BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK"

Transkript

1 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-BY-ND (TL-delen) Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter: Entreprisekarakteristik (3 sider) Systembeskrivelser-Maximo-Rapportudskrift (17 sider) omfattende systemerne: - M70 - RT-Aalborg - TL-Herning - MTL-Bajlum - MTL-Brovst - MTL-Hee - MTL-Lyngvejen - MTL-Saltum - MTL-Udvejen - MTL-Ålsø (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_systembeskrivelse (23 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_gransedragning (6 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_interessenter (5 sider)

2 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 1 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Dokument information Dokumenttitel Entreprisekarakteristik for TL i ND Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/23/2012 Kontrollant METT Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Entreprisenavn Entreprisesystemer Entreprisens navn i samlet driftsudbud er ME-BY-ND. Udover bygværktekniske systemer i Limfjordstunellen inkluderer entreprisen endvidere alle TL-systemer i ND (område NordDanmark). I nærværende dokument dækker betegnelsen TL-DKN generelt over TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. Nedenstående er en oversigtsliste over TL-systemer i ND. Mere detaljerede og vejledende systembeskrivelser for hovedparten af disse systemer er vedlagt som bilag til Entreprisekarakteristikken. MTL-M70. Trafikledelsessystem omkring og i Limfjordslunnellen. Egen systembeskrivelse vedhæftet. RT-Aalborg. Rejsetidsmålesystem i Alborg. Egen systembeskrivelse muligvis vedhæftet. TL-Herning. Hastighedsvarsling og informationsskilte på motorvejen ved Herning Messe Center. Udover ovenstående større TL-systemer findes en række såkaldte mindre trafikledelsessystemer: MTL-Bajlum MTL-Brovst MTL-Hee MTL-Lyngbro MTL-Saltum MTL-Udvejen MTL-Ålsø Præfixet "MTL" står for "mindre trafikledelsessystem. det er som regel et lille enkeltstående trafikledelsessystem, x af typen som vha. elektroniske tavler sætter en hastighedsbegrænsning for hovedvejens trafik, når der aktuelt samtidig kommer trafik på den krydsende vej. Entreprisebeskrivelse De vigtigste arbejdsopgaver omfatter - i det der i øvrigt henvises generelt til SAB-teknik: # Daglig driftsovervågning og daglig alarmlistegennemgang udføres på basis af hvad systemernes styresystemer muliggører (se SRO-besskrivelserne). # Maximo holdes dagligt opdateret, ikke mindst oplysninger om udstyrets aktuelle driftsstatus og udstyrsregistrering ditto. # Daglig tjek af logs og måledata (kan specificeres nærmere). # Periodisk tilsyn. På M70 en daglig gennemkørsel og en ugentlig rundering. På de øvrige systemer vejledende en gennemkørsel hver 14. dag og rundering efter behov. Rundering er en tur rundt med visuel inspektion til systemets hovedkomponenter. #Forebyggende vedligehold omfatter et årligt hovedeftersyn af alle de pågældende systemer og deres tilhørende udstyr. # Hovedeftersynet inkluderer rengøring af udstyret og funktionstest i det omfang det fremgår af arbejdsbeskrivelser inklusive eventuelle tjeklister. # Årlig måleraflæsning af elmålere på alle systemer. # Afhjælpende vedligehold af fejl og skader udføres på baggrund af hvad der måtte indtræffe. # Serieudskiftninger. Eftre behov.

3 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 2 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN # Ajourføring af dokumentationen sker løbende ifm. de konkrete aktiviter. opdateret, herunder oplysningerne i Maximo. Følgende SRO-systemer anvendes: MTL-M70 anvender GUISLM, som danner grundlag alarmovervågning m.v. RT-Aalborg har sit eget styresystem, som danner grundlag for alarmovervågning m.v. MTL-systemerne er ikke pt. tilknytte et SRO-system (men forventes at skulle tilsluttes et SROsystem). Herning-systemet er ikke pt. tilknyttet et SRO-system men forventes i løbet af 2012 overflyttet til GUISLM. Driftsmøder påregnes afholdt på månedsbasis (fælles for de store systemer) og kvartalsbasis (for de mindre systemer). Driftsmøderne holdes fælles med driftsmøderne for Limfjordstunnellens bygværkstekniske driftsmøder og har normalt karakter af halv- til heldagsmøder. Driftsmøder og møder holdes som udgangspunkt i Limfjordstunnellens driftsbygning. Supplerende møder derudover holdes efter behov idet der kan påregnes få af sådanne møder. Organisatorisk gælder, at driftsherren har tilknyttet en rådgiver, som varetager entreprisestyrerrollen. Derudover er tilknyttet rådgiver(e) til varetagelse af en række fagspecialer blandt andet for systemteknisk drift (marksystemskomponenter), trafikteknisk drift, trafikal drift, it/netværk, Maximo. Dispositionsgrænse - se SAB-ME-Teknik. Vagtordning og Vagtberedskab - se SAB-Teknik. Jobs Jobsituationen karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Jobantal årligt: 200. Jobstørrelse: Gennemsnitlig kr. men med stor spredning. Jobfordeling: 50 pct. forebyggende, 50 pct. afhjælpende. Alarmer Alarmomfanget karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Daglige alarmer: Ukendt antal. Interessenter Vejdirektoratets T.I.C. Der vil være en væsentlig grænseflade til Vejdirektoratets T.I.C., som varetager den trafikale drift af MTL-M70 og overvågning af Limfjordstunnellen. T.I.C. vil således kunne rekvirere Entreprenøren til udkald til akutte situationer. Firmaet Olsen Engineering A/S er Specialentreprenør på RT-Aalborg. Der er en grænseflade til specialentreprenøren, idet en række aktiviteter i udgangspunktet må forudsætte dennes fulde eller medvirkende aktivitet. Over tid er det driftsherrens målsætning, at Entreprenøren oparbejder ekspertisen til at udføre mest muligt af specialentreprenørens aktiviteter. som udgangspunkt er det Entreprenøren der skal varetage tilkald af specialentreprenør. Tunneldriften af Limfjordstunnelen vil være en betydelig grænseflade. TL og tunneldriften er sammenlagt i samme entreprise. Det lokale tjenestested i ND vil være en grænseflade. Det forudses, at der vil blive etableret en lokal daglig forankring ved en person i VN til at varetage ad-hoc og onsite-sager. Politiet vil udgøre en væsentlig grænseflade. Aalborg Kommune, med hvem VD ejer/driver RT-Aalborg i fællesskab vil udgøre en grænseflade, om end formentlig ikke særlig stor i det daglige. De oprindelige systemleverandører af MTL-systemerne vil være en grænseflade, idet de forventes at optræde som specialentreprenører.

4 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 3 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Vedhæftede filer

5 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 1 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Versions nr. 0 Koncipist ÅFHH Versionsdato 2/10/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Trafiksikkerhed (primært) og trafikinformation (sekundært). Systemet er etableret på motorvejen ved Herning Messecenter for at håndtere situationer, hvor der i tilfælde af mange besøgende kan opstå situationer, hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om alternativt at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/stadion. Trafik der kommer fra øst ad motorvejen med destination Herning stadion eller Herning messecenter skal normalt anvende frakørsel <42> Vardevej. I tilfælde af mange besøgende kan der opstå situationer hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om ved i stedet at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/ stadion. Når anlægget er deaktiveret anviser de blå Siemens tavler kun om den kommende frakørsel <41>, og hastighedstavlerne etablerer en hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42> Når anlægget er aktiveret suppleres de blå Siemens tavler med en teksten "Messecenter" eller "Stadion", således det fremgår, at man skal benytte frakørsel <41> for at komme hertil, og hastighedstavlerne etablerer en skærpet hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42>. Anlægget omfatter udstyr bestående af: - Tavle ID S1: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID S2: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID 3 og 4: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 7 og 8: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 10: 1 stk. variabel hastighedstavle (Rotapanel) - Styreskab for lokal betjening af variable tavler, opsat ved Messevejen - Mast med 2 kameraer opsat ved Messevejen Derudover omfatter anlægget: - ADSL-linie placeret i nødtelefoncentral i km Kamera video server placeret i styreskabet

6 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 2 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter - Kabelforbindelser mellem nødtelefoncentralen og styreskabet - PC-betjening af trafikanlægget i Vejdirektoratet T.I.C. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Etableringsår Tavlevisninger. Dels fartrestriktioner på hastighedstavler op mod frakørsel <42>. Dels information på vejvisningstavle om alternativt at benytte afkørsel <41>. Anlægget styres fra lokalt styreskab. Nødstyring kan udføres vha. BVT-light (nødstyringsprogram på pc). Anlægget er opsat på M68 og dækker vestgående retning fra km til kr. Prisen er baseret på en kombination af tilbud og overslag, herunder dækker, at dele af udstyret er indkøbt som bygherre leverancer. I prisen er der ikke indeholdt standere standere til info tavlerne, idet de af VD opsatte er genanvendt Trafikal idriftssættelse 2007 Driftsoverdragelse 2007 Tiltag Entrepriseområde Alægget forventes tilsluttet til GUI-SLM i Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

7 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 3 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BAJL Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Brovej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 60 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Brovej (adm. vejnr. 442) ved Bajlumvej. Systemet er leveret af Swarco, og idriftsat omkring årsskiftet 2007/2008. Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: hhv m & m) - 12 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "60" og "0-250 m" eller "0-100 m" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 442 ved Bajlum i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D7-D8 i ca. km og hastighedsdetektor D13-D14 i ca. km Ordinære ydelser, der tilbydes leveret jf. tilbudslisten: 1.0 Styringssystem 1.1 Styringsenhed (1 stk.) kr. 1.2 Software (1 stk.) kr. 1.3 Kommunikation til central (1 stk.) kr. 1.4 Vejskab med stander og fundament (1 stk.) kr. 2.0 Variable hastighedstavler 2.1 C55V tavle ø700 mm (4 stk. á kr.) kr. 2.2 U2V tavle m. tekst "0-250m" eller "0-100m" (2+2 stk.) 2.3 Stander, fundament og beslag (4 stk. á kr.) kr. 3.0 Detektorer for køretøjer 3.1 Detektor (passage) (2 stk. á kr.) kr. 3.2 Detektor (tilstedeværelse) (3 stk. á kr.) kr. 4.0 Detektorer for hastighedsmåling 4.1 Detektor (hastighedsmåling) (7 stk. á kr.) kr. 5.0 Føringsveje 5.1 Kabelrende

8 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 4 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dybde, 0,7 m (100 m á 325 kr.) kr Dybde, 0,35 m (400 m á 260 kr.) kr. 5.2 Føringsrør (1.000 m á 29 kr.) kr. 5.3 Underføring 6 stk. (60 m á 861 kr.) kr. 5.4 Kabelbrønd (8 stk. á kr.) kr. 6.0 Kabler 6.1 El-forsyningskabel (100 m á 112 kr.) kr. 6.2 Signalkabel (500 m á 42 kr.) kr. 7.0 Faste tavler 7.1 Farligt vejkryds inkl. stander og fundament (2 stk. á kr.) kr. 7.2 Flyt af tavle 1009 og 1012 (1 stk.) kr. 8.0 Afmærkning 8.1 Samlet pris (1 stk.) kr. 9.0 Indmåling 9.1 Samlet pris (1 stk.) kr Kantsten, asfalt 10.1 Samlet pris (1 stk.) kr. I alt: kr. Etableringsår Ultimo 2007 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Omkring årsskiftet 2007/2008 Systemet er overdraget fra Vejdirektoratets anlægsområde til driften i Vejcenter Midt- og Vestjylland d. 30. juni Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

9 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 5 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BROV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Brovst Skoles passage af Østergade i Brovst. MTL-systemet er etableret på Østergade (adm. vejnr. 428) i Brovst. Det omfatter variable tavler, der kun er tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt med 50 % tilskud fra Vejdirektoratet til finansieringen. MTL-systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Den røde ring i C55-tavlen er opbygget i 4 ringe af 24 grader fiber med en indbyrdes afstand på 20 mm mellem de enkelte cirkler, således at de 4 ringe i alt udgør 440 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm, afstanden mellem punkterne er 20 mm, og der er i alt anvendt 96 punkter. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 4 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 428 ca. ml. km og (Brovst). Dækker begge trafikretninger. Følgende fremgår af projektets slutregnskab. Planlægning (inkl. evaluering): - Egne timer ,70 kr. - Udgifter til konsulent kr. Udførelse og anlæg: - Entreprenørudgifter kr. Total udgifter: kr. Etableringsår Primo 2002

10 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 6 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Marts 2002 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

11 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 7 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-HEE Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/19/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden for skolebørn på Hee Skole, når de møder om morgenen og har fri om eftermiddagen. I øvrige perioder tjener systemet til at gavne den generelle trafiksikkerhed i Hee. Systemet er etableret på Holstebrovej (adm. vejnr. 418) i Hee. Hastighedsbegrænsning på de variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med, at skolebørnene på Hee Skole møder om morgenen, og går hjem om eftermiddagen. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Fartvisning vises på tavlerne udenfor den periode, hvor de er i funktion som hastighedsbegrænsning. Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Ringkøbing Amt. Hastighedstavlerne er idriftsat ultimo Fartviserne var planlagt implementeret samtidig med hastighedstavlerne, men er først udført og idriftsat af Vejdirektoratet ultimo Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m). Desuden mulighed for fartvisning. Tavlevisninger (hastighedsbegrænsning og fartvisning). De variable tavler lyser "30 km" og "0-100 m" ud fra en forud programmeret tidstabel. I øvrig tid fungerer tavlen som fartviser. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 418 (HEE) ca. ml. km og Dækker begge trafikretninger. Følgende er angivet af ordrebekræftelse fra Olsen Engineering (3/5-2005): GL 1202 GuideLine Centermont 1,5 (2 stk. á kr.) kr. GD10000 Installationspakke (2 stk. á kr.) kr. YD1012 Mask gravn D:70 alm jord (50 stk. á 95 kr.) kr. RÅ8005 Rørtryk m 50 mm jernrør (16 m á 305 kr.) kr. YD1072 Gravn D:70 fuget belægn (175 m á 203 kr.) kr. YD2020 Anstillings og modtagerg (2 stk. á 833 kr.) kr. RÅ8006 Styret underboring (13 m á 600 kr.) kr. YD3045 Trækning af kabel i rør (71 m á 20 kr.) kr. CBL-0003 Kabel installations 2x6Q (10 m á 52 kr.) kr Kabel, 3x1,50 PVIKJ-BF (288 m á 12 kr.) kr. RÅ6032 Kabel, 4x2x0,5 parvis skæ. Kerperen RE-2Y(ST)YVS-FL PIMF 4x2x0,5 (369 m á 38 kr.) kr Kabeldæk B=10cm (230 m á 10 kr.) kr.

12 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 8 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dækbånd, smalt, stærkstrø (230 m á 5 kr.) kr. YD3030 YD3025 Nedlægn af kabel i grav (580 m á 10 kr.) kr. Nedlægn af kabeldæk i gra (230 m á 10 kr.) kr. Opstilling / montering af (1 stk.) kr. Sagsbehandling med lednin (1 stk.) kr. Montering af stikledning (1 stk.) kr. I alt, excl. moms: kr. Herudover tilkommer yderligere kr. for efterfølgende montering af fartviser, udført for Vejdirektoratet ultimo Etableringsår Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Hastighedstavler: August/september 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Hastighedstavler: Ultimo 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

13 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 9 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Lyng. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 106 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-LYNG Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-LYNG Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. MTL-systemet er etableret på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Lyngbro. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat omkring årsskiftet 2008/2009. MTL-systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 445 (ved Vildsund) i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Omkring årsskiftet 2008/2009 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

14 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 10 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-SALT Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Saltum Centralskoles færdsel til og fra skolen. Systemet er etableret på Tinghøjgade (adm. vejnr. 451) ved Norsvej i Saltum. De variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag, i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt. Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Til angivelse af den røde ring i C55-tavlen anvendes fiber med en lysspredning 24 grader fiber med i alt 404 punkter. 3-tallet består af 28 punkter, 0-tallet af 32 punkter, km af 26 punkter og undertavlen af 64 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 5 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Undertavlernes lyskilde er for hver tavle 1 stk. halogenlampe med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdta til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm.vejnr. 451 (ved Saltum) ca. omkring km Dækker begge trafkretninger. Etableringsomkostningerne er ukendte. Etableringsår 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND.

15 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 11 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Vedhæftede filer I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN.

16 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 12 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Udvejen. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 108 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-UDV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-UDV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Udvejen og Vestmorsvej. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat ultimo Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 445 i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Ultimo 2008 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

17 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 13 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Ålsø. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 109 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Århus Landevej ved Ålså om sidevejs- og svingende trafik ved at anvende variable advarselstavler A11 (farligt vejkryds), som aktiveres når der detekteres sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Århus Landevej (adm. vejnr. 401) ved Ålsø Stationsvej og Hoedvej. Systemet er bl.a. anlagt på baggrund af krydsets udpegelse til "sort plet". Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Århus Amt og idriftsat sidste halvår af Systemets komponenter: - 2 stk. variable A11-tavler (farligt vejkryds) med undertavler "Svingende trafik" -? stk. detektorer (spoler) -? stk. vejskab Tavlevisninger. De variable tavler lyser med A11-symbolet for farligt vejkryds og "Svingende trafik" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 401 (Århus Landevej) ca. omkring km (ved Ålsø). Dækker begge trafikretninger. Ukendte. Etableringsår Sidste halvår af 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Sidste halvår af 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

18 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 14 of 17 Systembeskrivelse for M70. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 100 Betegnelser Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/25/2012 Kontrollant HB (ÅFHH) Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Formål Introduktion At forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på motorvejsstrækningen M70 omkring Limfjordstunnellen. Detektorerne (vejspolerne) måler trafikken (antal og hastighed). Trafikdata sendes til de centrale servere placeret i tunnelbygningen samt til central database i VDK (DynDB, som beregner rejsetider og sender tilbage til serverne i tunnelbygningen; DynDB henhører ikke til TL-Drift men er at betragte som et eksternt system). Serverne i tunnelbygningen modtager også info fra tunnelens trafikreguleringsanlæg om dette anlægs ønsker/krav til etablering af hastighedsbegræsninger. Ud fra alle input beregner og styrer serverne (via modul SLM) hvilke visninger, der skal sættes på hastigheds-, varslings- og infotavler. Alt kommunikation foregår via et standard datanetværk (Ethernet TCP/IP). Langs motorvejen er netværket etableret via nedgravede lyslederkabel. På serverne afvikles et betjeningsprogram (GUI) hvortil operatører kan koble op via browser og styre/overvåge anlægget. For mere detaljeret beskrivelse henvises til: ÅFHH dokument 4381rap012 "Overordnet systembeskrivelse" ÅFHH dokument 4381not117 "Grænsedragning mellem tunnel- og TL-system i forhold til ejerskab/driftsansvar" Interessenter: T.I.C. har overordnet betjeningsansvar. Politi kan se men ikke styre. Driften i tunnelen kan se og styre. Der henvises i øvrigt til: ÅFHH dokument 4381not118 "Interne og eksterne interessenter". Udstyrselementer Produktion TL-anlæg M70 Aalborg omfattende (udstyrsoplysninger i parantes er vejledende): # Portaler (6 stk.) # Drejbare galgemaster (6 stk.) # Standere (45 stk.) # Lysende hastighedstavler (Bosch) (71 stk.) # Lysende varslingstavler (Bosch) (7 stk.) # Lysende informationstavler (Bosch) (12 stk.) # Detektorsnit (dobbeltsløjfede vejspoler i alle vognbaner) (40 snit) # Kameraer (ca. 10 stk. PTZ) # Vejskabe (ca. 25 stk.) # Netværksswitche (ca. 40 stk.) # Lyslederkabling (ca. 15 km) # Servere i tunnelbygning med centralt styringssoftware (GUI/SLM/SC mm) (2 stk.) Trafikdata. Tavlevisninger.

19 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 15 of 17 Systembeskrivelse for M70. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 100 Betegnelser Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Grænseflader Vejdækningsomfang DynDB (modtager trafikdata og beregner så rejsetider, som sendes tilbage til M70-SROsystemet, hvor de omsattes til rejsetidsinformation, der vises på tavler. M70 omkring Limfjordstunnelen. Etableringsomkostninger Ikke oplyst. Etableringsår Trafikal idriftssættelse Efteråret 2011 Driftsoverdragelse Tentativt 1. juli 2012 Tiltag Entrepriseområde I løbet af 2012 forventes foretaget opgradering af SRO-systemet. Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

20 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 16 of 17 Systembeskrivelse for RT-Aalborg. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 101 Betegnelser Systembeskrivelse for Rejsetidsmåling i Aalborg Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for Rejsetidsmåling i Aalborg Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/25/2012 Kontrollant ANDS Dokument status Under udarbejdelse Godkender TPJ Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Primært: Trafikinformation som gives på trafikkort på internettet. Sekundært: Trafikdataopsamling mhp. forbedret viden om rejsetider og fremkommelighed. Systemet er et rejsetidsmålesystem etableret i Aalborg i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Aalborg Kommune. Det driftsoverleveres pr. juni Beskrivelsen og oplysningerne om systemet på nuværende tidspunkt er følgende kortfattede: Systemet består af i alt 12 målestationer etableret primært på Kommunens vejnet. Målestationernes data indsamles til central rejsetidsberegningsserver RTM2, som hvert minut genberegner rejsetiderne på strækninger. Disse beregninger sendes videre til andre systemer i Vejdirektoratet for i sidste ende at blive vist på trafikkort på internettet. System-leverandør er Olsen Engineering A/S. Rejsetidsmålesnit: xx stk. Ovenstående målesnit andrager tilsammen: Vejskabe: xx stk. Master: yy stk. Kameraer: zz stk. Systemet stures af 1 stk. central server: 1 stk. (kaldet RTM2 eller RTM-Aalborg) Produktion Grænseflader Trafikdata fra kameradetektorerne på målesnittene opsamles på RTM2. Herfra videreleveres de til en central server i VDK (Dyn-DB, ikke en del af RT-systemet), som igen sender dem videre til præsentation på trafikkort på Trafikken.dk. Dyn-DB. Vejdækningsomfang Pt. ikke nærmere oplyst. Etableringsomkostninger Uoplyst. Etableringsår Trafikal idriftssættelse 2012 (ikke nærmere oplyst) Driftsoverdragelse Tentativt 1. juni 2012 Tiltag Entrepriseområde RT-systemet påregnes udvidet på Alborg Kommunes andel af systemet i løbet af Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND.

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK April 2012 Side 1 af 8 SAB-ME-Teknik..BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter:

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 1 af 7 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagI-Entreprisekarakteristik ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-BY-ND Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Forventet

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015 30/11/2015 Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer Thomas Werdelin, ÅF Hansen & Henneberg A/S 2. dec. 2015 1 Intro Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg Mød os på stand 30 2 1 Digitale

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB. VD-portal med statisk dokumentation

Vejdirektoratet DRI-TRB. VD-portal med statisk dokumentation Vejdirektoratet DRI-TRB VD-portal med statisk dokumentation Bestemmelser omkring fordeling af dokumenter i Vejdirektoratets fastlagte dokumentstruktur 5147not001, Rev. B, 08.12.2014 Udført: HB Kontrolleret:

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-FV-ND Side 1 af 7 BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK og skolepatruljetavler ME-FV-ND Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 ENTREPRISEKARAKTERISTIK... 4 3 INTERESSENTER OG GRÆNSEFLADER... 5

Læs mere

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER UDBUD AF TL RAMMEAFTALER DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER I SYD OG ØSTDANMARK ORIENTERINGS OG SPØRGEMØDE DEN 25-10-2013 Denne Præsentation indeholder: - deltagerliste (slide nr. 4) - orientering

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-14 Side 1/7 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13)

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13) Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13) Orienteringsmøde d. 6. november 2012 kl. 13:00 Vejdirektoratet i København 1 Dagsorden 1. Velkomst og håndtering af evt. spørgsmål

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Større tryghed - lavere hastighed Et forsøg med variable hastighedstavler ved Brovst Skole

Større tryghed - lavere hastighed Et forsøg med variable hastighedstavler ved Brovst Skole Større tryghed - lavere hastighed Et forsøg med variable hastighedstavler ved Brovst Skole Paper til Trafikdage 2003 ved Aalborg Universitet af Pia Juul Eriksen, Civilingeniør, Vejkontoret, Nordjyllands

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-16 Side 1/8 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-12 Side 1/10 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene RELEVANT OG AKTUEL INFORMATION På grund af konstant og hurtigt skiftende trafikforhold har bilister behov for avancerede styresystemer, der

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Vejforum 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Disposition Anledning Formål med system Krav til system Systemopbygning Status Spørgsmål

Læs mere

BILAG C - ARBEJDSBESKRIVELSER

BILAG C - ARBEJDSBESKRIVELSER Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-GEN Side 1 af 134 SAB-ME-Teknik.ME-TL-GEN.BilagC.Arbejdsbeskrivelser BILAG C - ARBEJDSBESKRIVELSER Bilag-C til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-TL-GEN

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Trafikdage på AUC 2009 Special Session

Trafikdage på AUC 2009 Special Session Trafikdage på AUC 2009 Special Session Pulje for nye teknologiske muligheder (ITS) Charlotte Vithen Leder af Kompetencecenter Trafikledelse Vejdirektoratet Program 10.45 11.00 Indledning 11.00 12.00 Status

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29.

Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29. Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-TL-OD Side 1 af 228 SAB-ME-Teknik.ME-TL-OD.BilagJ.Styklister-FORSIDE.2012-03-29.docx BILAG J STYKLISTER Bilag-J til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-TL-OD

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-FV-SD Side 1 af 9 BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK og skolepatruljetavler ME-FV-SD Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 ENTREPRISEKARAKTERISTIK... 4 3 INTERESSENTER OG GRÆNSEFLADER... 5

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-S-SikkerhedOgSundhedLT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-S. SIKKERHED OG SUNDHED I LT Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-S-SikkerhedOgSundhed Sikkerhed og Sundhed i Limfjordstunnelen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Styring og information på Motorring 3

Styring og information på Motorring 3 Styring og information på Motorring 3 Af Civ.ing. Eric Gautier, Hansen & Henneberg eg@hansen-henneberg.dk I forbindelse med den igangværende udvidelse af M3 er der etableret et trafikledelsessystem, der

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-Arbejdsprogram SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-C. ARBEJDSPROGRAM Vejdirektoratet Limfjordstunnelen Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-C-Arbejdsprogram Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 1 af 9 ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 1 KVALITETSNORMER FOR GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN... 4 2 KVALITETSNORMER

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen 12-12. Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen En af Danmarks travleste veje med 60.000 biler

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Okt 2014 Raza Muhammed raz@vd.dk 7244 3333 DYNAMISK DATABASE OPGAVEN Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag I Entreprisekarakteristik SAB-ME-Teknik.ME-YS-ND.BilagI-1.Entreprisekarakteristik.docx Side 1 af 7 BILAG I-1- ENTREPRISEKARAKTERISTIK YDRE SIGNALUDSTYR Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere