Resumé. Kompetencer. Jeg har i alle opgaver og projekter haft ansvaret overfor bestyrelse og direktion. Mine opgaver har primært været:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Kompetencer. Jeg har i alle opgaver og projekter haft ansvaret overfor bestyrelse og direktion. Mine opgaver har primært været:"

Transkript

1 Resumé Jeg er en erfaren og udviklingsorienteret leder med stærke kompetencer indenfor administration, forandringsledelse, procesforenklinger og sammenhænge mellem it systemer og brugere. Jeg formår at få en gruppe til at fungere og trives. Jeg trives med mange bolde i luften og er god til at holde fokus på de enkelte opgaver. Jeg er meget bevidst om, at en leders fornemmeste opgave udover at levere resultater er at udvikle potentialet i den enkelte medarbejder såvel som i gruppen som helhed. Kompetencer Personale Jeg har 14 års erfaring med direkte personaleledelse for mellem 14 og 32 medarbejdere. Det er vigtigt for mig, at det er teamet, der præsterer, da det ganske enkelt giver både flere og bedre resultater. Samtidig skal man som leder huske at ære den, der æres bør. Det giver den enkelte medarbejder lyst til at præstere og søge mod højere mål. Alle vokser af at blive set positivt på. Jeg har det fint med selv at tage ansvaret for fejl eller fiaskoer. Sådan er det at have ledelsesansvar. Medarbejdere skal opfordres til at tage ansvar for opgaver/løsninger, men der skal også være en kultur, hvor det er legalt at udfordre hinandens løsninger, og at det opfattes som noget positivt, der bidrager til udvikling og bedre løsninger. Jeg har stor erfaring med krisestyring og nyetablering af enheder, store som små. Strategi Jeg har erfaring med at sætte strategiske mål på såvel kort som langt sigt, ligesom analyse af muligheder og opmærksomhedspunkter i regelforandringer. Først og fremmest for at varetage medlemmernes tarv, men også for at vi som virksomhed/forening kan handle på muligheder og trusler. Som ansvarlig for de centrale it systemer var det ligeledes min opgave at forsøge at forudse kommende tendenser og udviklingsbehov. Projekter/opgaver Jeg har gennem de sidste 8 år haft ansvaret for ganske mange store opgaver og projekter. Det gælder alt lige fra fusion af afdelinger og fysiske flytninger over ny- eller reetablering af afdelinger/enheder til implementering af nye basissystemer. Samtidig havde jeg ansvaret for, at de forskellige projekter blev realiseret. En væsentlig del af opgaverne lå indenfor: Harmonisering, effektivisering og forenkling af processer. Samspillet mellem it, medarbejdere og brugere Egentlige it udviklingsprojekter Flytninger, fusioner Bedre samarbejde mellem forskellige grupper i forhold de samlede resultater. Jeg har i alle opgaver og projekter haft ansvaret overfor bestyrelse og direktion. Mine opgaver har primært været: Rammer og økonomi Vedligeholdelse og opfølgning på projektplaner, opgaver og udviklingstiltag Møder med styregrupper og interessenter Udfordring af og sparring med projektdeltagere/opgaveansvarlige Afrapportering 1

2 Som ansvarlig for opgaver, der skal udføres på op til 26 lokaliteter i hele Danmark, der har forskellige daglige ledelser, har en af mine væsentligst opgaver været at skabe samling om og forståelse for måden opgaverne skulle udføres på. Det uanset, om det var en central beslutning, eller der var mulighed for at påvirke en beslutning. Jeg har derfor stor erfaring med mødeledelse og arbejde med netværk. Kommunikation En væsentlig del af mit arbejde har været kommunikation på forskellige niveauer. Først og fremmest var jeg ansvarlig for den samlede kommunikation og formidling til medlemmerne. Det var i form af arbejdsgange, pjecer, standardbreve og vejledningsmateriale. Det er selvfølgelig vigtigt, at oplysningerne er rigtige. Jeg opfatter det dog som mindst lige så vigtigt, at modtageren har mulighed for at forstå det, vi skriver. Det var på det sidste, jeg lagde mit hovedfokus. Jeg har også været ansvarlig for medlemsblade i mere end 8 år. Opgaven omfattede planlægning, indhold og layout. Jeg skrev ofte selv artikler til disse. Sidst, men ikke mindst, var jeg ansvarlig for intranet og internet i forhold til indhold. Økonomi Gennem de sidste 13 år har jeg været ansvarlig for drifts- og udviklingsbudgetter på op til 35 mio. Derudover var jeg ansvarlig for de godt 5 mia., vi udbetalte på vegne af den danske stat. Jeg er således godt kendt med: Budgetlægning Budgetopfølgning Regnskabsbehandling Regnskabsaflæggelse til bestyrelser og generalforsamlinger. Porteføljepleje Refusionsregnskaber Arbejdsmarkedspolitik Jeg var ansvarlig for hele HK/Danmarks forvaltning af den samlede lovgivning inden for arbejdsløshedskassens område, herunder medlemskab. Det kan deles op i følgende delelementer: Forberedelse af lovgivning Beskæftigelsesministeriets ydelsesudvalg. Udmøntning af lovgivning Fortolkning af vedtægter, love, bekendtgørelser og vejledninger Medarbejderuddannelse, herunder udvikling af et egentligt program. Tilretning af it systemer Behandling af klager Dokumentation overfor myndigheder og revisorer og Pensionsstyrelsens benchmarking af a-kasser Politik Gennem de seneste 13 år har jeg været en del af den politiske beslutningsproces på forskellige niveauer. Det har været: Udarbejdelse af politiske beslutningsgrundlag i form af beregninger, notater, indstillinger og businesscases. 2

3 Personligt netværk/lobbyarbejde Politiske udvalg (integrationsråd, uddannelsesudvalg og samarbejdsudvalg med LO, DA og Kolding kommune) Bestyrelser (IBC Kolding, Udvikling og Vækst ApS, HK Kolding og DSI Lunderskovhallen) Udvikling og afvikling af kampagner It Jeg var ansvarlig for vedligehold og udvikling af de centrale medlems- og a-kassesystemer. Det gælder såvel lovmedholdelighed som kvalitet. Det er mit primære fokus, at systemer er logiske og indrettes efter brugerne. Jeg er erfaren bruger af Microsoft Office pakken. Derudover har jeg erfaring med Webpublisher og Lotus Notes. Sprog Dansk Forstår engelsk og tysk Har eksempelvis tolket på engelsk mellem rumænsk og dansk. Uddannelse Grunduddannelse klasse afgangseksamen fra Vester Vamdrup Skole EFG - Handel og kontor på Kolding Købmandsskole (nu IBC Kolding) Merkantil erhvervsuddannelse Handel en gros hos Lumbye Industri, Kolding Efteruddannelse 2012 Projektledelse Prince2 Foundation og Practitioner Forandringsledelse 2004 Statslige overenskomster Grundkursus 2004 Statslige overenskomster - Viderekommende 2004 A-kasse orientering 2001 Pressehåndtering (Direktør Helge Lorenzen, TV Syd) 2001 Systematisk hvervning og fastholdelse HK s grunduddannelse for ledere med personaleansvar Situationsbestemt ledelse Personaleadministration Rekruttering Konfliktløsning Den svære samtale Projektledelse Certificering i testsystemet Reflector Omverdensforandringer 1995 ISO 9001 intern auditør 1991 Udvidet førstehjælp uddannelse for sikkerhedsansvarlige Erhvervserfaring 3

4 HK/Danmarks A-kasse Ansvar Kvalitets- og forsikringschef (18-32 medarbejdere) Souschef Opgaver Vedligehold og udvikling af Forvaltningsgrundlaget (lovgivning og arbejdsgange) It systemer og drift Kvalitetssikring og revision Medarbejderuddannelse Harmonisering og standardisering af arbejdsgange og processer på landsplan Politiske fora Beskæftigelsesministeriets ydelsesudvalg Jeg vil særligt fremhæve følgende opgaver: 1. Omlægning af HK s a-kasse fra en decentral a-kasse til en central a-kasse. Jeg var særligt ansvarlig for: Beregning af ressourcer og allokering heraf Omlægning fra en traditionelt hierarkisk ledelsesstruktur til en flad udviklings- og projektorienteret struktur Etablering af centrale systemer Etablering af IP-telefoni og en central Astra callcenterløsning I løbet af kun 4 måneder fra de politiske beslutninger, blev den centrale a-kasse etableret med fungerende it og telefonisystemer, og efter 6 måneder var vi på fuld kapacitet, selvom vi havde sagt farvel til mere end 60 medarbejdere på landsplan. De politisk vedtagne mål om effektivisering og omkostningsreduktion blev indfriet efter 12 måneder. Det var et år før forventet. 2. Organisatoriske og forretningsmæssig implementering af nye kernesystemer (Medlemskab og a- kasse) Jeg var ansvarlig for: Medarbejderuddannelse i forhold til systemerne Udvikling af nye arbejdsgange Systemmæssige fejlretninger Tilretning og udvikling af ny funktionalitet Den organisatoriske implementering blev leveret som forudsat, og a-kassedelen fungerede efter nogen tilvænning som forventet. Til gengæld havde vi mere end svært ved, at få it løsningen omkring medlemskab og kontingent til at fungere. Jeg blev derfor bedt om at tage ansvaret for regulær krisestyring og fejlretning. 4

5 Det er absolut den største udfordring, jeg har haft til dato. Til gengæld er det almindelig anerkendt, at jeg løste opgaven mere end tilfredsstillende. 3. Digitalisering og automatisering Jeg var ansvarlig for medlemskab og a-kassedelen i forhold til: Medlemskommunikation Netløsninger Skanning og indlæsning Output Der arbejdes i dag efter en strategi, jeg var ansvarlig for at udvikle. Alle relevante ændringer er sket på baggrund af en overbevisende businesscase. På økonomisiden har det indtil nu medført besparelser for mere end 15 mio. Heraf kommer de ca. 9 mio. fra reducerede årsværk. I samme proces har vi også hjemtaget nogle opgaver, der ellers var udliciteret. Baggrunden herfor var bedre kvalitet eller billigere intern løsning og ganske ofte begge dele. 4. Lukning af det ene af de to centrale a-kassekontorer. Jeg var særligt ansvarlig for: Ressourceberegninger og businesscase En del internt udviklede systemændringer En del større systemændringer fra leverandører Baseret på de erfaringer vi havde gjort os, en forventning til fremtiden og det normale økonomiske pres, besluttede vi at implementere en del ændringer, der gjorde, at vi samlet set kunne reducere personaleressourcerne med mere end 20 årsværk på landsplan. Vi konstaterede i samme moment, at vi med fordel kunne samle ressourcerne på ét kontor. Den politiske beslutning blev truffet i april 2011, og alle ændringer og fratrædelser blev endelig afsluttet den 1. september. I perioden april til og med september lykkedes det at opretholde arbejdskapaciteten næsten 100 %. Det skete trods de væsentlige ændringer på medarbejdersiden, en del systemændringer og stigende arbejdsmængde. Selvfølgelig var der udfordringer, men de blev løst successivt HK/Sønderjylland (Fusion) HK/Tønder-Padborg Ansvar Kontorchef (11 19 medarbejdere) Forhandler for de statsansatte medlemmer i Tønder/Padborg området. Opgaver Implementering af politiske beslutninger Personaleudvikling Budget og økonomistyring 5

6 Politiske fora Uddannelsesudvalget på Tønder Handelsskole De 4 kommunale a-kasseudvalg (LO og Jobcentrene) Jeg vil særligt fremhæve følgende opgaver: Sammenlægning af 4 lokale afdelinger til 1, og fusion af 4 medarbejdergrupper til en enhed. Etablering af helt ny hovedafdeling og 3 satellitkontorer, samt nedlæggelse af 3 afdelingskontorer. Etablering af en regional enhed, der behandlede ansøgninger om feriedagpenge og VEU godtgørelse for Syd- og Sønderjylland samt Fyn. Indførelse af IP-telefoni Da jeg forlod afdelingen i juni 2007, hvor jeg blev ansat i HK forbundet, var det blevet til en samlet afdeling, der med god trivsel og stor effektivitet kunne løse de forskellige opgaver. Afdelingen blev ofte brugt som eksempel på de løsninger, vi havde udviklet, og de resultater vi leverede HK/Kolding Ansvar Afdelingsformand med ansvar for HK s rolle i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikske tiltag/ initiativer og arbejdsløshedskassen. Daglig leder for 32 medarbejdere i henholdsvis Kolding og Vejen Opgaver Personaleudvikling Budget og økonomistyring Implementering af lovændringer Politiske fora Kolding kommunes integrationsudvalg Trepartsudvalg (DA-LO-Kolding kommune) Bestyrelsen for Kolding Købmandsskole Formand for uddannelsesudvalget på Vejen Handelsskole Under min formandsperiode blev fokus samlet om arbejdsmarkedspolitiske tiltag, Ledelsesstrukturen blev omlagt fra en traditionel hierarkisk til en teamstruktur der flyttede beslutninger længst muligt ud mod medlemmerne. Fokus blev ændret fra en forening hvor medlemmer kom til af sig selv, til en organisation, der skulle gøre sig attraktiv for medlemmer ISS Darenas A/S Lumbye Industri A/S 6

7 Personlige egenskaber Handlingsorienteret, engageret, initiativrig Tillidsvækkende, troværdig, loyal, tolerant Kreativ, dynamisk Analytisk, hurtigopfattende Velformuleret Fritid I min fritid har jeg altid været aktiv i en forening i en eller anden form. Jeg nyder i særdeleshed at være med til at bygge noget op. Det har givet mig mange erfaringer i forhold til at fokusere på den enkeltes potentiale. Et hold er som bekendt aldrig stærkere end det svageste led, og det er vigtigt at bruge folk til det, de er bedst til. Samtidig har det givet erfaringer i ledelse af frivillige. De væsentligste opgaver jeg har beskæftiget mig med, har været: Bestyrelsesarbejde og administrativt arbejde, herunder regnskab og fundraising Praktisk arbejde Håndboldtræner Spejderleder Turneringsleder i basketball. Privat Jeg er gift på 21. år og vi har to døtre på henholdsvis 21 og 14 år. I min fritid spiller jeg lidt golf og er aktiv i foreningen Sjov Fredag, hvor vi en gang om måneden samler mellem 600 og 700 børn til leg og bevægelse. 7

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Maj 2006 1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere