Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje slik: Referent: TL Deltagere: Daniel Vest (), Tine Lind (TL), Kim Larsen Christensen (), Jutta A. Nielsen (JAN), Jesper Fløe (JF), Nikolaj Seemann (NS), Tine M. Vest () Fraværende: Maria Grandt (MG) Dagsorden Åben/Lukket 1. Formanden har ordet... Sidste møde før generalforsamlingen. 2. Godkendelse af dagsorden... Fælles Enkelte tilføjelser herefter godkendt. 3. Korrespondanceliste fra sidste møde... Fælles har ikke nået at lave telefonliste og HB enes om, at opgaven slettes. JF er i gang med at lave pris kolonner, endnu ikke færdig. har ikke undersøgt tilmeldingssystem. har ikke undersøgt nyhedsbrev via digital post på grund af manglende adgang. JF har ikke nået at fjerne radiatoren. 4. Administration a. Bordet rundt (fx sidste nyt, ferie m.m.)... Fælles JAN fortæller om Døvefilms besøg, det var et godt arrangement og Døvefilm har sagt, at de meget gerne vil komme igen en anden gang vi må gerne give dem besked, hvis vi har et spændende arrangement. JAN føler, det har været en lang periode fra sidste HB møde i oktober og til nu. Hun vil gerne have haft et møde i mellem. fortæller, at vi har anket 18 afslaget og vi nu afventer svar på dette. vil kontakte kommunen og høre, om de har modtaget anken, da den blev sendt d. 23. december. NS er kommet til skade med sin skulder og skal undersøges på sygehuset, herefter vil han give besked til HB om hvad fremtidsudsigten er. b. Fremlæggelse af regnskab for 4. kvartal fremlagde regnskabet. Foreningen har et overskud pr på ,00 kr. i forhold til budgettet. Ejendommen har et minus på ,50 kr. men dette er med forbehold, da mangler oplysninger fra BRF til at kunne gøre regnskabet helt færdigt. c. Økonomi... Overskuddet fra foreningen foreslås henlagt til budget 2014, således at klubber under FTSF/HB kan ansøge om penge til forskellige formål, bl.a. kan caféudvalget ansøge om penge til nye café borde. HB kan søge om penge til ny projektor på kontoret. HB enes om, at det er en god ide og godkender dette. Det skrives ind i budget for Udvalgene får besked om, at de kan søge inden næste HB møde og så skal den nye bestyrelse godkende/afvise ansøgningerne.

2 Caféudvalget skal huske at underskrive med 2 personer på bar sedlen og lægge i de rigtige skuffer. Kulturudvalget får ,00 kr. for 2014 (varelotteriet er inkl.). Husk, at de penge også skal dække generalforsamling, medlemsmøder, fester, lokaleleje mv. Der er for mange fingre i fælles pengekasse, HB skal finde en løsning på at begrænse adgangen til pengekassen, da der jævnligt er fejl i beløb af kasse beholdningen. Caféudvalget får besked på, at de ikke må røre fælles pengekassen. Alle bedes tænke en løsning på dette. d. Budgetopfølgning... HB kiggede på budget for 2014 og havde små ændringer; service/køkken udstyr sættes op til 5.000,00 kr., da HB ønsker der skal indkøbes nye bestik til køkkenet. Ejendomsudvalget sættes ned til 2.000,00 kr. sender opdateret budget pr. mail til HB. 5. Forening a. Medlemskab... JAN FTSF har pr medlemmer, 13 personer er sortlistet. HB har fået mail om dette. 1. Opdatering af medlemsliste... beder om, at der til hver fredags café er lagt en opdateret medlemsliste ind på Skydrive, da vi jævnligt oplever problemer med medlemmer, der siger, de har betalt kontingent, men ikke har modtaget medlemskort og når vi kigger på medlemslisten, står medlemmet ikke på listen det giver nogle konflikter. Ved at der ligger opdaterede medlemslister, kan vi bedre tjekke op på det. Husk at notere dødsfald i medlemslisten med dato for dødsfaldet, da det skal bruges til årsberetningen. Husk at flytte udmeldte medlemmer/sortlistede medlemmer til fanen med udmeldte/sortlistede personer. HB enes om, at vi fremover vil lave vores eget medlemskort til de medlemmer, som ikke har fået medlemskort fra DDL vi har i 2013 desværre oplevet flere medlemmer, der ikke har fået medlemskort, selvom de har betalt kontingent. For at undgå problemer med adgang til foreningsaften eller fredags café vil HB lave vores eget medlemskort, som et midlertidigt kort, indtil medlemmet får det originale kort fra DDL. vil lave det og lægge det ud på Skydrive. 2. Medlemmers runde fødselsdage... TL TL har modtaget en henvendelse fra et medlem, der ikke har fået fødselsdagshilsen til sin runde fødselsdag. JAN beklager, at der er sket en misser og vil følge op på det. b. Arbejdsopgaver... TL gennemgik arbejdsopgaverne, som alle havde sendt ind. TL retter og sender ud til HB til godkendelse, herefter sætter det ind i forretningsorden. c. Samarbejde og grænser for ens udvalg... JAN LUKKET d. Generalforsamling / TL HB har modtaget referat fra arbejdsgruppens møde, kort gennemgang. Lis Jepsen har sagt, hun gerne vil hjælpe med at lave kaffe kontakter hende. Der skal laves skilte Ingen adgang før kl , respekter venligst! TL laver dem. HB enes om at bestille boller og kage ved Føtex, gør det. Arbejdsgruppen arbejder på at finde ud af, hvad menuen skal være om aftenen efter generalforsamlingen. Til frokost bliver det en pålægsmand fra Føtex

3 vil gerne hjælpe JAN med at tjekke medlemskort/udlevere stemmekort. HUSK at notere ned, hvem der får hvilket nummer stemmekort. HB enes efter en god snak rundt om bordet, at vi vil komme med indkommen forslag om at sætte bestyrelsestallet ned til 5 personer. Det er vigtigt med de rigtige personer i bestyrelsen, for der kan blive mere arbejde i og med, at der mistes 2 personer. HB enes om at caféudvalget skal have 2 ledere, JF som 1. leder, NS som 2. leder for JF har meget at se til, der skal NS hjælpe med at aflaste JF. NS starter dags dato. e. Omrokering på kontoret... FU FU er startet på at omrokere på kontoret, pt. er et kontorbord flyttet tilbage til det store kontor, det runde bord inde fra klublokalet er flyttet ind på kontoret så vi fremadrettet bruger kontoret, når der skal være møder. Væggene skal males, TA kan gøre det. BOC vil gerne male FTSFs logo på det ene væg. Der skal laves nyt opslagstavle. Nye gardiner, nyt gulv FU foreslår linoleums gulv, som kan blive lagt oven på det nuværende gulv. vil kontakte Bo Palmer og høre, om han har rester på lageret, som vi kan købe billigt. Gardin mellem de to kontor lokaler, så nogle kan sidde i det lille lokale og arbejde uden at blive forstyrret. HB godkender dette og enes om, at lokalet skal være færdigt senest d. 1. marts Nyt fra udvalgene a. Caféudvalg... JF Cafeudvalget har søgt om 4.000,00 kr. til nye café borde og kasseapparat, JF arbejder på at finde et godt, optimalt kasseapparat. Køleskabet skal rengøres, JF tager det op med caféudvalget. b. Ejendomsudvalg... NS Der er sendt lejekontrakt til en interesseret lejer til den ledige lejlighed på Nørrebrogade, hvis personen skriver under så flyttes der ind d. 1. marts og har forsøgt at reparere vandpumpe i kælderen, da den er forstoppet. Men pt. ser det ud til, at det ikke har hjulpet. vil købe en rør renser/metal pind til at prøve at rense rørene. HB snakker om, at det kunne være en opgave for TA at gøre dette jævnligt for at undgå forstoppelserne. vil kontakte en VVS mandag d. 13. januar på grund af utætte rør i kælderen ved vaskerummet. Der skal nye lås på skabene i klublokalet, og kontakter forsikringen mht. dette. Kalender til rengøringspersonalet, ejendomslederen skal sørge for at udlevere kalender. Der er generelt for meget uro på kontoret, når vi har kontortid. Der er flere, som kommer og tror, at det er en varmestue, de kan sidde og hygge snakke med dem, som har vagten. Det er meget forstyrrende. Vi skal blive bedre til at bede dem om at smutte, hvis de er færdige med deres ærinde. Det er også uacceptabelt, at nogle går ind i klublokalet for at snakke med én, der ikke har kontorvagt der skal personerne stoppes! Hvis man er usikker på om man kan svare på spørgsmålet, kan man henvende sig men ikke medlemmerne!!! Der er jævnligt andre fra FU til stede under kontortid i klublokalet, fordi de har andre opgaver, de gerne vil lave og hvis de hele tiden bliver forstyrret af medlemmerne, så bliver det aldrig gjort. 1. Rengøring... NS NS vil høre, hvordan det går med rengøringen og bevis dokument. har oplevet, at KK har sendt billeder til hans FB profil, det skal hun ikke gøre. Hun skal sende det til NS vil snakke med hende om det. HB klager over, at gulvene ofte er klistrede, KK siger hun har vasket dem, men det er ikke godt nok! KK må vaske dem igen og igen til de ikke klistrer mere. HB enes om, at kontakter en - 3 -

4 rengøringskonsulent og beder om et møde med KK, så der kan blive snakket igennem om rengøringsmidler. c. Fanebærerudvalg... JAN Intet nyt. d. Festudvalg... TL 1. Frivilligfest... / JF Der er frivillig fest d. 1. marts kl. 17. Drikkevarer på egen regning. Vi inviterer de frivillige som står beskrevet om i forretningsorden. Pt. er der 18 personer, der skal med til frivillig festen. 2. Evaluering af sommerfesten... TL Egne fornemmelser skal ikke med i evalueringen, kun konkrete udsagn/henvendelser. sørger for at rette evalueringsreferatet. 3. Evaluering af banko / julefrokost HB synes, at det var en god dag og en rigtig god ide med at have to arrangementer på en dag for at spare på ressourcerne. orienterer bankoudvalget. Dog appellerer HB til, at banko udvalget får lavet en huskeliste til, hvad der skal laves på dagen. e. Historiskudvalg... Kent Pedersen, Jørgen Siig og JF er begyndt at rydde op i historisk rum, der er sket utrolige ting i rummet. Nogle af Fredericiaskolens ting er afhentet, de sidste ting afhentes inden for kort tid. f. Kioskudvalg... Det kører som det plejer, flot med overskud i år. g. Kulturudvalg... Forårets program er næsten lavet. Der skal snart være møde med kulturudvalget. Vi skal huske at skrive på opslag fremover, at kaffen er uden for entré prisen. Enkelte medlemmer har ytret ønske om, at når vi indkalder til medlemsmøde, at vi også udsender dagsorden. FU tager dette til efterretning. Der er kommet henvendelse om, om vi kan udsende nyhedsbrev om næste arrangement efter et onsdags arrangement. F.x. onsdag d. 8. januar foredrag om ros og anerkendelse, så efter dette arrangement sende nyhedsbrev om arrangementet d. 22. januar og ikke udsende flere nyhedsbreve med arrangementer på én gang. vil prøve at gøre dette. 1. Opfølgning på kreative dage / entré... vil lave en ny prisliste som HB tidligere har vedtaget. Dette gælder for alle arrangementer i FTSF, hvis f.x. vi har socialt samvær, så gælder prislisten. Er der foredrag og oplyst andre priser, så er det dét der gælder. FU har lavet aftale med BOC, at han hjælper med at notere til kreative dage. FU udarbejder et skema og BOC får en B-nøgle. 2. Foreningsaftener... Fælles Flere af medlemmerne har henvendt sig til HB og klaget over, at nogle sidder og bruger mobil telefon under foredrag osv. HB enes om, at vi fremover skal huske at sige til medlemmerne før foredrag, at mobil telefon skal være i lommen og hvis det er vigtigt, må man gå ud af lokalet. Vi skal blive bedre til låse døren ved køkkenet, det giver for meget uro at folk går den vej ind. Når man har kontorvagten, bedes man sørge for at huske at oplade kameraet til foreningsaftenen, så man kan tage billeder om aftenen

5 Der er lidt forvirring om, hvornår vi skal forberede klublokalet til et arrangement enighed om, at det kun er til medlemsmøder eller Visual Travel. Det kunne være en opgave for TA. h. Medieudvalg... Fælles 1. IT projekt... TL Der skal startes op på IT projektet. Det ville være perfekt hvis vi kunne få to fjernsyn synkroniseret til at vise det samme samtidigt. Ingen henvendelser kommet på mail. TL annoncerer igen. 7. Nyt fra afdelinger a. Døves Idrætsklub FREMAD... orienterer, at der er DM i Futsal i Fredericia d. 25. januar. FREMAD har booket klublokalet til socialt samvær om aftenen. b. Tegnsprog CI... Næste sammenkomst for afdelingen er til marts, hvor der skal forberedes til mini banko til maj. c. Whist... Whist startede op efter nytår d. 2. januar, udlejningen har ikke været orienteret om dette. og vil arrangere et møde med ET og JAN. Der skal også snakkes om andre ting. 8. Næste møde... Konstitueringsmøde tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 18:30-21:30. Suppleanter er velkomne til at deltage til bestyrelsesmøde, dog har suppleanter ingen stemmeret, kun taleret. Korrespondanceliste: Gøre pris kolonner færdigt Undersøge tilmeldingssystem Nyhedsbrev via digital post Fjerne radiator Sende mail til HB med opdateret budget 2014 Finde en løsning på fælles pengekassen Lave medlemskort Rette arbejdsopgaver Sætte arbejdsopgaver ind i forretningsorden Kontakte Lis Jepsen vedr. kaffe til GF Lave skilte til GF Bestille boller og kage til GF Finde ud af menu til GF Kontakte Bo Palmer vedr. gulv Undersøge kasse apparat Indkøbe metal pind til rør Kontakte VVS for utætte rør i kælderen Kontakte forsikring mht. lås i skabe i klublokalet Rette sommerfest evaluering JF JF ALLE TL TL JAN, JF, & TL JF &

6 Orientere banko udvalget Afholde kulturudvalgsmøde Sende dagsorden med i indkaldelse til medlemsmøde Lave entré prisliste Udsende nyhedsbrev med næste arrangement efter onsdage i lige uger Annoncere efter nyhedsvært i nyhedsbrev Møde med whistklubben FU TL & - 6 -

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere