hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen"

Transkript

1 Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse Prædikatet er blevet sat på Institut for Statskundskab, og der er noget om snakken. 20 nuværende folketingsmedlemmer har en uddannelsesmæssig baggrund fra Aarhus Universitet, og over halvdelen af dem har læst statskundskab. Det er ikke med målet med uddannelsen, slår institutleder Ole Nørgaard fast, men omvendt er han ikke ked af, at det forholder sig sådan. En af de unge markante aktører på den politiske scene fra Statskundskab i Århus er Ditte Staun. Studiet skal ikke tilskrives æren for hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen mod EU, siden jeg var 16 år. Uanset om jeg havde læst religionsvidenskab eller spansk, så ville jeg stadig være politisk engageret men der er en dejlig synergi i at læse statskundskab. Læs tema om Statskundskab og politik og se, hvem af de nuværende folketingspolitikere, der har læst på Aarhus Universitet. Side 6-7

2 2 CAMPUS 4 / 2005 Specialet JUST A MINUTE Danish Government Wants Elite Universities Ivalgkampen blev specialet pludselig et emne, som en række folketingskandidater havde en klar holdning til. De fleste syntes at mene, at specialet skulle være kortere, og at det skulle koste noget, hvis det ikke blev afleveret inden for den normerede tid, typisk et halvt år. Om en sådan politisk interesse er positiv eller negativ, kan diskuteres. Med uddannelsesreformen er der allerede sendt nogle strammende politiske signaler, som vi nu forholder os til. Umiddelbart er det ikke helt indlysende, at en stramning via eksamenssystemet er hensigtsmæssig. Hvis den studerende ikke afleverer i løbet af det halve år, har han så brugt et eksamensforsøg, og hvornår er næste forsøg; eller skal han begynde forfra med et nyt emne? Eller er det mere hensigtsmæssigt at stramme på SU, så den studerende tager endnu mere erhvervsarbejde? Det er ikke svært at sende politiske signaler, men incitamenter fungerer ikke altid som tilsigtet. Rektor Niels Chr. Sidenius Kan det ikke tænkes, at vi bedst beskytter de universitære kvaliteter helt til det højeste niveau ved at give nye muligheder for de bedste og mest interesserede kandidater fra andre uddannelser? Specialet er en vigtig del af et kandidatstudium, og det bør det fortsat være. Skal det bevares som en seriøs test og samtidig raffinering af de kompetencer, den studerende har tilegnet sig gennem studiet, må vi tage det alvorligt. Derfor må vi både fastholde det som en prøve for den studerende og samtidig sikre, at det bliver en vejledt proces og ikke en prøvelse. I den forbindelse er det vigtigt, at fakulteter og fag holder øje med faresignaler og reagerer på dem. Specialer kan blive for lange og for ambitiøse, og der kan opstå en kultur, der understøtter udskydelse af færdiggørelse. Under specialeskrivningen er vejlederen en central person for den studerende. Bør i hvert fald være det. Forleden hørte jeg det synspunkt tillagt nogle undervisere, at de ikke havde megen lyst til at vejlede specialestuderende, når det nu var mere interessant at vejlede ph.d.-studerende. Synspunktet får lov til at stå lidt. Selv om det måske er mere interessant at vejlede ph.d.- studerende end specialestuderende, så er synspunktet helt uantageligt. De unge mennesker, der engang har valgt at læse på Aarhus Universitet, har krav på at få en fair og relevant behandling gennem hele studiet. Hertil hører ikke, at en studerende skal gå rundt og lede efter en underviser, der vil vejlede. For alle undervisere på universitetet er det en del af arbejdet at være med til at få de studerende færdige med studiet på en ordentlig måde. For den studerende, for undervisningsmiljøet og for universitetet er der alt for meget på spil til, at den refererede holdning kan accepteres. Better safety-net for PhDs It should be easier for PhD students who run foul of their counsellor to switch to another, says Lea Thøgersen, president of the PhD Union at the Faculty of Science. The PhD Union has examined the expectations and experiences of both Denmark needs universities of the international elite type. But the government, recently re-elected, feels that on an international scale Danish universities are too small and therefore it is necessary for them to join forces to cope with the global market. In its programme for the coming years, the government suggests that universities and other institutions form consortiums to heighten their international profile. To reach this goal, the government will suggest redistributing university funds in such a way as to promote more interdisciplinary cooperation and the creation of stronger academic environments in education and research. Researchers will need to compete more for research grants, however, as universities will be appropriated less revenue for this specific purpose. counsellors and students with regard to PhD guidance. Their investigation shows that both parties generally meet each other s expectations. When things do go wrong, however, it is often a question of bad vibrations between the two persons. This is the Rookery for the Leaders of Tomorrow Twenty of the current members of the Danish parliament have an educational background at the University of Aarhus, among them Prime Minister Anders Fogh Rasmussen. The Department of Political Science fosters most of Open Doors From the 23rd to the 25th February the University of Aarhus opened its doors for upper high school pupils who were interested in practical experience at the University. For the most part the students could choose between all fields of university study. The idea behind this practical experience is to give future students the opportunity to experience the University s studying environment and the difference between being a high school pupil and a university student. The students attended lectures and had the chance of experiencing the various working forms to be found at the University. The doors will also be open in connection with U-Days from the 3rd to the 5th March where the University, in cooperation with 24 other institutions of higher education in Aarhus, will hold information meetings. Trial lectures will be held, and future students will be given general information on the different lines of education available. Pre-scient Computers Head of research at the Department of Computer Science, Jakob Bardram, has received a large grant, aimed at developing new software that can radically change the way we use our computers. The idea is that you give the computer a kind of pre-science, so data and programmes pop up by themselves when you need them, in other words an activity-controlled computer. The ABC project runs for three years and has a budget of DKK 8.1 million. P.3. these and has been called the rookery of power. New politicians are turned out continuously, for instance newly elected Member of Parliament Morten Østergaard (Radical Party) and Member of To strengthen Danish research, the government wants to establish a special programme designed to attract the best Danish and international researchers. These so-called super-professors will have special terms with regard to salary and tenure, and will have their own funds to hire staff and purchase inventory. P. 3. reason why the PhD Union is working towards establishing clear directions for PhD guidance, together with firm procedures for switching from one counsellor to another. P. 5. the European Parliament Dan Jørgensen. None of them chose to read political science in the hope of becoming a politician, but rather out of interest for politics and society in general. P.P Lars Kruse/AU-Foto udgives af Aarhus Universitet og udkommer hver 2. mandag i semestermånederne. Næste nummer udkommer 14. marts. Redaktion: Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N T: , Ansvarshavende: Kommunikationschef Ingeborg Christensen. T: ; Abonnement: Et årsabonnement koster 150 kr. Studerende ved Aarhus Universitet 100 kr. Henvendelser vedr. abonnement rettes til Torben Johansen, T: , Annoncer: ADVlCE Media & Marketing ApS, Kong Hans Gade 17, 9100 Aalborg. T: ; Aarhus Universitet forbeholder sig ret til at vurdere og tilbagevise annoncer med religiøst og/eller politisk indhold. Tryk: Avistryk Nord A/S ISSN: Anders Correll Redaktør T: M: Helge Hollesen Journalist T: Hans Plauborg Journalist T: M: Sys Vestergaard Journalist T: M: Kasper Thaarup Studentermedhjælp

3 CAMPUS 4 / Mere konkurrence om penge til forskning Regeringen lægger op til at universiteterne skal samle kræfterne. Samtidig får de mindre indflydelse på prioriteringen af forskningen. forskningspolitik Universiteternes kan se frem til mindre direkte indflydelse på fordelingen af penge til forskning, og en række forskere får forringet deres muligheder for penge fra forskningsrådene, fordi universiteterne ikke kan give penge til de projekter, forskningsrådene støtter. Det kan blive konsekvensen af det udspil til de kommende års forskningspolitik, som er lagt frem i grundlaget for VK-regeringen. Det lægger op til større konkurrence mellem forskerne, samtidig med at universiteternes andel af penge til grundforskning bliver mindre. Ødelægger balancen De såkaldte basismidler til forskning skal nemlig udgøre en mindre del af den samlede pulje til forskning. Regeringen mener, den strategi kan give dansk forskning mere kvalitet og fremme samarbejde og specialisering inden for forskning og uddannelse. Regeringens overordnede mål er gode nok. Men det er farligt at trække for langt over mod en styring af forskningen ved at give forskningsrådene flere penge, siger prorektor ved Aarhus Universitet Katherine Richardson. Som medlem af Forskningskommisionen var hun for nogle år siden med til at anbefale, at pengene til forskning bliver fordelt med 60 procent til universiteterne og resten til forskningsrådene. Jeg frygter, regeringen er ved at ødelægge den balance, siger hun. Forskningsrådene er med til at sikre forskningskvalitet og fokusere på den tværfaglige forskning, og det er jo der, det sner. Men det går ud over denne forskning, hvis man udsulter disciplinerne på universiteterne. Afhængig af basismidler Professor Flemming Besenbacher, inano-centret ved Aarhus Universitet, er en af de forskere, der henter en stor del af sine penge uden for universitetet. Han er også bekymret. Det er fint at uddele penge i konkurrence mellem forskeransøgninger, men man er på vej til at udsulte basismidlerne til universiteterne, og det er dybt uheldigt. Selv om jeg får mange eksterne midler, er jeg i høj grad afhængig af, at der er en funding på universiteterne. Så jeg mener, der skal være større basisbevillinger, siger han. Ellers hænger det ikke sammen. Vi skal jo have penge med fra fakultet, når vi søger om eksterne midler. Men vi kan komme i en situation, hvor der ikke er penge til den samfinansiering, og så kan vi ikke få del i f.eks. Det Strategiske Forskningsråds uddelinger, siger Flemming Besenbacher. For mange universiteter? Større konkurrence om penge til forskningen betyder også, at prioriteringen af forskningen bliver styret udefra. Det undergraver mulighederne for den stærke ledelse på universiteterne, som universitetsloven lægger op til, siger Katherine Richardson. Når prioriteringen bliver bestemt udefra, bliver de 12 universiteter mere eller mindre tvunget til at have den samme profil. Det er svært at argumentere for det i et land som Danmark. Men måske forsøger regeringen at sige, der ikke skal være så mange universiteter her i landet, funderer Katherine Richardson. Universitetskonsortier Regeringen lægger nemlig op til, at universiteterne og andre institutioner skal danne konsortier. Ved at samle kræfterne og samarbejde om forskning og uddannelser skal det give danske universiteter en international profil. Flemming Besenbacher mener, konsortier i visse tilfælde er gode. Jeg opfatter forslaget som en tilskyndelse til, at nogle institutioner skal finde ud af, hvor det kunne være naturligt at samarbejde, frem for at de bliver tvunget til det. Det er ikke altid rationelt at konkurrere om en pose penge til et eller andet område, mener lederen af inano-centret, hvor universiteterne i Århus og Ålborg er gået sammen. Katherine Richardson har heller ikke problemer med universitetskonsortier. 12 universiteter gør det svært at profilere kvalitetsforskningen, så der er gode grunde til at tænke strategisk og samle stærke forskningsmiljøer på flere felter. På uddannelsesområdet er Erasmus Mundus-programmet jo et godt eksempel på sådan en samling, der på europæisk plan skaber nye uddannelser ved at samle styrkeområder fra forskellige universiteter. Helge ej blot til alvor Professor Henning Nølke gemte i sin cowboyhat de finurlige spørgsmål om sprog, som stand up-forskerne skulle svare på. Lars Kruse/AU-foto Om det bliver en succes eller ej afhænger først og fremmest af os alle sammen, sagde professor Henning Nølke og indledte med den sproglige finurlighed meget passende to timers stand up research med sprogforskere fra universitetet på slap line. Og stærkt underholdende blev det med diskussion af en række forberedte spørgsmål, en intrigant drillende ordstyrer (Nølke), sprogforskere, der ikke holdt sig tilbage for en kærlig-kritisk udlevering af sig selv og hinanden, samt ikke mindst et stort medlevende, vidende og spørgende publikum, der fortrinsvis bestod af studerende. Alle, der påstår, at (sprog)forskning er lige så tør og kedelig som en udtrådt fodsål, burde have været tvangsindlagt til overvære stand upseminaret, som efterhånden er ved at være en årlig tradition. Spørgsmålene trak publikum af Henning Nølkes elegante cowboyhat, og så var det ekspertpanelets tur til sammen med publikum at improvisere et gerne nogenlunde sandsynligt svar. Hvorfor ryster vi f.eks. i bukserne, når vi er bange? En ældre herre ville vide, om kvinder også kan ryste i bukserne i dag, for det kunne de ikke, da han var ung. Hvorfor hedder det løbe alt, hvad remmer og tøj kan holde, og er man altid i panik, når man gør det? Spørgsmål var der nok af, men af og til lå det lidt tungere med svaret. Således på spørgsmålet om, hvad folk på Cook-øerne egentlig hedder. Men de hedder selvfølgelig cookies. /hp Computere får situationsfornemmelse Forskningsleder Jakob Bardram har fået en millionbevilling til at udvikle ny software, der grundlæggende kan lave om på måden, man arbejder med sin pc på. softwarerevolution Ideen er at give computeren situationsfornemmelse, så de data og programmer, som man har brug for, selv dukker op, når der er brug for dem. Med andre ord en aktivitetsstyret computer. Sagt nærmest urimeligt kort, er det sådan en type software, forskere fra Datalogisk Institut på Aarhus Universitet ønsker at udvikle, og nu er pengene i hus. Forskningsleder Jakob Bardram har fået støtte til et treårigt forskningsprojekt med titlen ABC activity based computing. Projektet har et samlet budget på 8,1 mio. kr. og støttes med 4,5 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT (NABIIT). ABC-projektet udvikler en software-arkitektur, der helt grundlæggende gør op med de traditionelle systemer, som er organiseret omkring en fil (f.eks. et tekstdokument) og en applikation (f.eks. Microsoft Word). ABC-projektet arbejder med en radikalt anderledes måde at organisere de digitale ressourcer på: Ikke orienteret efter applikationer og filer, men organiseret efter den arbejdsopgave, man udfører. Systemet udvikles med udgangspunkt i sundhedssektoren, hvor personalets arbejdsdag er præget af hyppige afbrydelser, skiftende arbejdssteder og varierende samarbejdskonstellationer. Røntgenbilleder, medicinskemaer, journal-dokumenter, s og websider bindes sammen i klynger, som systemet automatisk kalder frem, når der er brug for det f.eks. når lægen undersøger en bestemt patient. Data-klyngerne kan flyttes frit til forskellige displays, lige fra håndholdte computere over pc er til vægmonterede skærme, og tilpasses de arbejdssituationer, lægen er i. It-virksomheden Medical Insight deltager i projektet. Medical Insight udvikler og sælger systemer til medicinsk billedbehandling og arbejder på at gøre systemerne mere brugervenlige, bl.a. via personalisering. Virksomheden vil løbende integrere resultaterne af ABC-projektet i sine produkter. ABC-projektet kører i regi af Center for Pervasive Healthcare. Sys Christina Vestergaard/ Arne Vollertsen, kommunikationschef, IT-byen Katrinebjerg

4 4 CAMPUS 4 / 2005 uni-noter pris til forskningsmiljøer Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) vil fremover uddele en årlig pris på kr. til et dynamisk, humanistisk forskningsmiljø, som i særlig grad har vist sig fagligt udviklende, stimulerende og frugtbart. Prisen skal tilskynde til nye og utraditionelle måder at danne forskningsmiljøer på. Prisen kan gives til alle former for forskningsmiljøer som anerkendelse for forskningsaktivitet, produkter og/eller forskningsprocesser. Vigtige kriterier vil være miljøets evne til at skaffe finansiering til aktiviteter, til at rekruttere og socialisere nye forskere og til at skabe et godt forsknings- og arbejdsklima. Prisen uddeles i år på forskningsrådets temadag i maj. Læs mere på detektiver skal opdage snyd Engelske universiteter opfordres nu til at ansætte særlige detektiver til at bekæmpe de studerendes eksamenssnyd. Rapporten Deterring, Detecting and Dealing with Student Plagiarism fra The Joint Information Systems Committee s Plagiarism Advisory Service anbefaler en langt mere systematisk tilgang til det stigende problem med snyd ved eksamen. I dag er det overladt til enkelte ildsjæle at gøre noget ved problemet, og de antiplagiat-programmer, de fleste universiteter benytter til at opdage afskrevet materiale, er ikke nok. Rapporten anbefaler derfor at ansætte såkaldte academic conduct officers, der udelukkende skal arbejde med at gøre noget ved snyderiet. åbent hus på tværs Tusindvis af kommende studerende forventes at dukke op på Aarhus Universitet torsdag den 3. marts og fredag den 4. marts, når universitetet holder åbent hus på en lang række fag. Fagene afholder orienteringsmøder, giver prøver på forelæsninger og orienterer generelt om deres uddannelser. Som noget nyt afholder universitetet Åbent Hus i 2005 sammen med 23 andre videregående uddannelsesinstitutioner i Århus under navnet u-days. De kommende studerende får for første gang lejlighed til at opleve studietilbuddene og -miljøerne på samme tid på tværs af uddannelsesmurene i Århus. Se Forskerspirer springer ud Forskerkonference for studerende skal inspirere de unge til at leve forskerdrømmen ud. Hvad gør man, når deadline for aflevering af projektrapporten er lige op over, og der kommer en invitation til at skrive et paper til en studenterkonference om forskning i interaktionsdesign? Man når selvfølgelig begge dele. I hvert fald når man er Jonas Fritsch, studerende på informationsvidenskab ved Aarhus Universitet, Maiken Hillerup Fogtmann og Thomas Møller Lassen, designstuderende på Arkitektskolen Aarhus. Vi tænkte, at vi skulle bare have det paper igennem. Det sker så tit, at man laver et projekt og får det bedømt, og så er det glemt. Men når vi er med på sådan en konference, er det med til at holde projektet i live, siger Jonas Fritsch. Udvikler metode ud fra teori De tre studerende mødtes sidste år gennem det tværfaglige uddannelsesforløb Interactive Spaces at Home, der blev udbudt i efteråret 2004 for multimediestuderende ved Aarhus Universitet og studerende fra Arkitektskolen Aarhus. Efter eksamen i januar fulgtes de til Sønderborg, hvor cand.it.-uddannelsen i it produktudvikling på Syddansk Universitet havde indbudt godt 100 studerende fra fire lande til en to-dages konference om forskning i interaktionsdesign. På konferencen var Dunning the Data ét af fire emner under temaet Design Moves, der præsenterede vidt forskellige strategier for, hvordan man som designer kan arbejde sig igennem en designproces. Man sætter sig selv lidt på spil i sådan en situation. Det er jo ens egen lille darling, man skal præsentere, men jeg var nu ikke særligt nervøs. På sådan en konference bliver man alligevel målt og vejet hele tiden. Det spændende var at præsentere sit indlæg for interesserede, der også stillede spørgsmål, fortæller Jonas. Jeg var mest overrasket over de mange positive kommentarer, vi fik fra alle dem, der kom hen bagefter og gerne ville snakke om det, siger Maiken. Ud til et større publikum Ligesom ved videnskabelige konferencer skulle de studerende indsende deres "papers" før konferencen. Jonas, Maiken og Thomas fik tilbagemelding på deres indlæg fra Benjamin Matthews fra Syddansk Universitet samt Erik Stolterman fra Umeå Universitet i Sverige. Det var ret givende. Metoden, som vi præsenterede, havde vi lavet i vores uddannelsesforløb, men vi skrev vores paper til konferencen, og det er noget helt andet, når du skal ud og gøre dig forståelig over for fremmede. Vi fik kritik på vores argumentation og vores referencer, og de opfordrede os til at målrette vores budskab, så vi sagde én ting tydeligt, fortæller Jonas. Bidt af forskning Det handler om at starte en tradition blandt de studerende. Forskning er at skabe ny viden ikke bare et nyt produkt. Det kræver metode, og det er nyt at trække den akademiske arbejdsform ned over de studerende og bede dem lægge et teoretisk lag over og under deres praksis. Men det sjove er, at de bliver bidt af det, fortæller professor Jacob Buur, Syddansk Universitet, der leder cand.it.-uddannelsen i it produktudvikling i Sønderborg. Jeg synes, det har været superinteressant. Jeg er virkelig blevet udfordret ikke mindst af Jonas til at sætte ord på, hvad det er, vi laver. Det er vi ikke så vant til på Arkitektskolen, fortæller Maiken. Og så var det bare fedt at være sammen med en så stor gruppe mennesker, der allerede vidste, hvad interaktionsdesign er, så vi kunne bruge tiden på at diskutere projekter Lars Kruse/AU-foto Jonas Fritsch (bagerst), Maiken Hillerup Fogtmann og Thomas Møller Lassen med deres it-projekt pulsart, der ved hjælp af avancerede pulsmålere, rindende vand, salt og meget mere kan udtrykke aktiviteten i en familie. inden for feltet i stedet for at skulle forklare, hvad det går ud på, supplerer Jonas. Se Britta Ank Pedersen, kommunikationschef, it-vest OTTENDE NORDISKE SOMMERSKOLE I CANCEREPIDEMIOLOGI - kursus og forskningsprojekter for studerende. Fase 1: august To ugers internatkursus Introduction to Cancer Epidemiology, København. Fase 2: Sommer efterår Projektarbejde under vejledning svarende til to måneder. Gerne udført sideløbende med studie. Fase 3: Jan/feb To dages internatkursus, præsentation af projekter, Finland. Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Undervisningssprog: Engelsk Pris og scholarstipendier: Udgifter til kursus, rejse, kost og logi under internatkurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. Udgifter til kost og logi under projektarbejdet betales af de studerende. Kræftens Bekæmpelse søger scholarstipendier til fem danske studerende. Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: sommerskole eller kontakt Mette Bo, Kræftens Bekæmpelse tlf.: Ansøgningsfrist: 1. april 2005 Forsøgspersoner mangles Tandlægeskolen søger raske forsøgspersoner til videnskabelige undersøgelser om smerter og ømhed i kæbemuskler og kæbeled. Der ydes ulempegodtgørelse på kr. 150,- pr. time. For mere information kontakt Afd. Klinisk Oral Fysiologi / Rektor søges Den kommende rektor på Aarhus Universitet bliver en stærk leder, der kan få mest muligt ud af de vidtgående beføjelser, der ligger i den nye universitetslov af 2003, og så skal vedkommende være visionær og med lyst til at udfordre det bestående. Gode samarbejds-, kommunikations- og debatevner ønskes også. I det hele taget en mediestærk og udadvendt person, som tillige skal kunne dokumentere anerkendelse fra et for Aarhus Universitet relevant forskningsområde. Det er i hvert fald den profil, her meget kort gengivet, som bestyrelsen for Aarhus Universitet søger som rektor. Den 15. marts er der ansøgningsfrist, og derefter udløses spændingen om, hvor mange ansøgere ud over nuværende rektor Niels Chr. Sidenius der er til stillingen. Stillingen forventes besat i løbet af maj-juni. Den kommende rektor vil i første omgang blive ansat for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse op til 3 år. /scv

5 CAMPUS 4 / Kemier mødes, og uenigheder opstår Det skal være lettere at skifte ph.d.-vejleder, mener Lea Thøgersen, der er formand for ph.d.-foreningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet. En spørgeskemaundersøgelse på fakultetet viser, at studerende og vejledere stort set indfrier hinandens forventninger. Når det går galt, er det ofte et spørgsmål om personlig kemi. ph.d.-vejledning Som ph.d.-studerende på et naturvidenskabeligt fag er man som regel meget sammen med sin vejleder. Man mødes på arbejdspladsen om morgenen. Dagen starter måske i laboratoriet. Til middag spiser man eventuelt frokost sammen, smalltalker og diskuterer en ny artikel i Science. Om eftermiddagen analyserer man sammen resultaterne fra de seneste dages forsøg, og måske er der tid til lidt vejledning i at skrive artikler, inden 8 eren kører mod Harald Jensens Plads lidt i seks. Ikke så underligt, at den personlige kemi helst skal stemme nogenlunde overens, hvis tre-fire år på den måde skal fungere optimalt. Vejlederrollen betyder enormt meget her på Naturvidenskab. De fleste ph.d.-studerende kommer i en slags mesterlære, hvor de går op og ned ad deres vejleder eller anden seniorforsker det meste af dagen. Derfor er det vigtigt at få sat fokus på, hvilke kompetencer det kræver for at være vejleder, og hvilket ansvar vejlederrollen bør indebære, siger Lea Thøgersen, formand for ph.d.- foreningen på Naturvidenskab. Hvis man løber sur i det, skal der være alternativer. For eksempel ville det hjælpe, hvis der kom en klar procedure for at skifte vejleder. En anden mulighed kunne være, at alle som minimum skal have to vejledere, så der fra start af er flere at læne sig op ad, mener hun. Forventer ikke meget Ph.d.-foreningen har netop udgivet resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om vejledernes og de studerendes forventninger og erfaringer med ph.d.-vejledningen. Rapporten tyder ikke på, at der er voldsom stor forskel på de to gruppers forventninger. Man kan sige, at de fleste ph.d.- studerende er ret tilfredse, på den måde, at de får, hvad de forventede. Det er rart at se, at så mange faktisk er positive og tilfredse med den vejledning, de modtager. Men for nogle kan det selvfølgelig hænge sammen med, at de ikke forventer ret meget af deres vejleder. Man accepterer måske, at forskere først og fremmest er forskere, og derfor stiller man sig tilfreds med noget, der ikke altid er optimalt. Det tyder en del af kommentarerne i hvert fald på, siger Lea Thøgersen, der primært ser rapporten som en mulighed for alle vejledere og ph.d.-studerende til at reflektere en ekstra gang over, hvordan vejledningen gribes an. Bedre sikkerhedsnet Ph.d.-foreningen vil gerne være med til, at der bliver skabt et bedre sikkerhedsnet for studerende, der kommer i konflikt med deres vejleder(e). I dag føler mange, at det er svært at Kommentarer fra ph.d.-studerende: Jeg er meget tilfreds med den måde, vejledningen fungerer på. Det er vigtigt at få relativt frie tøjler, mens vejlederens opgave er at motivere til et højt fagligt ambitionsniveau. Det giver det bedste personlige drive og opfordrer til kritisk tænkning, som er meget vigtig, hvis man skal blive en selvstændigt tænkende forsker og ikke bare en laboratorieslave. Min vejleder er i mine øjne ikke egnet til at have studerende. Der bør helt klart lægges meget vægt på en persons pædagogiske og sociale evner, før denne person får lov til at have studerende. Det er forrykt, at universitetet udelukkende ansætter på baggrund af publikationer og ikke tager ovennævnte kvalifikationer (eller mangel på samme) i betragtning. Det er i sagens natur svært at skifte vejleder, da man som minimum skal skifte projekt samtidig, og man sidder derfor i en klemme, som man kan have svært ved at komme ud af. Kommentarer fra ph.d.-vejlederne: Som de fleste af mine forskerkolleger forventer jeg en solid arbejdsindsats af studerende på forskeruddannelsen. Generelt forventer jeg en indsats, som ligger højere end den normerede arbejdstid på arbejdsmarkedet og i perioder endog langt højere. Med de strømninger, der i øvrigt foregår i samfundet, er jeg dog i tvivl om, hvorvidt dette er et antikveret synspunkt. Nogle talentfulde studerende kan selv definere og gennemføre interessante projekter, og for dem er vejlederens opgave ikke at stå i vejen, men at hjælpe dem med opbygningen af netværk og indføring i det praktiske omkring publicering af resultater. For andre studerende er det tillige vigtigt, at vejlederen definerer projektet og samarbejder tæt med den studerende om forskningen (mesterlære). Det sidste kræver i højere grad pædagogiske evner og behagelig væremåde. skifte, og under alle omstændigheder er det forbundet med store omkostninger. For eksempel vil man typisk blive nødt til at skifte ph.d.-projekt. Problemet er, at der ikke er nogle klare linjer for, hvordan ph.d.-vejledningen skal foregå, og der er heller ikke en fast procedure for, hvordan man skifter vejleder Hvis man argumenterer godt for sin sag, kan man få et ekstra halvt år til studiet. Men mange tør ikke binde an med det. Hvis der var klarere linjer for vejledningen, kunne det også forhindre, at forløbet i så høj grad kom til at hænge på, om man nu lige svinger sammen personligt, siger Lea Thøgersen. Hans Plauborg / rapportens konklusioner: Studerende og vejledere er enige om, at faglig kompetence er den vigtigste egenskab ved en god vejleder. Flere studerende end vejledere mener, at det er meget vigtigt, at vejlederen også har en behagelig væremåde. Studerende og vejledere er enige om, at artikelskrivning og strukturering af projekt udgør det vigtigste indhold i vejledningen, men en del studerende mener ikke, de får tilstrækkelig vejledning i netop de ting. 26 procent af de ph.d.-studerende mener, de har for lidt kontakt til deres vejleder. Over halvdelen af de ph.d.-studerende mener, at vejlederne kun i ringe grad eller i nogen grad forsøger at motivere. To ud af tre vejledere mener, de "i høj grad" forsøger at motivere. Både ph.d.-studerende og vejledere mener, det er vigtigt, at vejlederne hjælper med at skabe et netværk for de studerende. Vejlederne mener dog i langt højere grad end de studerende, at de har pligt til at hjælpe de studerende videre efter afsluttet ph.d.-uddannelse. En procent af vejlederne er ikke tilfredse med deres egen indsats. 13 procent af de studerende er ikke tilfredse med deres vejleders indsats. 44 procent af de studerende mener, det er rimeligt at bruge over 45 timer om ugen på ph.d.-projektet. Over 60 procent af vejlederne forventer i høj grad eller i nogen grad, at de studerende arbejder i weekenden. Se mere på Den 10. maj kl holder ph.d.-foreningen vejlederseminaret: Værktøjer til at undgå, at et godt samarbejde om ph.d.-projektet kommer til at hænge på kemien.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere