Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet"

Transkript

1 Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012

2 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten, hvis man pludselig står uden arbejde. Derfor har Teknisk Landsforbund i samarbejde med Alka lavet en lønforsikring, der spænder et sikkerhedsnet ud under din økonomi. Sådan dækker TL Lønforsikring Ydelsen udbetales ved ufrivillig ledighed. Ved tegning af forsikringen har du valgt en selvrisikoperiode på enten 0 eller 30 hele dage efter, at den ufrivillige ledighed er indtrådt. De efterfølgende 30 dage er en optjeningsperiode. Først når den ufrivillige ledighed har varet i enten 30 eller 60 hele dage, bestående af selvrisikoperioden og optjeningsperioden, har du ret til ydelse fra forsikringen. Inden for samme ledighedsperiode udbetales herefter for hver yderligere periode á 30 sammenhængende ledighedsdage i op til den valgte dækningsperiode. Priser og størrelser på dækningen Prisen afhænger af dine valg: Hvor stor en forsikringsydelse du vælger, i hvor mange måneder du kan modtage udbetalingen og hvor lang tid der skal gå, inden du modtager den første udbetaling, hvis du bliver ledig. På næste side ser du nogle eksempler på priser ved forskellige forsikringsydelser, selvrisiko- og udbetalingsperioder, Se oversigten over prisgrupperne på svarkortet. En lønforsikring kan være et økonomisk plaster på såret, hvis jobbet ryger. 2 3

3 Eksempler på udbetalinger - ved 30 dages selvrisiko Sådan får du lønforsikringen Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Nuværende løn kr./md kr./md kr./md. Udbetaling i 6 måneder 6 måneder 12 måneder Pris pr. md. 40 kr. 240 kr. 660 kr. Udbetaling pr. md kr kr kr Du vælger selv, hvor stort et beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig. Dine dagpenge fra A-kassen og udbetalingen fra forsikringen må maksimalt udgøre 80% af din løn, før du blev ledig. Præmien kan trækkes fra på selvangivelsen. Du skal betale skat af forsikringsydelsen. Du kan tegne forsikringen, hvis du: er medlem af Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse. er mellem år. er i arbejde og har mindst 16 ugentlige arbejdstimer. Der er flere måder at få TLs lønforsikring på: Udfyld svarkortet og bestil forsikringen direkte. Riv kuponen ud, fugt limkanterne, fold sammen og post din bestilling. Husk at underskrive kuponen. Du kan også få mere af vide ved at ringe til Alka Forsikring på tlf mandag-fredag kl eller send en mail til Du kan også henvende dig i din lokale afdeling og rekvirere mere materiale. Gå ind på og læs mere om TL Lønforsikring. Ledighed Du kan først melde ledighed til lønforsikringen, når du har haft forsikringen i mindst 12 måneder uden opsigelse eller ledighed, og har været i arbejde de forudgående 12 måneder (min. 16 timer ugentligt). 4 5

4

5 Bemærk! Uddrag af forsikringsbetingelserne Der gælder andre betingelser for TL Lønforsikring end for udbetaling af dagpenge fra Teknikernes A-kasse. Derfor er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Dækningsomfang Ved ufrivillig ledighed betales en månedlig forsikringsydelse i op til 6 eller 12 måneder pr. ledighedsperiode. Ved flere ledighedsperioder betales i alt op til 36 måneder. Den første udbetaling sker efter 30 eller 60 dages sammenhængende ledighed afhængig af, om du har fravalgt selvrisikoperioden. Kvalifikationsperiode ved ledighed Ledighed eller opsigelse indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. Dette gælder også selv om du anmelder ledigheden på et senere tids punkt. Overførsel af optjent anciennitet Hvis du har en lønforsikring et andet sted og tegner en ny lønforsikring i Alka, har du mulig hed for at medtage optjent anciennitet/kvalifikationsperiode. Beskæftigelseskrav For at få penge fra TL Lønforsikring første gang skal du have haft arbejde i de forudgående 12 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen. Dog vil ledighedsperioder á 14 dage eller mindre ikke afbryde denne beskæftigelsesperiode på mindst 12 sammenhængende måneder. Du skal også være berettiget til dagpenge fra A-kassen, og opfylde det beskæftigelseskrav, der gælder her. Kendskab ved tegning Kommende ledighed, som du kender eller burde kende på det tidspunkt, hvor du tegner TL Lønforsikring, er ikke dækket. Dobbeltdækning Lønforsikring samt udbetalinger fra tidligere eller et nyt ansættelsesforhold, ind tægter fra bibeskæftigelse og/eller selvstændig virksomhed, samt alle former for dagpenge fra Teknikernes A-kasse, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige ledighed, kan tilsammen ikke være mere end 80% af din tidligere arbejdsindkomst. Det gælder uanset, hvilken månedlig forsik ringsydelse, du vælger. Du skal være opmærksom på, at hvis du udover TL Lønforsikring har andre forsikringer, der dækker ved ledighed, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i dine arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen. Kontraktansatte, vikarer eller lign. Har du arbejde i en tidsbegrænset periode - eksempelvis som vikar eller kontraktansat - dækker forsikringen ikke, når den aftalte arbejdsperiode udløber. Dog er der dækning, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder og kontrakten er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at den ikke ville blive fornyet igen. Skatteforhold Du kan trække præmien fra i skat. Hvis du bliver ledig, skal du betale skat af ydelsen fra TL Lønforsikring. Forsikringens løbetid Forsikringsaftalen gælder i en måned ad gangen og bliver automatisk fornyet, medmindre aftalen bliver opsagt. Dog ophører forsikringen automatisk ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år. Opsigelse af forsikringen Du kan skriftligt opsige forsikringen med mindst 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 30 dage. Fortrydelsesret Du kan fortryde dit køb af TL Lønforsikring i 14 dage efter, du har modtaget hele forsikringsaftalen. Ved ledighed Hvis du får brug for forsikringen, fordi du bliver ledig, skal du melde det til Alka, samtidig med at du melder dig ledig. Vær opmærksom på, at hvis du i forbindelse med ledighed udebliver fra møder eller idømmes karantæne i A-kassen, kan du miste retten til udbetalinger fra din lønforsikring. Du har naturligvis altid mulighed for at få vejledning hos din lokale TL-afdeling. Med en lønforsikring er der stadig råd til lidt godt. Supplerende dagpenge Du har mulighed for at få udbetaling på lønforsikringen, hvis du er på supplerende dagpenge. Du skal komme fra fuldtidsjob til ledighed og ansættes af en anden arbejdsgiver end den oprindelige. Du skal dog være opmærksom på, at summen af lønnen, supplerende dagpenge og forsikringsydelsen ikke må overstige 80% af den løn du havde på fuld tid. Du vil derfor ofte modtage et reduceret beløb fra lønforsikringen. Summen af løn og supplerende dagpenge vil ofte være højere end 80% af den tid ligere løn, hvorved der ikke sker udbetaling fra lønforsikringen. Hvordan klager du? Teknisk Landsforbund, Alka og Alkas genforsikringsselskab har oprettet et Fællesnævn, der tager sig af evt. klager i forbindelse med sagsbehand lingen. Det er gratis at klage til Fællesnævnet og du sender klagen via dit forbund. Du har også mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf Forsikringsselskab Dækningen for ufrivillig ledighed er tegnet i Forsikrings-Aktiesel skabet Alka, CVR-nr Fuldstændige forsikringsbetingelser I denne folder har du fået et sammendrag af indholdet i TL Lønforsikring. Du kan få de fuldstændige forsikringsbetingelser ved at kontakte Alka Forsikring Engelholm Allé 1 Høje Taastrup 2630 Taastrup Tlf eller ved at sende en til Du kan også få dem på eller ved at henvende dig til din lokale TL-afdeling. 8 9

6 Medlemsfordele hos Alka Forsikring Hos Alka kan du tegne forsikringer, der dækker enhver husstands behov for forsikringer. Som medlem af Teknisk Landsforbund kan du f.eks. få en Forbunds Familieforsikring, der dækker mere end de fleste, for kun kr. om året (pr. 1. januar 2012). Januar 2012 Du kan sikre op til 80% af din nuværende løn Som medlem opnår du 10% rabat på øvrige forsikringer. Vil du vide mere om disse fordelagtige forsikringer, er du velkommen til at ringe til Alka på telefon eller besøge alka.dk Alka Forsikring Engelholm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade København K Telefon Telefon alka.dk 10

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 2013 Private lønsikringer Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 1 Indholdsfortegnelse Analyseoverblik... 4 Indledning: Lønsikringer og forsikring af udgifter ved arbejdsløshed... 5 Afsnit 1: Lønsikringer

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere