Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger"

Transkript

1 Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015

2 Kontakt og service Inge-Lis Kalum Schou tlf Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser nyhedsservice Håndbøger

3 Fakta om almene boliger i Fredensborg Km fb æb ub i alt BO 4.582*) DSI 35 KM 12 *) heraf BF Vibo, BF 3b og ABF Hørsholm Kokkedal med tilsammen boliger BO med hjemsted i kommunen: Fredensborg BS, Lejerbo, Humlebæk BS, Domea Fredensborg, Asminderød BS, Hejrevangens BS, Jellerødparken og BS Borgerbo (= 8 obligatoriske dialogmøder)

4 Støttet byggeri er finansieret med lån med en løbende offentlig støtte, og en garanti. Støtte = betingelser og vilkår hele pakken indgår Støtte er udbetaling af offentlige midler og derfor tilsyn med at de offentlige midler forvaltes efter regler Tilsynet i driften omfatter: kritisk regnskabsgennemgang, styringsrapport og godkendelser Lejere kan opnå boligsikring/boligydelse uafhængigt af finansiering

5 Behov for nyt støttet byggeri? Hvem bygger man for? Hvad koster det for lejeren/ejeren Ex Brugt almen bolig 91 m2 (før boligsikring) (Teglgårdsvej, årsleje ca kr. pr. m2) Indskud kr. Ny almen bolig 95 m2 (før boligsikring) (beregnet fuld udnyttelse af max beløb, 713 kr. og 400 kr. pr. m2 til øvrige) Brugt ejerbolig 95 m2 (før skat) (Pilehøj 11) Indskud Udbetaling kr.

6 Indtægter: - Salg af kommunale grunde, altid til markedsværdi. Udbud af grund kan udelades ved støttet byggeri med tilsagn efter almenboligloven -Skatter (indkomst + ejendom) -udligning Kommunale udgifter, direkte: -Grundkapital lån på 10 % af anskaffelsessum Afledte: -Egenbetaling af boligstøtte (boligsikring, boligydelse) -Børnepasning, skole, ældreudgifter, kontanthjælp mv.

7 Nybyggerireglerne - maksimumsbeløb fra påbegyndelsestidspunktet (skema B) ikke kan overskrides. - Lejens størrelse kendes både ved tilsagn og påbegyndelse af byggeri. - overskridelse betales af bygherrens egenkapital og udgiften må ikke pålægges lejen. - Ingen nye arbejder på ejendommen 4 år efter færdiggørelsen.

8 Hvorfor krav om garanti? - Sikring af lånemulighed pga manglende værdi i fast ejendom - Sikring for obligationskøbere (dermed kursværdi og statens udgift til løbende offentlig støtte) Hvornår ydes garanti? Risiko ved garanti egenkapital og Landsbyggefond (LBF)

9 Hvornår kan garantien udløses: - Frivilligt salg med godkendelser fra kommunen og ministeriet -Tvangssalg kræver manglende betaling af ydelser på lån. Ikke en mulighed for boliger med anvisningsret, som fx ældreboliger Ustøttet lån= garanti kan udelades, men tilsyn skal sikre bygningsvedligeholdelse, derfor kan afslag være udelukket

10 HR: Vedligeholdelse af almene boliger finansieres af henlagte midler Ingen (eller utilstrækkelige) henlæggelser) - støtte hos Landsbyggefonden. Initiativet til støtte ligger hos bygningsejeren Kommunal indflydelse er mulig FØR egentlig ansøgning til LBF, ved årlig dialog om fremtidssikring af almene boliger

11 Alder på afdelingernes bygninger er Før afdelinger 1970 erne 14 afdelinger 1980 erne 5 afdelinger 1990 erne 9 afdelinger Efter afdelinger Alder og allerede gennemførte forbedrings- og renoverings arbejder siger noget om behov. Der er gennemført større renoveringer de senere år, men der mangler fortsat

12 - Konstatering af behov for renovering, kommunen kan inddrages eller orienteres -Forundersøgelse (teknisk undersøgelse) -Prækvalifikation (første ansøgning udarbejdet og foreløbigt behandlet) - helhedsplan, udarbejdelse af ansøgningsmateriale, dokumentation af drift - afventer støtteår, som oplyst af LBF -Besigtigelse fra LBF, kommunen er inviteret -Foreløbigt tilsagn på grundlag af besigtigelse -Beboerdemokratiet, inddrages endeligt -Kommunens støttesagsbehandling (egentlig godkendelse af skema A, herunder af garanti)

13 Renoveringsstøtte består i -Ydelsesstøtte på lån, betalt af LBF -Kommunal garanti med regaranti fra LBF Kombineres ofte med -Kapitaltilførsel (tilskud/lån, lån er rente- og afdragsfrie lån). Bemærk begrænsede midler, og ikke udvidet ramme som renoveringsstøtte - andre godkendelser, som kan nedsætte lejen

14 LBFs midler til støtteordningen er lovbestemte LBF tager stilling overskridelser og evt. lejeforhøjelser LBF kan regulere på støtten, så lejestigninger undgås. Kommunen kan reelt ikke afslå af godkende forhøjelser og slet ikke forhøjelser, der ikke medfører lejestigninger

15 Ustøttede arbejder og støttede renoveringsarbejder -LBF vurderer, at afdelingen selv kan betale for nogle af arbejderne - Garanti kan være påkrævet.

16 Klager over lejeforholdet (lejekontrakten) = indbringes for beboerklagenævnet Beboerklagenævnet kan ikke behandle klager vedr. lejens størrelse eller sammensætning Klager til tilsynet består af: -budget- og regnskabstvister, efter almenboliglovens 42 - klager fra enkelte lejere over lejens størrelse og sammensætning - klager over andre forhold (som ikke kan indbringes for beboerklagenævnet)

17 1. Budgettvistklager vedr. lejestigninger 2. Andre lejerklager -kommunen træffer en afgørelse -kan ikke påklages Mulighed for bemyndigelse til forvaltningen til at godkende fx mindre lejeforhøjelser under 10 % af årslejen

18 Nybyggeri af almene boliger -Hvem bygger man for -Lejens størrelse -Overskridelser af maksimumsbeløb ikke mulige Renoveringssager -Eksisterende bygninger må renoveres for fortsat at kunne bebos -LBF betaler støtten og vurdere særligt, hvad lejen kan bære -Ved overskridelser tager LBF stilling og vurderer hvad lejen kan bære

19 Garantier til støttede og ustøttede lån -Sikring af låneadgang og salg af obligationer -Vurdering af ejendom foretages af långiver ud fra en rentabilitets vurdering af ejendommen (konkrete vurderinger) Klager -alt hvad beboerklagenævnet kan behandle, henvises til nævnet - budget og regnskabstvister afgøres af kommunen efter partshøring - andre klager

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere