BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK"

Transkript

1 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise ME-BY-ND (TL-delen) Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter: Entreprisekarakteristik (3 sider) Systembeskrivelser-Maximo-Rapportudskrift (17 sider) omfattende systemerne: - M70 - RT-Aalborg - TL-Herning - MTL-Bajlum - MTL-Brovst - MTL-Hee - MTL-Lyngvejen - MTL-Saltum - MTL-Udvejen - MTL-Ålsø (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_systembeskrivelse (23 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_gransedragning (6 sider) (M70-Supplerende) ÅFHH-Driftsdok_interessenter (5 sider)

2 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 1 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Dokument information Dokumenttitel Entreprisekarakteristik for TL i ND Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/23/2012 Kontrollant METT Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Entreprisenavn Entreprisesystemer Entreprisens navn i samlet driftsudbud er ME-BY-ND. Udover bygværktekniske systemer i Limfjordstunellen inkluderer entreprisen endvidere alle TL-systemer i ND (område NordDanmark). I nærværende dokument dækker betegnelsen TL-DKN generelt over TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. Nedenstående er en oversigtsliste over TL-systemer i ND. Mere detaljerede og vejledende systembeskrivelser for hovedparten af disse systemer er vedlagt som bilag til Entreprisekarakteristikken. MTL-M70. Trafikledelsessystem omkring og i Limfjordslunnellen. Egen systembeskrivelse vedhæftet. RT-Aalborg. Rejsetidsmålesystem i Alborg. Egen systembeskrivelse muligvis vedhæftet. TL-Herning. Hastighedsvarsling og informationsskilte på motorvejen ved Herning Messe Center. Udover ovenstående større TL-systemer findes en række såkaldte mindre trafikledelsessystemer: MTL-Bajlum MTL-Brovst MTL-Hee MTL-Lyngbro MTL-Saltum MTL-Udvejen MTL-Ålsø Præfixet "MTL" står for "mindre trafikledelsessystem. det er som regel et lille enkeltstående trafikledelsessystem, x af typen som vha. elektroniske tavler sætter en hastighedsbegrænsning for hovedvejens trafik, når der aktuelt samtidig kommer trafik på den krydsende vej. Entreprisebeskrivelse De vigtigste arbejdsopgaver omfatter - i det der i øvrigt henvises generelt til SAB-teknik: # Daglig driftsovervågning og daglig alarmlistegennemgang udføres på basis af hvad systemernes styresystemer muliggører (se SRO-besskrivelserne). # Maximo holdes dagligt opdateret, ikke mindst oplysninger om udstyrets aktuelle driftsstatus og udstyrsregistrering ditto. # Daglig tjek af logs og måledata (kan specificeres nærmere). # Periodisk tilsyn. På M70 en daglig gennemkørsel og en ugentlig rundering. På de øvrige systemer vejledende en gennemkørsel hver 14. dag og rundering efter behov. Rundering er en tur rundt med visuel inspektion til systemets hovedkomponenter. #Forebyggende vedligehold omfatter et årligt hovedeftersyn af alle de pågældende systemer og deres tilhørende udstyr. # Hovedeftersynet inkluderer rengøring af udstyret og funktionstest i det omfang det fremgår af arbejdsbeskrivelser inklusive eventuelle tjeklister. # Årlig måleraflæsning af elmålere på alle systemer. # Afhjælpende vedligehold af fejl og skader udføres på baggrund af hvad der måtte indtræffe. # Serieudskiftninger. Eftre behov.

3 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 2 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN # Ajourføring af dokumentationen sker løbende ifm. de konkrete aktiviter. opdateret, herunder oplysningerne i Maximo. Følgende SRO-systemer anvendes: MTL-M70 anvender GUISLM, som danner grundlag alarmovervågning m.v. RT-Aalborg har sit eget styresystem, som danner grundlag for alarmovervågning m.v. MTL-systemerne er ikke pt. tilknytte et SRO-system (men forventes at skulle tilsluttes et SROsystem). Herning-systemet er ikke pt. tilknyttet et SRO-system men forventes i løbet af 2012 overflyttet til GUISLM. Driftsmøder påregnes afholdt på månedsbasis (fælles for de store systemer) og kvartalsbasis (for de mindre systemer). Driftsmøderne holdes fælles med driftsmøderne for Limfjordstunnellens bygværkstekniske driftsmøder og har normalt karakter af halv- til heldagsmøder. Driftsmøder og møder holdes som udgangspunkt i Limfjordstunnellens driftsbygning. Supplerende møder derudover holdes efter behov idet der kan påregnes få af sådanne møder. Organisatorisk gælder, at driftsherren har tilknyttet en rådgiver, som varetager entreprisestyrerrollen. Derudover er tilknyttet rådgiver(e) til varetagelse af en række fagspecialer blandt andet for systemteknisk drift (marksystemskomponenter), trafikteknisk drift, trafikal drift, it/netværk, Maximo. Dispositionsgrænse - se SAB-ME-Teknik. Vagtordning og Vagtberedskab - se SAB-Teknik. Jobs Jobsituationen karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Jobantal årligt: 200. Jobstørrelse: Gennemsnitlig kr. men med stor spredning. Jobfordeling: 50 pct. forebyggende, 50 pct. afhjælpende. Alarmer Alarmomfanget karakteriseres ved følgende nøgletal - idet der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger erfaringstal idet RT-Aalborg og MTL-M70 er nye systemer først idriftsat primo Daglige alarmer: Ukendt antal. Interessenter Vejdirektoratets T.I.C. Der vil være en væsentlig grænseflade til Vejdirektoratets T.I.C., som varetager den trafikale drift af MTL-M70 og overvågning af Limfjordstunnellen. T.I.C. vil således kunne rekvirere Entreprenøren til udkald til akutte situationer. Firmaet Olsen Engineering A/S er Specialentreprenør på RT-Aalborg. Der er en grænseflade til specialentreprenøren, idet en række aktiviteter i udgangspunktet må forudsætte dennes fulde eller medvirkende aktivitet. Over tid er det driftsherrens målsætning, at Entreprenøren oparbejder ekspertisen til at udføre mest muligt af specialentreprenørens aktiviteter. som udgangspunkt er det Entreprenøren der skal varetage tilkald af specialentreprenør. Tunneldriften af Limfjordstunnelen vil være en betydelig grænseflade. TL og tunneldriften er sammenlagt i samme entreprise. Det lokale tjenestested i ND vil være en grænseflade. Det forudses, at der vil blive etableret en lokal daglig forankring ved en person i VN til at varetage ad-hoc og onsite-sager. Politiet vil udgøre en væsentlig grænseflade. Aalborg Kommune, med hvem VD ejer/driver RT-Aalborg i fællesskab vil udgøre en grænseflade, om end formentlig ikke særlig stor i det daglige. De oprindelige systemleverandører af MTL-systemerne vil være en grænseflade, idet de forventes at optræde som specialentreprenører.

4 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND(TLdelen) Page 3 of 3 5/23/2012 ME-BY-ND(TLdelen).SAB-ME-Teknik.Bilag-I.Entreprisekarakteristik Nr. 1 Betegnelser Driftsentreprise TL-DKN Vedhæftede filer

5 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 1 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter Versions nr. 0 Koncipist ÅFHH Versionsdato 2/10/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Trafiksikkerhed (primært) og trafikinformation (sekundært). Systemet er etableret på motorvejen ved Herning Messecenter for at håndtere situationer, hvor der i tilfælde af mange besøgende kan opstå situationer, hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om alternativt at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/stadion. Trafik der kommer fra øst ad motorvejen med destination Herning stadion eller Herning messecenter skal normalt anvende frakørsel <42> Vardevej. I tilfælde af mange besøgende kan der opstå situationer hvor frakørsel <42> ikke kan aftage den tilstrømmende trafik. I disse situationer anvendes de variable tavler til: - at sænke hastigheden frem mod frakørsel <42> - at aflaste frakørsel <42> ved at informere trafikanterne om ved i stedet at benytte frakørsel <41> for at komme til messecenteret/ stadion. Når anlægget er deaktiveret anviser de blå Siemens tavler kun om den kommende frakørsel <41>, og hastighedstavlerne etablerer en hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42> Når anlægget er aktiveret suppleres de blå Siemens tavler med en teksten "Messecenter" eller "Stadion", således det fremgår, at man skal benytte frakørsel <41> for at komme hertil, og hastighedstavlerne etablerer en skærpet hastighedsbegrænsning frem mod frakørsel <42>. Anlægget omfatter udstyr bestående af: - Tavle ID S1: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID S2: 1 stk. variabel informationstavle (Siemens) - Tavle ID 3 og 4: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 7 og 8: 2 stk. variable hastighedstavler (Rotapanel) - Tavle ID 10: 1 stk. variabel hastighedstavle (Rotapanel) - Styreskab for lokal betjening af variable tavler, opsat ved Messevejen - Mast med 2 kameraer opsat ved Messevejen Derudover omfatter anlægget: - ADSL-linie placeret i nødtelefoncentral i km Kamera video server placeret i styreskabet

6 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 2 of 17 Systembeskrivelse for TL-Herning. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 102 Betegnelser Systembeskrivelse for TL Herning Messecenter - Kabelforbindelser mellem nødtelefoncentralen og styreskabet - PC-betjening af trafikanlægget i Vejdirektoratet T.I.C. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Etableringsår Tavlevisninger. Dels fartrestriktioner på hastighedstavler op mod frakørsel <42>. Dels information på vejvisningstavle om alternativt at benytte afkørsel <41>. Anlægget styres fra lokalt styreskab. Nødstyring kan udføres vha. BVT-light (nødstyringsprogram på pc). Anlægget er opsat på M68 og dækker vestgående retning fra km til kr. Prisen er baseret på en kombination af tilbud og overslag, herunder dækker, at dele af udstyret er indkøbt som bygherre leverancer. I prisen er der ikke indeholdt standere standere til info tavlerne, idet de af VD opsatte er genanvendt Trafikal idriftssættelse 2007 Driftsoverdragelse 2007 Tiltag Entrepriseområde Alægget forventes tilsluttet til GUI-SLM i Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

7 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 3 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BAJL Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Brovej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 60 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Brovej (adm. vejnr. 442) ved Bajlumvej. Systemet er leveret af Swarco, og idriftsat omkring årsskiftet 2007/2008. Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: hhv m & m) - 12 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "60" og "0-250 m" eller "0-100 m" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 442 ved Bajlum i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D7-D8 i ca. km og hastighedsdetektor D13-D14 i ca. km Ordinære ydelser, der tilbydes leveret jf. tilbudslisten: 1.0 Styringssystem 1.1 Styringsenhed (1 stk.) kr. 1.2 Software (1 stk.) kr. 1.3 Kommunikation til central (1 stk.) kr. 1.4 Vejskab med stander og fundament (1 stk.) kr. 2.0 Variable hastighedstavler 2.1 C55V tavle ø700 mm (4 stk. á kr.) kr. 2.2 U2V tavle m. tekst "0-250m" eller "0-100m" (2+2 stk.) 2.3 Stander, fundament og beslag (4 stk. á kr.) kr. 3.0 Detektorer for køretøjer 3.1 Detektor (passage) (2 stk. á kr.) kr. 3.2 Detektor (tilstedeværelse) (3 stk. á kr.) kr. 4.0 Detektorer for hastighedsmåling 4.1 Detektor (hastighedsmåling) (7 stk. á kr.) kr. 5.0 Føringsveje 5.1 Kabelrende

8 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 4 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Baajlum. Underbilag til Entreprisekaraktestik Nr. 103 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BAJL Dybde, 0,7 m (100 m á 325 kr.) kr Dybde, 0,35 m (400 m á 260 kr.) kr. 5.2 Føringsrør (1.000 m á 29 kr.) kr. 5.3 Underføring 6 stk. (60 m á 861 kr.) kr. 5.4 Kabelbrønd (8 stk. á kr.) kr. 6.0 Kabler 6.1 El-forsyningskabel (100 m á 112 kr.) kr. 6.2 Signalkabel (500 m á 42 kr.) kr. 7.0 Faste tavler 7.1 Farligt vejkryds inkl. stander og fundament (2 stk. á kr.) kr. 7.2 Flyt af tavle 1009 og 1012 (1 stk.) kr. 8.0 Afmærkning 8.1 Samlet pris (1 stk.) kr. 9.0 Indmåling 9.1 Samlet pris (1 stk.) kr Kantsten, asfalt 10.1 Samlet pris (1 stk.) kr. I alt: kr. Etableringsår Ultimo 2007 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Omkring årsskiftet 2007/2008 Systemet er overdraget fra Vejdirektoratets anlægsområde til driften i Vejcenter Midt- og Vestjylland d. 30. juni Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

9 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 5 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-BROV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/18/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Brovst Skoles passage af Østergade i Brovst. MTL-systemet er etableret på Østergade (adm. vejnr. 428) i Brovst. Det omfatter variable tavler, der kun er tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt med 50 % tilskud fra Vejdirektoratet til finansieringen. MTL-systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Den røde ring i C55-tavlen er opbygget i 4 ringe af 24 grader fiber med en indbyrdes afstand på 20 mm mellem de enkelte cirkler, således at de 4 ringe i alt udgør 440 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm, afstanden mellem punkterne er 20 mm, og der er i alt anvendt 96 punkter. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 4 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 428 ca. ml. km og (Brovst). Dækker begge trafikretninger. Følgende fremgår af projektets slutregnskab. Planlægning (inkl. evaluering): - Egne timer ,70 kr. - Udgifter til konsulent kr. Udførelse og anlæg: - Entreprenørudgifter kr. Total udgifter: kr. Etableringsår Primo 2002

10 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 6 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Bajlum. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 104 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-BROV Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Marts 2002 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

11 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 7 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-HEE Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/19/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden for skolebørn på Hee Skole, når de møder om morgenen og har fri om eftermiddagen. I øvrige perioder tjener systemet til at gavne den generelle trafiksikkerhed i Hee. Systemet er etableret på Holstebrovej (adm. vejnr. 418) i Hee. Hastighedsbegrænsning på de variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag i forbindelse med, at skolebørnene på Hee Skole møder om morgenen, og går hjem om eftermiddagen. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Fartvisning vises på tavlerne udenfor den periode, hvor de er i funktion som hastighedsbegrænsning. Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Ringkøbing Amt. Hastighedstavlerne er idriftsat ultimo Fartviserne var planlagt implementeret samtidig med hastighedstavlerne, men er først udført og idriftsat af Vejdirektoratet ultimo Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m). Desuden mulighed for fartvisning. Tavlevisninger (hastighedsbegrænsning og fartvisning). De variable tavler lyser "30 km" og "0-100 m" ud fra en forud programmeret tidstabel. I øvrig tid fungerer tavlen som fartviser. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 418 (HEE) ca. ml. km og Dækker begge trafikretninger. Følgende er angivet af ordrebekræftelse fra Olsen Engineering (3/5-2005): GL 1202 GuideLine Centermont 1,5 (2 stk. á kr.) kr. GD10000 Installationspakke (2 stk. á kr.) kr. YD1012 Mask gravn D:70 alm jord (50 stk. á 95 kr.) kr. RÅ8005 Rørtryk m 50 mm jernrør (16 m á 305 kr.) kr. YD1072 Gravn D:70 fuget belægn (175 m á 203 kr.) kr. YD2020 Anstillings og modtagerg (2 stk. á 833 kr.) kr. RÅ8006 Styret underboring (13 m á 600 kr.) kr. YD3045 Trækning af kabel i rør (71 m á 20 kr.) kr. CBL-0003 Kabel installations 2x6Q (10 m á 52 kr.) kr Kabel, 3x1,50 PVIKJ-BF (288 m á 12 kr.) kr. RÅ6032 Kabel, 4x2x0,5 parvis skæ. Kerperen RE-2Y(ST)YVS-FL PIMF 4x2x0,5 (369 m á 38 kr.) kr Kabeldæk B=10cm (230 m á 10 kr.) kr.

12 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 8 of 17 Systembeskrivelse for MTL-HEE. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 105 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-HEE Dækbånd, smalt, stærkstrø (230 m á 5 kr.) kr. YD3030 YD3025 Nedlægn af kabel i grav (580 m á 10 kr.) kr. Nedlægn af kabeldæk i gra (230 m á 10 kr.) kr. Opstilling / montering af (1 stk.) kr. Sagsbehandling med lednin (1 stk.) kr. Montering af stikledning (1 stk.) kr. I alt, excl. moms: kr. Herudover tilkommer yderligere kr. for efterfølgende montering af fartviser, udført for Vejdirektoratet ultimo Etableringsår Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Hastighedstavler: August/september 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Hastighedstavler: Ultimo 2005 Fartvisere: Ultimo 2009 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

13 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 9 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Lyng. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 106 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-LYNG Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-LYNG Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. MTL-systemet er etableret på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Lyngbro. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat omkring årsskiftet 2008/2009. MTL-systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 445 (ved Vildsund) i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Omkring årsskiftet 2008/2009 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

14 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 10 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-SALT Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer MTL-systemets formål er at øge sikkerheden og trygheden i forbindelse med eleverne på Saltum Centralskoles færdsel til og fra skolen. Systemet er etableret på Tinghøjgade (adm. vejnr. 451) ved Norsvej i Saltum. De variable tavler er kun tændt i en kort periode hhv. morgen og eftermiddag, i forbindelse med skolepatruljens tilstedeværelse. De variable tavler tændes og slukkes automatisk ud fra en forud programmeret tidstabel. Systemet er leveret af Siemens til daværende Nordjyllands Amt. Systemets komponenter: - 2 variable hastighedstavler (C55) med undertavler (U2: m) - Styresystem/applikationssoftware - Kommunikationsnetværk Til angivelse af den røde ring i C55-tavlen anvendes fiber med en lysspredning 24 grader fiber med i alt 404 punkter. 3-tallet består af 28 punkter, 0-tallet af 32 punkter, km af 26 punkter og undertavlen af 64 punkter. For 30 km/t-angivelsen er talstørrelsen 250 mm. Tavlernes lyskilde er for hver tavle 5 stk. halogenlamper, hver med en effekt på 50 watt. Undertavlernes lyskilde er for hver tavle 1 stk. halogenlampe med en effekt på 50 watt. Styringen af tænd- og sluktidspunkter er forud programmeret i applikationssoftwaren. Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger Tavlevisninger. De variable tavler lyser "30" og "0-300 m" vha. fiberoptik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdta til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm.vejnr. 451 (ved Saltum) ca. omkring km Dækker begge trafkretninger. Etableringsomkostningerne er ukendte. Etableringsår 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND.

15 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 11 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Saltum. Underbilag til Entreprisekarakteristik Nr. 107 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-SALT Vedhæftede filer I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN.

16 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 12 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Udvejen. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 108 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-UDV Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-UDV Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Vildsundvej om sidevejs- og svingende trafik ved at nedsætte hastighedsbegrænsningen til 70 km/t ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Systemet på Vildsundvej (adm. vejnr. 445) ved Udvejen og Vestmorsvej. Systemet er leveret af Swarco og idriftsat ultimo Systemets komponenter: - 4 variable hastighedstavler (C55) - 18 spoler - 1 vejskab - Kommunikationsnetværk Tavlevisninger. De variable tavler lyser "70" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. Systemet er placeret på adm. vejnr. 445 i begge retninger. Systemet afgrænses af hastighedsdetektor D11-D12 i ca. km og hastighedsdetektor D17-D18 i ca. km Samlet beløb for entreprisens udførelse: kr. Etableringsår Ultimo 2008 Trafikal idriftssættelse Ultimo 2008 Driftsoverdragelse Driftsoverdragelsesprocessen er uvis. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

17 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 13 of 17 Systembeskrivelse for MTL-Ålsø. Underbilag til entreprisekarakteristik Nr. 109 Betegnelser Systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Dokument information Dokumenttitel Overordnet systembeskrivelse for MTL-ÅLSØ Versions nr. 0 Koncipist NAW Versionsdato 1/22/2012 Kontrollant TPJ Dokument status Gældende Godkender RR Generelt Formål Introduktion Udstyrselementer Produktion Grænseflader Vejdækningsomfang Etableringsomkostninger MTL-systemets formål er at advare trafikanterne på Århus Landevej ved Ålså om sidevejs- og svingende trafik ved at anvende variable advarselstavler A11 (farligt vejkryds), som aktiveres når der detekteres sidevejs- eller svingende trafik. Systemet er etableret på Århus Landevej (adm. vejnr. 401) ved Ålsø Stationsvej og Hoedvej. Systemet er bl.a. anlagt på baggrund af krydsets udpegelse til "sort plet". Systemet er leveret af Olsen Engineering til daværende Århus Amt og idriftsat sidste halvår af Systemets komponenter: - 2 stk. variable A11-tavler (farligt vejkryds) med undertavler "Svingende trafik" -? stk. detektorer (spoler) -? stk. vejskab Tavlevisninger. De variable tavler lyser med A11-symbolet for farligt vejkryds og "Svingende trafik" med hvide og røde lysdioder, ved detektering af sidevejs- eller svingende trafik. Uvist hvorfra systemet overvåges (om fx fra BVT). Uvist om systemet leverer trafikdata til ekstern aftager. MTL-systemet er placeret på adm. vejnr. 401 (Århus Landevej) ca. omkring km (ved Ålsø). Dækker begge trafikretninger. Ukendte. Etableringsår Sidste halvår af 2004 Trafikal idriftssættelse Driftsoverdragelse Sidste halvår af 2004 Overdraget til VD ifm. amternes nedlæggelse årsskiftet 2006/2007. De nærmere omstændigheder er uvisse. Tiltag Entrepriseområde Under Udbud-2012 indgår systemet i TL-delen af entreprisen ME-BY-ND. I daglig tale betegnes driftsentrerpisen TL-DKN. Vedhæftede filer

18 Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Page 14 of 17 Systembeskrivelse for M70. Underbilag til Entreprisekarakteristik. Nr. 100 Betegnelser Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Dokument information Dokumenttitel Systembeskrivelse for TL på M70 (Aalborg) Versions nr. Koncipist RR Versionsdato 5/25/2012 Kontrollant HB (ÅFHH) Dokument status Gældende Godkender TPJ Generelt Formål Introduktion At forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på motorvejsstrækningen M70 omkring Limfjordstunnellen. Detektorerne (vejspolerne) måler trafikken (antal og hastighed). Trafikdata sendes til de centrale servere placeret i tunnelbygningen samt til central database i VDK (DynDB, som beregner rejsetider og sender tilbage til serverne i tunnelbygningen; DynDB henhører ikke til TL-Drift men er at betragte som et eksternt system). Serverne i tunnelbygningen modtager også info fra tunnelens trafikreguleringsanlæg om dette anlægs ønsker/krav til etablering af hastighedsbegræsninger. Ud fra alle input beregner og styrer serverne (via modul SLM) hvilke visninger, der skal sættes på hastigheds-, varslings- og infotavler. Alt kommunikation foregår via et standard datanetværk (Ethernet TCP/IP). Langs motorvejen er netværket etableret via nedgravede lyslederkabel. På serverne afvikles et betjeningsprogram (GUI) hvortil operatører kan koble op via browser og styre/overvåge anlægget. For mere detaljeret beskrivelse henvises til: ÅFHH dokument 4381rap012 "Overordnet systembeskrivelse" ÅFHH dokument 4381not117 "Grænsedragning mellem tunnel- og TL-system i forhold til ejerskab/driftsansvar" Interessenter: T.I.C. har overordnet betjeningsansvar. Politi kan se men ikke styre. Driften i tunnelen kan se og styre. Der henvises i øvrigt til: ÅFHH dokument 4381not118 "Interne og eksterne interessenter". Udstyrselementer Produktion TL-anlæg M70 Aalborg omfattende (udstyrsoplysninger i parantes er vejledende): # Portaler (6 stk.) # Drejbare galgemaster (6 stk.) # Standere (45 stk.) # Lysende hastighedstavler (Bosch) (71 stk.) # Lysende varslingstavler (Bosch) (7 stk.) # Lysende informationstavler (Bosch) (12 stk.) # Detektorsnit (dobbeltsløjfede vejspoler i alle vognbaner) (40 snit) # Kameraer (ca. 10 stk. PTZ) # Vejskabe (ca. 25 stk.) # Netværksswitche (ca. 40 stk.) # Lyslederkabling (ca. 15 km) # Servere i tunnelbygning med centralt styringssoftware (GUI/SLM/SC mm) (2 stk.) Trafikdata. Tavlevisninger.

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere