RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE"

Transkript

1 RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1

2 indhold 2

3 INDLEDNING DETAIL-SCENARIET KONKLUSIONER INDSIGTER METODISKE OVERVEJELSER FREMTIDENS PENGE Forfattere: Lóa Stefánsdóttir Kristine Thomsen Peter Tindborg

4 Indledning 4

5 Følgende er en rapport på baggrund af testning af detailscenariet i forbindelse med projektet Fremtidens Penge. Først introduceres en beskrivelse af selve scenariet (de fysiske rammer og applikationens opbygning), dernæst følger en overordnet konklusion, efterfulgt af en uddybende beskrivelse af de tematiske indsigter. Til sidst fremlægges metodiske overvejelser. I rapporten skelnes mellem testpersoner og brugere. Testpersoner refererer til de 30 respondenter, der deltog i et to-timers forløb i Test Laboratoriet (herefter kaldet TL i rapporten) med scenarietests, interviews og spørgeskemaer. Begrebet brugere breder perspektivet ud og henviser til potentielle brugere af applikationen, dvs. den brede befolkning. Testpersonerne er i rapporten inddelt i fire brugertypekategorier, som overvejende følger den anerkendte amerikanske software-udvikler og forfatter Erik Sinks definitioner. Ifølge Sink kan teknologibrugere inddeles i fire overordnede kategorier 1 : a. Entusiaster (E) kan lide at prøve ny teknologi og er ofte de første, der gør det. b. Pragmatikere (P) er villige til at bruge ny teknologi, hvis det kan bidrage til at løse deres problemer. 2 c. Konservative (K) bryder sig ikke om ny teknologi og prøver at undgå den. d. Skeptikere (S) er ofte stolte af, at de er de sidste til at adoptere ny teknologi, og gør det kun nødtvungent. Disse brugertyper er meget overordnede og ikke så rigide i praksis 3, hvorfor det er vigtigt at pointere, at de fleste brugere har træk, der tilhører flere af de nævnte brugertypekategorier. Inddelingen i brugertyper danner basis for en analyse af, hvilke typer der er henholdsvis mest positive, negative, begejstrede eller skeptiske over for scenariet, og hver testperson, som nævnes i forbindelse med citater, har påhæftet en brugertype i parentes 4 efter deres navn (pseudonym). Hermed kan citaterne let relateres til brugertype Sinks oprindelige definition af pragmatikere lyder: Er villige til at bruge ny teknologi, hvis det er den eneste måde at løse deres problemer. Vi har dog tilpasset definitionen til en dansk kontekst. 3 I den endelige rapport vil vi, baseret på vores data og erfaringer fra Test Lab, nuancere og udvikle 8 brugertyper på baggrund af Sinks typologi. 4 Navnene på brugertyperne er vores danske oversættelser af Sinks betegnelser: Entusiaster (E) svarer til Sinks Early Adopters, Pragmatikere (P) til Pragmatists, Konservative (K) til Conservatives og Skeptikere (S) til Laggards. 5

6 Detail- Scenariet 6

7 Detail-scenariet er testet fra 15. december 2011 til 24. maj 2012 med deltagelse af 30 testpersoner. Det er kun betalingsoplevelsen der er fokus på. Hvordan selve betalingerne rent faktisk gennemføres er out of scope for scenariet. De fysiske rammer for scenariet er et 25 m2 rum på Nets adresse i Ballerup indrettet af føtex med føtex egne varer i bestræbelsen på at skabe en naturtro oplevelse af dagligvareindkøb. De autentiske velkomst-og tilbudsskilte foran butikken leder testpersonen igennem en glasdør til et rum med tre korridorer med rigtige dagligvarer på hylderne. Butikken er indrettet i afdelinger (frugt og grønt, ferske varer osv.), og under alle varer er placeret hyldeforkanter med stregkoder, som kan scannes ved hjælp af applikationen, der er udviklet af IBM til testning i projektet. Ved udgangen af butikken er opstillet Point of Sale (POS) med NFC scanner og en touch-screen, der guider testpersonen igennem betalingsforløbet. 7

8 Innovation Labs researchmedarbejder (herefter kaldet Lab Agenten) giver testpersonen en mobiltelefon i hånden og beder indledningsvis vedkommende kigge på detail-applikationen for herefter at gå på indkøb og forestille sig, det er en helt almindelig indkøbstur. Lab Agenten bestræber sig på at hjælpe så lidt som muligt og kun forklare applikationen, hvis behovet opstår. Dette giver mulighed for at undersøge, hvor logisk og intuitiv applikationen er. Herved indhentes viden om testpersonernes vaner og rutiner i forbindelse med indkøb, som ikke er præget af instrukser vedrørende køb og procedure. Applikationen giver overordnet mulighed for at scanne indkøbsvarerne løbende enten direkte på varerne eller på hyldeforkanterne samt for at betale for det samlede indkøb ved en tast-selv-terminal. Applikationen giver følgende muligheder for indkøb: > Scan frit: Varer scannes efter brugerens ønske. > Indkøbsliste: En indkøbsliste designes af brugeren og afkrydses løbende af i applikationen i takt med varerne scannes. > Vælg en ret: Brugeren vælger en specifik ret, og applikationen giver overblik over, hvilke varer der skal indkøbes. De afkrydses løbende. > Indkøbs-kort: Brugeren vælger en indkøbsliste, og applikationen visualiserer, hvor i butikken varerne kan findes. 8

9 Når testpersonerne selv finder det passende, eller når Lab Agenten vurderer, de har afprøvet applikationen i tilstrækkeligt omfang, bliver de bedt om at trykke gå til betaling. På skærmen følger en instruks om at gå til tast-selv-terminalen. Her lægges mobiltelefonen på NFC-scanneren/mærket, og instrukserne på skærmen ved terminalen følges. På skærmen registreres indkøbslisten og det samlede beløb. Under betalingen skal testpersonen trykke på pay with pin. Testpersonen prøver først betaling uden pin (køb under 225 kr.) og herefter med pin (beløb over 225 kr.), hvilket er centralt i forhold til deres efterfølgende refleksioner. Scenariet har fokus på både den sammenhængende indkøbsoplevelse (hvordan adskiller den sig fra en almindelig indkøbstur, hvad er nemmere/mere bekvemt/mere besværligt?) og testpersonens betalingsoplevelse (hvordan opleves tidshorisonten, er det hurtigere/langsommere end en almindelig betaling, minimeres køen og betyder det noget, hvad synes testpersonen om NFC-betaling, hvad er holdningen til sikkerhed, hvordan fungerer interfacet mv.). 9

10 Konklusioner 10

11 Dagligvareindkøb bliver alment forstået som et tidskrævende, men nødvendigt onde. Derfor er tidsbesparelse en væsentlig faktor i udviklingen af nye måder at handle på. Dog peger vores studier på, at selvom tidsbesparelse betyder meget for brugerne, er det ikke altid en altafgørende faktor. Derimod er det i høj grad kontekstafhængigt. Vores studier viser en væsentlig forskel mellem henholdsvis betalingsoplevelsen, hvor tid er altafgørende, og handelsoplevelsen. Mange brugere har ikke noget imod udvælgelsen af varer, som ofte kan være en stimulerende og positiv oplevelse, så længe der er flow i forløbet. Derfor er mange af vores testpersoner positive over for selv at scanne deres varer. Dog hæmmes flowet på to afgørende områder: 1) Mobilen overtager den (højre) hånd brugeren normalt navigerer med eller endog begge hænder, hvilket leder til: 2) Fokus på mobiltelefon og teknik bevirker, at brugeren skal multitaske og kan risikere at glemme varer og ikke kan konversere eller f.eks. holde styr på sine børn. Også på andre områder er det afgørende, at handelsoplevelsen gennemtænkes i forbindelse med indføring af ny betalingspraksis. Ellers opfattes det som (for) tidskrævende at scanne selv. Når brugeren selv gør arbejdet med at handle, skal der gives noget igen, som flere testpersoner formulerede det. Detail-scenariet sammenlignes med scan-selv -kasser, der er alment kendte fra danske supermarkeder og ikke har været en udpræget succes. 5 Derfor forventer testpersonerne, at nye betalingsmuligheder tilbyder et bedre alternativ end scan-selv-kasserne. I forhold til betalingsoplevelsen er tid som nævnt afgørende betalingssekvensen skal bare overstås. Her brydes flowet af kø og betaling, hvilket for hovedparten af testpersonerne ikke associeres med andet end tidsspilde. 6 Betalingsoplevelsen i detail-scenariet vurderes af næsten alle testpersoner som nemmere og hurtigere end betaling med Dankort og kontanter. Påfaldende er det dog, at langt størstedelen af testpersonerne vurderer betalingen til at tage længere tid, end den reelt tager (Realtid: 5 0 sekunder. Vurderet tid: 5 90 sekunder). Årsagen er, at det er svært for brugeren at adskille oplevelsen af selve betalingen fra den kæde af oplevelser, der har ledt frem til betalingen og associeres med den. Det illustrerer også, at tidsopfattelse afhænger af kontekst og flow: Betalingen, selv hvis den er hurtig, kan opleves som langsom, hvis brugeren har travlt, har stået i kø eller føler sig presset. Vedrørende sikkerhed og tryghed er der stor forskel på, hvad det betyder for brugeren på et principielt tænkt niveau, og hvor meget det betyder i praksis. Mange testpersoner nævner det som afgørende, at der er flow i betalingen at der er så få tryk som muligt. Her er pinkoder, for mange, irriterende. Dog foretrækker et overtal af testpersonerne pinkode, selv ved helt små beløb. Pinkode foretrækkes simpelthen, fordi de er vant til det, fordi de ikke kan forestille sig alternativer, og fordi langt de fleste ikke ved ret meget om sikkerhed og risiko ved mobilbetalinger. Pinkode er et nødvendigt onde : Den er blevet måden, man opnår sikkerhed på, men primært fordi der i folks bevidsthed ikke er mange alternativer. Nye sikkerhedsløsninger skal således stimulere og forbedre flowoplevelsen i betalingssekvensen. Vore studier viser, at mange brugere har en fornemmelse af aldrig helt at have overblik og styr på deres økonomi, og den evige jagt på kontrol er derfor et mål. Majoriteten af testpersonerne nævner, at en specifik fordel ved detail-applikationen i forhold til den traditionelle måde at handle på er, at den giver mulighed for løbende at holde styr på den samlede pris for indkøbet. Men mere afgørende er potentialet for at slippe for at samle boner til et regnskab der, for mange brugere, aldrig bliver lavet. Således har mobilbetaling, mere generelt, potentialet til at hjælpe brugeren med at holde styr på kvitteringer og økonomi noget der af størstedelen af vores testpersoner nævnes som helt centralt. 5 Se eksempelvis: 6 Kun to testpersoner taler positivt om at stå i kø i eksempelvis et supermarked. Det er interessant, at sådanne køer, for denne gruppe af brugere, opleves som et kærkomment pusterum: En oase i en travl hverdag. 11

12 Indsigter 12

13 Dette kapitel indeholder en uddybning af perspektiverne fra den overordnede konklusion samt beskrivelse og/eller analyse af: 1) Betalingsoplevelse vs. handelsoplevelse, 2) Vurderet betalingstid, 3) Pinkode: Forskel på teori og praksis, 4) Godt overblik over økonomi og forbrug, 5) Scan scan ikke?, 6) Håndholdt device hæmmer indkøb, 7) Der mangler noget menneskelig kontakt og 8) Interface: Kommentarer og forslag. Victor (E), folkeskoleelev, 15 år: Det tager måske lidt længere tid ude i butikken, når man skal gå og scanne varerne ind, men det kan jeg bedre lide, end at man skal stå og vente ved kassen. Betalingsoplevelse vs. handelsoplevelse Næsten alle testpersoner pointerer, at tid er en afgørende faktor for, hvorvidt de finder detailapplikationen brugbar (og mobilbetalinger generelt). Observationerne i TL nuancerer dog udtalelserne, idet relevansen af tidsbesparelse er knyttet til bestemte dele af indkøbsforløbet. De fleste testpersoner er meget negative hvad angår køer. Her spilder de tid, går i stå og bliver rastløse: Flowet bliver stoppet. Med andre ord determinerer tidsbesparelse betalingsoplevelsen. For den indkøbsoplevelse, der går forud for betalingen, betyder tid mindre. Alex (E), selvstændig it-konsulent, 49 år: Jamen når nu jeg går og gør arbejdet selv [scanner], så skal jeg have noget igen. Ca. 1/3 af testpersonerne, herunder specielt brugergruppen entusiaster, mener ligefrem, det kan være en positiv oplevelse at bruge tid på at gå rundt og købe ind og selv styre tempoet. Det er dog essentielt, at applikationen underbygger og stimulerer denne tilgang til indkøb. For hvis applikationen ikke gør handelsoplevelsen mere informativ og spændende, bliver tid igen en vigtig faktor. Majoriteten af testpersonerne er meget positive hvad angår betalingsoplevelsen, som de finder hurtig og nem. Selve applikationen, som den ser ud nu, giver derimod ikke nok igen, som flere udtrykker det. Flere testpersoner foreslår et mere interaktivt interface, hvor brugeren kan få ekstra information om varerne og deres oprindelse, eventuelt i form af små videoklip, information om tilbud, kampagner og opskrifter. 13

14 Gamification, at overføre spildesign til andre kontekster for at engagere brugeren, er blevet en central trend inden for ny teknologi 7 : Brugere kan transformeres til spillere. På denne måde kan rutineopgaver som indkøb blive mere stimulerende. Muligheden for at blive guidet via et interaktivt kort over butikken virker tiltalende på flere testpersoner, og det er oplagt at tænke i gaming -aspekter for at forbedre indkøbsoplevelsen. Mike (E), CBS-studerende, 29 år: Det lyder fedt med det der kort. Så kunne man lege skattejagt nede i supermarkedet! Vurderet betalingstid Alle testpersoner er enige om, at selve betalingssekvensen er hurtigere end ved indkøb med Dankort eller kontanter. Det skyldes, at testpersonerne ikke oplever at blive stoppet i deres flow, primært fordi købet bliver registreret, så snart mobiltelefonen lægges på NFC-scanneren. Gunnar (P), lagerarbejder, 63 år: Hmm 10 sekunder Det føles ikke som lang tid. Det er dog påfaldende, at varigheden af betalingstransaktionen, der i realtid tager mellem 5 og 10 sekunder, bliver vurderet meget forskelligt. Alt fra 5 sekunder til 1½ minut bliver nævnt. Årsagen er, at det er svært for brugeren at adskille oplevelsen af selve betalingen fra den kæde af oplevelser, der har ledt frem til betalingen og associeres med den. Derfor opleves tiden for betalingen forskelligt til trods for, at Lab Agenten ekspliciterer, at testpersonen kun skal vurdere varigheden af selve betalingssekvensen. Majoriteten af testpersonerne vurderer betalingen til at tage længere tid, end den reelt gør. Det illustrerer, at tidsopfattelse afhænger af kontekst og flow: Selv hurtige betalingssituationer opleves som langsomme, hvis brugeren har travlt, har stået i kø eller føler sig presset. Mia (P), kundechef i pensionsfirma, 43 år: Man står ikke og venter, som man gør på en Dankortautomat. Pinkode: Forskel på teori og praksis Testpersonen trykker pay with pin ved betalingsterminalen uden dog efterfølgende at blive afkrævet pinkode (ved beløb under 225 kr). Ca. halvdelen af testpersonerne nævner ikke den manglende pinko- 7 Se eksempelvis Edery & Mollick (2010) Changing the Game: How Video Games are Transforming the Future of Business. New York: FT Press 14

15 de, før de bliver konfronteret med det af Lab Agenten. Herefter er størstedelen enige om, at pinkode er essentiel for at skabe sikkerhed og tryghed. Der er med andre ord stor forskel på, hvad brugerne mener om pin, sikkerhed og tryghed på et principielt tænkt niveau, og hvor meget det betyder i praksis. 8 Mange nævner det som afgørende, at der er flow i betalingen at der er så få tryk som muligt. (Jævnfør afsnittet Betalingsoplevelse vs. handelsoplevelse ). Derfor er 1/3 af testpersonerne åbne over for et kompromis, hvor der ikke afkræves pinkode ved mindre beløb (der nævnes i testene alt fra kr. som grænse). Når der spørges specifikt ind til holdninger om sikkerhed, foretrækker de fleste dog pinkoder, uanset beløbsstørrelse. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det tager ikke lang tid at indtaste en lille pinkode. Mange brugere foretrækker pinkoder, simpelthen fordi de er vant til det, fordi de ikke kan forestille sig alternativer, og fordi langt de fleste ikke ved ret meget om sikkerhed og risiko ved mobilbetaling. Pinkode anses som et nødvendigt onde : Pinkode er blevet måden at opnå sikkerhed på, men mest fordi der i folks bevidsthed ikke findes alternativer. Når temaet sikkerhed diskuteres i forhold til flow, er mange dog trætte af pinkoder. Enkelte brugere føler sig endog utrygge ved pinkoder, idet indtastningen af koden henleder opmærksom på, at der foreligger en risiko for at blive bestjålet og/eller at blive kigget over skulderen. Alex (E), selvstændig it-konsulent, 49 år: Jeg hader pinkoder og passwords, men de er nødvendige. Ud fra vores datamateriale kan det konkluderes, at brugerne er parate til at overgå fra den traditionelle pinkode til alternative sikkerhedsløsninger, som underbygger det flow, der er centralt ved daglige betalingsscenarier såsom indkøb i supermarkeder. Denne paratvillighed er dog mestendels uartikuleret, fordi pinkoden har manifesteret sig som den gængse sikkerhedsløsning ved elektroniske betalinger. Line (K), forfatter, 38 år: Det er mere trygt uden pinkode. 8 Det påvirker også i nogen grad testpersonernes vurdering af sikkerhed, at testen foregår i et beskyttet lab-miljø uden andre mennesker. Se afsnittet metodiske overvejelser for uddybning. 15

16 Godt overblik over indkøb og forbrug For mange af testpersonerne er manglen på overblik over madbudget (og økonomien generelt) en evig kilde til frustration. Flere nævner, de altid gemmer boner, fordi de har en ambition om at få bedre overblik. Det er dog et fåtal, der faktisk får lagt budget, og ofte ender bonerne med at hobe sig op i pungen, indtil de krølles sammen og smides ud. Line (K), forfatter, 38 år: Altså, jeg får altid dårlig samvittighed, for jeg burde have bedre styr på min økonomi. Mit regnskab, det har sit eget liv. Alex (E), selvstændig it-konsulent, 49 år: Altså, jeg blev nødt til at tømme min pung for kvitteringer for et par uger siden. Og der var der så også gået 4 måneder. Fornemmelsen af aldrig helt at have overblik og styr på sin økonomi og den evige jagt på at få det er derved en præmis for de fleste brugere. Hovedparten af testpersonerne er enige om, at en specifik fordel ved detail-applikationen i forhold til den traditionelle måde at handle på er, at den giver mulighed for at holde styr på den samlede pris for indkøbet løbende. Mere end halvdelen af testpersonerne nævner også, at mobilbetalinger har et stort potentiale i forhold til at lægge budget og have overblik over sine indkøb over en længere periode. Dette tema om overblik bliver også taget op i de øvrige scenarier, og omhandler således mobilbetalinger generelt. Mobilbetaling kan overflødiggøre at gemme boner og kvitteringer, noget mange som nævnt oplever som besværligt og som en evig kilde til utilfredshed. Solvej (K), studerende (litteraturvidenskab), 27 år: Det er fedt med et overblik over det samlede beløb undervejs. Siw (P), yogainstruktør, 54 år: Det er smart at man kan lave en indkøbsliste og så bare plotte det af løbende. Scan scan ikke? Associationer forbundet med at scanne sine egne varer udmønter sig i, at 16 af de 30 testpersoner uopfordret vurderer detail-applikationen i relation til deres erfaringer med betaling ved scan-selv-kasser, der efterhånden er almindelig kendte blandt brugerne som en betalingsmulighed i supermarkeder. Testpersonerne har overordnet et negativt indtryk af scan-selv-kasserne: De gør hverken køer mindre 16

17 eller indkøb lettere. Derfor er der overvejende konsensus om, at nye digitale betalingsmuligheder skal være bedre end scan-selv-kasserne. Muligheden for at scanne sine varer løbende vurderes af de fleste testpersoner som et forbedret alternativ til scan-selv-kasserne, selvom enkelte mener det resulterer i samme scenarie: Kø ved kassen og derfor ingen reel tidsbesparelse. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Der bliver sikkert bare kø ved mobilbetalingskasser i stedet, ligesom ved scan-selv-kasserne i føtex. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det skal i hvert fald være hurtigere end scan-selv-kasser. Den negative oplevelse af scan-selv-kasser blandt testpersonerne følger danskernes overordnede modtagelse af denne betalingsmulighed. I marts 2012 besluttede Netto at kassere deres scan-selv-kasser, og i dag er det kun føtex, der opererer med scan-selv-kasser. Markedet var ikke modent, som driftsdirektør i Netto, Morten Lentz, udtrykker det. 9 Dette illustrerer, at det er altafgørende, at ny teknologi understøtter reelle brugerbehov, i denne kontekst at gøre indkøb lettere og/eller mere stimulerende. Ellers vender brugerne den nye teknologi ryggen som i tilfældet med scan-selv-kasser. De nuværende scan-selv-kasser giver ikke nok igen, forstået på den måde, at brugerne selv skal gøre arbejdet uden oplevelsen af at blive belønnet i form af tidsbesparelse, minimering af kø eller bedre flow i indkøbsforløbet de centrale tematikker, der netop behandles i denne rapport. Kristian (P) lederstilling i bank, 42 år: Jeg stemmer for at scanne undervejs. Så slipper man for kø til sidst. Søren (E), bankfunktionær, 56 år: Det med at skulle gøre det løbende, det virker besværligt, for så har man telefonen oppe og nede hele tiden. Et flertal af testpersonerne er positivt indstillet over for indkøbsformen i detail-scenariet og ser et stort potentiale i applikationen. Flere fremhæver dog, at forbedringer er påkrævet før applikationen faktisk giver noget igen (se afsnittene Betalingsoplevelse vs. handelsoplevelse og Interface: Kommen

18 tarer og forslag for konkrete forslag til forbedringer). Testforløbene viser, at den primære udfordring er scannerens præcision og brugerens følelse af afbrudt flow i forbindelse med at skulle scanne varer løbende. Dette vil blive specificeret i nedenstående afsnit. Håndholdt device hæmmer indkøb Det har store konsekvenser for flowet i scenarieforløbet at skulle scanne varer undervejs, hvilket er afgørende for testpersonernes indtryk af indkøbsoplevelsen. Testforløbene viser, at indkøb med mobiltelefon indvirker negativt på flowet på to afgørende områder: 1) Mobilen overtager den højre hånd brugeren normalt navigerer med eller endog begge hænder. 2) Det leder til fokus på mobiltelefon og teknik, der bevirker, at brugeren skal multitaske og kan risikere at glemme varer, har svært ved at konversere og/eller eksempelvis holde styr på sine børn. Scanning med mobiltelefon udelukker desuden muligheden for at bruge telefonen som kommunikationsmiddel. Mike (E) CSB-studerende, 29 år: Man løber tør for hænder meget hurtigt. Der er en veldokumenteret årsag til, at supermarkeder oftest guider folk rundt i butikken mod uret, så højre hånd er fri og tættest på varerne. Da de fleste er højrehåndede, er det oftest udelukkende med højre hånd, der navigeres i supermarkedet.10 Når højre hånd er optaget af mobiltelefonen, bliver det den venstre, der skal administrere varerne, hvilket tydeligt besværliggør flowet for testpersonerne i detail-scenariet. Flere må endvidere bruge begge hænder til at håndtere mobiltelefonen, hvilket i endnu højere grad bevirker, at flowet bliver brudt, idet indkøbskurven må stilles på gulvet og varen lægges i kurven, mens hænderne håndterer mobiltelefonen. Herudover bliver opmærksomheden flyttet fra indkøbet og hylderne, til mobiltelefonen og teknikken. Især testpersoner med mindre børn giver udtryk for, det vil være en stressfaktor. Sara (P), marketingkonsulent, 40 år: Jeg er bange for, at jeg vil glemme mine varer, fordi jeg er så optaget af elektronikken. Mia (P), kundechef i pensionsfirma, 43 år: Skal jeg så holde børnene i en snor mellem tænderne eller hvad? 10 Se eksempelvis: Underhill, Paco (2000), Why we buy, New York: Touchstone 18

19 Der mangler noget menneskelig kontakt Ca. en tredjedel af testpersonerne udviser under testforløbet skepsis relateret til tre områder, som alle omhandler manglen på menneskelige aktører: Aviaja (K), arktisk ingeniør, 33 år: Det bliver måske lidt asocialt. Jeg vil da også gerne snakke med en ekspedient, have lidt smil derfra. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Jeg foretrækker personlig betjening, for jeg kan blive nervøs for, at der kan gå noget galt, eller at der måske bliver trukket for mange penge. Manglende Socialitet: Enkelte testpersoner kan godt lide interaktionen med kassedamer og ansatte og udtrykker bekymring for, at dette aspekt forsvinder. Mulighed for personlig hjælp: Flere testpersoner udtrykker bekymring for, hvad der sker, hvis der opstår fejl i systemet, eller de gør noget forkert i applikationen. For disse brugere skal der være mulighed for menneskelig og personlig hjælp. Overflødiggørelse af personale: Et par af testpersonerne er kritiske over for et fremtidsscenarie, hvor mennesker mister arbejdspladser som følge af overgangen til mobilbetalinger. Johnny (P), lagerarbejder, 48 år: Hvad med kassedamerne? Man saver lidt den gren over, man selv sidder på, jo. 19

20 metodiske overvejelser 20

21 Overordnet indebærer den metodiske tilgang i researchdesignet et bredt fokus, da formålet med projektet er at generere helt ny viden. Vi har igennem testene indfanget alle aspekter af, hvordan testpersonerne bruger, forstår og reagerer på nye betalingsmuligheder. Derfor undlades, så vidt muligt, brugen af afgrænsede kategorier og begreber. Som indledning til detail-scenariet spørger Lab Agenten ind til, hvor og hvordan testpersonen normalt køber ind, for på denne måde at generere associationer og refleksioner knyttet til indkøb af dagligvarer. Efter de indledende spørgsmål til indkøb, sætter Lab Agenten scenen med at fortælle: Du skal nu forestille dig, du skal købe ind og skal betale med din mobiltelefon. Undervejs vil jeg bede dig tale højt og beskrive dine tanker og overvejelser. Forløbet videofilmes til den efterfølgende databehandling og analyse. Alle testpersoner har udfyldt og underskrevet en samtykkeerklæring, der giver projektpartnerne lov til at benytte billedmaterialet til internt brug. Datamateriale med genkendelige testpersoner må kun bruges udadvendt med forudgående tilladelse fra testpersonerne. Undervejs i scenariet kobler Lab Agenten observationer af testpersonens reaktioner med uddybende spørgsmål som f.eks.: Jeg kan se du forsøger at trykke på den og den knap hvorfor gør du det? Desuden stiller Lab Agenten en række standardspørgsmål til alle testpersoner, deriblandt: Hvordan vil du registrere flere af samme vare? og hvor lang tid vurderer du, selve betalingstransaktionen tog? Enkelte tekniske udfordringer påvirkede testen af detail-scenariet. I flere tilfælde var internetforbindelsen afbrudt, eller applikationen fungerede ikke optimalt (hvor det eksempelvis ikke var muligt at gennemføre betalingen). Dette kan have påvirket de involverede testpersoners oplevelse af scenariet. Jævnfør scenariebeskrivelsen muliggjorde applikationen som udgangspunkt fire forskellige måder at gøre indkøb på. Muligheden for at blive guidet rundt i butikken via et kort (option 4) blev dog ikke testet, da applikationen ikke viste kortet korrekt. Testpersonerne blev primært bedt om at scanne frit (option 1), da dette gav det bedste indblik i deres indkøbsvaner. Dog blev både option 2 (indkøb via indkøbsliste) og 3 (indkøb til specifik opskrift) testet, da enkelte testpersoner faldt over disse muligheder i applikationen og herefter selv gik i gang med eller blev opfordret til at prøve dem. Denne åbne tilgang gav en god brugerinddragelse og genererede værdifuld data om præferencer i forhold til indkøb (lister, systematik, rækkefølge osv.). Den overordnede fysiske ramme for scenariet, Nets, giver et imposant, professionelt, og for nogle testpersoner intimiderende indtryk. Testpersonerne ankommer til et flot velkomstområde med moderne møbler og en stor fladskærm med TV2 NEWS, bliver indskrevet i receptionen og får udleveret nøglekort. Derefter går de ad en lang gang med blanke gulve ned til TL. Til trods for at Lab Agenten forsøger at fremmane stemningen af indkøb som en dagligdagssituation, er tilstedeværelsen i et beskyttet og kunstigt miljø allestedsnærværende. At testningen foregår i et laboratorium kan indebære en forventning om at prøve noget nyt noget testpersonerne ikke nødvendigvis ville vælge ude i den virkelige verden. Derudover ved testpersonerne, at der ikke er rigtige penge på spil, og at det derfor ikke gør noget, hvis det går galt. Dette kan have påvirket holdninger til sikkerhed og tryghed. Flere testpersoner har tendens til at ville efterleve de krav, de føler testsituationen opstiller samt at ytre, hvad de tror, Lab Agenten vil høre. Andre testpersoner påvirkes dog i modsat retning og indtager derfor en forbeholden og meget kritisk tilgang til de testede applikationer. Overordnet indikerer disse holdninger og attituder, at testsituationen genererer et socialt pres, samt at testpersonens afkodning af deres egen og Lab Agentens rolle indvirker på data. Endelig kan videooptagelserne af forløbet påvirke deltagernes attitude og ageren, idet det forstærker følelsen af at være i centrum, at være en del af et forsøg og at få foreviget sine udtalelser. 21

22 Ca. 1/3 af testpersonerne, især inden for brugergruppen Pragmatikere, giver udtryk for, at det hele er smart 11, og at de tror, de vil bruge den testede teknologi. Dette til trods for at Lab Agenten kan observere, at de kæmper med eksempelvis interfacet eller er utrygge i forhold til sikkerheden 12. Dette forbehold illustrerer en af de mest centrale metodiske fordele ved at kombinere testpersonens udtalelser med Lab Agentens observationer deres udsagn med deres praksis da observationerne afføder refleksioner over, hvorvidt testpersonens overvældende positive holdning ville gøre sig gældende også uden for TL. De nævnte forbehold angående repræsentativitet og validitet til trods, er detail-scenariet opstillet, så det ligger tæt op af en live-test 13, idet der er gjort meget for at skabe et autentisk miljø, og fordi testpersonerne aktiveres i mere end selve testningen af applikationen: De går rundt i butikken med en indkøbskurv og mærker og scanner varerne. Dette skaber uden tvivl visse associationer til dagligdagsindkøb, og giver testpersonerne en bedre mulighed for komparative vurderinger. Dog er specielt testpersonernes vurdering af tid og flow påvirket af rammerne for testningen. Kun relativt få af testpersonerne stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne måde at handle på vil være tidsbesparende i forhold til den gængse indkøbsform. Den overvejende konsensus om, at forløbet var hurtigt og effektivt, især vurderingen af betalingssekvensen, er i nogen grad påvirket af, at testpersonerne handler i en mennesketom føtex uden kø ved hverken madvarer eller betalingsterminalen. Flere testpersoner nævner, at betalingen med NFC er meget hurtigere og nemmere end scan-selv-kasser, som flere gange bliver inddraget som reference af testpersonerne. Dette billede kunne tegne sig anderledes, hvis applikationen blev live-testet i en rigtig føtex. 11 Smart er i sig selv en overordnet og indholdsløs betegnelse, og netop derfor bruges udtrykket af flere testpersoner, der har svært ved at forholde sig konkret til applikationen, men gerne vil udtrykke de er indforståede med teknologien I højere grad end i de øvrige testede scenarier (social, event, parkering og biograf). 22

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 NDLEDNING 5 PARKERINGSSCENARIET 7 KONKLUSIONER 9 INDSIGTER 11 METODISKE OVERVEJELSER 21 FREMTIDENS PENGE 23

Læs mere

RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 EVENTSCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 BIOGRAFSCENARIET..........................................

Læs mere

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 SOCIALSCENARIET...........................................

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data Grafisk fortolkning af Tænks Mærkebank ITU december 2010 Jakob Sindballe jsin@itu.dk cpr: 010679-2089 Vejleder: Kevin McLean & Hans Asmussen Visualisering af data For at se flashanimationen

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video En nemmere hverdag med Dankort på mobilen Video Overordnet plan for Dankort på mobilen 2016 2017 Udvikling & test Pilot Generel tilgængelighed Kommerciel Lancering Re-cap: Dankort på mobilen Dankort på

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief Indledning I vores design brief vil vi præsentere vores intervention og det arbejde udført i forbindelse med kurset Urban Interventions. Vi beskriver først hvorfor vi i vores intervention vil sætte fokus

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Autentiske voksne. Selvevaluering 2016

Autentiske voksne. Selvevaluering 2016 Autentiske voksne Selvevaluering 2016 Udarbejdet af Sara Frølund Maj-juni 2016 1. Indledning Han Herred Efterskole (HHE) arbejder ud fra værdierne: identitetsdannelse, fællesskab, fagligt engagement og

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For at

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere