Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området. Vi er nået rigtig langt med læsning, og vore elever læser nu hurtigere og bedre end tidligere, så meget at vi kan sige, at vi er et år foran. Hvad eleverne før kunne i 2. klasse, kan de nu i 1. klasse. Vi har i foråret fokuseret meget på de nationale tests og brugt megen energi herpå. Heldigvis bruger lærerne også megen energi på at relatere resultaterne til deres undervisning og til den fremadrettede beskrivelse af den enkeltes elevs udviklingsmuligheder i elevplanerne. Skolepatrulje Vi har i år fået oprettet en skolepatrulje. En ekstra tryghed, når man sender sine børn i skole. Patruljen ser ud til at fungere perfekt. Både bilister og fodgængere respekterer patruljens anvisninger. Besparelser eller effektiviseringer Morten Børup Skolen er en del af de effektiviseringer, der skal ske i de offentlige institutioner samtidig med, at et underskud på skolen skal afvikles. Det går rigtig godt med underskuddet, vi afvikler, og vi afvikler og følger den plan, som er lagt. I 2013 er vi gældfrie og har samtidig effektiviseret med 0,5% om året. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Vi tog 3 initiativer på effektiviseringer i dette skoleår. Årgangstimer, afdelingssamlinger og fagdage i overbygningen. Afdelingssamlinger og fagdage I overbygningen har vi haft rigtig god succes med afdelingssamlinger, og der vil blive udviklet mere på disse tiltag. Overbygningen har haft besøg af rigtig mange foredragsholdere og afdelingssamlingerne er blevet mere og mere effektive ikke mindst, fordi eleverne har taget godt imod disse og været interesseret i det, der har foregået. Afdelingssamlinger og årgangstimer har ikke været den samme succes på mellemtrinnet og i indskolingen. Vi vil fortsat afprøve fællessamlinger for at sikre, at eleverne kan koncentrere sig om at lytte, når man er flere end én klasse samlet. Der vil dog blive langt færre af disse i det kommende skoleår. Årgangstimer droppes, i stedet indføres morgenbånd i de 2 afdelinger.

2 Morgenbånd En idé vi har videreudviklet fra en af vore naboskoler, der udelukkende har brugt timerne til læsning. Vi vil bruge timerne til læsning men også til andre disipliner. Hvad går det hele ud på Hver morgen starter med et modul på 20 minutter. I disse minutter vil eleverne skulle koncentrere sig om en indlæringsaktivitet, der ikke kræver instruktion. Instruktionen kan være givet på forhånd, og indholdet kan være: læsning, færdighedsregning, historie, musik, morgensang. I lektionen vil der være færre lærere end normalt. Juni 2012 Kl begynder den normale undervisning med en lektion på 70 minutter. Elever møder til tiden Elever på Morten Børup Skolen møder hovedsageligt til tiden, heldigvis. Med morgenbånd bliver det endnu vigtigere. Nu kan blot 2 minutters forsinkelse skabe væsentlige forstyrrelser i undervisningen i et 20 minutters modul. Eleverne skal forvente ikke at kunne deltage i morgenbåndet, hvis de kommer for sent. I så fald må eleven vente med at starte undervisningen til kl Sådan er morgenbånd på 2. årgang Nuværende 1. årgang har gjort tiltag med morgenbånd og beskriver her, hvordan de har gjort og tænker at gøre på 2. årgang: På kommende 2. årgang har vi allerede en del erfaringer med at have morgenbånd. På nuværende tidspunkt mødes alle 3 klasser i vores fællesrum hver morgen. Her bliver eleverne krydset af, præsenteret for dagens program og modtager fælles beskeder, der er gældende for hele årgangen. Vi taler om dagen, dato, årstiden og hvilken betydning mærkedage har. Målet med, at vi mødes hver morgen, er bl.a., at eleverne på den måde lærer alle de andre børn på årgangen at kende og dermed får en større kreds at søge legekammerater iblandt samt at øve det at være mange sammen og de spilleregler, der følger med den øvelse. Ofte udvider vi morgenseancen til også at have et mere fagligt indhold. Når vi arbejder på tværs af årgangen med emner eller projekter, bruger vi morgensamlingen Morgenbånd på 1. årgang

3 Juni 2012 til at holde mundtlige oplæg, vise powerpoint fremlæggelser, høre musik eller se kortfilm samt intro til forløb, der skal opstartes i alle tre klasser i de forskellige fag. På den måde får vi mere tid i de enkelte klasser til andre ting samt mere tid til individuel hjælp. I forbindelse med det nye tiltag med morgenbånd i indskolingen har vi gjort os yderligere overvejelser omkring, hvad morgenbåndet kan bruges til. På afdelingen taler vi om at planlægge fælles læsebånd, hvor alle elever i afdelingen læser de første 20 min. om dagen i en periode. Båndet kan også bruges til bevægelse eller matematik. Derudover planlægger vi på kommende 2. årgang at bruge tiden til at præsentere mere almen viden, såsom aktuelle begivenheder i Danmark og verden, geografi og biologi samt historiske begivenheder og religion. Morgenbånd synes vi også giver en oplagt mulighed for at invitere forældre mere med i hverdagen her i skolen. Vi kommer til at være færre lærere i det tidsrum morgenbåndet forløber og derfor kunne det være en stor hjælp, hvis forældre kunne hjælpe til med at få eleverne samlet i fællesrummet og måske nogle gange komme og fortælle om deres arbejde eller interesse noget børnene også kan lære af. Familieklasse Vi vil i løbet af efteråret 2012 starte en familieklasse på Morten Børup Skolen. Dorte Hovmand Larsen og Inge Olsen vil være underviserne i denne klasse, og Karen Nesdam-Madsen vil være tovholder. Vi vil, så snart det kan lade sig gøre på et fællesmøde, komme med et mundtligt oplæg herom, hvor der også kan stilles opklarende og uddybende spørgsmål. Familieklassen vil være en klasse, hvor der kan gå max. 8 børn sammen med en af deres forældre. Børnene tænkes fra klasse. De går i familieklassen en formiddag om ugen, og resten af tiden er de i deres egne klasser. Hver anden uge samles forældre og familieklasseteamet fra kl og arbejder med forskellige relevante emner. Her tænkes også, at fx skolepsykolog Camilla Nicolaisen og skolesocialrådgiver Birthe Jacobsen nogle gange kan inviteres. Hele forløbet strækker sig over 12 uger. I familieklassen arbejdes der med relevant skolearbejde, som klasselæreren/årgangsteamet foreslår, samt andre aktiviteter, som planlægges af familieklasseteamet. Barnet, forældrene, klasselæreren, evt. SFO pædagog og familieklasseteamet opstiller i fællesskab mål for de områder, hvor der ønskes forandring af barnets mønstre og adfærd. Dette gælder både fra undervisningen og fra pauserne og SFO tiden. Barnets mål bedømmes dagligt af den involverede klasselærer/ teamet omkring klassen og evt. pædagog, og målet evalueres hver uge i familieklassen. Familieklasseteamet holder møder med forældre, klasselæreren, pædagoger og andre relevante personer.

4 Juni 2012 Lærere i familieklassen : Inge Olsen, Dorthe Hovmand og afdelingsleder Karen Nesdam-Madsen Et familieklasseforløb kan foreslås på et TS møde, til en skole/hjemsamtale eller et hvilket som helst andet møde med forældre og barn. Der ansøges gennem Karen Nesdam-Madsen, hvis alle parter synes, at familieklassen kunne være et godt tilbud. Vi vil, så snart det kan lade sig gøre på et fællesmøde, komme med et mundtligt oplæg, hvor vi kommer nærmere ind på begrundelsen for at oprette en familieklasse og dennes opbygning. Hvis I på nuværende tidspunkt har nogle opklarende og uddybende spørgsmål angående familieklassen, er I meget velkomne til at henvende jer til en fra familieklasseteamet. digvis. Vi har i første omgang indkøbt skabe til 8. årgang for at afprøve effekten. Skabene udlånes til eleverne for kr. 200 for det første år og kr. 150 for det andet år. Når skabene er betalt, vil administrationen af udlejningen blive foretaget af elever, og pengene kan bruges til f.eks. en skolerejse eller lignende. For 8. årgang er det oplagt, hvor skabene skal stå, for andre årgange er det knap så oplagt, men får vi ønsker fra andre årgange, vil vi fortsætte udbygningen. Elevskabe Eleverne har mere og mere brug for et aflåst sted til deres værdigenstande i løbet af skoledagen. Dette kan være penge, nøgler, mobiltelefon og ikke mindst PC eller tablets, som flere og flere elever medbringer i skole - hel- Elevskabe til alle?

5 Juni 2012 Toiletter renoveres Vi har synes vi har mange og fine toiletter på Morten Børup Skolen. Vi tilser jævnligt rengøringstilstanden og finder denne god. Naturligvis kan et offentligt toilet ikke være som et toilet derhjemme, men kun i få perioder har vi store problemer. Problemer, som vi får løst. Nu kan vi dog komme af med noget af den gamle duft og noget det det gamle belægning på gulvene. Vi har fået lidt penge til at renovere toiletter. Det bliver 9 toiletter, der får delvist nye fliser, nyt gulv og males. Derudover vil toilettet ud for lærerværelset blive lavet om til et handicaptoilet, der også må bruges af andre end handicappede. Nye vinduer Sandelig om vi ikke også har fået penge til at renovere vinduer. Nu er vi snart igennem alle vinduer, og vi har nye vinduer alle steder kun få vinduer er tilbage, fra da bygningerne blev opført. Endnu flere penge Vi har fået endnu flere penge. Penge af Tipsmidlerne. Vi søgte om kr. og fik kr.. Disse penge skal bruges til et projekt bevægelsesbaseret læring. Bevægelsesbaseret læring Et spændende projekt skal i gang på 6. årgang med IT og bevægelse integreret i undervisningen. Forsøget vil blive fulgt tæt af VIA University College. Det er på 6 årgang forsøget vil blive gennemført. 6. årgang skal arbejde med Microsoft s nye spillekonsolsystem Xbox Kinect. Kinect er et system, der lader eleverne bruge hele kroppen til at spille/ lære med. Kinect er stemmestyret og er bygget op på en sådan måde, at man skal samarbejde for at løse opgaverne. Systemet kan aflæse de spillere, der står foran skærmen, hvis man træder ud af billedet, kan en ny spiller hurtigt hoppe ind og spille videre. Det betyder, at mange kan være aktive på samme tid. Microsoft Kinect er utrolig intuitivt, og eleverne finder lynhurigt ud af at komme igang med spillene, selv om de første spil alle er på engelsk. Kinect rummer mange sanser, hvilket derfor vil gøre systemet til en kæmpe hjælp indenfor arbejdet med læringstilsundervisning. Lærere på uddannelse I mange år har vi ikke haft penge til at sende lærere på uddannelse, nu lykkes det. Der er skabt nye muligheder. Sidste år havde vi alle lærere på mellemtrinnet på kursus i klasserumsledelse i uge 26 elevernes sommerferie. I år skal vi have lærere på kursus på forskellig vis. Kurser for lærere i uge 32 I uge 32 inden eleverne starter er mange af Morten Børup Skolens lærere på kursus i, hvordan vi bedre bruger IT i undervisningen. 7 ugers kursus for lærere i socialinklusion I løbet af året skal vi have 7 lærere på uddannelse i social inklusion en uddannelse med opgaveskrivning og eksamen. Muligheden er opstået, fordi der er indgået en aftale med lærerfor-

6 Juni 2012 eningen og arbejdsløshedskassen om at stille arbejdskraft til rådighed, mens lærerne er på uddannelse. Vi får altså arbejdsløse lærere til at varetage undervisningen, mens lærerne er væk. Vi har i sfo lavet nyt arbejdsgrundlag I får et udpluk her, og vi håber, I herefter er blevet så nysgerrige, så I går ind og læser resten jeg sender det til jer i sin fulde længde inden sommerferien. Vi arbejder med 2 fokusområder drama og bevægelse i hvilke det daglige pædagogiske arbejde tager sit udspring. Morten Børup Skolen er en skole med 2 komplementære kerneydelser skole og fritid 2 ydelser med samme mål barnets alsidige, personlige og sociale udvikling dog med forskelligt fokus. De forskellige fokusområder mødes i barnet og skaber helhed. Vi prioriterer den sociale udvikling højt, da den er en forudsætning for individuel og faglig udvikling. For at børnene kan udvikle sig hensigtsmæssigt socialt, tager vi vores pædagogiske udgangspunkt i en anerkendende og inkluderende tilgang. Inkluderende således, at alle børn, uanset deres særlige forskelle, oplever sig som en del af fællesskabet. Anerkendende, så alle børnene føler sig værdsat og personligt kompetente og derved udvikler positive selvforhold - selvtillid og selvværd. Målsætning for drama Æstetiske kompetencer: evnen til at skabe og udføre. Empatiske kompetencer: evnen til indlevelse og indføling. Ekspressive kompetencer: evnen til at udtrykke tanker og følelser med krop og stemme. Sociale kompetencer: evnen til at samarbejde og skabe fællesskab. Barnet får forståelsen af at være uundværlig og samtidig afhængig af resten af gruppen. Alle har en funktion i selve processen, for i sidste ende at få slutproduktet til at lykkes. Handlekompetencer: - evnen til at omsætte idéer til et konkret udtryk. Personlige kompetencer: - Evnen til at turde gå ind i nærmeste udviklingszone og dermed opnå ny personlig erkendelse. Målsætning for bevægelse. I bevægelse arbejder vi med: Kropslig bevidsthed: - evnen til at opnå fornemmelse af egen krop og glæden ved at bevæge sig. Sociale kompetencer: - Vi inddrager barnet i udvikling af aktiviteter for at styrke dets sociale og kreative formåen således, at det, som barnet lærer igennem bevægelse, kan overføres til andre sammenhænge i hverdagen. Vi vil gøre barnet bevidst om, at regler kan ændres og tilpasses gruppen eller den enkelte. Samtidig er det vigtigt at lære barnet vigtigheden af gensidig respekt i aktiviteten (fairplay). Gennem bevægelsesaktiviteter får barnet mulighed for at skabe relationer på tværs af årgangene. Personlige kompetencer: - Evnen til at turde gå ind i nærmeste udviklingszone, og dermed opnå ny personlig erkendelse. Motorisk udvikling: - En god grundmotorik er grundlaget for indlæring. Vi arbejder derfor målrettet med styrkelse af barnets grovfin- og sansemotorik. Drik vand - nok! I denne og næste uge sælges vandflasker med Morten Børup Skolens logo til kr. 10,- Henvendelse på kontoret. Her er muligheden for, at dit barn får vand nok. Flasker kan fyldes op i skolens koldvandsautomater - gratis.

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere