Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation"

Transkript

1 Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22

2 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation Løsningens udgangspunkt Beskrivelse af løsningen i GS!åben Automatisk bestilling af SMS-notifikation Løsningens udgangspunkt Beskrivelse af løsningen i GS!åben Ny enhedsprofil i GS!åben NemSMS-automatisk bestilling Ny aktivitet i GS!åben Ajourfør Patientens SMS-ønske Udvidet visning af status på booking via funktionsvalget NS Bookingfunktioner Eksempel på anvendelse Automatisk bestilling af SMS-notifikationer virkemåde Aktivering af tilmeldingsdialogen fra Ajourfør Patientens SMS-ønske CSC e-notice Borger tilmelding til NemSMS Beskrivelse af e-notice i OPUS Arbejdsplads Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 2 af 22

3 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation 1.1 Løsningens udgangspunkt Løsningen er designet med udgangspunkt i 1. Det skal være muligt at bestille eller afbestille SMS-notifikation til en booking ved aktivering af nyt funktionsvalg NS. 2. Der skal kunne laves en standardtekst til SMS pr. organisatorisk enhed. Beskrevet under overskriften Beskrivelse af e-notice i OPUS Arbejdsplads. 3. Der skal kunne opsættes tid pr. organisatorisk enhed for, hvor lang tid i forvejen SMSnotifikationen skal sendes til patienten. Beskrevet under overskriften Beskrivelse af e- Notice i OPUS Arbejdsplads. 4. Det skal være muligt at tilmelde patienten til NemSMS ved aktivering af nyt funktionsvalg TS. 1.2 Beskrivelse af løsningen i GS!åben I aktiviteterne Administrer Rekvistion og Administrer Tider er der kommet 2 nye funktionsvalg NS for bestilling og annullering af SMS, og TS for tilmelding og afmelding af patienten hos NemSMS. Aktiviteten NS vil danne en MMS-hændelse, som sendes til e-notice. Denne hændelse vil blive anvendt til bestilling af SMS hos NemSMS. Eksempel på anvendelse af funktionsvalget NS : Skærmbilledet giver mulighed for at bestille en SMS for den valgte booking. Anvendelsen af funktionsvalget NS kræver, at bookingen er foretaget på forhånd. Bestillingen af SMS skal betragtes som en manuel bestilling. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 3 af 22

4 Eksempel på manuel bestilling af SMS: Felter: SMS ønskes - feltet kan udfyldes med J eller N. SMS annulleres feltet kan udfyldes med blank eller J. Ønsker patienten alligevel ikke at modtage SMS, kan denne annulleres igen. Eksempel på annullering af SMS: Bestilling af SMS kan foretages én gang. Foretages en annullering af SMS en kan dette ikke efterfølgende fortrydes, men man må slette bookingen og oprette den igen, hvis der alligevel skal sendes en SMS. Ved en aflysning eller sletning bliver der ikke sendt en SMS til patienten, men der vil ske en annullering af SMS en hos NemSMS, så der ikke bliver sendt en SMS til patienten vedr. en aflyst eller slettet booking. Ved ombook vil den nye tid blive skrevet i SMS en til patienten. Inden bestilling af SMS foretages, skal patienten tilmeldes NemSMS for at kunne modtage den bestilte SMS. Tilmeldingen hos NemSMS kan foretages via et link i GS!åben ved anvendelse af funktionsvalget TS i Administrer Rekvisition eller Administrer Tider. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 4 af 22

5 Eksempel på anvendelse af funktionsvalget TS : Dernæst åbnes et nyt billede hvor du kan klikke på url en for at åbne tilmeldingsdialogen. Når der klikkes på url en åbnes skemaet CSC e-notice Borger tilmelding til NemSMS, hvor det er muligt af tilmelde, framelde og opdatere borgeren hos NemSMS. Beskrivelsen af denne dialog ligger under overskriften CSC e-notice Borger tilmelding til NemSMS senere i dette dokument (side 16). Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 5 af 22

6 2. Automatisk bestilling af SMS-notifikation 2.1 Løsningens udgangspunkt Løsningen er designet med udgangspunkt i 1. Det skal være muligt at bestille SMS-notifikation til en booking uden aktivering af funktionsvalget NS. 2. Det skal være muligt for en patient at vælge SMS-notifikationer fra eller til i forhold til en given organisatorisk enhed. 3. Løsningen skal være teknisk uafhængig af Økonomistyrelsens NemSMS applikation. 4. Løsningen har ingen virkning på brugen af funktionsvalgene NS og TS. Det vil stadig være muligt at anvende manuel bestilling af SMS. 2.2 Beskrivelse af løsningen i GS!åben Ny enhedsprofil i GS!åben NemSMS-automatisk bestilling Der er implementeret en ny OSS-profil, hvor der på enhedsniveau kan angives, om enhedens patienter skal have en SMS-notifikation forud for en planlagt undersøgelse/behandling. Profilens navn: NemSMS-automatisk bestilling og profilens systemværdi vil default være blank, svarende til ingen profil. Profilen vil kunne antage en af følgende værdier: I ingen automatisk bestilling af SMS-beskeder til enhedens patienter. U automatisk bestilling af SMS-notifikationer til enhedens patienter Ny aktivitet i GS!åben Ajourfør Patientens SMS-ønske Aktiviteten kan bruges af de enheder, der får oprettet OSS-profilen NemSMS - automatisk bestilling Aktiviteten kan bruges til at registrere patientens ønske angående SMS-notifikationer fra enheden. Registreringen kan bruges i de situationer, hvor patientens ønske vedrørende SMSnotifikationer afviger fra registreringen i enhedsprofilen. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 6 af 22

7 Skærmbillede af aktiviteten Ajourfør Patientens SMS-ønske: Felter: Enhed - feltet skal udfyldes med den enhed, patienten skal have SMS er fra. Enheden skal have en aktiv profil NemSMS-automatisk bestilling. CPR-nr.- patientens CPR-nr. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 7 af 22

8 Eksempel på en patient der ønsker SMS: CPR-nr - Navn - udfyldes af systemet efter validering af CPR-nr. på indgangsbilledet. Patienten skal være registreret i institutionens lokale CPR-register. SMS ønskes feltet skal udfyldes med en af følgende værdier: J ja patienten ønsker SMS. N nej patienten ønsker ikke SMS. Check borgerens tilmelding feltet kan markeres med et X eller blank. Et X i feltet vil efter en afsluttet registrering af patientens ønske, aktivere et nyt billede, hvor man kan klikke på URL en for at starte kommunikationen med NemSMS. Blank i feltet vil ikke aktivere et nyt billede. Oplysninger, registreret i aktiviteten, gemmes så det vil være muligt at kunne følge op på disse. Der vil blive gemt oplysninger om hvem, der har registreret patientens ønske og hvornår. Hvis patienten ikke længere ønsker at få SMS er fra den pågældende enhed, kan feltet SMS ønskes ændres til N. Ændringen vil kun gælde fremtidige bookinger. Ønsker man at annullere de allerede bestilte SMS er, kan man gøre det vha. funktionsvalget NS ud for hver rekvisition i aktiviteterne Administrer Rekvisition eller Administrer Tider. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 8 af 22

9 Patientens SMS-ønske registreret vha. Ajourfør Patientens SMS-ønske vil af systemet blive brugt i forbindelse med booking af alle nye undersøgelser/behandlinger. Brugen af aktiviteten Ajourfør Patientens SMS-ønske udelukker ikke anvendelsen af funktionsvalget NS, men funktionsvalget NS vil kun vise patientens ønske, hvis dette er ændret i en af de bookingfunktioner, hvor det er muligt at ændre. Det vil sige at valget i aktiviteten Ajourfør Patientens SMS-ønske og enhedsprofilens opsætning ikke vil afspejles i funktionsvalget NS. 2.3 Udvidet visning af status på booking via funktionsvalget NS. I forbindelse med automatisk bestilling af SMS er er det efterfølgende kun relevant at kunne annullere SMS en. Hvis brugeren ønsker at annullere en automatisk bestilt SMS, skal hun angive et J i feltet SMS annulleres. Feltet SMS ønskes er kun relevant i de situationer, hvor der på OSS-enheden ikke er valgt automatisk bestilling af SMS. Derfor vil feltet være låst i de situationer, hvor der er bestilt en SMS automatisk på rekvisitionen i forbindelse med booking af denne. Brugeren kan i forbindelse med automatisk bestilling vælge at overskrive U fra OSSenhedens profil med et N. Denne overskrivning kan foretages i udvalgte bookingfunktioner, f.eks. funktionsvalget IP og vil blive illustreret i funktionsvalget NS som nedenstående billede viser. Har brugeren valgt at overskrive OSS-profilen I til J for at vælge en SMS på denne specifikke booking vil valget præsenteres i funktionsvalget NS, således at brugeren kan se at der er bestilt SMS på bookingen. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 9 af 22

10 Er der ikke valgt en overskrivning af OSS-profilen i forbindelse med booking, vil NS funktionsvalget ikke vise et fravalg, men brugeren har mulighed for selv at foretage dette manuelt. I denne situation vil et N i SMS ønskes vise, at patienten er blevet spurgt, om hun vil modtage en SMS fra enheden, og til dette har hun så svaret nej. Det har intet med annullering med SMS at gøre. Har patienten svaret ja skal feltet udfyldes med J. Fortryder patienten efterfølgende dette, kan SMS en kun annulleres ved at der svares J i feltet SMS annulleres. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 10 af 22

11 Nedenstående billede vil være den situation, hvor enheden overhovedet ikke har taget stilling til om enheden vil sende SMS automatisk eller ej. I denne situation har profilen NEMSMS- AUTOMATISK BESTIL. systemværdien BLANK. I denne situation vil den eneste mulighed for at bestille en SMS, være at angive et J i feltet SMS ønskes i funktionsvalget NS som nedenstående billede illustrerer. Ønsket om SMS kan ikke foretages i de udvalgte bookingfunktioner f.eks IP, men kun via funktionsvalget NS. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 11 af 22

12 2.4 Bookingfunktioner Nogle bookingfunktioner er udvidet med et nyt felt, der dels viser, om der vil blive bestilt SMSnotifikation i forbindelse med booking ud fra profil på enheden og evt. til/fravalg på patienten, dels giver mulighed for at ændre dette i samme arbejdsgang som bookingen foretages. Feltet vil vise en default-værdi ud fra registrering i enhedsprofilen og evt. på CPR-nr. registreret vha. funktionen Ajourfør Patientens SMS-ønske. Default-værdien kan ændres svarende til det aktuelle ønske. Feltet vil kun være synligt, hvis enheden har en aktiv NemSMS-automatisk bestilling profil. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 12 af 22

13 Eksempel på skærmbillede med nyt felt her IP dialogen: Det nye felt er blevet implementeret i følgende funktionsvalg/aktiviteter: IP i Administrer Tider SB i Administrer Rekvisition og Administrer Tider IR i Administrer Rekvisition og Administrer Tider OM i Administrer Rekvisition og Administrer Tider Serie Booking Book Tid Feltet kan have en af følgende default-værdier: U SMS bestilles automatisk I ingen automatisk bestilling af SMS Indhold kan ændres af brugeren til: J ja, patienten ønsker SMS-besked N nej, patienten ønsker ikke SMS-besked Feltets defaultværdi udledes på følgende måde: alle bookingfunktioner undtaget OM ombook og IP - indplacer: Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 13 af 22

14 Profilværdi U U U I I I Patient ønske på enhed - J N J N - Defaultværdi i feltet U J N J N I OM - ombook Profilværdi U U U I I I Patient ønske på enhed Patient ønske registreret på rekvisition - J N J N J N J - Defaultværdi i feltet U J J N J I IP - indplacer Der gøres dog opmærksom på, at feltets værdi i funktionen IP altid kun vil kunne vise enhedsprofilens værdi, da der ikke er angivet noget CPR-nr., som kan anvendes til læsning af patientens SMS-ønske, før bookingen faktisk er gennemført Eksempel på anvendelse Enheden har i sin profil registreret U Automatisk bestilling af SMS. Patienten ønsker kun at få SMS-påmindelse på én bestemt undersøgelse, ellers skal der ikke sendes SMS er. I aktiviteten Ajourfør Patientens SMS-ønske vil man i feltet SMS-ønskes registrere et N nej, patienten ønsker ikke SMS. Når undersøgelsen bookes vil der i feltet SMS bestilling på bookingbilledet stå N nej, som defaultværdi, ikke i funktionsvalget IP. For at bestille SMS til den ene rekvisition, skal feltet SMS bestilling ændres fra N til J. Ved en evt. ombooking af rekvisitionen, vil feltet SMS bestilling have den sidst indtastede værdi dvs. J, som defaultværdi. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 14 af 22

15 2.4.2 Automatisk bestilling af SMS-notifikationer virkemåde Når booking af undersøgelsen afsluttes, genererer systemet en rekvisitionsmeddelelse, som blandt andet sendes til e-notice, som sender bestilling af SMS-besked til NemSMS. Rekvisitionsmeddelelse indeholder oplysning, om der skal bestilles SMS til patienten. I tabellen vises, hvornår der automatisk sendes bestilling af SMS til e-notice: Profilværdi U U U I I Patient ønske på enhed - J N J N Patient ønske registreret på rekvisition - - J N - SMS bestilling Aktivering af tilmeldingsdialogen fra Ajourfør Patientens SMS-ønske Tilmeldingsdialogen aktiveres via en url i GS!åben. I aktiviteten Ajourfør Patientens SMSønske kan du sætte et X for at ville checke patientens tilmelding. Eksempel på ønske om at checke borgerens tilmelding: Dernæst åbnes et nyt billede, hvor du kan klikken på url en for at åbne tilmeldingsdialogen. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 15 af 22

16 2.6 CSC e-notice Borger tilmelding til NemSMS. Denne dialog åbnes både via funktionsvalget TS i Administrer Rekvisition og Administer Tider, samt via X i feltet Check borgerens tilmelding i aktiviteten Ajourfør Patientens SMSønske. Eksempel på tilmeldingsdialogen på en patient som ikke er tilmeldt NemSMS: For at få patienten tilmeldt hos NemSMS skal der nu indtastes et mobilnummer og trykkes på knappen Tilmeld. Der vil blive sendt en SMS til mobilnummeret med en information om, at man er blevet tilmeldt. Teksten lyder således: Du er blevet tilmeldt SMS fra det offentlige på dette mobilnummer: XXXXXXXX. Kontakt venligst e-boks på XXXXXXXX, hvis der er tale om en fejl. Ved tilmelding vil der komme en popup-dialog, som brugeren kan vælge at trykke OK eller Annuller til. Anvendelse af OK vil gennemføre en tilmelding, og anvendelse af Annuller vil ikke gennemføre en tilmelding. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 16 af 22

17 Eksempel på popup-dialogen ved tilmelding: Efter en tilmelding er gennemført vil tilmeldingsdialogen ændre udseende. Knappen Tilmeld vil forsvinde, og der kommer 2 nye knapper til syne knappen Frameld og knappen Opdater. Eksempel på tilmeldingsdialogen på en patient, som er tilmeldt NemSMS på anden organisatorisk enhed: Patienten er tilmeldt hos NemSMS på en anden organisatorisk enhed end den, man ønsker at tilmelde på lige nu. Mobilnummeret er derfor kendt hos NemsSMS. Eksempel på tilmeldingsdialogen på en patient, som er tilmeldt NemSMS: Der er nu mulighed for at opdatere mobilnummer, hvis patienten har fået et nyt nummer der skal rettes i NemSMS. Der kan kun ændres i mobilnummer hos NemSMS. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 17 af 22

18 Hvis patienten er tilmeldt NemSMS med et mobilnummer, vil der kun vises de første 4 tal af nummeret efterfulgt af 4 stjerner. Denne visning kan kun ændres via aftale med NemSMS. Ved opdatering vil der komme en popup-dialog, som brugeren kan vælge at trykke OK eller Annuller til. Anvendelse af OK vil gennemføre en opdatering, og anvendelse af Annuller vil ikke gennemføre en opdatering. Eksempel på popup-dialogen ved opdatering: Hvis patienten kommer i tanke om at ville frameldes hos NemSMS, anvendes knappen Frameld. Ved frameld vil der komme en popup-dialog, som brugeren kan vælge at trykke OK eller Annuller til. Anvendelse af OK vil gennemføre en framelding, og anvendelse af Annuller vil ikke gennemføre en framelding. Eksempel på popup-dialogen ved framelding: Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 18 af 22

19 3. Beskrivelse af e-notice i OPUS Arbejdsplads De enheder der ønsker at kunne sende SMS er, skal have en opsætning i OPUS Arbejdsplads. Mangler denne opsætning vil bestillinger af SMS fra GS!åben fejle hos 3. parts leverandøren NemSMS. Eksempel på opsætning af enhed: Felter: Organisatorisk enhed - feltet skal udfyldes med den enhed, brugeren ønsker at oprette opsætningen for. Tekst heri skrives den standardtekst, enheden ønsker skal sendes til borgerne, som skal modtage SMS fra enheden. Teksten gælder for hele enheden. Ugedag, dato og tid sættes altid før teksten i SMS en til patienten. Dage før booket aftale feltet kan udfyldes med det antal dage før booket tid, SMS en skal sendes til borgeren. Timer før booket aftale feltet kan udfyldes med det antal timer før booket tid, SMS en skal sendes til borgeren. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 19 af 22

20 Hvis der er indtastet et antal timer, der kan omregnes til hele dage, vil de, efter at de er blevet gemt, stå i feltet Dage før booket aftale. F.eks. hvis du indtaster 48 timer, vil der efter en gem stå 2 dage i feltet Dage før booket aftale og feltet Timer før booket aftale vil være blankt. Et af felterne skal udfyldes. Identifikation NemSMS tilmeldingsgruppe identifikation. Denne kan fås hos kundens NemSMS administrator og skal være oprettet hos NemSMS. Navn NemSMS tilmeldingsgruppe navn. Denne kan fås hos kundens NemSMS administrator. I forbindelse med afsendelse af SMS er, kan disse gå i fejl. For at kunne rette op på disse fejl er der en oversigt over disse fejlmeddelelser. Eksempel på oversigt over fejlmeddelelser fra NemSMS: Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 20 af 22

21 Felter: Fra dato feltet skal udfyldes med startdatoen på udsøgningen. Til dato feltet skal udfyldes med slutdatoen på udsøgningen. Fejltype feltet kan udfyldes med fejlmeddelelsens type. Der er vises en dropdownliste over i forvejen definerede typer. Vælger man ikke en fejltype, vil der blive udsøgt på alle typer. Der kan udsøges en periode på max.180 dage. For hver enkelt enhed er det muligt at følge med i hvor mange SMS er der er blevet overført til NemSMS. Dette vises på en oversigt med et samlet antal pr. enhed. Eksempel på oversigt over antal overførte SMS-beskeder: Felter: Fra dato feltet skal udfyldes med startdatoen på udsøgningen. Til dato feltet skal udfyldes med slutdatoen på udsøgningen. Organisatorisk enhed feltet kan udfyldes med koden for den organisatoriske enhed udsøgningen ønskes foretaget for. Ønsker man at anvende hjælp til at finde den organisatoriske enhed kan man trykke på? i feltet, og systemet åbner en dialog, hvori man kan udsøge enheden. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 21 af 22

22 Vælger man ikke en organisatorisk enhed, vil der blive udsøgt på alle enheder. Der kan udsøges en periode på max.180 dage. Version 1.0, jnr.: 1084-V Løsningsbeskrivelse Side 22 af 22

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

INDHOLD OPUS ARBEJDSPLADS OG OPUS NOTAT PRODUKTER - GS!ÅBEN DEN 17. MARTS Beskyttede patienter

INDHOLD OPUS ARBEJDSPLADS OG OPUS NOTAT PRODUKTER - GS!ÅBEN DEN 17. MARTS Beskyttede patienter - GS!ÅBEN DEN 17. MARTS 2014 INDHOLD OPUS Arbejdsplads Beskyttede patienter Sende henvisninger /behandlingsanmodning er til sygehuse Registrer eksterne ydelser for ECPR-nr. Ekstern rekvirering på ECPR-nr.

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

Hvis du kender din og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN.

Hvis du kender din  og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN. STEP BY STEP VEJLEDNING TIL DC-3 VENNERNES ON-LINE BOOKING-SYSTEM. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER For at kunne anvende DC-3 On-line booking skal din e-mail være registreret i systemet og du skal kende dit password.

Læs mere

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den 15-04-2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger)

Læs mere

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android)

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) 2013-02-02 Denne vejledning er udarbejdet med det formål at beskriver de mange faciliteter, som SonGlas programmet tilbyder. Udseende

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [User] i denne SMS database. Åbn database 3 Oversigten: Mine SMS 4 Opret SMS 5 Oversigten:

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.38.0. Den 6. august 2014. J.nr. 4004-V1134-14

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.38.0. Den 6. august 2014. J.nr. 4004-V1134-14 Versionsbrev LUDUS Web version 2.38.0 Den 6. august 2014 J.nr. 4004-V1134-14 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Vejledning vedr. SMS-udsendelse fra F-CMS og SuperNovaONLINE Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Compaya A/S se evt. mere

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet.

Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet. Kom godt i gang Sidst opdateret den 19/02 2011 Denne vejledning er skrevet for at du som holdleder kan komme hurtigt i gang med at benytte systemet. Vejledningen er fra 2005 og for længst forældet. Der

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups INDLEDNING Dette dokument beskriver de i projektet Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering udviklede mock-ups. De viste mock-ups er udviklet

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Indholdfortegnelse: Side Tidsterminer for aflevering af bilag til DSV Transport.... 1 Hvad er et Kørselsforklæde... 2 Udfyldelse af alm. Forklæder (dannet

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i istads version 12.8 Primært vedr. undervisnings- og eksamenstilmeldinger samt jobbestilling

Beskrivelse af ændringer i istads version 12.8 Primært vedr. undervisnings- og eksamenstilmeldinger samt jobbestilling Beskrivelse af ændringer i istads version 12.8 Primært vedr. undervisnings- og eksamenstilmeldinger samt jobbestilling 1. Overordnet er der sket forbedringer omkring tilmeldings- og eksamensblanketter

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere