Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side årgang. Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010"

Transkript

1 Oktober årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast i DFF Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 26. november Næste nummer udkommer den 17. december Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 26. november Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Leder Referat fra Landsbestyrelsen Overenskomst forlænget Dyrt for DFF at skifte a-kasse DFF ser på nye muligheder Måske rabat på forsikring Tilgang til DFF er for lille IAK stod for skud IAK kender medlemmerne Messe fik stor opmærksomhed Også jordvarme hvor pladsen er trang Succes på landevejen Ung formand holder fast i DFF Seniorer på Bakken Så Vordingborgs historie Fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Synligheden i fokus igen Dansk Formands Forening har netop holdt sit andet landsrådsmøde med tilhørende messe i Brædstrup. Leder Mødet blev afviklet med en fornuftig dialog, og der var en god debat på mødet, der dog var ramt af en del afbud fra flere afdelinger. Det er selvfølgelig uheldigt, da datoen er fastlagt et helt år i forvejen. Men på trods af de mange afbud havde vi et godt Landsrådsmøde, som havde medlemssituationen på dagsorden og vigtigheden af at være synlig som faglig organisation. Landsrådet vedtog under budgettet for 2011 at hæve kontingentet med 25 kr. for aktive samt 15 kr. for efterlønnere. Der er mulighed for at læse mere fra Landsrådet inde i bladet. Dansk Formands Forening har nu fået virksomheds overenskomst med MTHøjgaard og Marius Pedersen som er medlem af Dansk Industri. Så nu er vores medlemmer her sikret på samme måde som vores medlemmer, der er ansat under Dansk Byggeri. Vi mangler nu blot at få aftalen med Asfaltindustrien på plads. Vi er nu begyndt på de indledende forhandlinger med vores medunderskrivere på de offentlige overenskomster. Vi skal herefter fremsende oplæg til overenskomstkrav til de offentlige instanser. Det bliver et svært forår, vi går i møde, og en stor udfordring med henblik på at få en del af de krav vi har fremsat, kørt igennem. Men nu må vi se, hvordan det spænder af. Husk erhvervskonferencen Ajour 2010, der holdes i Odense den 25. og 26. november med en masse gode indlæg og foredragsholdere. Se annoncen på hjemmesiden. dk Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Tirsdag den 21. september 2010 på Park Inn Parkvej 171, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Organisatoriske forhold 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget Bladet 09. Emner til kommende møder/kurser 10. Landsrådsmøde den 2. oktober 2010 på Pejsegården 11. Næste møder 12. Eventuelt Ad. 01 Der kommer stadig enkelte lønaftaler ind på kontoret til godkendelse. Ligeledes er der problemer med aftalerne omkring vintervagten. Der er helt tydeligt blevet strammet op ude i kommunerne. Vi har i øjeblikket en mindre sag omkring dispositionstillæg i Lyngby- Tårbæk Kommune. Vores medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende fra Horsens varmeværk. Sagen er berammet til den 24. september i retten i Horsens. Landsformanden deltager i retten. Der afsiges dom den 22. oktober. Dansk Formands Forening har vundet en sejr over et firma. Firmaet har afskediget en boretekniker, der er medlem i Dansk Formands Forening. Firmaet mente ikke, at han var omfattet af overenskomsten, når ikke han var formand. Vi skrev til firmaet med en kopi af optagelsesbegæring, hvori der også stod, at vores medlem skulle lede boresjak. Optagelsen var underskrevet af firmaet. Vi gjorde firmaet opmærksom på, at vi ikke går op i titler her i foreningen. Efter en meget kort korrespondence var sagen klaret, og vores medlem bliver aflønnet efter gældende overenskomst, og får sine godtgørelser. 4 Ad. 02 Vi afventer stadig svar fra DI. Ligeledes afventer vi, hvad Asfaltindustrien vil. Der er formøde i Dansk Metal mandag den 27. september omkring overenskomsten for mester/assistent og driftsledere. Der er ligeledes møde torsdag den 30. september i Dansk Metal vedr. arbejdstidsaftalen. Vi har ikke udvekslet krav til OAO. Ad. 03 KTO holder repræsentantskabsmøde den 9. november i København. Dagsorden er allerede udsendt til alle organisationerne. KTO indkalder forslag, som vi udarbejder sammen med de partnere, vi har på de respektive overenskomster. Ad. 04 Der var en kort redegørelse om den problemstilling, der var på sidste møde. Sagen er afsluttet, og der er enighed i regionen. Kim redegjorde ligeledes for, at Region Midt arrangerer et samlet årsmøde den 10. marts på Ans Kro. Kim synes, det er et fint tiltag, og mener de andre regioner måske skulle prøve at gøre noget lignende. Ad. 05 Der har været holdt møde i FR den 3. september i Aalborg. Kim havde en sag på dagorden. Sagen omhandler beskatning af mødediæter, og sagen er anket af Skat. Ligeledes havde vi forsyningsvirksomhederne på dagsorden, da mange virksomheder har meldt sig ind i Dansk Industri. Kim skulle til møde i foreningen af forsikringsagenter, da vi har mulighed for at blive tilmeldt Tjenestemændenes Forsikringsselskab. De ting, Kim ville få at vide på mødet med selskabet, vil han fremlægge på landsrådsmødet. Et meget spændende tiltag for vores medlemmer. Der blev talt om samarbejde med Maskinmestrene og med TDC Lederforening. Kim blev bedt om at kontakte de respektive formænd for at få belyst, hvorledes et evt. udvidet samarbejde kunne komme på tale. Kim og Lars vil prøve at få en mødeaftale med MM og TDC inden mødet i FR den 25. november på Ajour i Odense. Ad. 06 Der var en kort gennemgang af det skema vedr. ledige.

5 Heraf fremgår det, at DFF har 23 ledige, en ledighed på lidt under 2 pct. Jes Flatau vil komme til landrådsmødet for at give lidt information til os. Ad. 07 Budgettet for august måned 2010 blev fremlagt og gennemgået. Gennemgang af oplæg til budget for 2011 til landsrådsmødet. Det blev efterfølgende vedtaget, at vi på grund af svigtende medlemstal og vores deraf økonomiske situation, må skride til at afskedige vores sekretær Lone Mortensen. Lone Mortensen er efter mødet blevet opsagt og efterfølgende fritstillet efter 8 års ansættelse i Dansk Formands Forening. Ad. 08 Vi efterlyser flere annoncører til bladet. Kim vil efter landrådsmødet prøve en ny runde til alle de firmaer vi har kontakt med på den ene eller den anden måde. Ad. 09 Det kommunale kursus bliver afviklet i uge 41. Der er tilmeldt 19 deltagere. Kim har spurgt igen hos tillidsmændene om der var nogen der ønsker at deltage i kurset, uden held. Ad. 10 Landsrådsmødet er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Der er kun syv firmaer, der har tilmeldt sig messen. Men vi forventer, vi stadig kan få en god messe. Økonomien vedr. messen er selvfølgelig påvirket af den krise, der er i branchen. Vi har spurgt næsten 40 firmaer, men der er næsten lige så mange, der ikke vil med i år, men som gerne vil spørges næste år. Ad. 11 Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden Bestyrelsesmøde den 3. december på Fyn Ad. 12 Ingen kommentarer Bestyrelsesmøde Overenskomst forlænget Ikke meget at komme efter men dog mere kursusaktivitet. Dansk Formands Forening har her i foråret fået en aftale med Dansk Byggeri. - Der blev ikke meget ud af det. Vi har forlænget overenskomsten, og vi har derud over fået skrevet nogle ting ned i et protokollat, så vi får påbegyndt noget kursusaktivitet, så vi bl.a. kan få styrket de ledelsesmæssige kvalifikationer, fortalte landsformand Kim Bøje Madsen. Vi afventer nu fra Asfaltindustrien, samt DI. DI har meddelt, at de vil indgå en form for lokalaftale imellem os og MT- Højgaard, samt Marius Pedersen, som også har en del formænd organiseret hos os. Vi begynder også her i efteråret med de første møder med hensyn til oplæg til de offentlige overenskomster. Her Kasserer fra Vestjyllands Afdeling, Per Davidsen (tv) og afdelingsformand for Fyns Afdeling, Palle Frederiksen, lytter til beretningen. 5

6 DFFs landsrådsmøde havde samlet bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. Dyrt for DFF at skifte a-kasse - Vores a-kasse skift har været meget dyrt for foreningen, og når vi ser på medlemstallet, er det er ikke gået ubemærket hen, kan vi konstatere. Vi mistede omkring 15 pct. af vores aktive medlemmer, og vi mister stadig mange medlemmer. Sådan sagde landsformand Kim Bøje Madsen bl.a. i sin beretning, da Dansk Formands Forening for anden gang havde indkaldt til et fælles landsråd med deltagelse af samtlige afdelingsbestyrelser. Landsrådsmødet blev igen i år holdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Medhold og medhold - Vi fik brev fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring den 5. november 2009, hvor vi fik medhold i den klage som vi havde sendt til direktoratet, over den måde Lederne havde kontaktet vores medlemmer på. Ligeledes har vi fået medhold i klagen til Datatilsynet, da vi mente, at Ledernes A-kasse blandede persondata sammen. Men de har kun beklaget episoden. Jeg har haft telefonisk kontakt med vores advokat, som har opfordret os til at lade sagen ligge, og bruge kræfterne på de medlemmer vi har, og evt. få fat i nye medlemmer. Denne disposition har vi diskuteret meget i bestyrelsen. Vi har ikke været enige hele vejen, men vi har også vedtaget at det forbliver sådan, fastslog Kim Bøje Madsen, der kunne konstatere, at medlemstallet fortsat går nedad. Gode idéer - Vi har mistet omkring 250 medlemmer direkte til Lederne. Derud over har vi mistet omkring 200 medlemmer de sidste par år. Det er mange, alt for mange. Jeg og bestyrelsen er stadig meget modtagelige for gode idéer til, hvordan vi kan optimere den del af vores mål. Sidste år modtog vi fra henholdsvis Nordjyllands og Københavns afdelinger et forslag gående på, at vi også tilgodeser det netop indmeldte medlem med tre måneders kontingent fri periode, således at både indmelder og det nye medlem får tre måneders gratis medlemskab i DFF. Det er en ide vi har haft oppe til drøftelse i bestyrelsen, men vi har ikke fundet det godt nok. Skiftet fra Ledernes A-kassen til IAK har været dyr for Dansk Formands Forening, kunne landsformand Kim Bøje Madsen konstatere på landsrådsmødet En del af bestyrelsen på landsrådsmødet. Fra venstre afdelingsformand på Bornholm, Bjarne Andersen, afdelingsformand i Nordjylland Peer Nørgaard og afdelingsformand i Sønderjylland, Svend Erik Petersen. 6

7 DFF ser på nye muligheder Landsrådsmøde - Det er svært at spå om fremtiden, og det skal vi heller ikke, men vi skal være realistiske og prøve at finde en løsning på problemet med den svigtende medlemstilgang. Landsformand Kim Bøje Madsen rundede sin beretning af med et kig ind i krystalkuglen med afsæt i det vigende medlemstal. - Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at tage en snak med Maskinmestrenes Forening og TDC Lederforening, som er vores to partnere i FR, om der er mulighed for en eller anden form for samarbejde, der kan gøre det billigere for vores medlemmer. Holdledere på vej - Vi har dog en positiv oplevelse i Slagelse, hvor der er 11 holdledere på vej ind i foreningen. Holdlederne er formentlig et af de områder hvor vi med fordel kan gøre en indsats. Vi skal måske begynde at se os omkring efter en partner eller en organisation, der har medlemmer på lignende vilkår. Jeg har svært ved at se os i en LO-organisation, så det er vel ikke den vej vi skal. Men jeg mener bestyrelsen og afdelingerne i særdeleshed stadig har en opgave foran sig, fastslog landsformanden. - Der er vist ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre noget. Dansk Formands Forening bløder, og vi bløder en del. Så alle forslag til, hvad der kan være godt for DFF modtages med glæde, understregede Kim Bøje Madsen. Måske rabat på forsikring På sidste års landsrådsmøde var der en debat om at prøve at etablere nogle aftaler, der begunstiger medlemmerne i Dansk Formands Forening. Afdelingsformand i Syd- og Vestsjælland, Keld Klausen Dahl. Landsformanden har været til møde i et forsikringsselskab, der hedder Tjenestemændenes Forsikringsselskab. - Der bliver fremsendt anmodning om optagelse i agentforeningen, således vi forhåbentlig snart kan tilbyde vores medlemmer en meget billig forsikringsordning. Jeg ser meget frem til dette tiltag, understregede landsformand Kim Bøje Madsen. Selskabet er en underafdeling af Tryg Forsikring, men er selvstændigt selskab med egen formue, som nu er på godt et par milliarder kr. Det betyder, at Tjenestemændenes Forsikringsselskab. med omkring medlemmer er en meget vigtig medspiller hos Tryg Forsikring, og derfor kan nyde godt af de fordele, som der bliver givet til Tryg som storkunde. Selskabet er ejer af rigtig mange ferielejligheder, som - når man tegner en forsikring - får mulighed for at leje til kostpris. 7

8 Landsrådsmøde Tilgangen til DFF er for lille Dansk Formands Forening mister ikke flere medlemmer end forventet. Problemet er, at tilgangen af nye medlemmer er for lille. - Afgangen af medlemmer er formentlig ikke unaturlig stor. Alle fagforbund mister medlemmer, og jeg tror ikke, at Dansk Formands Forening mister flere end forventet. Nej, problemet er, at tilgangen af nye medlemmer er for lille. Sådan sagde afdelingsformand for Sønderjyllands Afdeling, Svend Erik Petersen, og pegede på holdledere i kommunerne som et interessant medlemspotentiale. - Holdlederne vil være ilde set, hvis de melder sig ind i en anden fagforening. I nogle kommuner er der ligefrem sat skilte op i kantinen, hvor man slår fast, hvilken fagforening medarbejderne er organiseret i, oplyste Michael Johansen fra Københavns Afdeling. Selvstændig - Vi vil fortsat slås for at bevare Dansk Formands Forening som en selvstændig fagforening, men måske kan det være en god idé at blive et segment i en større fagforening, eksempelvis Maskinmestrenes Forening. Løsningen vil give os stordriftsfordele, bl.a. i administrationen. Men vi sigter helt klart ikke efter et LO-forbund. Det duer ikke, når vores medlemmer er ledere i branchen, fastslog vicelandsformand Lars Hansen, der også er afdelingsformand i Lolland-Falsters Afdeling. Ikke hjemløse - Maskinmestrenes Forening har sagt, at vi ikke skal være hjemløse. De vil altid kunne finde et kontor til os, supplerede landsformand Kim Bøje Madsen, der dog pegede på, at Maskinmestrenes adresse på Sankt Annæ Plads måske ikke lige passer sig for DFF. - Jeg har været med i Dansk Formands Forening i 40 år, de sidste 20 har vi snakket om at lægge os sammen med et andet fagforbund. Vi havde gode chancer, da vi var 3000 medlemmer. Vi havde også stadig gode chancer, da vi var 2000, men med den afgang, vi oplever af medlemmer, så tror jeg, at chancerne for succes er ved at være forpasset, sagde æresmedlem og tidligere afdelingsformand i den gamle Kolding Afdeling, Johannes Damgaard. Vi kigger ikke mod et LO-forbund, fastslog vicelandsformand og afdelingsformand på Lolland-Falster, Lars Hansen. Afgangen er ikke unaturlig stor. Tilgangen er derimod for lille, påpegede afdelingsformand i Sønderborg Afdeling, Svend Erik Petersen. 8

9 IAK stod for skud Juridisk konsulent hos a-kassen, IAK, Jes Flatau, måtte stå for skud på landsrådsmødet. Landsrådsmøde Dansk Formands Forenings ny a-kasse, IAK, var repræsenteret ved juridisk konsulent Jes Flatau, på landsrådsmødet, og han måtte stå for skud, fordi en gruppe holdledere i Sønderjylland egentlig havde meldt sig ind i DFF for efterfølgende at melde sig ud, da de angiveligt ikke hørte noget fra a-kassen. Næstformand Olav Jørgensen kunne fortælle om en håndfuld kommunale holdledere, som ifølge eget udsagn ikke havde været i stand til at komme i kontakt med IAK og derfor trak deres indmeldelse i Dansk Formands Forening tilbage. - De hævder, at de har ringet 3-4 gange uden at få et svar på deres spørgsmål. Det er brand ærgerligt, når vi igennem længere tid har arbejdet på at få dem som medlemmer i DFF, fastslog Olav Jørgensen. Jes Flatau erkendte, at det naturligvis er uheldigt, hvis forkert eller for langsom sagsbehandling fører til den slags resultater, og han lovede at undersøge sagen. 9

10 Jes Flatau fra IAK orienterede om a-kassen. IAK kender medlemmerne Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, IAK, er en a-kasse med næsten medlemmer fra de tre fagforeninger, nemlig Ingeniørforeningen IDA, Maskinmestrenes Forening og Dansk Formands Forening. - I IAK synes vi, at det er en stor fordel, at vi er så fagligt afgrænset. Det giver os nemlig mulighed for at kende vores medlemmer og deres udgangspunkt bedre, sagde juridisk konsulent hos IAK, Jes Flatau, på Dansk Formands Forenings landsrådsmøde. Jes Flatau kunne supplere med, at IAK er Danmarks næst billigste a-kasse, og at medlemstallet er støt stigende. Af de næsten medlemmer er godt 3000 i øjeblikket uden arbejde her i blandt 23 fra Dansk Formands Forening. IAK har omkring 90 medarbejdere, der til daglig arbejder med sagsbehandling, jobformidling, rådgivning, udvikling og drift af virksomheden. A-kassen har regionale kontorer i Aalborg, Århus, Odense og hovedkontor i København. IAK er mere end bare en a-kasse. Konsulenthuset Komplement har en lang række målrettede tilbud, der kan hjælpe de ledige medlemmer tilbage i arbejde: Hjælp til jobsøgning, coaching og karrierevejledning. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Dato for næste landsrådsmøde På Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev der nikket ja til en række forskalling datoer, bl.a. var der ingen indven- den for dinger imod, at DFFs tredje landsrådsmøde holdes på Hotel Pejsegården i Brædstrup lørdag den 8. oktober genbrug or hyppig - Jeg synes ikke, at vi skal holde landsrådsmøde den 1. oktober. Der er alt for mange jægere blandt os, smilede landsformand Kim Bøje Madsen med henvisning til, at netop den 1. oktober går jagten på bl.a. rådyr og hare ind. På landsrådsmødet blev der desuden sat datoer på alle de lokale årsmøder. Datoerne ser således ud: Syd og Vestsjælland den 29. januar Lolland-Falster den 29. januar PERI løser kompliceret Bornholm den 12. marts forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel PERI blev valgt som leverandør af materiel til den komplicerede opgave, efter der var lavet et forskallingsforslag baseret på TRIO Systemforskalling. adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, Vi bakker Løsningen op indebærer, om at trappeskakterne Dansk således at komponenterne Formands samles på Forening BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Midt-Vest den 10. marts Randers den 10. marts Århus den 10. marts København den 10. marts Sønderjylland den 17. marts Vestjylland den 18. marts Kolding den 19. marts Nordjylland den 26. marts Fyn den 26. marts forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser uden for vinduerne. jorden og derefter hejses på plads. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres men terne gør det muligt at flytte komplet ved, at der bygges Som tre nye noget etager oven nyt på samlede, afvikler indvendige Midt-Vest, forme som én enhed. den nuværende fem etager høje bygning. Samtidigt bliver afforskallingen lettet Randers og Århus, væsentligt, der tilsammen idet elementet udgør være Region beboelige, og Midtjylland, det er deres årsmø- krymper Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses. nederste etager derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er der samme aften på Ans Kro. De tre afdelinger afvikler hver deres årsmøde, NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante under hele byggeprocessen. De to trappeskakter og elevatorkernen hvorefter skal beretning lige som i stedet fra monterede hovedforenin- stilladset oven på glasfacade, blev løsningen her, at man resten af patienthotellet forhøjes med tre etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer naturligvis forskallingsarbejdet. gen og a-kassen holdes samlet. - Vi har i forvejen et fantastisk godt samarbejde. Hvis vi kan samle medlemmerne på en hverdagsaften, vil vi da givet overveje, om vi i 2012 skal holde årsmøde i forbindelse med et weekendarrangement, siger afdelingsformand i Århus, Jørgen Hansen, som understreger, at der umiddelbart ikke er planer om at slå de tre afdelinger sammen til én stor midtjysk afdeling. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring Vi udfør DANSK Spuling af beton inkl. kranarbej Gravemaskiner SPECIALTRANSPORT Cat 323 og 311 Entreprenørkørsel inkl. leve grus og muldjord, samt co HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at Aqua cutter Doka Danmark Nu kan du leje NKI Kloak- Cat maskiner & Industriservice monteret A/S med Dozere Cat D6T og D5 kran og grab til haveaffald GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279 entreprenørmaskiner m.v. Flytning af alle typer 20 Harsco Dansk Specialtransport Egegaardsvej Effektiv 11, 4621 Gadstrup fjernelse Lundeborgvej af beton 12, 9220 uden Aalborg Ø Vassingerødvej 25, 3540 Lynge Elementtransporter Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle fordele: som er uddannet til at køre Minigrader Cat 247B Alle typer specialtransport Tlf Tlf Tlf skader på armeringsjern med maskinstyring Tlf Egen genbrugsplads for m Tromler Cat 533 og 433 af beton og tegl Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPG Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatvinklen trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange RING flere Cat FOR udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres YDERLIGERE OPLYSNINGER Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Stillads Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl :41:43 Uhr Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition COPSØ A/S 11

12 Ole Christian Sandstadt, Formand: Vi har valgt PERI på grund af hurtig og pålidelig levering, service og rådgivning hele vejen igennem byggeriet. TRIO formen har vist sin styrke bl.a. ved hurtig samling med BFD låsen. For at formlåsen BFD kan sættes rigtig på, må elementernes vinkelafvigelse være maks. 5,2º. For at kunne montere den radiale ankerplacering (anker løber gennem pastræet), skal det mindste mål på det indvendige pastræ være mindst 4 cm. Den maksimale bredde på pastræ: Formlås BFD 10 cm, Formlås 38 cm - 26 cm. K PERI/10.197

13 Muffehuse på Lolland og Falster. I 2008 blev det besluttet at udskifte de store søkabler mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse. Forbindelsen er en 600 MW forbindelse mellem Bjæverskov ved Køge og Bentwich ved Rostock. Udskiftningen sker på baggrund af flere driftstop forårsaget af utætte samlemuffer på kablerne i Storstrømmen og i Østersøen. De gamle kaber skal udskiftes med et såkaldt massekabel som har den fordel at det kan produceres og udlægges i ét stykke. Et lignende kabel bruges bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet.dk, som ejer søkablet samt tilhørende anlæg på dansk grund forestår udskiftningen. Til den nye forbindelse skal der etableres 3 nye muffehuse placeret i Gedser og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset konverteres søkablerne til jordeller luftledninger. DavidsenPartnere udfører det nye muffehus og har valgt at anvende PERI TRIO systemforskalling til væggene. Ydervæggene udføres som en mangekant med en indre diameter på ca. 13 meter. De i alt 18 kanter består af 12 meter høje formelementer samlet af sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter. De færdige sektioner er samlet i Greve og leveret klar til opstilling på pladsen i Nørre Alslev på Falster. Dette har været en medvirkende årsag til at vægformen var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse af bundpladen. Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk SCC beton og det var derfor påkrævet, at den resulterende træk- kraft fra støbetrykket i ankerstængerne blev nøje overvåget under støbning af væggene. PERI bidrog til etablering af hydrauliske støbetrykmanometre på ankerstængerne således trækket kunne overvåges under den 10 timer lange støbning. Dermed kunne det sikres, at ingen stænger blev udsat for trækkræfter over det tilladelige niveau samt at den færdige overflade har været fuldt ud tilfredsstillende. Endvidere har PERI under hele forløbet med udførelsen af de 3 muffehuse bidraget til, at logistikken mellem pladserne når formene skulle transporteres har fungeret optimalt. Dette er sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem formanden og PERI s salgskonsulent. Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle samlinger. Disse kan også leveres af PERI. Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre på ankerstænger. En perfekt færdig overflade med TRIO. Forskalling og Stillads

14 Messe Messe fik stor opmærksomhed Selv om det ville have pyntet med lidt flere udstillere nogle måtte desværre melde forfald i aller sidste øjeblik på grund af sygdom så fik dem, der kom, stor opmærksomhed fra de omkring 75 formænd, der deltog i Dansk Formands Forenings andet landsrådsmøde på Pejsegården i Brædstrup. På parkeringspladsen havde flere firmaer linet op med noget af det nyeste materiel i branchen. Eksempelvis viste Daluiso - Danmarks største producent af færdselstavler og udlejer af sikkerhedsmateriel en række produkter, som specifikt har med formændenes arbejde at gøre i mange forskellige situationer, typisk i forbindelse med anlægsopgaver eller opgaver på vejene. Tungere materiel Pon Rental A/S havde taget noget af det tungere entreprenørmateriel med til Brædstrup. Pon Equipment A/S beskæftiger 90 medarbejdere i Danmark og har siden 1967 været forhandler af Caterpillar entreprenørmaskiner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Caterpillar har verdens største produktprogram indenfor entreprenørmateriel med en maskine til ethvert formål. Udlejningsvirksomheden Loxam er også en af de trofaste samarbejdspartnere, når Dansk Formands Forening holder udstillinger og messer. Loxam er Europas største udlejer af entreprenørmateriel og har 18 afdelinger i Danmark med i alt 135 medarbejdere og en materielportefølje på mere end enheder. Loxam var til stede både udvendigt på p-pladsen og indvendigt på hotellet. Indendøre Inde i varmen var også handelsvirksomheden Gottfred Pedersen A/S med et bredt udsnit af produkter til byggeri og anlæg, bl.a. arbejdstøj og flere produkter til beton og betonrenovering. Gottfred Pedersen A/S er en moderne virksomhed med et halvt hundrede medarbejdere, der bl.a. er specialister indenfor betonrelaterede byggeprodukter og hjælpemidler, plastrelaterede komponenter, personlige værnemidler og VVS produkter. Endelig var HEF EnergiTeknik og 3 Aktive A/S en del af den interessante udstilling i Brædstrup. Loxam er trofast udstiller, når Dansk Formands Forening kalder. Daluiso viste skilte og sikkerhedsudstyr. Handelsvirksomheden Gottfred Pedersen A/S var rykket indendørs med et bredt udvalg af produkter til bygge og anlæg. 14

15 Entrepriseleder Jens Melgaard, der i øvrigt er næstformand i DFFs Nordjyllands Afdeling, forklarer, hvordan den tyske boremaskine virker. Også jordvarme hvor pladsen er trang HEF, har som de første i Danmark anskaffet en maskine, der er så kompakt, at den for det første kan arbejde på selv små områder. Traditionelt graver man meter energislange ned i en meters dybde, når der skal installeres jordvarmeanlæg. Det siger sig selv, at der skal graves en hel del, og haven vil helt sikkert mere ligne en krigszone end en prydhave bagefter. For slet ikke at tale om, at de husejere, der kun har en ganske lille have, nærmest har været holdt ude af det gode selskab, fordi grunden simpelt hen er for lille til at etablere jordvarme. Den tid er ovre. Første i Danmark Himmerlands Elforsyning, HEF, har som de første i Danmark anskaffet en maskine, der er så kompakt, at den for det første kan arbejde på selv små områder, og for det andet graver den slet ikke. Den borer huller langt ned i undergrunden lige som rødderne på et træ. Teknikken skåner haven og giver tilmed en meget mere effektiv udnyttelse af jordens varme. Det eneste, man som haveejer behøver at få gravet, er én sølle kvadratmeter - nemlig det areal som den brønd, der gemmer på hele teknikken, fylder. 40 meter ned - Den tyske Geodrill, som vi har fået i HEF EnergiTeknik, er så kompakt, at vi kan arbejde på selv meget små arealer, hvor vi kan bore huller på op til 40 meters dybde. Hos HEF har vi været på kursus i Tyskland i at bruge maskinen, men vi mangler en gravetilladelse fra kommunerne. Det viser sig nemlig, at vi faktisk skal have autorisation som brøndborer, så den uddannelse skal vi først i gang med at tage, forklarer entrepriseleder Jens Melgaard fra HEF, der tilføjer, at området er så nyt, at man er meget uvidende om mulighederne hos de danske kommuner. Kæmpe interesse HEF EnergiTeknik har i øvrigt allerede oplevet kæmpe interesse for den tyske boremaskine, der kun findes 18 af på verdensplan. HEFs HEF EnergiTeknik har erstattet skovlen med en plov og kan dermed hurtigt og effektivt lægge fl ere kilometer kabel om dagen med efterfølgende retablering af området på meget kort tid. grønne maskine er den eneste grønne i hele verden de 17 andre er blå. - Vi har fået henvendelser fra hele Danmark om bore-opgaver i forbindelse med bl.a. nybyggerier af større boligområder, boligforeninger, andelsboliger eller andre, men hvis man vender anlægget om, er det jo også velegnet som køling i f. eks. kontorbygninger eller industrier, gør Jens Melgaard opmærksom på. 15

16 16

17 xxx 3 Aktive A/S med adresse i Kolding viste et bredt udsnit af virksomhedens produkter til bygge og anlæg. Succes på landevejen Da deres arbejdsplads indgik i en større fusion besluttede tre erfarne folk indenfor materiel til bygge- og anlægsbranchen at begynde for sig selv. Dagen efter bragede den globale finanskrise ud for fuld fart. - Ja, nøgtern set var det vel det dårligste tidspunkt overhovedet, at vi kunne vælge at blive selvstændige, men det går faktisk forrygende godt. Vi har allerede udvidet medarbejderstaben med yderligere et par ansatte, og vi forventer da at skulle have endnu flere ude på landevejen, understreger Klaus Østergaard, der er en af de 3 Aktive med adresse på Metalvej i Kolding. De to andre medejere er Hans Erik Hansen og Torben Jacobsen. Fire sælgere - Vi er i øjeblikket fire sælgere, der dækker området fra Århus og sydpå samt Fyn, men vi lægger ikke skjul på, at det på sigt er vores ambition at blive landsdækkende med alt indenfor bygge og anlæg, og vores kunder er typisk alle slags håndværkerfirmaer, entreprenører, kommuner og andre, siger Klaus Østergaard, der som Torben Jacobsen og Hans Erik Hansen har rigtigt mange års erfaring i branchen. Rullende butik - Og vi tror på, at netop den erfaring og den viden, som vi har om produkterne er med til at gøre en forskel. Vi har store, veludstyrede kassebiler, hvor vi er i stand til at have en del af vort produktsortiment, så vi kommer i realiteten ud til kunden med en rullende forretning. Vi kan tilbyde hurtig levering, fleksible åbningstider og viden og rådgivning. Den personlige betjening og en udstrakt service er helt klart parametre, som vi kan mærke, at kunderne er glade for, understreger Klaus Østergaard. Katalog på web I butikken på Metalvej kan kunderne finde alt, hvad hjertet kan begære af kvalitetsprodukter. Desuden er det muligt at se produktkataloget på 3 Aktives hjemmeside - Vi er naturligvis med på messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings landsrådsmøde, fordi vi kender mange formænd. Vi kommer på byggepladserne og ved, hvilken vigtig samarbejdspartner formanden er, siger Klaus Østergaard, der glædede sig over den store interesse for firmaets stand. DANSK SPECIALTRANSPORT Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 17

18 Ung formand holder fast Ung formand holder fast i DFF tilrettelægger i høj grad selv min arbejdsdag, der typisk går med at tilse mine projekter i det meste af Østjylland. Jeg synes, at det er spændende at have med andre mennesker at gøre, og jeg synes, at det er spændende at have med projekter at gøre, helt fra begyndelsen og til aflevering af opgaven, siger den unge formand, der dog allerede har lagt planer for den nærmeste fremtid. Bjørn Bager Christiansen er 30 år og medlem af Dansk Formands Forenings nordjyske afdeling. For Bjørn Bager Christiansen var det ikke kun naturligt at melde sig ind i Dansk Formands Forening fagforeningen er også den billigste Kloakmester - Jeg har fået det arrangeret sådan, at jeg formentlig begynder på kloakmesteruddannelsen i november, og jeg har mere eller mindre et nyt job på hånden hos et andet kabelfirma, og med et eksamensbevis som autoriseret kloakmester, vil jeg da også kunne tilføre min eventuelt nye arbejdsgiver endnu mere kompetence, påpeger Bjørn Bager Christiansen, der godt kunne ønske sig en branche med mere ordnede forhold. Da 30-årige Bjørn Bager Christiansen for fire og et halvt år siden skiftede skruetrækkeren ud med et job som formand hos Nordkabel i Aars, valgte han at melde sig ind i den eneste fagforening, der har overenskomst på formandsområdet, nemlig Dansk Formands Forening. - Jamen, min far har været formand hos S. P. Jensen i Aalborg i mange år og holder på, at en formand naturligvis skal være medlem af Dansk Formands Forening, og så opdagede jeg jo også, at DFF er den billigste fagforening, så valget var let, smiler Bjørn Bager Christiansen, der sammen med familien hustru og barn og yderligere et på vej bor i hjembyen Støvring, lidt syd for Aalborg. Yngre formænd Den 30-årige nordjyde er således endnu en af de yngre formænd, der vælger at blive en del af Dansk Formands Forening og på den måde være med til at føre en tradition fra 1899 videre i den moderne fagforening med målrettet fokus på det enkelte medlem. Bjørn Bager Christiansen arbejder i Arkils kabelafdeling med kontor i Randers, men da Arkil på et bestyrelsesmøde den 30. august valgte at lukke kabelafdelingen efter et skidt regnskabsår og en uge efter meddelte beslutningen først til lederne og siden til alle de 75 timelønnede medarbejdere, blev Bjørn Bager Christiansen som alle andre i kabelafdelingen fyret. Opsigelsen gjaldt fra den 1. oktober, men da han som funktionær har fire måneders opsigelse, skal han først fratræde den 1. februar og gøre igangværende opgaver færdig. Flere krav - Altså, nedlægning af kabler er jo ingen raketvidenskab. Alle, der anskaffer sig en minigraver, kan grave en rende og lægge nogle kabler ned og derefter lukke renden efter sig. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev stillet nogle flere krav til aktørerne, og jeg ved da også, at nogle af kunderne så småt er begyndt at forlange en prækvalificering for at deltage i udbud. Som det er nu, kan en enkelt lykkeridder ødelægge hele prissætningen, hvis han ene mand og en maskine går ind og trykker prisen for at få noget at lave og efterfølgende måske ikke kan holde aftalerne og ikke retablerer området efter sig. Så kan han ødelægge det hele for alle de andre, understreger den nordjyske formand. 18 Verdens bedste job - Jeg er meget ked af at skulle forlade Arkil, for jeg har verdens bedste job. Jeg har utroligt frie arbejdsforhold og

19 Seniorer var på Bakken Seniorer var på Bakken og i Cirkusrevyen Så blev der taget hul på efterårsarrangementerne i Seniorklubben i Syd- og Vestjælland med en tur til Bakken. Deltagerne mødtes på p- pladsen kl hvor den medbragte kaffe blev drukket. Derefter var det tid til en rundtur på Bakken, inden det blev tid at finde et sted at spise. Efter middagen var alle i Cirkusrevyen, som viste sig at være alle pengene værd. En virkelig god revy. Kl var det tid til at finde hjemad. En rigtig god dag hvor vejret var rimeligt med kun en lille smule regn. Mød Maskinleverandørerne i hal C på Agromek i Herning Tirs.30. nov. - fre.3. dec 2010 Medlemmer af Seniorklubben DFF Syd- og Vestsjælland var på en rigtig god tur til Bakken. Igen i år udstiller medlemmer af Maskinleverandørerne på Agromek med en samlet udstilling i hal C. Både Park, Vej & Anlæg og Entreprenør-sektionen vil være repræsenteret på udstillingen. Åbningstider: Tirsdag d. 30/11 : kl Torsdag d. 2/12 : kl Onsdag d. 1/12 : kl NB!! Fredag d. 3/12 : kl Teknologi til fremtidens landbrug Cirkusrevyen rundede en virkelig god dag af. 19

20 Meddelelser September-tur til Vordingborg Seniorklubben for Syd- og Vestsjælland var i september i Vordingborg, hvor deltagerne begyndte med at se udgravningerne på Slotstorvet af en portbygning og en bygning opført i kalksten. Undersøgelsen har til formål at se i hvilken stand de to bygninger er i og at få flere oplysninger end dem fra Arkæologerne kan se, at der er en vippebro, hvor en del af broen har strakt sig ind i portrummet. Det var en arkæolog fra Vordingborg Museum, som fortalte om udgravningerne. Derefter gik turen til Krydderihaven med de mange forskellige planter og buske, så var det tid til at indtage eftermiddagskaffen i caféen på museet. Dagen sluttede med en kort tur rund om Gåsetårnet og ringmuren. Selv om det er blevet efterår, var seniorerne endnu en gang heldig med vejret. Næste arrangement i seniorklubben er vores julefrokost den 17. november i Næstved Om aftenen var der festmenu. En arkæolog fra Vordingborg Museum fortalte om udgravningerne. Krydderihaven med de mange planter og buske. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Hans og Inge Iversen, Låsby Telt og Serviceudlejning, lederkursus i Glyngøre

Hans og Inge Iversen, Låsby Telt og Serviceudlejning, lederkursus i Glyngøre Den direkte linje til medlemmerne af Festudlejer.dk Foreningen af Danske Festudlejere Deres garanti for god og faglig service Festudlejer.dk Februar 2011 Foreningen giver os ballast i hverdagen En stærk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere