RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ). 1 Formål 1.1 Erklæringens formål Formålet med erklæringen er at sikre at anvendelse af it-udstyr på Skolen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Skolens etiske regler og på en måde, som gør det muligt for Skolen at tilbyde anvendelse af it. 1.2 Mål for Skolen Det er et mål, at eleven i en faglig sammenhæng bliver fortrolig med anvendelse af it i undervisningen. Under elevens ophold ønsker Skolen dog ikke, at elevens medbragte computer skal gå ud over muligheden for at knytte nye sociale relationer under opholdet på Skolen. Derfor er it-udstyr fortrinsvis til undervisningsmæssig brug. Eleven kan på den måde sidde og arbejde på værelset i fred og ro og få en bedre udnyttelse af tiden i stilletimer og mellemt imer. 2 Teknisk og praktisk information 2.1 Elevens it-udstyr Af hensyn til strømforbrug kan eleven medbringe 1 stk. bærbar computer til brug i alle Skolens lokaler. Af ekstra udstyr kan medbringes 1 stk. ekstern mus (forsynet med strøm fra computeren), 1 sæt eksterne højtalere (forsynet med strøm fra batterier eller computeren), samt 1 sæt hovedtelefoner. Eleven er ikke berettiget til at medbringe yderligere ekstraudstyr på Skolen, eksempelvis en ekstern harddisk med mindre den strømforsynes fra den bærbare. For at eleven kommer ud blandt de andre elever i fritiden og samtidig får prioriteret tiden til at lave lektier, må elevens computer kun benyttes til at spille på i de tidsrum, der er kundgjort af Skolens ledelse. Disse tidspunkter kan variere fra periode til periode af skoleåret, og det er elevens pligt at orientere sig om dette. Computeren skal være slukket i tidsrummet Herudover skal computeren være slukket eller i dvale (ikke standby), så den ikke bruger strøm, når eleven ikke har den ved sig. Skolen er ikke ansvarlig for og afhjælper ikke fejl, som måtte hidrøre fra hardware eller progra m- mel på elevens computer. 2.2 Brugernavn og password Eleven tildeles brugernavn og password til Skolens netværk. Brugernavn og password er til elevens personlige brug. Eleven må ikke udlevere brugernavn og password til tredjemand, herunder andre elever. 2.3 Programmel Hvis eleven ikke har tekstbehandling og regneark til skolearbejde installeret på sin computer, anb e- faler vi OpenOffice som tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram. Denne softwarepakke

2 kan frit downloades fra hjemmesiden: og installeres på elevens medbragte bærbare computer. Skolen har aftale med UNI-C om virusbeskyttelse af de på Skolen værende computere. Det vil sige, at eleverne, i den periode de er elever på Skolen, kan få installeret og benytte det antivirus program, der er omfattet af Skolens aftale med UNI-C. 2.4 Trådløst netværk På Skolen er etableret trådløst netværk i alle lokaler. Der er således adgang til internettet for eleven i alle Skolens lokaler, når eleven er godkendt/valideret med brugernavn og password. Skolens netværk er koblet til internettet gennem UNI-C's Sektornet. For at benytte det trådløse net skal computernavnet ændres til elevnr. + elevens fornavn. F.eks. 102Anders for Anders Vestergård, der har elevnr Se vejledningen for ændring af computernavn på Skolens hjemmeside. Det trådløse net er krypteret, og der benyttes WPA2/AES som krypteringsteknologier. Derfor stilles der følgende krav til maskiner, der skal kobles til det trådløse netværk: Computeren skal køre minimum Windows XP med Service Pack 3. For Appel MAC skal køre den nyeste version af MAC OS X. Linux, f.eks. Ubuntu er også muligt at bruge på skolen. Det trådløse netkort i computeren skal kunne køre med WPA2/AES kryptering og godkendelse (Dette må ikke forveksles med WPA-PSK kryptering). Computeren skal til enhver tid have installeret et opdateret antivirusprogram. 2.5 Ansvar og forsikring af elevens it-udstyr Skolens forsikring dækker ikke skader på elevens udstyr, tab af data, tyveri eller lignende, ligesom Skolen ikke påtager sig noget ansvar for sådanne begivenheder, som måtte ske under opholdet på Skolen. På samme vis er Skolen ikke ansvarlig for skade, tab af data eller lignende på elevens it -udstyr, som tredjemand, herunder andre elever, måtte forårsage. Skolen anbefaler, at det forud for elevens skolestart undersøges, om eleven eller dennes husstand har forsikring, som dækker ovennævnte begivenheder, som måtte hænde på Skolens område. S å- fremt elevens husstand ikke er forsikret mod de pågældende begivenheder, anbefaler Skolen, at en sådan forsikring tegnes forud for elevens skolestart. 3 Overholdelse af lovgivning og Skolens etik 3.1 Lovgivning Under opholdet på Skolen skal eleven ved anvendelse af it-udstyr overholde lovgivningen. Eleven har forud for skolestart fået udleveret og læst guiden Må, må ikke? udgivet af UNI-C. Eleven erklærer at have gennemlæst denne. Det følger af ophavsretsloven, at det ikke er tilladt for eleven uden videre at downloade eller kopi e- re billeder, musikfiler, film eller udveksle sådant materiale eleverne imellem uden samtykke fra den, som har lavet det, eller den som har rettighederne. Derfor må eleven ikke foretage sådanne handlinger. 3.2 Skolens etiske regler 2

3 På Skolens område er det ikke tilladt at anvende computeren til at kigge på anstødeligt materiale, som eksempelvis porno, vold, filmet overgreb og lignende. 4 Billedbank og anvendelse af billeder 4.1 Dansk lovgivning Efter dansk lovgivning om beskyttelse af personoplysninger er det ikke tilladt at videregive eller lægge billeder på internettet, hvorpå andre personer kan genkendes, uden der på forhånd er indhentet samtykke fra de personer, herunder andre elever, der er afbildede. Samtidig har den, som har taget billedet, rettigheder til billedet, hvorfor videregivelse eller offentliggørelse på internettet af sådanne billeder også vil kræve samtykke fra fotografen eller den, som har rettighederne. 4.2 Elevernes anvendelse af billeder på Skolens server Eleven er indforstået med, at billeder, der uploades på Skolens server af andre end Skolen, ikke må anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra fotografen og de personer, herunder andre elever, som måtte være afbildet. 4.3 Skolens billedbank På Skolens intranet forefindes en billedbank, som det er muligt for Skolen at uploade billeder til. Dele af billedbanken kan tilgås af både Skolen og elever. Inden billeder gøres tilgængelige for elever, foretager Skolen en vurdering af, om billederne er i overensstemmelse med lovgivningen, som nævnt i pkt. 4.1, således at der sker frasortering af billeder af eleven i situationer, som eleven efter Skolens vurdering ikke måtte ønske tilgængeliggjort. Eleven kan til enhver tid gøre indsigelse mod Skolens vurdering, jf. også pkt Skolens anvendelse af billeder Ved underskrift af nærværende retningslinjer giver eleven tilladelse til, at Skolen i forbindelse med markedsføring af Skolen kan anvende billeder med eleven, som er taget i forbindelse med opholdet på Skolen. Endvidere giver eleven samtykke til, at Skolen kan lægge billeder af eleven ind i Skolens billedbank, som kan tilgås af brugere på Skolens intranet og anvendes til undervisningsmæssige formål af Skolens elever og lærere. 4.5 Indsigt og indsigelse Eleven har til enhver tid ret til indsigt og indsigelse med hensyn til de personoplysninger, der behandles om eleven. Det betyder, at eleven altid har ret til at tilbagekalde sit samtykke til Skolens registrering og brug af eksempelvis billeder. Derudover har eleven også ret til at få meddelse om, hvilke personoplysninger Skolen har registreret om eleven og søge indsigt i de registrerede oplysninger, hvis eleven beder om det. Hvis eleven har fået en sådan meddelelse om de registrerede personoplysninger, har eleven ikke krav på at få en ny meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre eleven godtgør en særlig interesse heri. Man har som elev også ret til at gøre indsigelse mod registrering og brug af ens personoplysninger og ret til at få rettet eller slettet forkerte eller vildledende oplysninger. 3

4 5 Kontrol 5.1 Overtrædelse af gældende lovgivning Eleven accepterer, at Skolen ved særlig begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen kan logge aktiviteter, der finder sted med Skolens eller eget udstyr på Skolens netværk. Eleven accepterer, at Skolen ved begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen, jf. også pkt. 3.1, eller forstyrrelse af drift og sikkerhed af Skolens netværk kan undersøge de loggede aktiviteter nærmere uden forudgående orientering af eleven herom. 5.2 Afkræftelse af mistanke Ved særlig begrundet mistanke om lovovertrædelse eller overtrædelse af Skolens etiske regler, herunder reglerne om anstødeligt materiale, som kan medføre santioner jf. pkt. 6, kan eleven efter Skolens opfordring og efter elevens eget ønske og med forældrenes samtykke afkræfte mistanken, eksempelvis ved forevisning af filer, programmer eller billeder på elevens computer. 6 Sanktioner 6.1 Underretning af forældre Såfremt Skolen bliver bekendt med, at der ved anvendelse af enten Skolens udstyr eller elevens eget udstyr via Skolens netværk sker aktiviteter i strid med den til enhver tid gældende lovgivning eller i strid med nærværende retningslinjer, kan Skolen vælge at underrette elevens forældre. 6.2 Inddragelse af adgang til netværk m.v. Skolen kan ved overtrædelse af nærværende retningslinjer i en passende periode efter Skolens vurdering og i samråd med forældrene forbyde eleven at anvende computer på Skolen eller lukke for elevens adgang til Skolens netværk. Såfremt det forbydes eleven at anvende computer på Skolen i en passende periode, kan forældrene beslutte, at computeren skal fjernes fra Skolen i inddragelsesperioden, medmindre forældrene i samråd med Skolen beslutter at lade Skolen opbevare computeren i inddragelsesperioden. 6.3 Politianmeldelse I tilfælde af særligt grove og ulovlige overtrædelser kan Skolen vælge at foretage politianme ldelse, indberetning til relevante myndigheder m.v. 7 Underskrift Eleven erklærer at have læst ovenstående retningslinjer og at ville overholde disse. Dato: For Ranum Efterskole: Dato: Elev nr. og navn: Olav Storm, forstander [elevens underskrift] [forælders underskrift] 4

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere