgsmål B: Hvis du skulle komme med et forslag til hvad samfundet skulle gøre, hvad ville det så være? C: De ting i er enige om skriver I ind på midten D: Tag begge papirer af rundt om bordet 4.3: NU SKAL I BYTTE ROLLER 1 ER LÆSER/BESØGSVEN -2 ER GENFORTÆLLER HJÆLPER SKRIVEREN MED AT HUSKE DET FORTALTE - 3 ER TIDTAGER - 4 ER SKRIVER A: Nu skal I i grupperne på besøg ved hinanden. En i gruppen er besøgsven til de andre grupper, og skal forklare hvad sin egen gruppe har fundet frem til af svar. (må gerne tage papirerne med) Gruppen bliver siddende og skriver det ned hvad de kommende besøgsvenner kommer og fortæller. I HAR 3 MINUTTER TIL AT FORTÆLLE OG SKRIVE NED. HVER 3. MINUT ER DER SKIFT. (LÆRER SIGER TIL) B: Nu skal i sammen i klassen skrive op på tavlen eller på post its, de udsagn som I synes er vigtigst. Tag et billede af det og send det ind på skolernes-hjerte for alles facebook. Nu har i et godt udgangspunkt til at skrive jeres skriveopgave og gode ideer til jeres kunstneriske udtryk

10 Frivilligt Video: Her er der tre videoer, Video 1: Handler om politiske meninger om ulighed/fattigdom og diskussioner om dette. Video 2: Handler om at nogle unge har været i KBH og spørge danskerne om, hvad de mener om vi gør nok eller om hvad vi kan gøre for at bekæmpe fattigdom. Video 3: Handler om et interview af en familie der fortælle om den sociale arv og deres drømme Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=d4n9b6rbeye Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=vpn579wv9nw video 3 : fra go morn Danmark 20/ Skriveopgaven Nu skal du som menneske selv forholde dig til de ting du har læst. Hvad mener du? Hvad vil du fortælle samfundet? Skriv et læserbrev - et essay eller foretag et interview eller digt et interview. Skriveopgaven må kun fylde en side. Husk at skrive dit navn, klasse og skolens navn på. Print ud og aflevere det sammen med dit kunstværk.

11 Din lærer skal også aflevere opgaven til skolernes hjerte for alle via mail. Inden den 1/10 - Så vi kan trykke alle elevers skriveopgaver til en avis, som udgives til ferniseringen. Dit kunstneriske udtryk Ud fra din skriveopgave skal du nu udtrykke dig kunstnerisk. Du bestemmer selv om det skal være et billede, en skulptur eller noget håndværk eller design. Her er nogle ideer til de forskellige: Billeder: maleri, collage, fotografi, litografi m.v Skulptur: Design: krav er at det er funktionelt ellers er det en skulptur. Fælles mål: Mellemtrin: Dansk: Kristendomskundskab:

12 Billedkunst: Overbygning: Dansk: Kristendomskundskab: Samfundsfag: Håndværk/design:

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere