Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel"

Transkript

1 Distancehandlen i 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel

2

3 Nordisk distancehandel med fortsat vækstpotentiale For andet år i træk kan Posten præsentere en undersøgelse, som beskriver og uddyber distancehandlens udvikling i de nordiske lande. Det er ambitionen i rapporten at anskueliggøre, hvordan og hvorfor denne del af detailhandlen fortsætter med at ekspandere. Siden undersøgelsen sidste år er nordisk distancehandel fortsat med at vokse - og det på alle områder. På nordisk plan repræsenterer distancehandlen i dag 64 milliarder danske kroner, hvilket svarer til mere end 4% af den samlede detailhandel. Det er et tal, der for blot få år siden havde været helt urealistisk. Det forhold, at distancehandlen er øget på trods af den kraftige lavkonjunktur i 2009, er måske det stærkeste bevis på, at distancehandlen repræsenterer et stort potentiale. Og hvilken udvikling, der er sket - takket være en stærk slutspurt i Finland blev væksten i den nordiske distancehandel hele 17% for sidste år som helhed. Men selv om finnerne øgede deres køb så markant, er det stadig danskerne, som mest hyppigt foretager distancehandel blandt os nordiske borgere. Næsten fire ud af ti danskere, som har medvirket i undersøgelsen, foretager distancehandel hver måned, og det er en frekvens, som ingen anden nation kommer i nærheden af. Posten har markedets mest komplette netværk af udleveringssteder og forretningsløsninger til distancehandel i, og derfor er det naturligt, at vi tillægger denne vækst på de nordiske markeder stor betydning. Med i alt udleveringssteder i Sverige, Danmark, Norge og Finland er vi den stærke partner - både for de distancehandelsvirksomheder, som blot sælger i et enkelt nordisk land, og for de aktører, som henvender sig til det nordiske marked som helhed. Uanset indfaldsvinklen til distancehandel kan alle med interesse for rapporten Distancehandlen i 2010 glæde sig til at inspirerende oplysninger og værdifuld viden. Posten - Distancehandlen i God læselyst! Stockholm, maj 2010 Per Mossberg Kommunikationsdirektør Posten

4 4 Posten - Distancehandlen i 2010 Indhold Sammendrag Kraftig vækst i nordisk distancehandel Gode fremtidsudsigter Betalings- og kreditkort samt faktura er de foretrukne betalingsformer Mange trin i e-købet Mobil e-handel i starthullerne Udbredt køb af varer fra udlandet Prisen tillokkende ved udlandskøb Bilag 1 Spørgeformular Bilag 2 Beregningsmetode m.m. Om undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på telefoninterview med privatpersoner i Sverige og Danmark samt 800 i Norge og Finland, som samlet udgør et landsrepræsentativt udvalg. Interviewene gennemførtes i perioden 16. november-1. december 2009 af TNS SIFO. I rapporten anvendes begreberne distancehandel og e-handel. Distancehandel omfatter enhver bestilling af fysiske varer per distance, uanset bestillingsform (internet, postordrekata-loger, svarkuponer, telefoner og tv). Med distancehandel forstås, at køber og sælger ikke på noget tidspunkt møder hinanden fysisk. Der er kun tale om e-handel, når bestillingen af varer sker via internettet. Det er en tommelfingerregel, at forskelle på mere end fire procentpoint er statistisk pålidelige. Resultater, som er baseret på et mindre grundlag, dvs. baseret på færre interview end samtlige, skal fortolkes med forsigtighed. Der foretages sammenligning med sidste års gennemsnitstal. For uddybende sammenligninger henvises til sidste års rapport. Svenska Statistiska Centralbyrån har i 2009 foretaget en række reviderende opdateringer af den svenske detailhandelsstatistik for Det er derfor ikke muligt at foretage sammenligninger på nordisk plan med sidste års omsætningstal i absolutte tal. Derimod er den procentuelle udvikling korrekt Sammendrag Posten har for andet år i træk interviewet nordiske borgere om deres holdninger og vaner i forbindelse med distancehandel, dvs. køb af fysiske varer via internettet og per postordre. Formålet er at øge den eksisterende viden om distancehandlens rolle og de ligheder og forskelle, der er mellem de enkelte nordiske lande. Nordisk distancehandel for 64 milliarder danske kroner Det anslås, at den nordiske distancehandel omsatte for godt DKK 63,5 mia. 1 i Distancehandlen udgjorde mere end 4% af den samlede detailhandel i hvert land. Allerstørst var andelen i Danmark, nemlig 5,2%. Finsk stigning bag kraftig vækst Samtidig var væksten i meget kraftig, 17,4%. En væsentlig del af forklaringen herpå var den store finske vækst, som dog tog afsæt i et lavt niveau. Danskerne handler oftest Næsten fire ud af ti danskere køber varer per distance hver måned. Det er en væsentlig forklaring på, at danskerne fastholder førerpositionen inden for nordisk distancehandel. Det norske gennemsnit højst Nordmændene har dog handlet for flest penge. Samlet set anslås det, at hver enkelt distancehandelsforbruger i Norge købte varer for i gennemsnit DKK i Gennemsnittet for hele lå på DKK De svenske distancehandelsforbrugere lå lavest med et gennemsnit på DKK for året som helhed. Tro på fortsat vækst Interviewene viser desuden, at der er en tro på fortsat vækst for distancehandlen i Nettovæksten er positiv betydeligt flere siger, at de vil øge deres handel frem for at reducere den. Pris og bekvemmelighed tillokkende Prisen er isoleret set den vigtigste årsag til at handle på nettet, men næsten lige så tungt vejer en række motiver, som på forskellig vis er knyttet til, at det er en nem og tilgængelig måde at handle på. Dankort dansk favorit Betalingsformerne varierer fra land til land. I Danmark er Dankortet det foretrukne valg, mens faktura er den vigtigste form i Sverige. Sofistikeret køb på nettet E-handelskøb sker i flere trin. Det mest almindelige er at google. Mange benytter også kataloger, som efter deres opfattelse giver mere information og bedre overblik. Mobil e-handel på fremmarch Det er endnu blot en lille andel af e-handlen, som foretages på mobiltelefonen, men en ud af fem stiller sig positive over for muligheden. Brancheobservatører peger på, at mobiltelefonen vil få stadig større betydning for e-handlen i de nærmeste år. Udbredt udlandshandel Næsten halvdelen af de nordiske borgere, som foretager e-handel, har på et tidspunkt købt varer på udenlandske internetsteder. Handlen er størst fra USA, Storbritannien og Tyskland. Handlen internt i består primært af køb af varer på svenske internetsteder foretaget fra de øvrige nordiske lande. 1 Vurderingen og de tilknyttede beregninger er foretaget af Handelns Utredningsinstitut i Sverige (se bilag 2). 2 Ibid.

5 Posten - Distancehandlen i Kraftig vækst i nordisk distancehandel Den nordiske distancehandel trodsede lavkonjunkturen i Samlet set voksede den godt 17%, hvilket svarer til en samlet omsætning på anslået DKK 63,5 mia. Kraftigst var væksten i Finland, hvor udgangspunktet dog var et lavt niveau. I de tyndt befolkede dele af har distancehandel i lang tid været en vigtig del af handlen. Tidligere var distancehandel synonymt med postordre. Størstedelen af postordremarkedet er i dag flyttet ud på nettet. Der sættes i dag i stadig højere grad lighedstegn mellem distancehandel og e-handel. Internettet er i dag den klart mest gængse måde at bestille på. Godt otte ud af ti nordiske borgere, som foretager distancehandel, svarer, at de oftest handler på denne måde. Finnerne fik væksten til at stige Den nordiske distancehandel oplevede i 2009 en kraftig vækst på godt 17%. Bag disse suveræne tal gemmer sig primært, at Finlands distancehandel voksede med op mod 50%. Allerede i rapporten fra sidste år blev Finland udpeget som et marked med kraftigt vækstpotentiale. Disse forudsigelser er således blevet opfyldt. Betydeligt flere finner købte varer via internettet og per postordre i 2009-undersøgelsen end året før. men danskerne er stadig i top Danskerne fastholder samtidig førerpositionen i den nordiske distancehandel. Næsten fire ud af ti danskere køber varer per distance hver måned. Dette bidrager samtidig væsentligt til, at den danske distancehandels andel af hele detailhandlen er den højeste i. I som helhed er der i 2009 sket en forholdsvis kraftig tilstrømning af nye distancehandelsforbrugere. Denne vækst skete udelukkende inden for netbaseret distancehandel. For et år siden bestilte tre ud af fire oftest på denne måde. I dag er andelen steget til godt otte ud af ti. Derimod faldt andre bestillingsformer svagt. Nordmændene handler for mest pr. år Mens der er flest danskere, som køber varer via distancehandel, er det nordmændene, der i gennemsnit køber for flest penge pr. år. Nordmændene ligger her på en suveræn førsteplads, og det anslås, at hver norsk forbruger i gennemsnit har foretaget distancehandel i 2009 for i alt DKK Det er næsten dobbelt så meget som svenskerne, som købte for DKK Gennemsnittet for alle nordiske distancehandelsforbrugere lå i 2009 på DKK Figur 1: Omsætning for distancehandlen i i 2009 (Samlet distancehandel og procentuel vækst sammenlignet med I parentes er anført den samlede detailhandel samt distancehandlens andel af detailhandlen.) DKK 15,8 mia. + 6,3% (DKK 362 mia. Andel: 4,4%) DKK 17,3 mia. + 14,1% (DKK 330 mia. Andel: 5,2%) Tabel 1: De mest almindelige bestillingsformer foretaget distancehandel inden for det seneste år Når du køber varer via distancehandel, hvordan bestiller du så oftest? 2008) Internet 78% 89% 83% 82% 76% 82% Postordrekatalogernes bestillingsformular 2009) 11% 6% 9% 11% 11% 10% Telefon 7% 3% 6% 6% 9% 6% Andre måder, hvilke? 2% 1% 2% 1% - 2% ( Svarkupon og Tv indgår i Andet) Nordisk distancehandel 2009 Alle beløb opgøres i DKK af hensyn til sammenligneligheden Samlet omsætning: DKK 63,5 mia. Gennemsnitlig vækst: 17,4% Kilde: Svenska HUI, se bilag 2 Tabel 2: Andel 15 år og ældre, som foretager distancehandel Forudsætning: Samtlige 2008) Omtrent hvor tit køber du varer via distancehandel, f.eks. via internettet, postordrekatalog, bestillingskupon, telefon eller tv? Hver måned 22% 37% 25% 8% 21% 23% - Mænd 23% 41% 28% 7% 24% 24% - Kvinder 23% 32% 23% 8% 18% 22% år 36% 47% 35% 4% 27% 31% år 32% 52% 37% 17% 29% 33% år 15% 25% 17% 5% 17% 15% år 5% 8% 9% 2% 4% 6% Totalt hver måned 4,7 mio. nordiske borgere (+6,8%) 2009) I årets løb 64 % 71 % 59% 54 % 57 % 63 % Totalt i årets løb 12,9 mio. nordiske borgere (+7,5%) Har købt varer via distancehandel på et tidspunkt DKK 19,7 mia. + 12,0% (DKK 418 mia. Andel: 4,7%) DKK 10,7 mia. + 49,2% (DKK 268 mia. Andel: 4,0%) 76 % 77 % 70 % 69 % 71 % 74 % Totalt på et tidspunkt 15,1 mio. nordiske borgere (0%) Tabel 3: Gennemsnitligt køb pr. år foretaget distancehandel inden for det seneste år Årligt gennemsnitligt køb DKK DKK DKK DKK DKK 5.157

6 6 Posten - Distancehandlen i 2010 Tabel 4: Prognose for egen distancehandel i 2010 foretaget distancehandel inden for det seneste år (NY) Sammenlignet med sidste år, tror du da, at du kommer til at købe flere eller færre varer per distance i det kommende år eller omtrent lige mange? Mange flere 5% 6% 3% 0% 4% Lidt flere 18% 39% 29% 15% 24% Uændret (hverken flere eller færre) 70% 50% 61% 69% 64% Lidt færre 4% 4% 5% 7% 5% Betydeligt færre 2% 1% 0% 4% 2% I tvivl, ved ikke 1% 1% 2% 5% 2% Tabel 5: Vigtigste årsager til distancehandel foretaget distancehandel inden for det seneste år (NY) Hvilken af følgende er den isoleret set vigtigste årsag til, at du køber varer per distance i stedet for i butikker? Det er billigere 24% 34% 25% 17% 25% Jeg kan handle, når det passer mig 20% 18% 23% 30% 22% Det er nemmere 25% 22% 14% 21% 21% Større eller bedre udbud 19% 13% 23% 18% 18% Det er tidsbesparende 9% 10% 12% 12% 10% I tvivl, ved ikke 3% 2% 4% 2% 3% Tabel 6: De almindeligste varer i distancehandel foretaget distancehandel inden for det sidste år (flere svarmuligheder) Hvilke typer varer har du købt via distancehandel inden for det seneste år? 2008) Tøj/sko 47% 43% 39% 48% 45% 46% Hjemmeelektronik 3 39% 46% 40% 33% 35% 39% Bøger 28% 23% 24% 19% 23% 24% Cd er og/eller film 24% 25% 20% 29% 22% 25% Boligindretning 12% 9% 9% 11% - 9% Sports- og fritidsartikeler 9% 11% 11% 5% 7% 5% Kosmetik, hud- og hårpleje 4% 6% 5% 6% - 4% Autoudstyr 4% 3% 2% 8% - 2% 2009) Gode fremtidsudsigter Det ser lyst ud for nordisk distancehandel. De forbrugere, som allerede køber varer via distancehandel, tror, at de kommer til at handle endnu mere i Mest positivt stiller de danske forbrugere sig. Den nordiske distancehandel klarede skærene under lavkonjunkturen og fortsatte med at vokse i Da de interviewede blev adspurgt om deres planer for 2010, var svarene positive. Hvis man sammenligner de respondenter, der svarer, at de tror, at de kommer til at handle mere, med dem, som tror, at de kommer til at handle mindre, bliver nettotallet positivt, svarende til 21% for som helhed. Mest positive er danskerne. I Danmark vurderer halvdelen, at de vil øge deres distancehandel. På basis af disse svar ser danskerne således ud til at konsolidere deres førerstilling endnu mere. Pris, tid og bekvemmelighed er tillokkende Hvad er så succesopskriften bag distancehandlens meget hurtige udvikling i? De adspurgte blev bedt om at udvælge den isoleret set vigtigste årsag til at købe varer via distancehandel, og resultatet viser med stor tydelighed, at forbrugerne har meget forskellige motiver. Prisen er den væsentligste årsag til at foretage distancehandel. Denne årsag fremhæves af en ud af fire adspurgte. Men samlet set fremhæver 53 % af de adspurgte forhold, som på forskellig vis er knyttet til bekvemmelighed (tidsbesparelse, køb, når det passer bedst, og nemmere forhold). Den tredje hovedårsag drejer sig om muligheden for at få et større eller bedre udbud. Dette punkt påpeges af knapt to ud af ti. Det er også interessant at observere forskellene fra land til land. Der er f.eks. procentvis flest danskere, som angiver, at de handler på internettet, fordi det er billigere i forhold til deres nordiske naboer. Tøj og hjemmeelektronik stabilt i toppen Det fremgår af rapporten fra sidste år, at tøj og hjemmeelektronik er de nordiske borgeres foretrukne varegrupper, når de køber varer via distancehandel. Dette billede forstærkes af de nye resultater. For svenskere, nordmænd og finner er tøj den varegruppe, de allerhelst køber gennem distancehandel. I Danmark ligger hjemmeelektronik lidt foran tøj. Cd er og film er andre eksempler på vigtige kategorier inden for distancehandel, som virker tillokkende for mange. Blandt de resterende kategorier kan nævnes, at kun fyra % køber mad. Dagligvarehandlen afventer stadig sit afgørende gennembrud på nettet. Mad 4% 5% 3% 3% - 4% Aviser eller magasiner 2% 2% 1% 4% - 2% 3 Som hjemmeelektronik medregnes også computere, computertilbehør og computerspil

7 Posten - Distancehandlen i Betalings- og kreditkort samt faktura er de foretrukne betalingsformer Nordiske borgere betaler for deres køb af varer via distancehandel på en lang række forskellige måder. Den mest populære form er betalings- og kreditkort. Danskerne bidrager i stor udstrækning til denne betalingsform, eftersom Dankortet har en meget stor udbredelse i Danmark. Betalingsformer og betalingssikkerhed er områder, som har central betydning for moderne distancehandel. Det at kunne tilbyde alternative betalingsformer er en vigtig del af arbejdet med at skabe tryghed i købeprocessen og give kunderne et attraktivt alternativ. Derfor blev kunderne adspurgt, hvilken betalingsform de foretrækker. Det viser sig, at præferencerne er forholdsvis forskellige fra land til land i. Svenskerne vil helst have faktura, mens danskerne helt klart foretrækker betaling med betalings- eller kreditkort. Dette resultat skyldes i stor udstrækning udbredelsen af Dankortet i Danmark. I Norge er der en forholdsvis ligelig fordeling mellem betaling med faktura og betalings- og kreditkort. Derimod vil finnerne helst betale med bankoverførsel. Disse resultater viser tydeligt, hvor vigtigt det er at kunne tilbyde alternative betalingsformer til aktører, som opererer i som helhed. Stort potentiale i korte leveringstider Et andet centralt tema i den aktuelle distancehandel er leveringen. Stadig kortere leveringstider er gået hen og blevet et vigtigt kriterium for at kunne konkurrere på et mere og mere modent marked med et stigende antal aktører. Derfor er det meget relevant at spørge, hvor kort en leveringstid kunderne forventer. Selv om man måske kunne forvente det modsatte, viser resultatet, at nordiske borgere accepterer, at leveringen tager flere dage. Så mange som seks ud af ti respondenter angiver, at de kan acceptere en leveringstid på syv dage eller derover. Der er således et stort potentiale i at kunne overgå kundernes forventninger ved at tilbyde kortere leveringstider. Efterspørgsel efter enklere bestilling og mere information De interviewede er også blevet bedt om at give råd til e-handelsvirksomheder om, hvilke tiltag der kan gøre e-handlen mere attraktiv. Primært to områder markerer sig i denne forbindelse. Det vigtigste område er, at det skal være nemmere at bestille. Det fremhæver en ud af tre respondenter. Det næst vigtigste område er informationer og billeder på e-handelssteder, og her forventer de adspurgte sig mere af e-handelsvirksomhederne. Mindre betydning tillægges lavere priser, hvordan varen leveres, og at det skal være lettere at returnere varen. Det samme gælder en mere sikker betaling. Resultatet lægger op til den konklusion, at de e-handelsvirksomheder, som vil få succes hos de nordiske kunder, er dem, som fokuserer på løbende forbedring af funktionaliteten og informationerne på deres internetsteder. Tabel 7: Foretrukne betalingsformer foretaget distancehandel inden for det sidste år (NY) Hvilken af følgende muligheder vil du helst benytte, når du skal betale for en vare, som du har købt per distance? Faktura 41% 8% 30% 32% 30% Med betalings-/ kreditkort (f.eks. Dankort eller VISA) 24% 66% 33% 13% 32% Bankoverførsel 22% 22% 20% 37% 25% Efterkrav 11% 4% 16% 17% 12% Afbetalingsordning 1% 0% 0% 3% 1% Andet, hvilket? 0% 0% 1% 0% 0% I tvivl, ved ikke 1% 1% 1% 0% 1% Tabel 8: Forventninger til leveringstid foretaget distancehandel inden for det seneste år (NY) Når du bestiller en vare per distance, hvad er da dine forventninger til leveringstid, dvs. hvor mange dage må det maksimalt tage at få varen? En dag 1% 1% 0% 0% 1% To dage 5% 9% 2% 4% 5% Tre dage 14% 18% 7% 4% 11% Fire dage 7% 10% 7% 2% 7% Fem dage 13% 9% 8% 4% 9% Seks dage 1% 1% 1% 3% 1% Syv dage 36% 30% 39% 45% 37% Otte dage eller længere 18% 16% 29% 33% 23% I tvivl, ved ikke 5% 5% 6% 4% 5% Tabel 9: Råd til e-handelsvirksomheder foretaget distancehandel inden for det sidste år (NY) Hvilke råd vil du give til e-handelsvirksomheder, hvis de skal gøre det mere attraktivt for dig at handle via internettet? At det skal være 38% 30% 26% 28% 32% nemmere at bestille At der skal være flere/ bedre/tydeligere informationer/billeder At der skal være sikrere betaling At det skal være muligt at vælge, hvordan man vil have varen leveret/ At det skal være nemmere at returnere varen At priserne skal være lavere At leveringstiderne skal være kortere 28% 28% 30% 22% 27% 15% 14% 13% 5% 12% 7% 13% 8% 12% 10% 9% 7% 9% 18% 10% 13% 8% 10% 9% 10% Andet, hvilket? 11% 12% 11% 10% 11% I tvivl, ved ikke 38% 31% 44% 31% 36%

8 8 Posten - Distancehandlen i 2010 Tabel 10: Trin før køb af varer på internettet foretaget e-handel inden for det seneste år 2008) Hvis du skal købe en vare via internettet, hvor ofte sker det så, at du først (Svar: Altid + Meget ofte + Forholdsvis ofte) a) benytter en søgemaskine, f.eks. Google (NY) 2009) 65% 81% 69% 70% - 70% Mange trin i e-købet Køb af varer på nettet er en sofistikeret proces, som foregår i flere trin, og som betyder, at der er behov for forskellige former for informationssøgning. Det mest almindelige er at bruge en søgemaskine, men mange anvender også internetsteder med prissammenligninger eller kataloger, så de ved, at det er det rigtige køb, de gør, og så det er lettere for dem. b) skaffer dig et overblik ved at kigge på priser på internetsteder med prissammenligninger? c) kigger på varen i et katalog eller tilsvarende? d) læser andre forbrugeres vurdering på et internetsted? e) bruger sociale medier (bloggs, communities, fora, internetsteder med video og fotografier?) (NY) 54% 67% 45% 48% 53% 54% 41% 39% 53% 64% 41% 45% 48% 43% 49% 39% 38% 48% 18% 15% 24% 35% - 22% Vi ved allerede, at indkøbsprocessen på nettet er sofistikeret og foregår i flere trin. Mange bruger internetsteder med prissammenligninger, så de ved, at det er det rigtige køb, de gør, ligesom de læser andre forbrugeres bedømmelser på nettet. Nyt i år er, at der også stilles spørgsmål om googling og sociale medier. Det viser sig, at omkring syv ud af ti respondenter bruger en form for søgemaskine, eksempelvis Google, når de skal finde interessante e-handelsvirksomheder. Det gør denne form for informationssøgning til den allermest almindelige fremgangsmåde, før man køber på nettet. Brugen af søgemaskiner er mest udbredt i Danmark, hvor otte ud af ti personer går ind på Google før købet. f) kigger på varen og/ eller prøver varen i en almindelig butik? 19% 26% 13% 14% 16% 18% Tabel 11: Vigtigste fordele ved at bruge kataloger ved internetkøb Forudsætning: Bruger kataloger ved internetkøb (flere svarmuligheder) 2008) Hvad er de største fordele ved at bruge et katalog i forbindelse med med, at du handler via internettet? Bedre overblik/nemmere at bladre i kataloget end på internettet Kan læse kataloget, hvor jeg vil 2009) 37% 34% 34% 25% 39% 33% 17% 13% 13% 28% 21% 18% Mere information 12% 17% 23% 21% 19% 17% Flere og bedre billeder 15% 16% 19% 12% 19% 15% Kan søge informationer i ro og mag 14% 9% 16% 16% 19% 14% Nemt at have med sig 5% 6% 9% 8% 6% 7% Kan gøre notater i kataloget 5% 4% 2% 5% 7% 4% Danskerne mest aktive Godt halvdelen af de nordiske borgere, som benytter sig af e-handel, bruger også internetsteder med prissammenligninger. I Danmark anvender to ud af tre denne informationskilde. Resultatet understreger de tidligere præsenterede konklusioner. De danske distancehandels- og e-handelsforbrugere kommer oftest tilbage, når det drejer sig om indkøb af varer per distance. Deres høje aktivitetsniveau før selve købet kan således fortolkes på den måde, at de er mere modne end deres naboer, når det drejer sig om at foretage e-handel. Sociale medier indtager også en stadig vigtigere rolle inden for e-handel. Godt to ud af ti gør brug af dem, før de køber. Dette er mest udbredt i Finland, hvor godt hver tredje benytter sig af sociale medier, før de køber. Kataloger spiller stadig en vigtig rolle Kataloger spillede en central rolle i den traditionelle distancehandel. Udbuddet blev eksponeret i katalogerne, og det var også her, man bestilte på svarkuponerne. Kataloger spiller stadig en vigtig rolle i moderne distancehandel. Næsten halvdelen af de adspurgte benytter sig desuden af kataloger som en støtte, når de køber på nettet. Dette er mest almindeligt i Finland. Katalogerne har mange fordele, vurderer de interviewede. De giver bedre overblik, de indeholder flere informationer, og de giver en mulighed for at søge information, når det er bekvemt. I tvivl, ved ikke 26% 28% 20% 4% 19% 21%

9 Posten - Distancehandlen i Mobil e-handel i starthullerne Indtil videre har kun yderst få e-handelsforbrugere benyttet sig af mobiltelefonen til e-handel. Alligevel vurderer mange brancheobservatører, at det er et område, som inden for få år vil spille en vigtig rolle for e-handlen. Hver femte forbruger kan allerede i dag forestille sig, at de vil bruge mobiltelefonen til at købe varer på nettet. For nogle år siden var e-handel via mobiltelefonen stadig noget, der hørte en fjern fremtid til. Meget få af de adspurgte, blot 3%, har købt varer via mobiltelefonen, men stadig flere angiver dog, at de vil være interesserede i det i fremtiden. Efterhånden som en ny generation af mobiltelefoner kommer på markedet, de såkaldte smartphones, sker der en hastig udvikling på området. Stadig flere e-handelsvirksomheder i tilpasser derfor deres internetsteder efter mobiltelefonerne. Flere aktører udvikler desuden separate applikationer, som er tilpasset efter de nye telefoner. Velunderrettede brancheobservatører vurderer, at denne udvikling vil fortsætte og yderligere forstærkes i de nærmeste år. En af disse observatører 4 hævder, at mobiltelefonen i 2020 vil være vores primære adgangskanal til internettet. Finnerne mest positive over for mobil e-handel En ud af fem nordiske borgere, som foretager e-handel, forholder sig positivt til allerede i dag at foretage e-handel over mobiltelefonen. Mest positive er finnerne, idet hver tredje kan forestille sig at gøre det. En mulig forklaring kan være den påvirkning, som den finske mobiltelefonproducenten Nokia har på befolkningens indstilling til udviklingen på mobiltelefoniområdet. Vanen med at handle på computeren virker begrænsende De respondenter, som ikke kan forestille sig at foretage e-handel via mobiltelefonen, er blevet adspurgt, hvad årsagen hertil er. Den mest almindelige årsag er, at det anses for at være nemmere at købe varer via computeren. Dette svar har også sammenhæng med, at mange vurderer, at mobiltelefonens skærm er for lille. Godt en ud af ti vurderer, at sikkerheden er for dårlig. Der kan drages en række konklusioner på basis af svarene. En konklusion er, at mobil e-handel handler om, hvad man er vant til, og om, at den nødvendige teknik endnu ikke er tilstrækkeligt udbredt. Men det kan i lige så stor en udstrækning dreje sig om, at e-handelsvirksomhederne skal foretage de nødvendige tilpasninger af internetsteder og betalingsløsninger, for at det kan blive både sikkert og attraktivt at købe varer via mobiltelefonen. 4 Errol Denger, IBM (E-handelstrender no 10/ ). Tabel 12: Andel, som har foretaget e-handel via mobiltelefonen foretaget e-handel inden for det seneste år Har du i løbet af de seneste 12 måneder benyttet mobiltelefonen til at købe varer via internettet? Ja 2% 4% 4% 3% 3% Nej 97% 96% 96% 97% 97% Ved ikke 1% Tabel 13: Andel, som kunne forestille sig at foretage e-handel via mobiltelefonen foretaget e-handel inden for det seneste år, men ikke via mobiltelefonen Kunne du forestille dig at benytte mobiltelefonen til at købe varer via internettet? Ja 19% 20% 13% 32% 21% Nej 77% 78% 82% 68% 76% Ved ikke 4% 1% 5% 0% 3% Tabel 14: Årsager til, at man ikke foretager e-handel med mobiltelefonen foretaget e-handel inden for det seneste år, men ikke via mobiltelefonen Hvad er det, der gør, at du ikke kan forestille dig at købe varer via internettet via din mobiltelefon? Nemmere at handle via computeren 30% 34% 42% 38 35% For lille skærm 19% 17% 30% 20% 21% Ved ikke, hvordan man gør 10% 15% 6% 12% 11% For dårlig sikkerhed 17% 8% 7% 10% 12% For lav/dårlig opkoblingshastighed Har ikke adgang til internettet via min mobiltelefon 6% 3% 10% 23% 10% 8% 14% 5% 11% 9% Dyrt/Høj pris 4% 3% 15% 0% 4% Vidste ikke, at man kan kunne gøre det Mobilabonnementet tilhører min arbejdsgiver Virksomhederne tilbyder ikke muligheden for at benytte mobiltelefonen ved internetkøb 3% 2% 2% 6% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 2% 1% 3% 3 2% Intet behov - 9% 1% 0% 2% Andet 10% 3% 13% 8% 9% I tvivl, ved ikke 7% 8% 10% 4% 7%

10 10 Posten - Distancehandlen i 2010 Tabel 15: Andel, som har foretaget distancehandel fra udlandet foretaget e-handel inden for det seneste år (Andel, som i det hele taget har foretaget distancehandel, angives i parentes) Omtrent hvor tit køber du varer via internettet fra udlandet? En gang om måneden eller oftere Har på et tidspunkt foretaget e-handel i udlandet 3% (22%) 40% (76%) 10% (37%) 59% (77%) 12% (25%) 60% (70%) 2% (8%) 51% (69%) 2008) 6% (23%) 48% (68%) (Udenlandske internetsteder er ved interviewene defineret som internetsteder på andre sprog end deres modersmål, og når det vides, at den virksomhed, der købes hos, ligger uden for landets grænser.) Tabel 16: De lande, der hyppigst købes fra foretaget e-handel fra udlandet inden for det seneste år (flere svarmuligheder) Fra hvilke lande har du købt varer via internettet fra udlandet? 5 USA 66% 48% 48% 43% 54% Storbritannien 46% 66% 47% 38% 49% Tyskland 34% 40% 11% 36% 31% Sverige - 19% 15% 31% 14% Danmark 8% - 18% 1% 7% Kina 8% 5% 4% 7% 6% Holland 2% 4% 3% 18% 6% Øvrige Asien 9% 3% 6% 0% 5% Frankrig 4% 8% 7% 1% 5% Øvrige Europa 4% 6% 3% 5% 4% Norge 2% 5% - 0% 2% Spanien 1% 2% 1% - 1% Finland 1% 0% 0% - 0% Tabel 17: De almindeligste varer, som købes fra udlandet Forudsætning: Foretaget e-handel fra udlandet inden for det seneste år (flere svarmuligheder) Hvilke slags varer har du købt via distancehandel inden for det seneste år? Hjemmeelektronik 28% 32% 33% 35% 31% Tøj 27% 31% 36% 34% 31% Cd er og film 12% 22% 28% 20% 19% 2009) 6% (23%) 48% (74%) Udbredt køb af varer fra udlandet En vigtig del af nordisk e-handel er baseret på handel fra udlandet. Danskere og nordmænd er dem, der oftest køber varer fra udenlandske internetsteder. Svenskerne gør det i mindst udstrækning. Som tidligere beskrevet er en af e-handlens store fordele, at den giver adgang til et ubegrænset udbud, uanset hvor forbrugeren bor. Det er også en væsentlig del af forklaringen på den forholdsvis omfattende handel også fra udenlandske sites. Hver tiende dansker eller nordmand, som bestiller varer på nettet, køber varer hver måned fra en virksomhed, som ligger uden for deres eget lands grænser. Seks ud af ti har gjort det på et eller andet tidspunkt. Andelene er lavere i Sverige og Finland, primært i Sverige. Her svarer godt fire ud af ti, som foretager e-handel, at de på et eller andet tidspunkt har købt varer fra udenlandske internetsteder. Blandt finnerne er det halvdelen, som på et eller andet tidspunkt har købt varer uden for landets grænser. USA, Storbritannien og Tyskland i top De lande, i hvilke nordiske borgere oftest foretager handel, er USA, Storbritannien og Tyskland. Svenskere, nordmænd og finner køber oftest varer fra USA, mens danskernes primære marked er Storbritannien. Også den intranordiske handel er forholdsvis udbredt, især hos svenske e-handelsvirksomheder. Hver tredje finne, som foretager e-handel i udlandet, har købt varer fra Sverige, og det samme gælder 19% af danskerne og 15% af nordmændene. Den resterende intranordiske e-handel omfatter især nordmænd, som har købt varer på danske internetsteder. Det har næsten to ud af ti nordmænd gjort. Næsten to ud af ti nordmand, som foretager e-handel fra udlandet, har gjort det. Især tøj og hjemmeelektronik købes Helt på linje med den indenlandske e-handel er det tøj og hjemmeelektronik, som er de foretrukne varer, der købes fra udlandet. Herefter følger cd er og film. Her gør især de norske forbrugere sig bemærket. Næsten en ud af tre nordmænd, som har købt varer i udlandet, har købt cd er og/eller film. Nordmændene er desuden stærkt overrepræsenterede, når det drejer sig om køb af kosmetik, mens det for finnernes vedkommende primært drejer sig om autoudstyr. Bøger 16% 19% 26% 19% 19% Sports- og fritidsartikler 14% 10% 10% 8% 11% Andet 13% 9% 9% 5% 10% Autoudstyr 7% 4% 9% 18% 9% Kosmetik, hud- og hårpleje 3% 6% 18% 2% 6% 5 For begrænset grundlag i Finland i 2008, hvorfor opgørelse ikke er mulig

11 Posten - Distancehandlen i Prisen tillokkende ved udlandskøb Den allervigtigste årsag til at købe varer fra udlandet er, at det er billigere. Over halvdelen af de nordiske e-handelsforbrugere, der køber varer i udlandet, fremhæver denne årsag. Den primære årsag til ikke at købe varer i udlandet er, at det ikke er aktuelt. Den uden sammenligning vigtigste anledning til at købe varer fra udlandet er lavere pris. Dette er særligt markant hos nordmænd og danskere. Seks ud af ti danskere peger på prisen som en årsag til at foretage e-handel uden for landets grænser. I Norge er andelen endnu højere: 65%. I Sverige er andelen forholdsvis lavere end i de to nabolande. En mulig årsag til denne forskel kan være, at den svenske krone var forholdsvis svag i størstedelen af Svenskerne forekommer at være ret overrepræsenterede blandt de respondenter, der søger til udlandet for at finde et større og bedre udbud. De åbne grænser en af bevæggrundene til e-handel Det er interessant at bemærke, at der er en gruppe, som køber varer helt uden at tænke på nationale grænser. De søger den laveste pris, uanset hvilket marked varerne befinder sig på. Denne gruppe udgør 8% af de respondenter, som køber varer fra udlandet. Gruppen repræsenterer, hvad der nogle gange beskrives som selve essensen i distancehandel - at få adgang til hele verdens udbud hjemmefra. Et andet interessant resultat er, at finnerne er overrepræsenterede blandt de respondenter, som mener, at det er nemmere at foretage prissammenligninger, når der er tale om køb fra udlandet. Dette kan fortolkes sådan, at det indenlandske marked stadig kan udvikles, når det drejer sig om at gøre prisog produktsammenligninger mere tydelige og gennemsigtige. Sproget kun et begrænset problem Sprogbarrierer fremhæves nogle gange som en hindring for e-handel. Blandt de e-handelsforbrugere, som ikke køber varer fra udlandet, er der dog kun få, som fremhæver denne årsag. Kun 4% angiver, at sprogvanskeligheder betyder, at de ikke køber varer fra udlandet på nettet. Derimod afstår en ud af ti fra at foretage e-handel fra udlandet, fordi de vurderer, at der er for stor risiko for at blive snydt. Især finner angiver dette som en årsag, og en forklaring kan være, at de finske e-handelsforbrugere generelt har en lavere modningsgrad. Tabel 18: Årsager til at foretage e-handel fra udlandet foretaget e-handel fra udlandet inden for det seneste år (flere svarmuligheder) Hvorfor vælger du at købe varer via internettet fra udlandet? Billigere end eget lands internetsteder Hvis det, jeg leder efter, ikke findes på mit eget lands internetsteder 47% 61% 65% 46% 53% 33% 32% 27% 37% 33% Større eller bedre udbud 36% 28% 32% 28% 32% Det er tidsbesparende 4% 2% 1% 2% 3% Jeg handler der, hvor det er billigst Nemmere at sammenligne priser 5% 5% 1% 21% 8% - 1% - 11% 3% Det er nemmere 2% 5% 0% 1% 2% Jeg kan handle, når det passer mig Synes, det er spændende 0% 3% 0% 2% 1% 0% 2% 3% - 1% Andet, hvad? 5% 5% 3% - 4% I tvivl, ved ikke 0% 0% 2% - 0% Tabel 19: Årsager til ikke at foretage e-handel fra udlandet foretaget e-handel inden for det seneste år, men ikke fra udlandet (flere svarmuligheder) Hvorfor køber du ikke varer fra udlandet? Ikke aktuelt/ikke behov 46% 38% 37% 39% 41% Betalingssikkerheden 10% 12% 16% 39% 18% Det, jeg har brug for, findes på mit eget lands internetsteder Risikoen for at blive snydt er stor Jeg stoler ikke på, at varerne kommer frem Moms og told gør det besværligt 15% 16% 18% 10% 15% 8% 8% 5% 19% 10% 5% 9% 6% 14% 8% 4% 6% 7% 2% 5% Anden årsag 8% 3% 6% 3% 5% Det er besværligt med et andet sprog 5% 6% 2% 2% 4% Priserne er højere 3% 1% 1% 0% 2% I tvivl, ved ikke 8% 8% 14% 2% 8%

12 12 Posten - Distancehandlen i 2010 Bilag 1 Spørgeformular 1. Når du køber varer via distancehandel, hvordan bestiller du så oftest? 2. Omtrent hvor tit køber du varer via distancehandel, f.eks. via internettet, postordrekatalog, bestillingskupon, telefon eller tv? 3. Sammenlignet med sidste år, tror du da, at du kommer til at købe flere eller færre varer per distance i det kommende år eller omtrent lige mange? 4. Hvilken af følgende er den isoleret set vigtigste årsag til, at du køber varer per distance i stedet for i butikker? 5. Hvilke typer varer har du købt via distancehandel inden for det seneste år? 6. Hvilken af følgende muligheder vil du helst benytte, når du skal betale for en vare, som du har købt per distance? 7. Når du bestiller en vare per distance, hvad er da dine forventninger til leveringstid, dvs. hvor mange dage må det maksimalt tage at få varen? 8. Hvilke råd vil du give til e-handelsvirksomheder, hvis de skal gøre det mere attraktivt for dig at handle via internettet? 9. Hvis du skal købe en vare via internettet, hvor ofte sker det så, at du først a. benytter en søgemaskine som f.eks. Google? b. skaffer dig et overblik ved at kigge på priser på internetsteder med prissammenligninger? c. læser andre forbrugeres vurdering på et internetsted? d. kigger på varen i et katalog eller tilsvarende? e. kigger på varen og/eller prøver varen i en almindelig butik? f. bruger sociale medier (blogs, communities, fora, internetsteder med video og fotografier?) 10. Hvad er de største fordele ved at bruge et katalog i forbindelse med, at du handler via internettet? 11. Har du i løbet af de seneste 12 måneder benyttet mobiltelefonen til at købe varer via internettet? 12. Kunne du forestille dig at benytte mobiltelefonen til at købe varer via internettet? 13. Hvad er det, der gør, at du ikke kan forestille dig at købe varer via internettet via din mobiltelefon? 14. Omtrent hvor tit køber du varer via internettet fra udlandet? (Udenlandske internetsteder defineres ved interviewene som internetsteder på andre sprog end dansk, og/eller hvor det vides, at den virksomhed, du handler hos, ligger uden for Danmarks grænser.) 15. Fra hvilke lande har du købt varer via internettet fra udlandet? 16. Hvorfor vælger du at købe varer via internettet fra udlandet? 17. Hvorfor køber du ikke varer fra udlandet?

13 Posten - Distancehandlen i Bilag 2 Beregningsmetode, markedsstørrelse m.m. Forudsætninger: 64% af alle svenskere over 15 år foretog distancehandel i løbet af Det svarer til fem millioner svenskere. 7 Den svenske detailhandel omsatte i alt for DKK 418 mia. i Af den samlede omsætning stod distancehandlen for DKK 19.7 mia. 9, svarende til 4,7%. Disse fakta er udgangspunkt for beregningen af den samlede markedsstørrrelse i hvert land (idet det antages, at distancehandlen repræsenterer 4,7% af den samlede detailhandel i hvert land, multipliceret med den andel, som foretager distancehandel, og herefter divideret med den andel, som foretager distancehandel i Sverige - med henblik på at udregne en faktor, der tager højde for, om der er flere eller færre borgere, som foretager distancehandel end i Sverige.) Det giver følgende udregning. Bemærk, at resultaterne er afrundede: EUR 1 = DKK 746 (middelkurs: 09) Sverige Norge Danmark Finland Samlet detailhandel 2009 (DKK) DKK 418 mia. DKK 362 mia. DKK 330 mia. DKK 268 mia. Andel af befolkningen, som handler via distance 64% 59% 71% 54% Distancehandlens andel af den samlede detailhandel 4,7% (59/64 x 4,7) = 4,4% (71/64 x 4,7) = 5,2% (54/64 x 4,7) = 4,0% Samlet distancehandel 2009 (DKK) 19,7 mia. (362 x 0,044) = 15,8 mia. (330 x 0,052) = 17,3 mia. (268 x 0,04) = 10,7 mia. Antal personer 15 år+ (2009) 10 7,8 mio. 4,0 mio. 4,5 mio. 4,5 mio. Antal personer 15 år+ (2009), som foretager distancehandel (7,8 mio. x 0,64) = 5,0 mio. (4,0 mio. x 0,59) = 2,3 mio. (4,5 mio. x 0,71) = 3,2 mio. (4,5 mio. x 0,54) = 2,4 mio. Årligt gennemsnitligt køb 2009 (DKK) 11 DKK DKK DKK DKK Samlet nordisk distancehandel 2009 (DKK) DKK 64 mia. Om sammenligninger med sidste års rapport I 2009 gennemførte Svenska Statistiska Centralbyrån en reviderende opdatering af den svenske detailhandelsstatistik for Som en følge heraf kan omsætningstallene i absolutte tal på nordisk plan fra sidste års rapport ikke sammenlignes med dette års tal. Derimod er den procentuelle udvikling korrekt. Årsagerne til den reviderende opdatering har bl.a. været en omstrukturering af apotekernes handel, hvilket har medført, at detailhandlens samlede omsætning for 2008 er faldet. 6 Distancehandlen i Svenska Statistiska Centralbyrån. 8 Handelns Utredningsinstitut i Sverige. 9 Ibid. 10 De statistiske myndigheder i hvert land. 11 Samlet distancehandel/antal, som foretager distancehandel.

14

15 Posten - Distancehandlen i Distancehandlen i 2010

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING WWW.DIBS.DK DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING 50% NÅR DE HANDLER PÅ NETTET AF ALLE NORDISKE FORBRUGERE VIL GEMME DERES KORTINFORMATION 423 000 NYE FORBRUGERE

Læs mere

E-handel i Norden 2015

E-handel i Norden 2015 E-handel i Norden 2015 Indhold Om rapporten...2 Norden, et førende e-handelsmarked...3 Tilgængelighed og valgfrihed stadig vigtigere... 4 Norden... 6 E-handel for godt DKK 114 mia...6 Det handler vi: Tøj

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Nordboerne planlægger at købe julegaver på nettet for 16,1 mia. kr. i år RESUMÉ Julehandlen i Norden er kommet godt i gang.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

E-handel i Norden 2014

E-handel i Norden 2014 E-handel i Norden 2014 Indhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nu mødes kanalerne 4 5 Norden 6 17 Case: Sådan lykkedes det for Panduro med nordisk e-handel 6 7 Næsten hver

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS e-handelsindex DANMARK 21 2 Baggrund DIBS Payment Services, Nordens største udbyder af internetbetalingsløsninger, har siden 27 analyseret e-handlen i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

E-handel i Norden 2016

E-handel i Norden 2016 E-handel i Norden 2016 Indhold Forord: Leveringen - en vigtig del af e-handelsoplevelsen... 3 Oversigt: Nordisk e-handel kort fortalt...4 Udblik: Med logistikken som konkurrencefordel...6 Nordisk e-handel

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Kvartalstema i e-handelsanalysen Returvarer 5-11 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 12-19

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Bilag. Talgrundlag. Komplette tabeller til «Den gode kunderejse» E-handelsrapporten 2014

Bilag. Talgrundlag. Komplette tabeller til «Den gode kunderejse» E-handelsrapporten 2014 Bilag Talgrundlag Komplette tabeller til «Den gode kunderejse» FIGUR 1: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig ved valg af netbutik Tryghed 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73% 70% God

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere