Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side årgang. Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010"

Transkript

1 Oktober årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast i DFF Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 26. november Næste nummer udkommer den 17. december Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 26. november Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Leder Referat fra Landsbestyrelsen Overenskomst forlænget Dyrt for DFF at skifte a-kasse DFF ser på nye muligheder Måske rabat på forsikring Tilgang til DFF er for lille IAK stod for skud IAK kender medlemmerne Messe fik stor opmærksomhed Også jordvarme hvor pladsen er trang Succes på landevejen Ung formand holder fast i DFF Seniorer på Bakken Så Vordingborgs historie Fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Synligheden i fokus igen Dansk Formands Forening har netop holdt sit andet landsrådsmøde med tilhørende messe i Brædstrup. Leder Mødet blev afviklet med en fornuftig dialog, og der var en god debat på mødet, der dog var ramt af en del afbud fra flere afdelinger. Det er selvfølgelig uheldigt, da datoen er fastlagt et helt år i forvejen. Men på trods af de mange afbud havde vi et godt Landsrådsmøde, som havde medlemssituationen på dagsorden og vigtigheden af at være synlig som faglig organisation. Landsrådet vedtog under budgettet for 2011 at hæve kontingentet med 25 kr. for aktive samt 15 kr. for efterlønnere. Der er mulighed for at læse mere fra Landsrådet inde i bladet. Dansk Formands Forening har nu fået virksomheds overenskomst med MTHøjgaard og Marius Pedersen som er medlem af Dansk Industri. Så nu er vores medlemmer her sikret på samme måde som vores medlemmer, der er ansat under Dansk Byggeri. Vi mangler nu blot at få aftalen med Asfaltindustrien på plads. Vi er nu begyndt på de indledende forhandlinger med vores medunderskrivere på de offentlige overenskomster. Vi skal herefter fremsende oplæg til overenskomstkrav til de offentlige instanser. Det bliver et svært forår, vi går i møde, og en stor udfordring med henblik på at få en del af de krav vi har fremsat, kørt igennem. Men nu må vi se, hvordan det spænder af. Husk erhvervskonferencen Ajour 2010, der holdes i Odense den 25. og 26. november med en masse gode indlæg og foredragsholdere. Se annoncen på hjemmesiden. dk Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Tirsdag den 21. september 2010 på Park Inn Parkvej 171, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Organisatoriske forhold 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget Bladet 09. Emner til kommende møder/kurser 10. Landsrådsmøde den 2. oktober 2010 på Pejsegården 11. Næste møder 12. Eventuelt Ad. 01 Der kommer stadig enkelte lønaftaler ind på kontoret til godkendelse. Ligeledes er der problemer med aftalerne omkring vintervagten. Der er helt tydeligt blevet strammet op ude i kommunerne. Vi har i øjeblikket en mindre sag omkring dispositionstillæg i Lyngby- Tårbæk Kommune. Vores medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende fra Horsens varmeværk. Sagen er berammet til den 24. september i retten i Horsens. Landsformanden deltager i retten. Der afsiges dom den 22. oktober. Dansk Formands Forening har vundet en sejr over et firma. Firmaet har afskediget en boretekniker, der er medlem i Dansk Formands Forening. Firmaet mente ikke, at han var omfattet af overenskomsten, når ikke han var formand. Vi skrev til firmaet med en kopi af optagelsesbegæring, hvori der også stod, at vores medlem skulle lede boresjak. Optagelsen var underskrevet af firmaet. Vi gjorde firmaet opmærksom på, at vi ikke går op i titler her i foreningen. Efter en meget kort korrespondence var sagen klaret, og vores medlem bliver aflønnet efter gældende overenskomst, og får sine godtgørelser. 4 Ad. 02 Vi afventer stadig svar fra DI. Ligeledes afventer vi, hvad Asfaltindustrien vil. Der er formøde i Dansk Metal mandag den 27. september omkring overenskomsten for mester/assistent og driftsledere. Der er ligeledes møde torsdag den 30. september i Dansk Metal vedr. arbejdstidsaftalen. Vi har ikke udvekslet krav til OAO. Ad. 03 KTO holder repræsentantskabsmøde den 9. november i København. Dagsorden er allerede udsendt til alle organisationerne. KTO indkalder forslag, som vi udarbejder sammen med de partnere, vi har på de respektive overenskomster. Ad. 04 Der var en kort redegørelse om den problemstilling, der var på sidste møde. Sagen er afsluttet, og der er enighed i regionen. Kim redegjorde ligeledes for, at Region Midt arrangerer et samlet årsmøde den 10. marts på Ans Kro. Kim synes, det er et fint tiltag, og mener de andre regioner måske skulle prøve at gøre noget lignende. Ad. 05 Der har været holdt møde i FR den 3. september i Aalborg. Kim havde en sag på dagorden. Sagen omhandler beskatning af mødediæter, og sagen er anket af Skat. Ligeledes havde vi forsyningsvirksomhederne på dagsorden, da mange virksomheder har meldt sig ind i Dansk Industri. Kim skulle til møde i foreningen af forsikringsagenter, da vi har mulighed for at blive tilmeldt Tjenestemændenes Forsikringsselskab. De ting, Kim ville få at vide på mødet med selskabet, vil han fremlægge på landsrådsmødet. Et meget spændende tiltag for vores medlemmer. Der blev talt om samarbejde med Maskinmestrene og med TDC Lederforening. Kim blev bedt om at kontakte de respektive formænd for at få belyst, hvorledes et evt. udvidet samarbejde kunne komme på tale. Kim og Lars vil prøve at få en mødeaftale med MM og TDC inden mødet i FR den 25. november på Ajour i Odense. Ad. 06 Der var en kort gennemgang af det skema vedr. ledige.

5 Heraf fremgår det, at DFF har 23 ledige, en ledighed på lidt under 2 pct. Jes Flatau vil komme til landrådsmødet for at give lidt information til os. Ad. 07 Budgettet for august måned 2010 blev fremlagt og gennemgået. Gennemgang af oplæg til budget for 2011 til landsrådsmødet. Det blev efterfølgende vedtaget, at vi på grund af svigtende medlemstal og vores deraf økonomiske situation, må skride til at afskedige vores sekretær Lone Mortensen. Lone Mortensen er efter mødet blevet opsagt og efterfølgende fritstillet efter 8 års ansættelse i Dansk Formands Forening. Ad. 08 Vi efterlyser flere annoncører til bladet. Kim vil efter landrådsmødet prøve en ny runde til alle de firmaer vi har kontakt med på den ene eller den anden måde. Ad. 09 Det kommunale kursus bliver afviklet i uge 41. Der er tilmeldt 19 deltagere. Kim har spurgt igen hos tillidsmændene om der var nogen der ønsker at deltage i kurset, uden held. Ad. 10 Landsrådsmødet er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Der er kun syv firmaer, der har tilmeldt sig messen. Men vi forventer, vi stadig kan få en god messe. Økonomien vedr. messen er selvfølgelig påvirket af den krise, der er i branchen. Vi har spurgt næsten 40 firmaer, men der er næsten lige så mange, der ikke vil med i år, men som gerne vil spørges næste år. Ad. 11 Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden Bestyrelsesmøde den 3. december på Fyn Ad. 12 Ingen kommentarer Bestyrelsesmøde Overenskomst forlænget Ikke meget at komme efter men dog mere kursusaktivitet. Dansk Formands Forening har her i foråret fået en aftale med Dansk Byggeri. - Der blev ikke meget ud af det. Vi har forlænget overenskomsten, og vi har derud over fået skrevet nogle ting ned i et protokollat, så vi får påbegyndt noget kursusaktivitet, så vi bl.a. kan få styrket de ledelsesmæssige kvalifikationer, fortalte landsformand Kim Bøje Madsen. Vi afventer nu fra Asfaltindustrien, samt DI. DI har meddelt, at de vil indgå en form for lokalaftale imellem os og MT- Højgaard, samt Marius Pedersen, som også har en del formænd organiseret hos os. Vi begynder også her i efteråret med de første møder med hensyn til oplæg til de offentlige overenskomster. Her Kasserer fra Vestjyllands Afdeling, Per Davidsen (tv) og afdelingsformand for Fyns Afdeling, Palle Frederiksen, lytter til beretningen. 5

6 DFFs landsrådsmøde havde samlet bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. Dyrt for DFF at skifte a-kasse - Vores a-kasse skift har været meget dyrt for foreningen, og når vi ser på medlemstallet, er det er ikke gået ubemærket hen, kan vi konstatere. Vi mistede omkring 15 pct. af vores aktive medlemmer, og vi mister stadig mange medlemmer. Sådan sagde landsformand Kim Bøje Madsen bl.a. i sin beretning, da Dansk Formands Forening for anden gang havde indkaldt til et fælles landsråd med deltagelse af samtlige afdelingsbestyrelser. Landsrådsmødet blev igen i år holdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Medhold og medhold - Vi fik brev fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring den 5. november 2009, hvor vi fik medhold i den klage som vi havde sendt til direktoratet, over den måde Lederne havde kontaktet vores medlemmer på. Ligeledes har vi fået medhold i klagen til Datatilsynet, da vi mente, at Ledernes A-kasse blandede persondata sammen. Men de har kun beklaget episoden. Jeg har haft telefonisk kontakt med vores advokat, som har opfordret os til at lade sagen ligge, og bruge kræfterne på de medlemmer vi har, og evt. få fat i nye medlemmer. Denne disposition har vi diskuteret meget i bestyrelsen. Vi har ikke været enige hele vejen, men vi har også vedtaget at det forbliver sådan, fastslog Kim Bøje Madsen, der kunne konstatere, at medlemstallet fortsat går nedad. Gode idéer - Vi har mistet omkring 250 medlemmer direkte til Lederne. Derud over har vi mistet omkring 200 medlemmer de sidste par år. Det er mange, alt for mange. Jeg og bestyrelsen er stadig meget modtagelige for gode idéer til, hvordan vi kan optimere den del af vores mål. Sidste år modtog vi fra henholdsvis Nordjyllands og Københavns afdelinger et forslag gående på, at vi også tilgodeser det netop indmeldte medlem med tre måneders kontingent fri periode, således at både indmelder og det nye medlem får tre måneders gratis medlemskab i DFF. Det er en ide vi har haft oppe til drøftelse i bestyrelsen, men vi har ikke fundet det godt nok. Skiftet fra Ledernes A-kassen til IAK har været dyr for Dansk Formands Forening, kunne landsformand Kim Bøje Madsen konstatere på landsrådsmødet En del af bestyrelsen på landsrådsmødet. Fra venstre afdelingsformand på Bornholm, Bjarne Andersen, afdelingsformand i Nordjylland Peer Nørgaard og afdelingsformand i Sønderjylland, Svend Erik Petersen. 6

7 DFF ser på nye muligheder Landsrådsmøde - Det er svært at spå om fremtiden, og det skal vi heller ikke, men vi skal være realistiske og prøve at finde en løsning på problemet med den svigtende medlemstilgang. Landsformand Kim Bøje Madsen rundede sin beretning af med et kig ind i krystalkuglen med afsæt i det vigende medlemstal. - Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at tage en snak med Maskinmestrenes Forening og TDC Lederforening, som er vores to partnere i FR, om der er mulighed for en eller anden form for samarbejde, der kan gøre det billigere for vores medlemmer. Holdledere på vej - Vi har dog en positiv oplevelse i Slagelse, hvor der er 11 holdledere på vej ind i foreningen. Holdlederne er formentlig et af de områder hvor vi med fordel kan gøre en indsats. Vi skal måske begynde at se os omkring efter en partner eller en organisation, der har medlemmer på lignende vilkår. Jeg har svært ved at se os i en LO-organisation, så det er vel ikke den vej vi skal. Men jeg mener bestyrelsen og afdelingerne i særdeleshed stadig har en opgave foran sig, fastslog landsformanden. - Der er vist ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre noget. Dansk Formands Forening bløder, og vi bløder en del. Så alle forslag til, hvad der kan være godt for DFF modtages med glæde, understregede Kim Bøje Madsen. Måske rabat på forsikring På sidste års landsrådsmøde var der en debat om at prøve at etablere nogle aftaler, der begunstiger medlemmerne i Dansk Formands Forening. Afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland, Keld Klausen Dahl. Landsformanden har været til møde i et forsikringsselskab, der hedder Tjenestemændenes Forsikringsselskab. - Der bliver fremsendt anmodning om optagelse i agentforeningen, således vi forhåbentlig snart kan tilbyde vores medlemmer en meget billig forsikringsordning. Jeg ser meget frem til dette tiltag, understregede landsformand Kim Bøje Madsen. Selskabet er en underafdeling af Tryg Forsikring, men er selvstændigt selskab med egen formue, som nu er på godt et par milliarder kr. Det betyder, at Tjenestemændenes Forsikringsselskab. med omkring medlemmer er en meget vigtig medspiller hos Tryg Forsikring, og derfor kan nyde godt af de fordele, som der bliver givet til Tryg som storkunde. Selskabet er ejer af rigtig mange ferielejligheder, som - når man tegner en forsikring - får mulighed for at leje til kostpris. 7

8 Landsrådsmøde Tilgangen til DFF er for lille Dansk Formands Forening mister ikke flere medlemmer end forventet. Problemet er, at tilgangen af nye medlemmer er for lille. - Afgangen af medlemmer er formentlig ikke unaturlig stor. Alle fagforbund mister medlemmer, og jeg tror ikke, at Dansk Formands Forening mister flere end forventet. Nej, problemet er, at tilgangen af nye medlemmer er for lille. Sådan sagde afdelingsformand for Sønderjyllands Afdeling, Svend Erik Petersen, og pegede på holdledere i kommunerne som et interessant medlemspotentiale. - Holdlederne vil være ilde set, hvis de melder sig ind i en anden fagforening. I nogle kommuner er der ligefrem sat skilte op i kantinen, hvor man slår fast, hvilken fagforening medarbejderne er organiseret i, oplyste Michael Johansen fra Københavns Afdeling. Selvstændig - Vi vil fortsat slås for at bevare Dansk Formands Forening som en selvstændig fagforening, men måske kan det være en god idé at blive et segment i en større fagforening, eksempelvis Maskinmestrenes Forening. Løsningen vil give os stordriftsfordele, bl.a. i administrationen. Men vi sigter helt klart ikke efter et LO-forbund. Det duer ikke, når vores medlemmer er ledere i branchen, fastslog vicelandsformand Lars Hansen, der også er afdelingsformand i Lolland-Falsters Afdeling. Ikke hjemløse - Maskinmestrenes Forening har sagt, at vi ikke skal være hjemløse. De vil altid kunne finde et kontor til os, supplerede landsformand Kim Bøje Madsen, der dog pegede på, at Maskinmestrenes adresse på Sankt Annæ Plads måske ikke lige passer sig for DFF. - Jeg har været med i Dansk Formands Forening i 40 år, de sidste 20 har vi snakket om at lægge os sammen med et andet fagforbund. Vi havde gode chancer, da vi var 3000 medlemmer. Vi havde også stadig gode chancer, da vi var 2000, men med den afgang, vi oplever af medlemmer, så tror jeg, at chancerne for succes er ved at være forpasset, sagde æresmedlem og tidligere afdelingsformand i den gamle Kolding Afdeling, Johannes Damgaard. Vi kigger ikke mod et LO-forbund, fastslog vicelandsformand og afdelingsformand på Lolland-Falster, Lars Hansen. Afgangen er ikke unaturlig stor. Tilgangen er derimod for lille, påpegede afdelingsformand i Sønderborg Afdeling, Svend Erik Petersen. 8

9 IAK stod for skud Juridisk konsulent hos a-kassen, IAK, Jes Flatau, måtte stå for skud på landsrådsmødet. Landsrådsmøde Dansk Formands Forenings ny a-kasse, IAK, var repræsenteret ved juridisk konsulent Jes Flatau, på landsrådsmødet, og han måtte stå for skud, fordi en gruppe holdledere i Sønderjylland egentlig havde meldt sig ind i DFF for efterfølgende at melde sig ud, da de angiveligt ikke hørte noget fra a-kassen. Næstformand Olav Jørgensen kunne fortælle om en håndfuld kommunale holdledere, som ifølge eget udsagn ikke havde været i stand til at komme i kontakt med IAK og derfor trak deres indmeldelse i Dansk Formands Forening tilbage. - De hævder, at de har ringet 3-4 gange uden at få et svar på deres spørgsmål. Det er brand ærgerligt, når vi igennem længere tid har arbejdet på at få dem som medlemmer i DFF, fastslog Olav Jørgensen. Jes Flatau erkendte, at det naturligvis er uheldigt, hvis forkert eller for langsom sagsbehandling fører til den slags resultater, og han lovede at undersøge sagen. 9

10 Jes Flatau fra IAK orienterede om a-kassen. IAK kender medlemmerne Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, IAK, er en a-kasse med næsten medlemmer fra de tre fagforeninger, nemlig Ingeniørforeningen IDA, Maskinmestrenes Forening og Dansk Formands Forening. - I IAK synes vi, at det er en stor fordel, at vi er så fagligt afgrænset. Det giver os nemlig mulighed for at kende vores medlemmer og deres udgangspunkt bedre, sagde juridisk konsulent hos IAK, Jes Flatau, på Dansk Formands Forenings landsrådsmøde. Jes Flatau kunne supplere med, at IAK er Danmarks næst billigste a-kasse, og at medlemstallet er støt stigende. Af de næsten medlemmer er godt 3000 i øjeblikket uden arbejde her i blandt 23 fra Dansk Formands Forening. IAK har omkring 90 medarbejdere, der til daglig arbejder med sagsbehandling, jobformidling, rådgivning, udvikling og drift af virksomheden. A-kassen har regionale kontorer i Aalborg, Århus, Odense og hovedkontor i København. IAK er mere end bare en a-kasse. Konsulenthuset Komplement har en lang række målrettede tilbud, der kan hjælpe de ledige medlemmer tilbage i arbejde: Hjælp til jobsøgning, coaching og karrierevejledning. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Dato for næste landsrådsmøde På Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev der nikket ja til en række forskalling datoer, bl.a. var der ingen indven- den for dinger imod, at DFFs tredje landsrådsmøde holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup lørdag den 8. oktober genbrug or hyppig - Jeg synes ikke, at vi skal holde landsrådsmøde den 1. oktober. Der er alt for mange jægere blandt os, smilede landsformand Kim Bøje Madsen med henvisning til, at netop den 1. oktober går jagten på bl.a. rådyr og hare ind. På landsrådsmødet blev der desuden sat datoer på alle de lokale årsmøder. Datoerne ser således ud: Syd og Vestsjælland den 29. januar Lolland-Falster den 29. januar PERI løser kompliceret Bornholm den 12. marts forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel PERI blev valgt som leverandør af materiel til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, Vi bakker Løsningen op indebærer, om at trappeskakterne Dansk således at komponenterne Formands samles på Forening BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Midt-Vest den 10. marts Randers den 10. marts Århus den 10. marts København den 10. marts Sønderjylland den 17. marts Vestjylland den 18. marts Kolding den 19. marts Nordjylland den 26. marts Fyn den 26. marts forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser uden for vinduerne. jorden og derefter hejses på plads. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres men terne gør det muligt at flytte komplet ved, at der bygges Som tre nye noget etager oven nyt på samlede, afvikler indvendige Midt-Vest, forme som én enhed. den nuværende fem etager høje bygning. Samtidigt bliver afforskallingen lettet Randers og Århus, væsentligt, der tilsammen idet elementet udgør være Region beboelige, og Midtjylland, det er deres årsmø- krymper Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses. nederste etager derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er der samme aften på Ans Kro. De tre afdelinger afvikler hver deres årsmøde, NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante under hele byggeprocessen. De to trappeskakter og elevatorkernen hvorefter skal beretning lige som i stedet fra monterede hovedforenin- stilladset oven på glasfacade, blev løsningen her, at man resten af patienthotellet forhøjes med tre etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer naturligvis forskallingsarbejdet. gen og a-kassen holdes samlet. - Vi har i forvejen et fantastisk godt samarbejde. Hvis vi kan samle medlemmerne på en hverdagsaften, vil vi da givet overveje, om vi i 2012 skal holde årsmøde i forbindelse med et weekendarrangement, siger afdelingsformand i Århus, Jørgen Hansen, som understreger, at der umiddelbart ikke er planer om at slå de tre afdelinger sammen til én stor midtjysk afdeling. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring Vi udfør DANSK Spuling af beton inkl. kranarbej Gravemaskiner SPECIALTRANSPORT Cat 323 og 311 Entreprenørkørsel inkl. leve grus og muldjord, samt co HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at Aqua cutter Doka Danmark Nu kan du leje NKI Kloak- Cat maskiner & Industriservice monteret A/S med Dozere Cat D6T og D5 kran og grab til haveaffald GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279 entreprenørmaskiner m.v. Flytning af alle typer 20 Harsco Dansk Specialtransport Egegaardsvej Effektiv 11, 4621 Gadstrup fjernelse Lundeborgvej af beton 12, 9220 uden Aalborg Ø Vassingerødvej 25, 3540 Lynge Elementtransporter Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle fordele: som er uddannet til at køre Minigrader Cat 247B Alle typer specialtransport Tlf Tlf Tlf skader på armeringsjern med maskinstyring Tlf Egen genbrugsplads for m Tromler Cat 533 og 433 af beton og tegl Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPG Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatvinklen trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange RING flere Cat FOR udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres YDERLIGERE OPLYSNINGER Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Stillads Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl :41:43 Uhr Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition COPSØ A/S 11

12 Ole Christian Sandstadt, Formand: Vi har valgt PERI på grund af hurtig og pålidelig levering, service og rådgivning hele vejen igennem byggeriet. TRIO formen har vist sin styrke bl.a. ved hurtig samling med BFD låsen. For at formlåsen BFD kan sættes rigtig på, må elementernes vinkelafvigelse være maks. 5,2º. For at kunne montere den radiale ankerplacering (anker løber gennem pastræet), skal det mindste mål på det indvendige pastræ være mindst 4 cm. Den maksimale bredde på pastræ: Formlås BFD 10 cm, Formlås 38 cm - 26 cm. K PERI/10.197

13 Muffehuse på Lolland og Falster. I 2008 blev det besluttet at udskifte de store søkabler mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse. Forbindelsen er en 600 MW forbindelse mellem Bjæverskov ved Køge og Bentwich ved Rostock. Udskiftningen sker på baggrund af flere driftstop forårsaget af utætte samlemuffer på kablerne i Storstrømmen og i Østersøen. De gamle kaber skal udskiftes med et såkaldt massekabel som har den fordel at det kan produceres og udlægges i ét stykke. Et lignende kabel bruges bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet.dk, som ejer søkablet samt tilhørende anlæg på dansk grund forestår udskiftningen. Til den nye forbindelse skal der etableres 3 nye muffehuse placeret i Gedser og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset konverteres søkablerne til jordeller luftledninger. DavidsenPartnere udfører det nye muffehus og har valgt at anvende PERI TRIO systemforskalling til væggene. Ydervæggene udføres som en mangekant med en indre diameter på ca. 13 meter. De i alt 18 kanter består af 12 meter høje formelementer samlet af sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter. De færdige sektioner er samlet i Greve og leveret klar til opstilling på pladsen i Nørre Alslev på Falster. Dette har været en medvirkende årsag til at vægformen var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse af bundpladen. Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk SCC beton og det var derfor påkrævet, at den resulterende træk- kraft fra støbetrykket i ankerstængerne blev nøje overvåget under støbning af væggene. PERI bidrog til etablering af hydrauliske støbetrykmanometre på ankerstængerne således trækket kunne overvåges under den 10 timer lange støbning. Dermed kunne det sikres, at ingen stænger blev udsat for trækkræfter over det tilladelige niveau samt at den færdige overflade har været fuldt ud tilfredsstillende. Endvidere har PERI under hele forløbet med udførelsen af de 3 muffehuse bidraget til, at logistikken mellem pladserne når formene skulle transporteres har fungeret optimalt. Dette er sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem formanden og PERI s salgskonsulent. Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle samlinger. Disse kan også leveres af PERI. Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre på ankerstænger. En perfekt færdig overflade med TRIO. Forskalling og Stillads

14 Messe Messe fik stor opmærksomhed Selv om det ville have pyntet med lidt flere udstillere nogle måtte desværre melde forfald i aller sidste øjeblik på grund af sygdom så fik dem, der kom, stor opmærksomhed fra de omkring 75 formænd, der deltog i Dansk Formands Forenings andet landsrådsmøde på Pejsegården i Brædstrup. På parkeringspladsen havde flere firmaer linet op med noget af det nyeste materiel i branchen. Eksempelvis viste Daluiso - Danmarks største producent af færdselstavler og udlejer af sikkerhedsmateriel en række produkter, som specifikt har med formændenes arbejde at gøre i mange forskellige situationer, typisk i forbindelse med anlægsopgaver eller opgaver på vejene. Tungere materiel Pon Rental A/S havde taget noget af det tungere entreprenørmateriel med til Brædstrup. Pon Equipment A/S beskæftiger 90 medarbejdere i Danmark og har siden 1967 været forhandler af Caterpillar entreprenørmaskiner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Caterpillar har verdens største produktprogram indenfor entreprenørmateriel med en maskine til ethvert formål. Udlejningsvirksomheden Loxam er også en af de trofaste samarbejdspartnere, når Dansk Formands Forening holder udstillinger og messer. Loxam er Europas største udlejer af entreprenørmateriel og har 18 afdelinger i Danmark med i alt 135 medarbejdere og en materielportefølje på mere end enheder. Loxam var til stede både udvendigt på p-pladsen og indvendigt på hotellet. Indendøre Inde i varmen var også handelsvirksomheden Gottfred Pedersen A/S med et bredt udsnit af produkter til byggeri og anlæg, bl.a. arbejdstøj og flere produkter til beton og betonrenovering. Gottfred Pedersen A/S er en moderne virksomhed med et halvt hundrede medarbejdere, der bl.a. er specialister indenfor betonrelaterede byggeprodukter og hjælpemidler, plastrelaterede komponenter, personlige værnemidler og VVS produkter. Endelig var HEF EnergiTeknik og 3 Aktive A/S en del af den interessante udstilling i Brædstrup. Loxam er trofast udstiller, når Dansk Formands Forening kalder. Daluiso viste skilte og sikkerhedsudstyr. Handelsvirksomheden Gottfred Pedersen A/S var rykket indendørs med et bredt udvalg af produkter til bygge og anlæg. 14

15 Entrepriseleder Jens Melgaard, der i øvrigt er næstformand i DFFs Nordjyllands Afdeling, forklarer, hvordan den tyske boremaskine virker. Også jordvarme hvor pladsen er trang HEF, har som de første i Danmark anskaffet en maskine, der er så kompakt, at den for det første kan arbejde på selv små områder. Traditionelt graver man meter energislange ned i en meters dybde, når der skal installeres jordvarmeanlæg. Det siger sig selv, at der skal graves en hel del, og haven vil helt sikkert mere ligne en krigszone end en prydhave bagefter. For slet ikke at tale om, at de husejere, der kun har en ganske lille have, nærmest har været holdt ude af det gode selskab, fordi grunden simpelt hen er for lille til at etablere jordvarme. Den tid er ovre. Første i Danmark Himmerlands Elforsyning, HEF, har som de første i Danmark anskaffet en maskine, der er så kompakt, at den for det første kan arbejde på selv små områder, og for det andet graver den slet ikke. Den borer huller langt ned i undergrunden lige som rødderne på et træ. Teknikken skåner haven og giver tilmed en meget mere effektiv udnyttelse af jordens varme. Det eneste, man som haveejer behøver at få gravet, er én sølle kvadratmeter - nemlig det areal som den brønd, der gemmer på hele teknikken, fylder. 40 meter ned - Den tyske Geodrill, som vi har fået i HEF EnergiTeknik, er så kompakt, at vi kan arbejde på selv meget små arealer, hvor vi kan bore huller på op til 40 meters dybde. Hos HEF har vi været på kursus i Tyskland i at bruge maskinen, men vi mangler en gravetilladelse fra kommunerne. Det viser sig nemlig, at vi faktisk skal have autorisation som brøndborer, så den uddannelse skal vi først i gang med at tage, forklarer entrepriseleder Jens Melgaard fra HEF, der tilføjer, at området er så nyt, at man er meget uvidende om mulighederne hos de danske kommuner. Kæmpe interesse HEF EnergiTeknik har i øvrigt allerede oplevet kæmpe interesse for den tyske boremaskine, der kun findes 18 af på verdensplan. HEFs HEF EnergiTeknik har erstattet skovlen med en plov og kan dermed hurtigt og effektivt lægge fl ere kilometer kabel om dagen med efterfølgende retablering af området på meget kort tid. grønne maskine er den eneste grønne i hele verden de 17 andre er blå. - Vi har fået henvendelser fra hele Danmark om bore-opgaver i forbindelse med bl.a. nybyggerier af større boligområder, boligforeninger, andelsboliger eller andre, men hvis man vender anlægget om, er det jo også velegnet som køling i f. eks. kontorbygninger eller industrier, gør Jens Melgaard opmærksom på. 15

16 16

17 xxx 3 Aktive A/S med adresse i Kolding viste et bredt udsnit af virksomhedens produkter til bygge og anlæg. Succes på landevejen Da deres arbejdsplads indgik i en større fusion besluttede tre erfarne folk indenfor materiel til bygge- og anlægsbranchen at begynde for sig selv. Dagen efter bragede den globale finanskrise ud for fuld fart. - Ja, nøgtern set var det vel det dårligste tidspunkt overhovedet, at vi kunne vælge at blive selvstændige, men det går faktisk forrygende godt. Vi har allerede udvidet medarbejderstaben med yderligere et par ansatte, og vi forventer da at skulle have endnu flere ude på landevejen, understreger Klaus Østergaard, der er en af de 3 Aktive med adresse på Metalvej i Kolding. De to andre medejere er Hans Erik Hansen og Torben Jacobsen. Fire sælgere - Vi er i øjeblikket fire sælgere, der dækker området fra Århus og sydpå samt Fyn, men vi lægger ikke skjul på, at det på sigt er vores ambition at blive landsdækkende med alt indenfor bygge og anlæg, og vores kunder er typisk alle slags håndværkerfirmaer, entreprenører, kommuner og andre, siger Klaus Østergaard, der som Torben Jacobsen og Hans Erik Hansen har rigtigt mange års erfaring i branchen. Rullende butik - Og vi tror på, at netop den erfaring og den viden, som vi har om produkterne er med til at gøre en forskel. Vi har store, veludstyrede kassebiler, hvor vi er i stand til at have en del af vort produktsortiment, så vi kommer i realiteten ud til kunden med en rullende forretning. Vi kan tilbyde hurtig levering, fleksible åbningstider og viden og rådgivning. Den personlige betjening og en udstrakt service er helt klart parametre, som vi kan mærke, at kunderne er glade for, understreger Klaus Østergaard. Katalog på web I butikken på Metalvej kan kunderne finde alt, hvad hjertet kan begære af kvalitetsprodukter. Desuden er det muligt at se produktkataloget på 3 Aktives hjemmeside - Vi er naturligvis med på messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings landsrådsmøde, fordi vi kender mange formænd. Vi kommer på byggepladserne og ved, hvilken vigtig samarbejdspartner formanden er, siger Klaus Østergaard, der glædede sig over den store interesse for firmaets stand. DANSK SPECIALTRANSPORT Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 17

18 Ung formand holder fast Ung formand holder fast i DFF tilrettelægger i høj grad selv min arbejdsdag, der typisk går med at tilse mine projekter i det meste af Østjylland. Jeg synes, at det er spændende at have med andre mennesker at gøre, og jeg synes, at det er spændende at have med projekter at gøre, helt fra begyndelsen og til aflevering af opgaven, siger den unge formand, der dog allerede har lagt planer for den nærmeste fremtid. Bjørn Bager Christiansen er 30 år og medlem af Dansk Formands Forenings nordjyske afdeling. For Bjørn Bager Christiansen var det ikke kun naturligt at melde sig ind i Dansk Formands Forening fagforeningen er også den billigste Kloakmester - Jeg har fået det arrangeret sådan, at jeg formentlig begynder på kloakmesteruddannelsen i november, og jeg har mere eller mindre et nyt job på hånden hos et andet kabelfirma, og med et eksamensbevis som autoriseret kloakmester, vil jeg da også kunne tilføre min eventuelt nye arbejdsgiver endnu mere kompetence, påpeger Bjørn Bager Christiansen, der godt kunne ønske sig en branche med mere ordnede forhold. Da 30-årige Bjørn Bager Christiansen for fire og et halvt år siden skiftede skruetrækkeren ud med et job som formand hos Nordkabel i Aars, valgte han at melde sig ind i den eneste fagforening, der har overenskomst på formandsområdet, nemlig Dansk Formands Forening. - Jamen, min far har været formand hos S. P. Jensen i Aalborg i mange år og holder på, at en formand naturligvis skal være medlem af Dansk Formands Forening, og så opdagede jeg jo også, at DFF er den billigste fagforening, så valget var let, smiler Bjørn Bager Christiansen, der sammen med familien hustru og barn og yderligere et på vej bor i hjembyen Støvring, lidt syd for Aalborg. Yngre formænd Den 30-årige nordjyde er således endnu en af de yngre formænd, der vælger at blive en del af Dansk Formands Forening og på den måde være med til at føre en tradition fra 1899 videre i den moderne fagforening med målrettet fokus på det enkelte medlem. Bjørn Bager Christiansen arbejder i Arkils kabelafdeling med kontor i Randers, men da Arkil på et bestyrelsesmøde den 30. august valgte at lukke kabelafdelingen efter et skidt regnskabsår og en uge efter meddelte beslutningen først til lederne og siden til alle de 75 timelønnede medarbejdere, blev Bjørn Bager Christiansen som alle andre i kabelafdelingen fyret. Opsigelsen gjaldt fra den 1. oktober, men da han som funktionær har fire måneders opsigelse, skal han først fratræde den 1. februar og gøre igangværende opgaver færdig. Flere krav - Altså, nedlægning af kabler er jo ingen raketvidenskab. Alle, der anskaffer sig en minigraver, kan grave en rende og lægge nogle kabler ned og derefter lukke renden efter sig. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev stillet nogle flere krav til aktørerne, og jeg ved da også, at nogle af kunderne så småt er begyndt at forlange en prækvalificering for at deltage i udbud. Som det er nu, kan en enkelt lykkeridder ødelægge hele prissætningen, hvis han ene mand og en maskine går ind og trykker prisen for at få noget at lave og efterfølgende måske ikke kan holde aftalerne og ikke retablerer området efter sig. Så kan han ødelægge det hele for alle de andre, understreger den nordjyske formand. 18 Verdens bedste job - Jeg er meget ked af at skulle forlade Arkil, for jeg har verdens bedste job. Jeg har utroligt frie arbejdsforhold og

19 Seniorer var på Bakken Seniorer var på Bakken og i Cirkusrevyen Så blev der taget hul på efterårsarrangementerne i Seniorklubben i Syd- og Vestjælland med en tur til Bakken. Deltagerne mødtes på p- pladsen kl hvor den medbragte kaffe blev drukket. Derefter var det tid til en rundtur på Bakken, inden det blev tid at finde et sted at spise. Efter middagen var alle i Cirkusrevyen, som viste sig at være alle pengene værd. En virkelig god revy. Kl var det tid til at finde hjemad. En rigtig god dag hvor vejret var rimeligt med kun en lille smule regn. Mød Maskinleverandørerne i hal C på Agromek i Herning Tirs.30. nov. - fre.3. dec 2010 Medlemmer af Seniorklubben DFF Syd- og Vestsjælland var på en rigtig god tur til Bakken. Igen i år udstiller medlemmer af Maskinleverandørerne på Agromek med en samlet udstilling i hal C. Både Park, Vej & Anlæg og Entreprenør-sektionen vil være repræsenteret på udstillingen. Åbningstider: Tirsdag d. 30/11 : kl Torsdag d. 2/12 : kl Onsdag d. 1/12 : kl NB!! Fredag d. 3/12 : kl Teknologi til fremtidens landbrug Cirkusrevyen rundede en virkelig god dag af. 19

20 Meddelelser September-tur til Vordingborg Seniorklubben for Syd- og Vestsjælland var i september i Vordingborg, hvor deltagerne begyndte med at se udgravningerne på Slotstorvet af en portbygning og en bygning opført i kalksten. Undersøgelsen har til formål at se i hvilken stand de to bygninger er i og at få flere oplysninger end dem fra Arkæologerne kan se, at der er en vippebro, hvor en del af broen har strakt sig ind i portrummet. Det var en arkæolog fra Vordingborg Museum, som fortalte om udgravningerne. Derefter gik turen til Krydderihaven med de mange forskellige planter og buske, så var det tid til at indtage eftermiddagskaffen i caféen på museet. Dagen sluttede med en kort tur rund om Gåsetårnet og ringmuren. Selv om det er blevet efterår, var seniorerne endnu en gang heldig med vejret. Næste arrangement i seniorklubben er vores julefrokost den 17. november i Næstved Om aftenen var der festmenu. En arkæolog fra Vordingborg Museum fortalte om udgravningerne. Krydderihaven med de mange planter og buske. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket FORORD Så er vi klar med kursusfolder/aktivitetskalender 2014, det giver dig mulighed for at planlægge hvad du vil deltage i af kurser og stævner i løbet af året. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST I ALLE VÆGTKLASSER

GOD ARBEJDSLYST I ALLE VÆGTKLASSER Gravemaskiner og læssere fra 900 kg til 16 tons. GOD ARBEJDSLYST I ALLE VÆGTKLASSER Pon Equipment A/S - Brøndby: tlf.: 70 25 22 11 - Skejby: tlf.: 70 25 44 11 www.pon-cat.com PON EQUIPMENT A/S - EN KLASSE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyre Morten Bang. 2. Gennemgang af referat fra den 2. februar 2013 3. Kl. 10.00. Indlæg v/ane Halsboe-Jørgensen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Brande

Andelsboligforeningen Brande 509 Andelsboligforeningen Brande Ribe, den 28. april 2014 Referat af bestyrelsesmødet torsdag, den 24. april 2014, kl. 1715. Deltagere: Til stede var: Afbud: Kamma Ebsen, Frank Overgaard, Leif Elkjær,

Læs mere

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III NIELSEN 4.THOMSEN REFERAT fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III Ar 2004, den 14. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere