INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN"

Transkript

1 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN Forskningsrapport, 2014 Center for undervisningsudvikling og Digital Medier Aarhus Universitet Helle Mathiasen Lene Tortzen Bager Majken Leth Gudnitz Mette Brinch Thomsen

2

3 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN Forskningsrapport 2014 Helle Mathiasen, Lene Tortzen Bager, Majken Leth Gudnitz & Mette Brinch Thomsen Center for undervisningsudvikling og Digital Medier Aarhus Universitet

4 Titel: Innovative kompetencer og Helle Mathiasen, Majken Leth Gudnitz, Lene Tortzen Bager, Mette Brinch Thomsen Pernille Risør Elving Christina Buhl 2014, Aarhus Universitet ISBN:

5 INDHOLD FORORD 1 INDLEDNING Helle Mathiasen 2 KAPITEL 1: PROJEKTET ORGANISATORISKE RAMMER Mette Brinch Thomsen 4 KAPITEL 2: PROJEKTETS NETVÆRKSAKTIVITETER Lene Tortzen Bager 13 KAPITEL 3: EMPIRISK DESIGN Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen 23 KAPITEL 4: INNOVATIVE KOMPETENCER - UNDERVISNINGENS MÅL OG RAMMER Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen 25 KAPITEL 5: ELEV- OG LÆRERROLLER Majken Leth Gudnitz og Helle Mathiasen 50 KAPITEL 6 INNOVATIVE KOMPETENCER OG VURDERINGSKRITERIER Majken Leth Gudnitz og Helle Mathiasen 70 KAPTITEL 7: OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING Mette Birch Thomsen, Lene Tortzen Bager, Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen 86 LITTERATURLISTE 97 BILAG 100

6 1 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 FORORD Projektgruppens deltagere: Lene Tortzen Bager, lektor, Aarhus Universitet Mette Brinch Thomsen, udviklingskonsulent, Aarhus Universitet Forskningsgruppens deltagere: Helle Mathiasen Forskningsprojektleder

7 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 2 INDLEDNING Helle Mathiasen projektets aktiviteter innovative kompetencer

8 3 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 at udvikle innovative kompetencer

9 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 4 KAPITEL 1: PROJEKTET ORGANISATORISKE RAMMER Mette Brinch Thomsen 1.1. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN uddannelse i centrum 1 2 interessant Undervisning Januar 2013

10 5 FORSKNINGSRAPPORT, BEGREBET INNOVATION I LOVE, BEKENDTGØRELSER OG LÆREPLANER FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER uddannelser LOVE FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER udvikling Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans BEKENDTGØRELSER FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER

11 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 6 udvikling Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans 1 2 omverden og deres egen udvikling Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen Bekendtgørelsen om uddannelsen

12 7 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 Dramatik niveau B og C: 1 Matematik niveau A og B: innovative evner udvikles 2 3 eller vejledninger Dramatik C: 4

13 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN Biologi niveau B og C: 4

14 9 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 Design B: innovative elementer 1 2 levnedsmiddel og sundhed: 3 Teknologi A: 4 Teknologi B: 5

15 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 10 1 gange eller vejledninger LÆREPLANER OG VEJLEDNINGER FOR VALGFAG FÆLLES FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER Design B: 2 Erhvervsøkonomi C:

16 11 FORSKNINGSRAPPORT, Innovation niveau B og C: 3 Programmering C: processer 4

17 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 12 1 kompetencer AFRUNDING

18 13 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 KAPITEL 2: PROJEKTETS NETVÆRKSAKTIVITETER Lene Tortzen Bager innovative kompetencer 2.1. PROJEKTBESKRIVELSERNE modellen er en didaktisk model, der opererer med 3 rum i innovationsprocessen: Det kreative rum,

19 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 14 processer projekt var allerede kørende 2.2. INNOVATIONSBEGREBETS TEORETISKE AFSÆT

20 15 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 modning: At øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer innovation ikke var centrale i projektet

21 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 16 Progressionsmodellen er rummelig, men alligevel og med udgangspunkt i de deltagende elevers Figur 1 Progressionsmodellen Handling Kreativitet Omverdensforståelse klima og ressourcer Personlig indstilling

22 17 FORSKNINGSRAPPORT, AKTIVITETER I NETVÆRKET OG INTENTIONER STRUKTUR OG FORMÅL MED SEMINARERNE

23 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 18 med rammesatte opgaver projekt praksis, strategi og prioritet i de enkelte projekter 2.4. AKTIVITETER, INDHOLD OG ARBEJDSFORMER STARTSEMINAR: DIMENSIONEN HANDLING I FOKUS

24 19 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 som: Intentionerne med startseminaret var: kollegial inspiration

25 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN ARBEJDSSEMINAR 1: DIMENSIONERNE OMVERDENSFORSTÅELSE OG PERSONLIG INDSTILLING I FOKUS inspiration ARBEJDSSEMINAR 2: DIMENSIONEN KREATIVITET I FOKUS

26 21 FORSKNINGSRAPPORT, ARBEJDSSEMINAR 3: FOKUS PÅ EVALUERING AF INNOVATIVE KOMPETENCER SLUTKONFERENCE: FOKUS PÅ SKOLERNES REFLEKSIONER, FORSKNINGSRESUL TATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 2.5. REFLEKSIONER OVER AKTIVITETER OG METODER

27 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 22 i projektansøgningerne viste sig i vanskeligheder undervejs: Flere steder kunne processen med

28 23 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 KAPITEL 3: EMPIRISK DESIGN Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen

29 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 24

30 25 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 KAPITEL 4: INNOVATIVE KOMPETENCER - UNDERVISNINGENS MÅL OG RAMMER Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen 4.1. INDLEDNING 4.2. MODELLER

31 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 26 i Danmark Progressionsmodellen dimensioner: Handling Kreativitet Personlig indstilling SKUB-metoden KIE-modellen

32 27 FORSKNINGSRAPPORT, Kreativ kompetence

33 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 28 Samarbejdskompetence Navigationskompetence Handlekompetence Formidlingskompetence Eleven kan mestre alsidige kommunikationsteknikker kompetencer, der ønskes udviklet hos eleverne

34 29 FORSKNINGSRAPPORT, SKOLERNES FORSTÅELSER AF INNOVATION OG INNOVATIVE KOMPETENCER dette an undervisningsaktiviteter

35 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 30 modeller

36 31 FORSKNINGSRAPPORT, 2014

37 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN VÆRDISKABELSE

38 33 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 modtager til et reelt slutprodukt eller til en konkret handling For eleverne handler det i høj grad om, 4.5. PROCES ELLER PRODUKT? innovativt

39 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 34 realiseret, har en elev denne kommentar:

40 35 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 i et slutprodukt eller i, at ideerne realiseres 4.6. AT TURDE FEJLE udvikle hos eleverne Intentionen er, at eleverne igennem undervisningen skal opleve en progression

41 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN INNOVATION IND I FAGENE

42 37 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 enkelte eksempler: gruppemedlemmer, ideer: og Titel

43 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 38 Kritiske 1. Identitet og socialisation i DK og andre lande 2. Politik og branding - Kommunalvalget

44 39 FORSKNINGSRAPPORT, 2014

45 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN DIGITALE MEDIER

46 41 FORSKNINGSRAPPORT, 2014

47 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 42 kompetencer ideudvikle

48 43 FORSKNINGSRAPPORT, RAMMESÆTNING OG UNDERSTØTTELSE TID LEDELSESOPBAKNING OG FORANKRING denne ekstra tid

49 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 44 innovative kompetencer

50 45 FORSKNINGSRAPPORT, 2014

51 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN INNOVATIVE KOMPETENCER, FORMALIA, FASTHOLDELSE OG KULTUR initiativtager samt et par rektorer og uddannelsesleder undervisningen er en antagelse om, at en innovativ tilgang er motiverende

52 47 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 udvikle innovative kompetencer AFRUNDING

53 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 48 konkrete kompetencer, der ønskes udviklet hos eleverne innovative kompetencer modtager til et reelt slutprodukt eller til en konkret handling For eleverne handler det i høj grad om,

54 49 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 at engagere sig

55 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 50 KAPITEL 5: ELEV- OG LÆRERROLLER Majken Leth Gudnitz og Helle Mathiasen 5.1. INDLEDNING 5.2. ELEVROLLEN - IFØLGE ELEVERNE undervisning ANSVARLIGHED OVER FOR OPGAVEN OG HINANDEN

56 51 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 ikke stemple ud SELVBESTEMMELSE OG SELVSTÆNDIGHED

57 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN SELVDISCIPLIN disponere over tiden

58 53 FORSKNINGSRAPPORT, BETINGELSER FOR AT UDVIKLE INNOVATIVE KOMPETENCER anerkendelse nemlig konkurrencemomentet

59 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN ELEVROLLEN - IFØLGE LÆRERNE SELVSTÆNDIGHED SET FRA ET LÆRERPERSPEKTIV

60 55 FORSKNINGSRAPPORT, 2014

61 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 56

62 57 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 De stille, dygtige piger De oprørske drenge løser opgaverne med stor kreativitet og engagement De svage elever

63 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN ELEV- OG LÆRERREFLEKSIONER OM GRUPPEARBEJDE OG -DANNELSE elevernes innovative kompetencer UDFORDRINGER

64 59 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 kompetencer

65 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 60 anspores til at gøre det samme

66 61 FORSKNINGSRAPPORT, LÆRERROLLEN IFØLGE ELEVERNE samme innovative kompetencer, som de ønsker at udvikle hos eleverne eleverne konstaterer:

67 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 62 innovative kompetencer 5.6. LÆRERROLLEN IFØLGE LÆRERNE

68 63 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 til den instruerende rolle igen For det er jo ikke mig, der kan proppe viden ind i deres

69 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN LÆRERROLLE AFHÆNGIG AF FAG meget naturligt og oplagt RELATIONSKOMPETENCE

70 65 FORSKNINGSRAPPORT, DEN METAKOMMUNIKERENDE LÆRER eleverne innovative kompetencer LÆRERNE SKAL OGSÅ UDVIKLE DERES INNOVATIVE KOMPETENCER selv har innovative kompetencer som spidskompetence, skal udvikle selvsamme hos eleverne kompetencer Man taler hele tiden om elevernes innovative kompetencer, men hvis man skal udvikle

71 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 66 og ikke mindst rustes til at turde øvelser og samme rekvisitter Hertil svarer en kollega:

72 67 FORSKNINGSRAPPORT, ILDSJÆLE ELLER EJ - ET LEDELSESPERSPEKTIV PÅ LÆRERROLLEN

73 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN AFRUNDING spil

74 69 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 undervisning og opøver de samme innovative kompetencer, som de ønsker at udvikle hos eleverne

75 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 70 KAPITEL 6 INNOVATIVE KOMPETENCER OG VURDERINGSKRITERIER Majken Leth Gudnitz og Helle Mathiasen 6.1. INDLEDNING empiriske materiale, at generalisere den indsamlede empiri

76 71 FORSKNINGSRAPPORT, INNOVATIVE KOMPETENCER OG VURDERINGSKRITERIER IFØLGE ELEVERNE FEEDBACK VURDERINGSPROCEDURE

77 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 72 skoleprojektet

78 73 FORSKNINGSRAPPORT, VURDERING, PRISER OG KARAKTERER komplekset innovative kompetencer, men ser samtidig et perspektiv i at gøre det alligevel

79 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 74 eventuelle karakterer eller priser

80 75 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 Selve ideen Produktet omvendt Fagligt 6.3 INNOVATIVE KOMPETENCER OG VURDERINGSKRITERIER IFØLGE LÆRERNE

81 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 76 kompetencer

82 77 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 elevernes innovative kompetencer

83 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN VURDERINGSKRITERIER Kreativitet hvor Omverdenforståelse Handling

84 79 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 Personlig indstilling Samarbejde Formidling Hvor god

85 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 80 produktvurderinger Vi har i projektgruppen talt en del om innovationskompetencer og tilhørende Krea-kompetence At kunne visualisere mulige ideer Selektionskompetence Handlekompetencer

86 81 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 kompleksitet Formidlingskompetence Personlig udviklingskompetence At kunne eksperimentere Vi skal ikke sidde og vurderer de innovative produkter Det har vi overhovedet ingen

87 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 82 innovative kompetencer, men de er pt klar over, at vurderingskriterierne ikke er klare Samtidig interessenter omdrejningspunkt:

88 83 FORSKNINGSRAPPORT, INNOVATION, FREMLÆGGELSER OG PRØVEFORMER innovative opgave til AT eksamen 2014 Det er et skridt i den rigtige retning, men der er

89 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN INNOVATIVE KOMPETENCER OG VURDERINGSKRITERIER IFØLGE LEDELSES- REPRÆSENTANTER konstatering 6.5 AFRUNDING

90 85 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 som en kompleks størrelse evalueringskonceptet kompetencer

91 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 86 KAPTITEL 7: OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING Mette Birch Thomsen, Lene Tortzen Bager, Majken Leth Gudnitz & Helle Mathiasen 7.1 PROJEKTETS ORGANISATORISKE RAMMER selv 7.2 PROJEKTETS KONKRETE NETVÆRKSAKTIVITETER innovative kompetencer

92 87 FORSKNINGSRAPPORT, ELEVKOMPETENCER OG LÆRERKOMPETENCER PROJEKTRAMMER, DER STYRKER INNOVATION

93 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN INNOVATION SOM PROJEKT ELLER SOM LÆRINGSKULTUR rammer 7.3 DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSE, RAMMER OG RESULTATER PROCES OG PRODUKT

94 89 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 er motiverende SKOLEKULTUR

95 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN DIGITALE MEDIER

96 91 FORSKNINGSRAPPORT, KRAV TIL ELEVERNE undervisningsaktiviteterne er til stede ELEVER OG TIL GANGE TIL UNDERVISNINGSAKTIVITETER

97 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 92 innovative kompetencer LÆRERKOMPETENCER innovative kompetencer som spidskompetence, skal udvikle selvsamme hos eleverne

98 93 FORSKNINGSRAPPORT, FEEDBACK OG EVALUERING

99 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 94 undervisningsaktiviteterne Selve ideen Produktet omvendt Fagligt VURDERINGSKRITERIER OG PRØVEFORMER, ET LÆRERPERSPEKTIV

100 95 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 størrelse

101 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 96 uddannelser

102 97 FORSKNINGSRAPPORT, 2014 LITTERATURLISTE

103 INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN 98 Internetkilder

104

105 BILAG

106 BILAG 1, OVERSIGT OVER SKOLEPROJEKTER BILAG

107 BILAG BILAG 2, BESØGSOVERSIGT VUC Hvidovre, , Majken Leth Gudnitz og Helle Mathiasen

108 BILAG BILAG 3, INTERVIEWGUIDE, LÆRERE, ELEVER OG LEDELSE LÆRERE: LÆRINGSMÅL ROLLER MEDIEBRUG

109 BILAG ELEVER: LÆRINGSMÅL ROLLER MEDIEBRUG

110 BILAG LEDELSE: VIDENSDELING KOMPETENCER 8 Elevkompetencer

111 BILAG BILAG 4: STARTSEMINAR D. 12. SEPTEMBER 2013 Intentionerne med opstartsseminaret er: PROGRAM: Undervisningskonsulent Claus Christensen, MBU Udviklingskonsulent Mette Brinch Thomsen, CUDiM, Aarhus Universitet

112 BILAG ARBEJDSSEMINARER:

113 BILAG

114 BILAG BILAG 5: ARBEJDSSEMINAR 1 D. 2. OKTOBER 2013 Opsamling siden sidst Omverdens forståelse og personlig indstilling (Progressionsmodel) Universitet Arbejdssessioner 2. Skole-projektgruppers diskussion Proces-tilrettelæggelse 3.Fælles dialog Til næste gang: egne intranet egne intranet 3 gruppens konkrete ideer til processens organisering Dette skal sendes til

115 BILAG BILAG 6: ARBEJDSSEMINAR 2 D. 14. NOVEMBER 2013 Opsamling siden sidst Introduktion til at arbejde med kreativitet fra Den Kreative Platform Kort introduktion til cafémodellen Lene Tortzen Bager, Lektor, CUDiM Aarhus Universitet Arbejdssessioner 1. Skoleprojekterne forbereder præsentation af eget projekt til cafemodel 2. Præsentation og gensidig feedback i cafemodel Til næste gang og tak for i dag

116 BILAG BILAG 7: ARBEJDSSEMINAR 3 D. 8. APRIL 2014 Velkommen og goddag til skoleprojekterne igen Følgeforskningens indledende status på skolebesøg Evaluering af innovative kompetencer: Udfordringer og muligheder Evaluering af progressionen i elevernes innovative kompetencer set i en faglig sammenhæng Universitet Tak for denne gang og på gensyn til slutkonference efterår 2014

117 BILAG BILAG 8: SLUTKONFERENCE D. 1. OKTOBER 2014 Konference Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen Onsdag den 1. oktober 2914, kl Aulaen, Aarhus Universitet Dette projekt har med sit didaktiske udgangspunkt fokus på, hvordan begrebet innovative kompetencer kan forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster og på nytænkning af undervisningsorganiseringer. Både erfaringer fra elever, lærere og ledere, som har deltaget i skoleprojekterne, har en fremtrædende plads, og projektets intention er således at bidrage med ny viden om, hvilke muligheder konkrete undervisningskontekster kan give den enkelte elev, som dermed får de bedste betingelser for at udvikle innovative kompetencer. Det etablerede projektnetværk har været tænkt som et erfaringsudvekslende forum. De involverede lærere og ledere i de otte skoleprojekter har haft mulighed for at deltage i netværksaktiviteter begyndende med startseminar efterår 2013 og derefter i forbindelse med tre arbejdsseminarer, to i efteråret 2013 og et i foråret Programmet for denne konference indeholder både præsentation af resultater fra følgeforskningen og erfaringer fra skoleprojekterne samt mulighed for konferencedeltagerne for at komme med input til anbefalinger til, hvordan det videre arbejde med elevernes innovative kompetencer kan forme sig. Program Kaffe/te og udlevering af konferencemateriale Velkomst, dagens program v/mette Brinch Thomsen, CUDiM Aarhus Universitet

118 BILAG Oplæg fra Undervisningsministeriet v/ Claus Christensen, undervisningskonsulent, UVM Præsentation og diskussion af forskningsresultater v/professor Helle Mathiasen, forskningsprogramleder, CUDiM Aarhus Universitet og Majken Leth Gudnitz, videnskabelig assistent, CUDiM Aarhus Universitet Oplæg om erfaringer fra skolerne: Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen v/ Jan Larsen, VUC Roskilde Jeg lærte at tage en idé og føre den ud i verden i stedet for at blive ved tanken v/pernille Crow VUC Hvidovre-Amager Hvad betyder det for skolens kultur at ruste eleverne til fremtiden? v/rektor Trine Rhein- Knudsen, Nyborg Gymnasium Ledelsesdidaktik v/ Vicerektor Susanne Th. Jensen, Odder Gymnasium Frokost i Stakladen Erfaringer med evaluering af innovative kompetencer v/innovationskoordinator Julie Skaar, Københavns Åbne Gymnasium Hvordan kommer vi videre? v/lektor Lene Tortzen Bager, CUDiM Aarhus Universitet Opsamling på Hvordan kommer vi videre Gymnasieelever ud i virkeligheden v/ Vicerektor Lise Hansen Egaa Gymnasium og Center for innovation og virksomhedskontakt Innovative kompetencer og almen dannelse, er det to sider af samme sag? v/julie Rørdam Thom Sankt Annæ Gymnasium Afrunding og tak for i dag v/ Helle Mathiasen og Mette Brinch Thomsen

119 BILAG 9: SKEMAET INNOVATIONSFORSTÅELSER S I SDU RAPPORTEN: INNOVATION I GYMNASIET. RAPPORT 3 OG 4 (2012) BILAG

120 BILAG

121 BILAG

122 BILAG

123 BILAG

124 BILAG BILAG 10: INNOVATION I GYMNASIET OVERORDNET STRUKTUR OG REDSKABER AF PÆDAGOGISK FAGLIG KOORDINATOR OG LEKTOR I DANSK OG ENGELSK JULIE RØRDAM THOM, SANKT ANNÆ GYMNASIUM

125 BILAG

126 BILAG

127 BILAG

128 BILAG

129 BILAG

130 BILAG

131 BILAG

132

133

134 ISBN: Center for undervisningsudvikling og Digital Medier Aarhus Universitet

INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN

INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN Forskningsrapport, 2014 Center for undervisningsudvikling og Digital Medier Aarhus Universitet Helle Mathiasen Lene Tortzen Bager Majken

Læs mere

Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Aarhus Universitet 29. april 2014 Program Afsluttende konference, 29. april 2014 9.30-10.00

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Startseminar. 12. September 2013. Innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Forskningsdelen af projektet.

Startseminar. 12. September 2013. Innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Forskningsdelen af projektet. Startseminar 12. September 2013 Innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen Forskningsdelen af projektet Ramme Empirisk forskningsdesign Projektskolerapportering 1 Forskningsspørgsmål:

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Vores erfaringer med INNOVATION I AT. Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor

Vores erfaringer med INNOVATION I AT. Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor Vores erfaringer med INNOVATION I AT Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor Hvem er vi? Odder Gymnasium: stx m 475 elever Kursusudvikling i AT innovation

Læs mere

Innovative kompetencer og almen dannelse

Innovative kompetencer og almen dannelse Innovative kompetencer og almen dannelse Innovation i fagene Sankt Annæ Gymnasium Elev: det er megafedt at få lov til at bruge sit fag til at løse opgaver, der faktisk ligner virkeligheden efter gymnasiet

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Den empiriske undersøgelse Nedslag

Den empiriske undersøgelse Nedslag Forsknings- og netværksprojektet Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen Den empiriske undersøgelse Nedslag 1 Innovation, innovative kompetencer modeller og metoder Empirisk

Læs mere

LÆRERREFLEKSIONER OG ERFARINGER

LÆRERREFLEKSIONER OG ERFARINGER LÆRERREFLEKSIONER OG ERFARINGER INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN Antologi 2013-2014 Center for undervisningsudvikling og Digital Medier Aarhus Universitet Redaktion: Helle

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Velkommen til Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Annette Damkjær Side 1 Anvendelseorientering Særlig profil i hf-uddannelsen med hfreformen i 2005

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Gymnasieelever ud i virkeligheden

Gymnasieelever ud i virkeligheden Gymnasieelever ud i virkeligheden Oplæg på konference for innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen onsdag d. 1.okt. 2014 v. Lise Hansen, Egaa Gymnasium Hvorfor center for

Læs mere

Elevforudsætninger og faglig progression

Elevforudsætninger og faglig progression Forskningsprojektet: Elevforudsætninger og faglig progression Arbejdsseminar 30. marts 2016 Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik Dias 1 Forskningsgruppe Gitte Ingerslev, lektor,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx Fagligt samspil og innovation FIP 3 Odense d. 29.- 30. september Htx/hhx Hvem er vi? Anne Øhrstrøm Maybrit Christensen Vi er begge fra Knord i Lyngby Deltaget i Gymnasiet tænkt forfra Udviklet kurser for

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere

Faglige overgange temaer og udfordringer

Faglige overgange temaer og udfordringer Faglige overgange temaer og udfordringer Startseminar for udviklingsprojekter om faglig overgang Silkeborg Gymnasium, 17. september 2013 Hvem er vi i forskergruppen? Aase B. Ebbensgaard Jens Christian

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

En f. En fugl i hånden. Arbejdsseminar 2. oktober Lene Tortzen Bager

En f. En fugl i hånden. Arbejdsseminar 2. oktober Lene Tortzen Bager En f En fugl i hånden Arbejdsseminar 2. oktober Lene Tortzen Bager Sara Sarasvathy Causation/mål Afsæt i produkt/idé Analyse af marked Analyse af kundegrupper Analyse af interessenter Forretningsplan Effectuation/middel

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektnummer: 135866 Projektets titel: Skolenetværk formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektansvarlig:

Læs mere

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen?

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet AU Nørre Nissum Struer gymnasium Mercantec

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

W1-4: Informatik C - STX/HF

W1-4: Informatik C - STX/HF Metode og undervisningens tilrettelæggelse, indsatsområder og prøveform. Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium Global kompetence Innovationskompetence Digital kompetence 1. Identitet og formål 1.1 Identitet

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE NYERE DISKUSSIONER BLANDT FORSKERE OG UNDERVISERE Innovation vs. entreprenørskab Noget der er derude? Noget der skabes? Genstand

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013 AT innovation Oldtidskundskab og dansk Odder Gymnasium 2a, 2013 Hvordan kan oldtidskundskab og dansk bidrage til at udvikle en App for drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? Rammen for alle

Læs mere

FIP Innovation, forår 2017

FIP Innovation, forår 2017 30. marts, Aarhus 5. april, Nærum FIP Innovation, forår 2017 Side 1 Program i Aarhus Side 2 Overordnede principper Regelforenkling Fra 5 uddannelsesbekendtgørelser (samt valgfag, merit, kvalitet) til 1

Læs mere

INDLEDNING. Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog. Kompetencemål som udgangspunkt

INDLEDNING. Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog. Kompetencemål som udgangspunkt INDLEDNING Undervisningskendskab et kompetenceområde og en bog Denne bog er tænkt som en introduktion og et arbejdsredskab til brug i kompetenceområdet undervisningskendskab i læreruddannelsen. Kompetenceområdets

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger UVM Projekt: Intro til projektlærere Grafisk intro til progressionsmodellen: Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde Omverdensforståelse Kultur Kontekster Marked Økonomi Faglighed

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum 2014 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelse i teoretisk pædagogikum A. Mål for uddannelsen... 3 B. Forløbsmodel... 4 II. Beskrivelse

Læs mere

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3 Forstå dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 3 Læringsmål At deltagerne reflekterer over og videndeler omkring afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs Det magiske kort som vælger dig!! Ta et kort og find en makker der har nogenlunde den samme håndtemperatur som dig selv Fortæl på baggrund af kortet hvilke tanker

Læs mere

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Netværksprojekterne om anvendelsesorientering som afsluttes juni 2012 Navn og institution SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Projektleder

Læs mere

Internationale vejledere. Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde

Internationale vejledere. Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde Internationale vejledere Udviklingslandes udfordringer og muligheder samt udviklingssamarbejde Dagens program 1. Noget om de internationale vejledere 2. Undervisningsministeren har ordet 3. Hvorfor udviklingslande?

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM KONFERENCEN FOR NETVÆRKS-, ANALYSE- OG FORMIDLINGSPROJEKT VEDR. FREMMEDSPROGENES PROFIL, FAGLIGE IDENTITET OG ANVENDELSESORIENTERING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER HOTEL TRINITY, FREDERICIA 4. MARTS 2013

Læs mere

København, 18. juni 2013

København, 18. juni 2013 Klasserumsledelse og elevinddragelse - Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område Formål Formålet med følgeforskningen

Læs mere

Artikel om skoleprojektet

Artikel om skoleprojektet Artikel om skoleprojektet Sæt SKUB i eleverne - innovationsprojekt på Nyborg Gymnasium Arno Hansen, Dorthe Bruun, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Ole Frehr, Tia Bjørnholt Christiansen, Torben

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK

Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK Projektbeskrivelse 2011-2012 Projekt Undervisningsformer og Underviserkompetencer, PUNK Projektet rummer to delprojekter: En videreudvikling af IVA s evalueringskultur og evalueringsformer med fokus på

Læs mere

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil.

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil. Dramatik C 1. Fagets rolle Dramatik beskæftiger sig med at skabe og forstå kunstneriske strukturer som spil og iscenesættelse og forstå de hensigter og intentioner, som ligger til grund. I faget arbejdes

Læs mere

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis?

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? Konference på Aarhus Universitet, tirsdag den 8. marts 2016. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? INNOVATION STX - projektet er støttet af Ministeriet

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Fagdidaktisk kursus Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Hvem er vi? Ingrid Sigvardsen Bleeg Rasmus Gjedsted Tore Rubak Kresten Cæsar Torp Fagdidaktik i biologi Læs studieordningen Hurtigskrivning:

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

CODING CLASS. Mikala Hansbøl, Ph.d., Docent, Metropol Stine Ejsing-Duun, Ph.d., Lektor, AAU CPH

CODING CLASS. Mikala Hansbøl, Ph.d., Docent, Metropol Stine Ejsing-Duun, Ph.d., Lektor, AAU CPH CODING CLASS Mikala Hansbøl, Ph.d., Docent, Metropol Stine Ejsing-Duun, Ph.d., Lektor, AAU CPH Coding Class Kreative og skabende it-kompetencer i grundskolen Projektets intentioner Erfaringer fra Coding

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt?

Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt? Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt? Udånder vi mon lige så meget ekstra CO 2, når vi cykler, som en bil

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere