BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK"

Transkript

1 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-BY-ND (TL-delen) Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter: Entreprisekarakteristik (3 sider) Systembeskrivelser-Maximo-Rapportudskrift (17 sider) omfattende systemerne: - M70 - RT-Aalborg - TL-Herning - MTL-Bajlum - MTL-Brovst - MTL-Hee - MTL-Lyngvejen - MTL-Saltum - MTL-Udvejen - MTL-Ålsø (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_systembeskrivelse (23 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_gransedragning (6 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_interessenter (5 sider)

2 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 1 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Dokument information Dokumenttitel Entreprisekarakteristik for TL i ND Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/23/2012 Kontrollant METT Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Entreprisenavn Entreprisesystemer Entreprisens navn i samlet driftsudbud er ME-BY-ND. Udover bygværktekniske systemer i Limfjordstunellen inkluderer entreprisen endvidere alle TL-systemer i ND (område NordDanmark). I nærværende dokument dækker betegnelsen TL-DKN generelt over TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. Nedenstående er en oversigtsliste over TL-systemer i ND. Mere detaljerede og vejledende systembeskrivelser for hovedparten af disse systemer er vedlagt som bilag til Entreprisekarakteristikken. MTL-M70. Trafikledelsessystem omkring og i Limfjordslunnellen. Egen systembeskrivelse vedhæftet. RT-Aalborg. Rejsetidsmålesystem i Alborg. Egen systembeskrivelse muligvis vedhæftet. TL-Herning. Hastighedsvarsling og informationsskilte på motorvejen ved Herning Messe Center. Udover ovenstående større TL-systemer findes en række såkaldte mindre trafikledelsessystemer: MTL-Bajlum MTL-Brovst MTL-Hee MTL-Lyngbro MTL-Saltum MTL-Udvejen MTL-Ålsø Præfixet "MTL" står for "mindre trafikledelsessystem. det er som regel et lille enkeltstående trafikledelsessystem, x af typen som vha. elektroniske tavler sætter en hastighedsbegrænsning for hovedvejens trafik, når der aktuelt samtidig kommer trafik på den krydsende vej. Entreprisebeskrivelse De vigtigste arbejdsopgaver omfatter - i det der i øvrigt henvises generelt til SAB-teknik: # Daglig driftsovervågning og daglig alarmlistegennemgang udføres på basis af hvad systemernes styresystemer muliggører (se SRO-besskrivelserne). # Maximo holdes dagligt opdateret, ikke mindst oplysninger om udstyrets aktuelle driftsstatus og udstyrsregistrering ditto. # Daglig tjek af logs og måledata (kan specificeres nærmere). # Periodisk tilsyn. På M70 en daglig gennemkørsel og en ugentlig rundering. På de øvrige systemer vejledende en gennemkørsel hver 14. dag og rundering efter behov. Rundering er en tur rundt med visuel inspektion til systemets hovedkomponenter. #Forebyggende vedligehold omfatter et årligt hovedeftersyn af alle de pågældende systemer og deres tilhørende udstyr. # Hovedeftersynet inkluderer rengøring af udstyret og funktionstest i det omfang det fremgår af arbejdsbeskrivelser inklusive eventuelle tjeklister. # Årlig måleraflæsning af elmålere på alle systemer. # Afhjælpende vedligehold af fejl og skader udføres på baggrund af hvad der måtte indtræffe. # Serieudskiftninger. Eftre behov.

3 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 2 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN # Ajourføring af dokumentationen sker løbende ifm. de konkrete aktiviter. opdateret, herunder oplysningerne i Maximo. Følgende SRO-systemer anvendes: MTL-M70 anvender GUISLM, som danner grundlag alarmovervågning m.v. RT-Aalborg har sit eget styresystem, som danner grundlag for alarmovervågning m.v. MTL-systemerne er ikke pt. tilknytte et SRO-system (men forventes at skulle tilsluttes et SROsystem). Herning-systemet er ikke pt. tilknyttet et SRO-system men forventes i løbet af 2012 overflyttet til GUISLM. Driftsmøder påregnes afholdt på månedsbasis (fælles for de store systemer) og kvartalsbasis (for de mindre systemer). Driftsmøderne holdes fælles med driftsmøderne for Limfjordstunnellens bygværkstekniske driftsmøder og har normalt karakter af halv- til heldagsmøder. Driftsmøder og møder holdes som udgangspunkt i Limfjordstunnellens driftsbygning. Supplerende møder derudover holdes efter behov idet der kan påregnes få af sådanne møder. Organisatorisk gælder, at driftsherren har tilknyttet en rådgiver, som varetager entreprisestyrerrollen. Derudover er tilknyttet rådgiver(e) til varetagelse af en række fagspecialer blandt andet for systemteknisk drift (marksystemskomponenter), trafikteknisk drift, trafikal drift, it/netværk, Maximo. Dispositionsgrænse - se SAB-ME-Teknik. Vagtordning og Vagtberedskab - se SAB-Teknik. Jobs Jobsituationen karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Jobantal årligt: 200. Jobstørrelse: Gennemsnitlig kr. men med stor spredning. Jobfordeling: 50 pct. forebyggende, 50 pct. afhjælpende. Alarmer Alarmomfanget karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Daglige alarmer: Ukendt antal. Interessenter Vejdirektoratets T.I.C. Der vil være en væsentlig grænseflade til Vejdirektoratets T.I.C., som varetager den trafikale drift af MTL-M70 og overvågning af Limfjordstunnellen. T.I.C. vil således kunne rekvirere Entreprenøren til udkald til akutte situationer. Firmaet Olsen Engineering A/S er Specialentreprenør på RT-Aalborg. Der er en grænseflade til specialentreprenøren, idet en række aktiviteter i udgangspunktet må forudsætte dennes fulde eller medvirkende aktivitet. Over tid er det driftsherrens målsætning, at Entreprenøren oparbejder ekspertisen til at udføre mest muligt af specialentreprenørens aktiviteter. som udgangspunkt er det Entreprenøren der skal varetage tilkald af specialentreprenør. Tunneldriften af Limfjordstunnelen vil være en betydelig grænseflade. TL og tunneldriften er sammenlagt i samme entreprise. Det lokale tjenestested i ND vil være en grænseflade. Det forudses, at der vil blive etableret en lokal daglig forankring ved en person i VN til at varetage ad-hoc og onsite-sager. Politiet vil udgøre en væsentlig grænseflade. Aalborg Kommune, med hvem VD ejer/driver RT-Aalborg i fællesskab vil udgøre en grænseflade, om end formentlig ikke særlig stor i det daglige. De oprindelige systemleverandører af MTL-systemerne vil være en grænseflade, idet de forventes at optræde som specialentreprenører.

4 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 3 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Vedhæftede filer

5 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 1 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Versions nr. 0 Koncipist ÅFHH Versionsdato 2/10/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Trafiksikkerhed (primært) og trafikinformation (sekundært). Systemet er etableret på motorvejen ved Herning Messecenter for at håndtere situationer, hvor der i tilfælde af mange besøgende kan opstå situationer, hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om alternativt at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/stadion. Trafik der kommer fra øst ad motorvejen med destination Herning stadion eller Herning messecenter skal normalt anvende frakørsel <42> Vardevej. I tilfælde af mange besøgende kan der opstå situationer hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om ved i stedet at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/ stadion. Når anlægget er deaktiveret anviser de blå Siemens tavler kun om den kommende frakørsel <41>, og hastighedstavlerne etablerer en hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42> Når anlægget er aktiveret suppleres de blå Siemens tavler med en teksten "Messecenter" eller "Stadion", således det fremgår, at man skal benytte frakørsel <41> for at komme hertil, og hastighedstavlerne etablerer en skærpet hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42>. Anlægget omfatter udstyr bestående af: - Tavle ID S1: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID S2: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID 3 og 4: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 7 og 8: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 10: 1 stk. variabel hastighedstavle (Rotapanel) - Styreskab for lokal betjening af variable tavler, opsat ved Messevejen - Mast med 2 kameraer opsat ved Messevejen Derudover omfatter anlægget: - ADSL-linie placeret i nødtelefoncentral i km Kamera video server placeret i styreskabet

6 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 2 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter - Kabelforbindelser mellem nødtelefoncentralen og styreskabet - PC-betjening af trafikanlægget i Vejdirektoratet T.I.C. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Etableringsår Tavlevisninger. Dels fartrestriktioner på hastighedstavler op mod frakørsel <42>. Dels information på vejvisningstavle om alternativt at benytte afkørsel <41>. Anlægget styres fra lokalt styreskab. Nødstyring kan udføres vha. BVT-light (nødstyringsprogram på pc). Anlægget er opsat på M68 og dækker vestgående retning fra km til kr. Prisen er baseret på en kombination af tilbud og overslag, herunder dækker, at dele af udstyret er indkøbt som bygherre leverancer. I prisen er der ikke indeholdt standere standere til info tavlerne, idet de af VD opsatte er genanvendt Trafikal idriftssættelse 2007 Driftsoverdragelse 2007 Tiltag Entrepriseområde Alægget forventes tilsluttet til GUI-SLM i Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

7 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 3 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BAJL Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Brovej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 60 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Brovej (adm. vejnr. 442) ved Bajlumvej. Systemet er leveret af Swarco, og idriftsat omkring årsskiftet 2007/2008. Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: hhv m & m) - 12 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "60" og "0-250 m" eller "0-100 m" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 442 ved Bajlum i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D7-D8 i ca. km og hastighedsdetektor D13-D14 i ca. km Ordinære ydelser, der tilbydes leveret jf. tilbudslisten: 1.0 Styringssystem 1.1 Styringsenhed (1 stk.) kr. 1.2 Software (1 stk.) kr. 1.3 Kommunikation til central (1 stk.) kr. 1.4 Vejskab med stander og fundament (1 stk.) kr. 2.0 Variable hastighedstavler 2.1 C55V tavle ø700 mm (4 stk. á kr.) kr. 2.2 U2V tavle m. tekst "0-250m" eller "0-100m" (2+2 stk.) 2.3 Stander, fundament og beslag (4 stk. á kr.) kr. 3.0 Detektorer for køretøjer 3.1 Detektor (passage) (2 stk. á kr.) kr. 3.2 Detektor (tilstedeværelse) (3 stk. á kr.) kr. 4.0 Detektorer for hastighedsmåling 4.1 Detektor (hastighedsmåling) (7 stk. á kr.) kr. 5.0 Føringsveje 5.1 Kabelrende

8 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 4 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dybde, 0,7 m (100 m á 325 kr.) kr Dybde, 0,35 m (400 m á 260 kr.) kr. 5.2 Føringsrør (1.000 m á 29 kr.) kr. 5.3 Underføring 6 stk. (60 m á 861 kr.) kr. 5.4 Kabelbrønd (8 stk. á kr.) kr. 6.0 Kabler 6.1 El-forsyningskabel (100 m á 112 kr.) kr. 6.2 Signalkabel (500 m á 42 kr.) kr. 7.0 Faste tavler 7.1 Farligt vejkryds inkl. stander og fundament (2 stk. á kr.) kr. 7.2 Flyt af tavle 1009 og 1012 (1 stk.) kr. 8.0 Afmærkning 8.1 Samlet pris (1 stk.) kr. 9.0 Indmåling 9.1 Samlet pris (1 stk.) kr Kantsten, asfalt 10.1 Samlet pris (1 stk.) kr. I alt: kr. Etableringsår Ultimo 2007 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Omkring årsskiftet 2007/2008 Systemet er overdraget fra Vejdirektoratets anlægsområde til driften i Vejcenter Midt- og Vestjylland d. 30. juni Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

9 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 5 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BROV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Brovst Skoles passage af Østergade i Brovst. MTL-systemet er etableret på Østergade (adm. vejnr. 428) i Brovst. Det omfatter variable tavler, der kun er tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt med 50 % tilskud fra Vejdirektoratet til finansieringen. MTL-systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Den røde ring i C55-tavlen er opbygget i 4 ringe af 24 grader fiber med en indbyrdes afstand på 20 mm mellem de enkelte cirkler, således at de 4 ringe i alt udgør 440 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm, afstanden mellem punkterne er 20 mm, og der er i alt anvendt 96 punkter. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 4 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 428 ca. ml. km og (Brovst). Dækker begge trafikretninger. Følgende fremgår af projektets slutregnskab. Planlægning (inkl. evaluering): - Egne timer ,70 kr. - Udgifter til konsulent kr. Udførelse og anlæg: - Entreprenørudgifter kr. Total udgifter: kr. Etableringsår Primo 2002

10 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 6 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Marts 2002 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

11 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 7 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-HEE Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/19/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden for skolebørn på Hee Skole, når de møder om morgenen og har fri om eftermiddagen. I øvrige perioder tjener systemet til at gavne den generelle trafiksikkerhed i Hee. Systemet er etableret på Holstebrovej (adm. vejnr. 418) i Hee. Hastighedsbegrænsning på de variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med, at skolebørnene på Hee Skole møder om morgenen, og går hjem om eftermiddagen. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Fartvisning vises på tavlerne udenfor den periode, hvor de er i funktion som hastighedsbegrænsning. Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Ringkøbing Amt. Hastighedstavlerne er idriftsat ultimo Fartviserne var planlagt implementeret samtidig med hastighedstavlerne, men er først udført og idriftsat af Vejdirektoratet ultimo Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m). Desuden mulighed for fartvisning. Tavlevisninger (hastighedsbegrænsning og fartvisning). De variable tavler lyser "30 km" og "0-100 m" ud fra en forud programmeret tidstabel. I øvrig tid fungerer tavlen som fartviser. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 418 (HEE) ca. ml. km og Dækker begge trafikretninger. Følgende er angivet af ordrebekræftelse fra Olsen Engineering (3/5-2005): GL 1202 GuideLine Centermont 1,5 (2 stk. á kr.) kr. GD10000 Installationspakke (2 stk. á kr.) kr. YD1012 Mask gravn D:70 alm jord (50 stk. á 95 kr.) kr. RÅ8005 Rørtryk m 50 mm jernrør (16 m á 305 kr.) kr. YD1072 Gravn D:70 fuget belægn (175 m á 203 kr.) kr. YD2020 Anstillings og modtagerg (2 stk. á 833 kr.) kr. RÅ8006 Styret underboring (13 m á 600 kr.) kr. YD3045 Trækning af kabel i rør (71 m á 20 kr.) kr. CBL-0003 Kabel installations 2x6Q (10 m á 52 kr.) kr Kabel, 3x1,50 PVIKJ-BF (288 m á 12 kr.) kr. RÅ6032 Kabel, 4x2x0,5 parvis skæ. Kerperen RE-2Y(ST)YVS-FL PIMF 4x2x0,5 (369 m á 38 kr.) kr Kabeldæk B=10cm (230 m á 10 kr.) kr.

12 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 8 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dækbånd, smalt, stærkstrø (230 m á 5 kr.) kr. YD3030 YD3025 Nedlægn af kabel i grav (580 m á 10 kr.) kr. Nedlægn af kabeldæk i gra (230 m á 10 kr.) kr. Opstilling / montering af (1 stk.) kr. Sagsbehandling med lednin (1 stk.) kr. Montering af stikledning (1 stk.) kr. I alt, excl. moms: kr. Herudover tilkommer yderligere kr. for efterfølgende montering af fartviser, udført for Vejdirektoratet ultimo Etableringsår Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Hastighedstavler: August/september 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Hastighedstavler: Ultimo 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

13 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 9 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Lyng. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 106 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-LYNG Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-LYNG Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. MTL-systemet er etableret på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Lyngbro. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat omkring årsskiftet 2008/2009. MTL-systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 445 (ved Vildsund) i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Omkring årsskiftet 2008/2009 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

14 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 10 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-SALT Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Saltum Centralskoles færdsel til og fra skolen. Systemet er etableret på Tinghøjgade (adm. vejnr. 451) ved Norsvej i Saltum. De variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag, i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt. Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Til angivelse af den røde ring i C55-tavlen anvendes fiber med en lysspredning 24 grader fiber med i alt 404 punkter. 3-tallet består af 28 punkter, 0-tallet af 32 punkter, km af 26 punkter og undertavlen af 64 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 5 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Undertavlernes lyskilde er for hver tavle 1 stk. halogenlampe med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdta til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm.vejnr. 451 (ved Saltum) ca. omkring km Dækker begge trafkretninger. Etableringsomkostningerne er ukendte. Etableringsår 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND.

15 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 11 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Vedhæftede filer I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN.

16 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 12 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Udvejen. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 108 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-UDV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-UDV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Udvejen og Vestmorsvej. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat ultimo Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 445 i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Ultimo 2008 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

17 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 13 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Ålsø. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 109 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Århus Landevej ved Ålså om sidevejs- og svingende trafik ved at anvende variable advarselstavler A11 (farligt vejkryds), som aktiveres når der detekteres sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Århus Landevej (adm. vejnr. 401) ved Ålsø Stationsvej og Hoedvej. Systemet er bl.a. anlagt på baggrund af krydsets udpegelse til "sort plet". Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Århus Amt og idriftsat sidste halvår af Systemets komponenter: - 2 stk. variable A11-tavler (farligt vejkryds) med undertavler "Svingende trafik" -? stk. detektorer (spoler) -? stk. vejskab Tavlevisninger. De variable tavler lyser med A11-symbolet for farligt vejkryds og "Svingende trafik" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 401 (Århus Landevej) ca. omkring km (ved Ålsø). Dækker begge trafikretninger. Ukendte. Etableringsår Sidste halvår af 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Sidste halvår af 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

18 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 14 of 17 Systembeskrivelse for M70. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 100 Betegnelser Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/25/2012 Kontrollant HB (ÅFHH) Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Formål Introduktion At forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på motorvejsstrækningen M70 omkring Limfjordstunnellen. Detektorerne (vejspolerne) måler trafikken (antal og hastighed). Trafikdata sendes til de centrale servere placeret i tunnelbygningen samt til central database i VDK (DynDB, som beregner rejsetider og sender tilbage til serverne i tunnelbygningen; DynDB henhører ikke til TL-Drift men er at betragte som et eksternt system). Serverne i tunnelbygningen modtager også info fra tunnelens trafikreguleringsanlæg om dette anlægs ønsker/krav til etablering af hastighedsbegræsninger. Ud fra alle input beregner og styrer serverne (via modul SLM) hvilke visninger, der skal sættes på hastigheds-, varslings- og infotavler. Alt kommunikation foregår via et standard datanetværk (Ethernet TCP/IP). Langs motorvejen er netværket etableret via nedgravede lyslederkabel. På serverne afvikles et betjeningsprogram (GUI) hvortil operatører kan koble op via browser og styre/overvåge anlægget. For mere detaljeret beskrivelse henvises til: ÅFHH dokument 4381rap012 "Overordnet systembeskrivelse" ÅFHH dokument 4381not117 "Grænsedragning mellem tunnel- og TL-system i forhold til ejerskab/driftsansvar" Interessenter: T.I.C. har overordnet betjeningsansvar. Politi kan se men ikke styre. Driften i tunnelen kan se og styre. Der henvises i øvrigt til: ÅFHH dokument 4381not118 "Interne og eksterne interessenter". Udstyrselementer Produktion TL-anlæg M70 Aalborg omfattende (udstyrsoplysninger i parantes er vejledende): # Portaler (6 stk.) # Drejbare galgemaster (6 stk.) # Standere (45 stk.) # Lysende hastighedstavler (Bosch) (71 stk.) # Lysende varslingstavler (Bosch) (7 stk.) # Lysende informationstavler (Bosch) (12 stk.) # Detektorsnit (dobbeltsløjfede vejspoler i alle vognbaner) (40 snit) # Kameraer (ca. 10 stk. PTZ) # Vejskabe (ca. 25 stk.) # Netværksswitche (ca. 40 stk.) # Lyslederkabling (ca. 15 km) # Servere i tunnelbygning med centralt styringssoftware (GUI/SLM/SC mm) (2 stk.) Trafikdata. Tavlevisninger.

19 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 15 of 17 Systembeskrivelse for M70. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 100 Betegnelser Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Grænseflader Vejdækningsomfang DynDB (modtager trafikdata og beregner så rejsetider, som sendes tilbage til M70-SROsystemet, hvor de omsattes til rejsetidsinformation, der vises på tavler. M70 omkring Limfjordstunnelen. Etableringsomkostninger Ikke oplyst. Etableringsår Trafikal idriftssættelse Efteråret 2011 Driftsoverdragelse Tentativt 1. juli 2012 Tiltag Entrepriseområde I løbet af 2012 forventes foretaget opgradering af SRO-systemet. Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

20 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 16 of 17 Systembeskrivelse for RT-Aalborg. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 101 Betegnelser Systembeskrivelse for Rejsetidsmåling i Aalborg Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for Rejsetidsmåling i Aalborg Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/25/2012 Kontrollant ANDS Dokument status Under udarbejdelse Godkender TPJ Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Primært: Trafikinformation som gives på trafikkort på internettet. Sekundært: Trafikdataopsamling mhp. forbedret viden om rejsetider og fremkommelighed. Systemet er et rejsetidsmålesystem etableret i Aalborg i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Aalborg Kommune. Det driftsoverleveres pr. juni Beskrivelsen og oplysningerne om systemet på nuværende tidspunkt er følgende kortfattede: Systemet består af i alt 12 målestationer etableret primært på Kommunens vejnet. Målestationernes data indsamles til central rejsetidsberegningsserver RTM2, som hvert minut genberegner rejsetiderne på strækninger. Disse beregninger sendes videre til andre systemer i Vejdirektoratet for i sidste ende at blive vist på trafikkort på internettet. System-leverandør er Olsen Engineering A/S. Rejsetidsmålesnit: xx stk. Ovenstående målesnit andrager tilsammen: Vejskabe: xx stk. Master: yy stk. Kameraer: zz stk. Systemet stures af 1 stk. central server: 1 stk. (kaldet RTM2 eller RTM-Aalborg) Produktion Grænseflader Trafikdata fra kameradetektorerne på målesnittene opsamles på RTM2. Herfra videreleveres de til en central server i VDK (Dyn-DB, ikke en del af RT-systemet), som igen sender dem videre til præsentation på trafikkort på Trafikken.dk. Dyn-DB. Vejdækningsomfang Pt. ikke nærmere oplyst. Etableringsomkostninger Uoplyst. Etableringsår Trafikal idriftssættelse 2012 (ikke nærmere oplyst) Driftsoverdragelse Tentativt 1. juni 2012 Tiltag Entrepriseområde RT-systemet påregnes udvidet på Alborg Kommunes andel af systemet i løbet af Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND.

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29.

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29. Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29.docx BILAG J STYKLISTER Bilag-J til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-TL-OD

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Teknikumingeniør René Ring, Trafikal Drift, Vejdirektoratet Indledning Følgende gennemgang vil lægge hovedvægt på at beskrive det etablerede system til rejsetidsmåling

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

LED Displays Indendøre

LED Displays Indendøre LED Displays Indendøre Produkter & Priser 2007 ANVENDELSE: Elektroniske displays, også kaldet lysaviser eller lysskilte, giver publikum variabel information på rette tid og sted. Skiltene anvendes typisk

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere