E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader"

Transkript

1 E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader

2 E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader e-tl (Elektronisk Tinglysning) Placering: C:\prj\etl-doc\Documentation\TOC\04 Løsningsspecifikation - Systemgrænseflader.doc Ikrafttrædelse: 1. juni 2007 Forfatter: Søren T. Gjesse Bidragydere til dokumentet: Godkendt af: Domstolsstyrelsen Fordeling: Udskrevet: e-tl projektet

3 E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer Første udgave. Endeligt godkendt af Domstolsstyrelsen. Fremsendes til Domstolsstyrelsen

4 Indholdsfortegnelse 4 Systemgrænseflader Formål System-system kommunikation principper Indledning Overordnet arkitektur Standarder Overblik HTTP(S) SOAP XSD WSDL UDDI XML Signature WS-Security WS-Policy WS-Eventing WS-ReliableMessaging Synkron og asynkron kommunikation Digital signering Signering af SOAP kald Signering af anmeldelser og bilag Dataformater Tinglysningsdokumentet Struktur af en anmeldelse Struktur af anmeldelsesdokument Struktur af tinglysningsdokumentet Eksempel på anmeldelse Eksempel på anmeldelse med brugerformular Svar og status på behandling af anmeldelse Anvendelse af XML stylesheet Typer for anmeldelser og tinglysningsdokumenter generelt Tekstfraser Fri tekst Private data for anmelder Typer for skøder Typer for pantebreve generelt Beløb på hæftelse Refinansieringsklausul Lån indeholdt i pantebrev Løbetid Rentevilkår Betalingsvilkår Opsigelsesvilkår Oprykningsret Særlige bestemmelser Individuelle vilkår Personligt gældsansvar Rektaklausul Lov om kreditaftaler Særlig lovgivning Lovpligtig pantebrevsformular Typer for specifikke pantebreve Ejerpantebrev Høstpantebrev Private pantebrev Private indekspantebrev Realkredit pantebrev...55

5 Skadesløsbrev Ejendomsforbehold Arrest Udlæg Typer for servitut Typer for abonnementer og notifikationer Genbrugte OIOXML datatyper e-tl Services Tinglysningsservices Anmeldelse af tinglysning Flere anmeldelser samlet i kuvert Prøvetinglysning Beregning af tinglysningsafgift Indsendelse af store bilag Services til underskriftsmappe Placer anmeldelse i underskrifstmappe Hent anmeldelse fra underskriftsmappe Slet fra underskriftsmappe Anmeld fra underskriftsmappe Informationsservices Søgning på tinglysningsobjekter Søgning på fast ejendom Søgning på bil Søgning på andelsbolig Søgning på person Søgning på virksomhed Information om tinglysninger for et konkret tinglysningsobjekt Indhold af konkrete tinglysningsdokumenter Søgning på brugerformular Hent brugerformular Præsentationsservices Præsentation af en anmeldelse Præsentation af et tinglysningsdokument Abonnementsservices Administrationsservices Anmeldelse af brugerformular Opdatering af brugerformular Serviceinterfaces hos eksterne Modtagelse af status og svar i forbindelse med anmeldelse Modtagelse af notifikation i henhold til abonnement...93

6 4.1 Formål Formålet med løsningsspecifikationen for systemgrænseflader er at beskrive den servicesnitflade som e-tl stiller til rådighed for eksterne system-system brugere.. Specifikationen vil indeholde en beskrivelse af de dataformater som anvendes i forbindelse med snitfladerne, samt en konkret beskrivelse af de enkelte services. 4.2 System-system kommunikation principper Indledning Afsnittet system-system kommunikation har til formål at præsentere overblik og detaljer for arkitekturen til teknisk kommunikation mellem Tinglysningsretten og de eksterne interessenter der anvender system-system kommunikation. Således præsenteres arkitekturen på overblikniveau, hvorefter der gennemgås konkrete standarder og teknologier, som finder anvendelse i arkitekturen. De enkelte standarder gennemgås ikke i detaljer, men der knyttes nogle få kommentarer til hvordan anvendelsen af standarden finder sted i e-tinglysning. De specifikke detaljer kan ses i specifikationsdokumenterne for standarderne. Endelig illustreres brugen af standarderne med figurer eller eksempler som relaterer sig til anvendelsen i e-tinglysning. Gennemgangen antager et vist kendskab til XML, XML Skemaer og Web Service relaterede standarder. Design af kommunikationen mellem eksterne interessenters systemer og e-tinglysning tager udgangspunkt i kontrakten mellem Domstolsstyrelsen og CSC, som i høj grad er baseret på de retningslinier, der udarbejdes i OIO regi. De XML skemaer der danner grundlag for services i e-tinglysning, designes ud fra OIO Navngivnings- og Design Regler (NDR): OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler, version 3.0 (http://www.oio.dk/files/oio-6.oioxml-ndr.v dk.pdf) Til design og beskrivelse af Web Service kommunikation mellem eksterne interessenter er der hentet inspiration og principper fra en række OWSA (OIO Web Service Arkitektur) dokumenter: OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed (anbefaling) (http://www.oio.dk/files/model_t_godkendt.pdf)eral OWSA Basic Profile version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/owsa-basic_profile_v0.8_eng.pdf) OWSA Message Level Security version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/owsa-message_level_security_v0.8_eng.pdf) OWSA Profile Signature version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/owsa-signature_v0.8_eng.pdf) OWSA Profile Reliable Messaging version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/owsa-reliability_v0.8_eng.pdf) OIO Service Oriented Infrastructure version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/oio_soi_-_architecture_v0.8_eng.pdf) OIO e-business profile version 0.8 (draft) (http://www.oio.dk/files/oio_e-business_profile_v0.8_eng.pdf) Det bemærkes, at ud af ovenstående dokumenter udgør alene NDR og model T anbefalinger mens de øvrige er på draft stadie. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 4

7 Hvis man går et lag under de overordnede OIO anbefalinger for Web Services arkitektur og interoperabilitet, finder man den række af internationale standarder. Således dækker OIO anbefalingerne over en lang række standarder, de-facto standarder og anbefalinger. Det drejer sig om: HTTP 1.1 (http://www.w3.org/protocols/rfc2616/rfc2616.html) XML version 1.0 (http://www.w3.org/tr/rec-xml/) XML Schema 1.0 (http://www.w3.org/tr/xmlschema-0/) WSDL 1.1 (http://www.w3.org/tr/wsdl) SOAP 1.1 (http://www.w3.org/tr/2000/note-soap /) UDDI version 3.0 (http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm) WS-I Basic Profile 1.1 (http://www.ws-i.org/profiles/basicprofile-1.1.html) WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0 (http://www.ws-i.org/profiles/simplesoapbindingprofile-1.0.html) XML Signature (XML-DSIG) (http://www.w3.org/tr/xmldsig-core/) WS-Security 1.1 (http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-soapmessagesecurity.pdf) WS-Security X.509 Token Profile (http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16785/wss-v1.1-spec-os-x509tokenprofile.pdf) WS-Policy 1.5 (http://www.w3.org/tr/ws-policy/) WS-ReliableMessaging (ftp://www6.software.ibm.com/software/developer/library/ws-reliablemessaging pdf) I beskrivelsen af den konkrete anvendelse af Web Services i dette afsnit, refereres til anbefalinger/krav i ovenstående dokumenter, ligesom der dokumenteres afvigelser fra samme Overordnet arkitektur Den skitserede logiske arkitektur i figur 1 Overordnet system-system arkitektur nedenfor viser kommunikationen mellem e-tinglysning og eksterne system-system brugere, samt kommunikationen mellem e-tinglysning og eksterne portal brugere. Det overordnede princip for kommunikationen er at al kommunikation mellem system-system brugere og e-tinglysning er baseret på HTTPS og Web Services, mens kommunikationen mellem portal brugere og e-tinglysning er den brugergrænseflade, som stilles til rådighed af e-tinglysning. Et vigtigt aspekt ved system-system kommunikationen er, at denne i grænsesnittet håndteres af en B2B Gateway, der videredelegerer servicekald til den interne service bus. På konceptuelt niveau optræder B2B Gateway på samme niveau som portalen, der videredelegerer kald til den interne service bus på vegne af brugeren. De services, som benyttes af portalen (både den eksterne og den interne) vil være eksponerede som Web Services via service bussen. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 5

8 Således vil det overordnede princip være at de services der stilles til rådighed for portalen vil kunne nås gennem system-system grænsefladen. Dette princip tilvejebringes ikke nødvendigvis i første version af e-tinglysningssystemet, hvor der kan optræde services som ikke er godkendt til systemsystem kommunikation, men som alligevel benyttes af portalen. Dette kunne eksempelvis være administrationsservices, som i første version af e-tinglysningssystemet kun vil kunne foretages via portalen. Eksterne system-system brugere Eksterne portalbrugere Internet Service Registry (UDDI) B2B Gateway Portal Service Bus ETL Motor Business Process Manager Figur 1: Overordnet system-system arkitektur Ud over kommunikationen gennem B2B Gateway for konkrete Web Service kald, kan eksterne system-system brugere kommunikere med e-tinglysningssystemets Service Registry (UDDI) for at indhente information om servicesnitflader og konkrete bindinger. Det konkrete Service Registry vil indeholde referencer til komplette beskrivelse af XSD er og WSDL er til brug for kommunikation med e-tinglysning. De XML skemaer der beskriver indholdet af kommunikationen udarbejdes i henhold til OIOXML retningslinierne. For en overordnet introduktion til XML skemaerne se afsnit nedenfor. WSDL dokumenter, der gennem reference til XML skemaerne beskriver indholdet af kommunikationen samt de konkrete tekniske bindinger beskrives i afsnit Bemærk specielt, at de interface beskrivelser som definerer grænsesnitflader som det eksterne system skal implementere for at modtage kald fra e-tinglysning også er beskrevet her, selvom e- tinglysningssystemet ikke indeholder en konkret implementering af disse interfaces. Bindinger i form af konkrete service end-points hos de eksterne partneres system registreres ikke nødvendigvis i e-tinglysningssystemets UDDI registry. Dette sker for som udgangspunkt at tillade en vis anonymitet af de konkrete adresser hos de eksterne parter. Dette princip for implementering og registrering af Web Services er beskrevet i afsnit For at kommunikere med e-tinglysningssystemet skal en ekstern partner derfor først og fremmest implementere klient siden af de Web Services der ønskes anvendt. Hvis disse services giver anledning til notifikation (callback) skal den eksterne partner ligeledes implementere server siden af disse notifikationsservices. For at kunne kommunikere med e-tinglysningssystemet skal den eksterne partner godkendes og oprettes i e-tinglysningssystemet som system-system bruger. Registreringen omfatter, ud over Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 6

9 visse administrative registreringer, en teknisk registrering af det certifikat som anvendes til underskrift af Web Service kald. Underskrift af Web Service kald sker i henhold til WS-Security specifikationen (se WS-Security nedenfor). Digital signatur anvendelse i e-tinglysning er baseret på brugen af XML Signature (XML-DSIG) standarden. Beskrivelsen i dette dokument er opdelt i en teknisk beskrivelse i forhold til XML Signature, og en bredere anvendelsesorienteret beskrivelse. Den tekniske beskrivelse findes i afsnit , mens den anvendelsesorienterede beskrivelse findes i Digital signering Standarder Overblik De standarder og anbefalinger, som vedrører implementeringen af Web Services i e- tinglysningssystemet, som skitseret i indledning gennemgås i yderligere detaljer i dette afsnit. Afsnittet er ikke en komplet gennemgang af standarderne, men kommentarer og præciseringer, der beskriver hvordan de finder anvendelse i implementeringen af e-tinglysningssystemet. For en komplet beskrivelsen henvises til de relevante standarder (links findes i indledningen) HTTP(S) Kommunikation mellem et eksternt system og e-tl baseres på HTTPS kommunikation. Dette sker gennem en-sidet HTTPS, hvor e-tinglysningssystemet autentificeres af det eksterne system gennem Tinglysningsrettens SSL servercertifikat. HTTPS etablerer et sikker kommunikationsforbindelse, som varetager fortroligheden af kommunikationen mellem den eksterne part og e-tinglysningssystemet. E-tinglysningssystemer har dermed ikke autentificeret det eksterne system gennem HTTPS ved brug af serviceaftagers OCES certifikat som det beskrives i OWSA model T, men denne autentifikation sker i e-tinglysningssystemet gennem brug af WS-Security. Brugen af WS-Security er ikke in-scope for OWSA model T, hvorfor HTTPS to-sidet autentifikation er påkrævet i det scenarie. Se yderligere detaljer om brugen af WS-Security i afsnit WS-Security nedenfor SOAP Anvendelsen af SOAP til kommunikation med e-tinglysningssystemet følger de regler og anbefalinger som findes i OWSA Model T version 1. Bemærk, at OWSA Model T version 1 baserer sig på de regler og anbefalinger som findes i WS-I Basic Profile 1.1, og den kan betragtes som en præcisering, der i hovedtræk indfører brugen af OIOXML skemaer til definition af typer. Definitionen af SOAP kald til e-tinglysningssystemet baserer sig derfor på brugen af OIOXML skemaer, og følger i øvrigt reglerne i WS-I Basic Profile 1.1. De konkrete detaljer for WS-I Basic Profile 1.1 gennemgås ikke her, i stedet henvises til den samlede beskrivelse på adressen Herunder opsummeres en række forhold fra WS-I Basic Profile 1.1 som man skal være opmærksom på. soap:body elementet indeholder 0 eller 1 child elementer Dette fordrer brugen af document/literal wrapped pattern i WSDL beskrivelserne, og er fuldt i overensstemmelse med de generelle retningslinier for udarbejdelsen af OIO-WSDL og brugen af OIOXML skemaer. Se yderligere information i afsnit WSDL nedenfor. Alle headers checkes og der dannes en SOAP fault hvis en header med mustunderstand = 1 ikke forstås af systemet I e-tinglysningssystemet processeres netop de headers som er specificeret i nærværende dokument. Yderligere headers med mustunderstand = 0 ignoreres, og ukendte headers med mustunderstand = 1 vil resultere i en fejl. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 7

10 Reglerne for SOAP Fault generering følges WS-I BP 1.1 reglerne for generering af SOAP Fault følges. Reglerne tillader visse specialtilpasninger. Disse tilpasninger beskrives i yderligere detaljer nedenfor. Når der opstår en fejl i e-tinglysningssystemet i forbindelse med system-system kommunikation dannes en SOAP Fault besked som resultat til det kaldende system. De overordnede regler fra WS-I BP 1.1 dikterer at der returneres en <soap:body> med præcist et <soap:fault> child element. Det eneste indhold som tillades i <soap:fault> elementet er elementerne <faultcode>, <faultstring>, <faultactor> og <detail>. Bemærk specielt at child elementerne ikke må have et namespace prefix (unqualified). Skabelonen for en SOAP Fault som returneres fra e-tinglysningssystemet vil derfor se ud som følger: <soap:fault xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' > <faultcode> </faultcode> <faultstring> </faultstring> <faultactor> </faultactor> <detail> </detail> </soap:fault> Elementet <faultcode> vil indeholde en af de 4 standard fejlkoder fra SOAP 1.1 W3C Note (VersionMismatch, MustUnderstand, Client eller Server), eller en fejlkode specificeret af e- tinglysningsprojektet. Specielt gælder at der ikke anvendes. notation til yderligere specifikation fejlkoder i overensstemmelse med WS-I Basic Profile 1.1. Generelt vil e-tinglysningsprojektet forsøge at definere specifikke fejltyper, hvor dette giver yderlige værdi i kommunikationen mellem eksterne parter og e-tinglysningssystemet. De generelle fejlkoder fra SOAP 1.1 anvendes ved den initielle processering af SOAP beskeder, samt ved generelle exceptions i koden. Processen med at definere specifikke fejlkoder vil pågå gennem projektets hele projektets løbetid, og er specifik for de enkelte servicekald. Informationen som returneres i <faultstring> elementet vil være en kort læsbar tekst, der indikerer årsagen til fejlen. I <faultactor> elementet medsendes information om den entitet som har givet anledning til fejlen. Denne information vil være på formen https://ws.tinglyning.dk/anmeld (eksempel). Indholdet af <detail> elementet er ikke yderligere specificeret, men det tillades at indholdet består af en struktureret besked defineret i namespace for e-tinglysning. Som for definitionen af detaljerede fejlkoder (<faultcode>), er den endelige specifikation af de konkrete fejl informationer indeholdt i <detail> sektionen ikke endeligt fastlagt. Dette vil foregå i en løbende proces i projektets levetid. På overordnet niveau vil projektet dog inddele detaljeinformationen i 3 kategorier, som kan opfylde forskellige behov ved processering af fejl. Tekst niveau Kan medsendes for yderligere at specificere den information som findes i <faultstring>, således at der her medsendes yderligere detaljer om fejlen i tekst form. Proces niveau Kan medsendes for at specificere procesmæssig information i maskinlæsbar form, således den kan processeres automatisk af modtageren. Indholdet vil relatere sig til tinglysningsprocessen, og kan indeholde information som dokument/løbenummer, ekspeditionstyper, tinglysningsobjekt referencer, tidsstempler, status koder etc. Teknisk niveau Kan medsendes for at detaljere den specifikke tekniske fejl. Dette kan f.eks. være en tekstuel repræsentation af det stack-trace der hører til den exception som var årsag til fejlen. Denne information vil kun være værdifuld i forbindelse med debugging af Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 8

11 kommunikationen mellem den eksterne part og e-tinglysningssystemet. Denne information dannes evt. kun ved kald til testsystemerne. Den overordnede skabelon for indholdet af <detail> elementet i e-tinglysning bliver derfor: <detail> <tls:fejlbesked> </tls:fejlbesked> <tls:fejlprocesinformation> </tls:fejlprocesinformation> <tls:fejltekniskinformation> </tls:fejltekniskinformation> </detail> Detaljerne for indholdet af de enkelte elementer vil blive specificeret for de enkelte services XSD XML Schema beskrivelser af de datatyper, der indgår i Web Service kommunikationen udarbejdes med udgangspunkt i XML Schema (W3C Recommendation 28 oktober 2004) anbefalingen. Ud over den basale XML Schema notation benyttes de regler og anbefalinger som findes i OIO NDR version 3.0 med henblik på at de enkelte skemaer kan godkendes i OIO regi. Følgende kommentarer knytter sig til XML skemaer for e-tinglysning i design og udviklingsfasen: targetnamespace Ovenstående targetnamespace anvendes ved udformningen af XML skemaer i e- tinglysningsprojektet. schemalocation indeholder ikke i design og udviklingsfasen en absolut og gyldig URL til skemaets placering i Infostrukturbasen. Prefix for XML skema filer er TLS, således at disse navngives TLS_<elementnavn>.xsd De skemaer som præsenteres i dette systemgrænseflade dokument kan ændres i projektets løbetid, både pga. ændringer i krav og anbefalinger eller krav for at opnå OIO godkendelse. I beskrivelsen af XML skemaer i dette dokument anvendes forskellige illustrationer med hvert sit formål. Nogle illustrationer benyttes til at skabe et hurtigt overblik, mens andre benyttes til dokumentation af detaljer. Til at skabe overblik anvendes kassediagrammer og XSD diagrammer. Et kassediagram viser typisk en struktur med et rod-element og et antal sub-elementer. For hvert element angives et navn og i parentes efter navnet angives XML elementnavnet fra skemaet. Dette elementnavn er også en reference til det konkrete XML skema, som har navnet TLS_<elementnavn>.xsd. Følgende er et eksempel på et kassediagram. Personinfo (PersonInformation) Navn (PersonNavn) Fødselsdato (BirthDate) Adresse (xkom:secondarypostallabel) Udover informationen i kasserne angiver en fast kasse et element, som skal være med, hvorimod en stiplet kasse angiver information, som kan forekomme. Et XSD diagram viser som kassediagrammerne også typisk en struktur med et rod-element og et antal sub-elementer. Følgende XSD diagram viser samme skema som kasse diagrammet ovenfor. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 9

12 Udover de to diagramtyper er det egentlige XML skema selvfølgelig den ultimative reference. Skemaet illustreret ved de to diagram typer ovenfor ser således ud. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:ex="http://rep.oio.dk/eksempel.dk/xml.schema/ /" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/10/31/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/eksempel.dk/xml.schema/ /" elementformdefault="qualified" version="1.0" xml:lang="da"> <import namespace="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/10/31/" schemalocation="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/10/31/cpr_secondarypo..."/> <element name="personinformation" type="ex:personinformationtype"/> <complextype name="personinformationtype"> <sequence> <element name="personnavn" type="string"/> <element name="birthdate" type="date"/> <element ref="cpr:secondarypostallabel" minoccurs="0"/> </sequence> </complextype> </schema> WSDL WSDL beskrivelserne af de services som udstilles og anvendes af e-tinglysningssystemet udarbejdes som OIO-WSDL dokumenter. Konkret betyder det at WSDL dokumenterne udarbejdes efter kontrakt først princippet, at de udarbejdes i henhold til WS-I Basic Profile 1.1, samt at de XML skemaer der anvendes i <types> sektionen af WSDL en udgør OIOXML skemaer. For øget fleksibilitet opsplittes den information som findes i WSDL dokumentet i to separate WSDL dokumenter, en interface WSLD og en implementation WSDL. Disse dokumenter udgør tilsammen den komplette information om en eller flere services. I praksis vil et eller flere implementation WSDL dokumenter kunne importere (<wsdl:import>) en given interface WSDL hvorved der kan eksisterer flere konkrete bindinger, der realiserer det samme interface. Denne konstruktion vil blive anvendt til at håndtere adgang til Web Services registreret i forskellige miljøer, f.eks. test og produktion. Ligeledes vil der forekomme en række interface WSDL er, der hver specificerer et konkret interface for en service, som skal implementeres af den eksterne part som kommunikerer med e- tinglysningssystemet. Disse interfaces anvendes når e-tinglysningssystemet skal kalde tilbage til det eksterne system. I den situation vil e-tinglysning levere interface WSDL en, mens den eksterne part leverer implementation WSDL informationen. For illustration af princippet med opdeling af WSDL er i interface og implementation WSDL er refereres til figur 2 nedenfor. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 10

13 Bemærk, at en interface WSDL vil anvende <xsd:import> til at importere XSD skemaer. Disse skemaer vil igen kunne importere andre skemaer. Alle skemaer der importeres vil være OIOXML skemaer. WSDL <definitions> <types> </types> <message> </message> <porttype> </porttype> <binding> </binding> <service> </service> </definitions> Interface WSDL <definitions> <types> </types> <message> </message> <porttype> </porttype> </definitions> Implementation WSDL <definitions> <import /> <binding> </binding> <service> </service> </definitions> Figur 2: Opsplitning i interface og implementation WSDL Ved udarbejdelsen af konkrete SOAP Bindings i WSDL Binding dokumenterne skal der tages stilling til hvilken stil man ønsker at anlægge for SOAP kommunikationen. De to muligheder som er lovlige i henhold til WS-I Basic Profile 1.1 er RPC/Literal og Document/Literal. Kombinationerne hentyder til værdierne for style (soap:binding og soap:operation) og use (soap:header, soap:body, soap:headerfault og soap:fault) attributterne. I e-tinglysning anvendes Document/Literal formen for SOAP bindings. Konkret betyder dette at SOAP kommunikation med e-tinglysningssystemet opfattes som komplette beskeder, der sendes mellem serviceaftager og serviceudbyder. For baggrundsinformation og eksempler, se artiklen Which style of WSDL should I use? Til eksemplificering af WSDL konstruktionen med interface og implementation WSDL er henvises til figur 3 og figur 4. IndsendBilagInterface.wsdl <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:tns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.wsdl/ /" xmlns:tls="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ /" targetnamespace="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.wsdl/ /"> <types> <xsd:schema> <xsd:import namespace=http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ / schemalocation="../schema/tls_bilag.xsd"/> <xsd:import namespace=http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ / schemalocation="http://rep.oio.../tls_bilagsvar.xsd"/> </xsd:schema> Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 11

14 </types> <message name="indsendbilag"> <part name="message" element="tls:bilag"/> </message> <message name="indsendbilagsvar"> <part name="response" element="tls:bilagsvar"/> </message> <porttype name="indsendbilagport"> <operation name="indsendbilag"> <input message="tns:indsendbilag"/> <output message="tns:indsendbilagsvar"/> </operation> </porttype> </definitions> Figur 3: Interface WSDL eksempel I figur 3 ovenfor ses et eksempel på en såkaldt interface WSDL, der importerer de tilhørende typer fra XML Schema dokumenter, og derudfra definerer input og output message typer. Bemærk specielt, at der importeres typer fra både det lokalt definerede namespace, samt fra et eksternt namespace. De erklærede typer anvendes i definitionen af en porttype med en specifik operation. Definitionen af en porttype svarer til at der defineres et programmeringsinterface, som det kendes fra programmeringssprog som Java og Microsoft.NET. I sig selv, vil BilagServicePortType WSDL filen blot specificere et konkret interface. For at kunne kalde implementationen af denne service skal man have fat i den tilhørende implementation WSDL. Den tilhørende implementation WSDL er skitseret i figur 4. IndsendBilag.wsdl <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <definitions name="tinglysningservice" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.wsdl/ /" xmlns:tls="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ /" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.wsdl/ /"> <import namespace=http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ / location="indsendbilaginterface.wsdl"/> <binding name="indsendbilagportbinding" type="tns:indsendbilagport"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <operation name="indsendbilag"> <soap:operation soapaction=""/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> </operation> </binding> <service name="indsendbilag"> <port name="indsendbilagport" binding="tns:indsendbilagportbinding"> <soap:address location="http://localhost:8080/indsendbilag"/> Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 12

15 </port> </service> </definitions> Figur 4: Implementation WSDL eksempel I figur 4 above ses et eksempel på en implementation WSDL for den bilagsservice, som blev defineret i interface WSDL en i figur 3. Implementation WSDL en importerer den tilhørende interface WSDL, og definerer derefter den konkrete SOAP binding information, som er nødvendig for at kunne kalde den definerede service UDDI De XSD og WSDL dokumenter, som udgør godkendte OIOXML Web Services registreres i InfoStrukturBasen (http://isb.oio.dk). I takt med at XSD er og WSDL er udarbejdet i e- tinglysningsprojektet godkendes i OIO regi, vil e-tinglysningsskemaer være tilgængelige gennem InfoStrukturBasen. Ud over at være tilgængelig gennem InfoStrukturBasen hos OIO, vil XSD og WSDL kunne tilgås gennem e-tinglysningssystemets Service Registry. Det Service Registry (UDDI), som stilles til rådighed af e-tinglysningssystemet, vil indeholde referencer til både interface- og implementation WSDL er. Registreringen af WSDL information vil ske i henhold til den praksis, der er beskrevet i dokumentet Using WSDL in a UDDI Registry, version 2.02 (http://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tn/uddi-spec-tc-tn-wsdl-v htm). Et skitseret overblik over repræsentationen af et WSDL dokument i et UDDI registry ses i figur 5 nedenfor. WSDL Implementation WSDL <import> <service> <port> <port> </service> <binding> Interface WSDL <types> <messages> <porttypes> UDDI <businessentity> <businessservice> <categorybag> type = service namespace = [namespace] localname = [service local name] <bindingtemplate> accesspoint = [access point] porttype = [port type tmodel] binding = [binding tmodel] <tmodel name = [binding name]> overviewurl = [WSDL location] <categorybag> type = binding porttype = [porttype tmodel] <tmodel name = [porttype name]> overviewurl = [WSDL location] <categorybag> type = porttype Figur 5: WSDL repræsentation i UDDI Ved implementering af servicekald til e-tinglysning fremsøges de publicerede WSDL er fra e- tinglysning Service Registry, og der dannes tilhørende proxy klasser til at tilgå e-tinglysning services med. Dannelsen af proxy klasser sker typisk gennem brug af værktøjer som følger med udviklingsmiljøet der anvendes. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 13

16 I visse tilfælde vil e-tinglysningssystemet have brug for at kunne kalde tilbage til den eksterne interessent. I dette tilfælde vil e-tinglysningssystemet være den initierende part i kommunikationen, dvs. e-tinglysningsmotoren vil kalde en Web Service hos den eksterne part. Specifikationen af den Web Service, der kaldes hos den eksterne part, vil være specificeret af e- tinglysningsprojektet, mens den konkrete implementering af service en foretages af den eksterne part. Dette betyder at e-tinglysningsprojektet bidrager med interface WSDL en mens hver af de eksterne parter som implementerer interface et bidrager med en implementation WSDL. Den eksterne part skal herefter registrere sin implementering af service en i Tinglysningsrettens UDDI Registry, som tillader e-tinglysningssystemet at tilgå binding information (implementation WSDL). Dette kunne være Tinglysningsrettens UDDI Registry eller den eksterne parts eget registry. Da offentlig eksponering af binding information tillader andre på Internettet at tilgå information om de adresser den eksterne part udstiller Web Service funktionalitet på, kan det betragtes som fordelagtigt at begrænse adgangen til denne information. I e-tinglysningsprojektet tilbydes der funktionalitet til at konfigurere denne information i e-tinglysningssystemet uden at den er offentlig tilgængelig. Da tinglysningssystemet vil være det eneste system, som vil kalde disse Web Services, er der ikke noget funktionelt behov for at offentliggøre binding informationen. Bemærk! At Web Service binding informationen holdes ude af det offentlig tilgængelige UDDI Registry er ingen garanti for at andre ikke kan forsøge at tilgå de eksponerede services f.eks. som led i et denial-of-service angreb og vil derfor på ingen måde udgøre en substitut for implementering af korrekte sikkerhedsfunktioner XML Signature Den grundlæggende teknik til digital underskrift er baseret på brug af XML Signature standarden (XML DSIG), der repræsenterer et framework til at underskrive information i XML dokumenter på forskellig vis. I e-tinglysningsprojektet anvendes XML Signature på en bestemt måde, dvs. det fulde omfang af XML Signature standarden benyttes ikke. Dette afsnit giver en beskrivelse eller profil om man vil for anvendelsen af XML Signature i e-tinglysning. Afsnittet her giver en overordnet beskrivelse af teknikken omkring underskrifter i XML Signature format. For en bredere funktionel beskrivelse af underskrifter i e-tinglysning henvises til afsnittet Digital signering. XML strukturen for en anmeldelse som specificeret i e-tinglysningsprojektet indeholder en sektion til opbevaring af digitale signaturer i XML Signature format. En overordnet skitse for strukturen af en anmeldelse ses i figur 6 nedenfor. <tls:anmeldelse> <tls:anmeldelsedokument> </tls:anmeldelsedokument> <tls:attachmentbinarydatacollection> <tls:attachmentbinarydata /> <tls:attachmentbinarydata /> </tls:attachmentbinarydatacollection> <tls:signaturecollection> <ds:signature /> <ds:signature /> Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 14

17 </tls:signaturecollection> </tls:anmeldelse> Figur 6: Overordnet struktur af en anmeldelse Fra et underskriftsperspektiv er det indholdet af <tls:signaturecollection> der udgør den interessante del af anmeldelsen, da det et er her de enkelte underskrifter af indholdet af anmeldelsen opbevares. Elementet <tls:signaturecollection> vil indeholde et <ds:signature> element for hver underskrift af anmeldelsen og eventuelt tilhørende bilag. Indholdet af <ds:signature> dannes i overensstemmelse med XML Signature standarden, i henhold til de retningslinier, der er beskrevet her. Den overordnede struktur af <ds:signature> elementet ses i figur 7 nedenfor. På overordnet niveau består et XML Signature element af 4 dele: Det som underskrives repræsenteret ved elementet <ds:signedinfo>. Bemærk, at det som underskrives er repræsenteret gennem referencer indeholdende digest værdier af det der refereres til. Værdien af selve underskriften repræsenteret ved elementet <ds:signaturevalue> Information om nøglen anvendt til underskrift indeholdt i elementet <ds:keyinfo> Et <ds:object> element som kan indeholde information til underskrift. Ved dannelsen af en underskrift af en anmeldelse i e-tinglysning, dannes en <ds:signature> blok, med et antal referencer (<ds:reference>) til elementer som underskrives placeret i elementet <ds:signedinfo>. Der kan dannes flere <ds:signature> elementer, som alle placeres i <tls:signaturecollection> elementet. <ds:signature ID?> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod/> <ds:signaturemethod/> (<ds:reference URI? > <ds:transforms> <ds:digestmethod> <ds:digestvalue> </ds:reference>)+ </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> (<ds:keyinfo>)? (<ds:object ID?>)* </ds:signature> Figur 7: Overordnet indhold af XML Signature elementet Ovenstående figur er fra XML Signature standarden, hvor? betyder at elementet har kardinalitet 0..1, * betyder at elementet har kardinalitet 0..* og + betyder at elementet har kardinalitet 1..*. Opbygningen af <ds:signedinfo> elementet sker ved at angive <ds:canonicalizationmethod>, <ds:signaturemethod>, samt et antal referencer (<ds:reference>) til de elementer som underskrives. De første to elementer udgør parametre som angiver hvordan signaturen dannes, mens de efterfølgende (en eller flere) referencer udpeger det der underskrives. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 15

18 Referencer kan generelt udtrykkes på forskellig vis i henhold til XML Signature standarden, men i e-tinglysning anvendes referencer til Id for elementer med URI notationen #id-på-element. Således kan der refereres til <tls:anmeldelse> dokumentet og <tls:attachmentbinarydata> elementer gennem deres Id. Da der i e-tinglysningsprojektet anvendes OCES X.509 Certifikater til underskrift, vil indholdet af <ds:keyinfo> være en base64 encoded udgave af det X.509 Certifikat, der har været anvendt til underskrift. XML Signature standarden beskriver en række forskellige XML elementer, der kan benyttes til udpegning af et X.509 Certifikat. De eneste elementer som finder anvendelse i e-tinglysning er <ds:x509data> og <ds:x509certificate> elementerne. Bemærk, at selvom e-tinglysning ikke anvender andre X.509 informationer end de beskrevet ovenfor, står det en kaldende part frit for at inkludere øvrige informationer. Se XML Signature standarden for yderligere information. Selve underskriften eller værdien af underskriften placeres som specificeret i XML Signature standarden i <ds:signaturevalue> elementet. Et <ds:object> kan (bl.a.) indeholde en samling af egenskaber i form af <ds:signatureproperty> elementer. Der er initielt for underskrifter i e-tinglysning defineret én slags egenskaber som placeres her, nemlig information om hvilken/hvilke tinglysningsmæssige roller underskriften omfatter. De tinglysningsmæssige roller er placeret i <tls:rollesamling> elementet i form af <tls:rolle> elementer. Ved dannelse af anmeldelsesdokumentet tildeles hver rolle en id gennem <tls:rolle> elementets id attribut. Den specificerede id attribut kan refereres fra forskellige steder i anmeldelsesdokumentet, men kan også refereres fra et <ds:signatureproperty> element. Referencer til <tls:rolle> elementer sker gennem indholdet af <tls:rollereference> elementer. Således kan der i en <ds:signatureproperty> refereres til en eller flere roller ved hjælp af en konstruktion som skitseret i figuren nedenfor.... <ds:signatureproperties> <ds:signatureproperty Id= rolle-ref-1 Target= #underskrift-1 > <RolleReference xmlns= > anmelder </RolleReference> </ds:signatureproperty> <ds:signatureproperty Id= rolle-ref-2 Target= #underskrift-1 > <RolleReference xmlns= > kreditor-0 </RolleReference> </ds:signatureproperty> </ds:signatureproperties>... Figur 8: RolleReference i <SigantureProperty> Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 16

19 Bemærk, at der i eksemplet skitseret i figur 8 ovenfor er vist hvordan der kan refereres til flere roller, hvis én underskrift (#underskrift-1) dækker over en underskrift for flere roller på en gang. Det er ikke nødvendigvis det mest almindelige tilfælde for angivelse af rolle referencer, men viser muligheden for referencer til flere roller. Husk, at de rolle referencer som placeres i <ds:signatureproperty> elementer skal underskrives via <ds:reference> elementer i signaturen. Det er ikke nødvendigvis behov for at der er en underskrift for alle de roller som er angivet i anmeldelsen. Hvikle roller der skal skrive under afhænger af indholdet af anmeldelsen. De parametre som anvendes i e-tinglysning i forhold til XML Signature standarden er opsummeret i tabel 1 XML Signature parametre nedenfor. Der findes en komplet beskrivelse af de enkelte parameter værdier og deres betydning i XML Signature standarden. Egenskab Valg i e-tinglysning CanonicalizationMetod SignatureMethod Transform DigestMethod KeyInfo Tabel 1: XML Signature parametre Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af XML Signature anvendelsen i e-tinglysningsprojektet ses i figur 9 nedenfor et eksempel på en underskrevet anmeldelse. <tls:anmeldelse> <tls:anmeldelsedokument ID= anmeldelse > </tls:anmeldelsedokument> <tls:attachmentbinarydatacollection> <tls:attachmentbinarydata ID= attachment-0 > </tls:attachmentbinarydata> </tls:attachmentbinarydatacollection> <tls:signaturecollection> <ds:signature ID= underskrift-1 > <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm= /> <ds:signaturemethod Algorithm= /> <ds:reference URI= #anmeldelse > Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 17

20 <ds:transforms> <ds:transform Algorithm= /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm= /> <ds:digestvalue>j6lwx3rvepo0vktmup4nbevu8nk=</ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference URI= #attachment-0 > <ds:transforms> <ds:transform Algorithm= /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm= /> <ds:digestvalue>j6lwx3rvepo0vktmup4nbevu8nk=</ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference URI= #rolle-ref-0 > <ds:transforms> <ds:transform Algorithm= /> </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm= /> <ds:digestvalue>j6lwx3rvepo0vktmup4nbevu8nk=</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue> MC0CFFrVLtRlk=... </ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:x509data> <ds:x509certificate> </ds:x509certificate> </ds:x509data> </ds:keyinfo> <ds:object> <ds:signatureproperties> <ds:signatureproperty Id= rolle-ref-0 Target= #underskrift-1 <RolleReference xmlns=http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/ / > #rolle-1 </RolleReference> </ds:signatureproperty> </ds:signatureproperties> </ds:object> </ds:signature> </tls:signaturecollection> </tls:anmeldelse> Figur 9: XML Signature eksempel Ud over den basale anmeldelse som beskrevet ovenfor, findes der mulighed for til e-tinglysningssystemet at indlevere en såkaldt kuvert, hvilket basalt set udgør en samling af anmeldelser sammen med en specifikation af hvordan disse skal behandles. Denne funktionalitet benævnes kuvertordningen, og yderligere detaljer kan findes i I forhold til kuvertordningen skitseres her blot det underskriftsmæssige perspektiv. XML Strukturen for en kuvert er skitseret i figur 10 nedenfor. Løsningsspecifikation: Systemgrænseflader, v.1.0 Side 18

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 Søren Gjesse Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com tlf: +45 3614 5912 Copyright 2006, Computer Sciences Corporation Agenda Siden sidst Anmeldelsesdokument

Læs mere

e-tinglysning Digital signering

e-tinglysning Digital signering e-tinglysning Digital signering Søren Gjesse Business Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com Bjarne Hansen Business Systems Architect e-mail: bhansen4@csc.com Indledning Digital Signering i e-tinglysning

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y E-TL teknisk møde Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Formål At diskutere den eksterne kommunikation med de eksterne parter for: At forstå

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. IDWS - Snitfladebeskrivelse. Version

Det Fælles Medicinkort. IDWS - Snitfladebeskrivelse. Version Det Fælles Medicinkort IDWS - Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.1 2014-09-18 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0.1 2014-10-24 FRJ Første udgave af dokumentet Det Fælles Medicinkort IDWS

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Ekstern Portal Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Ekstern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Den Gode Webservice Bilag Version 1.0-13-07-2006

Den Gode Webservice Bilag Version 1.0-13-07-2006 Bilag Version 1.0-13-07-2006 Bilag 1: Digital signering med XML...37 #1: Opret XML...38 #2: Indsæt indhold i XML...39 #2.a: Udpeg det XML, der skal underskrives...39 #2.b:

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide 20. august 2012 JHH/MEH DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide Dok 75936-12_v1, Sag 10/3365 1/6 Indhold 1. NemId/Digital Signatur... 3 2. Tjenesteudbyderaftaler... 3 2.1 Selve aftalen... 3 2.2

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice Den Gode Webservice En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006 1 Introduktion...3 Anvendte standarder...5 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Grundlæggende

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Titel 2 Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning PO-Organisation Opkøber

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

etl B AP w o w rksh r op Snitflader

etl B AP w o w rksh r op Snitflader etl BAP workshop Snitflader Services - asynkrone Aktør Tinglysnings -retten Anmeldelse oprettes Svar på anmeldelse BilbogAnmeldelse Svar AnmeldelseSvarModtag EjerpantebrevBil AnmeldelseSvar BilbogAnmeld

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

etinglysning FAQ Fællestest

etinglysning FAQ Fællestest etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007

Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007 Referat af Test og Teknik-gruppemøde den 22. juni 2007 Tilstede: Anja Olsen, Domstolsstyrelsen Henrik Hvid, Devoteam Signe Wagner, Devoteam (Referent), E-nettet Sine Fogh Nielsen, E-nettet (Devoteam) Peter

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere